CHİRON (Kiron) Koç Burcunda

 

gereken  "Bir yara ancak kendi bulunduğu yerde iyileşir".

Bir gezegenimsi gök cismi olan Chiron natal haritalarımızda yerleştiği burç, ev ve yaptığı açılar ile her birimizin hayatına, kişiliğine ve varoluş sebebine dair kilit bilgiler taşır. Varlığın bilinçaltından gelen reflekslerini ele veren Kiron, bu reflekslerin oluşturmuş olduğu şekilde hareket anlayışı taşıyan mekanizmamızı ifade eder.

Bir burçta geçiş süresi değişken olan Chiron (Kiron) 17 Nisan günü Koç burcu ilerleyişine başlamakta. Kiron bir önceki Koç burcu geçişini aşağıda vermiş olduğum tarihler aralığında yapmış.

1 Nisan 1968 – 19 Ekim 1968
30 Ocak 1969 – 28 Mayıs 1976
14 Ekim 1976 – 28 Mart 1977

Bu tarihler aralığında doğmuş olanlar için natal haritaları Kiron dönüşü yaşamakta olacak. Haritada bir gezegenin doğum anında olduğu yere dönmesi anlamına gelen dönüş, haritanın tümü ile birlikte okunduğunda, kişinin hayatında oldukça önemli bir döneme işaret eder.

b3fb887d13cfe255a4fe66fed29b965d.jpg

Mitolojik ifadesinden de ilham alabileceğimiz Kiron; yarı at yarı insan olan bir centaur olarak doğar. Anne ve babası tarafından red edilmiş, Güneş tanrısı Apollo tarafından büyütülmüş, eğitilmiş ve artık iyi bir öğretmen olarak kendisi öğrenciler yetiştirmeye başlamıştı. Chiron mitolojisinin ayrıntılı öyküsünü daha önce paylaştığım https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2018/03/30/chiron/ link ile okuyabilirsiniz. Öğrencilerinden biri tarafından yanlışlıkla bacağından derin bir yara alan Kiron, acılarını dindirecek, yarasını iyileştirecek her türlü ilacı yapmış ama kendisine şifa olamayan bu ilaçlar ancak başkalarına şifa olabilmişti. Tanrısal statüye sahip olan Chiron (Kiron) ölümsüzlüğünden vazgeçerek bir ölümlü olmaya razı olduğunda ise acılarından kurtulabilmişti.

Kiron için “yaralı şifacı” tabiri astrolojik terminolojide en çok kullanılan ve Kiron’un ne ifade ettiğine dair bilgi veren tanımıdır. Bir yaraya işaret ediyor olarak düşünebileceğimiz Kiron için aklımızda tutmamız gereken; bahsedilebilecek olan yaranın bilinçaltı şartlanmaları ile gelen ve kişinin bilinç dışı davranışları ile dışarıya yansıtmakta olduğu bir takım psikolojik refleksler halini almış edinimleri içeriyor olduğudur. Aynı zamanda yansıma, yansıtma prensibi gerçekten fiziksel bir yara, bir sorun olarakta kendini göstermekte olabilir.

Gökyüzüsel yerleşimi ile birlikte Kiron, kişisel olduğu kadar kolektife yönelik etkiler barındırdığına dair işaretlerde taşımakta. Bu anlamda Koç burcuna geçişi ile birlikte global anlamda bazı değişimler getirecek olacağıda muhakkak düşünülebilir.
Koç burcunun diğer kişilere öncülük eden, eylem odaklı ve -ben- olma ruhu taşıyan dokusu Kiron’un güçlü içgüdüleri ile birleşmekte. Bu geçiş başlangıçlar oluşturma, başlangıçların içinde yer alma dürtüsü ile girişimcilik yanlısı, aktif, öne çıkan, direkt harekete geçen enerjiler üzerine yoğunlaşma getiriyor olacak. Önümüzdeki dönem yeni mesleklerin oluşmasını, bireysel girişimciliğin artmasını, rekabete açık sektörlerin çoğalmasını ortaya çıkarabilir. Lider olma güdüsü ve isteği taşıyan Kiron Koç yerleşimi, birçok alanda liderlik yapmaya yönelik hareket içinde olmaya doğru artan istek ve eylemselliğin çoğalacağına da işaret etmekte.
Yine Koç burcu geçişi ile bağlantılı olarak, fiziksel enerjinin kullanımına yönelik artan güdü ile birlikte bedensel aktiviteyi kapsayan spor türü ilgi alanlarında artış ve çeşitlilik gözlenebilir.

Kiron Koç burcu geçişi önemli miktarda savunma ve savaşma psikolojisinin etken olmaya başladığı yeni bir dünyasal düzen içerisine çekiliyor olabileceğimize işaret etmekte. Yine öne çıkan sektörlerin başlıcasını silah ve savaş araçları üretimi, askeri malzeme yapımı oluşturacak olabilir.

Birey olmanın güçlü, bağımsız, lider olarak tanımı Koç burcunda yerleşmiş olan Kiron için hem en çok arzu duyulan hem de kendini en tatminsiz hissettiği alan halini alabilmekte. Dürtüsel olarak güçlü, cesaretli, korkusuz, savaşçı, öncü olma güdüleri ile koşullanmış olmak haritalarında Kiron Koç burcu yerleşiminde olanlarımızın tanıdık olduğu bir enerjiyi çizmekte. Varolan potansiyel güç direkt olarak kullanılmaktan çok yansıtma prensibi ile bir diğer kişi yada kişilere yansıtılarak kullanmak yolunu seçmek Kiron Koç burcu yerleşimi olan kişileri; başkaları için öncülük etmek, yol gösterci olmak, diğer kişilerin yüklerini kendi üstüne almak, onların vermesi gereken savaşın komutanlığına soyunmak şeklini alabilir hale getirmekte.

Yukarıda vermiş olduğum tarih aralığında doğmuş olanların haritalarında Kiron önümüzdeki 9 yıla yayılan dönem içinde bir dönüş gerçekleştirmekte olacak. Kiron dönüşü ortalama olarak 47 ila 50 yaş civarına denk gelmekte. Kişisel olarak önemli bir süreci başlatabilecek olan bu geçiş özellikle bireysel kimliğin tanımlanmasına dair gerek psikolojik gerek maddesel boyutta ortaya çıkabilir yeni bir farkındalık yaratma etkisine sahip olabilecek görülmekte.

Önümüzdeki zaman dilimi, -Ben- olma güdüsünün bizde yarattığı kilit olmuş yaralarımızı dönüştürmenin anahtarı olabilir. Bir ölümlü olmayı kabul eden, ölümsüzlüğü terk eden Kiron, acılarının kendisini dönüştürmesine izin vermiş olması ile şifa bulmuş olmanın sembolünü taşır. Kiron’un bir ölümlü olmayı kabul edip ölümü sonrası tanrı Zeus onu ödüllendirir ve gökyüzüne ölümsüz bir sabit yıldız olarak yerleşir. Kişisel olarak natal haritalarımızda Kiron’un yerleşmiş olduğu ev, yara ve şifayı birlikte sunmakta ve unutmamak gereken “Bir yara ancak kendi bulunduğu yerde iyileşir”.

Dilâra B. Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: