Aslan Burcunda Güneş Tutulması, 11 Ağustos Cumartesi

SFPage.jpg

11 Ağustos Cumartesi günü Aslan Burcunun 18. derecesi içinde Parçalı Güneş Tutulması meydana gelmekte (12:57).
Bu tutulma Kanada’nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Rusya ve Kazakistan’ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin’in büyük bölümünden gözlenecek. Güneş’in yaklaşık %75’inin örtüleceği tutulma en iyi Kuzey Rusya’dan görülecek olup % 68’lik bir tutulma meydana geliyor olacak.

İngiliz astrolog Sepherial’e göre sabit burçta gerçekleşen tutulmalar sismik sarsıntılar, yeryüzünün durumu, ürünler, madenler ve yerkabuğunda hareketlenmeler ile ilgilidir (Sepherial, Güneş & Ay Tutulmaları ve Dünyaya Etkileri, Barış İlhan Yayınları). Ayrıca Sepherial Aslan Burcunun 2. dekanında gerçekleşmekte olacak Güneş Tutulması için “asiller ve büyük adamlar arasında kaygıları ve sorunları gösterir” olarak belirtmiş.

Ülkemizden görülemeyecek olan Aslan Burcu tutulması özellikle natal haritasında 18 derece (+/- 3) civarında gezegen yerleşimi yada astrolojik nokta olan haritalar üzerinde güçlü etkileri ile kadersel değişimler getirebiliyor olacak. Gezegenlerin sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) oluşu daha belirgin etkiler yaratabilir diyebiliriz fakat yinede diğer burçlarda da verilen derece aralığında nokta yada gezegen yerleşim oluşu haritanın vaadi doğrultusunda çalışan bir potansiyel oluşturur olacaktır.

Tutulmanın etki mekanizması güçlü egosal tavırlar ile kendini göstermekte olabilecek. Kuvvetli bir başlangıç enerjisi taşıyan güneş tutulması birey olarak gücünü ortaya koymanın, kişilik olarak öne çıkan ve diğer kişiler ile olaylar üzerinde egemenliğini, kontrol ve yönetkenliğini ortaya koymanın yaratacağı güdüler ile hareket edebiliyor etkisi getirmekte.
Kişisel olarak yeni plan ve projelere yoğunlaşma, yeni plan ve projeleri ortaya koyma yönünde artan isteklerin oluşturduğu bir psikoloji içinde olabilecek, yaptığımız işleri, başarılarımızı sahnelemek ve diğer kişilerin takdirlerini kazanmak arzusu ile hareket etmekte olacağız. Kendine güven duygusunu artıran tutulma, öne çıkma, beğenilme, ilgi görme, dikkat çekme ve lider olma isteği uyandırmakta. Yönetimsel güç kazanma güdüsünün aşırı öne çıkar hale gelebilecek olması dediğim dedik olmaktan diktatörlüğe kadar uzanan bir yapı içine girme eğilimi oluşturacak olabilir. Aşırılaşmış yöneticilik arzusu ile tavırlar almaktan, benmerkezci kararlardan ve benzer şekilde herşeyden yada herkesden üstün olma güdüsünün oluşturabileceği yanlış tavırlar ve kararlardan uzak kalmakta fayda var. Kişisel gücü dengeli kullanabilmenin olumlu yanlarını hayatlarımıza yansıtabilme yaratıcılığına sahip olan Aslan burcu tutulmasını dengeli bir içsel gücü keşfetme yönü ile kullanabiliyor olmak ise yükselme ve başarı ivmesi katabilir.
Tutulma derecesi Juno astroidi ile 90 derecelik açısal bağlantı kurmakta. Bu asteroidin ortaklıklar, evlilikler, anlaşmalar üzerinde olan etkisi yine bu konulara dair yeni gelişmelerin hayatlarımıza eni değişimler getirerek girebilecek oluşunu da ifade edebilir. Yeni başlangıç enerjisini ani başlayan ortaklıklar, güçlü işbirlikleri yada evlilik gibi ikili ilişkiler üzerinde yaşanacak gelişmeler yönünde görebileceğiz. Bir diğer yandan burada oluşan dinamik ve aslında gergin enerjiler çatışma içine giren, güç gösterisine, düelloya dönüşen ilişkilere de yönelik etkilere ait oluşumlar ortaya çıkarabilir.
Tutulma haritasında aktif olan Güneş/Merkür kavuşumu iletişimsel yönde öne çıkan bir güven artımı ve dikkat çekicilik taşımakla birlikte Merkür’ün retro hareketinde oluşu yanılgılı yada taraflı, yönlü, çekişmeli bir iletişimsel uslup getireceğe benzemekte. Global boyutta etkisi ile birlikte siyasi ve sosyal platformlarda da bu yönde gelişme gösteren iletişimsel bir dilin hakim olması beklenebilir. Ve yine uzaklaşmakta bile olsa harita Jüpiter’in de tutulma ile olan kare açısının etkisini taşımakta. Kendine olan inancı arttıran açı, kendi bildiğinde ısrarcı olmak, kendine aşırı güvenmek ile birlikte gelebilecek egosal sorunlara yol açabilir görülmekte. Pozitifsel olarak baktığımızda açı, kendine artan güvenin, cesaretin, iyimserliğin ve inancın desteğini sağlamakta. Kendimizi, düşüncelerimizi, inançlarımızı rahatça ortaya koyabilme olanağı bulabileceğimize işaret eden açının oluşabilecek olduğu negatifsel yönü ise eğer egosal kontrol duygumuzu kaybediyor olursak aşırı iyimserlikten, boşvermişliğe kadar uzanan davranışlar içine giriyor olarak kendimizi bulacak olabileceğimiz. Aynı zamanda her şeye yetebiliyor olduğunu sanmanın, kendine aşırı güvenmenin, riske açık davranışlar sergilemenin ve yüksek ego ile gösterişçi, kibirli tavırlar sergilemenin getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve özenli olmakta fayda var.

Dünya Astrolojisinde liderler, krallar, yöneticiler ve sanatçılar ile bağdaştırılan Aslan burcu (Dünya Astrolojisi Türkiye, Öner Döşer) tutulması bu figürler üzerinde oluşabilecek etkilere işaret etmekte. Türkiye natal haritasının Venüs derecesi için önemli bir tetiklenme oluşturan tutulma derecesi önümüzdeki 1 yıllık süreç için diğer ülkeler ile olan diplomatik ilişkilerimiz üzerine gerilimli ve zorlayıcı bir etki oluşturabilir görünümde. Meclis içi dengeleri kurmak ve bununla birlikte muhalefet partilerinin aradığı istikrara kavuşması zorlanılacak en önemli alan halini alacak olabilir görünüm vermekte.
Türkiye natal haritasında 5. evde ve zararda yerleşimde olan Venüs’ün tutulma derecesinden almakta olduğu kare açı çocuklar, gençler, kadınlar ve eğitim sistemi, spor, eğlence ve sanatsal alanlar üzerinde de gerilime açık, olumsuz, engelleyici sorunlara yönelik etkiler yaratmakta.
18 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olan tutulma ile aynı dereceyi paylaşan bir önceki tutulma tarihi ise 11 Ağustos 1999 Güneş Tutulması. Sabit burçlarda meydana gelen tutulmaların oluşturmakta oldukları riskler açısından baktığımızda ve sismik hareket(deprem) yaratma etkisi üzerine düşündüğümüzde; bu tarihte aynı derece ve burçta gerçekleşen 11 Ağustos 1999 tutulması bir Tam Güneş Tutulması idi ve bu tutulmadan farklı olarak ülkemizden gözlenebilmekteydi. Tutulmanın sonrasında 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük depremi ve ardından 12 Kasım 1999 Düzce depremi verdiğimiz büyük kayıplarla çok derin üzüntüler yaratmıştı. Umalım ki bu bir daha yaşamayacağımız bir üzüntü olarak kalsın.
Hepimizin hayatına güzellikler ve farkındalıklar katan bir Güneş Tutulması olsun dilerim…
Dilâra B. Efeoğlu

ASLAN BURCU

aslan-burcu.jpg
Antik Yunan mitolojisinin Herakles’i , Roma mitolojisinin Herkül ismini alan ünlü kahramanı daha doğduğu andan itibaren tanrısal bir kuvvete sahiptir. Aslan takım yıldızı ile ilintilenen öyküsünde Herakles, Aslan Burcunun, kendi egemenliğini sağlamak, gücünü sergilemek ve yönetmek amacı taşıyarak yeryüzüne gelmiş olmanın arketipsel efsanevi kahraman yüzünü ortaya koyar şekilde karşımıza çıkar.

Aslan Burcunu oluşturan en temel ilke yaratıcılık ve yöneticilik ifadesidir. Sistemin merkezine yerleşmiş Güneş’in yöneticiliğine verilmiş olan tabiatı ile bu burç, sistemi organize etmek ve yönetmek arzusunun güçlü güdüsü ile yönetkenliğini ortaya koymak isteyecektir. Aslan burcu için yaratıcı güç ve hükmetme gücü aynı kavramları çağrıştırır. Dünyayı bir sahne olarak algılayan bu burç kişisi, sahne üzerinde kendi yaratıcılığını, gücünü, egemenliğini, farklılığını sergileme güdüsü içinde davranış ve tutumlar gösteriyor olacaktır.
Sabit nitelikte ve bir ateş elementi burç olan Aslan’ın doğası ona; kararlılık, kendinden eminlik, cesaret ve coşku katar. İnisiyatifi ele alma güdüsü güçlü olan Aslan, karar veren konumunda olan kişi olmalıdır. Başkalarının kararlarına uymakta zorluk çeken bu burç kendi aldığı kararların uygulanması konusunda otoriter davranışlar sergileme yönünde ısrarcı olabilecektir. Kendine güveni yüksek olan Aslan burcunun en vazgeçilmezi olan duygusal ihtiyaçlarını; saygı görmek, gurur verici olmak ve takdir edilmek oluşturur. Aslan burcu için gururu çok önemlidir. Gururunu zedelediğini, incittiğini düşündüğü herhangi bir kişi yada olay onu kolayca öfkeye sürükleyebilir. Otoritesini kaybetme ve takdir görememe korkusu Aslan burcunun en zayıf yönlerinden biridir. Bu burç kişisinin ihtiyaç hissettiği takdir edilme duygusuna dair oluşacak tatminsizliği onun kendi kabuğuna çekilmesine, dış dünyaya karşı bir küskünlük hali içine girmesine neden olacaktır. Aslan burcu ancak kendi içsel gücü ile karşılaşmak ve içsel gücünün farkına varmak sonrasında dışsal takdirler aramak ihtiyacından vazgeçecek ve kendi duygusal bütünlüğünü sağlar olacaktır.
Efsaneye göre 12 görevi yerine getirmekle cezalandırılan Herakles, etrafa dehşet saçan, güçlü, yenilmez Nemea aslanını yenmek için onunla zorlu bir güreş içerisine girer ve onu öldürmeyi başarır. Aslanın postunu yüzmesi gereken Herakles tüm uğraşılarına rağmen postu yüzmeyi başaramaz, çabasından vazgeçmeyen Herakles, aslanın postunun ancak yine aslanın kendi pençeleri ile yüzülebilir olduğunu anlar ve posta böylece sahip olur. Sahip olduğu aslan postuna bürünen Herakles, Nemea aslanının ruhsal gücüne de sahip olmuştur. Bu mit, Aslan burcunun kendi içsel gücünü ancak kendi çabaları ve kendi içsel yolculuğu ile kazanacak olduğunun bir göstergesi niteliğini taşımakta.
Güçlü bir cömertlik barındırıran yapısı ile Aslan ona ihtiyacı olduğunu düşündüğü herkes için yardıma hazırdır. Bu burç kişisi iyilik yapmaktan ve cömert yüreğini sergilemekten kaçınmayacaktır. Değer görme beklentisi oldukça yüksek olan Aslan burcu için en büyük tuzak arzu ettiği değeri hissediyor olabilme güdüsü içinde fazlaca onay ve takdir bekleme, beğenilme arzusu arayışı içine girmesi ile oluşur. Kendi özünde varolan gücü ile bağlantısını sağlayabiliyor olması Aslan burcunun dışsal duygusal tatmin arayışlarının kontrolünü ele geçirmesine olanak sağlayacak ve onu bu tür tuzak davranışlar ve tutumlardan uzak tutacaktır.
Aslan burcunun yönetkenlik güdüsü onun iyi bir yönetici olmasının sağlayıcısıdır. Lider pozisyonunu temsil eden bu burç kişisi, sahip olduğu organizasyon becerisi ile ekip yöneticisi olma pozisyonunu aldığı alanlarda başarılı çalışmalar sergileyecektir. Sinema ve tiyatro gibi sahne sanatı içeren uğraşlar bu burç kişisinin yaratıcılığını, performansını sergileyebileceği bir platform halini alarak mesleki uğraşlar haline gelebilirler. Aslan burcu renkler ve biçimlere olan ilgisi, görsel sanatlara olan yatkınlığı ile sanatsal uğraşlar içerisinde de bulunabilecektir. Grafik tasarımcılığından, iç dekorasyon tasarımı, web sitesi tasarımı bu burç için çalışma alanı halini alır olacaktır. Aslan burcu kişileri kendi varlıklarındaki gücü ve yaratıcılığı başkalarında da görmek isterler, çocuklar ile olan diyaloglarında başarılı olan, hayata karşı yaşama sevincini, neşesini kaybetmeyen bu burç kişisi bu açıdan iyi bir öğretmen de olabilir. Bedenin kalp çakrasına hizalanan Aslan burcu , vücutta sırt, kalp, göğüs ve göğüs boşluğunun yöneticisidir.

Dilâra B.Efeoğlu

– Global Karma – Mars/Güney Ay Düğümü Kavuşumu/Uranüs Karesi

e6665d5f82c7f00e53923a7ae63786d2

 

Geçmiş yada Gelecek
Ben yada Biz
Birey yada Grup
Otokrat yada Demokrat
Ay Düğümlerinin iki kutupsal oluşturduğu aksın güçlü manyetik alanı içinde hareket ediyor olan Mars;
ilkelerin arasında verilen savaşın mücadelesini yansıtmakta.

Mars/Gad (Güney Ay Düğümü Kavuşumu) / Uranüs Karesi

Mars, 16 Mayıs 2018 gününden bu yana Kova burcu ilerleyişini sürdürmekte. Yaklaşık iki yılda bir gerçekleşen Mars’ın retro hareketi ile birlikte uzunca bir süreyi kapsamakta olan Kova Burcu ilerleyişi esnasında gezegen yine bu burçta yolculuğunu sürdüren Güney Ay Düğümü (GAD) ile kavuşum yapmakta. İlk kavuşumunu 14 Haziran günü gerçekleştiren Mars, şimdi 18 Temmuz Çarşamba günü ve 22 Eylül Cumartesi günü GAD ile kavuşumunu tekrarlıyor olacak.

Mars, Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümünün oluşturduğu kutupsal aksı harekete geçiren bu ilerleyişi sırasında oldukça önemli bir etki daha almakta. Bu etki, Mars ile Uranüs’ün aralarındaki döngünün son kare açısının gerçekleştirilecek olması. İki gezegenin oluşturdukları açı; çatışmacı, mücadeleci, savunmacı, direnç yaratır türde bir görünümün ortaya çıkmasına olanak veriyor. 16 Mayıs, Mars ve Uranüs arasındaki bu açının ilk kesinleşmiş tarihiydi. Açı, iki gezegenin retro hareketleri dolayısıyla kendini 2 Ağustos, 19 Eylül günleri tekrarlıyor olacak ve döngü 13 Şubat 2019 günü Koç burcunda iki gezegenin kavuşumları ile son bulacak.
Tüm bunlar Mars’ın kendine özgü aksiyona dönük ifade tarzının KAD/GAD aksı üzerinde yoğunlaşan etkisinin ortaya çıkaracak olduğu aktifliği, hareket anlayışını, Uranüs’ün sıradışı, özgürlükçü, dayatılan düzene karşı çıkan hareket etme modelini gerçekleştirmekte olacağını göstermekte. İçinde bulunduğumuz sürecin enerjisini oluşturan bu gösterge önümüzdeki günlerinde ne yönde enerjiler taşımakta olacağını ele vermekte. Vermiş olduğum tarihler etkinin en fazla açığa çıkacağı günler olmakla birlikte geniş zamana yayılan etkiler olduğunu söyleyebiliriz.

Mars’ın Kova Burcu ilerleyişinde, reformist, yenilikçi, devrimci ve bütünsel bakış açısı, toplumsal, grupsal alanlarda etkin olma, efor sarfetme özelliği getirir. Mars, temel prensip olarak hayatta kalma dürtüsü, varolma enerjisi, kendini ortaya koyma, isteklerine, arzularına ulaşma güdüsünün yönetici gezegenidir. Kova burcunun eşitlikçilik ilkesini, özgürlük, bağımsızlık anlayışını taşır. İlerici fikirler ve insan merkezli idealler ile şekillenen enerjilere sahiptir. Bu enerjiler ile hareket edecek olan Mars, Kova burcunda iken gerek kişisel, gerek toplumsal boyutta reformsal aktivitelerin, hareketlerin, otorite ve düzene karşı çıkış mücadelelerinin varlığının işaretçisi.

Ve şimdi Ay Düğümlerinin iki kutup oluşturduğu aksın güçlü manyetik alanı içinde hareket ediyor olan Mars,
Geçmiş yada Gelecek
Ben yada Biz
Birey yada Grup
Otokrat yada Demokrat
ilkelerinin arasında verilen büyük bir savaşın mücadelesini yansıtmakta.

Gerek kişisel olarak kendi bünyemizde psikolojik düzeyde bu ilkelerin oluşturduğu çatışmaları hissediyor olabilir ve çevremizde gelişen olayların bizi bu içsel çatışmaya sürükleyen boyutlar taşımakta olduğunu fark ediyor olabiliz. Benzer etkilerin aynı nitelikleri taşır şekilde gerekse toplumsal olayları, gelişmekte olan gündemleri ve toplumsal psikolojiyi de etkilemekte olduğunu görmekteyiz. İki aksın arasında oluşan karşıtlığın sabit burçlarda olduğunu ve güçlü direnişler getirdiğini biliyor olmak, oluşabilecek direncin ve gösterilecek olan gerek fiziksel gerek zihinsel enerjinin nasıl ve ne yönde işleyiş gösterebildiğini tanımlamakta.

Uranüs’ün bu görünüme taşımakta olduğu enerjiler ise kaos demek. Meydan okuyucu, her ne şekilde olursa olsun özgür olmayı, bağımsızlığını ilan etmeyi, kuralları yıkmayı, varolan düzene karşı yeni düzen getirmeyi ifade eden enerjileri ile Uranüs, Geçmiş yada Gelecek – Ben yada Biz – Birey yada Grup – Otokrat yada Demokrat ilkelerinin arasında verilen büyük bir savaşın mücadelesinin kaos yaratan global boyutsal bir tablosunu vermekte. Bana kalırsa Boğa burcunda Uranüs’ün bu tablo ile başladığı uzun soluklu yolculuğu pek tabi ki zamana yayılan etkileri ile dünya üzerinde böylesi bir tablo çizmekte olacak. Umalım ki her birimiz içsel aydınlığımıza kavuşabilecek olalım.

Dilâra B. Efeoğlu 14.07.2018

25 Haziran – 1 Temmuz Haftası Gökyüzü

e63895f2ec38980a5c7b17c97e4f19d8.jpg

25 Haziran haftasına astrolojik olarak baktığımızda; Venüs’ün Jüpiter ile olan karesi ile başlayan hafta, kendine güvenmekten aşırı kendine güvenmeye doğru gidebilecek bir ivme çizebilecek. Ne istediği konusunda kararlı ve gerçekçi olmak sayesinde istekleri elde etmek konusunda kolaylık ve imkan yaratıcı olabilecek olan açı, kendi isteklerine fazlasıyla yönelmiş olmanın, kendini beğenmişlik içerisine girmenin oluşturabileceği zararlara da dikkat etmek gerektiğini göstermekte. Çarşamba günü retro hareketine başlayan Mars, 12 Ağustos’a kadar geri hareketini sürdürmekte olacak. Doğru zamanlama ve enerjinin doğru kullanılmasının önemi bu süre içinde oldukça artmakta, dikkate almakta fayda var. (Mars retrosu yazımı ayrıca okuyabilirsiniz). Mars retrosu ile birlikte, Güneş/Satürn karşıtlığı ve Oğlak burcunda gerçekleşen Satürnyen Dolunay önümüzdeki uzunca bir süreci şekillendirmekte olacak göstergeler halini almakta. Perşembe günü gerçekleşecek Dolunay, alınması gereken sorumlulukları gündeme getiren, gerçekçi ve geleceğe yönelik düşünce tarzı ile hareket etme anlayışı taşıyor oluşu ile geçmişte yarım kalmış, tamamlanmamış bir çok oluşumu da tekrar hayatımızda gündem haline getirebilir. Ülkemiz natal haritası Güneş’i ile açısal bağlantı kuran derecesiyle; ülke yönetimi, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili süreç, devlet yönetimi ile ilgili oluşacak ciddi yapılanmalar, değişimler, alınacak yeni kararlar, yeni oluşumlar üzerinde vurgu taşımakta. Haftaya ait tüm yorumlarımı profilimde yer alan sayfa adresini tıklayarak okuyabilirsiniz.

Venüs/Jüpiter kare açısı, 25 Haziran 2018 Pazartesi
Kendine güvenmekten aşırı kendine güvenmeye doğru gidebilecek bir ivme çizebilecek olan Venüs/Jüpiter kare açısı istek ve zevklere yönelik sınır koymakta zorlanmalar, fazlasıyla kendi isteklerine yönelme, arzu ve taleplerde artış etkisi getirecek olabilir. Ancak bu açı ne istediği konusunda kararlı ve gerçekçi olmak sayesinde istekleri elde etmek konusunda kolaylık ve imkan yaratıcı da olabilir. Kendine, kendi isteklerine fazlasıyla yönelmiş olmanın, kendini beğenmişlik içerisine girmenin oluşturabileceği zararlara dikkat etmek faydalı olacaktır.

Mars Retrosu, 27 Haziran-12 Ağustos
27 Haziran Çarşamba günü geri hareketi öncesi durağan konumuna geçecek olan Mars, aynı gün geri hareketine başlıyor ve 28 Ağustos gününe değin retro hareketini sürdürmekte olacak. Kova burcunda başlayan retro hareketini Mars, 12 Ağustos günü geçiş yaptığı Oğlak burcunun 28. derecesi içerisinde sonlandırıyor ve ileri hareketine başlıyor.
Mars’ın dışa dönük bir yapı içeren aktif enerjisi bu gezegenin retro hareketinin etkili olduğu süre içerisinde dışa dönük olan yapısını kaybeder ve daha fazla içselleştirilmiş, duyguların denetimine girmiş olan bir yapıya bürünür olur. Bu gezegenin retro dönemi boyunca geleceğe yönelik hareket etmek, istekler yada amaçlar adına mücedele ediyor olmak zor olmaya başlayabilecektir. Kendini, isteklerini, arzularını açıkça ifade etmek güçleşir. Enerjinin bir nevi içe dönüş halini ifade edebiliyor olan Mars retrosu, baskılanan, sınırlandırılan, kontrol altına alınmaya çalışılan eylem ve hareket güdüsünün ortaya çıkarabileceği pasifize edilmişlik, içe kapanıklık, pasif agresiflik, öfke, korku ve tereddüt içinde olma, sürekli bir savunma hali geliştirme, yanlış zamanlama ve yanlış kararlar gibi durumlara yol açıcı olabilir. Retro süresi boyunca yeni alınacak kararlara ve girişimlere yönelik dikkatli ve ayrıntılı düşünebilmek, yanlış yada acele kararlar ile hareket etmiyor olmak sonrasında olumsuz durumlar ile karşılaşıyor olmamak adına oldukça önemlidir.
Enerjinin kanalize edilebileceği alan, yeni başlangıçlar yerine, tamamlanması gereken, bitirilmesi gereken işler, projeler olduğunda bu durum retro Mars’ın doğru bir kullananımı halini alabilir. Yeni proje üretmek yerine varolan projelerin elden geçiriliyor ve yanlış, eksik yönleri ile tamamlanıyor olmasına olanak verebilecek olan süreci bu yönüyle değerlendirebiliriz.
Sabit hali almış bir fikir ile hareket etmek, kurallara uymakta zorlanmak, kuralları yıkmak üzere gelişen bir hareket tarzı, inatçı ve direnişçi bir yapı içinde olmak yönünde enerjier oluşturabilecek olan Mars retrosu, hem kişisel olarak hem sosyal, toplumsal davranışlar, olaylar üzerinde savaşçı, reformist, radikal çıkışlı etkiler ile görünebiliyor olacak.

Güneş/Satürn karşıtlığı, 27 Haziran 2018 Çarşamba
Yengeç burcuna geçen Güneş, Oğlak burcunda ve retro hareketinde olan Satürn ile karşıt açı ile ilerlemekte. Önemli görevler, yükler ve sorumlulukları üstlenmek zorunda kalabilecek olduğumuzu gösteren açı, bugüne kadar yapmamız gereken ve üzerimize almakta geciktiğimiz yada kaçındığımız görevleri yerine getirmemiz için çalışan bir zaman dilimi halini alabilir. Tüm hafta boyunca etkili olan açı, zorlayan, sınırlar ve mecburiyetler getiren etkileri ile Perşembe günü gerçekleşecek olan Oğlak burcu dolunayı haritasınında önemli bir göstergesini oluşturmakta.

Oğlak Burcunda Dolunay, 28 Haziran Perşembe (07:52)
Oğlak Burcunun 6. derecesi içinde gerçekleşen dolunay, gerçekçi, ciddi, sorumluluk duygusu yüksek, görev anlamı taşıyabilen ciddiyette gelişen durumlar ve olayların gelişimi içerisinde olabileceğimiz bir sürece işaret etmekte. Dolunay zamanları kutupsallık ilkesi taşırlar. Güdüsellik taşıyan Yeniay zamanlarına göre çok daha fazla farkındalık içinde olmaya yönlendiren türde enerjilere açık olan gelişmelere işaret ederler. Karşıtlık ilkesi her türlü ilişkiler üzerinde bir ayna görevi görürcesine çalışarak tamamlanma sağlama akışı yaratırlar. Oğlak Burcunda Ay, retro ilerleyişinde olan Satürn ile kavuşum yapmakta. Yengeç Burcunda Güneş, Ay tarafından diposite edilmekte. Sağlamcılık, verim arama, düzen ve sistem oluşturma yönünde artan duygular ve ihtiyaçlarımızın öne çıktığı bu süreçte gerek ailevi, gerek toplumsal konulara dair yeni alınacak kararlar, önemli gelişmeler, önemli değişimler içerisinde olabileceğiz. Alınması gereken sorumlulukları gündeme getiren, gerçekçi ve geleceğe yönelik düşünce tarzı ile hareket etme anlayışı taşıyan dolunay geçmişte yarım kalmış, tamamlanmamış bir çok oluşumuda tekrar hayatımızda gündem haline getirebilir. Ülkemiz natal haritası Güneş’i ile açısal bağlantı kuran Dolunay derecesi, ülke yönetimi, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili süreç, devlet yönetimi ile ilgili oluşacak ciddi yapılanmalar, değişimler, alınacak yeni kararlar, yeni oluşumlar üzerinde vurgu taşımakta. Türkiye natal haritası Mars yerleşimi için önemli bir tetikleyici halini alan Oğlak burcu dolunayı, gençler ve gençleri içine alan gelişmeler, meclis çalışmalarına yönelik hareketlenmeler ile stres gündem yaratacağa benzenmekte.

Merkür, Aslan Burcunda, 29 Haziran Cuma (08:34)
29 Haziran Cuma günü Aslan Burcuna geçiş yapan Merkür, 25 Temmuz günü bu burçta retro hareketini gerçekleştiriyor olacak ve 6 Eylül günü Başak burcuna geçene değin Aslan Burcu ilerleyişini sürdürüyor olacak. Aslan burcunda ilerleyen Merkür, güçlü, yönetken, otoriter, dikkat çekici yönde bir uslup içeren iletişimsel bir dil ve zihinsel yapı oluşturacaktır. Kendi bildiğinde, kendi fikirlerinde ısrar etmek, kendi fikirlerini kabul ettirmek yada düşünceleri ile takdir, onay almak arzusu ve arayışı artış içinde olacaktır. Tüm bu süre içinde oldukça baskın hali alacak fikir dayatmaları, sözünün dinlemesini talep eden tavır ve beklentilerin yaratacağı gerelimli bağlantılar ön plana çıkacaktır. Güvenli bir sözcü, güvenli ve gösterişli bir iletişimci ortaya çıkaracak olan Merkür,Aslan yerleşimi tüm yaz ayları boyunca, fikirler, konuşmalar, söylemler ile öne çıkan figürleri işaret etmekte.

Merkür/Uranüs kare açısı, 30 Haziran Cumartesi
Yönetkenlik, buyurganlık ve asilik taşıyabilecek bir iletişimsel dil getirebilecek olan Merkür/Uranüs kare açısı haftanın Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için aktif olacak. Kendine güvenen, fikirlerini ortaya koymak konusunda cesaret getiren görünüm olumlu anlamda kullanıldığında yepyeni fikirleri ortaya çıkarabilen, fikirlerini, düşüncelerini paylaşma cesareti ve gücü getrien, etkili iletişim kurma tarzı yaratan enerjileri artırmakta olacak. Olumsuz anlamda ise, tutarsız söylemler, aşırı güç ve beğeni peşinde olma amaçlı konuşmalar, sabırsız, aceleci kararlar ile gelişen davranışlar oluşturabilir.

Dilâra B.Efeoğlu

29 Ocak – 4 Şubat Haftası Gökyüzü

98dd38600afeaf8e336fd2b970e23cc7.jpg

Üzerine düşünmemiz gereken, hakkında mücadele etmemiz gereken, bize yepyeni kapılar açabilecek olan yepyeni bir haftaya başlamaktayız. Çarşamba günü Aslan burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ile iç dünyamıza doğru yolculuk yapacak olabilir, geleceğimizi yeniden çizmeye, belki hayatımızı gözden geçirmeye, hedeflerimiz üzerinde bir sağlama yapmaya yönelecek olabiliriz…

Merkür, Neptün 45’lik açı, 30 Ocak Salı

Haftanın ikinci günü olan Salı günü zihinsel olarak dağılmaya, kafa karışıklığı yaşamaya müsait olabileceğimizi bilmeliyiz. Özellikle duygusal dalgalanmaların etkisinde kalarak kararlar verebilecek olacağımızı göz önünde bulundurmalı ve gerçeklik algımızı koruyor olmayı önemsemeliyiz.

Güneş, Kiron 45’lik açı, 30 Ocak Salı günü

Olmak istediğimiz her şey için, gerçekleştirmek istediğimiz her hedefimiz için mücadele etmek gerektiğini bize hatırlatan olaylar ve durumlar ile karşılaşabilecek olacağımızı gösteren açı ile birlikte mücadele gücümüzü sınayan durumlara karşı üretebileceğimiz yeni çözümlere hazırlıklı olmalıyız.

29ce9c6365b867435b9c5cc75c8ac4e6.jpg

Tam Ay Tutulması, Mavi AY

31 Ocak 2018 Çarşamba günü (16:26) 11 derece Aslan Burcunda Tam Ay Tutulması gerçekleşmekte olacak. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya’nın kuzeyinden gözlenebilecek  tutulma, Türkiye’den gözlenemeyecek. Tutulmaya Mavi Ay denilmesi Ay’ın tutulma esnasında mavi görülecek olduğu sanısı doğursada aslında Mavi Ay burada sadece bir takvim yılı içerisinde gerçekleşen 13. Dolunaya ait tanımlama anlamına gelmekte. Bir yıl içerisinde 12 defa gerçekleşmekte olan dolunay evreleri 19 yıl da 7 defa olma üzere 13 kez oluşmakta ve bu bir ay içinde fazladan oluşmuş olan Dolunay’a ‘Mavi Ay’ adı verilmekte. Bir sonraki Mavi Ay 18 Temmuz 2019 tarihinde görülecek. Ay Tutulması hakkında geniş bilgiyi https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2018/01/27/mavi-ay-aslan-burcunda-ay-tutulmasi/  yazımda bulabilirsiniz.

31 Ocak Çarşamba Merkür Kova burcuna geçiyor (16:41)

Merkür, Ay Tutulmasının hemen sonrasında Kova burcuna geçiş yapıyor olacak. Sosyal, toplumsal amaçlı içerik taşıyan iletişimin aktifleşeceği bir dönem. Merkür en rahat ettiği burçlardan biri olan Kova burcuna geçiş yapmakta. Merkür, Kova burcunun yenilikçi, reformist, buluşçu zihinsel yapısını rasyonel bir şekilde ortaya koyacağı bir burçtur. İçinde bulunduğumuz dönem bilgi alışverişi içinde olma, yeni bilgiler toplama, grupsal bağlantı ve paylaşımlar içinde olma güdülerini arttıracak etkiler taşıyor olacak. Merkür’ün Kova burcunda yerleşimi sosyal, toplumsal içerikli amaçlar üzerine yoğunlaşan zihinsel algıları ifade eder. Bu alanlarda yeni fikir ve görüşler gelişmesi, yazılı, sözlü ya da karşılıklı iletişim içeren şekillerde kurulan aktif bağlantılarda artan hız bu sürece ait gelişmeler olacaktır. Fikirlerde sabitlik ve inatçılık göstermek, katı ve kendi bildiğinde ısrar ediyor olmak yine Merkür’ün Kova burcu geçişine ait özellikleri olarak ortaya çıkabilir.

Venüs, Satürn 45’lik açı, 3 Şubat Cumartesi

Tutulma haritasında da aktif olan açı, duygusal olarak bizi zorlayan, kendimizi engellenmiş hissettiren, aradığımız yada hak ettiğimizi düşündüğümüz değerlere sahip olmamızı kısıtlayan nitelikte etkiler ile karşılaşabilecek ve bunun mücadelesini verebilecek bir günde olabileceğimizi göstermekte. Satürn’ün sert açısı altında olan sadece Venüs değil, Venüs’ün kavuşum yaptığı Juno ‘da Satürn ile etkileşimde. Anlaşmalar, ilişkiler, bağlar, bağlantılar, ortaklıklar içinde bulunacağımız haftanın en önemli konusu haline gelmekte. Aynı gün Mars’ın Pluto ile oluşan yine aynı türden açısını gözardı etmeyerek ne kendimiz ne de diğer kişi yada kişilere yönelik sert, yıkıcı, öfkeli, kontrolsüz hareketlerden uzak durmakda fayda var.

Ülkeler arası ilişkiler açısından da gerilime davetiye çıkarmak, zorlayıcı türde hareketler ile karşılaşmak, patlayıcı, bir nevi infilak edici enerjiler ile karşılaşmak türü etkilere işaret edebilen gökyüzüsel görünümü dikkate almak ve aşırıya kaçan her türlü hareketten uzak kalmak önemli görülmekte.

Merkür, Mars sekstil, 3 Şubat Cumartesi

Düşünceleri harekete dökme, fikirler ile harekete geçme kolaylığı sağlayacak olan açı, hızlanan zihinsel algılar ile birlikte hızlı kararlar verme, kendi görüşlerini ortaya koyma adına güven içinde hissetme, kendi aklının onayladığı şeyleri elde etme yönünde harekete geçme adına fırsatlar sağlayıcı görünüm sunmakta. Gökyüzünde diğer oluşan açılar ile birlikte düşündüğümüzde oluşan bu açının etkisini doğru, faydalı bir şekilde kullanabilmek içinde bulunabileceğimiz  dinamik olaylara karşı hızlı fikirler geliştirebilmek, çözüm yolları üretebilmek ve kendimizi cesaret ve güvenle ifade edebilmek şekli olacaktır.

Venüs, Jüpiter kare, 4 Şubat Pazar

Sevgiye, ilgiye, mutluluğa, zevklere, değer verdiğimiz bize güzel, hoş görünen herşeyin bizde yaratttığı istekleri kontrol etmek belki çok fazla verici olduğumuz için ya da belki çok fazla talepkar olmak ile kaçırdığımız güzellikleri tekrar elde etmemizin sağlayıcısı olabilir.

Sevgiyle kalın…

Dilâra B. Efeoğlu

 

 

 

 

‘Mavi Ay’ Aslan Burcunda Ay Tutulması

Ay Tutulması

Aslan Burcunda Tam Ay Tutulması, Mavi AY

31 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 16:26’de 11 derece 37 dakika Aslan Burcunda Tam Ay Tutulması gerçekleşmekte olacak. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya’nın kuzeyinden gözlenebilecek  olan tutulma, Türkiye’den çok kısmi bir şekilde gözlenebilecek.

Tutulmaya Mavi Ay denilmesi Ay’ın tutulma esnasında mavi görülecek olduğu sanısını yaratsa da aslında Mavi Ay burada sadece bir takvim yılı içerisinde gerçekleşen 13. dolunaya ait bir tanımlama anlamına gelmekte. Bir yıl içerisinde 12 defa gerçekleşmekte olan Ay’ın dolunay evresi, 19 yıl da 7 defa olma üzere, bir yıl içinde 13 kez oluşmakta ve bu bir ay içinde fazladan oluşmuş olan dolunay’a ‘Mavi Ay’ adı verilmekte. Her Ay tutulması aynı zamanda bir dolunay olduğundan, 2 Ocak 2018 günü gerçekleşmiş olan dolunay sonrası aynı ay içinde ikinci dolunay olan tutulma böylelikle Mavi Ay adını almakta. Bir sonraki Mavi Ay ise 18 Temmuz 2019 tarihinde görülecek.

11 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olacak Tam Ay Tutulması sabit burçlar aksında ve Aslan, Kova burcu ekseninde gerçekleşmekte.

Ay tutulmalarını duygu dünyamızı etkilemesi ve duygu dünyamızda ortaya çıkacak olan bazı tepkileri tetikliyor olması ile düşünebiliriz. Ay Tutulması haritasının özellikle kişisel haritalarımızda temas kurduğu noktalar ile bağlantılı şekilde meydana gelebilecek olan değişimler kendi içlerinde bir karşıtlık, bir kutupsallık ilkesi taşıyor olurlar. Açığa çıkan bu kutupsallık ilkesini bizler kendi hayatlarımızda sorgulayıcı, mecbur bırakıcı, koşul getiren, düşündüren, ayrıştıran ya da çözen yapıda gelişebilecek olan olaylar ve durumlar ile yaşamak durumunda kalabiliriz.

a8e84980ba6c95e4b2399aad30c1435f.jpg

Haritalarınızda Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının kestiği evlerde 11 derecenin +/- 5 derecesinde gezegen yerleşimi ve (veya) aynı şekilde yükselen burcu yada Mc (Tepe noktası) Boğa, Aslan, Akrep, Kova aksının 5 ila 16 derecesi yükselen haritalarınızda tutulmanın etkisini daha belirgin gözlemliyor olabilirsiniz.

Aslan burcunda gerçekleşen ve bir seri oluşturan tutulmaların ana ifadesini güç, yöneticilik, egemenlik ve zirveye çıkma güdüleri oluşturmakta. Bu burçta gerçekleşen Güneş Tutulmaları liderlik, yöneticilik, merkezde olma, güce sahip olma, özel olma istekleri ile şekillenen hedefleri barındırırken Ay tutulmaları sorgulayıcı, sınayıcı, gözden geçirici, ayrıştırıcı etkiler barındırırlar.

Aslan Burcunda Ay Tutulması ile birlikte gerilim ve stres kaynağı oluşturabilen durumların temelini kişisel olarak kendi istek ve ihtiyaçlarını ortaya koymak, kendi kural ve şartlarını oluşturabiliyor ve gerçekleştirebiliyor olmak ile başkalarına tabii olmaya dair mecburiyetlerin getirebileceği zorluk ve zorunluluklar arasında kalmak şeklinde gelişecek olayların yansımasını taşımakta.

 

SFPagejk.jpg

Tutulma haritasında bir astroit olan Ceres, Ay ile kavuşum içinde, yine tutulmanın etkili gezegenlerinden biri olan Venüs henüz Güney Düğüm ile kavuşumda ve Satürn ile 45 derecelik zorlayıcı türde bir açı yapmakta. Tutulma kendi içinde bir karşıtlıklar ifadesini doğurmakta, doğan bu karşıtlıklar ifadesinde gerek içsel gerek içsel dinamiklerin dışa yansıtmış olacağı etkilerin en önemli konusunu özellikle diğer kişiler ile olan ilişkilerimize dair olacak şekilde, içinde bulunulan koşullar ve şartları belirlemek, içinde bulunulan koşulları ve şartları yönetebiliyor olmak ile diğer kişilerin oluşturduğu şartlara bağlı kalmak arasında gidip gelen çelişkilerin yaratımı olacak. Yüzleşme teması taşıyan Ay tutulmasının yaratıcı etkisi, görüş sağlamak, ayna tutmak üzerine kurulu olduğunu  bilirsek eğer, bize meydan okuyan, karşı duruşta olan her durum ve kişinin aslında bize bir ayna tuttuğunu okuyabilir ve olması gereken gerçekçi bir gözlem ile tutulmanın kozmik enerjisini farkındalık geliştirmek adına bir güç kaynağı olarak kullanıyor olabiliriz.

 

SFPage

 

Ay Tutulması ülkemiz haritasının 2-8 aksında gerçekleşiyor olacak. Bu bize ülkenin maddi kaynakları, hazinesi, gelirleri, halkın maddi gücü ve yine ülkenin dış kaynaklı gelir yada borçları, vergiler, yatırımlar, menkul kıymetlere ait konuları üzerine vurgu getirmekte. Ekonomi üzerinde oluşabilecek zorlu şartları düşündüren haritada 2- 8 aksını çalıştıran tutulma, Venüs’ün Gad ile kavuşumu, Satürn ve Juno arasında gerilimli açı; bankacılık ve finans sektörüne, dış ülkeler ile olan finansal ortaklıklara dair mecbur bırakıcı, kayıp ve anlaşmazlıklar getirici, ülke ekonomisini zorlayıcı, türk lirasının değerinin düşeceğini düşündüren etkiler taşımakta. Tutulma ülke ekonomisi üzerinde daha gerçekçi olarak bakmayı gerektiren bazı sert açılımlara sebep olabilir.

Bu yıl içinde 3 Güneş tutulması, 2 Ay tutulması gerçekleşecek. Diğer tutulmaların burçlarını ve tarihleri ise şöyle;

31 Ocak 2018 Ay Tutulması, Aslan Burcunda

15 Şubat 2018 Güneş Tutulması, Kova Burcunda

13 Temmuz 2018 Güneş Tutulması, Yengeç Burcunda

27 Temmuz 2018 Ay Tutulması, Kova Burcunda

11 Ağustos 2018 Güneş Tutulması, Aslan Burcunda

 

Sevgiyle kalın…

Dilâra B. Efeoğlu

 

 

 

28 Ağustos – 3 Eylül Haftası Gökyüzü

730d0324e7b5b4e4a993a82efe4f5ec8 - Copy.jpg

Mars gezegeninin yoğun etkisini hissedecek olacağımız yeni bir haftaya başlıyoruz. Başlatan, harekete geçiren, savunan, savaştıran, mücadele ettiren dürtüleri taşıyan enerjiler haftaya hakim olacaklar.

26 Ağustos Cumartesi günü Aslan Burcu ilerleyişine başlayan Venüs, hafta boyunca, değer anlayışımızın, zevklerimizin, isteklerimizin konfor ve lüks içeren arayışlara doğru yoğunlaşacağını göstermekte. Özellikle ilişkilere yönelik, özel olma, merkezde olma güdüsü ile birlikte artan beğenilme, ilgi ve takdir görme, dikkatleri üzerine çekme arzusu taşıyan gösterişçi, abartılı tavırlar yer alıyor olabilir.

Geri giden Merkür, hafta içi, 31 Ağustos Perşembe günü Aslan burcuna dönüş yapıyor olacak ve retro hareketi sonrası (6 Eylül Çarşamba), Başak burcuna ilerleyişine (10 Eylül Pazar) değin bu burçta kalıyor olacak. Merkür, Aslan burcunda iken iletişimin dili, gösterişçi, abartılı, üstünlük taslama ve direktif vermeye yönelik olan bir eğilim içine girer. Sözler ve fikirler kendine artan özgüvenin izlerini taşırlar. Merkür, bu burçta iken 31- 6 Eylül günleri içinde hem Mars ile kavuşum yapmakta hem de 21 Ağustos’da Aslan burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması derecesini Mars ile birlikte tetikleyen gezegen durumunda. Mars ile kavuşum yapan Merkür, sivri dilli, acıtıcı, yaralayıcı konuşmalara, dilin bir silah gibi kullanılabilir olmasına meydan verici olabilir. Kendine güven içeren, cesur kararlar, fikirlerin cesaretle ortaya konulabiliyor olması etkisi taşıyan gökyüzü, tartışmaya açık, öfkeli, sabırsız, ani kararlara, ani hareketlere, öfke patlamalarına yol açacak enerjiler barındırıyor.

2 Eylül Cumartesi günü kesinlik kazanacak olan Mars, Uranüs üçgen açısı, hafta boyunca etkili olacak. Yenilik, bağımsızlık ve özgürlük güdüleri ile hareket etmeye yönlendiren, cesaretlendiren enerjiler, arzu edilen değişimi gerçekleştirmek adına kararlı olmaya ve gereken aktifliği gösterebilmeye yönelik etkiler yaratmakta. Açığa çıkan enerji pozitif gelişmeler yaratacak olabileceği gibi, kendi bildiğinden hiç şüphe duymayan, yanlış yada doğru düşünmeden ani, heyecanlı, riske açık yönde oluşabilecek davranışların meydana çıkaracağı olumsuz neticelerde getirebilir.

Tutulma derecesine doğru ilerlemekte olan Mars hafta içi 3 Eylül Pazar günü tutulma ile tam dereceye ulaşacak ve tutulmanın etkilerini aktive eden, harekete geçiren bir tetikleyici durumuna gelecek. İçinde bulunduğumuz hafta Mars’ın tutulma derecesine olan etkileri aktiflenmiş durumda. Gökyüzünde gerçekleşen her tutulma derecesi, o noktanın, sonrasında aldığı transit gezegenlerin etkileri ile aktive olurlar.Tutulma derecesi ile irtibata giren bir diğer gezegen tutulmanın etkilerini aktiflemek adına tetikleyici olur ve bu sırada kendi doğasını tutulmaya yansıtır. Mars ile tetiklenen tutulma derecesi, Mars’ın barındırdığı enerjileri açığa çıkarmaya yönelik çalışmakta. Girişimcilik, efor, atılganlık, cesaret güdülerinin artması yönünde etkili olacak olan tetiklenme, global anlamda, siyasi ve toplumsal olaylar üzerinde etkisini gösterecek bir şekilde, güç gösterilerine doğru giden bir meydan okuma, mücadele, kavga, öfke, rekabet ve eylemsellik taşıyan olaylar ve durumlara açık bir süreç içinde olduğumuza işaret etmekte.

Sevgiyle kalın...

Venüs, Aslan Burcunda

3.JPG

Venüs, Aslan Burcunda

Venüs burç değiştiriyor, Yengeç burcu ilerleyişini tamamlayan Venüs, Cumartesi günü Aslan burcu ilerleyişine başlamış olacak. (07:30) Venüs’ün Aslan burcunda iken yansıyan yüzü, kişisel olarak sağladığı özgüven ile birlikte, özel olma arayışı, merkezde olma güdüsü şeklinde gelişir. Davranışlarda ilişkilere yönelik beğenilme, ilgi ve takdir görme ihtiyacının artışı ile dikkatleri üzerine çekme arzusu taşıyan gösterişçi, abartılı tavırlar yer alıyor olabilir. Değer anlayışının konfor ve lüks içeren detaylara doğru yoğunlaşıyor oluşu, keyfi ihtiyaçlar için bonkörlükten, müsrifliğe doğru gidebilecek olan para harcama tutumu yine Venüs’ün Aslan burcunda iken yansıttığı enerjiler olacaktır. Aradığı egosal tatmini ilişkiler yoluyla elde etme arayışına giren Aslan Burcunda Venüs, kendisini değerli hissettirecek figürlere ve ortamlara doğru çekilme içerisine girebilir. Pozitifsel yaratımı, Aslan Burcunun, sıcakkanlı, sevinçli, cömert ve dışadönük enerjisi Venüs ile birlikte her türlü karşılıklı ilişkiler, işbirlikleri, bağlantılar üzerinde etkili olacaktır.

21 Ağustos – 27 Ağustos Haftası Gökyüzü

21 Ağustos - 27 Ağustos Haftası Gökyüzü
Aslan Burcunda Güneş Tutulması “Şimdi Değilse Ne Zaman”

21 Ağustos Pazartesi günü Güneş Tutulması meydana geliyor. Tutulma Aslan burcunda gerçekleşiyor olacak. Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik devletlerinden görülecek olan tutulma ülkemizden izlenemeyecek. Bir Tam Tutulma olarak gerçekleşecek, yani, Ay, Güneş diskini tamamen örtüyor olacak ve izlenebildiği bölgede gökyüzü yıldızlar görünecek kadar kararacak. Amerika kıtası’nı şimdi olacağı gibi boydan boya etkileyen bundan önceki tam tutulma 1918 yılında gerçekleşmiş. Tutulma derecesi Regulus sabit yıldızı ile kavuşum yapmakta. İran’ın kraliyet yıldızlarından biri olan Regulus, büyük potansiyel ve başarı sağlayıcı bir yıldız olarak belirtilmekte. Elde edilmek istenilen başarı için Regulus intikam duygularından uzak durmayı ister. Kİn, intikam, öç alma gibi yıkıcı duygular, Regulus işin içinde olduğunda yıkım getirecektir. (B.Brady) Tutulma özellikle, Amerikan toplumsal ve siyasi hayatı üzerinde, devlet başkanı, yöneticiler, yönetimde güç arayışları, güç gösterileri, rekabet ve sertlik taşıyan liderlik sergileme türü davranışlar ve kararlara yol açıcı olabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın doğum haritasına göre yükselen burç derecesi üzerinde gerçekleşen tutulma, Trump’ın bu güç gösterilerinde ön plana çıkacağına işaret etmekte. Yönetkenlik, hakimiyet arzusu ile rekabetin sertleştiği, güç savaşlarının arttığı bir siyasi kimlik görebileceğiz. Bir seri dizilim halinde gerçekleşen Güneş tutulmaları ait oldukları seri ailesi ile benzer durumlar yaratma etkisi taşırlar. Bu tutulmanın ait olduğu dizilim 145 Saros nolu tutulma serisine ait. Ve aynı seriye ait bundan bir önce ki tutulma 11 Ağustos 1999 yılında gerçekleşmişti. O dönem ortaya çıkan etkilerin benzerleri ile karşılaşabiliyor olmak olasılığı geçerli olabilmekle birlikte, tutulma haritasının gezegen dizilimi natal haritalar üzerinde farklı etkiler açığa çıkarmakta olacaktır. İçinde bulunduğumuz dönem ve tutulma ile birlikte, kişisel olarak, amaç ve hedef duygumuzda artan motivasyon kazancı içinde olacağız. Gerek fiziksel, gerek psikolojik olarak çok daha fazla hedef ve amaç duygusuna odaklanılmış bir süreç içinde yeni oluşumlara, yeni başlangıçlara, hareket almaya, projeleri ortaya koymaya yöneleceğimiz bir zaman dilimi içindeyiz. Gökyüzünde eril enerjilerin yoğunluğu söz konusu, bu durum aktiflik, canlılık, istek, çaba, aksiyon ve rekabet duygusunu kuvvetlendirerek açığa çıkarmakta. Toplumsal olarak, yöneticilik, liderlik ve güç ortaya koyma arzusunun arttığı bir siyasal platformun gündemde olacağını göreceğiz. Bu tutulma bana birçok alanda yeni liderler, yeni güçler oluşacağını ve bu güçlerin ortaya çıkacak oluşunu düşündürmekte. Kendimiz için işin püf noktası, Aslan burcunun taşıdığı kral kimliğine bürünürken, aşırı hırs, kibir, gösteriş yada gereksiz cesaret gösterilerine girmekten, gücü yıkıcı olarak kullanıyor olmaktan özellikle uzak durmakta. Aslan Burcunda Güneş Tutulması hakkında çok daha ayrıntılı bilgi verdiğim röportajı okumak için  https://haberucur.blogspot.com.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

23 Ağustos Çarşamba günü Güneş, Başak burcuna geçiyor. Başak Burcunda Güneş, verim, fayda, üretim, sistem, düzen oluşturma güdülerini ifade eder. Güneş’in, Başak burcuna geçiş yapması ile değişecek kozmik bilinçsel enerji, çalışkanlık, hizmette bulunma, yardımcı olma, düzen geliştirme, yarar sağlama barındıran bir arketip çizecektir.

25 Ağustos Cuma günü Satürn, içinde bulunduğu retro konumunu tamamladığı Yay burcundan ileri hareketi öncesi durağan konumuna geçiyor. Satürn, 26 Ağustos Cumartesi günü ileri hareketine başlıyor olacak. Uzun bir dönemi kapsayan Satürn retrosu (ort.150 gün), geleceğe yönelmeden önce, tamamlanması gereken, yerine getirilmesi gereken ödev ve sorumlulukları, üstlenmek ve yerine getirmeye yönelik hatırlatmalar yapan, geçmişin etkisinin taşıyan durumlar açığa çıkaran duygular ve şartlar taşımaktaydı. Retro süresince her birimiz kendi hayatımızda bunu ne kadar gerçekleştirebildiysek o kadar sağlamlaştırılmış bir temel üzerinde yeni bir döneme başlıyor olacağız. Satürn’ün ileri hareketi; yeni kararlar almak, yeni yapılanmalara, yeni sorumluluklara girmek, yeni oluşturulan düzenlere imkan açmak açısından aktif enerjilerin varlığını göstermekte.

Haftanın günlerine göre baktığımızda,

21 Ağustos Pazartesi günü için, Aslan Burcunda Güneş Tutulması, Türkiye saatiyle gece 21:31 de gerçekleşiyor olacak. Tutulma hakkında bilgiyi yazının ilk paragrafında bulabilirsiniz.
22 Ağustos Salı günü için, Sabah erken saatlerde Başak burcuna geçen Ay, bu burçta kalacağı 2 gün boyunca, huzursuz, gergin ve endişeli bir ruh hali ortaya çıkaracak olabilir. Duygusal olarak kendimizi sınırlandırılmış hissedebilir, içgüdüsel olarak sorgulayıcı, mükemmelliyetçi, evhamlı tepkiler alma-verme içerisinde olabiliriz. Gün içerisinde Ay, Merkür ile kavuşum içinde. İçselleştirilmiş, derinleştirilmiş düşünceler, duygular söze dökülecek olabilir. Geçmişin hatırlanması, geçmiş üzerine yapılan konuşmalar, eski fikirlerin tekrar gündeme geliyor oluşu ile karşılaşmak olası. Ay’ın Neptün ile olan karşıtlığı, duygusal dalgalanmalar yaratabilir. Hayalkırıklıkları, aldanma, gerçeklerden kopma gibi aşırı duygusal reaksiyonların sebep olacağı durumlara karşı dikkat etmekde fayda var.
23 Ağustos Çarşamba günü için, Çarşamba sabah saat (01:21) Güneş, Başak Burcuna geçiyor. Başak Burcunda Güneş; verim, üretim, fayda sağlayıcı kimlik özelliğini ön plana çıkaracaktır. Gerçekçi bakış açısı ve artan sorumluluk, görev duygusu ile projeler üzerinde çalışmak, eldeki işlere kanalize olmak, tertip ve düzen kurmak isteğini, amacını yoğun hissetmek Güneş, Başak burcunda olduğu sürece getireceği etkiler olacak. Çarşamba günü Ay’ın Pluto ile üçgen açısı, güçlü, kararlı, yeniliğe açık, derin ve gerçekçi duygular ile hareket edilebilen bir etki vermekte. Gece saatlerinde Ay, Kiron karşıt açısı, duygusal olarak güvenlik içinde olma arzusunu, isteğini arttırmakta olacak.
24 Ağustos Perşembe günü için, Perşembe sabah erken saatlerinde Ay, Terazi burcuna geçiyor. daha dışadönük bir yapı çizecek olabiliriz. Karşılıklı ilişkilere yönelen bakış açısı ile sosyalleşme, grup ve arkadaşlar içerisinde bulunma, uyum ve güzellikler arama yönümüz, arzumuzun ağır basacak olduğu bugün, sanatsal çalışmalar, karşılıklı uyumlu, iyi ilişkiler, kontaklar, görüşmeler için pozitif enerji vermekte.
25 Ağustos Cuma günü için, Ay, Terazi burcunda, Jüpiter ile kavuşum yapıyor olacak. Olaylara iyimser, neşeli ve çok daha uyum yaratma arzusu içinde yaklaşıyor olacağız. İşbirliklerine, duygusal paylaşımlara, yardımlaşmalara açık olacağımız Cuma günü, kendimize olan güvenimizi artmakta. Ay, Pluto kare açısı ile artan güven duygumuz mantık seviyelerini geçen, güç gösterilerine giren durumlar halini alacak olabilir. Acımasız, yıkıcı olmamaya dikkat etmek önemli, artan öz güven duygusu yapıcı kanalize edilebildiğinde duygusal gücü ve yaptırım gücünü arttırmakta. Cuma günü Satürn, içinde bulunduğu retro konumunu tamamladığı Yay burcundan ileri hareketi öncesi durağan konumuna geçiyor. Durağan konumunda Satürn her ne kadar ileri hareket öncesinde olsa da retro etkilerini güçlü biçimde taşıyor olacak.
26 Ağustos Cumartesi günü için, Bağımsızlık arzusu, isyankar duygular, duygusal dalgalanmalar, aşırı özgürlükçü tepkiler alma-verme durumlarına açıklık sergileyen Cumartesi günü toplumsal bazda da bu tür davranışların etkisini taşıyan olaylara karşı dikkatli olmakta fayda var. Duygusal kontrolü elde tutabilmenin zor olabileceği, duygusal patlamaların oluşturabileceği ani çıkışlara, ani ve değişkenlik gösterebilecek olan kararlara karşı önlem olarak sakinliği korumak yerinde bir karar olabilir. Saat (15:09) Satürn ileri hareketine başlamış olacak. Satürn’ün ileri hareketi; yeni kararlar almak, yeni yapılanmalara, yeni sorumluluklara girmek, yeni oluşturulan düzenlere imkan açmak açısından aktif enerjilerin varlığını göstermekte. (Satürn’ün ileri hareketine başlıyor oluşunun getirilerini ayrı bir yazı konusu olarak paylaşıyor olacağım).

Venüs burç değiştiriyor, Yengeç burcu ilerleyişini tamamlayan Venüs, Aslan burcu ilerleyişine başlamakta. (07:30) Venüs’ün Aslan burcunda iken özellikle ilişkilere yansıyan yüzü, kişisel olarak, sağladığı özgüven ile birlikte, özel olma arayışı, merkezde olma güsüdü şeklinde gelişir. Beğenilme ve takdir görme ihtiyacının artışı ile şekillendirilmek istenilen ilişkilerde, dikkatleri üzerine çekme arzusu taşıyan gösterişçi, abartılı tavırlar yer alıyor olabilir. Değer anlayışının konfor ve lüks içeren detaylara doğru yoğunlaşıyor oluşu, keyfi ihtiyaçlar için bonkörlükten, müsrifliğe doğru gidebilecek olan para harcama tutumu yine Venüs’ün Aslan burcunda iken yansıttığı enerjiler olacaktır. Aradığı egosal tatmini ilişkiler yoluyla elde etme fırsatlarını cömertlik, vefa ve sadakat ile cevaplandıracak olan Aslan burcunun egemenlik tutkusu, liderlik becerisi ve organizasyon kabiliyeti, Venüs ile birlikte ilişkilerde güçlü yöneticilik sergileyen figürler yaratmakla birlikte, bu güç, kontrolü ele geçirme çabası içinde olma, denetimcilikten baskıcılığa uzanan tavırlar gösterme şeklinde de gelişecek olabilir.

27 Ağustos Pazar günü için, Cumartesi gece yarısından sonra Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Duyguların uç noktalara taşınabilecek olduğu Pazar günü, güç ve kontrolü elde tutma güdüsünü yoğunlaştırmakta. Olaylarda ve içinde bulunulan şartlarda oluşan belirsizliğe karşı tahammülsüzlük gösterme türü tepkiler alma-verme davranışları gösterebilir, şartlara hakim olma ihtiyacının artışı ile sert kararlar alma içerisine girebiliriz. İhtiyaç hissedilen şeyler için savaşmayı göze almak ve bunu duygular ile barışık olarak yapabilmek en iyisi olur.

Sevgiyle kalın…
Dilâra B. Efeoğlu

Aslan Burcu

907ccdbb5e916e618666883d3d99efa6.jpg

“Yaşa! Ve ölmenin cesaret gerektiren bir şey olduğunu düşünme. Cesaret gerektiren tek şey, doyasıya yaşamaktır; başka bir cesaret yoktur.”

Aslan burcu enerjisi içeren bu ifadeyi Osho’nun yazılarından alıntıladım. Güneş Aslan burcundayken ve gökyüzü Aslan burcu vurgusu taşırken bu burç hakkında yorumuma vermiş olduğum link ile ulaşabilirsiniz  https://dilaraefeoglu.wordpress.com/…/…/aslan-burcu/    

 

 

24 Temmuz – 30 Temmuz Haftası Gökyüzü

Kosmos,Zamanda Yolculuk
24 Temmuz haftasına hafta sonu (Pazar günü) Aslan Burcunda gerçekleşmiş olan Yeniay’ın, geleceğe odaklı, dışa dönük güçlü enerjisi ile başlamaktayız.

Güneş ve Mars’ın kavuşum açısı gökyüzünde aktif konumda. Perşembe günü kesinleşmiş dereceye gelecek olan kavuşum, yükselen enerjiyi ifade etmekte. Kavuşumun yarattığı yüksek enerji ile Yeniay’ın güdüsel olarak arttırdığı hareket ve eylem arzusunun birleşiyor oluşu fiziksel ve ruhsal büyük bir enerjiyi açığa çıkarmakta. Doğru kanalize edildiğinde kavuşumun açığa çıkardığı cesaret, güç ve azim faktörleri olaylara ivme kazandırmak için oldukça verimli enerjisel alan sağlamaktalar. Diğer taraftan Güneş, Mars kavuşumu isyankar, uzlaşma yanlısı olmayan, dikbaşlı, kendi doğrusunda ısrar eden, baskıcılık sergileyen türde enerjileri de açığa çıkartmakta. Eylemsellik ve agresiflik içeren türde davranışlara hazır bir zemin içinde olduğumuzu ifade etmekte.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkisini aktifleştirmiş olan bir diğer gökyüzüsel konum Venüs ve Satürn arasında oluşmakta olan karşıtlık açısı. Retro ilerleyişinde olan Satürn, içsel sorgular ve geçmişin hesaplaşması ile yeniden şekillendirmekte olan hayatlarımızı şimdi Venüs ile karşıt açıya gelerek, sevgi ve değer üzerine oluşturulacak sorgulamalar içerisine almakta. Özellikle ilişkiler üzerine yansıyabilecek olan karşıtlığın etkisi Satürn’ün taşıdığı gerçekler ile yüzleşme ilkesini taşımakta. Geçmişin etkilerini barındıran olaylar, kişiler ve duygular ile karşılaşma olasılığımızın yüksek olacağı bu dönem, gerek kendimize gerek ilişkilerimize yönelen bakış açımız sevgi ve aradığımız değer anlayışının üzerine odaklanıyor olacak. Bu açı hakkında ayrıntılı yorumuma https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/21/sevgi-ve-deger-anlayisimiz-sorgulaniyor/  linki ile ulaşabilirsiniz.

Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter ile Oğlak burcunda retro hareketini sürdüren Pluto arasında yaklaşan kare açı, iki gezegeninde yavaş hareket ediyor oluşu ile etkisini geniş bir döneme yaymakta. Geçtiğimiz haftada aktif olan açının etkilerini içinde bulunacağımız 24 Temmuz haftası çok daha fazla hissetmeye başlayacağız. Jüpiter, Pluto kare açısı 3 Ağustos Perşembe günü kesinleşmiş derecesine ulaşacak. Bu iki gezegenin oluşturduğu kare açının dönemsel önemli etkileri hakkında yazımı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/21/jupiter-pluto-dongusu-son-kare-fazinda/ adresinden okuyabilirsiniz.

Pazartesi günü, Aslan burcunda ilerleyişini sürdüren Ay, kendimizi güçlü, enerjik ve yeniliklere açık hissedeceğimizin göstergesi. Gerçekleştirmek istediğimiz amaçlarımız doğrultusunda, artan güven duygumuz ile birlikte hedeflerimize, isteklerimize odaklanıyor olacağız. Geleceğe yönelik planlara, yeni alacak olduğumuz kararlara doğru yükselen amaç duygumuz bu hafta içinde oldukça ön plana çıkıyor.
27 Temmuz Perşembe günü kesinleşecek olan Güneş, Mars kavuşumunun (02:55) etkileri gökyüzünde aktif. Artan fiziksel enerjimiz ile birlikte, ne istediğini bilen, isteklerini kararlılıkla elde etmenin cesaret ve azmine sahip olan türde enerjilerin yükselişi, mücadele ve gayret duygumuzu arttırmakta. Hedeflerimizi gerçekleştirme gayret ve çabası içinde pozitifsel sonuçlara ulaşabilmek için öfkeli, sabırsız, kontrolsüz hareket etmek yerine, kararlı, inisiyatif sahibi ve cesaret içeren tarzda hareket ediyor olmak fayda getirici olacaktır.

Salı günü, Aslan burcunun son derecelerinde olan Ay, Satürn ve Uranüs ile büyük üçgen oluşturmaktalar. Uyumlu enerjilerin akışını ifade eden büyük üçgen, yeni başlangıçlara açıklık sağlayan enerjileri yansıtmakta. Değişime hazır ve istekli olmayı ifade eden açılar, değişimin kolayca hayatlarımıza akacak olabileceğinin de göstergesi. Satürn’ün retro konumunda oluşunu gözden kaçırmamak ve geleceğe ait planlarda gerçekçilik, kalıcılık ve sürdürebilirlik arıyor olmak oldukça önemli görülmekte. Yeniay ile birlikte geleceğe yönelik atacağımız adımlarda bu kriterleri iyi değerlendirmeye almak önemli dikkat gerektirmekte.
Akşam saatlerinde kesinleşecek olan Venüs, Satürn karşıtlığı (18:00), özellikle ilişkiler üzerinde oluşabilecek sorunlara işaret etmekte. Hafta sonundan itibaren etkisini hissettirmeye başlayan açı, sevgi ve değer anlayışımızı sorgulayabileceğimiz bir süreç içinde, ilişkiler üzerinde oluşabilecek bazı sorunlara işaret etmekte. Açıyı dispozitörü ile birlikte değerlendirdiğimizde, ilişkilere ait tutumlarımızda ilişkinin kontrolünü tek taraflı olarak elde tutma güdüsü içinde olmak fazla talepkar olmak gibi baskın tavırların getirebileceği sorunların ilişkiye yansıyor oluşu ile karşılaşabiliriz.

Çarşamba günü, Merkür burç değiştiriyor. Yöneticisi olduğu Başak burcuna geçiş yapan Merkür bu burçta zihinsel ve iletişimsel yönünü kendi doğasına uygun olarak rahatça ortaya koyacaktır. Merkür, Başak burcunda iken, somut, gerçekçi, analizci bir zihinsel yapıyı çizer. Aslan burcunda ortaya koyduğu kendine güvenen, ateşli, coşkulu söylevlerin, iletişim tarzının yerini, temkinli, detaycı, sabırlı bir yapıya bırakacaktır. Ay’ın da Başak burcunda ilerleyeceği Perşembe akşam saatlerine kadar, duygusal olarak kendimizi huzursuz, güvensiz ve kararsız hissedecek olabiliriz. Bu burcun ayrıntıcılık ve analizcilik güdüsünü ile mükemmelliyetçilik duygularına sürüklenecek olabilir ve gerek kendimize gerek etrafımızda gelişen olaylara karşı fazlaca güvensiz ve eleştirel kalacak olabiliriz.

Perşembe günü, Güneş ve Mars kavuşumu ile başlayan gün, enerjik, aktif ve bireyselliği öne çıkaran etkileri ön plana taşımakta. Tüm hafta aktif olan Güneş, Mars kavuşumu girişimci, cesaretli, kendinden emin türde yoğunluk taşıyan bir yapı çizmekte. Ay’ın hilâl fazına geçişi ile hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirme duygularımızın güdüsel yönünü çok daha rahat bir şekilde kontrol altına alabilir ve daha akılsal kararlar ve tutumlar içinde olabiliriz. Kararlarımızı gözden geçirmek ve uygulama koymak adına değerlendirilebilecek bir gün. Akşam saatlerinde (18:38) Ay, Terazi burcuna geçiyor. Terazi burcunun ana ilkesi uyum’dur. Pazar günü sabah erken saatlerine kadar bu burçta hareket edecek olan Ay, uzlaşma ve uzlaştırmacı bir yapı çizmeye yönelik duygular içinde olacağımızın göstergesi.

Cuma günü, Ay, Jüpiter ile kavuşuma doğru ilerlemekte. Terazi burcunda hareket eden Jüpiter, bu burçta adalet, eşitlik, ilkeli düzen arayışı içinde olma duygularını öne çıkarmakta ve büyütüp, genişletmekte. Ay’ın Jüpiter ile yaklaşan kavuşumu, adalet, düzen, özgürlük, eşitlik yönünde artan duygusal arayış ve ihtiyaçlarımızın yoğunlaşacağı bir zaman dilimi içinde olacağımızı anlatmakta. Cuma gece yarısı sonrasında (01:34) Ay, Jüpiter kavuşumu kesinleşmiş dereceye gelecek. Ay, toplumun genelini, halkı ve daha ağırlıklı olarak toplumda kadın figürleri sembolize eder. Huzur, adalet ve güven ihtiyacı içinde olduğumuzu gösteren kavuşum toplumsal olarak da artan bir şekilde uyum ve denge arayışı içinde olduğumuzun ifadesi.

Cumartesi günü, (01:34) Ay, Jüpiter kavuşumundan kısa bir süre sonra Uranüs ile karşıtlığa doğru gitmekte. Bu açının yarattığı etkiler ile şekillenecek olan Cumartesi günü, özgürlük, eşitlik, yenilik, bağımsızlık ihtiyacımızın arttığı ve içinde bulduğumuz şartlara karşı geliştirilebilecek olduğumuz, değişimci, isyankar, yenilikçi, bakış açısının göstergesi. Duygusal istikrar sağlamakta zorlayabilecek olan açının etkisi Pazar gününe değin sürüyor olacak.

Pazar günü, Ay, Akrep burcuna geçiyor (03:23). Ay bu burçta iken duygular derinleşir ve yoğunlaşır. İçe kapanıklık sergileyen Akrep burcundaki Ay, Pazar gün boyunca, Güneş ve Mars kavuşumu ile kare açı yapıyor olacak. İçselleştirilmiş, bastırılmış duyguların ortaya çıkaracağı gerilim ve krizlere açık olabiliriz. Duygusal reflekslerimizi kontrol etmekte zorlanabileceğimiz, öfkeli ve sinirli bir yapı çizecek olduğumuz bugün yıkıcı, zarar getirebilecek olabilecek ani karar ve davranışlara düşüyor olmamaya karşı dikkatli olmakta fayda var. Öfke kontrolünü elde tutabiliyor olmak ve cesaret, kendine güven duygusunu dengeli kullanabiliyor olmak önemli görülmekte.

Sevgiyle kalın…

Dilâra B.Efeoğlu

Aslan Burcu

1682a01c8fe97c121991b729f2e1409f - Copy

Güneş, Aslan Burcunda

Antik Yunan mitolojisinin Herakles’i , Roma mitolojisinin Herkül ismini alan ünlü kahramanı daha doğduğu andan itibaren tanrısal bir kuvvete sahiptir. Aslan takım yıldızı ile ilintilenen öyküsünde Herakles, Aslan Burcunun, kendi egemenliğini sağlamak, gücünü sergilemek ve yönetmek amacı taşıyarak yeryüzüne gelmiş olmanın arketipsel efsanevi kahraman yüzünü ortaya koyar şekilde karşımıza çıkar.

Aslan Burcunu oluşturan en temel ilke yaratım ifadesidir. Sistemin merkezine yerleşmiş Güneş’in yöneticiliğine verilmiş olan tabiatı ile bu burç, sistemi organize etmek ve yönetmek arzusunun güçlü güdüsü ile yönetkenliğini ortaya koymak isteyecektir. Aslan burcu için yaratım gücü ve hükmetme gücü aynı kavramları çağrıştırır. Yaratım gücü olan hükmetme gücüne de sahiptir. Dünyayı bir sahne olarak algılayan bu burç kişisi, sahne üzerinde kendi yaratıcılığını, gücünü, egemenliğini, farklılığını sergileme güdüsü içinde davranış ve tutumlar gösteriyor olacaktır.

Sabit ve bir ateş elementi burç olan Aslan’ın doğası ona; kararlılık, kendinden eminlik, cesaret ve coşku katar. İnisiyatifi ele alma güdüsü güçlü olan Aslan burcu, karar veren konumunda olan kişi olmalıdır. Başkalarının aldığı kararlar yerine kendi aldığı kararların uygulanır olabilmesi Aslan burcu için neredeyse hayati önem taşır. Başkalarının kararlarına uymakta zorluk çeken bu burç kendi aldığı kararların uygulanması konusunda otoriter davranışlar sergileme yönünde ısrarcı olabilecektir.

Kendine güveni yüksek olan Aslan burcunun en vazgeçilmezi olan duygusal ihtiyaçlarını; saygı görmek, gurur verici olmak ve takdir edilmek oluşturur. Aslan burcu için gururu çok önemlidir. Gururunu zedelediğini, incittiğini düşündüğü herhangi bir kişi yada olay onu kolayca öfkeye sürükleyebilir. Otoritesini kaybetme ve takdir görememe korkusu Aslan burcunun en zayıf yönlerinden biridir. Bu burç kişisinin ihtiyaç hissettiği takdir edilme duygusuna dair oluşacak tatminsizliği onun kendi kabuğuna çekilmesine, dış dünyaya karşı bir küskünlük hali içine girmesine neden olacaktır. Aslan burcu ancak kendi içsel gücü ile karşılaşmak ve içsel gücünün farkına varmak sonrasında dışsal takdirler aramak ihtiyacından vazgeçecek ve kendi duygusal bütünlüğünü sağlar olacaktır.

Efsaneye göre 12 görevi yerine getirmekle cezalandırılan Herakles, etrafa dehşet saçan, güçlü, yenilmez Nemea aslanını yenmek için onunla zorlu bir güreş içerisine girer ve onu öldürmeyi başarır. Aslanın postunu yüzmesi gereken Herakles tüm uğraşılarına rağmen postu yüzmeyi başaramaz, çabasından vazgeçmeyen Herakles, aslanın postunun ancak yine aslanın kendi pençeleri ile yüzülebilir olduğunu anlar ve aslanın postuna ancak böylece sahip olur. Sahip olduğu aslan postuna bürünen Herakles, Nemea aslanının ruhsal gücüne de sahip olmuştur. Bu mit, Aslan burcunun kendi içsel gücünü ancak kendi çabaları ve kendi içsel yolculuğu ile kazanacak olduğunun bir göstergesi niteliğini taşımakta.

Aslan burcunun yapısı güçlü bir cömertlik barındırır. Ona ihtiyacı olduğunu düşündüğü herkes için yardıma hazırdır. Bu burç kişisi iyilik yapmaktan ve cömert yüreğini sergilemekten kaçınmayacaktır. Değer görme beklentisi oldukça yüksek olan Aslan burcu için en büyük tuzak arzu ettiği değeri hissediyor olabilme güdüsü içinde fazlaca onay ve takdir bekleme, beğenilme arzusu arayışı içine girmesi ile oluşur. Kendi özünde varolan gücü ile bağlantısını sağlayabiliyor olması Aslan burcunun dışsal duygusal tatmin arayışlarının kontrolünü ele geçirmesine olanak sağlayacak ve onu bu tür tuzak davranışlar ve tutumlardan uzak tutacaktır.

Aslan burcunun yönetkenlik güdüsü onun iyi bir yönetici olmasının sağlayıcısıdır. Lider pozisyonunu temsil eden bu burç kişisi, sahip olduğu organizasyon becerisi ile ekip yöneticisi olma pozisyonunu aldığı alanlarda başarılı çalışmalar sergileyecektir. Sinema ve tiyatro gibi sahne sanatı içeren uğraşlar bu burç kişisinin yaratıcılığını, performansını sergileyebileceği bir platform halini alarak mesleki uğraşlar haline gelebilirler. Aslan burcu renkler ve biçimlere olan ilgisi, görsel sanatlara olan yatkınlığı ile sanatsal uğraşlar içerisinde de bulunabilecektir. Grafik tasarımcılığından, iç dekorasyon tasarımı, web sitesi tasarımı bu burç için çalışma alanı halini alır olacaktır. Aslan burcu kişileri kendi varlıklarındaki gücü ve yaratıcılığı başkalarında da görmek isterler, çocuklar ile olan diyaloglarında başarılı olan, hayata karşı yaşama sevincini, neşesini kaybetmeyen bu burç kişisi bu açıdan iyi bir öğretmen de olabilir. Bedenin kalp çakrasına hizalanan Aslan burcu , vücutta sırt, kalp, göğüs ve göğüs boşluğunun yöneticisidir.

Dilâra B.Efeoğlu

 

17 Temmuz-23 Temmuz Haftası Gökyüzü

47047927f15b38e760c9a048f0e782be.jpg

Ne istediğini bilen ve istediği şeyi elde etmenin güçlü, aktif ve sıradışı mücadelesine girmeyi göze alan, sarsıcı, limitleri aştıran, reformist hareketler barındıran enerjiler ile şekillenecek olan yeni haftanın tüm günlerine dair yorumumu yazının devamında bulabilirsiniz.

17 Temmuz-23 Temmuz haftası gökyüzü

17 Temmuz Pazartesi günü Ay’ın Koç burcunda, Uranüs ile kavuşumu ile başladığımız haftanın ilk günü; artan yenilik, özgürlük, bağımsızlık ihtiyacımızın şekillendirmiş olduğu bir haftasonundan çıkmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz haftanın ilk günleri itibari ile Jüpiter, Pluto arasında oluşacak kare açının etkileri aktifleşmeye başlamakta. Oğlak burcunda retro hareketini sürdüren Pluto ile Terazi burcunda retro hareketi sonrası ileri hareketine dönen Jüpiter arasında oluşan kare açı 4 Ağustos günü kesinleşecek. Açı iki gezegenin arasındaki döngünün son kapanan kare açısı. Jüpiter ve Pluto arasındaki kapanan kare açı global sistem üzerinde etkisini inançsal, düşüncesel, soyutsal kavramlar üzerinden oluşturulan prensiplerin dönüşümsel sürecini ifade etmekte.

Jüpiter, Pluto ile Oğlak burcunda 2020 yılında kavuşum yapıyor ve aralarında yeni bir döngü başlatıyor olacaklar. Oluşmakta olan kare açı, inançları, savunucusu olunan fikirleri, gerçekleştirilmek istenilen düşünceleri, istekleri yüzeye çıkarmaya yönelik bir sürecin varlığına işaret etmekte. Kendi bildiğinden şaşmayan, aşırı inatçılık ve dogmatik fikirlere bağlılık sergileyen türde davranışlar ve tutumlara açıklık sergileyen bu süreçte, Pluto’nun açığa çıkaracağı dönüşümsel etkiyi, inanç ve düşünce sistemlerimiz üzerine yansıtabiliyor olmak, açının dönüşümsellik getiren etkisini pozitifsel olarak kendimize yanısıtabiliyor oluşumuzun sağlayıcısı olacaktır.

Pazartesi günü sabah saatlerinde (08:15) Boğa burcuna geçen Ay, Salı ve Çarşamba günün sabah saatlerine kadar bu buçta kalıyor olacak. Ay’ın Boğa burcunda ilerleyişi bu süre içinde artan huzur ve güven ihtiyacımızın göstergesi. Bulunduğumuz şartları korumak, kendimizi güvene almak güdüsünün yüksek olacağı bu iki gün maddi ve manevi güven arayışı içeren ve elindeki şartları korumaya yönelik savunmacı tepkiler içine girecek olabiliriz.

Salı günü (04:51) Mars-Uranüs arasında kare açı kesinleşiyor. Açı; özgürlük için savaşmanın, bağımsızlık için mücadele vermenin, otoriteye, düzene, sisteme karşı başkaldırmanın, rekabete açık olmanın, kendi bildiği doğruları cesaret ve aykırılık ile ortaya koymanın enerjisini taşımakta. Hafta başı itibari ile aktif olan açının etkilerine karşı özellikle Salı günü ve sonrasında hafta bitimine kadar ki süreçte hareketlerimizi kontrol altında tutabiliyor olmak bizi, sabırsızlık ve acelecilik ile yanlış kararlar veriyor olmaktan, hızlı ve kontrolsüz davranışlar sonucu gelişebilecek sakarlıklar ve kazalara davetiye çıkarmaktan uzak tutacaktır.
Yengeç Burcunun son derecelerinde ilerlemekte olan Mars, 19 Temmuz Çarşamba günü bu burcun 29. derecesinde bulunuyor olacak . Astroloji’de -anaretic- derece olarak adlandırılan bu derece, ilgili gezegenin yoğun ve zorlu etkilerini yansıttığı bir derece olarak belirtilmiştir. Mars, bu derece içindeyken ifade ettiği konularda, kriz, sorun ve gerilim yaratmaya yönelik enerjiler oluşturabilir. Mars’ın, Uranüs ile kare açısı ve Güneş ile etkileşiminide düşündüğümüzde bu derece içinde iken Mars’ın oluşturabileceği agresyona karşı oldukça dikkat çekmekte. 20 Temmuz Perşembe günü (15:25) Mars’ın Aslan burcuna geçişine kadar ki süreçte, duygusal kontrolümüzü elimizde tutuyor olabilmek, duyguların kontrolünde hareket etmi,yor olmaya çalışmak önmeli görülmekte.

Çarşamba günü sabah saatlerinde İkizler burcuna geçiş yapan Ay (10:36) güçlü bir iletişimsel entegre olma güdüsü taşımakta. Duyguların , akıl ve mantıksal bir alana geçiş yapmasını ifade eden Ay, İkizler burcunda Venüs ile kavuşum yapıyor. Özellikle Perşembe günü etkili olacak olan Ay, Venüs kavuşumunun Neptün ile oluşturduğu kare açı, ilişkilere yönelik gerçeklerden uzaklaştıran, yanılgılara, aldanmalara ve kırıklıklara açıklık sergilemekte. Kavuşum esnasında Balzamik fazına geçmiş olan Ay, ilişkiler üzerinde feda etme, bırakma, vazgeçme, sonlanma türünden enerjilere yol açabilir.

Perşembe günü Mars burç değiştiriyor (15:25). Mars’ın Aslan burcuna geçişi, cesur, enerjik, dışa dönük ve kendine güvenen tarzda bir hareket anlayışı sergilemeye yönelik tutumlar getirecektir. Bu burçta Mars güçlü bir özgüven ve bu özgüveni sergilemeye yönelik, ateşli, coşkulu, rekabetçi bir doğanın göstergesidir. İstekleri etmeye yönelik artan güven duygusu ile birlikte Mars bu burçta kararlılık içeren tutumların yaratıcısı olacaktır.

Cuma günü (11:10) Ay, yöneticiliğini yaptığı Yengeç burcuna geçmekte. Duygusal tepkiler, hissi reaksiyonlar içinde olmayı anlatan Yengeç burcunda Ay, duygusal güvence ihtiyacımızın arttığı, koruma ve korunma güdüleri ile hareket edeceğimiz, duygusal olarak içimize çekiliyor olabileceğimiz iki gün içinde olacağımızın işaretçisi. Ev, aile, yuvaya ait konular önem kaazanıyor olacaklar. Balzamik fazını sürdüren Ay, içimize çekilmeye yöneldiğimiz, içinde bulunduğumuz şartları kabullenişe geçtiğimiz, yeni başlayacak bir döngünün hissi ile geleceğe yöneliyor olarak içinde bulunduğumuz şartları kabullenişe geçtiğimiz 2 günlük bir döneme girdiğimizi göstermekte.

22 Temmuz Cumartesi günü Ay (11:35) Aslan burcuna geçiş yapıyor. Aynı gün Güneş’te (18:15) Aslan burcuna geçiş yapmış olacak. Yöneticiliğini yaptığı Aslan burcunda Güneş, merkezde ve özel olmanın ifadesini taşımakta, burada güçlü yöneticilik, liderlik arzularını ve egemenlik dürtülerini ortaya koyacaktır.

SFPage

23 Temmuz Pazar günü Aslan Burcunda bir Yeniay gerçekleşiyor (12:46). Güçlü bir Aslan Burcu vurgusu taşıyan Yeniay haritanın 10. evinde gerçekleşmekte. Yeniay derecesi, Mars ve Merkür ile kavuşum yapmakta. Haritada eril enerjilerin ağırlığı oldukça fazla. Bir önce ki Yeniay döngüsünün (24 Haziran, Yengeç Burcunda) taşıdığı, içe dönük, hissi, etkiye açık, duyarlı, savunmacı duyguların şekillendirdiği süreç, 23 Temmuz Pazar günü Yeniay itibari ile yerini aktif, dışadönük, kararlı, hareketli, yaratıcı, liderlik ve yöneticilik arzu ve isteklerinin yoğunluğu ile şekillenecek olan bir döngüye bırakmakta.
10 ev sınırları içinde kalan Yeniay, kendimizi ortaya koyma, hedeflere ulaşma, hedefleri gerçekleştirir olmaya dair güçlenen irade ve mücadele anlayışımızı ifade etmekte. Merkezde olma arzusu, güç ve yetki sahibi olma isteği, yükselen özgüven ile birlikte yeni kararlar almaya, yeni girişimler içinde olmaya, kendimizi, isteklerimizi açıkça ortaya koymaya yönelecek olacağımızın göstergesi. Yeniay’ın başlangıçlar için kullanılacak olan enerjisi için kadim astrologların Ay’ın Güneş’ten 12 derece uzaklaşmış ve gücünü kazanmış olduğu zamanı göstermelerini dikkate alarak, 24 Temmuz Pazartesi (11:17), ışığını yansıtmaya başlar olduğu anı beklemek yeni girişimler ve yeni kararları hayata geçirmek için uygun olacaktır.

TürkiyenatalSFPage.jpg

Yeniay, ülkemiz natal haritasının 2. evi üzerinde gerçekleşmekte. Ülkenin ekonomik durumunu, mali gelir ve giderlerini, halkın maddi gücünü, ülkenin kaynaklarını ifade eden 2. ev üzerinde gerçekleşecek Yeniay; bu konular üzerinden yansıyacak yeni gelişmelere işaret etmekte. Ülkeyi gelirler açısından güçlendirmeye yönelik adımlar atma çabaları, bu alanda alınacak yeni kararlar, yeni girişimler gelecek dönemin ana ifadesi halini alacak olabilir. Meclis içinde bu yönde gelişme gösterebilecek yeni yasa tasarılarına dair çalışmalar gündem oluşturabilir. Bu çalışmalarda genç nüfusu öne çıkaran çıkışlar ile karşılaşacak olabiliriz. Devlet tarafından bazı özel şirket, kurum ve sektörlere özellikle ekonomik anlamda artan destek verilme yanlısı girişimler mevcut olabilir görülmekte. Artan güçlü olma, liderliğini ortaya koyma ihtiyacı, yöneticilik ve girişimcilik ile birlikte ekonomi alanında kendini öne çıkaracak olarak görülmekte.

Sevgiyle kalın….

Dilâra B.Efeoğlu

Ruhun Döngüsü, Ay Düğümleri burç değiştiriyorlar

e1f9146a8101c43c95be3b2bf9fc9030

Ruhun Döngüsü, Ay Düğümleri burç değiştiriyorlar,

Kuzey Ay Düğümü Aslan
Güney Ay Düğümü Kova

Astronomik olarak; Dünya’nın etrafındaki yörüngesini izlemekte olan Ay’ın, Güneş’in etrafındaki yörüngesini izlemekte olan Dünya’nın ekliptiği ile kesiştiği nokta Ay düğümleri olarak adlandırılırlar. Bulunduğu kutba yakınlığı ile Kuzey Ay Düğümü ya da Güney Ay Düğümü olarak adlandırılan bu noktanın tam 180 derece karşısında ikinci nokta yer alır. Böylece Kuzey Ay Düğümünün tam 180 derece karşı derecesinde Güney Ay Düğümü yer almış olur.

Ay düğümleri kişinin varoluşunun geçmiş ve geleceği üzerine süren bir döngüyü sembolize ederler ve bu döngünün süregelen kökleri, izleri, uzanımı, nasıllığı hakkında bilgi verici olarak değerlendirilirler. Mitolojide Ay düğümleri çoğu zaman Ouroboros, kendi kuyruğunu ısıran bir yılan ya da bir yılan ve ejderha şeklinde resmedilen bir sembol ile bedenlendirilir. Kuyruğunu ısıran, yutan bir yılan ya da ejderha kendini yeniden yaratımın sembolizmasını taşır. Bu sembolizma aynı zamanda evrensel ve sonsuz döngününde sembolizmasını içermektedir.

9 Mayıs 2017 Salı günü Ay düğümleri Kuzey Ay Düğümü Aslan, Güney Ay Düğümü Kova olmak üzere aks değiştiriyor olacaklar ve Kasım 2018 ‘e kadar bu burçlarda kalacaklar.
Güney Ay Düğümünü kişinin edinilmiş deneyimleri, biriktirilmiş tecrübeleri, Kuzey Ay Düğümünü ise kişinin ulaşması gereken nokta, edinilmesi gereken tecrübeler ve deneyimler hali olarak görebiliriz. Ay düğümleri ruhsal anlamda, ruhun süregelen yolculuğunda geçmiş ve gelecek yolunu ifade eden sembolizmayı taşımaktadırlar. Natal haritada ruhun geçmişten getirdikleri Güney Ay Düğümü yönünde, geleceğe doğru ilerlemekte olan ruhun ulaşmayı seçtiği hedefleri Kuzey Ay Düğümü yönünde burç ve yerleşimleri ile birlikte okunur.

Burç değiştiren Ay Düğümlerinin aksının taşıdığı anlam olarak baktığımızda;

Kuzey Ay Düğümü Aslan burcunda;
Aslan Burcunun yöneticisi Güneştir. Aslan burcu, yöneticisi Güneş misali merkezde olmanın, yönetkenliğin, kudretin ve görkemin yansımasıdır. Kuzey Ay Düğümü Aslan burcunda; Kişisel gücün farkına varma, özgüven geliştirme, cesaret, güç ve gücü sergileme ile ilgili deneyimlerin içerisine çekilme etkileri taşır. Yöneticilik becerisi, otorite olma, yönetkenliğini ortaya koyma yönünde gelişmesi gereken nitelikler açığa çıkarlar. Bu nitelikleri açığa çıkaracak etkiler barındıran çevresel koşulların yaratımını işaret eden Kuzey Ay Düğümü Aslan, ışıkların kendisini gösterdiği bir kral kimliği taşımak, kendini, benliğini, cesur ve bir o kadar da merhametli yüreğini sergilemek, liderlik gücünü gerçekleştirmeyi öğrenmek için buradadır.

Güney Ay Düğümü Kova burcunda; ruhun edinilmiş, biriktirilmiş deneyimleri artık alışkanlık ve kaçış alanı olmaktan uzak tutulmalı, geçmişten bugüne taşınan pozitif yükselim alanı olarak kullanılabilmelidir. Ve artık bu alan geliştirilmesi gereken Aslan burcu özelliklerine pozitifsel zemin olabilmelidir. Kova burcunun toplumsal içerikli amaçlarının önde geldiği, grup bilincinin yüksek olduğu ve insanı temel alan anlayışının içinde saklanılmış bir kişiselliği yok etme, bireyliliği kaybetme davranışı altında, kişinin kendisini silikleştirmekten uzaklaşmayı öğrenmesi ya da sırf ben sizlerden farklıyım güdüsü ile kendini diğerlerinden izole etmekten, muhalif olmak adına her şeye muhalefet etmekten, öngörülemez davranış ve tavırlar içine girmekten bilinçli bir şekilde vazgeçmesi gerekmektedir.

Ortalama 18, 19 yılda bir düğümler aynı noktaya gelirler. Bu bir döngü demektir. Natal haritasında Kuzey Ay Düğümü Aslan burcunda olan kişiler Ay Düğümlerinin döngüsünü yaşıyor olacaklar. Natal haritasında Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda olan kişiler düğümlerin 8, 8.5 yıllık yarım bir döngüsünü tamamlamakta olacaklar. Kişiler için yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını anlatan bu döngüler, kadersel olaylar, güçlü değişimler getirebilirler.

Ay Düğümlerini bir yol gösterici olarak aldığımızda natal haritalarımızda yerleşimi, yaptığı açılar ile kişisel yorumlanması gereken bir gösterge olmakla birlikte, içinde bulunacağımız döneme burç değiştiren düğümler, barındırdıkları ifadeler ile ve haritalarımızda yerleşik gezegenlere yaptıkları transitlerle etkili olacaklar. Her birimizin gökyüzünde ay düğümlerinin taşıdığı dönemsel etkinin hayatlarımızda yansımasını bulacak olması oldukça olası. Natal haritada Aslan burcunun olduğu evin taşıdığı anlam ve konularda daha fazla kendimize güven duyacak, bu evin konuları açısından kendimizi daha cesaretle ortaya koyar olacağız. Bu yönde Aslan ve Kova aksına yerleşen düğümlerin anlamının farkına varmaya ve kullanabilir olmaya çalışmak yaşantımıza pozitifsel etkiler getirecektir.

Sevgi ile…

Dilâra B. Efeoğlu

Geniş kitleleri etkileyebilecek kişi ve kişiliklerin ön plana çıkacağı bir dönem başlamakta.

3d69c3651ea8175a1027fcdd9eae79e7.jpg

Geniş kitleleri etkileyebilecek kişi ve kişiliklerin ön plana çıkacağı bir döneme doğru, gelecek zaman yeni liderleri, yeni otoriteleri taşımakta.

26 Şubat pazar günü Balık burcunda Güneş tutulması başlayacak yeni bir döngünün işaretçisi. Tutulmalar astronomik olarak matematiksel şekilde ifade edilebilecek bir düzen ve sıralama içinde oluşurlar ve astrolojik olarak uzun bir dönemin ortaya çıkaracağı enerjileri açıkça ifade ederler.

İçinde bulunduğumuz dönem yeni bir döngünün başlangıcı, önümüzdeki Mayıs ayında burç değiştirecek olan düğümlerin aksı Kuzey Ay Düğümü Aslan, Güney Ay Düğümü Kova burcuna geçiyor. 21 Ağustos günü serisinin ilki gerçekleşecek olan Güneş tutulması Aslan burcunda Kuzey düğümü yönünde.
Önümüzdeki süreç; güçlü kişilikler, bireysel gücün, bireyliliğin ortaya konması, liderlik ve yöneticilik egosunun öne çıkışı, egoların tatmin edilmesine yönelik artan güdüler taşıyan enerjileri içermekte olacak.

Tek otorite olma güdüsü sergilemek, kahraman, lider, tek irade olma yönünde artan bireylilik enerjisi, Güney düğüm Kova karşıtlığı ile birlikte; ben merkezli ve diğer merkezli düşünme ve davranış biçimleri arasında oluşacak kutuplaşma ve bu kutuplaşmanın yansıması olan olayların yaşanacak olmasına işaret etmekte. Bu yönde akan enerjiler bana önümüzdeki dönemin kendi içinde her alanda yeni liderler yaratacak olduğunu düşündürmekte, zamanın gerek siyasi, politik çerçeve içinde, gerek iş hayatı gerek sosyal, toplumsal konular çerçevesinde yeni liderler yaratacak olması oldukça muhtemel. Geniş kitleleri etkileyebilecek kişi ve kişiliklerin ön plana çıkacağı bir dönem başlamakta.

Sevgi ve farkındalıkla güzel yarınlara…
Dilâra B. Efeoğlu

2 Ağustos 2016 Salı Aslan Burcunda Yeni Ay

30124e5bd0ee9cbd37ee5fdecd312009

2 Ağustos Salı Aslan Burcunda Yeni Ay
Güneş’in yöneticiliğini yaptığı Aslan burcunun 10. derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay ile içinde bulunduğumuz dönem bize büyük ve güçlü başlangıçlar içerisinde olacağımız bir süreci işaret etmekte.
Aslan burcunda yeni ay ile kişi olaylar üzerinde kendi kontrolünün olmasını, konuların ve gelişmelerin kendi istediği şekilde yürütülmesini ve yönetme gücünü kendi elinde tutuyor olma arzusunu taşır. Gücümüzü ve bireyselliğimizi çok daha etkili bir şekilde ortaya koyuyor olabileceğimiz bu süreçte, buyurgan, emredici, baskı kuran tarzda tavırlar benimsememek bizi çatışmalardan koruyacaktır.
Satürn ile uyumlu açı yapıyor oluşunuda göz önüne aldığımızda yeniay ile birlikte gönüllü olarak yeni başlangıçların, yeni girişimlerin, yeni gelişmelerin içerisinde olacağımız muhakkak. Liderlik, patronluk, babacan haller içeren düşüncelerle birlikte gerçekleştirmesi amaçlanan girişimlerde özellikle bu gönüllü olma hallerini göreceğiz.
Satürn haritada Yay burcunda ve Mars’da yeni ay ile birlikte Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu iki gezegeni de dispozite eden son gezegen olan Merkür Başak burcuna geçti ve güçlü bir yerleşimde. Bu göstergeler bize yeni ay ile başlayan süreçte hedeflerimize, amaçlarımıza doğru güçlü bir istek ile yürüyor olacağımızı fakat bu esnada akılsal ve mantıksallığımızı korumamız gerekliliğini göstermekte. Fikirler, düşünceler ve inançlar kaynaklı ortaya çıkacak çatışmalara karşı dikkatli olmak içinde bulunduğumuz Ağustos ayı için oldukça önemli. Önümüzdeki günler iş hayatına, ekonomiye ait bazı zorluklara ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulacak olduğunu da göstermekte. Yeni ay ile birlikte aile hayatımıza olan bakış açımızda değişiklikler gelişebilir, aile olmaya, aile kurmaya yönelebilecek enerjilerimiz ile yeni ay kişisel hayatımıza bu yönde bazı değişiklikler getirecek olabilir.
Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: