YİN YANG

 

678fba3c90b6a76f0b008d74b7b25f43-jpgyinyang

Evrendeki her şey tek bir ilkede iki enerjisel gücün birbirleri ile döngüselliğinin sürekliliğinde oluşur. Yin ve Yang. Aralarında kutupsallık ilişkisi olan bu iki yaratıcı enerji her an kendi içlerinde etkileşim ve dönüşüm hali ile yaratımsal enerjinin kaynağını oluştururlar. Yin içinde Yang, Yang içinde Yin vardır. Çin filozofu Lao Tzu, “Tek başına bir Yin doğamaz ve tek başına bir Yang büyüyemez.” demiştir.

Yin, enerjinin dişil olan kutbunu, Yang ise eril kutbunu üzerinde taşır.
Yin; pasif, edilgen, yumuşak, soğuk, kış, nemli, tepkisel, ölüm, gece, karanlık, sağ beyin, negatif, ay, içsel,
Yang; aktif, etken, sert, sıcak, yaz, kuru, etkisel, yaşam, gündüz, aydınlık, sol beyin, pozitif, güneş, dışsal,
kavramları ile tanımlanan niteliksel türde enerjilerdir.

Böylelikle, dişil kutup olan Yin; içe dönük, duyguların yöneliminde, durağan, koruyucu, besleyici, birleştiren, bütünleştiren unsurlara sahip olan enerjilerin, eril kutup olan Yang ise dışa dönük, ayırıcı, hareket içeren, aktif, mantıksal, yönetimsel, eylemsel unsurlara sahip olan enerjilerin meydana getirdiği biçim ve davranış modellerini açığa çıkarırlar.

Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova burçları Yang (eril) enerjiler taşıyan, Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak, Balık Yin (dişil) enerjiler taşıyan burçlardır.

Herbirimiz kendi içinde yaratılışın özü olan bu iki enerjinin özütünü taşırız. Birbiri ile zıt olan bu nitelikler birbirlerini bütünleyen iki unsur olarak mükemmel tamamlanmanın sürekliliğini ve dengesini oluştururlar. Kişinin yaratılışı hakkında bir kaynak olan astroloji bu iki enerjinin döngüselliğini ve niteliklerini yansıtan bir ilimdir. Yaşam içerisinde kişinin dişil ve eril yönlerini benimsemesi, bütünleşmesi, kendi doğasını anlaması karşıtlıkların birbirine dönüşmesini ve aslolan dengenin oluşmasını sağlayacaktır.

Yin ve Yang evrende her oluşun 4 temel element ile varolduğunu söyler. Bu 4 element, Ateş, Hava, Su ve Toprak, yin-yang enerjisinin dönüşümsel niteliklerini taşıyan unsurlar olarak döngüsel süreci oluştururlar. Su ve Toprak, Yin enerjisinin özelliklerine, Ateş ve Hava, Yang enerjisinin özelliklerine sahip olan elementlerdir. Burçlar olarak baktığımızda;

Koç, Aslan, Yay, Ateş Elementi
Boğa, Başak, Oğlak, Toprak Elementi
İkizler, Terazi, Kova, Hava Elementi
Yengeç, Akrep, Balık, Su elementi nitelikleri taşıyan burçlardır.

Konfüçyüs, ülkesi olan Çin eski kaynak ve geleneklerini de birleştirerek ortaya koyduğu evrenin yaratışı ile ilgili felsefesinde Yin ve Yang unsurlarını temel almış, tüm bu unsurların arasında sağlanacak olan dengenin önemini vurgulayan bir görüş ile en doğru, en esas olanın orta yoldan gitmek olduğunu vurgulamıştır.

Kadim Çin felsefesinde, bazı antik uygarlıklar ve mitolojide dört elementin dışında bir 5. element olduğundan bahsedilir. Çin felsefesinde Odun elementi olarak tanımlanan 5. element, Yunan filozof Plato’ya göre ether (aether) unsur taşıyan süptil halde olan, diğer elementlerden farklılık gösteren unsur olarak nitelendirilmiştir. Platon’un öğrencisi, Aristo’da öğretilerinde 5. unsur üzerinde durmuş yalnız o öğretmeni Platon’dan faklı olarak 5.elementi, insanın 5 duyu organı ile algılanmasının mümkün olmadığı ve diğer 4 element üzerinde yetkin olan unsur olarak nitelemiştir. Hint kaynaklı öğretilerde Akaşa adı ile geçen 5. unsur, ezoterik ve teozofist kaynaklarda beden ile ruh arasında bağsal varolan süptil halde bulunan ve yaratılışın ilk maddesi olarak değerlendirilmektedir.

Taoistler’e göre bir tepenin Güneş’e bakan yüzü Yang, gölgede kalan yüzü Yin’dir. ŞİFA SANATLARI kitabının yazarı Fu Wei Zhong;
‘’Yin ve Yang birbirlerini etkileyip birleştiğinde, yaratım ve üretimi ortaya çıkarırlar. Birbirlerini itip ayrıldıklarında, değişim ve dönüşümü yaratırlar. Yang’ın içinde yin, yin’in içinde yang vardır. Yin ve yang arasındaki karşılıklı sarılma sonsuza dek devam eder.’’ der ve
‘’Doğayı ne kadar mükemmel tarif ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu kavramın derin anlamı sonsuza dek yaşayacaktır.’’ diyerek insanın bakış açısını Yin Yang doğasının ahengine çevirmeyi amaçlar.

Dilâra B. Efeoğlu

.

 

Faydalanılan bazı kaynaklar:

http://dusundurensozler.blogspot.com.tr/2008/10/konfys-ve-konfyslk-1.html
Tao felsefesi, http://www.halukberkmen.net/pdf/86.pdf

%d blogcu bunu beğendi: