SATÜRN BALIK BURCU GEÇİŞİ (7 MART 2023 – 14 ŞUBAT 2026)

Dünya üzerinde gelişen olaylar, değişen durumlar ve kişisel hayatlarımıza yönelik beliren durumlar üzerinde gezegen geçişlerinin belirleyicilik gösterdiği muhakkak. Astroloji disiplini ile baktığımızda her gezegen geçişi kendi fonksiyonu ve kendi etki mekanizması dahilinde varoluşun her biriminde varlığını gösterir. İçinde bulunduğumuz ya da bulunacağımız zamana yönelik nitelikleri belirleyen göstergeleri astrolojik olarak okumak ise ivmenin ne yöne doğru döndüğünün olası güçlü potansiyellerini verir. Astrolojide tüm öngörü modelleri bu prensip ile çalışır diyerek, hemen önümüzdeki yaklaşık 2 yılı aşkın süreyi kapsayacak Satürn Balık burcu geçişinin etkilerinden bahsetmek isterim;

Temel bir yapı ifadesi niteliği taşıyan Satürn, kişisel haritalarda yerleştiği burç ve evler ile doğru orantılı olarak, kişilerin hayatlarında yapılandırmaları gereken, onları gelişmiş ruhsal niteliklerini kazanmalarına götürecek deneyim, sorumluluk ve disiplin ile karşılaşacakları alanları göstermektedir. Ruhun katettiği yolda, maddi dünya üzerinde gerçekleştireceği görevler ve alacağı sorumluluklar ile olgunlaştıran, bilgeleştiren gezegendir Satürn. İnşa etmek, oluşturmak, reel hale getirmek, disipline etmek, olması gerekeni olması gereken hale getirmek, yapılandırmak Satürn’ün doğasıdır. Satürn sınırlandırır, Satürn disipline eder. Yoksun bırakır, korkutur, yalnızlaştırır, zorlaştırır, ağırlaştırır, üzer, yorar, sınar ve bilgeleştirir. Astrolojide bilinir ki; Satürn denilince, Karma’nın Efendisi denir. Antik Yunan mitolojisinde bir titan tanrısı olan Kronos ile özdeşleşen Satürn, içinde yaşadığı döneme düzen getiren, karışıklıkları sonlandıran tanrı olarak bilinir. Satürn dünyasal yaşamın şekillenebiliyor olması için gereken yapılaşmayı sağlayan, toplumsal kuralları, sosyal düzeni ortaya koymakla görevli gezegen olarak ‘kaosa düzen’ getiren olarak tanımlanır. Bir gezegenin (burada Satürn) bir burç içinde olan yolculuğu esnasında o burcun nitelikleri ile kendi çalışma prensiplerini nasıl ortaya koyacağı astrolojinin incelikli çalışma sahasıdır. Satürn Balık burcu geçişi öncelikle kişisel olarak her birimizi için farklı hayat alanlarımızdan yansıyan şekillerde de olsa, bir şeylerin kontrolümüz dışında gerçekleşebileceği ve kontrolümüz dışında da hayatın ilerleme gösterebileceğini öğrenmemize yönlendirecek. Alıştığımız ve kendimizi güven içine aldığımız alanların dışına çıkmak ve kendi bahçemizin yani kendi bakış açımız ve alışkanlıklarımızın dışında da -çitin diğer tarafında- da bir hayat olduğunu ve hayatın tüm gerçekliğiyle devam ettiğini görmemizi sağlayacak.

Kanıksadığımız, uzun süredir ayakta tuttuğumuz yapıların dağılması ve çözülmesi anlamına da gelebilecek olan Satürn Balık burcu geçişinin kişisel olarak bizden beklentisinin fildişi kulelerimizden hayatı seyretmek yerine hayata karışmak ve gerçekler ile karşılaşmak olacağını unutmayalım.

Global olarak baktığımızda; Satürn Balık burcu geçişinin vurgulu hale getireceği bazı gelişmelerin tahmininde bulunabilir, var olan sistem ve düzenlerde değişimler ve belirlenmiş formal yapıların dağılması, çözülmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Genel olarak sistemlerin işleyişi şimdiye kadar alışık olduğumuzdan daha farklı bir boyut kazanma yönünde ivme değiştirebilir. Yaklaşımı grupsal, toplumsal, insanı merkeze alan bakış açısıyla, ortak bir amaca ulaşabilmek için güç ve çabanın birleştirildiği, birleştirilmiş gücün koordine edilerek, örgütlenmiş bir yapıya dönüştürüldüğü ilkeyi benimseyen sistemlerin ön plana çıkacağı ve başarı kazanacağını düşünebiliriz. Kolektif bakış açısı ve maneviyatın yüksek tutulduğu yaklaşımlar dönemine doğru ilerlerken unutmayalım ki; Satürn gerçeği ortaya çıkaran doğasıyla gerçekten insanı, tüm varlığı bütüncül bakış açısıyla değerli bulan ve bu değeri gerektiği gibi veren bakış açısını, diğerlerini eleyerek, ortaya çıkaracaktır. Bazı spiritüel eğilimlerin ya da ruhsal, manevi yaklaşımların, inançların da kendi içinde sınavdan geçeceğini, tabanı gerçek sevginin ve doğruluğun kıstaslarına uymayanların elenebileceğini bekleyebiliriz bu aynen aslında benzer amaçlarla yapı kazanmış kurum ve kuruluşlar için de geçerli olacak. Satürn her ne kadar gerekli yapılanmayı sağlayan bir gezegen olsa da yine unutmayalım ki karmanın efendisinden söz ediyoruz. Edinilmesi gereken dersler, yenilenmesi gereken sistemler ve ayıklanması gereken yaklaşımlar zorlu, hırpalayıcı, sorumluluk yükleyen, yoksun bıraka ödevler arkasına gizlenmiş olabilecektir. Pozitif anlamda ortak amaçlarla oluşturulmuş, insanı, hayvanı, doğayı öne alan oluşumların bir nevi yeniden doğuşu ya da yeniden şekillenmesi ile gelişecek bir sürece giriyoruz. En ufağından en büyük sistemlere kadar yaşama, canlıya olan duyarlılık tüm dünyanın önemli sınavı haline geliyor. Satürn Balık burcu geçişinin değişimlere açık yüzü kolay kolay önceden tahmin edilemeyecek, aniden gelişecek, kontrol edilmekte zorlanılacak ve bir nevi kaos ve kargaşa hissettirecek zamanlar yaratabilir. Evrensel olarak bütünlüğün farkındalığını kazanmak için umarım acı veren olaylar yaşamadan bilinçli yaklaşımlarımızı değiştirebiliriz. Neyin savunucusu olacağımızı çok doğru seçmemiz gereken uzun soluklu bir süreçte olduğumuzu bilmek çok önemli çünkü 2025 Mayıs ayında Satürn Koç burcu ilerleyişine başladığında şimdilerde edindiğimiz ilkeler kazancımızı belirleyecek. Savunduklarımızın bizi nereye götürdüğünü göreceğiz.

Doğa en çok korumaya almamız gereken, sevgi ve merhamet etmemiz gereken alanlardan biri ki şimdiye kadar pek de öyle davranmadık. Umarım o bize merhamet eder ve su kaynaklarının tükenmesi riskinin en yüksek seyri ile karşılaşmayız. Dünya’da ve ülkemizde su kaynaklarının azalmaya başladığına yönelik haberleri sanırım duymayanımız yoktur. Önümüzdeki iki buçuk yıllık süreç bizi bu gerçeklikle daha fazla baş başa bırakabilir. Geliştirmek gereken yani yeniden yapılandırmak gereken alanlara işaret eden Satürn bu konuda çok ciddi önlemler ve yeni projeler üretmeyi talep edecek. Su sorunu ile ilgili projelerin öne çıkarılması gerekliği ve ayrıca var olan su kaynaklarının da acil olarak korunmaya alınması gerektiğini bilmeliyiz. Su deyince denizler, göller, okyanuslar yine içinde bulunacağımız süreçte önemli hale gelebilecek. Nehir taşmaları, tarım arazilerinin zarar görmesi, deniz kirliliği, okyanuslarda petrol kirliliği, çevresel atıklardan gelen sorunlar bir risk halini almaya devam ettikçe çıkılmaz hal oluşturabilecek. Su bizim için bir sınav halini almadan sağlam ve kalıcı projeler geliştirebilme potansiyelimiz var. Ayrıca suyun dünya politikasında stratejik önemi ve Hidropolitik yaklaşımlar çok dikkat çekici olacaktır. Karmanın efendisi Satürn bir su elementi burçta ilerlerken sulardan gelen derslere dikkat etmekte fayda var. Umarım ki büyük deniz kazaları, göçmenlerin sularda zarar görmesinin daha da artması, büyük su taşkınları, barajlara yönelik ciddi tehlikeler ve tehditler, sıra dışı hava durumları ile seller ve yağmursuz günler artmaz! Ayrıca ülkeler arasında meydana gelebilecek denizlerle ilgili sorunlar, anlaşmazlıklar, sınır ihlalleri ve deniz hukuku konuları gündem oluşturabilir. Hukuksal ve yargısal konular ve sistemlere de vurgu getiren Satürn Balık burcu geçişi yargı sistemi ve yargı kuruluşları içinde bazı değişim ve yenilenmelere gereksinim getirecek.

Ülkemiz natal haritası üzerinde sırası ile 9 ve 10. evleri üzerinden geçiş yapacak Satürn yargı kuruluş ve organlarımızda değişimler getirebilir. Deniz trafiği, deniz kazaları, göçmenlerle ilgili konular, denizlerle ilgili uluslararası anlaşmalar ya da anlaşmazlıklar, liman ya da benzeri deniz ticareti işletmeleri gibi konuları ön plana çıkabilir. Yüksek eğitim, ülkedeki yabancı eğitim kurumları ve kişileri, dini ve inanca yönelik eğitim veren kurumlar dikkat çekici gelişmeler ve yeni bir yapılanma gereksinimi içine girebilir. Uluslararası ticaret zorluklar ve sorunlar ile karşılaşabileceğimiz bir alan haline gelebilir. Devlet yöneticilerinin sorumluluklarının artmasının söz konusu olabileceği gibi ülkece önemli sorumluluklar aldığımız zamanlara da işaret ediyor. Siyasi olarak üst düzey kişilerin engeller, zorluklar ve bazı problemlerle karşılaşma olasılığının yüksek seyredebileceği bu dönem politikada iş birliği içinde olmanın gereksinimini öne çıkarırken yine bu konuda olası zorlukları da beraberinde getirebilecek.

7 Mart 2023 günü Balık burcu ilerleyişine başlayan Satürn, 25 Mayıs – 1 Eylül 2025 tarihlerinde Koç burcu ilerleyişinde olacak. 1 Eylül 2025- 14 Şubat 2026 arasında Balık burcu ilerleyişini tamamlayacak.

Satürn, alınması gereken dersler, edinilmesi gereken sorumluluk anlayışı ile kaosa düzen getiren enerjisini açıkça ortaya koyar. Satürn’ün vaat ettiği bir güven duygusu vardır ama ancak onun gösterdiği görev ve sorumlulukların altında yatan bilince ulaşan insanoğlu Satürn’ün vaat ettiği güven duygusuna erişir.

Dilâra Efeoğlu

ASA CAPISAR

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: