Uranüs Boğa Burcunda

Masaüstü

Kanıksanmış, kemikleşmiş, standart halini almış her tür yapı Uranüs tarafından bozguna uğratılmak, çözülmek, dağıtılmak, parçalanmak suretiyle biçim ve form değiştirirler. URANÜS en genel ama en temel anlamında değişim enerjisi demektir. Burada ifade edilen değişim enerjisini; kolektif etkilere sahip olan, tümü birden kapsamaya yönelmiş, baskın bir güç ve karşı konulamaz yenilikçilik, farklılık ve bağımsızlık anlayışı oluşturmakta olur.

Uzun soluklu bir süreci kapsayacak olan URANÜS’ün Boğa burcu ilerleyişi süresince bir çok realite üzerine yansıyacak değişim ve farklılaşım enerjisi, kolektiften bilinçlere doğru akan AYDINLANMA ENERJİSİ ‘nin bilinçsel faktörlerini ortaya çıkarmanın unsurlarını taşımakta olacak.

Sağlamcılık, güvenli alan ve sistem yaratma güdüsü çok güçlü olan Boğa Burcunun temsil ettiği bu güdü şimdi Uranüs’ün bilinen modellerin dışına çıkartma, bireyleştirme, bağımsızlaştırma, yenileştirme güdüsü ile şekillenmekte. Burada bahsedilen değişim, geleceğe yönelmiş dürtülerin açığa çıkardığı bilinçsel bir dönüşmün dünyasal yaşam modeline yansıyan değişimleri olarak kendini göstermekte olacak. Oluşagelecek değişimler sarsıcı, şok edici, çalkantı yaratıcı durumlar ile kendini gerçekleştirebilecek olmaya yatkın enerjiler barındırmakta olabilir.

Bir toprak elementi olan Boğa Burcunda Uranüs ilerleyişinin zaman içine yayılmış sürecine yönelik etkilerine baktığımızda;

Toprak, topraksal kaynaklar, topraksal düzen ve sistemler Uranüs’ün değişim yaratıcı etkisini görebileceğimiz alanların başında geliyor olacaklar. Yeraltı kaynaklarına olan bakış açısında oluşabilecek değişim ile birlikte yerüstü kaynaklarına olan bakış açısı da değişim enerjisinin daha geleceğe yönelmiş, yenilikçi, reformist bakış açısının içinde yer alıyor olacaklar.
Yeraltı kaynaklarının bir türü olan ‘yenilenemez enerji kaynakları’ ile bir diğer türü olan ‘yenilenebilir enerji kaynakları’ URANÜS, Boğa Burcu geçişi ile birlikte, hem teknolojik gelişmeleri hem bu alana yönelik biçimsel hem de zihinsel değişimleri barındıran alanlar olacaklar. Madencilik, yeraltı zenginlikleri ile birlikte yenilenemez enerji kaynakları olan Kömür, Petrol, Doğalgaz ve Nükleer enerji santralleri üzerinde görebileceğimiz bir vurgu oluşmakta olacak. Burada Uranüs’ün Boğa Burcu yerleşimi enerji kaynağı olarak kullanılabilecek teknolojiler üzerinde de önemli değişimler getirmekte olabilecek.
Nükleer enerji santralleri oluşturmak, yeni enerji kaynaklarına yönelmenin bir getirisi olarak hayatımıza daha çok girebilecek olacağı gibi Uranüs’ün devrimci zihinsel süreci, enerjisel kaynaklar üzerinde bilinen modellerin dışına çıkarmak, bilinen modellerden özgürleştirmek, yenilikçi olanı geliştirmek üzerine bir prensip edindirme anlayışı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlenme çağrısını ve etkisini arttırmakta olacak.
Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Dalga enerjisi, Biyokütle enerjisi ‘yenilenebilir enerji kaynakları’ olarak Uranüs’ün taşıdığı bu yenilikçi, devrimci prensibin ortaya çıkarabilecek olduğu farklılaşmış enerji kaynakları halini alıyor olabilecekler. Yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılan bu tür enerjisel kaynaklar alanında ortaya çıkacak olan değişim, bilinçsel bir dönüşüm modelini simgelemekte. Eski ve miladını doldurmuş kaynak üretimleri yerine yeni ve geleceğe yönelmiş yaşamsal kaynak üretimi fikri ön plana çıkıyor olabilecek.
Uranüs, Boğa burcu geçişi, yine topraksal kaynak ifadesi taşıyan inşaat ve inşaat yapım sektörüne yönelik farklılaşan, varolan üzerine hızlı bir değişim enerjisi taşıyan etkileri ile karşılaşabilecek olacağımız bir süreç. Bina, ev, yapı, emlak sistemleri üzerine gelen yenilikçi bir bakış açısı ile birlikte bu alan ve sektörler önemli sistemsel değişim gerekliliği içine girecek olabilirler.
Yeraltı hareketlenmeleri ile bağlantılı Uranüs Boğa burcu geçişi, yeraltı sismik hareketlenmesine yol açabilecek, artabilecek büyük çaplı depremlerin sayısı ve yine yeraltı sismik hareketlemeleri ile bağlantılı olabilecek yanardağ patlamalarını tetikleyecek etkilere de işaret ediyor olabilmekte.

Bir diğer yaşamsal kaynağımız olan gıda ve beslenmeye dair alanlar, Uranüs, Boğa burcu geçişinin yaratacağı değişime yönelik etkisinin yansıma bulabileceği saha halini alacak olabilecekler. Gıda elde edinimi ve seçilen beslenme modeline yönelik oluşabilecek farklılaşım yine eskimiş modellerden farklı, yenilikçi bir tarz taşımakta olacak. “Fayda- Zarar” prensibinin gıda seçiminde öne çıkacak oluşu ile birlikte, yeni beslenme modelleri oluşabiliyor olacak. Bu modellerin en başında Vegan ve Vejetaryen beslenme modeli olan bitkisel kaynaklı beslenme bilinci yayılma alanını oldukça yüksek seviyelere taşıyabilecek.

Boğa Burcunun ifadesinde olan güvenlik oluşturma ve sağlamcılık anlayışının getirisi olan maddesel kazanımları ifade eden iş dünyası, para, para yönetimi, kapital sistem,finans dünyası bu geçişin yaratacağı etkilere açık halde olacak bir diğer alanlar. İş ve çalışma modelleri, para kazanma ve para kaynağı oluşturma modelleri, para birimleri oluşabilecek değişim enerjiisinin yol açıcı, faklılaştırıcı ve bağımsızlaştırıcı etkileri ile yeniden şekillenmekte olan alanlar ve sistemler halini alabilecekler. Uranüs, Boğa geçişi bilenen ekonomik sistemlerin, düzenlerin yada kapitalist modellerin eskisinden faklılaştığı, yeni bir çehre ve yeni bir anlayış kazanmaya doğru değişime uğradığı bir süreç halini alabilir olacak.

Uranüs’ün uzun soluklu Boğa Burcu yolculuğuna geçiş sürecine gezegensel hareket tarihleri olarak baktığımızda;
15 Mayıs 2018 Salı günü Boğa Burcuna geçiş
6 Ağustos 2018 Pazartesi günü Retro (geri) hareketine başlangıç
6 Kasım 2018 Salı günü Koç Burcuna geri dönüşü
8 Ocak 2019 Salı günü Koç Burcunun 28. derecesinde ileri harekete başlangıç
6 Mart 2019 Çarşamba günü retro sonrası Boğa ilerleyişine başlangıç
26 Nisan 2026 Pazar günü İkizler Burcuna geçiş

Dilâra B. Efeoğlu 3.5.2018
ASA, APAI Astrologer

%d blogcu bunu beğendi: