PLÜTON KOVA BURCUNDA

Plüton, 23 Mart 2023 Perşembe günü Kova burcu ilerleyişine başlıyor ve önümüzdeki yaklaşık 20 yıl boyunca bu burçta hareket edecek. Plüton’un gelecek 20 yıllık süre içerisinde (2023 ve 2024 yıllarında bir süreliğine Oğlak burcuna geri dönüşünü içerse de) gezegenin burç değiştirmesiyle birlikte dünyasal hayat ve tüm varlıklar üzerinde değişen ve kendine özgü enerjisini hissettiren türde yansımaya başlayacak. Bir burçta uzun süre hareket eden en yavaş gezegenlerden biri olan Plüton’un burç değişimiyle ortaya çıkaracağı etkilerde aynı yavaş ilerleyişi gibi, yavaş yavaş dünyaya yansıyacak olabilir ama değişimin çok güçlü ve çok geniş bir sahayı kapsayacağı muhakkak. Yazımın sonunda Plüton’un burçlara geçiş tarihlerini bulabilirsiniz.

Büyük, derin, köklü ve çok güçlü bir enerjiden bahsediyorsak ve orada dönüşümün ayak sesleri varsa Plüton’dan bahsediyoruz demektir. Mitolojinin yeraltı tanrısı Hades astrolojide dönüştürme, yenileme, başkalaştırmanın etkin, güçlü ifadesini taşır. Plüton’un yaratıcılığı dönüştürücülüğüdür. Diğer kolektif etkili gezegenler olan Uranüs ve Neptün gibi Pluto da zihinler üzerinde oluşacak olan üst boyutsal bilincin açığa çıkmasını sağlayan koşulları ifade eder. Pluto bu yaratıcılığını krizler, travmalar, kayıplar, yıkılışlar ile ortaya koyuyor olduğunda bilmemiz gereken dönüşümün ancak bünyenin derin sarsılması sonrasında açığa çıkacak bir güce ihtiyaç duyuyor oluşudur. Kova burcunda Plüton çığır açan enerjisini dünyamız üzerinde yeniden göstermeye hazırlanırken bu geçişin en yakın zaman olarak, daha önce, 1777 – 1798 yılları arasında gerçekleştiğini bilmekte yarar var. Dünya o zamanlar ne türde olayların ön plana çıktığı bir çerçeve taşıyordu diyerek dönüp baktığımızda, Plüton Kova burcunun gelecek geçişlerine de bir nevi benzer ışık tutmuş oluruz.

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789-1799), Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ’ı başlatmasıyla Avrupa ve Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. (Vikipedi)

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 1775–1783 yılları arasında Büyük Britanya ve Kuzey Amerika’daki On Üç Koloni arasında geçen ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulmasıyla sonuçlanan savaştır. Amerikan Devrimi olarak da bilinir. (Vikipedi)

Sanatta Neoklasisizm olarak adlandırılan akım geniş alanda rağbet görmüş ve önemli eserlere ev sahipliği yapmıştır.  Antik Yunan ve Antik Roma dönemine ait tarzların yeniden canlandırılmasıyla ortaya çıkan bir akımdır. (Vikipedi)

Sir William Herschel, Uranüs gezegenini keşfedişi, 1781.

En dikkat çekici ve içinde bulunulan dönemi, geleceğe yönelik şekillendiren gelişmelerin bazılarını vermekte.

Evrensel bir burç olan Kova burcu, kardeşçe sevgiyi, insani olan ve insana dair olanın idealleştirildiği bir ifade taşır. Hümanist bakış açısı insanın biricikliğine, özgürlüğüne, büyüme potansiyeline inanan ve gerektiğini savunan bir yaklaşım barındırır. En basit ama en öz olarak anlamak istediğimizde, Kova burcu geçişi ile Plüton’un özgürlük, bağımsızlık, eşitlikçi davranış modelini dünya üzerine görmeye başlayacağımız kesin. Aykırılık, muhalif olmak, geleneklere -neo- bakış toplum davranışlarını şekillendirecek. Dünya politik, siyasi, sosyal olayları ardında bu renkte davranışlar ve gelişen olayların etkilerini görmek artık çok mümkün.

23 Mart 2023 Kova burcuna geçişi – 11 Haziran 2023 Oğlak burcuna gerileme

21 Ocak 2024 Kova burcuna geçişi – 2 Eylül 2024 Oğlak burcuna gerileme

19 Kasım 2024 Kova burcuna geçiş – 9 Mart 2043 Balık burcuna geçiş

Dilâra Efeoğlu

ASA CAPISAR

KOÇ BURCUNDA YENİAY 21 MART 2023

Vahşi, çetin, yenilmez ve çocuksu bir savaşın tamtamları çalıyor! Yeniden doğmaya cesaret etmiş olanlarımız için bu iyi bir başlangıç!

21 Mart Salı akşamı Koç Burcunun sıfırıncı derecesinde bir yeniay gerçekleşiyor. Güneş’in Koç burcuna geçişle birlikte ilk derecesinde gerçekleşen yeniay’ın yönetici gezegeni Mars halihazırda uzun süredir hareket ettiği İkizler burcu ilerleyişini sürdürüyor ve yeniay derecesine kavuşum yapmış Merkür tarafından yönetiliyor. Jüpiter ve Kiron ilerleyişlerinin de yine yeniay ile aynı burçta, Koç burcunda devam ettiğini de görüyoruz. Peki tüm bu görünümler ne demek diye düşündüğümüzde; Öncelikle yeniay ilkbahar mevsiminin başlangıç enerjilerini kendinde barındırıyor. Bu burcun ifadesi olan girişimcilik, öncülük, cesaret ve atılganlık, hayata karşı savaşçı bir yön ortaya koyma nitelikleri taşır. Yaşamı bir savaş arenası gibi gören Koç burcu gibi gerçekleşecek yeniay enerjisi de istekler, beklentiler, arzular adına güçlü bir mücadele ortaya koyabilecek olmanın içsel dürtüsünü taşıyor. İyi bir başlangıç çizgisi halini alabilecek olan yeniay aynı zamanda bir nevi kendini yenilemek, küllerinden yeniden doğmak, birçok şeyi geride bırakmak ve geleceğe doğru ilerlemek adına güç veriyor. Doğru olanın hırslı değil azimli olmak, hırçın değil atılgan olmak, öfkeli değil şevkli olmak olduğu yeniay enerjisi karşılıklı her türlü ilişki üzerinde açık ve direkt etkileşim içerisine girme yönünde etkiler yaratabilir. Bu durum kişisel olarak ilişkilerimiz üzerine yansıyacak türde açık sözlü olmak, sorunların masaya yatırılması, anlaşmalar yönünde rest çekmeye varacak kadar yeniden şekillenen durumlar yaratabilir. Değişikliğe gidilecek temalar ön plana çıkabilir. Kolay kolay kabul ediş enerjisinin yerine istek ve beklentilerde ısrarcı olma ve adalet arayışı çok kuvvetli bir davranış modeli halini alıyor. Adaletin kişileştirilmiş hali sorun çıkarmaya yönelik çalışacaktır pek tabi ki ama hakkını aramak ve kendini güven içine almak içinde bulunduğumuz koşulların en büyük itici duygusunu oluşturmakta. Toplumsal olaylar ve hatta dünya politik yaklaşımlarında yine benzer etkiler ile bezenmiş olayları, dışa yansıyan savaşçı enerjiyi görebileceğiz. Hepimize güzellikler getirsin dilerim.

DİLÂRA EFEOĞLU

ASA CAPISAR

MARS – NEPTÜN KARESİ YAKLAŞIYOR!

ENTRİKALAR – HİLELER- SUİKASTLER – ÇÖZÜLMELER – GİZLİ İŞLER

MARS – NEPTÜN KARESİ YAKLAŞIYOR!

Mars ve Neptün arasında kare açı yaklaşıyor. 15 Mart Çarşamba günü kesinleşecek açı bu hafta sonundan itibaren en aktif günlerinde olacak ve önümüzdeki haftanın tamamını kapsayacak.

İki gezegen arasındaki açılar en genel anlamda bizi harekete geçiren dürtülerimiz üzerinde etkili olur. Ne için hareket geçeriz? Eylemlerimizin arkasında yatan asıl emelimiz ne? Neptün söz konusu ise ki burada öyle o zaman bizi hareket geçiren şey hayallerimiz, düşlerimiz, heveslerimizdir. Eylemlerimizin arkasında yatan şey, özlemlerimiz, ideallerimiz, tutkularımızdır. Böylesi duygular ile yoğunlaşmak ve sert etkiler altında olmak hayalleri gerçeğe dönüştürme arzusunun getireceği cesur bir savaşçı yaratabileceği gibi, hayallerini gerçekleştirmek için gözü hiçbir şey görmeyen, aldanmaya, aldatmaya müsait hale gelmiş bir davranış modeli çizmeye de eğilim verir. İstekler karşısında zayıf olmak hatta bir nevi zafiyet içerisinde olma yine bu görünümün ortaya çıkaracağı etkileri oluşturabilir.

Tutkular ya kazan ya da kaybet dedirtebileceğinden her türlü istek ve amaç için kendini feda edercesine savaş içerisine girmek kazanç sağlayacak olabilmekten çok yanılgılara, hüsrana, kayıplara ve kurban haline gelmeye kadar ilerleyebilir. Adaleti sağlıyorum derken aslında kendi adaletini ortaya koyacak tipte kararlarla hareket etmek ve sonucunda bir nevi ilahi yargı haline gelme bunalımları yine bu açının doğuracağı sonuçlar olabilir.

Skandallar, hileler, gizli işler, üzeri örtülü şeyler yine bu içinde bulunacağımız dönemin tipik doğasını tanımlayabilir. Her türlü yanıltmaya, manipülasyona açık bir zemin oluşabileceğini akılda tutmak faydalı olur. Aslı anlaşılamayan olaylar, örtbas edilmiş bir takım işler, oldu bittiye getirilen durumlar, suikastler, gizli teşkilatlar ve gizli ayaklanmalar yine içinde bulunacağımız süreçte gelişecek olayların şekillendiricisi olabilir.

Dilâra Efeoğlu

ASA ISARCAP

BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

7 Mart Salı

7 Mart Salı günü 16 derece Başak burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay enerjisi aniden gelişen ve değişen durumlara işaret edebilecek bir yerleşime sahip. İçinde bulunduğumuz koşulların yeniden şekillenmeye ihtiyaç hissettiği bir döneme doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız işlerimizin bir nevi sorgulamaya alındığı ne kadar gerçek ve ne kadar işe yarar şeyler olduğu konusunda yeniden sınandığı bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz. Önemli bir eleme, analize tabi tutma durumları ağır basan şartlar halini alacak. Gerçekçi ve işe yarar olmayan kararların ya da başlangıçların bir nevi yıkılıp yeniden kurulabileceği, yeni düzenlemelere ihtiyaç hisseden hal alabileceği muhakkak. Peki ama acaba gerçekten işe yaramayacak planlar mıydı? Yoksa aşırı ayrımlaştıran ya da aşırı hoşnutsuzluk sergileyen bir bakış açısının kurbanı mı olmaktalar. Bu içinde bulunacağımız dolunay sürecinin en önemli sorusalını oluşturacak.

Dolunay Mars ile birlikte zorlu bir görünüm sergiliyor. İşin içine Mars’ın da katılmış olması baskı oluşturan şartlardan çıkışın agresif, öfkeli, tartışmacı, kavgaya açık bir tavra da açıklık sergileyeceğini işaretçisi. Değişkenlik ve tutarsızlık enerjisi bu kadar hakimken atacağımız adımlarda dikkatli ve sakinlik içinde olmaya çaba göstermek yerinde olur. Belki bir şeyleri net karara bağlamak için tam da doğru zamanlarda olmayacağız. İkilemde kalma enerjisinin aktifliği yanılgılara, hatalara, kayıplara ve kurban durumuna düşmelere sebep olabilir. Dolunay’ın yönetici gezegeni Merkür ve Balık burcu ilerleyişinde, rahat ettiği bir yerleşimde değil. Akıl tutulması, kafa karışıklığı yaratabilir. Güneş’le yaklaştıkça da kendinden geçercesine kavrulacak ve kutsal amaçlar uğruna ya parçaları bütünleştirecek ya da detaylarda yok olup gidecek. Satürn yaklaşık 2 buçuk yıllık Kova burcu ilerleyişini tamamladı ve şimdi dolunayın hemen akabinde Balık burcu ilerleyişine başlıyor. Bütüne fayda üretmenin esas olduğu zamanlara ilerliyoruz. Benim için mükemmel olan değil hepimiz için faydalı olan asl olana olacak.

Ülkemiz haritasında öyle kritik bir yerleşimde ki dolunay bir nevi hayat planı üzerinde etki ve ses getirecek durumlara işaret ediyor. Kova burcunun son derecesinde ilerleyen Satürn, natal haritamızın 12. Ev gezegeni olan Ay ile üçgen açıda. Halk olarak üzerimize almamız gereken sorumlulukların farkındayız. Kolektif, birlik, beraberlik bakış açısının yoğunlaştığı zamanlardayız. Siyasi arenada oluşan güncel durumlar hepimizce malum. Zıtlık ve kutupsallık kolay aşılacak bir sorun gibi görülmüyor. Ama bilmek gereken kritik nokta dolunayın yönetici gezegeninin Güneş ile yaklaşan kavuşumu ve bu şu anlama gelir ki; yönetici ya da başkan konumunda olan kişinin muhalif olana kişiye karşı daha güçlü olacağıdır. Bu bir parti içinde geçerli olur, 6’ lı masa gibi bir oluşum için de geçerli olur. Meral Akşener’in geri adım atmasını ya da oyunu onlar adına kullandığı adayların tek başına yürümek yerine bağlı oldukları başkanlarını desteklemek ve birlikte hareket etmek anlayışında olma ihtimallerini yükseltir. Yalnızlaştıran bir etki halini alabilecek işaretler Meral Akşener için beklenmedik durumlar halini alabilir. Siyasi gündemi bu kadar tutmak şimdilik yeterli. Dolunayın hem ülkemize hem her birimize güzellikler getirmesini dilerim.

Dilara Efeoğlu

ASA CAPISAR

SATÜRN BALIK BURCU GEÇİŞİ (7 MART 2023 – 14 ŞUBAT 2026)

Dünya üzerinde gelişen olaylar, değişen durumlar ve kişisel hayatlarımıza yönelik beliren durumlar üzerinde gezegen geçişlerinin belirleyicilik gösterdiği muhakkak. Astroloji disiplini ile baktığımızda her gezegen geçişi kendi fonksiyonu ve kendi etki mekanizması dahilinde varoluşun her biriminde varlığını gösterir. İçinde bulunduğumuz ya da bulunacağımız zamana yönelik nitelikleri belirleyen göstergeleri astrolojik olarak okumak ise ivmenin ne yöne doğru döndüğünün olası güçlü potansiyellerini verir. Astrolojide tüm öngörü modelleri bu prensip ile çalışır diyerek, hemen önümüzdeki yaklaşık 2 yılı aşkın süreyi kapsayacak Satürn Balık burcu geçişinin etkilerinden bahsetmek isterim;

Temel bir yapı ifadesi niteliği taşıyan Satürn, kişisel haritalarda yerleştiği burç ve evler ile doğru orantılı olarak, kişilerin hayatlarında yapılandırmaları gereken, onları gelişmiş ruhsal niteliklerini kazanmalarına götürecek deneyim, sorumluluk ve disiplin ile karşılaşacakları alanları göstermektedir. Ruhun katettiği yolda, maddi dünya üzerinde gerçekleştireceği görevler ve alacağı sorumluluklar ile olgunlaştıran, bilgeleştiren gezegendir Satürn. İnşa etmek, oluşturmak, reel hale getirmek, disipline etmek, olması gerekeni olması gereken hale getirmek, yapılandırmak Satürn’ün doğasıdır. Satürn sınırlandırır, Satürn disipline eder. Yoksun bırakır, korkutur, yalnızlaştırır, zorlaştırır, ağırlaştırır, üzer, yorar, sınar ve bilgeleştirir. Astrolojide bilinir ki; Satürn denilince, Karma’nın Efendisi denir. Antik Yunan mitolojisinde bir titan tanrısı olan Kronos ile özdeşleşen Satürn, içinde yaşadığı döneme düzen getiren, karışıklıkları sonlandıran tanrı olarak bilinir. Satürn dünyasal yaşamın şekillenebiliyor olması için gereken yapılaşmayı sağlayan, toplumsal kuralları, sosyal düzeni ortaya koymakla görevli gezegen olarak ‘kaosa düzen’ getiren olarak tanımlanır. Bir gezegenin (burada Satürn) bir burç içinde olan yolculuğu esnasında o burcun nitelikleri ile kendi çalışma prensiplerini nasıl ortaya koyacağı astrolojinin incelikli çalışma sahasıdır. Satürn Balık burcu geçişi öncelikle kişisel olarak her birimizi için farklı hayat alanlarımızdan yansıyan şekillerde de olsa, bir şeylerin kontrolümüz dışında gerçekleşebileceği ve kontrolümüz dışında da hayatın ilerleme gösterebileceğini öğrenmemize yönlendirecek. Alıştığımız ve kendimizi güven içine aldığımız alanların dışına çıkmak ve kendi bahçemizin yani kendi bakış açımız ve alışkanlıklarımızın dışında da -çitin diğer tarafında- da bir hayat olduğunu ve hayatın tüm gerçekliğiyle devam ettiğini görmemizi sağlayacak.

Kanıksadığımız, uzun süredir ayakta tuttuğumuz yapıların dağılması ve çözülmesi anlamına da gelebilecek olan Satürn Balık burcu geçişinin kişisel olarak bizden beklentisinin fildişi kulelerimizden hayatı seyretmek yerine hayata karışmak ve gerçekler ile karşılaşmak olacağını unutmayalım.

Global olarak baktığımızda; Satürn Balık burcu geçişinin vurgulu hale getireceği bazı gelişmelerin tahmininde bulunabilir, var olan sistem ve düzenlerde değişimler ve belirlenmiş formal yapıların dağılması, çözülmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Genel olarak sistemlerin işleyişi şimdiye kadar alışık olduğumuzdan daha farklı bir boyut kazanma yönünde ivme değiştirebilir. Yaklaşımı grupsal, toplumsal, insanı merkeze alan bakış açısıyla, ortak bir amaca ulaşabilmek için güç ve çabanın birleştirildiği, birleştirilmiş gücün koordine edilerek, örgütlenmiş bir yapıya dönüştürüldüğü ilkeyi benimseyen sistemlerin ön plana çıkacağı ve başarı kazanacağını düşünebiliriz. Kolektif bakış açısı ve maneviyatın yüksek tutulduğu yaklaşımlar dönemine doğru ilerlerken unutmayalım ki; Satürn gerçeği ortaya çıkaran doğasıyla gerçekten insanı, tüm varlığı bütüncül bakış açısıyla değerli bulan ve bu değeri gerektiği gibi veren bakış açısını, diğerlerini eleyerek, ortaya çıkaracaktır. Bazı spiritüel eğilimlerin ya da ruhsal, manevi yaklaşımların, inançların da kendi içinde sınavdan geçeceğini, tabanı gerçek sevginin ve doğruluğun kıstaslarına uymayanların elenebileceğini bekleyebiliriz bu aynen aslında benzer amaçlarla yapı kazanmış kurum ve kuruluşlar için de geçerli olacak. Satürn her ne kadar gerekli yapılanmayı sağlayan bir gezegen olsa da yine unutmayalım ki karmanın efendisinden söz ediyoruz. Edinilmesi gereken dersler, yenilenmesi gereken sistemler ve ayıklanması gereken yaklaşımlar zorlu, hırpalayıcı, sorumluluk yükleyen, yoksun bıraka ödevler arkasına gizlenmiş olabilecektir. Pozitif anlamda ortak amaçlarla oluşturulmuş, insanı, hayvanı, doğayı öne alan oluşumların bir nevi yeniden doğuşu ya da yeniden şekillenmesi ile gelişecek bir sürece giriyoruz. En ufağından en büyük sistemlere kadar yaşama, canlıya olan duyarlılık tüm dünyanın önemli sınavı haline geliyor. Satürn Balık burcu geçişinin değişimlere açık yüzü kolay kolay önceden tahmin edilemeyecek, aniden gelişecek, kontrol edilmekte zorlanılacak ve bir nevi kaos ve kargaşa hissettirecek zamanlar yaratabilir. Evrensel olarak bütünlüğün farkındalığını kazanmak için umarım acı veren olaylar yaşamadan bilinçli yaklaşımlarımızı değiştirebiliriz. Neyin savunucusu olacağımızı çok doğru seçmemiz gereken uzun soluklu bir süreçte olduğumuzu bilmek çok önemli çünkü 2025 Mayıs ayında Satürn Koç burcu ilerleyişine başladığında şimdilerde edindiğimiz ilkeler kazancımızı belirleyecek. Savunduklarımızın bizi nereye götürdüğünü göreceğiz.

Doğa en çok korumaya almamız gereken, sevgi ve merhamet etmemiz gereken alanlardan biri ki şimdiye kadar pek de öyle davranmadık. Umarım o bize merhamet eder ve su kaynaklarının tükenmesi riskinin en yüksek seyri ile karşılaşmayız. Dünya’da ve ülkemizde su kaynaklarının azalmaya başladığına yönelik haberleri sanırım duymayanımız yoktur. Önümüzdeki iki buçuk yıllık süreç bizi bu gerçeklikle daha fazla baş başa bırakabilir. Geliştirmek gereken yani yeniden yapılandırmak gereken alanlara işaret eden Satürn bu konuda çok ciddi önlemler ve yeni projeler üretmeyi talep edecek. Su sorunu ile ilgili projelerin öne çıkarılması gerekliği ve ayrıca var olan su kaynaklarının da acil olarak korunmaya alınması gerektiğini bilmeliyiz. Su deyince denizler, göller, okyanuslar yine içinde bulunacağımız süreçte önemli hale gelebilecek. Nehir taşmaları, tarım arazilerinin zarar görmesi, deniz kirliliği, okyanuslarda petrol kirliliği, çevresel atıklardan gelen sorunlar bir risk halini almaya devam ettikçe çıkılmaz hal oluşturabilecek. Su bizim için bir sınav halini almadan sağlam ve kalıcı projeler geliştirebilme potansiyelimiz var. Ayrıca suyun dünya politikasında stratejik önemi ve Hidropolitik yaklaşımlar çok dikkat çekici olacaktır. Karmanın efendisi Satürn bir su elementi burçta ilerlerken sulardan gelen derslere dikkat etmekte fayda var. Umarım ki büyük deniz kazaları, göçmenlerin sularda zarar görmesinin daha da artması, büyük su taşkınları, barajlara yönelik ciddi tehlikeler ve tehditler, sıra dışı hava durumları ile seller ve yağmursuz günler artmaz! Ayrıca ülkeler arasında meydana gelebilecek denizlerle ilgili sorunlar, anlaşmazlıklar, sınır ihlalleri ve deniz hukuku konuları gündem oluşturabilir. Hukuksal ve yargısal konular ve sistemlere de vurgu getiren Satürn Balık burcu geçişi yargı sistemi ve yargı kuruluşları içinde bazı değişim ve yenilenmelere gereksinim getirecek.

Ülkemiz natal haritası üzerinde sırası ile 9 ve 10. evleri üzerinden geçiş yapacak Satürn yargı kuruluş ve organlarımızda değişimler getirebilir. Deniz trafiği, deniz kazaları, göçmenlerle ilgili konular, denizlerle ilgili uluslararası anlaşmalar ya da anlaşmazlıklar, liman ya da benzeri deniz ticareti işletmeleri gibi konuları ön plana çıkabilir. Yüksek eğitim, ülkedeki yabancı eğitim kurumları ve kişileri, dini ve inanca yönelik eğitim veren kurumlar dikkat çekici gelişmeler ve yeni bir yapılanma gereksinimi içine girebilir. Uluslararası ticaret zorluklar ve sorunlar ile karşılaşabileceğimiz bir alan haline gelebilir. Devlet yöneticilerinin sorumluluklarının artmasının söz konusu olabileceği gibi ülkece önemli sorumluluklar aldığımız zamanlara da işaret ediyor. Siyasi olarak üst düzey kişilerin engeller, zorluklar ve bazı problemlerle karşılaşma olasılığının yüksek seyredebileceği bu dönem politikada iş birliği içinde olmanın gereksinimini öne çıkarırken yine bu konuda olası zorlukları da beraberinde getirebilecek.

7 Mart 2023 günü Balık burcu ilerleyişine başlayan Satürn, 25 Mayıs – 1 Eylül 2025 tarihlerinde Koç burcu ilerleyişinde olacak. 1 Eylül 2025- 14 Şubat 2026 arasında Balık burcu ilerleyişini tamamlayacak.

Satürn, alınması gereken dersler, edinilmesi gereken sorumluluk anlayışı ile kaosa düzen getiren enerjisini açıkça ortaya koyar. Satürn’ün vaat ettiği bir güven duygusu vardır ama ancak onun gösterdiği görev ve sorumlulukların altında yatan bilince ulaşan insanoğlu Satürn’ün vaat ettiği güven duygusuna erişir.

Dilâra Efeoğlu

ASA CAPISAR

BALIK BURCU YENİAYI

20 Şubat Pazartesi günü Balık burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Hem hüzün hem yas içindeyiz. Ankara’ya göre sabah 10:05’te kesinleşen yeniay 1 derecede ve Boğa burcunun yükseldiği haritaya sahip. Yeniayın yönetici gezegeni Jüpiter 12. ev yerleşiminde Koç burcunda Kiron ile kavuşum yapmakta. Haritanın 11. evine denk düşen yeniay derecesi birleşmeleri, aynı amaç altında oluşturulan güç birliklerini ifade eden bir yerleşimde. Küçük derneklerden büyük organizasyonlara kadar grupsal işleyiş dahilinde olan çalışmaların vurgu kazanacağı bir döneme girmekte olduğumuzun işaretçisi. Duygusal olarak bu yönde oluşumlara ihtiyaç duyduğumuzu fark edebilir ve bilinçli olarak bu yönde gelişmeleri takip etmeye, yardımlaşmanın ama bir organizasyon dahilinde yardımlaşmanın ne kadar elzem bir şey olduğu konusunda çok önemli farkındalıklar elde etmiş olabiliriz. Ayrıca bu içerikte kurum ve kuruluşlar ya da kişilerle ilgili durumlarında öne çıkacağı bir zamanda olabileceğiz. 11. ev yerleşimli yeniay özellikle ayrımsız, koşulsuz birlik ve beraberlik inancı ile oluşturulabilecek çalışmaların hız kazanabileceğini işaret ediyor. Cesaret, öncülük, kahramanlık duyguları ağır basacak ve toplumsak konular üzerinde yoğunluk kazanacak. Yeniay’ın yücelme yönetici ve yükselen yöneticisi gezegen Venüs Balık burcunun son derecesinde Neptün ile kavuşumda ilerliyor. Manevi duyguların had safhada yüksek olduğu bir dönemde olacağımız muhakkak. Hassas bir derecede ilerleyen Venüs yine içinde bulunduğu Oğlak burcunun 29. Derecesinde ilerleyen Plüton ile 60 derecelik açı yapmakta. İki gezegenin arasındaki açılar her zaman için hayata yaklaşım tarzımızı tarif etmek açısından çok dikkat çekici gösterge olurlar. Yeniay haritasındaki 60 derecelik görünüm gerçekten içten ve samimi bir yardım severlik duygusunun ne kadar yoğun bir enerji halini aldığını göstermekte. Manevi gücümüzü organize olmaya, organize olabilecek ve fedakârca çalışabilecek yapılanmalara yöneltmenin hem isteği hem ihtiyacı içindeyiz. Bu alanda önemli gelimeler, öne çıkan ve fayda üretebilecek çalışmalara şahit olabileceğiz. Venüs ve Plüton orta noktası haline gelmiş olan Satürn Kova burcunun son derecelerinde ilerliyor. Bu oldukça dikkat çekici bir görünüm. Nereden bakarsak bakalım bir orta nokta halini alan Satürn önemli sorumluluklar altında olduğumuzu ve manevi gücümüzü, manevi değerlerimizi organize olarak koruma altına alma isteğimize işaret ediyor. Ülkemiz haritasında yeniayın yöneticisi olan Venüs 10. eve denk düşüyor ve 29. derece yerleşimli natal Ay ile kare açı yapıyor. Ülkece, halk olarak duygu yoğunluğumuzun en üst seviyelerde hassas olduğu süreçte olacağımızı söyleyebiliriz. Beklentilerin ve kaygıların oluşu geriliminde yüksek olacağını gösterebilir. Yardım kuruluşları ve devlet desteği gibi konular ayrıca meclis içinde gündem halini alabilecek yeni kararların halk tarafından tepki alması ya da beklenilen yönde kararların çıkmaması gibi konular yine yeniay haritasının vurguladığı gelişmelere yönelik işaretler.

DİLARA EFEOĞLU

ASA CAPISAR

ÇALIŞAN KAZANIR

6 – 12 ŞUBAT HAFTASI

Yeni bir haftadan merhaba,

Merkür Neptün arasında 60 derecelik açının kesinleşmesiyle birlikte üretken ve verimli fikirlerimizin fayda sağlayacağı bir haftaya başlıyoruz. İş birliklerine, önemli anlaşmalara, kontratlara açık olabileceğiz. Burç değiştiren Merkür, 11 Şubat Cumartesi günü Kova burcu ilerleyişine başlıyor. İçinde bulunduğumuz dönem bilgi alışverişi içinde olma, yeni bilgiler toplama, grupsal bağlantılar ve paylaşımlar içinde olma güdülerimizin artmakta olduğunu fark edebiliriz. Yeni fikirleri güvenle ortaya koymak, fikir ve düşüncelerin savunuculuğunu yapmak, içinde bulunulan koşullara mantıksal ve analitik yaklaşmayı başarmak Merkür, Kova burcu sürecinin pozitif etkileri.

Haftanın günlerine göre;

6 Şubat Pazartesi günü, Merkür Neptün arasında 60 derecelik açının kesinleşmesiyle birlikte üretken ve verimli fikirlerimizin fayda sağlayacağı bir güne başlıyoruz. Yeni fikirlere ve iş birliklerine uyum gösterme eğilimimizi ön plana çıkarmakta fayda var. Egosal çıkışlarımızın ise sert engeller ile karşılaşabileceğini unutmamak ve özellikle karşımızda otorite figürü olabilecek kişilerle yaşanacak sorunlara yönelik dikkatli olmakta yarar var. 17:16 sonrasında boşluğa giren Ay günü açısız tamamlıyor. Bu saat sonrasına önemli kararlar almayı bırakmamak daha iyi olur.

7 Şubat Salı günü, içinde bulunduğumuz şartları daha iyi hale getirebilmek ya da yeniden düzen vermek, ihtiyacı olan sistemi sağlayabilmek için bugün harekete geçebiliriz. Fayda üretecek çalışmalar, işlerimize odaklanmak, ciddi ve mantıklı düşünebilmek avantajımız haline gelebilir. Aşırı iş yükü almaktan kaçınmakta fayda var. Duygusal olarak depresifliğe düşecek kadar kendimizi sorumluluklar içine almamak önemli. Akışta kalmayı da hatırlamak güzel olur.

8 Şubat Çarşamba günü, haftanın en yüksek ve pozitif enerjili günündeyiz. Birçok şeyi yeniden yapılandırmak, tazelemek, form vermek için bugün enerjisinden faydalanabiliriz. Planlarımızı geleceğe yönelik düşünebilir ve kalıcı olabilecek şekilde gerçekleştirme yolunda adımlar atabiliriz. Başak burcu ilerleyişinde Ay’ın Uranüs ile üçgen açısı işlerimize akıcılık ve hız kazandırıyor. Güzel bir gün olsun

9 Şubat Perşembe günü, sabah saatleri hızlı bir iletişime, hızlı değişen ve gelişen şartlara işaret ediyor. Çabuk kararlar almak, elimizdeki işleri pratik ve hızlıca tamamlamak için erken saatleri değerlendirebiliriz. Ay’ın Terazi burcu ilerleyişine başlamadan önce saat 09:40 – 11:46 aralığında boşlukta ilerleyeceğini aklımızda tutmamızda fayda var. Bu aralıkta yön bulmakta zorlanabilir, aldığımız kararlarda istikrar sağlayamayabiliriz. Günün devamında dışa dönük bir yapı kazanıyoruz. Sosyal ilişkiler, özel ilişkiler içinde dengeyi korumak, düşünmeden hareket etmemek, abartılı davranışlar içinde olmamak önemli.

10 Şubat Cuma günü, girişkenliğimizin bizi desteklediği bir gündeyiz. Kendimizi daha cesaretli hissedebileceğimiz bugün iyi iletişim kurabilmenin, sosyal çevrenin, arkadaşların ve işbirlikçi tavırların getirebileceği fırsatlarla karşılaşabilir, değerlendirebiliriz. Haberleşmeler, duyurular, toplantılar gibi etkinliklere ayırabileceğimiz gün genelinde ekip çalışmasına yatkın davranmanın gerekliliğini aklımızda tutmakta fayda var. Önemli ve ciddi kararların gündeme gelmesi ve bir nihai sonuç alması söz konusu olabilir. Terazi burcu ilerleyişini gün boyu sürdüren Ay’ın Mars ile üçgen açısı hem zihinsel hem fiziksel hareketli bir günün bizi beklediğinin işaretçisi.

11 Şubat Cumartesi günü, Ay ve Güneş arasında üçgen açının aktifliği ile başladığımız gün içerisinde Ay’ın Satürn ile de uyumlu açısı kesinleşiyor. İşbirliklerinden, ortaklıklardan yana fırsat ve başarılı gelişmeler sağlayabileceğimiz bugünü ilişkiler anlamında olumlu olarak değerlendirebiliriz. Merkür burç değiştiriyor, Kova burcu ilerleyişine başlıyor. Bilgi alışverişinin artması, yeni fikirlere açıklık, global bakış açısının öne çıkması içinde bulunduğumuz süreci şekillendirecek. 19:42 – 21:35 saatleri arasında boşlukta ilerleyen Ay sonrasında Akrep burcuna geçiyor. Gece saatlerinde tartışmalara, fikir zıtlıklarına dikkat.

12 Şubat Pazar günü, içe kapalı ve daha fazla kendi duygularımıza, seçimlerimize odaklanma ihtiyacı hissedeceğimiz bugün diğer kişilerden kendimizi soyutlamak yerine deneyimlerimizi paylaşmak, onlara destek olmak ile kendimize de fayda sağlayabiliriz. Başkalarını desteklemek, bilgimizi paylaşmak, bölüşmek için güzel bir gün.

Güzel bir hafta dilerim

Sevgilerle,

Dilâra Efeoğlu

ASA ISARCAP

30 Ocak-5 Şubat haftası

YERLEŞİK DÜZENLERİ ALT ÜST EDEBİLECEK BİR HAFTAYA GİRİYORUZ!

Yeni bir haftadan herkese merhaba,

Haftaya 30 Ocak Pazartesi sabaha karşı saatlerde kesinleşen Güneş Mars ve Merkür Uranüs üçgen açısı ile başlıyoruz. Gezegenlerin arasında kesinleşen uyumlu açılar haftaya aktif ve sıra dışı hareketlilikte bir başlangıç enerjisi getirirken, etkileri haftanın ilk günleri için daha görünür olacak. Yenilikçi fikirler, değişim getiren kararlar için cesaretli adımlar atma yönünde destekler bulurken, kendimize olan güven duygumuzun da arttığını hissedebiliriz. Kova burcu ilerleyişini sürdüren Güneş ile Boğa burcu yerleşiminde Uranüs arasında oluşan kare açı 4 Şubat Cumartesi günü kesin derecesine varıyor. Bir kapanma fazı halinde olan görünüm değişime, içinde bulunulan şartların yeniden değerlendirilmesine, eleştirilmesi ve bozulup dağılmasına yol açabilir. Özellikle hafta ortasından sonra ani gelişen olaylara, durum değişikliklerine açık olabiliriz. Güneş ve Uranüs arasındaki kare açı sosyal ve toplumsal konular, olaylar üzerinde de sert ve ani gelişen durumların işaretçisi olabilir. İsyankâr, başkaldıran, saldırma ya da savunmaya geçen türde hareketler ses getiren gündem halini alabilirler. Venüs Mars arasında kare açısı ise 5 Şubat Pazar günü kesin derecesine varıyor. İki gezegenin arasında oluşan gerilimli açılar aynı zamanda ilişkiler üzerinde de oluşan gerilimli etkilere işaret eder. Gerek özel ilişkilerde artan beklentiler, talepler kendini göstermeye başlarken her türlü arkadaşlık, sosyal ilişkiler ya da ortalıklar gibi konular üzerinde artan hareketlilik dikkat çekici olabilir.

5 Şubat gecesi Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Uranüs ile kare açı yapan dolunay derecesi astrolojik bir görünüm olan t-kare oluşturuyor. Dolunayın enerjisi hayatlarımızda yerleşik düzenleri alt üst edebilecek güçte. Değişim biz istesek de istemesek de kapımızı çalıyor olabilecek. Güç çekişmeleri ve egosal beklentilerin yüksek hedefler doğurduğu bu dönemde gerek içsel çatışmalarımız, hırslarımız ön plana çıkabilecekken gerekse rekabet yaratan, zorlayan, kışkırtan şartlar aktif olabilir. Cesaretimizi ve öz güvenimizi en fazla kendi kurallarımızı oluşturabilmek, içinde bulunduğumuz durumları yenilemek, değiştirmek ve kendi sistem ve kurallarımıza uyarlayabilmek güdüsü ile kullanabileceğiz. Baskı yaratan ya da sınırlamalar getiren koşulların üzerine çıkabilmek için güçlü bir dürtü oluşturan dolunay derecesi toplumsal ve siyasi konular üzerine de dikkat çekici hareketlenmeler getirebilir. Liderler arası restleşmeler, çok önemli kararların açıklanması, sıra dışı ve ani gelişen durumlar, ayrılıklar-kopmalar ya da yeni birleşmeler söz konusu olabilir.

Haftanın günlerine göre,

30 Ocak Pazartesi günü, aktif bir güne başlarken özellikle bugün haberler, duyurular, yazışmalar ve konuşmalar alanında bir hayli hızlı gelişen durumlar bizi bekliyor diyebiliriz. Öğlen saatlerine doğru (11:34) Ay’ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte çok daha rahat akmaya başlayan enerjiler yenilikçi fikirler, değişim getiren kararlar için cesaretli adımlar atma yönünde destekler veriyor. Aşırı heyecanlı kararlar almaktan, düşüncesizce kırıcı, yaralayıcı sözler söylemekten kaçınmakta yarar var.

31 Ocak Salı günü, hem fiziksel enerjimizin hem de zihinsel enerjimizin yükseldiği bugünü birçok konuda fikirler üretmek, pratik çözümler bulmak, başkalarıyla iş birliği içinde olmak adına değerlendirebiliriz.Yeni adımlar, yeni başlangıçlar için fırsat sağlayan gün genelinde özellikle kalıcı hale getirmek istediğimiz girişimlerimiz için uygun.

1 Şubat Çarşamba günü, duygusal yönümüzün ağır bastığı sabah saatlerinde yanılgılara dikkat. Mantık ve akılsal bakış açımızı kaybetmemeye önem vermek yerinde olur. Verilen sözlere, alınan sözlere dikkat. Gerçekçi bakış açımızı korumakla sağlam adımlar atma şansımız yüksek. Eğitim, haberleşme, duyurular, ticari faaliyetler gibi konular için 14:58’e kadar olan süreci değerlendirebiliriz. Sonrasında boşluğa giren Ay, saat 23:11 de Yengeç burcu ilerleyişine başlıyor.

2 Şubat Perşembe günü, duygusal ilişkiler ve duygusal bağların ön planda önemli olduğu bir gün bizi bekliyor. İlişkilere yönelik birleştiren enerjilerin aktif olduğu bugün yeni başlangıçlar ya da var olan her türlü karşılıklı ilişkiler ve iş birlikleri için hassasiyet duyabileceğiz. Aile, yuva gibi konularda girişimci olmak, rol almak söz konusu olabilir. Aşırı duygusal davranmamaya dikkat. Ay ve Venüs arasında oluşan üçgen açı empati ve uyum fırsatları sağlıyor.

3 Şubat Cuma günü, önemli kararlar ve üzerimize düşen mesuliyetler bizi hem duygusal olarak hem de fiziken bugün yoracak şartlar oluşturabilir. Gerçekçi bakış açımızı kaybetmemek, alınacak kararlarda sorumluluk bilinciyle hareket etmek işimizi kolaylaştıracaktır. Yengeç burcu ilerleyişini sürdüren Ay Neptün ile açıya yaklaşırken gün genelinde duygusal hassasiyetlerimiz ön planda.

4 Şubat Cumartesi günü, zorlu bir güne uyanmış olabiliriz. Duygusal olarak bizi yıpratan, huzursuzluk veren enerjiler özellikle sabah saatlerinde çok daha belirgin olabilir ve günün geri kalanında bu yönde gelişen durumlarla baş etmeye, mücadele vermeye yönelik davranışlar geliştirebiliriz. Plüton karşıtlığı sonrasında boşluğa giren Ay (09:18- 11:48) sonrasında Aslan burcu ilerleyişine başlıyor. Atılgan ve dışa dönük bir yapı çizmeye başlıyoruz. Otoritemizi ortaya koyarken abartılı davranmamaya dikkat. Cesaret isteyen işler için 11:48 sonrasını değerlendirebiliriz.

5 Şubat Pazar günü, coşkulu ve yüksek motivasyonlu bir gün bizi bekliyor. Kendimizi ifade etmek, beklentilerimizi belirtmek için fırsatlar sağlayabiliriz. Girişimci yönümüzün güçlü olması bize bazı kapıları açabilir ama egosal çıkışlara, abartılı yaklaşımlara dikkat. Venüs ve Mars arasında kare açının da kesinleştiği gün gerek özel ilişkilerde artan beklentiler, talepler kendini göstermeye başlarken her türlü arkadaşlık, sosyal ilişkiler ya da ortalıklar gibi konular üzerinde artan hareketlilik dikkat çekici olabilir.

Herkese güzel bir hafta dilerim

Sevgilerle,

Dilâra Efeoğlu

TRANSİTLER VE GEZEGEN DÖNÜŞLERİ YORUMLAMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

• Transitler (Gezegen geçişleri) ne demektir?

• Bir doğum haritasının aldığı transitler natal haritaya bağlı olarak nasıl yorumlanır?

Yaşamda önemli olayların zamansal tahminini yapmak için gezegen geçişlerinden nasıl faydalanırız?

• Bir doğum haritasının en önemli geçişlerini nasıl tespit ederiz?

• Gezegen geçişlerini doğru okumanın kendi içerisinde önemli bazı kuralları ve kullanım kriterleri mevcuttur. Bu kurallar ve kriterler nelerdir?

• Güneş Dönüşü haritaları, Jüpiter dönüşü ve Satürn dönüşü haritaları ne demektir? Geleceğe yönelik tahmin aracı olarak natal haritalarda ne anlama gelirler? Nasıl değerlendirilirler?

Ve çok daha fazlası…

Gezegen geçişleri (Transitler) bir doğum haritasının vadedilmiş potansiyellerinin ortaya çıkışının zamansal sürecini tespit edebilmek için değerlendirilen önemli döngüleri ifade ederler. Gökyüzünde süregelen bir devinim halinde olan gezegenler geleceğe yönelik olayların zamanlaması, içinde bulunulan zamanın ise kalitesi hakkında öngörü yapabilme tekniklerinden önemli bir tanesini oluştururlar. Yaşamda önemli olayların öngörüsünü yapabilmek doğum haritasının gezegen geçişleri ve gezegen döngüleriyle birlikte okunmasıyla mümkündür.

AstroArt Astroloji Okulu bünyesinde açılan ders Astroloji Okulu öğrencileri dışında TÜM KATILIMCILARA açıktır. 8 hafta sürecek ve eğitim Perculus sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Canlı olarak katılım sağlanamayan dersleri daha sonra izlemek veya dersleri tekrar etmek için eğitimin başladığı süreden itibaren altı ay boyunca ulaşıma açık tutulacak. Ayrıntılı bilgi https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/dilara-efeoglu-ile-transitler-ve-gezegen-donusleri-yorumlama-yontemleri/ linkinde.

Gezegen geçişleri (Transitler) ve gezegen dönüşleri eğitimine katılmak için Temel seviyede astroloji bilgisine (Gezegenler, burçlar, evler ve açıların anlamı) sahip olmak yeterlidir.

BAŞVURU VE KAYIT: 0532 284 89 79 – info@astrolojiokulu.com bağlantı kurabilirsiniz.

23 – 29 Ocak Haftası

KENDİMİZİ ÖZGÜRCE İFADE ETMENİN DAHA AZ SANCILI ZAMANLARINA DOĞRU YENİDEN İLERLEMEYE BAŞLIYORUZ!

Yeni bir haftadan herkese merhaba,

Haftaya Uranüs’ün direkt harekete dönmesi ile başlıyoruz. 23 Ocak Pazartesi günü retro hareketini sonlandıran Uranüs Boğa burcunun 14. derecesinden düz hareketine devam ediyor. Kendimizi özgürce ifade etmenin daha az sancılı zamanlarına doğru yeniden ilerlemeye başlıyoruz. 25 Ocak Çarşamba günü kesinleşen Güneş Jüpiter sekstil açısı iki gezegen arasında birbirini destekler görünüm yaratırken yeni kararlar almaya doğru daha güvenle yol almaya başlayacağımızın işaretçisi. Daha iyisini ve daha faydalısını başarabilmek, fayda ve değer üretebilmek motivasyonumuzun yüksek olacağı bu hafta genelinde ileriye yönelik hazırlıklar ve planlar bizi bekliyor. 27 Ocak Cuma günü Venüs burç değiştiriyor ve Balık burcu ilerleyişine başlıyor. Doğasına çok uygun olan bu burçta Venüs gerek sosyal ilişkilerde gerek özel ilişkilerde karşılıklı kurulan bağlarda duygusal eğilimleri ve beklentileri arttırıyor. Sevgi, ilgi, şefkat gibi duygulara hayatımızda daha fazla yer verme arzusu ve isteği ile davranacağımız süreç bizi birbirimize yakınlaştıran etkilerde taşıyor. Venüs 20 Şubat günü Koç burcuna geçene değin Balık burcu ilerleyişini sürdürecek. Yerleşimsel olarak baktığımızda ilişkilere yönelik aktif bir evreye işaret eden Venüs geçişi, yeni başlayan ilişkiler, ilişkilere yönelik artan beklentiler ve tutku, rekabet duygularını da ön plana çıkarabilecek. Merkür ve Kiron arasında gerilimli açı 27 Ocak Cuma günü kesinleşiyor. Alınan verilen sözlere, konuşmalara, ifadelere, el sıkışmalara, anlaşmalara bir hayli açık olacağımız özellikle Cuma, Cumartesi günleri acele kararlardan, sabırsızca çıkışlardan uzak kalmakta fayda var.

Haftanın günlerine göre baktığımızda,

23 Ocak Pazartesi günü zamanı gelmiş bazı önemli kararlar, atılacak adımlar ve alınacak yeni sorumluluklarla güne başlıyoruz. İletişim ve haberleşme trafiğinin yoğun olacağı gün genelimde yoğunlaşmış konular gündemimizde yer alabilir. Akılcı, mantıklı ve geleceği olabilecek kararlar için günün ilk yarısını, saat 13:20 ye kadar olan zaman dilimini kullanabiliriz. Sonrasında saat 20:35 de Balık burcu ilerleyişine kadar açısız kalacak. Önemli adımları bu aralığa getirmemekte fayda var. Akşam saatlerinde gerçekçi bakış açımızı kaybetmemeye dikkat! Abartılı kararlar, ani çıkışlar sorun yaratabilir.

24 Ocak Salı günü bir hayli aktif bir gün bizi bekliyor. Fikirlerimizi, duygularımızı, isteklerimizi dile getirmek, istek ve taleplerde bulunmak için kendimizde yüksek bir motivasyon hissedebileceğiz. Doğru yerde doğru ve dengeli bir şekilde ifade edebilmek yeni şan ve fırsatlar sağlayabilir ama yapamayacağımız sözler vermekten uzak kalmakta, gerçekçi yönümüzü kaybetmemekte yarar var. Ay ve Merkür arasında sekstil açının olumlu etkileri güne yayılırken, akşam saatlerinde kesinleşen Uranüs sekstili geleceğe ve yeniliklere yönelik bakış açımızı destekliyor.

25 Ocak Çarşamba günü cesaret ve güven duygumuzun yüksek olacağı bugün özellikle içselleştirdiğimiz, çok önem verdiğimiz amaçlarımız, kararlarımız için hareket geçme arzusunu kendimizde bulabiliriz. Olgunluk ve bilgelikle konulara yaklaşmak olumlu sonuçlar almayı da sağlayacaktır. Gelişen durumlardan ve diğer kişilerden etkilenme payımızın yüksek olacağı gün sonunda girişimciliğimizi, cesaretimizi ortaya koymak daha kolay olacak. Kesinleşen Güneş Jüpiter sekstil açısı iki gezegen arasında birbirini destekler görünüm yaratırken yeni kararlar almaya doğru daha güvenle yol almaya başlayacağımızın işaretçisi.

26 Ocak Perşembe günü haftanın en hareketli, en enerjik günündeyiz. Yüksek motivasyonla başladığımız günü güçlü bir tempo ile sürdürebilir ve birçok konuda adımlar atmak, girişimlerde bulunmak, harekete geçmek için değerlendirebiliriz. Koç burcu ilerleyişini gün boyu sürdüren Ay Güneş ve Mars’la uyumlu açısı her türlü haberleşme, yazışma, duyuru gibi konularda destek veriyor. Büyük beklentiler, büyük sözler verirken ise dikkat!

27 Ocak Cuma günü hızlı kararlar almak ve hızlı harekete geçmek istediğimiz bugün adımlarımızı dengeli ve sağlam hale getirecek türde enerjilerden destek alıyoruz. Başlangıç enerjisini olumlu olarak değerlendirebiliriz, stratejik zekamızı öne çıkarabiliriz fakat rekabetçi tarafımızı dengede tutmak kaydıyla! Bugün Venüs burç değiştiriyor ve Balık burcu ilerleyişine başlıyor. Sevgi, ilgi, şefkat gibi duygulara hayatımızda daha fazla yer verme arzusu ve isteği ile davranacağımız süreç bizi birbirimize yakınlaştıran etkilerde taşıyor.

28 Ocak Cumartesi günü duygusal hassasiyetlerimizin ön planda olacağı gün genelinde bazı şeylerin mücadelesini vermek, kontrolünü elde tutmak ve içinde bulunduğumuz şartları kontrol altına almak arzusu ile hareket edeceğiz. Çıkar çatışmalarına ya da duygusal kırılganlıklara dikkat etmekte fayda var. Boğa burcu ilerleyişinde Ay Güneş ile kare açısını kesinleştirdikten hemen sonra Merkür ile uyumlu açıya ilerleyecek. Gerçekçi ve somut bakış açısına olan ihtiyacımız artıyor.

29 Ocak Pazar günü duygusal ve yaratıcı yönlerimizin aktif olduğu bir gündeyiz. Sanatsal konular, ilhamsal çalışmalara, doğada yapılacak etkinliklere vakit ayırabilir ve kendimizi bir nevi topraklandırarak iyi enerjilerle besleyebiliriz. Ay’ın Neptün ile uyumlu açısı akşam saatlerine doğru daha da aktifleşiyor. Geleceğe yönelik kararlar almak, fikirler üretmek için düşünmek ve içsel olarak yolumuzu sezinleyebilmek için güzel bir gün.

Hepimize güzel bir hafta dilerim

Sevgilerimle,

Dilâra Efeoğlu

ASA ISARCAP

MERKÜR İLERLEMEYE BAŞLIYOR

16 – 22 Ocak Haftası

Yeni bir haftadan merhaba,

18 Ocak Çarşamba günü Merkür düz hareketine başlıyor. 29 Aralıktan bu yana yaklaşık 21 gündür retro ilerleyen Merkür Oğlak burcunun 8. Derecesinden ilerlemeye başlıyor. Gerileme sürecinde bazı bekletmeler, engeller, yavaş işleyen ya da aksayan işlerimiz için yoluna girme, hız kazanma gibi pozitif etkilerini yaşamaya başlayacağız. Özellikle kısaca iletişim olarak söyleyebileceğimiz her türlü haberleşme, yazışma, konuşma, anlaşma, duyuru, teknolojik cihazlar, ticari faaliyetler, eğitim-öğretim-bilgi alışverişi gibi konularda kısa bir müddetliğine de olsa aksayan noktalar yeniden yoluna girebilecek. Yine bu alanlarla bağlantılı olan ve beklettiğimiz işlerimiz ya da girişimlerimiz varsa Çarşamba günü sonrasında gündemimize alabilir ve daha akıcı ilerlemeler kaydedebiliriz.

Yine aynı gün, 18 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcu yerleşiminde Güneş Plüton ile kavuşum yapıyor. Yılın bu zamanında hayatımızla ilgili çok önemli kararlar verme ve değişim getirecek adımlar atma yönünde istekli ve arayış içerisinde olabiliriz. Tüm hafta boyunca dorukta olan enerji ani ve kuvvetli yenilikleri, başkalaşım taşıyan etkileri yaşamımıza taşıyabilir. Yüksek beklentilere ivme kazandıran görünüm iş hayatı, kariyer, kazanç ya da başarı elde etme gibi konularda artan dürtülere işaret ediyor. Olumlu olarak değerlendirebilmek için içinde bulunduğumuz koşullarda herhangi bir iyileştirme, yükseltme gibi katkı sağlayacak adımları kendimize güvenle atabilir, kişisel isteklerimizi güvenle ortaya koyabiliriz. Aşırı beklentili, talepkâr ya da agresif bir tavır içerisinde olma, her şeyin kontrolüne sahip olmak ya da fazla beklentili olmak ise görünümün ortaya çıkaracağı sorunlu yönlere işaret eder, dikkat!

20 Ocak Cuma günü Güneş burç değiştiriyor ve Kova burcu ilerleyişine başlıyor. Güneş Kova burcunda iken doğanlarımızın yaş günü kutlu olsun. Kova burcu toplumsal içerikli amaçların önde geldiği, grup bilincinin yüksek olduğu ve insanı temel alan anlayışın öncüsü olan bir yapıyı ifade eder. Bu yapı önümüzdeki bir aylık süreyi şekillendirecek ve toplumsal konuların bireysel konuların önüne geçtiği, sosyal içerikli meselelerin daha fazla gündem bulabileceği bir zaman diliminde olacağız. Kişisel olarak da sosyal ve grupsal alanlarda aktif olmak, arkadaş çevreleri ile kontaklarımızı arttırmak, entelektüel yönümüzü güçlendirmek için bu dönemi kendimize faydalı sağlayacak biçimde değerlendirebiliriz.

21 Ocak Cumartesi Kova burcunda yeniay gerçekleşiyor. Gece saatlerinde (23:53) bu burcun 1. derecesinde gerçekleşen yeniay önümüze doğru daha yenilikçi, kararlı, odaklanmış ve ciddi değişimler getirecek bir bakış açısıyla bakmaya başlayacağımızın işaretçisi. Yeniayın oluşturacağı etkiyle birlikte özellikle geleceğe yönelik projeler için akıl yürütmek, yeni yapılanmalar içine girmek, var olan sistemler üzerine farklı ve yeni düzenlemeler getirmek için uygun bir dönem içinde olacağımızı söyleyebiliriz. Kova burcunda yeniay derecesi İkizler burcunda Mars ile üçgen açı yapıyor. Zihinsel, iletişimsel, entelektüel konulara bir hayli vurgu ve aktiflik getiren görünüm bu benzeri alanlarda harekete geçmek için elverişli zamanlara işaret ediyor. Satürn Kova burcunda, yeniayın yöneticiliğinde, Venüs ile kavuşumda. Şekillendiren, biçim veren, düzen getiren enerjiler kurallara dönüşen, sorumluluk ve mesuliyetler almaya gerek hissettiren yüzüyle karşımıza çıkacak diyebiliriz. Sosyal ve toplumsal konulara da dikkat çeken yeniay bazı değişim, yenilenme gerekliliğinin ortaya çıkaracağı hareketlenmelere işaret edebilir. Hak arayışları, kural ve düzenlerde değişiklik beklentisi, toplumsal duyarlılık ile oluşan konular gündem halini alabilir.

Haftanın günlerine göre baktığımızda,

16 Ocak Pazartesi günü duygularımızın zirve yaptığı bir gün bizi bekliyor ama oluşan elektrikli ortamların içinde gerilimlere, çekişmelere, rekabete karşı farkındalıklı olmak önemli. Girişimler, ilişkiler, ortaklıklar ön plana çıkan konular olabilir ve soğukkanlı davranmak bizi yanlış zamanlama ile yanlış çıkışlar yapmaktan korur. Ay Akrep burcu ilerleyişinde Uranüs ve Venüs’le birlikte zorlu bir görünüm(t-kare) oluşturuyor. Kişisel olmanın dışında toplumsal konular bugün ön plana çıkabilir, ses getirebilecek türden hareketlenmeler, kural ya da koşul karşıtı ayaklanmalar gündem yaratabilir.

17 Ocak Salı günü ciddi koşullar ve bizi mücadeleye iten durumlar ya da duygular söz konusu olabilir. Her şeyi fazlasıyla içsel hale getirmek yıpratıcı koşullar doğurabilir dikkat. Gerçekçi olmak, üzerimize aldığımız sorumluluklarda dengeyi iki yöne doğruda bozmamak rahat ilerleme imkânı verebilir. Öğleden sonraki saatler diğer kişilerle oluşturulacak bağlantılar, ilişkiler yönünde daha olumlu etkiler getiriyor. Akrep burcu ilerleyişinde Ay saat 17:26 ila 20:33 arasında açısız(boşlukta) ilerleyecek. Bu süreye önemli kararları denk getirmemekte fayda var. Sonrasında Ay’ın Yay burcuna geçişiyle aktif ve dışa dönük bir yapı ve ortam kazanıyoruz.

18 Ocak Çarşamba günü Merkür düz hareketine dönüyor. Akşamüstü saatlerinde retro ilerleyişini sonlandıran (16:12) Merkür ile gerileme sürecinde bazı bekletmeler, engeller, yavaş işleyen ya da aksayan işlerimiz için yoluna girme, hız kazanma gibi pozitif etkilerini yaşamaya başlayacağız. İş hayatına yönelik anlaşmalar, her türlü karşılıklı taahhütler, önemli alım satım anlaşmaları yeniden hayatımızda devreye girecek olabilir ve daha emin adımlarla ilerleme gösterebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde oldukça aktif bir enerji var ama dikkatli olmayı gerektiriyor. Kazalara, sakarlıklara, patavatsızlıklara, yanlış alınacak her türlü karara çok dikkat! Akşamüstü saatleri nispeten daha kontrollü etkilere işaret ediyor.

19 Ocak Perşembe günü diğer kişilerle kurulacak bağlantılar, iş birlikleri, kontaklar açısından özellikle sabah saatleri verimli ve olumlu etkiler çiziyor. Saat 13:08 de Ay’ın boşluğa gireceği süreye kadar olan vakti bu yönde işlerimizle değerlendirebiliriz. Sonrasında saat 22:11 de Oğlak burcuna geçen Ay’ın gece saatlerine yönelik etkisi ciddi düşünceler ve ciddi kararlar alma psikolojisi yaratabilir.

20 Ocak Cuma günü birçok konu için girişimci olma arzumuzu yüksek hissedeceğimiz bugün iş, kariyer, meslek, eğitim gibi konularda atılım yapmak üzere harekete geçebiliriz. Yenilik barındıran, hayatımıza gelişim getiren değişimlere açık olabiliriz. Aşırı heyecanlı olmamak, sabırsız ve kontrolsüz davranışalar sergilememek yeni fırsatları değerlendirebilmemiz için yeterli. Güneş bugün Kova burcu ilerleyişine başlıyor. Kişisel olarak sosyal ve grupsal alanlarda aktif olmak, arkadaş çevreleri ile kontaklarımızı arttırmak, entelektüel yönümüzü güçlendirmek için bu dönemi kendimize faydalı sağlayacak biçimde değerlendirebiliriz.

21 Ocak Cumartesi günü yoğun ve birçok konuya kendimizi odaklayarak işlerimizi yürütme arzusunda olacağımız bir gün bizi bekliyor. Önemli kararlar, önemli sorumluluklar kapımızı çalabilir. Kendimize olan güvenimizin başarı kazandırabileceği enerjilerden destek alıyoruz. Duygusal olarak içe kapalılık ya da depresif olmamaya özen göstermemiz faydamıza olur. 18:53 ila 21:29 arasında Ay Kova burcuna geçme öncesinde boşlukta ilerliyor. Bu zaman aralığında yön bulmakta zorluk çekebilir, yanlış ya da emin olmadığımız kararlar alabiliriz, dikkat. Gece saat 23:53 de Kova burcunda bir yeniay meydana geliyor. Bu burcun 1 derecesinde oluşan yeniay önümüzde en az 15 günlük süreci bir hayli aktif, dinamik, hareketli ortamlar ve koşullar yaratarak şekillendirecek etkilere sahip. Zihinsel, iletişimsel ve entelektüel alanlarda aktiflik artarken, toplumsal duyarlılık ve değişim hissettiren konularda farkındalıklı seslerin yükselmeye başladığını görebiliriz. Yenilikçi bakış açımızı fayda üreten, yararlılık sağlayan biçimde kullanabilmek hayatımıza da yeni fırsat ve başarıları çekebilir.

22 Ocak Pazar günü yeniay enerjisi ile başladığımız gün genelinde oldukça dinamik ve harekete geçmeye destek veren enerjiler yoğunlukta. Dışa dönük yönümüzü iletişimsel anlamda birçok alanda değerlendirebiliriz. Grupsal amaçlar, arkadaş ve sosyal çevreler, ortak alınacak kararlar ve yine her türlü haberleşme gibi etkileşim için pozitif anlamda gelişmeler elde edebiliriz.

Güzel bir hafta dilerim

Sevgilerle,

Dilâra Efeoğlu

ASA ISARCAP

Mars retrosu sona eriyor!

9 – 15 Ocak Haftası

Yeni bir haftadan herkese merhaba,

Bu haftanın başlıca gezegen hareketlerine baktığımızda;

9 Ocak Pazartesi, haftanın ilk günü Venüs ve Mars arasındaki üçgen açı kesinleşiyor. Kova burcu ilerleyişinde Venüs ile retro hareketini sürdüren Mars’ın arasında oluşan uyumlu açı karşılıklı kurulan ilişkilerde anlaşma platformu bulma, uzlaşma içinde olma gibi tutumlara işaret ediyor. Gerek sosyal gerek özel ilişkilere yönelik hareketlilik ve aktiflik sağlayacak olan görünüm yeni birlikteliklere kapı açabileceği kadar eski ilişkileri yeniden gündeme getirme, ilişkilere dair varsa sorunları çözme ve ortak kararlar alma benzeri etkiler de oluşturmakta. Grupsal çalışmalar, sosyal aktiviteler gibi diğer kişilerle bir arada olma, el birliği ve iş birliği içinde olma gerekliliği hissedilen işler ve amaçlar için de yine Venüs ve Mars’ın uyumlu görünüm çizdiği özellikle Pazartesi gününü ve hafta içine yayılan etkisini değerlendirebiliriz.

Mars retrosu sona eriyor!

20 Ağustos 2022 günü İkizler burcunda ilerlemeye başlayan ve 30 Ekim 2022 günü gerilemeye başlayan ve o günden bu yana retro ilerleyiş gösteren Mars 12 Ocak 2023 günü yine İkizler burcunda düz hareketine dönüyor. Ve ta ki 25 Mart 2023 de Yengeç burcu geçişine başlayana değin de bu burçta ilerleyişini sürdürecek. Ayrıca bu süreçte Mars geçişi hakkında göz ardı etmememiz çok önemli bir noktada var ki Mars 22 Ekim 2022’den bu yana sınır dışı hareket ediyor yani astronomik olarak deklinasyon dışı yörünge çiziyor. Oldukça anlamlı olan bu sınır dışı hareketini 4 Mayıs 2023’e değin sürdürecek. Mars’ın İkizler burcu geçiş dönemi yaklaşık 6 aylık devam eden bir süreç içinde özellikle bu burcun ifadelerini ön plana alacak şekilde her türden iletişim olarak adlandırabileceğimiz yazılar, sözler, haberleşmeler, duyurular, eğitimler, öğrenciler, kitaplar, seyahatler, medya, habercilik, ticari faaliyetler, anlaşmalar, sözleşmeler olarak sayabileceğimiz başlıca konular üzerinde etki mekanizması yaratıyor. Bir yandan yine özellikle saydığımız alanlarda girişimci, harekete geçmeye yönelik bir enerji yaratırken, iletişimin baskın, agresif, atak ve kışkırtan bir motivasyon taşıyan yüzünü de sergiliyor. 30 Ekim’den bu yana retro hareket etmesi ise plan değişikliklerini, bazı geri adım atmaları, vazgeçmeleri, yanlış, sorun çıkaran ya da değişikliğe gidilmeye ihtiyaç duyulan yönde olası gelişmelere işaret ediyor. Kontrat ya da kontrat benzeri yazılı sözlü her türlü anlaşmanın belirsizlik içerebileceği, muallakta kalabileceği veya yeniden gözden geçirilmesi gereği ile karşılaşabileceğimiz bir dönem içindeyiz. 12 Ocak itibariyle Mars’ın düz hareketine başlamasıyla birlikte bahsettiğimiz bu alanlarda aktif ve dışa dönük enerjinin yeniden hız kazanacağını ve bu alanlarda yapılabilecek girişimler için adım atmanın cesaret ve azmini kendimizde bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Şu anda gökyüzünde retro ilerleyen Merkür’ün de düz hareketine döndüğü 18 Ocak sonrasını dikkate almak ve mümkünse planlarımıza dahil etmekte fayda var. Beklemede kalmış anlaşmalar yeniden masaya alınabilir, ticari girişimler için atak bir zaman olarak değerlendirilebilir, eğitim, öğrenim gibi her türlü bilgi sağlamaya yönelik adımlar atılabilir.

Güneş ve Neptün arasında oluşan sekstil açı 13 Ocak Cuma günü kesin dercesine varıyor. İki gezegen arasında oluşan uyumlu açılar en genel anlamıyla duyarlılık, hassaslık ve manevi bakış açısının güçlü olmasıyla ilişkilendirilir. Hafta geneline yayılan etkileri ile Güneş ve Neptün uyumlu açısı kişisel amaçlarımızla birlikte diğer kişilere de fayda üretebilecek, yarar sağlayabilecek yönde çalışmalar içinde olabileceğimizi ve bu yönde etkinliklerimizde başarı sağlayabileceğimizin göstergesi.

Kova burcu ilerleyişini sürdüren Venüs ile Uranüs arasında oluşan kare açı ise 15 Ocak Pazar günü kesin derecesine varmakla birlikte, açının etkisi hafta ortasından itibaren kendini gösterebilir. Pazar günü ise akşamüstü saatlerinde Ay’ın Akrep burcuna geçmesiyle birlikte tetikleniyor ve kendini daha zorlu olarak ortaya koyabilme enerjisine bürünüyor. İlişkilerde anlaşmazlıklar, bağlanma problemleri, ani ortaya çıkan tartışmalar söz konusu olabilir. İlişkilere dikkat!

Haftanın günlerine göre baktığımızda,

9 Ocak Pazartesi günü, hareketli, dinamik ve aktif olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle yönetkenlik ortaya koymak konusunda inisiyatif alma motivasyonumuzu yüksek hissedebilir ve değerlendirebiliriz. Abartılı davranışlar, aşırı kendine dönük tavırlar içinde olmamaya dikkat. Bugün Venüs ve Mars arasında üçgen açı kesinleşiyor. Kova burcu ilerleyişinde Venüs ile retro hareketini sürdüren Mars’ın arasında oluşan uyumlu açı karşılıklı kurulan ilişkilerde anlaşma platformu bulma, uzlaşma içinde olma gibi tutumlara işaret ediyor. Gerek sosyal gerek özel ilişkilere yönelik hareketlilik ve aktiflik sağlayacak olan görünüm yeni birlikteliklere kapı açabileceği kadar eski ilişkileri yeniden gündeme getirme, ilişkilere dair varsa sorunları çözme ve ortak kararlar alma benzeri etkiler de oluşturmakta. Grupsal çalışmalar, sosyal aktiviteler gibi diğer kişilerle bir arada olma, el birliği ve iş birliği içinde olma gerekliliği hissedilen işler ve amaçlar için de yine Venüs ve Mars’ın uyumlu görünüm çizdiği bugünü olumlu olarak kullanabiliriz.

10 Ocak Salı günü, bugün bazı engeller, problemler bizi zorlayan türde etkiler ile karşılaşmak mümkün o sebeple emin olmadığımız adımları atmayalım ya da tedbir ve dikkati elden bırakmayalım. Ego çatışmalarına, duygusal yaralanmalara, kırgınlıklara açık olabiliriz. Önemli sorumluluklar kapımızı çalabilir. Tüm gün açısız ilerleyen Ay 18:15 sularında Ay Başak burcu ilerleyişine başlıyor. Kontrollü ve detaylı adımlara atabilmek için bu saat ve sonrasını bekleyebiliriz.

11 Ocak Çarşamba günü, haftanın yine bir hayli aktif günlerinden birindeyiz. Bir çok işi bugüne bırakmış olabilir ya da çok sayıda işimizi aynı anda gerçekleştirebilecek motivasyonu kendimizde bulabiliriz. Hatalı hesap kitap işlerine dikkat etmek önemli! Acele etmek, sabırsızlık göstermek yanlış yapmamıza sebep olabilir, unutmayalım. Başak burcunda Ay’ın Merkür ile uyumlu açısı 17:57 sonrası akşam saatlerinde daha sağlıklı kararlar almamıza imkan veriyor.

12 Ocak Perşembe günü, işlerimize yoğunlaşmak, hızlı, pratik ve fayda üretebilecek çalışmalar içinde olmak adına bugünü değerlendirebiliriz. Diğer kişilerle ortak bir noktada buluşabilme yönünde destek veren enerjiler ilişkiler adına da bugün için olumlu etkiler veriyor. Gece geç saatlerde Mars retro ilerleyişini sonlandırıyor ve ileri hareketine başlıyor. (23:56) Şu anda gökyüzünde retro ilerleyen Merkür’ün de düz hareketine döndüğü 18 Ocak sonrasını dikkate almak ve mümkünse planlarımıza dahil etmekte fayda var. Beklemede kalmış anlaşmalar yeniden masaya alınabilir, ticari girişimler için atak bir zaman olarak değerlendirilebilir, eğitim, öğrenim gibi her türlü bilgi sağlamaya yönelik adımlar atılabilir.

13 Ocak Cuma günü haftanın yine en aktif günlerinden biri olabilecek bugün cesaret ve yüksek motivasyon gerektiren işlere yönelik kendimizi daha güçlü hissedebilecek olsak da abartılı davranışlardan, düşünmeden atılan adımlardan uzak kalmakta fayda var. Ay ve Mars arasında oluşan uyumlu görünüm sosyal ve özel ilişkilere yönelik anlaşma sağlama, karşılıklı iletişimde olumlu gelişmeler yakalama imkanını veriyor. Güneş ve Neptün uyumlu açısı kişisel amaçlarımızla birlikte diğer kişilere de fayda üretebilecek, yarar sağlayabilecek yönde çalışmalar içinde olabileceğimizi ve bu yönde etkinliklerimizde başarı sağlayabileceğimizin göstergesi.

14 Ocak Cumartesi günü sosyal ve özel ilişkilere yönelik aktifliğin, dışa dönük yapının bir hayli güçlü etkiler yaratacağı bugün aynı zamanda zihinsel ve yaratıcılık içeren konularda da destekleyen enerjiler yoğunlukta. Terazi burcu ilerleyişinde Ay ile Venüs’ün uyumlu açısı gün boyu aktif. Gruplar içinde yapılan çalışmalar, ortak amaç altında yürütülen işler, toplumsal amaçlı çalışmalar için günü değerlendirebiliriz.

15 Ocak Pazar günü ilişkiler bugün ön plana çıkan durumlar halini alabilir. Ani başlayan yeni ilişkiler, ilişkilerde anlaşmazlıklar, bağlanma problemleri, tartışmalar söz konusu olabilir. Venüs ve Uranüs arasında kare açı gece saatlerinde Akrep burcunda hareket eden Ay ile tetikleniyor. İlişkilerde dengeli davranışlar içinde olmak, ani kararlardan uzak kalmakta fayda var.

Hepimize güzel bir hafta olsun dilerim

Dilâra Efeoğlu

ASA ISARCAP

2 – 8 Ocak haftası

Yeni yılın ilk haftasından herkese merhaba

Ay’ın ışığının büyümekte olduğu 2 Ocak haftası gelişme, yenilenme, büyüme ve güçlenme fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Tüm hafta boyunca içinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek, destek almak, fırsat elde etmek için yepyeni yollar bulabilir, yeni açılan kapılar ile bazı şanslar elde edebiliriz.

3 Ocak Salı günü Venüs burç değiştiriyor ve Kova burcu ilerleyişine başlıyor. Venüs’ün bu burçta yerleşiminde zihinsel ve algısal yönü kuvvetli olan, entelektüel tarzda ortak bir bağ kurma arayışı çok güçlüdür. Sosyal ve toplumsal bakış açısı bireysel bakış açısının önüne geçer. Grupsal aktiviteler, ortak amaçla kurulan platform çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi konularda hareket geçiren ve ortak zemin bulabilme fayda sağlayan çalışmalar içinde bu haftanın özellikle Salı günü ve Çarşamba gününü değerlendirebiliriz.

Venüs ve Jüpiter arasında tüm hafta boyunca aktif olacak sekstil açı 4 Ocak Çarşamba günü kesin derecesine varıyor. İki gezegen arasında oluşan uyumlu görünüm yenilenme, büyüme fırsatlarını getiren en dikkat çekici görünümü oluşturuyor. İş, kariyer, mesleki alanlarda bazı girişimlerimizin ön plana geçebileceği haftanın ilk günleri bu alanlarda atılabilecek yeni adımlara destek veriyor.

Güneş ve Uranüs arasında tüm hafta boyunca etkili olan üçgen açı ise 5 Ocak Perşembe günü kesinleşiyor. Girişimci yönümüzü destekleyen görünüm cesaret veren, farklı alanlarda deneyimlere açık olma gücünü bize sağlayan türden enerjiler açığa çıkaracak. Detaylı düşünmeden adımlar atmamaya dikkat etmemiz gerekliliğini unutmamakta fayda var.

Merkür ve Güneş kavuşum halinde ilerliyor ve birleşim 7 Ocak Cumartesi günü kesin derecesine varacak. İletişime, konuşmalara, haberleşmelere ve özellikle anlaşmalar, sözleşmeler gibi yaptırım getiren imzalara dikkat.

2 Ocak Pazartesi günü, haftanın ilk gününe gerçekçi, ciddi ve önemli meseleleri gündemimize aldığımız, çalışkanlığımızı, odaklanma potansiyelimizi ortaya koyabileceğimiz türde enerjilerle başlıyoruz. Elimizdeki işlere yoğunlaşmak ve üzerimize düşen görevlere hazır olmak çok daha kendimizi rahat hissetmemize yardım edecektir. Herhangi bir başlangıç ya da girişim içeren konularımız varsa adımlarımızı temkinli atmak, mümkünse akşamüstü saatlerini (15:30) beklemekte yarar var. Ancak bir riskte söz konusu egosal çıkışlar ya da agresif ve düşünmeden kalkışılan işler büyük faturalar çıkarabilir dikkat! Boğa burcu ilerleyişini gün boyu sürdüren Ay, Satürn ile 90 derecelik açısını kesinleştirirken, Merkür ile uyumlu açı yapıyor.

3 Ocak Salı günü, iletişimin, haberleşme, yazışma, konuşma, duyurular gibi konuların en aktif olacağı bir gün bizi bekliyor. Günü bu açıdan olumlu olarak değerlendirebilir ve bazı açıklamalar ya da anlaşmalar gibi gelişmelere yer verebiliriz. Fakat ince ve detaycı bakış açımızı devrede tutmamızın şart olduğunu unutmayalım. En çok konuşacağımız ya da en hızlı harekete geçebileceğimiz gün bugün olabilir ama Merkür ve Mars retrosu devrede. Yanlış yerde yanlış hamle kar yerine zarar getirmesin dikkat! Sosyal alanlarda gergin enerji bir anda aniden gelişen hareket enerjisine, eylemsel davranışlara işaret ediyor olabilir. İkizler burcunda ilerleyen Ay’ın aktif açıları dinamiklik yaratıyor.

4 Ocak Çarşamba günü, dışa dönük, yapıcı ve iletişim motivasyonumuzu yükseltene enerjiler ile başladığımız gün genelinde diğer kişilerle irtibat kurmak, özel ya da sosyal ilişkilere yönelik anlaşmalar ve iş birlikleri içinde bulunmak adına günü değerlendirebiliriz. Venüs ve Jüpiter arasında tüm haftaya yayılan ılımlı etkileriyle 60’lık açısı bugün kesinleşiyor. İki gezegen arasında oluşan uyumlu görünüm yenilenme, büyüme fırsatlarını getiren en dikkat çekici görünümü oluşturuyor. İş, kariyer, mesleki alanlarda bazı girişimlerimizin ön plana çıkarabiliriz.

5 Ocak Perşembe günü, sabah saatleri itibariyle günün önemli bir bölümünde kafa karışıklığı, yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar gibi iletişim yönünde oluşabilecek aksiliklere açık bir süreçte olacağız. Önemli kararları almak içim saat 17:15 sonrasını ve Ay’ın Yengeç burcu ilerleyişine başlamasını beklemekte yarar var. Bu saat sonrasında aktif olarak bir şeyleri gerçekleştirme yoluna gidebiliriz ama acelecilikten, sabırsızlıktan, düşünmeden yapılan davranışlardan uzak kalmak şartıyla. Boyumuzu aşan kararlar almamaya dikkat sonuç yaralayıcı olabilir. Denetimsiz maddi harcamalar büyük fatura çıkarabilir.

6 Ocak Cuma günü, girişimci ve cesaretli yönümüz devrede. Cesaretimizi kontrollü kullanabilirsek bugün için bizi zorlayan koşulların üzerine çıkabilir ve başarı sağlayabiliriz. Yengeç burcu ilerleyişini sürdüren Ay dolunay evresine doğru yaklaşıyor. Duygusal ihtiyaçlarımızın duygusal kararlarımızın daha ön plana çıkabileceği gün içinde kendimizi ifade etmek, fikirlerimizi ortaya koymak konusunda itici bir güç hissedebiliriz. Hassasiyetlerinde yüksek olduğunu bilmekte fayda var. Gecenin ilerleyen saatlerinde sabah karşı (02:07) Yengeç burcunun 16. Derecesinde dolunay gerçekleşiyor.

7 Ocak Cumartesi günü, güne Yengeç burcunda gerçekleşen dolunay enerjisi ile başlıyoruz. Ailevi konular, evlilikler, duygusal bağ içeren gerek sosyal gerek özel ilişkiler özel bir önem almış şekilde hayatımıza bugün ve önümüzdeki 15 günlük süreç içinde yer alacak olabilir. Duygusal hassasiyetlerin yine yüksek olduğu bir gündeyiz. Yeniden yapılanma ya da yeniden şekillenme etkisi getirebilecek görünüm, birleşmeler, anlaşmalar getirebileceği gibi bazı kopuşlara, tezat düşmelere ve kopmalara da sebep olabilir. Dolunay derecesi Merkür ile karşıtlık yaparken Uranüs ile uyumlu açı yapmakta. Yavaşlama, duygularımızın sesini dinleme, duygusal ya da ailevi sorumluluklarımızı yerine getirme yönünde davranış geliştirmekte fayda var. Büyük düşüncelerin, büyük fikirlerin bir anda patlak verdiği bir süreç içinde olabileceğimizi de söyleyebiliriz. Fikirlerimizi ön plana çıkarmanın ve gerçekleştirmenin baskın ve itici gücü bizi aktif ve hatta agresif hale getirebilir. Güç savaşlarına ve rekabete açık olan içinde bulunduğumuz bugün ve önümüzdeki süreci yapıcı olarak kullanabilmek olumlu gelişmeler elde etmemizi, sesimizi duyurabilmemizi sağlayabilir.

8 Ocak Pazar günü, dışa dönük ve enerjik yapımızın ön planda olacağı gün genelinde gücümüzü ortaya koymanın, bir nevi kendi kararlarımızı gerçekleştirebilir olmanın motivasyonuna sahip olacağız. Pozitif yaklaşımlar içinde olmak bir fırsat olarak değerlendirilebilir ama abartılı beklentiler ve her şeyin bizim kontrolümüzde olma arzusu gibi egosal çıkışlar ya da abartılı davranışlar, beklentiler, çatışmalara sebep olabilir, dikkat. Aslan burcu ilerleyişinde olan Ay’ın aktif açıları aktif ve hareketli bir güne işaret ediyor. Açık sözlü konuşmalar, cesaret ve girişimcilik isteyen açıklamalar için günün akşama yakın saatlerini değerlendirebiliriz.

Hepimize güzel bir hafta olsun dilerim.

Dilâra Efeoğlu

ASA ISARCAP

26 Aralık – 1 Ocak Haftası

RİTMİ YÜKSEK BİR HAFTA BİZİ BEKLİYOR!

MERKÜR RETROSUNA HAZIR OLUN!

2022 yılının son haftasından merhaba,

Yeni bir yıla girerken yılın son haftası, 26 Aralık haftasını gezegen geçişleri ve günlere göre kısaca değerlendirdiğimizde,

Haftanın en önemli gezegen görünümlerini Venüs Neptün sekstil açısı, Merkür ve Venüs kavuşumu, Güneş’in Mars ile 150’lik açısı ve Venüs Plüton kavuşumu oluşturuyor. Ayrıca Merkür 29 Aralık Perşembe günü içinde bulunduğu Oğlak burcunun 24. derecesinden gerilemeye başlıyor. Venüs ve Neptün arasında oluşan 60 derecelik açı sevgi, aşk, flört benzeri ilişkilerde yapıcı olmak, karşılıklı fedakarlığı yakalayabilmek adına fırsat sağlayabilecek bir görünüm oluşturur. Bir yandan romantik ve duygusal ilişkiler ön plana çıkarken, ilişkilerde gerçekçi bakış açısı, karşılıklı anlayış, uyum ve ortak zevkler konusunda da anlaşma sağlanabileceğini gösterir. Sadece özel ilişkiler değil ortaklık gibi anlaşma içeren, iş birliği barındıran türde ilişkilerde bu hafta için hayatımızda önemli yer tutabilecek. Merkür’ün retro hareketine başlaması öncesinde olduğunu tüm hafta boyunca dikkatimizde tutmak ve yine ilişkiler, anlaşmalar, ticari imzalar konusunda özenli, iyi düşünülmüş kararlar almakta fayda var.

26 Aralık Pazartesi günü, iletişim yönünde hızlı akan bir trafik bizi bekliyor. Yazışmalar, konuşmalar, anlaşmalar, sosyal platformda çalışmalar ve ilişkiler yönünde bugünü değerlendirebiliriz. Perşembe günü başlayacak Merkür retrosu öncesinde her türden haberleşme ve yazışma için seçebileceğimiz bir gündeyiz. Yepyeni fikirlerin hayata geçirilmesi, farklı bakış açısı ile olaylara bakabilmek pratik ve fonksiyonel sonuçlar üretebilmek içinde uygun bir gündeyiz. Aşırılıklara fazla kaçmamakta yarar var. Kova burcu ilerleyişinde Ay Satürn ile kavuşumunu Uranüs ile kare açısını kesinleştiriyor.

27 Aralık Salı günü, iş, uğraş, sorumluluk gibi konularda yoğunlaşarak çalışabileceğimiz, üzerimize düşen görevlere daha kolay ve istekli bir şekilde eğilebileceğimiz bir gündeyiz. Diğer kişilerle anlaşmak konusunda, ikili ilişkilerde ortak bir zemin bulma potansiyelimiz yüksek fakat duygularımızın yanıltıcı tuzaklarına da dikkat etmemiz ve yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermemeye, ağzımızdan çıkanı düşünerek sarfetmeye de yine özellikle akşam saatlerinde çok dikkat etmeliyiz. Balık burcu ilerleyişinde gün boyunca Ay Hilâl fazında ilerliyor.

28 Aralık Çarşamba günü, bugünün birleştiren, barıştıran, duygu bağlarını güçlendiren bir enerjisi var. Duygularımızla başbaşa kalmak, duygularımızı paylaşmak, içsel olanı dışa yansıtmak için günü değerlendirebiliriz. Sezgilerimizin bize yol gösterebileceğine güvenebiliriz. Venüs ve Neptün sekstil açısı aktif. İkili ilişkiler, anlaşmalar gibi konularda karşılıklı fedakârlık ve anlayışı ortaya koymak bugün çok daha kolay ve fayda üretir şekilde olabilecek. Alınacak kararlarda esnek olmayı, değişimi göze almayı unutmayalım. Geçmişte kaldığını sandığımız bazı şeyler yeniden hafızamızda canlanabilir veya hayatımızda yer almaya başlayabilir.   

29 Aralık Perşembe günü, sabah ve öğle arasındaki saatlerde duygularımızın bizi yönlendirdiği konular, ilişkilerle ilgili konular üzerinde durmak, karşılıklı huzur, anlayış, anlaşma ve barış sağlamak potansiyeli oldukça olumlu olarak değerlendirilebilir. Bugün Merkür retrosu başlıyor! Oğlak burcunda başlayan Merkür gerilemesi 18 Ocak gününe değin sürecek. Anlaşmalarda, imzalarda, ilişkilerde, kontrat gibi sözleşme içeren konularda yenileyen, tekrar üzerinden geçme gereği hissettiren ya da işleri yavaşlatan bazı prosedürler devreye girebilir. Bugün içinde bu yönde oluşabilecek etkilere hazır olmakta, dikkatli, mantıklı ve titiz hareket etmekte fayda var. Öğleden sonraki saatlerde dışa dönük yapımız aktiflik kazanıyor. Girişimci olmak, cesaret ve güven gerektiren işler için günün ikinci yarısını değerlendirebiliriz.

30 Aralık Cuma günü, haftanın en aktif en hareketli günlerinin bir diğerindeyiz. Güçlü adımlar, cesaretli girişimler ve belki de uzun süredir beklediğimiz, beklettiğimiz işler için harekete geçebiliriz fakat mantıklı olmak, akılsal davranmak ve egosal çıkışların yaratabileceği problemlere düşmemeye dikkat ederek. Koç burcu ilerleyişini gün boyu sürdüren Ay’ın Kiron ile kavuşumu aktif.

31 Aralık Cumartesi günü, dinamik bir güne başlıyoruz! Dinamik ve zorlu! Taleplerimizi, isteklerimizi, beklentilerimizi ortaya koyarken karşı taraftan aşırı reaksiyon alabileceğimizin bilincinde olmakta fayda var. Güdülerimizle değil daha fazla aklımızla hareket etmek günün sonunda kazançlı çıkmamıza yarar sağlayabilir. İletişim yönünde zorluk çıkabileceğini bilmek, sakin kalmaya çalışmak yerinde olur. Hesaplaşmalara, ısrarcılığa göz kırpan bugün sağlam ve emin kararlarımız varsa mücadelesini vermenin de kuvvetini kendimizde bulabiliriz ama dengeyi kaçırmamaya dikkat!  Akşam saat 20:08 de Koç burcu ilerleyişini tamamlayan Ay Boğa burcuna geçiyor ve duygusal yönden dengemizi gece saatlerinde daha kolay elde edebileceğiz. Hepimize mutlu seneler dilerim!

1 Aralık Pazar günü, ilkdördün fazında ilerleyen Ay Boğa burcunda Güneş ile uyumlu açı yapıyor. Sakin, dingin ve üretkenliğimizi ortaya koyabilecek bir gündeyiz. Geleceğe yönelik konular, ev, iş, yatırım gibi konular gündemimizi tutabilir, Plan ve projeler üzerine düşünmek, fikir alışverişinde bulunmak fırsatlar doğurabilir.

Güzel bir hafta olsun,

Dilâra Efeoğlu

ASA ISARCAP

JÜPİTER KOÇ BURCUNDA

…Bence iyi bir hayat, birbiri ardına kahramanca yapılan bir yolculuktur. Defalarca macera alemine çağrılırsınız, yeni ufuklara çağrılırsınız. Her seferinde aynı sorun vardır; Cesaret edebilir miyim? Ve sonra cesaret ederseniz, tehlikeler de oradadır ve yardım da oradadır, başarırsınız veya her zaman bir fiyasko olasılığı vardır. Ama aynı zamanda mutluluk olasılığı da vardır…

Jüpiter Koç burcu geçişine yeniden başlamak üzere ve bu sefer 2023 Mayıs ayının ortasına kadar bu burçta ilerleyişini sürdürecek.  Yukarıdaki paragraf Joseph Campbell’in Mutluluğa Giden Yollar kitabından alıntılanmıştır. Benzerlik arketipsel olarak Jüpiter Koç burcu ifadesine oldukça yakın ve o yüzden önümüzdeki sürecin getirebileceği ruhsal motivasyonu anlatmaya çok uygun. Geçtiğimiz Mayıs ayında Jüpiter Koç burcuna giriş yapmış ve gerileme süreçleriyle Balık burcuna geri dönmüştü. Halihazırda Balık burcu ilerleyişini sürdüren gezegen, 20 Aralık Salı günü son kez Koç burcuna geçecek ve bir nevi Mayıs 2022 tarihi itibariyle aktif olmaya başlayan girişimlerimizi ya da cesur ve maceracı ruhumuzu demek daha doğru olur, yeniden canlandıracak. Şimdiye kadar plan aşamasında kalmış, gerçekleştirme fırsatı yakalanamamış ya da kaçırdığımızı sandığımız bazı fırsatları yeniden fark edebilmek ve değerlendirebilmek için 20 Aralık sonrasını hemen ajandalarımıza kaydedebiliriz ancak kalıcı ve geleceğe yönelik yepyeni planlar için harekete geçmek istiyorsak ve birazda cesarete ihtiyacımız varsa, 12 Ocak sonrası Mayıs ayı ortalarına kadarki zaman dilimini kazanç sağlayacak, avantaj getirecek bir süreç olarak aklımızda tutmakta çok fayda var. En çok hangi alanlarda fırsatlar öne çıkar diyecek olursak, diğer kişilerle bağlantılar kurmak, sosyal alanda ve grupsal tabanlı işlerde başarı ve tanınırlık sağlamak, her türden duyuru, marka tanıtımı, çok çeşitli konularda eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler, ticari yenilikler konularında verimli gelişmeler elde edebiliriz.  Unutmayalım, “her zaman bir fiyasko olasılığı vardır. Ama aynı zamanda mutluluk olasılığı da vardır”

Dilara Efeoğlu

ASA ISARCAP

İKİZLER BURCUNDA MARSİYEN DOLUNAY

ŞARTLARI KONTROL ALTINDA TUTMAK ZORLAŞIYOR!

İkizler burcunda “SOĞUK DOLUNAY” Perşembe (8 Aralık) sabahında gerçekleşiyor.

Yılın en son dolunayı olacak görünüm kışın soğuğunun hızla kendini hissettirmeye başlaması ve karanlık gecelerin uzamasından dolayı bu isimle anılıyor.

Değişime hazır olmak, esnek olabilmeyi göze almak içinde bulunduğumuz dönemde psikolojimizi sağlıklı ve disiplin altında tutmamıza yardım edebilir.

Mars ile partil bir kavuşum içinde olan dolunay derecesi, yoğun, bir hayli aktif ve agresif yüzünü ortaya koymaya meyilli enerjiler içeriyor. Mars’ın Ay tarafından geçişi esnasında kapatılması ve bir nevi astronomik olarak tutulma benzeri alacak görünüm, Mars örtülmesi (okültasyon) olarak adlandırılır. Ay, aslında her döngüsünde Mars ile kavuşum yapar fakat deklinasyon sebepli bu geçişinde Ay tam olarak Mars’ dünyasal görünümde kapamış bir nevi örtmüş olacak. Astrolojik olarak ne ifade edebileceğine gelecek olursak; Mars’ın etkisinin tüm yerleşimsel ifadesiyle vurgu kazanacağını söyleyebiliriz. Zorlu ama bir o kadar da özel ve etkin zamanlardan geçiyoruz. Böylesi bir dolunay etkisi, tartışmalar inançların tezat düşmesi yüzünden büyük patlamalara, çıkışlara, kopuşlara neden olabilir. Farkında olmak ve özellikle iletişim olarak sayabileceğimiz haberleşme, anlaşma, fikir ortaya koyma gibi alanlarda bir hayli dikkatli olmak gerekmekte. Adı üstünde Soğuk Dolunay gibi soğukkanlılığı elden bırakmamak, zihinsel olarak kendimizi kontrol edebilmek önemli. Aşırı hareketlilik, telaş içinde olan bir ruhsal durum, korku psikolojisi, kafa karışıklığı, dağılma, adapte olamama yanılgılara, hatalara, problemlere sebep olabilir, uyanık olalım.

Bir diğer yandan zihinsel olarak oldukça aktiflik getiren etkiler kişisel olarak da problem çözme, fikir üretme, çözüm yaratma kapasitemizi arttırıyor. Bu yönüyle oluşan etkileri değerlendirebilir, var olan sorunlar, yeni ortaya konulabilecek projeler ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapmaya başlayabiliriz. İcat, keşif gibi akanlarda öne çıkan haberler ile de karşılaşmak mümkün.

Dolunay derecesi ve Mars Rigel sabit yıldızı ile kavuşum yapıyor. Rigel gökyüzünün akıl, zihinsel beceriler, bilgi ve öğretme konusunda yetenekleri gelişkinleştiren yıldızı olarak bilinir. Yeni şeyler öğrenmek, kişisel yetenek ya da eğilimleri başarılı bir şekilde ortaya koyabilmek gibi konularda da dolunayın etkisini bir ivme olarak kendimize katabiliriz.

İnançlar, dini meseleler, dini kurumlar, ibadethaneler, dini yetkili şahsiyetler bu dönem için bazı hassas, kritik etkiler altında olabilir.

Okullar, eğitim merkezleri, her türlü haber mecrası, kanalları, sosyal medya ve bu kurumlar çalışanları yine kritik enerjiler almaktalar.

Ticaret hayatı, turizm sektörü, diplomat ve diplomatik görevler ve kişiler yine hassas, stresli bir dönem içinde olabileceklerini söyleyebiliriz.

Ülkemiz haritasında baktığımızda, dolunay derecesinin natal Ay Düğümleri ve Uranüs üzerinde tetikleyici olduğunu görüyoruz. 12. Eve düşen dolunay derecesinin natal de tetiklediği noktalar ile birlikte, toprak ve sınır güvenliği konularının gündemde olduğu sürecin çok daha aktif bir şekilde devam edeceğinin işaretçisi. Ayrıca aynı görünüm yönetim ve muhalefet tarafını karşı karşıya getirecek, gerilim barındıran durumlarında su yüzüne çıkması anlamı taşıyabilir.

Dilâra Efeoğlu

ASA CAPISAR

%d blogcu bunu beğendi: