20 – 26 Ağustos Haftası Gökyüzü Ne Diyor

1aae1a0b835eddcae5df005b7ce50623.jpg

20 Ağustos Pazartesi, Merkür ileri hareketine dönüyor
27 Temmuz’dan bu yana retro hareketini sürdüren Merkür, 20 Ağustos günü yine içinde bulunduğu Aslan burcundan ileri hareketine başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketini sonlandırması ve bu burçta ileri hareketine başlıyor oluşu iletişimsel yönde hem daha dışa dönük hem de daha fazla güçlü, kendine güvenli ve kararlı olma yönünde artan zihinsel fonksiyonları ifade etmekte. İçselleşen düşüncelerin dışa yansıtılmaya başlayacağı bir dönemi anlatan retro sonrası Merkür, bu süre zarfında projelendirilmiş beklentilerin hızlı bir şekilde uygulamaya koyulmaya başlandığı bir süreç içine girecek olduğumuzu göstermekte. Zihinsel aktiviteler Aslan burcunun yaratıcı, organize edici ve yönetici yönlerini içermekte olacaklar.
İleri hareketine başlayan Merkür, 11 Ağustos günü 18 derece Aslan Burcunda meydana gelen Güneş Tutulması derecesi ile ilk irtibat kuran gezegen olacak. Güneş Tutulmasının etkileri için bir nevi hızlandırıcı, tetikleyici unsur yaratabilecek olan Merkür’ün bu noktadan geçmekte olduğu 29 Ağustos ve civarı günler. Bayram sonrası hafta dönem olarak baskın bir şekilde yeni plan ve projelere yoğunlaşma, yeni plan ve projeler ortaya koyma, yepyeni kararlar alma yönünde aktif bir psikoloji getirmekte olacak. Merkür retrosunun sonlanması yeni kararlar almak için uygun bir süreç olsa da gökyüzünde Mars ve Satürn’ün retro olduklarını ve ileri hareketlerine doğru yaklaşmakta olduklarını bilmek bir bakıma planları uygulamaya koymak için etraflıca düşünmenin gerektiğini, acele etmek yerine sabır ve sukunet ile hareket etmek gerekliğini ve belkide biraz daha beklemenin daha verimli sonuçlar yaratabilecek olduğunu düşündürmekte. (Mars retrosu 28 Ağustos’da, Satürn retrosu 7 Eylül’de son buluyorlar).
Merkür Aslan burcunda 3. ve son kez Jüpiter ile kare açısını tekrarlamakta olacak. 9 Temmuz ve 11 Ağustos günlerinde aralarında 90 derecelik aç oluşan iki gezegen 28 Ağustos günü bu döngünün son karesini oluşturmakta olacaklar. Güneş Tutulmasının etkileri için önemli bir başlangıç enerjisi getirebilecek olan açının aktif olduğu 28 Ağustos ve civarı günler yeni gelişmelerin hız kazandığı günler olabilirler. Bu etkiler neler olabilir diyerek baktığımızda aşırı kendine güvenin yada şişirilmiş bir egonun getirisi olabilecek şekilde abartılı, buyurganlık taşıyan, fanatikçe bir fikri dile getirmek ve güç gösterisine dönüşebilecek bir iletişimsel uslup ortaya çıkabileceğinden bahsedebiliriz. Kendi doğrularında takıntılı bir şekilde ısrarcı olmak, herşeyi bildiğini zannetmek ve baskın, set, kibirli konuşmalar yapmak yine bu açının ortaya çıkarabileceği olumsuz durumlar. Sosyal ve toplumsal olaylar üzerinde de etkisini görebilecek olacağımız açı iletişim ve anlaşmalar üzerinde olumsuz gelişmelere ve ekonomi, ticaret- iş hayatına yönelik oluşabilecek sorunların da göstergesi olabilir.
11 Ağustos Güneş Tutulması derecesi ülkemiz natal haritasının 5. ev ve Akrep burcu yerleşimli Venüs ile kurmakta olduğu irtibat, ülkemiz açısından Güneş Tutulmasının spekülasyonlar ve diplomatik sorunlar içine girmekte olduğu bir dönemi işaret etmekteydi. Transit Merkür’ün bu nokta için de tetikleyici bir unsur olabaileceğini bildiğimizden ülkece 27 Ağustos Haftasına yönelik sosyal ve toplumsal olaylar üzerinde, iletişim ve anlaşmalar üzerinde ve özellikle ekonomi, ticaret- iş hayatına yönelik oluşabilecek sorunlara karşu dikkatli olabiliriz. Merkür, 6 Eylül günü Başak burcuna geçiş yapmış olacak.

23 Ağustos Perşembe (07:09) Güneş Başak Burcunda yolculuğuna başlıyor
23 Ağoustos Perşembe günü Güneş, Başak burcunda yolculuğuna başlamakta. Bu burçta GÜneş’in hareket etmeye başlıyor oluşu önümüzdeki sürecin verim, fayda, üretim, sistem, düzen oluşturma güdüsünün getirdiği amaç ve istekler ile çerçevelenmeye başlayacağını göstermekte.

25 Ağustos Cumartesi, Güneş/Uranüs üçgeni
25 Ağustos Cumartesi günü iki gezegenin arasında 120 derecelik bir açı oluşmakta. Açı öncesinde ve sonrasındaki 7 gün boyunca etkili. Güneş ve Uranüs arasında oluşan kontaklar yenilikçi, değişime açık, olayları çok yönlü olarak algılayabilme, sezgisel ve soyutsal zihnin güçlenmesi, artan yaratıcı düşünceler, geleceğe odaklı bir bakış açısı, amaç ve istekleri elde etmeye yönelik güçlenen ve kendine güven kazanan benlik, artan bireyleşmek, bağımsızlaşmak güdüsü olarak yansıma bulurlar. Kendini, fikirlerini güvenli olarak ifade edebilme kolaylığı ve arzusu getirmekte olacak açının aktif olduğu süreç boyunca farklı, özgün ve bağımsız bakış açımız güçlenmekte olacak. Bireysel olarak kendimizi ortaya koyma , istek ve amaçlarımızı gerçekleştirebilir olma yönünde alacağımız kararlar için destekler nitelikte etkileri ile açının aktif olduğu günleri değerlendirebiliriz.

26 Ağustos Pazar, Güneş/Satürn üçgeni
Güneş ve Satürn arasında oluşan üçgen açı, gerçekçi olmanın, sorumluluk ve görev anlayışına sahip olmanın, oluşturucu, yapıcı, inşa edici yönde bir bilincin varoluşunun, güçlü bir amaç duygusu ve güçlü bir güvenilirliğin göstergesi olmanın ifadesini taşımakta. 26 Ağustos Pazartesi günü iki gezegen arasında oluşan açı bugün saat 14:57 de gerçekleşecek Dolunay haritasınında önemli bir açı kalıbı oluşturmakta. İki gezegenin yarattığı etki öncesinde ve sonrasında 10 günlük etki mekanizmasına sahip.

26 Ağustos Pazar, Venüs/Pluto karesi
Venüs’ün PLuto ile gerimli bir görünüm sergileyecek oluşu özellikle ilişkiler, anlaşmalar, işbirlikleri gibi karşılıklı kurulan bağlar üzerine gerginlik oluşturan etkiler meydana çıkarabilir. KIskançlık, kontrol etme güdüsü, ikili ilişkilerde güç savaşları açısından özellikle hafta sonu dikkatli olmakta fayda var.

26 Ağustos Pazar (14:57) Balık Burcunda Dolunay
Olağanüstü bir maneviyata sahip, engin duygular ve sezgilerin eşlik ettiği bir dolunay sürecine girmekteyiz. Balık burcunun 3. derecesi içinde gerçekleşmekte olacak Dolunay, kabullenici, fedakar ve birlik, bütünlük arzusuna yönelik gelişmekte olan bir psikolojik süreç içinde olacağımızı ifade etmekte. Duygular ve sezgiler dolunay ile birlikte güçlenmekte ve sevgiyi ön plana çıkaran, merhamet, yardım ve bir nevi kurtarıcı olma ruhunu besleyen su elementi odak noktası halini almakta.
Dolunay haritasında Balık burcu yerleşiminde olan Ay, astrolojik olarak Trine (Uçurtma) kalıbı olarak adlandırılan görsel bir kalıp oluşturmakta. Güneş/Satürn/Uranüs arasındaki Büyük Üçgen kalıbında Dolunay’ın yarattığı karşıtlık, bu üç gezegenin kendi içlerinde oluşturdukları harmoniğe önemli bir dinamiklik katmakta. Güneş/Satürn/Uranüs arasındaki oluşan harmoniğin gerçekçi olmanın, sorumluluk ve görev anlayışına sahip olmanın, oluşturucu, yapıcı, inşa edici yönde bir bilincin varoluşunu güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Güçlü bir amaç duygusu ve güçlü bir güvenilirlik arayışı içinde olmanın temel alındığı yeni yapılanmalara ihtiyaç duyuyor ve bu yönde hayatımızı biçimlendiriyor olabileceğiz. 11 Ağustos’ta Aslan burcunda meydana gelen tutulma kuvvetli bir yeniay’dı ve şimdi 11 Ağustos civarındaki günlerde yoğunlaştığımız yada hayatımıza yansıtmak istediğimiz gelişmeler, planlar, projeler için çalışmaya, sorumluluk üstlenmeye, görev insanı olmaya hazır olduğumuzu destekleyen bir görünüm oluşturmakta. Yenilikçi, değişime açık, olayları çok yönlü olarak algılayabilme, sezgisel ve soyutsal zihnin güçlenmesi, artan yaratıcı düşünceler, geleceğe odaklı bir bakış açısı, amaç ve istekleri elde etmeye yönelik güçlenen ve kendine güven kazanan benlik, artan bireyleşmek, bağımsızlaşmak güdüsü olarak yansıma bulurlar. Kendini, fikirlerini güvenli olarak ifade edebilme kolaylığı ve arzusu getirmekte olacak açının aktif olduğu süreç boyunca farklı, özgün ve bağımsız bakış açımız güçlenmekte olacak. Bireysel olarak kendimizi ortaya koyma , istek ve amaçlarımızı gerçekleştirebilir olma yönünde alacağımız kararlar için destekler nitelikte etkileri ile açının aktif olduğu dolunay sürecini verim ve üretkenlik sağlaması açısından pozitifsel etkileri ile değerlendirebiliriz.
Dolunay derecesi Fomalhaut sabit yıldızı ile kavuşum yapmakta. 4. Kraliyet yıldızı olarak tanımlanan Fomalhaut büyük başarı, mutluluk ve kazanç getirecek bir yıldız olarak ifade edilmekte. Burada en önemli nokta kişinin kendi ideallerinde, isteklerinde doğruluk içinde olması ve yozlaşma içinde olmaması oluşturur (Bernadette Brady). İstekler ve idealler gerçekten asil ve başkaları ile paylaşmaya açıklık sergiliyor ise kişiye büyük şans, başarı ve mutluluk getirecektir.
Dolunay’ın yönetici gezegeni Jüpiter’e baktığımızda onunda Zuben El Genubi sabit yıldızı ile kavuşmakta olduğunu görüyoruz. Bu sabit yıldız toplumsal reformlar ve toplumsal bilinç ile ilişkilendirilmekte (Bernadette Brady).
Ülkemiz natal haritası üzerinden baktığımızda, halkı, toplumu anlatan dolunay derecesi 9. ev üzerinden natal Güneş ile uyumlu açı yapmakta. Diğer ülkeler ile olan ilişkilerimizde ve yazılı sözlü anlaşmalarımıza yönelik daha uyumlu, karşılıklı mutabakat sağlamak yönünde gelişen durumlar, halk olarak fedakarlık, birlik ve bütüncül hareket etme ihtiyacı ve duruşuna yönelik artan göstergeler öne çıkmakta. Güneş/Satürn/Uranüs arasında oluşan büyük üçgen ülkeler arası yeniden masaya oturmayı sağlayacak anlaşmalar, mutabakat konusunda destekler görünüm vermekte.

Mutlu bir hafta olsun dilerim…
Dilâra B. Efeoğlu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: