19 – 25 Mart haftası Gökyüzü Ne Diyor

 

cropped-cropped-502fadc5b86645c20cf285579e0cdef4c037b04f_hq-kopya25

Yeniay enerjisinin aktif, güdüsel etkileri ile başlayacak olacağımız 19 Mart haftası oldukça dinamik enerjiler barındırmakta. Oğlak burcu yolculuğuna başlayan Mars ile birlikte, hedefe yönelik bir hareket tarzı ile oluşturmuş olduğumuz isteklerimizi elde etmenin güçlü mücadelesini verecek olabiliriz. İlkbaharın gelişini haber veren Güneş’in Koç burcuna geçişi ile birlikte aktif, dışa dönük, daha fazla inisiyatif alabilir olma yönümüz kuvvetlenmekte. Bu hafta Perşembe günü Merkür retro hareketine başlamakta. Önümüzdeki dönem haberleşmeler, bağlantılar, zihinsel faaliyetler için zorlayıcı bir dönem içinde olabileceğiz. Özellikle hafta ortası itibari ile sert, gerilimli, öfke ve agresyon içeren enerjilerin yoğunluğu ön plana çıkmakta olacak. Dinamik enerjilerin hakimiyeti güçlü, güvenli, cesur bir yapı oluşturması yönüyle pozitif olarak kullanılabilecek olacağı gibi gerek kişisel olarak ilişkilerimize yansıyabilecek sorunlara gerek toplumsal boyutta ortaya çıkabilecek agresyonu yüksek durumlara işaret ediyor olabilir nitelikte. Uzun vadeli projelere hazırlıklı olmak, yeni girişimlere yönelik oldukça disiplinli hareket etmek gereken bir döneme girmekteyiz.

19 – 25 Mart haftası Gökyüzü Ne Diyor

Güneş, Kiron kavuşum 19 Mart Pazartesi
İçinde bulunduğu Balık burcunun son derecelerinde hareket eden Güneş, Kiron ile kavuşum yapmakta. Kiron ile kavuşum yapan gezegenler kendi ifadelerinde olan konuları mükemmelleştirme yoluna gitmek ile bağlantılı etkiler ile çalışıyor olabilirler. Kendimizi üzerimize aldığımız sorumluluklarımız konusunda fazlasıyla duyarlı ve hassas hissedecek olabileceğimiz bugün içinde bulunduğumuz durumları değerlendirmeye alabilir ve geçtiğimiz Cumartesi günü Balık burcunda gerçekleşen Yeniay sonrası için yeni bir başlangıç yapmaya çok daha fazla hazır hissedecek olabiliriz.

images (1).jpg

Güneş, Koç burcunda, 20 Mart Salı (19:16)
Güneş, Koç burcu yolculuğuna başlamakta. Güneş’in Koç burcuna geçisi her yıl 21 Mart (yada 20 Mart değişir şekilde) ekinoks günü olarak adlandırılır. Güneş ışınları ekvatora tam 90 derecelik açı ile düşerler ve her iki yarım kürede de gündüz ve gece saatleri eşit olarak yaşanır. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre için günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Kuzey Yarımküre için ilkbaharın başlangıcıdır. Mevsimleri başlatan bir nokta olarak 21 Mart ekinoks günü aynı zamanda Koç burcununda başlangıcını oluşturur. Bir öncü burç olan Koç burcunun en büyük güdüsü başlangıçlar oluşturmaktır. Koç burcu sahip olduğu yüksek enerjiler ile yaşamı başlatan, hayat veren, hayatta kalmayı sağlayan içgüdüler ile hareket ediyor olmanın temel prensibini taşır. Güneş’in bu burçta hareket etmeye başlaması ile birlikte dışa dönük, aktif, dinamik bir doğanın taşıdığı psikolojik sürecin yansımaları ile karşılaşır olacağız.

Merkür, Venüs kavuşum 20 Mart Salı
Koç burcunda kavuşum yapan iki gezegen ateş elementinin enerjik, aktif, öncü, sabırsız, bağımsız olmanın baskın enerjilerini taşıyor. Kişisel olarak daha güvenli ve daha sorgusuzca kendini ifade etme, düşüncelerini, isteklerini, taleplerini dile getirme arzusu ve kolaylığı getirebilecek olan kavuşum aktif, dışa dönük ve biraz da ben merkezci bir yapıyı desteklemekte. Diğer kişiler ile kontak kurmak, iletişime geçmek açısından güçlü dürtüler sağlayabilecek olan açı yeni başlayacak ilişkiler yönünden de etkiler oluşturmakta olabilir. Gerek ortaklıklar, gerek sosyal arkadaşlıklar gerek ikili ilişkiler açısından aktif etkiler getirebilecek olan bu süreçte yeni başlangıçlar oluşturabilmek adına daha dikkatli davranıyor olmanın faydalı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Perşembe günü Merkür durağanlaşıyor ve retro hareketine başlıyor olacak. Bu arada verilmiş olan ani kararlar oluşmuşsa bu kararlardan geri dönme ihtimali yada tam düşünmeden bir başlangıç içine girmiş olma olasılıklarını göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Eğer yinede bu tarihler arasında yeni bir girişim yada yeni bir başlangıç gerçekleştirirsek olursak sonrasında oluşan Merkür retrosu süresince yeni atılımlar yerine yapmış olduğunuz bu atılımı sağlamlaştırma prensibi ile hareket ederek değerlendiriyor olabiliriz.

Mercury_Retro.jpg

Merkür retro hareketine başlıyor, 22 Mart Perşembe
Koç burcunda retroya başlayan Merkür, 16 Nisan gününe kadar retro hareketini sürdürüyor olacak. Merkür retro süreçleri özellikle zihinsel faaliyetleri içeren, haberleşmeler, bağlantılar, öğrenme fonksiyonları üzerinde düzensizlik, zorlanmalar, aksilikler, yanlışlıklar, hatalar yaratıcı olabilir. Zihin olması gereken dışa dönük yapısını kaybederek çok daha fazla içe dönük, kendi düşüncelerini kendine saklayan, diğer kişiler ile uyum sağlamakta zorlanan yada kendi düşüncelerinde aşırı ısrarcı, dışa kapalı tutum içinde bir yapıya bürünecek olabilir. Merkür’ün retro hareketinde olduğu süre içinde yeni girişimler içine girmek, yeni projeler oluşturmak, yeni kararlar almak yerine varolan plan ve projelerin gelişimini sağlamak, elde bekleyen bitmemiş işleri bitirmek açısından değerlendirmek çok daha faydalı olabilecektir. Ani öfke patlamaları, sert, yıkıcı, kırıcı bir iletişim tarzının öne çıkabilecek olduğunu gözönünde bulundurmak, sorun yaratıcı durumlara yol açmamak açısından önemli olabilir, dikkat etmekte fayda var.
22 Mart Perşembe günü Koç burcunun 16. derecesi içinde durağanlaşacak olan Merkür, 24 Mart Cumartesi günü retro hareketine başlamış olacak. Koç burcunun 4. derecesine kadar gerileyecek olan Merkür 16 Nisan günü ileri hareketine geri dönüyor.

84dcf6603ed173a5c98991c57ac79ef0.jpg

Venüs, Pluto kare açısı, 24 Mart Cumartesi
Venüs, Pluto ile kare açı yaptığında diğer kişiler ile olan ilişkierimize yönelik zorlayıcı, stress yaratıcı, gerginlik oluşturucu etkiler ile karşılaşacak olabiliriz. Hafta ortasından bu yana aktif olan açı, Cumartesi günü kesinleşmekte ve aynı gün Güneş ve Mars arasında oluşan kare açı da kesin derecesine varmakta. İlişkiler üzerinde güç arayışı içersine girmek, kendi isteklerinde, arzularında, taleplerinde fazlasıyla ısrarcı olmak, ilişkileri zarara uğratacak, bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yada bu tarz durumlara maruz kalabilmek etkisi getirecek olan enerjilerin yoğun olabileceği bu süreçte, yıkan, koparan, tarzda davranış geliştirmiyor olmaya dikkat etmek önemli görülmekte. Venüs’ün Koç burcunda hareket ettiğini dikkate aldığımızda yönetici gezegeni Mars’ın Güneş ile yapmakta olduğu kare açı ilişkiler üzerinde agresif, hırslı, ısrarcı, tartışmacı yönde eğilim getiren enerjilerin yoğunlaşabileceğine işaret etmekte.

Güneş, Mars kare açısı, 24 Mart Cumartesi
Güneş ve Mars kare açısı, hedeflerimiz, elde etmek istediğimiz şeyler, amaçlarımız için güçlü bir mücadele içine girebilecek olabileceğimize işaret etmekte. Gelecek hedefleri, kariyer hedefleri ile oluşan aktif bir hareket tarzına bürünecek olabilir, isteklerimizi elde etmenin, olmak istediğimiz şeyleri sağlamanın mücedelesine, savaşına girmek zorunda kalacak olabiliriz. Zorlayıcı enerjiler barındıran Güneş ve Mars arasında oluşan görünüm, sert, agresyon, şiddet, öfke içeren enerjiler barındırmakta. Kişisel olarak serinkanlı olabilmek, kontrolü kaybetmeden davranış geliştirebiliyor olmak faydalı olacaktır. 17 Mart Cumartesi günü Oğlak Burcu ilerleyişine başlamış olan Mars, Türkiye natal haritasının ASC ile karşıt açıda ilerlemekte ve yine ülkemiz haritasının ASC derecesine karşıt açı ile ilerlemekte olan Satürn ile kavuşuma yaklaşmakta. 24 Mart Cumartesi günü Güneş ve Mars arasında kesinleşen kare açı, ülkemiz natal haritasının ASC derecesi üzerinde önemli bir gerilim oluşturmakta. Bu ülkemiz için zorlayıcı bir süreç içinde olabileceğimiz anlamı taşımakta.

Sevgiyle….
Dilâra B. Efeoğlu

 

View this post on Instagram

19 Mart Haftası Gökyüzü Ne Diyor Yeniay enerjisinin aktif, güdüsel etkileri ile başlayacak olacağımız 19 Mart haftası oldukça dinamik enerjiler barındırmakta. Oğlak burcu yolculuğuna başlayan Mars ile birlikte, hedefe yönelik bir hareket tarzı ile oluşturmuş olduğumuz isteklerimizi elde etmenin güçlü mücadelesini verecek olabiliriz. İlkbaharın gelişini haber veren Güneş'in Koç burcuna geçişi ile birlikte aktif, dışa dönük, daha fazla inisiyatif alabilir olma yönümüz kuvvetlenmekte. Bu hafta Perşembe günü Merkür retro hareketine başlamakta. Önümüzdeki dönem haberleşmeler, bağlantılar, zihinsel faaliyetler için zorlayıcı bir dönem içinde olabileceğiz. Özellikle hafta ortası itibari ile sert, gerilimli, öfke ve agresyon içeren enerjilerin yoğunluğu ön plana çıkmakta olacak. Dinamik enerjilerin hakimiyeti güçlü, güvenli, cesur bir yapı oluşturması yönüyle pozitif olarak kullanılabilecek olacağı gibi gerek kişisel olarak ilişkilerimize yansıyabilecek sorunlara gerek toplumsal boyutta ortaya çıkabilecek agresyonu yüksek durumlara işaret ediyor olabilir nitelikte. Uzun vadeli projelere hazırlıklı olmak, yeni girişimlere yönelik oldukça disiplinli hareket etmek gereken bir döneme girmekteyiz. Haftaya dair ayrıntılı tüm yorumlarıma profil sayfamda adresi yer alan link ile ulaşabilirsiniz. . . . #astroloji #yıldızlar #kosmos #sonsuzluk #evren #hayat #dünya #zaman #gezegenler #yol #zodyak #farkındalık #haftalıkyorum #mart #koçburcu

A post shared by Dilara Başar Efeoğlu (@dilarabasarefeoglu) on

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: