2017 Yılına Astroloji ile Bakış

desktop22-copy

2017 yılına gezegenlerin oluşturdukları açılar, burçsal yerleşimleri, Güneş ve Ay tutulmaları, retro (geri) hareketlerini içeren kısa bir bakış ile yeni yılın taşıdığı enerji bütünseline yaklaşmak amaçlı üzerinde çalıştığım yazımı, her birimiz için mutlu bir yeni yıl dileklerimle paylaşıyorum.

Jüpiter – Uranüs karşıt açısı,
26 Aralık 2016
3 Mart 2017
28 Eylül 2017
2016 yılının son günlerinde 26 Aralık Pazartesi günü kesinleşecek olan Jüpiter- Uranüs karşıt açısı, yıl içinde iki gezegeninde oluşan retro konumları ile 2 kez daha aynı açısal pozisyona geliyor olacak. Jüpiter ve Uranüs karşıtlığı özgürlük, bağımsızlık, değişim ve yenilik arayışına büyük bir vurgu yapar. Geleceğe yönelen fikirsel, düşüncesel bakış açısı ile sıradışı ve radikal değişimler ve fikirler ortamı yaratacak koşulların gelişebileceğini işaret eden Jüpiter-Uranüs karşıtlığı idealleştirilmiş olguların baskın bir şekilde ortaya konulabileceği zamanları gösterir.
_____________________
Jüpiter – Pluto kare açısı
30 mart 2017
4 ağustos 2017
Terazi burcundan geçiş yapan jüpiter ile Oğlak burcundan geçişini sürdüren Pluto, yıl içerisinde 2 kez kare açı konumda olacak. En büyük arzusu güç olan Pluto ile kare açı yapan Jüpiter, büyük muazzam bir güç olarak ortaya çıkacaktır. Dini ya da felsefi inançlar, idealize edilmiş fikirlerin önemli miktarda enerji ile kuvvetlenerek, fanatikleşmiş, saplantı halini almış bir hale dönüşebilecek olduklarını gösteren açı, yıkıcı, sarsıcı, kontrol edilmekte zorlanılan durumlara işaret etmekte.
_____________________
2017 yılında 2 Ay tutulması 2 Güneş tutulması yaşayacağız,
11 Şubat Cumartesi günü Aslan burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması, duygusal anlamda güçlü bir tetikleme etkisi yaratacak. Geleceğe yönelen istekleri, bireyselleşmenin, özgürlük ve bağımsızlık arayışının getirebileceği gerilim etkilerini taşımakta. Toplumsal ve bireysel kimlik arasında gerçekleşecek yeni bir farkındalığa hizmet edecek duyguları açığa çıkaracaktır.
26 Şubat Pazar günü Balık burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması, öncelikle kişisel haritalarımızda denk geldiği evler ile bütünleşecek şekilde olmak üzere, hayatlarımızda önemli değişimler yaratacak enerjileri barındırmakta. Kadersel anlam yüklenebilecek olaylara da işaret eden tutulma, bitişlerin, sonlanmaların sonrasında kurulacak olan yeni başlangıçların enerjisini taşımakta olacak.
7 Ağustos Pazartesi günü Kova burcunda oluşacak Ay tutulması, güçlü bir duygusal farkındalık sağlama enerjisi taşıyor olacak. Amaç ve istekler, kişisel egonun sorgulandığı bir dönemi ifade etmekte.
21 Ağustos Pazartesi günü Aslan burcunda güneş tutulması, yerleşimi, açıları ve sabit yıldızlar ile olan kavuşum derecesi ile güçlü etkilere işaret etmekte. Geleceğe yönelmiş, büyük amaç ve istekler ve bunları gerçekleştirme güdüsü içinde olma vurgusu taşıyan Güneş tutulması, başarı kazanma, yükselme, ön plana çıkma, yönetme becerisi ve liderlik becerisine de işaret etmekte.
_________________________
9 Mayıs 2017 Salı günü (21:28) de Ay düğümleri burç değiştiriyor olacak. İçinde bulundukları Başak/Balık burcundan Aslan/Kova burcuna geçiş yapacak olan düğümlerin etkileri paylaşacağım ayrı bir yazının konusu olacak. Kısaca şunu söyleyebiliriz, Başak /Balık ekseninde bireycilikten uzak diğer kişilere fayda ve hizmet sağlayıcı olabilmek, üretkenlik ve paylaşımcı olabilmenin gerekliliğini öne çıkaran yerleşim, bireyselliğin arka plana alınabildiği, hizmet ve fayda sağlayıcı unsurların ön plana alındığı, görev ve sorumluluk anlayışının gerekliliğine işaret etmekte idi. Burç değiştiren Ay düğümleri Aslan(Kuzey Ay Düğümü) ve Kova burcuna(Güney Ay Düğümü) geçerek içsel gücü bulmaya doğru atılacak adımlara işaret etmekte olacak. Kendine güven ve bireysel gücü sağlıyor olmak, duygular ile bağlantı kurmayı kaybetmemek, yöneticilik ve liderlik vasıflarını kazanabilmek Ay düğümlerinin taşıyacağı bilinçsel değişimleri saklıyor olacak.
__________________________
7 Nisan Cuma – 26 Ağustos Cumartesi, Satürn retrosu
7 Nisan Cuma günü, içinde bulunduğu Yay burcundan geçişini bitirmeden önce Satürn, 150 gün sürecek olan retro dönemine başlayacak. Görev ve disiplinsel tabanlı düzenler üzerinde etkili olacak retro, içinde bulunduğu döneme ağır ve zorlayıcı şartları, kısıtlanma ve sorgulayıcı nitelikler içeren enerjileri taşıyacaktır.
__________________________
7 Şubat 2017 Salı – 10 Haziran 2017, Jüpiter (Terazi burcu) retrosu
7 Şubat Salı günü Jüpiter retro hareketine başlıyor olacak. Jüpiter’in retro dönemleri içsel bir büyüme ve genişleme fırsatı olarak kullanılabilir. Yeni başlangıçlar, yeni beklentiler içine girmek ve bunları elde etmek için zor bir dönemi işaret edebilen Jüpiter retrosu, yeni gelişmeler sağlama yerine içinde olunan durumların sağlama alınması, elde olan üzerine düşünme üzerine değerlendirmeye daha uygun zamanlardır. Jüpiteri’in retrosu 10 Haziran 2017 günü sona erecek.
_____________________________
5 Mart Pazar – 17 Nisan Cuma , Venüs (Koç burcu)retrosu
5 Mart Pazar günü Venüs Koç burcunda geri hareketine başlıyor olacak. Venüs’ün geri hareketi ilişkiler ve karşılıklı kurulan bağlar üzerinde pasifleştirici, kişiyi dışa açık olmaktan alıkoyan, içe döndüren enerjiler taşımakta.
______________________________
Yıl içinde Merkür retrosu;
20 Aralık – 9 Ocak Oğlak burcu
10 Nisan – 3 Mayıs Boğa burcu
13 Ağustos – 5 Eylül Başak burcu
4 Aralık – 23 Aralık Yay burcu
Merkür retrosu dönemlerinde, iletişimsel her türlü bağlantılar üzerinde bazı aksamalar meydana gelebilir. Akıl ve mantıksal olan güdüleri anlatan Merkür retrosu süresince yeni kararlar almak, yeni anlaşmalara imza atmak yerine oluşmuş şartları gözden geçiriyor olmak adına daha güvenli zaman dilimini ifade eder.
______________________________

Aylara göre baktığımızda;

Ocak ayı içinde; Ocak ayı’nın ilk haftası içinde Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Güneş, Pluto kavuşumu güçlü amaçlar peşinde olma, cesaret ve kararlılık sergileme, başarı elde etme arzusu taşıyan girişimleri göstermekte. 9 Ocak gününe kadar sürecek Merkür’ün retro konumu yanlış verilecek kararlara karşı dikkatli olmaya işaret ediyor. Ülkemiz açısından baktığımızda 7. evinde gerçekleşecek olan Güneş, Pluto kavuşumunun öncü burçlarda yerleşmiş Jüpiter ve Uranüs ile olan kare açıları var. Diğer ülkeler ile karşılıklı ilişkilerin zorlu bir süreç içinde oluşu, yaşanabilecek güç çekişmeleri, gizli yürütülen anlaşmalara maruz kalmak, baskıcı ve kontrol edilmekte zorlanılan durum ve olayların gelişiyor olduğu bir dönem olacağı görülmekte. 12 Ocak Perşembe günü Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Dolunay derecesi, öncü burçlarda yerleşmiş olan Uranüs, Jüpiter ile birlikte büyük kare oluşumu içinde. Duygusal anlamda büyük bir gerilime işaret eden açı kalıbı, olaylar üzerinde kontrol sahibi olmanın zor ama insiyatif alabiliyor olmanın önemli hale geleceğine işaret etmekte. 28 Ocak günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeniay, ülkenin finansal, ekonomik durumuna ait gelişen durumları, bazı alınması gereken yeni karar ve girişimleri göstermekte. Toplumsal gelişen olaylar, toplum üzerinde etki yaratacak olan bazı önemli kayıplar bu dönem içinde görülebilir.
_________________________________
Şubat ayı içinde; 7 Şubat Salı günü Jüpiter retro hareketine başlıyor olacak. Jüpiter’in retro dönemleri içsel bir büyüme ve genişleme fırsatı olarak kullanılabilir. Yeni başlangıçlar, yeni beklentiler içine girmek ve bunları elde etmek için zor bir dönemi işaret edebilen Jüpiter retrosu, yeni gelişmeler sağlama yerine içinde olunan durumların sağlama alınması, elde olan üzerine düşünmeye, değerlendirmeye daha uygun zamanlardır. Jüpiteri’in retrosu 10 Haziran günü sona erecek. 11 Şubat Cumartesi günü Aslan burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Oldukça açısal hareketlilik gözlenen, duygusal tetikleme yaratacak olan tutulma haritanın 3 ve 9 aksında gerçekleşiyor olacak. Geleceğe yönelen istekleri, bireyselleşmenin, özgürlük ve bağımsızlık arayışının getirebileceği gerilim etkilerini taşımakta. 26 Şubat Pazar günü Balık burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması öncelikle kişisel haritalarımızda denk geldiği evler ile bütünleşecek şekilde olmak üzere hayatlarımıza önemli değişimler yaratacak enerjileri barındırmakta. Kadersel anlamda gerçekleşecek olaylara da işaret eden tutulma, bitişlerin, sonlanmaların sonrasında kurulacak olan yeni başlangıçların enerjisini taşımakta olacak. Tutulma enerjisi altında kesinleşecek olan Mars Uranüs kavuşumu var. Jüpiter ile karşıtlık yapan kavuşum geleceğe, yeni ufuklara, yeni başlangıçlara döndürülen zihinsel yapıyı göstermekte. Ülkemiz haritasının 9. evi üzerinde gerçekleşecek Güneş tutulması, uluslararası ilişkileri, hukuk ve adalet konularını, dini ve inançsal sistemler ile yüksek eğitim konuları üzerinde dikkat çekici gelişmeleri göstermekte. Mars, Uranüs kavuşumunun 11. ev üzerinde gerçekleşmesi meclis çalışmaların, anayasa değişiklikleri üzerine aktif, hızlı ve yenilikçi, reformist amaçlar içinde gelişeceğini göstermekte.
____________________________________
Mart ayı içinde; Jüpiter-Uranüs karşıtlığının Pluto ile oluşturdukları t-kare açı gökyüzüne hakim konumda. Kalıcı değişimlerin ayak sesi gibi düşünebileceğimiz, radikal değişimler, yeni yapılanmalara doğru gidiş, yeni düzen arayışlarının getirisi önemli değişim dönüşüm enerjilerinin etkisi güçlü görünmekte. 5 Mart Pazar günü Venüs Koç burcunda geri hareketine başlıyor olacak. Venüs’ün geri hareketi ilişkiler ve karşılıklı kurulan bağlar üzerinde pasifleştirici, kişiyi dışa açık olmaktan alıkoyan, içe döndüren enerjiler taşımakta. 17 Nisan Pazartesi günü son bulacak retro, Venüs’ün Türkiye haritasının 10. evi üzerinde transfer ettiği bir dönemde gerçekleşmekte. Ülkenin dış ülkeler ile ilişkilerinde oluşabilecek bazı sorunları düşündüren bu durum, diğer ülkeler ile olan ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar, uyumsuzluk ve ilişkilerde kopmaların işaretcisi olabilir. 28 Mart’da Koç burcunun 7.° de gerçekleşecek olan Yeniay, yepyeni bir döngünün başlangıcını işaret etmekte. Hayatlarımızda yeni başlangıçlar, yeni girişimler için aktiflik ve bedensel, zihinsel güç içeren Yeniay enerjisi alltında iken ani, düşünmeden, bilinçsizce yapılan girişimlere ve değişikliklere karşı dikkatli ve farkındalıklı olmakta fayda var.Türkiye Kuruluş haritasının 10. evi üzerinde gerçekleşen Yeniay yöneticisi Mars ile birlikte 11. ev vurgusu taşıyor. Meclis, yasalar, yasa değişimleri ve ulusal hareketleri ifade eden bu ev konusu dahilinde hızlı, aktif gelişmeler gündem konusu halini alabilir.
___________________________________
Nisan ayı içinde; 7 Nisan Cuma günü, içinde bulunduğu Yay burcundan geçişini bitirmeden önce Satürn, 150 gün sürecek olan retro dönemi başlayacak. 26 ağustos Cumartesi gününe değin retroda kalacak olan Satürn’ün yine retro hareketini sürdürmekte olan Venüs ile oluşan kare açısı bu ay içinde yaşanabilecek bazı olumsuzluklara işaret etmekte. İlişkilere yönelik gelişebilecek zorlanmalar, ilişkilerin sorgulanması, kopmalar ve benzeri durumlar oluşabilir. Mali açıdan da sıkıntılı, daralma içeren bir dönem olabileceğini öncesinde dikkate almakta fayda var. 11 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay da bu açıdan ilişkilere yönelik etkisi güçlü olan sorgulayıcı bir bakış açısı taşıyor olacak. 21 Nisan Cuma günü başlayacak olan Pluto’nun 150 günlük retrosu ile birlikte; gökyüzünde Merkür, Jüpiter, Satürn ve Pluto aynı anda retro durumda olacaklar. Önemli bir zaman dilimine işaret eden gezegensel konumlar, retro Merkür’ün Uranüs ile 11. evde kavuşumda oluşu, tekrar meclis gündemine gelecek konular,yeni kararlar için yavaşlama, gözden geçirme ya da bu dönem içinde alınacak olan yeni bir karar için tekrarlama etkisi getirebilir. Ülkenin askeri ve her türlü güvenlik birimlerini içine alan konular başlıca önemli madde halini alabilir.
____________________________________

Mayıs ayı içinde; Retro konumunu sürdüren Satürn, Uranüs ile kesinleşmiş üçgen açı yapıyor olacak. Değişim enerjisi taşıyan açı, değişimin kalıcı ve bir nevi engellenemez şekilde hayatlarımıza akacak olduğu bir dönemi göstermekte. 11 Mayıs Perşembe günü Akrep burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ülkemiz haritasının 5 – 11 aksı üzerinde etkili. Genç nüfus, spor klüpleri, sporsal faaliyetler, eğlencesel faaliyetler, sanat, sanatçı kişilikler 5. ev konusu olarak bu alanlara yönelik etkileri işaret etmekte. Bu alanlarda yeni gelişmeler, rekabet ya da stress içeren olaylar ile karşılaşılacak olabileceği gibi, 11. ev bağlantısı ile birlikte meclis dahilinde yeni yasa ve uygulamaların bu ay içinde çok daha ön plana geleceği, belki halkın görüşüne açılacağı öngörülebilinir. Mayıs ayı son günlerinde Güneş, Aldebaran sabit yıldız ile olan kavuşumu gerçekleşecek. Belirli koşullar gerçekleşmesi durumunda büyük başarılar vaad eden yıldız olarak tanımlanan Aldebaran sabit yıldızı açısından, başarıların gerçekleşmesi için en önemli kriter dürüstlüktür. Dürüstlükten ödün verilmeye meyilli olmak başarıları al aşağı edecek, iflasa taşıyacak olayları yaratacaktır (Brady). 9 Mayıs 2017 Salı günü (21:28) de Ay düğümleri burç değiştiriyor olacak. İçinde bulundukları Başak/Balık burcundan Aslan/Kova burcuna geçiş yapmış olacaklar. (etkileri paylaşacağım ayrı bir yazının konusu olacak)
______________________________________
Haziran ayı içinde; 9 Haziran Cuma günü Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Dolunay esnasında Ay, Satürn ile kavuşum içinde ve biraz uzak olmakla birlikte Kiron ile kare açıya doğru gitmekte. 25 Mayıs’dan bu yana alınmış olan hızlı ve aceleye getirilmiş kararların yeniden gözden geçirilmesi gereken bir zaman dilimine işaret etmekte. Duygusal kontrolü ele geçirebilmiş olmak verilecek kararların aldatıcı , yanıltıcı etkilerinden uzak tutacaktır. 11 Haziran Pazar günü Jüpiter 13° Terazi burcundan ileri hareketine başlıyor. Jüpiterin dispozitörü Venüs’ün de yöneticisi olduğu Boğa burcuna geçmiş oluşu, bu ay için, yeni başlangıçlar, yeni gelişme ve fırsat yaratıcı ortamlara işaret etmekte. 24 Haziran Cumartesi günü Yengeç burcunda oldukça kuvvetli bir Yeniay gerçekleşecek. Ülkemiz haritasının 1. ev aksı üzerinde gerçekleşen tutulma Merkür ve Mars’ın da tutulma derecesi içinde oluşu ile savunmacı, koruyucu, aile, vatan duygularının oldukça ön plana çıkacağını göstermekte. Bu ay içerisinde yine 1. ev üzerinde transfer halinde olan Mars’ın natal Mars ile olan kare konumuda bu duyguların ön planda olacağı durumları kuvvetlendirmekte.

__________________________________
Temmuz ayı içinde; 2 Temmuz Pazar günü kesinleşecek Mars, Pluto karşıtlığı Haziran ayı son günlerinden itibaren etkisini gösterecektir. Büyük bir mücadele, güç kullanma, hayatta kalma savaşı ile bağlantılanabilecek olayları işaret eden gökyüzünde, bu açının ülkemiz haritasında 1- 7 aksı üzerinde oluşmuş olması önemli bir zaman dilimi içinde olacağımızı göstermekte. Açık düşmanlık sergilenecek olaylar, güç çekişmeleri, açık rekabet ortamları söz konusu olabilir. 9 Temmuz Pazar günü Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay’ın yine natalde bu evlerin üzerinde gerçekleşiyor oluşu bu açının etkilerini ortaya çıkaracak enerjileri barındırmakta. 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Aslan Burcunda Güneş, Mars kavuşumu gerçekleşecek. Ağustos ayının ilk yarısı içinde de etkili olacak bu kavuşum, ekonomi, ülkenin maddi kaynakları, parasal konuları öne çıkarıyor olacaktır.
____________________________________
Ağustos ayı içinde; 4 Ağustos 2017 Cuma günü Jüpiter – Pluto kare açısı kesinleşmiş dereceye gelecek. Büyük bir güç, güçlü amaçlar ve amaçları güçlü bir şekilde ortaya koyuyor olma enerjilerini barındırmakta bu oluşan açı. 7 Ağustos Pazartesi günü yılın ikinci Ay tutulması Kova burcunda gerçekleşiyor olacak. Kontrol edilmekte zorlanılan durumlara, yanlış verilebilecek kararlara, kazanılmış önemli pozisyonları kaybetme riskine karşı dikkatli olmayı işaret eden Ay tutulması, ülkemiz natal haritasının 8 – 2 ekseni üzerinde oluşmakta. Ekonomi ve mali kaynaklara dikkat çektiren tutulma, halkın mali kaynak sıkıntısı içinde olabileceğine de işaret eden bir dönemi göstermekte. 21 Ağustos Pazartesi günü Aslan burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Etkileri devamında sürecek 1 yıla yayılacak olan tutulma derecesi Regulus sabit yıldızı ile kavuşum açısı içinde. Oldukça güçlü etkilere dikkat çeken Aslan burcunda tutulma, büyük güç sergileme, yöneticilik ve hükmetme amacı sergileyen güdüleri barındırmakta. Başarı ve üstünlük sağlama enerjisine işaret eden tutulma derecesine Türkiye kuruluş haritası üzerinden baktığımızda komşu ülkeler üzerinde güç sağlama amacı taşıyan girişimler, her türlü ekonomik kaynak sağlamaya yönelik yeni sağlanacak girişimler, iletişim, gazete, internet gibi medya alanları üzerinde getirebilinecek yeni gelişmeler olacağını söyleyebiliriz.
_____________________________________
Eylül ayı içinde; 6 Eylül Çarşamba günü Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor olacak. 20 Eylül Çarşamba günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeniay öncesi, idealler, arzular ile gerçekler, kurallar ve kusursuzluk arayışı içinde duygusal ikilemler yaratacak olan Dolunay yeni bir farkındalık kazandıracak enerjiler taşımakta. Bu ay içinde Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay fazında Başak burcunda oluşmuş bir gezegen yoğunluğu var. Sistem, düzen, hizmet anlayışına vurgu yapan Yeniay, yeni sistem, yeni düzen oluşturma, kendin dışındaki kişiler adına yeni alınacak sorumluluklara, artan görev ve hizmet gerekliğine işaret etmekte. Türkiye haritasının 4. evi üzerine düşen Yeniay derecesi, bu evin konuları olan toprak, toprak mahsülleri, toprak sahipleri, gayri menkuller, emlak ve inşaat konularına dikkat çekmekte. Bu konular üzerinde getirilecek yeni düzenlemeler, yeni sorumluluklar, ayrıntılı ve analizci bir bakış açısı gündem konusu haline gelebilir.
___________________________________
Ekim ayı içinde; 28 Eylül Perşembe günü Uranüs ile olan karşıt açısını tekrarlayan Jüpiter, harekete geçme, yeni yollar arama, organize olma ve grupsal, toplumsal amaçlı hareketlerin oluşabileceğini göstermekte. Ekim ayının 5. günü Koç burcunda bir Dolunay oluşumu var. Venüs ve Mars’ın kavuşum içinde olduğu gökyüzü, ilişkiler üzerine önemli bir vurgu yapmakta. 19 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek olan Yeniay Terazi burcunda ve Yeniay esnasında Güneş- Uranüs karşıtlığı kesinleşmiş derecesinde olacaklar. Yeni başlangıçlara, yeni ilişkilere, ortaklıklara, işbirliklerine işaret edebilecek olan Yeniay derecesinin Uranüs ile olan karşıtlığı, hızlı ve ani gelen değişimleri, değişimin gerekliliğini anlatan enerjilere sahip. Terazi burcundaki Yeniay ülkemiz haritasının 5. evi üzerinde gerçekleşmekte, 11. evde transfer eden Uranüs karşıtlığı ile birlikte bu aks üzerinde etkili olacak Yeniay, çocuklar, gençler, eğitim sistemi, eğlence ve sanatsal faaliyetler ile ilgili yaşanacak gelişmelere işaret etmekte. Bu alanlar ile ilgili konularda yeni çıkan yasalar, yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. 10 Ekim 2017 Salı günü burç değiştiren Jüpiter, Akrep burcunda yaklaşık 1 yıl sürecek yolculuğuna başlıyor olacak.
___________________________________________
Kasım ayı için; 4 Kasım Cumartesi günü Boğa burcunda Dolunay oluşumu var. Güneş, Jüpiter ile kavuşum, Neptün ile üçgen açı içinde. Sezgilerin, idealleştirilmiş fikirlerin, hayallerin gerçekleştirilmesi amacı içinde iken, gerçeklerle yüzleşme, maddesel dünyanın gerekliliklerini yerine getirme dürtüleri ile karşılaştıracak olan Dolunay derecesinin dispozitörünün (Venüs) Uranüs ile olan karşıtlığı ilişkiler üzerinde bağımsızlık arayışının getirisi olarak bazı sorunlara, kopmalara işaret ediyor. Ülkemiz haritasının 5. evi üzerinde gerçekleşecek Dolunay haritasında Mars, Türkiye natal haritasında olan konumu ile aynı dereceye gelmiş pozisyonda olacak. Bu dönem içinde gelişebilecek bazı iç huzursuzluklar, toprak güvenliği konusunda artan mücadele, yönetime muhalefet gösteren oluşumlar içinde olma durumları oluşabilir.
________________________________________
Aralık ayı için; Aralık ayının ilk günlerinde kesinleşecek olan Mars-Uranüs karşıtlığı, Yay burcundaki yolculuğunun son günlerinde olan Satürn ile yaptığı köprü niteliğindeki açı ile birlikte, yeni bir düzen anlayışının mücadelesi içinde olma, eski, zamanı dolmuş sistem ve yapıların yerine yeni oluşumlar yeni yapılanmalar sağlama gerekliliğini ve oluşturulabilecek imkanını işaret etmekte. 23 Aralık 2014 gününden bu yana Yay burcunda yolculuğunu sürdürmekte olan Satürn, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü Oğlak burcuna geçiş yapmış olacak. Satürn’ün Oğlak burcunda getireceği etkiler bir başka yazımın konusu olacak olmakla birlikte, yöneticisi olduğu burca geçen Satürn, sorumluluklar, görev bilinci, oluşturulmuş düzenler, yapılar, yönetsel ve sistemsel olgular üzerinde yeni yapılanmalar taşıyor olacaktır.

Dilâra Başar Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: