11 – 17 Haziran Haftası Gökyüzü Ne Diyor

images (1).jpg

11 Haziran haftasına astrolojik olarak baktığımızda, Salı günü Yengeç burcu ilerleyişine başlayan Merkür ile birlikte geçmişe yönelik hafızanın su yüzüne çıkabilecek oluşu fikirleri ve kararları etkileyen çok önemli bir psikolojik süreç yaratabilir. Bir diğer yandan Merkür bu burçta hislerin, derin duyguların dile getirildiği iletişimsel bir dil yaratıyor olacak. Çarşamba günü İkizler burcunda gerçekleşecek olan Yeniay, değişime, yeniliğe ve özgürlüğe ihtiyaç duyuyor olabileceğimize işaret etmekte. Ülkemiz açısından da önemli etkiler oluşturan Yeniay sabitliğin dışına çıkmak isteyen, hayatına yeni değişimler ve deneyimler katmak isteyen, merak ve heyecan ile yeni bilgilere, yeni edinimlere yönelmek isteyen bir yapıya işaret etmekte. Aslan burcuna geçen Venüs, Uranüs ile kare açı oluştururken ilişkilerimiz açısından değişimler ile karşılaşabilmek mümkün. Haftanın bir diğer önemli açısı Merkür/Satürn karşıtlığı ise fazlasıyla duygusal, gerçeklikten uzak kalan fikir yada görüşlerin engeller, kurallar ve sınırlandırılmalara takılabileceğinin göstergesini oluşturmakta.

Merkür, Yengeç Burcunda, 12 Haziran Salı (23:00) – 29 Haziran Cuma
Yengeç burcu hareketine başlayan Merkür bu burçta ilerleyişini 29 Haziran Cuma günü burç değiştirene kadar sürdürecek. Merkür’ün Yengeç burcunda ilerleyişi düşünme ve algılama biçimi üzerinde değişimlere yol açıcı olur. Bu burçta Merkür kendine has analitik, mantıksal ve akılsal düşünce biçimini net ve kararlı olarak sergileyemez. Ay’ın yönetiminde olan Yengeç burcunun duygusal, sezgisel ve içe dönük tabiatı düşüncelerimiz, karar verme fonksiyonlarımız ve akıl yürütme fonksiyonlarımızda etkili olmaya başlar. Korumacı ve savunmacı tarafı yükselen düşüncelerin getirebileceği duygusal bir dil iletişime hakim olabilir. Geçmişe yönelik hafızanın su yüzüne çıkabilecek oluşu fikirleri ve kararları etkileyen çok önemli bir psikolojik süreç yaratabilir. Bir diğer yandan Merkür bu burçta hislerin, derin duyguların dile getirildiği ve ilhamsal yetenekler ile yazılı, sözlü sanat halini alabildiği bir yerleşimde yaratır.

İkizler Burcunda Yeniay, 13 Haziran Çarşamba (22:43)
13 Haziran Çarşamba günü İkizler Burcunun 22. derecesinin içinde bir Yeniay gerçekleşmekte. Değişime, yeniliğe ve özgürlüğe ihtiyaç duyuyor olabileceğimize işaret eden Yeniay derecesi, sabitliğin dışına çıkmak isteyen, hayatına yeni değişimler ve deneyimler katmak isteyen, merak ve heyecan ile yeni bilgilere, yeni edinimlere yönelmek isteyen bir psikolojik süreci ifade etmekte. Hızlı gelişmelere ihtiyaç hissseden ve sabırsızca yeni başlangıçlara yönelik hevesli, atak, aceleci kararlar verme güdüsünün altında yeni ufuklara açılmak güdüsünü taşıyan bir süreç içine giriyor olacağız. Önümüzdeki 15 günlük dönemi büyük miktarda şekillendirmekte olacak enerjiler bu yönde istek ve amaçlarımızı ön plana çıkarıyor olacaklar. Bilgi ve öğrenme, haber alma, haber verme gibi iletişimsel bağlar kurmak, farklı bilgiler edinmek, bilgileri paylaşmak, haber ağı oluşturmak gündem halini alabilecek. Yeniay derecesi Capela ve Phact sabit yıldızları ile kavuşum yapmakta. Capela hızlı hareket etmek, hızlı karar vermek ve özgürlük ihtiyacı ile ilişkilendirilirken, Phact ise yenilik arayışı, merak ve serüvene yöneliş ile ilişkilendirilen bir yıldız (Brady). İki yıldızın da zihinsel olarak hız getiren, merak ve öğrenme isteği doğuran ve maceracı yönleri Yeniay sürecinin önemli etkilerini yaratmakta.
Yeniay’ın yönetici gezegeni olan Merkür, Yengeç burcu ilerleyişinde. İletişimsel yönümüz kuvvetlenmekle birlikte zihinsel çalışma modelimiz tamamen duygusal tabanlı bir fonksiyon yürütmekte. Duygusal bağlantılar, geçmiş hafızanın ön plana çıkması, hislerin etkisi altında karar vermek demek olan bu görünümde Merkür’ün Satürn ile yaklaşan karşıtılığını görmekteyiz. Engellenme duygusu yada gerçekten real anlamda iletişimsel mekanizma üzerinde engellenme, kota koyma, kota içinde kalma, sınırlandırma, sınırlandırılma, kurallar etkisine işaret edebilecek olan karşıtlık psikolojik düzeyde olmak üzere ortaya çıkabilecek sonuçlara yol açabilir. Kendini ifade etme zorluğu, baskı altında hissetmek, otorite figürleri tarafından engellenme hissi, depresyon ve endişeye dönük etkiler oluşturabilecek olan görünüm Yeniay’ın enerjik, çevik hızlı ve güdüsel hareket tarzına çok fazla izin vermeyecekmiş gibi görülmekte. Görünen o ki mantıklı, gerçekçi, yapılandırılabilir düşünceler yada fikirler ile yeni başlangıçlara yönelebiliyor olmak ancak yeni gelişmelere olanak sağlar olacaklar. Gökyüzünde Yeniay sırasında Merkür’ün Kiron ile kare açısı da tam derecesine varmış olduğu görünüm ile ifade gücümüzde bize sorunlar çıkaran, engeller oluşturan, uğraş yaratan yada çekince getiren durumlar içinde kalabileceğimize işaret etmekte. İletişimsel sorunlara, güvensizlik sorunlarına dikkat.
Ülkemiz natal haritasının 12. evi üzerinde gerçekleşen Yeniay perde arkasında gerçekleşecek haberleşme, bilgi alma, verme, bilgiyi koordine etme, anlaşma yada görüşmeler oluşturma gibi iletişimsel durumlara yada bu alanlar dahilinde sorunlara işaret etmekte. Gizli yapılanmalar, ülke alehine yürütülebilecek formda haberleşmeler de demek olabilecek olan Yeniay derecesinin yönetici gezegeni olan Merkür’ün Yengeç burcunda oluşu duygusal ve korumacı, savunmacı yönde çalışan zihinsel fonksiyonların etkili olacağını düşündürmekte. Yeniay dercesinin natal Merkür/Satürn ile üçgen açısı uyumlu, uzlaşmacı yönde faktörleri ortaya çıkarabileceğini düşündürmekte. Natal Merkür’ün ülkemiz haritasının 4. evini natal Satürn’ün ise 7.8.9. evini yönetmekte olduğunu düşündüğümüzde gerek muhalafet cephesi gerek diğer ülkeler ile olan hem diplomatik hem ekonomik bağlamda ilişkiler Yeniay ile birlikte ortak bir taban bulmaya, anlaşma zemini oluşturmaya doğru yön çizme taşıyacak olabilirler. Muhalifet cephesini de yeni ortaklıklar, yeni yapılanmaların gündeme gelişi ile karşılaşacak olabiliriz. Transit Merkür’ün transit Satürn ile oluşturduğu karşıtlık muhalefet alanında ve /veya toprak sınır güvenliği alanında bazı mecbur kalışlar, sınırlandırılmalar, denetim ve kontrol mekanizması ile karşılaşma olasılığını arttırmakta.

Merkür, Uranüs sekstili, 13 Haziran Çarşamba
Merkür’ün Uranüs ile sekstil görünümü Yeniay haritasının da etkin açılarından. Kendine ait görüşleri, fikirleri bağımsızca ifade edebilmek, dile getirilebilmek demek olabilecek olan açının etkin olduğu Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yenilikçi görüşler ve kararlar alma konusunda daha bağımsız ve daha cesaretli davranabilmemize olanak sağlayacak olabilir. Aynı anda Merkür’ün Satürn’den aldığı karşıtlığın sınırlandıran, baskılayan enerjilerine yönelik çıkış noktası olarak olumlu bir gösterge yaratabilecek olan açı, baskılanan, sınırlandırılan iletişimsel, zihinsel fonksiyonlar üzerinde pozitifsel etki oluşturabilir.

Venüs, Aslan Burcunda, 14 Haziran Perşembe – 10 Temmuz Salı
Venüs burç değiştiriyor, Yengeç burcu ilerleyişini tamamlayan Venüs, Cumartesi günü Aslan burcu ilerleyişine başlamış olacak. (07:30) Venüs’ün Aslan burcunda iken yansıyan yüzü, kişisel olarak sağladığı özgüven ile birlikte, özel olma arayışı, merkezde olma güdüsü şeklinde gelişebilir. Davranışlar ve ilişkilerde beklenti beğenilme, ilgi ve takdir görme ihtiyacının artışı ile dikkatleri üzerine çekme arzusu taşıyan gösterişçi, abartılı tavırlar yer alıyor olabilir. Değer anlayışının konfor ve lüks içeren detaylara doğru yoğunlaşıyor oluşu, keyfi ihtiyaçlar için bonkörlükten, müsrifliğe doğru gidebilecek olan para harcama tutumu yine Venüs’ün Aslan burcunda iken yansıttığı enerjiler olacaktır. Aradığı egosal tatmini ilişkiler yoluyla elde etme arayışına giren Aslan Burcunda Venüs, kendisini değerli hissettirecek figürlere ve ortamlara doğru çekilme içerisine girebilir. Pozitifsel yaratımı, Aslan Burcunun, sıcakkanlı, sevinçli, cömert ve dışadönük enerjisi Venüs ile birlikte her türlü karşılıklı ilişkiler, işbirlikleri, bağlantılar üzerinde etkili olacaktır.

Venüs, Uranüs kare açısı, 15 Haziran Cuma
Venüs ve Uranüs arasında oluşan kare açı özelikle hafta ortasından itibaren oldukça önemli etkiler oluşturabilir. Karşılıklı kurulan ilişkiler üzerinde sarsıcı değişimler yaratabilecek olan Venüs, Uranüs kare açısı, bireysel isteklerin önceliği, özgürleşme ihtiyacı ve ilişkileri bağımsızlaştırma arayışına yönelik getirebileceği enerjiler ile ilişkiler, kişisel arzu ve istekler, seçimler, Bu süreç içinde ben-merkezci olmanın heyecanına karşı dikkatli olmakta fayda var. Aynı gün Venüs, Kiron üçgen açısı ise yapıcı yönde etkileri kendisinde toplayabilir.

Merkür, Satürn karşıtlığı, 16 Haziran Cumartesi
Retro hareketini sürdüren Satürn ile karşıt açı yapan Merkür, iletişimsel bağlantılar, yazışmalar, konuşmalar, anlaşmalar üzerinde önemli miktarda ciddiyet ve gerçekçilik gerektirecek. Özellikle Çarşamba gününden itibaren etkili olan açın etkisi bir sonraki haftanın ilk günü de dahil olmak üzere sürdürüyor olacak. Geçmişte kalmış, tamamlanamamış işlerin tamamlanmasına olanak verecek kadar mecburi sorumluluklar getirebilecek olan açı, gerçekçi, ciddi, mantığa yakın ve bir sonuç oluşturabilir olan düşüncelerin ancak uygulanabilir olacağını göstermekte. Fazlasıyla duygusal, gerçeklikten uzak kalan fikir yada görüşlerin engeller, kurallar ve sınırlandırılmalara takılabileceğini biliyor olmak bu haftanın en önemli farkındalığını yaratabilir.

Dilâra B. Efeoğlu

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: