TRANSİTLER VE GEZEGEN DÖNÜŞLERİ YORUMLAMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

• Transitler (Gezegen geçişleri) ne demektir?

• Bir doğum haritasının aldığı transitler natal haritaya bağlı olarak nasıl yorumlanır?

Yaşamda önemli olayların zamansal tahminini yapmak için gezegen geçişlerinden nasıl faydalanırız?

• Bir doğum haritasının en önemli geçişlerini nasıl tespit ederiz?

• Gezegen geçişlerini doğru okumanın kendi içerisinde önemli bazı kuralları ve kullanım kriterleri mevcuttur. Bu kurallar ve kriterler nelerdir?

• Güneş Dönüşü haritaları, Jüpiter dönüşü ve Satürn dönüşü haritaları ne demektir? Geleceğe yönelik tahmin aracı olarak natal haritalarda ne anlama gelirler? Nasıl değerlendirilirler?

Ve çok daha fazlası…

Gezegen geçişleri (Transitler) bir doğum haritasının vadedilmiş potansiyellerinin ortaya çıkışının zamansal sürecini tespit edebilmek için değerlendirilen önemli döngüleri ifade ederler. Gökyüzünde süregelen bir devinim halinde olan gezegenler geleceğe yönelik olayların zamanlaması, içinde bulunulan zamanın ise kalitesi hakkında öngörü yapabilme tekniklerinden önemli bir tanesini oluştururlar. Yaşamda önemli olayların öngörüsünü yapabilmek doğum haritasının gezegen geçişleri ve gezegen döngüleriyle birlikte okunmasıyla mümkündür.

AstroArt Astroloji Okulu bünyesinde açılan ders Astroloji Okulu öğrencileri dışında TÜM KATILIMCILARA açıktır. 8 hafta sürecek ve eğitim Perculus sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Canlı olarak katılım sağlanamayan dersleri daha sonra izlemek veya dersleri tekrar etmek için eğitimin başladığı süreden itibaren altı ay boyunca ulaşıma açık tutulacak. Ayrıntılı bilgi https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/dilara-efeoglu-ile-transitler-ve-gezegen-donusleri-yorumlama-yontemleri/ linkinde.

Gezegen geçişleri (Transitler) ve gezegen dönüşleri eğitimine katılmak için Temel seviyede astroloji bilgisine (Gezegenler, burçlar, evler ve açıların anlamı) sahip olmak yeterlidir.

BAŞVURU VE KAYIT: 0532 284 89 79 – info@astrolojiokulu.com bağlantı kurabilirsiniz.

BOĞA BURCUNDA PARÇALI AY TUTULMASI – 19 KASIM 2021

Global olarak baktığımızda tüm dünya üzerinde; Rekabet ve rekabet! Oldukça sert ve kolay vazgeçilmez olacak…

BOĞA BURCUNDA PARÇALI AY TUTULMASI

19 Kasım Cuma günü 27 derece Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulma ülkemizden izlenemeyecek, Avrupa’nın batısı, Atlas okyanusu, Güney ve Kuzey Amerika’nın ve Büyük Okyanus’un büyük çoğunluğu, Yeni Zelanda, Avustralya ve Asya’nın doğusunda izlenebilecek.

Ay ve Güneş tutulmalarını güçlü bir yeniay ve dolunay olarak düşünebilirsiniz fakat burada fark yeniay ve dolunay’ın ortaya koyacağı etki mekanizmasının çok daha yüksek seviyede kuvvetli ve ayrıca zamansal olarak çok daha uzunca süreyi içine alacağıdır. Boğa burcunda gerçekleşecek dolunayda en az önümüzdeki 6 aylık dönemde olay ve durumlar üzerinde etkili olacak.

Boğa burcu tutulması bu burcun konuları üzerine pek tabii ki özel bir önem ve dikkat çekici vurgu getiriyor. Bir Ay tutulmasının yeniaydan farkı olarak iki ışığın karşılıklı yerleşimde olduğu görünümü akıldan çıkarmamak ve burada bir farklı güçlere dönüşen enerjilerin varlığının söz konusu olduğunu da unutmamak gerekmekte.

Boğa ve Akrep burçları aksında olan tutulma için en genel anlamda etkisini maddi ve manevi güvenlik ve stabilite kavramları arasında yaşanan gerilim ve gerek içsel gerek dışsal çatışma etkisini açığa çıkaracak diyebiliriz.

İçinde bulunduğumuz koşulların bir sebeple sarsılması, yeniden düzenlemeye ihtiyaç hissedecek olaylarla karşılaşılması, var olan düzenlerin sorgulanması ve önemli değişimlerle baş başa kalması gibi etkileri bekleyebiliriz.

Maddi kaynakların yeniden düzenlenmesi gerekliliğine dikkat etmek, bu konuda gereken değişimleri ve düzenlemeleri yapmaya gönüllü olarak başlamak, içinde bulunduğumuz şartların değişiminden korkmak yerine geleceğe yönelik değişimlere akıl ve cesaret ortaklığı ile girişebilmek gerekliliği kapımızı çalıyor!

Tutulma derecesi Algol adında bir sabit yıldızla kavuşum yapıyor. Gökyüzünün sert etkilerini taşıdığı bilinen bu sabit yıldızın ifade edebileceği, aşırı abartılı ve tutkulu kararlar almaktan, rekabete dönük, sert ve acımasız davranışlardan uzak kalmaya çalışmak, egosal çıkışların etkisine girmemekte yarar var. Tutulma haritasında Mars ve Uranüs’ün karşıt açı yaptıklarını göz önüne aldığımızda bu etkileri daha ön plana çıkaracak dürtülerin yoğunluğundan bahsedebiliriz. Tutulmanın yönetici gezegeni Venüs ve Oğlak burcundan Mars Uranüs karşıtlığı ile bağlantı kuruyor. Beklentilerin, isteklerin, arzuların damgasını vuracağı uzunca bir süreç hayatımızı şekillendirecek gibi görülüyor.

Global olarak baktığımızda tüm dünya üzerinde; Rekabet ve rekabet! Oldukça sert ve kolay vazgeçilmez olacak…

Eski astrologlar bir tutulma için görüldüğü, izlenebildiği ülkede daha fazla etkili olduğunu söylerler. 19 Kasım tutulmasının ülkemizden görülmediğini söylemiştik fakat bir harita üzerinde önemli derecelerle bağ kuruyorsalar yine ülke için etkili olacağı da söylenir.

Boğa burcu tutulması ülkemiz haritası üzerinde baktığımızda, 5. ev içerisinde denk düşüyor ve Jüpiter derecesine yakın gerçekleşiyor. Türkiye haritası içinde bulunduğumuz günlerde Jüpiter kare açısı sürecini yaşamakta ve tutulma bir nevi bu süreci ortaya çıkaran, daha görünür olan etkiler oluşturuyor. Tüm bunlar, özellikle çocuklar, gençler, eğitim sistemi, okullar, her türlü eğlence ve sporsal faaliyet ve kurumlar üzerine vurgu getirmekte. Ayrıca yönetim ve yönetici figürleri, hastalıklar ve halk sağlığı konuları önemli gündem maddesi halini alabilecek olarak görülmekte. Toprak elementi vurgusu ve karşıt açıların getirisi yer sarsıntıları ihtimali potansiyeline işaret eder bu özellikle tutulmanın izlendiği bölgeler için daha yüksek oranda doğal afet riskleri taşır.

Güzellikler getirmesi dileyerek…

MARS – SATÜRN KARE AÇISI – SON FAZ

Gezegenler, özellikle dış gezegenler olarak (astronomik ve astrolojik olarak) adlandırılan gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları kavuşum ve açılar, bir döngünün yani ortak çizilen bir profilin işaretçisi olarak astrolojik harita okumada önemli yer alırlar. Ve yine özellikle dışa gezegenlerin açıları ortaya koyacakları etkiler anlamında incelenir ve tahmin yürütülürken bu döngünün genel niteliği yani en azından burcu ve fazı mutlaka dikkate alınarak okunur. Bu, sebep ve sonuç ilişkisini doğru tanımlayabilmek için yüksek bir potansiyel verir. Yoksa daha yüzeysel bir çalışma olarak kalır. İçinde bulunduğumuz günlerde böyle bir döngünün son fazına gelmiş olan iki gezegen Mars ve Satürn 11 Kasım sabahı çok erken saatlerde aralarındaki kare açıyı kesinleştirmiş olacaklar ve bu gezegenlerin arasındaki döngünün son fazı. Mars ve Satürn arasında kısa döngü olarak adlandırabileceğimiz kavuşum ile başlayan döngüleri yaklaşık iki yılda bir gerçekleşirler. 31 Mart 2020 günü Kova burcunda kavuşan gezegenler 5 Nisan 2022 günü yine bu burçta kavuşum yaptıklarında bir döngüyü bitirmiş yenisine başlıyor olacaklar. Akrep burcu yerleşiminde Mars ve Kova burcu ilerleyişinde Satürn arasında gerçekleşen kare açı her ne kadar yarın geç saatlerde kesinleşecek olsa da aslında etkinliğini Kasım ayının ilk gününden bu yana arttırarak sürdürmekteler. 31 Mart 2020 günü Kova burcunda iki gezegenin kavuşum yaptığı tarihler hepimizin hatırladığı gibi korona virüsün belki de en pik yaptığı dönemlere işaret etmeye başlamıştı. Bu tabii ki gezegenlerin kavuşumunun ortaya koyacağı potansiyel etkilerden biriydi ve etkisini virüs üzerinde ve maalesef zayıflamış bağışıklık ve hızlı gelen ölümler üzerinde gösteriyordu. Zorlu ve yıpratan bir enerji olarak düşünebileceğimiz kavuşum enerjisi bir diğer yandan sınırlanma, engeller ve blokajlar içinde kalma etkisi de getirir. Kova burcunun global mekanizması gerçekten toplumsal açılımda geniş, küresel alana yayılan süreci tarif etmekteydi. İki gezegenin kavuşumla başlayan kısa döngüleri devam eden yıl içerisinde ilk kare ve karşıt olarak zorlayıcı iki açı ile süreci şekillendirmeye devam ettiler. 11 Kasım 2021 ise kavuşum öncesinde son kez kare açı yaptıkları bir evreyi oluşturuyor. Mars kendi yöneticiliğinde, güçlü bir yerleşimde, Akrep burcunda. Savaşma ve savunma yönünü tam anlamıyla kullanmak isteyeceği bir yerleşimde. Satürn ile son kare fazında çetin bir mücadele ortaya koyacak olduğunu düşünebiliriz. Peki bu ne anlama gelir diyecek olursak, savunma ya da savaşmak adına güçlü olduğunu fark etmek ya da güçlü argümanları doğru kullanabilmek Mars ve Satürn gezegenleri arasındaki açıların olumlu getirisi olabilecek sağlam ve kalıcı adımlar atma, başarılar elde etme şansını verir. Bir diğer yandan zayıflayan bir savunma sistemi ya da darbe almış savunma sisteminin çökmesi veya yanlış davranışlar geliştirmesi anlamına da gelecektir ki bu korona virüs örneği ile devam ettiğimizde önemli mücadeleler vermemiz gereken ve sağlık (bağışıklık) olarak tehdit içinde olunabilecek bir zaman dilimi barındırdığını söyleyebiliriz. Doğru bir savaş ya da savunma sistemi ortaya koyabilmek ise bir nevi savaştan galip çıkma potansiyelini de taşıdığını unutmayalım. Kişisel olarak iki gezegen özellikle natal haritamızda yerleşimine göre hayatlarımızda mücadele etmeye zorlandığımız, bazı şeylere mecbur kaldığımız, öne adım atmaktan bir nevi geri tutulmaya çalışıldığımız konuları hayatlarımıza katarak etki etmekteler. Tüm bu etki sağlam kararlar ve sağlam bir yapı inşa etmeye yönelik eğilimler içeriyor olsa da korku yaratmak ve korku ile kontrol sağlamak yine özellikle iki gezegenin olumsuz açılarında görülebilen sonuçlardan biri. 5 Nisan 2022 günü yine Kova burcunda kavuşumlarını tekrarlayan ve yeni bir döngü başlatan iki gezegen bugün yaşadığımız benzer etkilerin hayatlarımızda varlığını sürdürme çabası içinde olacağının da işaretçisi. Bu korona virüs bitmeyecek anlamına geliyor demiyorum ama bitecek anlamına da gelmediğini söyleyebilirim. Bir diğer yandan içinde bulunduğumuz süreç global anlamda tümü etkileyen olay, durum ya da davranış modellerine çok daha büyük bir vurgu getiriyor. Bu önümüzdeki yıllarda daha da belirgin bir hal alacak. Bireysel etkiler ya da bireysel etkilemeler toplumsal etkilerle oldukça harmanlanmış şekliyle karşımıza çıkmakta olacak. Akrep ve Kova burçlarında iki zor etkili gezegenin yine zor nitelikte açısı içinde bulunduğumuz günlerde patlayıcı, sarsıcı, birikmiş enerjinin bir anda serbest kalması türünde etkiler yaratıyor. Kontrol edilmekte zorlanılan, bastırılmış enerjinin kriz ya da sarsıntı yaratarak açığa çıkması hem kişisel hem global anlamda bir etki mekanizması oluşturuyor ve doğa, yer küre bu etkiden kendini pek tabii ki ayrı tutamıyor.

Merkür Akrep burcunda (6-24 Kasım)

Görsel;“Dragon knot. Londen, British Library, Harley 1662, f. 145r”

Akrep burcu yolculuğuna başlayan Merkür bu burçta ilerleyişini 24 Kasım’a kadar sürdürecek.
Merkür, Akrep burcunda aklın sezgisellik ve derin mistizm taşıyan boyutlarını, vurgulanmış metafiziksel yönünü ve bu yönleriyle birlikte kontrol, konsantrasyon sağlama yeteneği anlatır.

İletişimin her alanında aktif olan Merkür, Akrep burcu doğası ile olaylara bakış açısında derinleşmiş düşünceleri, gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etme ve gerçeği arama güdüsünü öne çıkarır.

Çok iyi bir gözlemci olabilmeyi ifade eden Merkür bu burçta olayların gidişatını önceden hisseden, diğer kişiler ile olan iletişiminde sezgilerini kullanabilen bir yapı oluştururken, sabit fikirlilik, geçmişin etkisinin bilinçaltı izleri ile kararlar alma gibi psikolojik durumlar yaratır.

Zihinsel olarak odaklanma gücünü aşırı kontrolcü, aşırı şüpheci ya da bilinmeyeni keşfetmek, bulmak, çözüme ulaştırmak üzerine yoğunlaştırabilecek olan Merkür’ün Akrep burcu geçişi pozitif yönü ile iyi bir araştırmacı, kıvrak zekâ ile olayları çözüme ulaştırabilen bir yapının sağlayıcısı olabilirken, kinci, acıtıcı, yaralayıcı, öldürücü bir dil ve zihin ile de bizi karşı karşıya bırakabilir.

Merkür Akrep burcu ilerleyişinde uzunca bir süre (Kasım 17’e kadar) Mars ile kavuşum derecesinde olacak ve bu görünüm bir nevi savaş taktikleri anlamına gelir. Olumlu yönden baktığımızda güçlü ve doğru harekete geçme imkânı verirken yanlış kullanımı yıkıcı şekle bürünebilir, dikkat!

Yeni bir diyarı görmeye ne kadar hazırsın?

Ay Düğümleri ve Neptün t-karesi’nin aktif olduğu bir süreçteyiz. 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek Güneş tutulması, oluşan t-kare görünüm ile çok bağlantılı etkiler açığa çıkaracak. Bir şeylerin değişme potansiyelinin yüksek olduğu zamanlardayız.

Ay Düğümleri, Neptün karesi ve tutulmaya kısa bir bakışımı aşağıdaki link ile dinleyebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: