23 Nisan – 29 Nisan Haftası Gökyüzü Ne Diyor

mani-colorate-intrecciate.jpg

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

23 Nisan Haftası neler getirecek astrolojik olarak baktığımızda, gökyüzünün en ağır hareket eden ve en geniş kitlesel, toplumsal etkileşim yayan gezegenlerinden biri olan Pluto, 23 Nisan günü retro hareketine başlamakta. Kişisel olarak, Pluto retro hareketi sürecini gerek ruhsal gerek fiziksel bütünlüğümüzü yeniden sağlamaya almak, gereken yerde gereken dönüşümlerin yerine getirilebilirliğini elde edebilmek adına değerlendirebilmek Pluto’nun en üst anlamda kullanabilir olmasını sağlayıcı olacaktır. Venüs, 24 Nisan Salı günü İkizler burcu ilerleyişine başlıyor. Bu burca ait nitelikler olan sosyallik, dışa dönüklük, akıl ve mantıksal zihinsel süreç, değişkenlik ve hızlı hareket anlayışını Venüs’ün ifadesinde olan sevgi, ilgi, kurulan bağlar ve ilişkiler üzerine yansıtıyor olacaklar. Bu hafta ekonomik anlamda negatif gelişmelere açık olunan bir dönem, özellikle iş bağlantıları açısından dikkatli ve kontrollü yaklaşımlarda bulunmakta fayda var. 26 Nisan Perşembe günü Mars ve Pluto kavuşumu gerçekleşmekte. İki gezegenin oluşturduğu kavuşumun ne yönde enerjiler açığa çıkarabileceği ve haftanın hangi günlerinin oluşturmak istediğimiz koşullar için bize destek veriyor olduğunu yazının devamında bulabilirsiniz.

Pluto retro hareketine başlıyor, ( 23 Nisan – 2 Ekim 2018 )
Oğlak burcunda ilerleyişini sürdüren Pluto, 23 Nisan günü retro hareketini başlatıyor olacak ve bu gezegenin geri hareketi 2 Ekim gününe kadar sürmekte. Pluto gezegeni haritada temas ettiği noktalarla doğru orantılı olarak kişisel etkiler yaratmakla birlikte bu gezegen, oldukça güçlü toplumsal ve kolektife yönelik oluşturduğu etkiler ile astrolojik olarak gözlemlenmekte. Retro hareketine başlıyor olan Pluto kendine has ve çok güçlü bir enerjinin yoğunlaşan, derinleşen halini almakta olacak. Pluto retro hareketi sürecini kendi gerek ruhsal gerek fiziksel bütünlüğümü yeniden sağlamaya almak, gereken yerde gereken dönüşümlerin yerine getirilebilirliğini elde edebilmek adına değerlendirebilmek Pluto’nun en üst anlamda kullanabilir olmasını sağlayıcı olacaktır. Pluto’nun retro süreçleri içimize kapandığımız, kendi kendimize yetme gücümüzü keşfe çıktığımız zamanlardır. Dönüşümün gerekliliği ile yüzleşmekten kaçmak, kendi gücüne karşı yabancı olmak kabullenilmemiş ve bastırılmış içsel güç ile birlikte dışarıya öfke ve kızgınlık hisleri olarak yansıyabilir. Oysa dönüşümün nerede ve nasıllığı hakkında bilinç hali geliştirebiliyor olmak ve Pluto’nun yaratıcı unsurunu sezinliyebilmek iyileştirici gücünü görmeyi sağlayabilecektir.

Mars, Jüpiter sekstil açısı, 24 Nisan Salı
Mars, Oğlak burcunda ilerlemekte ve bu ilerleyişi esnasında Mars’ın tüm hareket anlayışını otorite kurmak, denetimi sağlayıcı olmak ve hedefleri gerçekleştirebilmek oluşturmakta. Akrep burcunda Jüpiter ise güç ve kontrol sahibi olmaya yönelik artan istek ve ihtiyaçlar ile birlikte gelişen inanç ve düşünce biçimi üzerinde oluşan değişimleri ifade etmekte. İki gezegenin arasında oluşan sekstil açı, bu iki gezegene ait fonksiyon mekanizmaları arasında birlikte hareket etme, birbirini destekleme etkisi yaratmakta olacak. Oluşan açı kendine inanan, güçlü bir mücadele insanını ifade etmekte. İnanç ve isteklerin elde edilmesi adına gerek ruhsal gerek fiziksel gücün kullanımına yönelik bir hareket anlayışını oluşturan açı tüm hafta içi boyunca etkili olacak. Bu yönüyle pozitifsel anlamda değerlendirebilmek ve içimizdeki savaşçı ruhun gücü ile karşılamak mümkün. Bir diğer yönden Jüpiter’in oluşan açı esnasında retro ilerleyişinde oluşu içselleştirilmiş ve çok fazla yoğunlaşmış bir enerjiyi ifade ettiğinden dolayı burada ortaya çıkabilecek davranış biçimi bazı olumsuzluklar taşıyor olabilir. Fazlasıyla hırs ve aşırı kendine güvenin oluşturabileceği hatalar, yanlış zamanda yanlış hareketlerde bulunmak, çok fazla riske açık durmak bu açının oluşturabileceği negatif yaratımlar olabilecektir.

Venüs, İkizler Burcunda, 24 Nisan Salı – 19 Mayıs Cumartesi
Venüs’ün İkizler burcuna geçişi bu burca ait nitelikler olan sosyallik, dışa dönüklük, akıl ve mantıksal zihinsel süreç, değişkenlik ve hızlı hareket anlayışını Venüs’ün ifadesinde olan sevgi, ilgi, kurulan bağlar ve ilişkiler üzerine yansıtıyor olacak. Duyguları akıl ve mantık ile şekillendirme isteği, zihinsel olan daha fazla değer verme, sosyal, aktif ve dışa dönük bir yapı yine İkizler burcunda Venüs’ e has nitelikleri oluşturmakta. Merak ve bilgi arayışına işaret eden görünüm, öğrenmek, çok çeşitli konularda bilgi sahibi olmak, yeni arkadaşlar edinmek, yeni sosyal gruplara katılmak, düşünce, bilgi, fikir paylaşımı yapmak, yeni eğitimlere başlamak adına oldukça verimli bir geçiş oluşturmakta.

Merkür, Satürn kare açısı, 26 Nisan Perşembe
Akılsal, zihinsel fonksiyonların yönetici gezegeni olan Merkür ile somutlaştırma, reel hal oluşturma prensibini taşıyan Satürn kare açı yapmaktalar. Retro hareketleri dolayısıyla bu iki gezegenin arasında 11 Marttan bu yana oluşan 3. açısal görünüm. Satürn’ün gerçeklik, esaslık ve olabilirlik arayan yönleri tüm zihinsel faaliyetler ve iletişimsel anlamda kurulan tüm bağlantılar üzerinde kendini gösteriyor olacak. Bu hafta boyunca, Koç burcunda ilerleyen Merkür’ün ben merkezci, ani, sabırsız, çocuksu, öfkeli ve heyecanlı çıkışlar ile şekillendirdiği düşünceler yada kararlar kolay ilerleme bulamayacaklar. Bir otorite tarafından denetlenme, eleştiri görme, sorgulanma benzeri durumlar ile karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu ifade eden açı, aslında şunu söylüyor; fikrini somut donelerle desteklemeden, sorumluluk ve görev anlayışını tamamlamadan yeni bir fikirle ortaya çıkma ilerleme bulamazsın.
İki gezegenin arasında oluşan sert görünüm, toplum ve siyasi ilişkiler açısından ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara, iletişimsel tabanlı oluşabilecek sorunlar ile ticari sorunlara işaret edebilir. Ekonomik anlamda negatif gelişmelere açık olunan bu dönem özellikle iş bağlantıları açısından dikkatli ve kontrollü yaklaşmakta fayda var.

Mars, Pluto kavuşum, 26 Nisan Perşembe
Ölüler diyarı, Yeraltı Tanrısı Hades (Pluto) ile Savaş Tanrısı Ares (Mars) gökyüzünde kavuşum yapmaktalar.
26 Nisan Perşembe günü Oğlak burcunun 21. derecesi içinde kesinleşecek olan kavuşumun güçlü etkisi tüm hafta boyunca aktif olacak ve diğer haftanın da etkisini sürdüren açılarından biri olacak.
Mars ile Pluto gezegenlerinin kavuşumu bu iki gezegenin fonksiyonlarının bir noktada birleştiğini ifade eder. Oluşan birleşim yüksek potansiyelli ve çok büyük çaplı bir güç demek.
Yeraltının tanrısı Hades (Pluto) yeryüzünün büyüklüğüne eşit olan yeraltı diyarına hükmeden ve tüm yeraltı hazinelerine sahip olan bir tanrı olarak yeryüzüne sadece bir kez, eşi olacak Persephone’yi kaçırmak için olduğu hali ile çıkar. Görünmezlik sağlayan miğferi ve yaşam ve ölüm taşıyan iki uçlu asası ile yeryüzünde onun yüzünü gören çok az kişi vardır. Verdiği sözden asla geri dönmeyişi ile tanınan Hades (Pluto) herkes tarafından korkunç ve insafsız olarak bilmektedir.
Mars, Pluto kavuşumu yüksek irade ve yüksek mücadele gücü getiren, kendini ve isteklerini ortaya koymaktan çekinmeyen bir yapıya işaret eder. Etkin olduğunda kişi yada olayların dilini okumaya çalıştığımızda; güç arayışı, amaç duygusu için aktif mücadele ve kontrolü kaybetme dürtüsünün altında yatan kontrolü ele geçirme dürtüsü ile karşılaşıyor olduğumuzu görebiliriz.
Gizli bir hazine halini almış, gömülü bir güç anlamı taşıyan görünüm, güç, kontrol, kazanma güdüsünün şekillendirmekte olduğu bir hareket anlayışı getirmekte.
Oluşan etki derin anlamda “transformasyon” “dönüşüm” barındırmakta olacak.
Ulaşmak istenilen hedefler üzerine yoğunlaşma arzu
Güç ve cesaret barındıran hareket anlayışı
Kararlı ve soğukkanlı yaklaşım
Kazanmaya, elde etmeye odaklanma
Azim, dayanıklılık ve irade gücü
Başkalaşıma izin verme,
demek olan kavuşumun açığa çıkarmakta olduğu etkiyi pozitifsel yaratımı ile kullanmak, açının taşıdığı dönüşüm enerjisini doğru yere doğru şekilde yönlendirebilmek ile mümkün.
Oluşan enerjisel gücü yıkıcı bir kuvvet haline getirmek, benmerkezci ve aşırılaşmış egosal davranışlar içine girmek, baskıcı, acımasız, manipüle edici, sınırlayıcı, şiddet içeren tutumlar sergilemek ise iki gezegenin oluşturduğu gücün düşük boyutlu algılanışının yol açabileceği yıkıcılık barındıran kullanımına yol açacaktır.

Güneş, Satürn üçgeni, 29 Nisan Pazar
Boğa burcu ilerleyişinde Güneş ve Oğlak burcunda retro ilerleyişini sürdüren Satürn arasında birbirini destekler, uyum ve kolaylık sağlar niteliklere sahip bir görünüm oluşmakta. Açı, bilinçli olarak oluşturulmak istenilen hedefler, belirlenen amaçlar için güçlü bir yapılandırma isteği ve kendine olan inanç, güvenç anlamı taşımakta. Elde etmek istediğimiz koşulları oluşturabilmek, oluşabilecek koşulların bizimle uyumlu olmasını sağlayabilmek için kolaylıklar ve akıcılık oluşabilecek olan görünümün pozitif etkilerini özellikle 26-27-28-29-30 Nisan-1-2 Mayıs günleri değerlendirebiliriz.

Sevgiyle…
Dilâra Başar Efeoğlu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: