Astrolojik Yazılar

Uranüs Boğa Burcunda

Kanıksanmış, kemikleşmiş, standart halini almış her tür yapı Uranüs tarafından bozguna uğratılmak, çözülmek, dağıtılmak, parçalanmak suretiyle biçim ve form değiştirirler. URANÜS en genel ama en temel anlamında değişim enerjisi demektir. Burada ifade edilen değişim enerjisini; kolektif etkilere sahip olan, tümü birden kapsamaya yönelmiş, baskın bir güç ve karşı konulamaz yenilikçilik, farklılık ve bağımsızlık anlayışı oluşturmakta … Uranüs Boğa Burcunda


CHİRON (Kiron) Koç Burcunda

Bir gezegenimsi gök cismi olan Chiron natal haritalarımızda yerleştiği burç, ev ve yaptığı açılar ile her birimizin hayatına, kişiliğine ve varoluş sebebine dair kilit bilgiler taşır. Varlığın bilinçaltından gelen reflekslerini ele veren Kiron, bu reflekslerin oluşturmuş olduğu şekilde hareket anlayışı taşıyan mekanizmamızı ifade eder. Bir burçta geçiş süresi değişken olan Chiron (Kiron) 17 Nisan …https://dilaraefeoglu.wordpress.com/?s=kiron+ko%C3%A7+

 


Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 2017 – 2018 Yılı Dönemsel Harita Yorum

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu kutlamakta olacağımız 29 Ekim günü aynı zamanda Cumhuriyetimiz yeni bir Güneş Dönüşüne başlıyor olacak. Bir öngörü yöntemi olan Güneş Dönüşü haritası tekniği ile oluşturduğumuz haritayı inceleyerek gelecek bir yıllık süreçte ülkemizi bekleyen olaylar hakkında öngörü yapabiliriz. Türkiye Cumhuriyetinin 94. yılının Güneş dönüşü haritasının yükselen burcu Balık. Balık burcu Türkiye Cumhuriyeti natal haritasının 10. evinin burcudur. Bu bize ülkemizin bir yıllık gündemini oluşturacak olan konuların ağırlığını iktidar, devlet başkanları, hükümet, üst düzey yöneticiler ile ilgili konuların oluşturacak olduğuna işaret getirmekte. Köşe evlerde değişken burçların yerleşmiş olması içinde bulunacağımız yıl için değişkenlik gösteren şartların aktif olacağını düşündürmekte…Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 2017 – 2018 Yılı Dönemsel Harita Yorum


Satürn Oğlak Burcunda

Satürn, Oğlak burcunun yönetici gezegenidir. Benzer doğaları ile Oğlak burcunun en temel ifadesini inşaa etmek, yapılandırmak, kontrol ve disiplin geliştirmek oluşturur. Satürn, Oğlak burcu ilerleyişinin en temel anlamını oluşturacak olan bu ifadeler, Oğlak burcunun yönettiği konular, alanlar üzerinde etkili olacaklar.

Devlet, devlet sistemleri, devlet yöneticileri, devlet kurumları Oğlak burcu tarafından temsil edilirler. Önümüzdeki Satürn, Oğlak burcu döneminin bu alan kurum ve kişileri üzerinde Satürn, Oğlak burcu geçişi temel ifadesi olarak bahsetmiş olduğumuz; yapılandırma, kontrol geliştirme, biçimlendirme, disipline etme etkisini global boyutta çalıştıracak anlamı taşımakta. Devlet sistemleri, devlet biçimleri ve devlet yapıları üzerinde realist yaklaşımlar sergileyecek olan Satürn’ün en temel anlamı yapısallık sağlamaktır ve Satürn yarattığı sınırlandırıcı, sorgulayıcı, elemine edici, sorumluluk getirici etkiler ile yeniden yapılaşma süreci başlatacak….https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/12/19/saturn-oglak-burcunda/

 


 

Ruhun Döngüsü, Ay Düğümleri burç değiştiriyorlar

Ay düğümleri kişinin varoluşunun geçmiş ve geleceği üzerine süren bir döngüyü sembolize ederler ve bu döngünün süregelen kökleri, izleri, uzanımı, nasıllığı hakkında bilgi verici olarak değerlendirilirler. Mitolojide Ay düğümleri çoğu zaman Ouroboros, kendi kuyruğunu ısıran bir yılan ya da bir yılan ve ejderha şeklinde resmedilen bir sembol ile bedenlendirilir. Kuyruğunu ısıran, yutan bir yılan ya da ejderha kendini yeniden yaratımın sembolizmasını taşır. Bu sembolizma aynı zamanda evrensel ve sonsuz döngününde sembolizmasını içermektedir…dilaraefeoglu.wordpress.com/…/ruhun-dongusu-ay-dugumleri-burc-degistiriyorlar


Pluto, Pluto retrosu

Her tohum toprağın altında dönüşür, toprağın üzerinde filizlenir…
Büyük, derin, köklü ve çok güçlü bir enerjiden bahsediyorsak ve orada dönüşümün ayak sesleri varsa Pluto’dan bahsediyoruz demektir. Mitolojinin yeraltı tanrısı Hades (Pluto), astrolojide dönüştürme, yenileme, başkalaştırmanın etkin gücünü taşır. Pluton’un yaratıcılığı dönüştürücülüğüdür…. dilaraefeoglu.wordpress.com/…/pluto-oglak-burcunda-pluto-retrosu


Yin Yang

Evrendeki her şey tek bir ilkede iki enerjisel gücün birbirleri ile döngüselliğinin sürekliliğinde oluşur. Yin ve Yang. Aralarında kutupsallık ilişkisi olan bu iki yaratıcı enerji her an kendi içlerinde etkileşim ve dönüşüm hali ile yaratımsal enerjinin kaynağını oluştururlar. Yin içinde Yang, Yang içinde Yin vardır. Çin filozofu Lao Tzu, “Tek başına bir Yin doğamaz ve tek başına bir Yang büyüyemez.” demiştir…https://dilarabasarefeoglu.com/2017/01/26/yin-yang/

_________________________________________________________________

Pluto, Uranüs ve Jüpiter açıları; Zihinsel bir kabuğun soyulması…

Dane Rudyhar, Triptych isimli ilham verici eserinde Uranüs’ü “evrensel ruhun yaratıcı gücü olarak tanımlamaktadır. Rudyhar, Uranüs’ün kişisel “başkalaşma, şekil değiştirme” aşamasını ifade ettiğini ve “başkalaşıma uğrayan kişinin Evrensel Aklın ortaya çıkması için bir odak haline geldiğini” belirtmektedir…https://dilarabasarefeoglu.com/2017/01/06/pluto-uranus-ve-jupiter-acilari-zihinsel-bir-kabugun-soyulmasi/Pluto, Uranüs ve Jüpiter açıları; Zihinsel bir kabuğun soyulması…

_________________________________________________________________

2017 Yılına Astroloji ile Bakış

2017 yılına gezegenlerin oluşturdukları açılar, burçsal yerleşimleri, Güneş ve Ay tutulmaları, retro (geri) hareketlerini içeren kısa bir bakış ile…devamı için; 2017 Yılına Astroloji ile Bakış, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/12/25/2017-yilina-astroloji-ile-bakis/


KARMANIN EFENDİSİ SATÜRN, YAY BURCUNDA NEYİ İFADE ETMEKTE

Ruhun dünya üzerinde bir bedene sahip olması, bedenlenmesi ve bedenlenen varlığının maddesel dünya üzerinden sağlayacağı benliğinin yapıtaşlarını oluşturan prensip olan Satürn klasik astrolojiye göre en dışta yer alan gezegen olarak dünya üzerinde bedenlenmiş olan varlığın alacağı en son halini ortaya koyan, ezoterik astrolojiye göre de ruhsal karma’yı gösteren gezegen olarak yorumlanır…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/12/02/karmanin-efendisi-saturn-yay-burcunda-neyi-ifade-etmekte/


Denderah Zodyak Kuşağı

Güney Mısır’da Nil ırmağının batı kıyısında eski bir yerleşim yeri olan Denderah kasabasında bulunan, kasaba ile aynı adı taşıyan Denderah Tapınağının içinde…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/11/18/denderah-zodyak-kusagi/


Türkiye Cumhuriyeti Yıllık Öngörü Haritası

29 Ekim 1923 günü (20:30), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Cumhuriyet yönetimini ilan etmesi esnası anına dayanarak ve her yıl Güneş’in aynı dereceye geldiği haritayı baz alarak (28.10.2016,10:27) hazırlanan o yıla ait öngörülerde bulunmaya imkan veren Solar Return (Güneş Dönüşü)yöntemi ile ülkemiz üzerinde bir yıllık etkili olacak durumlar hakkında bilgi sahibi olabiliriz… devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/10/27/turkiye-cumhuriyeti-yillik-ongoru-haritasi/


Jüpiter Terazi Burcunda

9 Eylül 2016 Cuma günü Başak burcundaki yolculuğunu sonlandırıp Terazi burcuna geçiş yapan Jüpiter adalet ve eşitlik arayışının öne çıkacak olduğu bir dönemi işaret etmekte. Jüpiter’in Terazi burcunda oluşu ile uyum ve ahenk arayışı içeren enerjiler hayatlarımızda etken olmaya başlayacaktır…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/09/06/890/


Uranüs, Aydınlanmanın Anahtarı

Uranüs ve Toplumsal olarak üzerimizde etkilerine kısa bir bakış, Satürn ötesi gezegenler olan Uranüs, Neptün ve Plüton, ağır hareket ediyor olmaları ile içinde bulundukları burçlarda uzun süre kalırlar. Uranüs bir burçta ortalama 7 yıl, Neptün 14 yıl, Plüton 14 ila 24 yıl arasında değişen sürelerde kalır…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/07/22/uranus-aydinlanmanin-anahtari-uranus-ve-toplumsal-olarak-uzerimizde-etkilerine-kisa-bir-bakis/


Sabit Yıldızların Suretler Kitabı, Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite

X. yüzyıl astronom bilgini Abdurrahman es-Sûfî tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yer aldığı Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite (Sabit Yıldızların Suretler Kitabı), Sabit yıldızlar konusunda klasik eser haline gelmiş ve asırlarca İslâm âleminde en önemli müracaat kitabı olarak kabul edilmiş olan eseri, Nasîrüddin et-Tûsî (ö. 672/1274) Farsça’ya tercüme ederek çalışmalarında kullanmıştır…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/06/22/sabit-yildizlarin-suretler-kitabi-kitabu-suveril-kevakibis-sabite/


HERMES (MERKÜR)

” Kimsin” diye sordum. “Ben yolu gösteren yüce zihinim. Tek
tanrı olan Aton’un aklıyım. Seninle her yerde ve her zaman
birlikteyim. İsteklerinden haberim var. Sorularını açıkça
bildirirsen yanıtlarını alacaksın” dedi ”…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/05/31/hermes-merkur/


Astroloji, Takımyıldızlar ve Zodyak Burçlar Kuşağı Hakkında,

Takımyıldız, sabit yıldızlardan oluşan, gökyüzünde parsellenmiş 44’ü kuzey yarımküre’de, 44’ü güney yarımkürede olmak üzere toplam 88 alandan her birine verilen isimdir. Takımyıldızlar tanımı, yeryüzünden bakışla birbiriyle ilgili gibi gözüken fakat aslında birbirlerinden farklı uzaklıklarda bulunan, yeryüzüne olan izdüşümlerinde bize aynı hizaymış gibi görünen yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılır…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/05/16/astroloji-takim-yildizlar-ve-zodyak-burclar-kusagi-hakkinda/


Gezegenlerde Gün Yöneticiliği ,

Hangi gün hangi gezegen tarafından yönetilmekte,
Babilliler ve kadim Mısır bilginlerinden bu yana Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin her birinin kendi kudreti ile haftanın bir gününü yönettikleri gözlemlenmiştir. İslâmi kaynaklarda da gördüğümüz bu bilgi farklı din ve kültürdeki kozmoloji kitaplarında da görülmektedir…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/03/16/gezegenlerde-gun-yoneticiligi/


Güneş Tutulması, Saros Döngüleri

Sümerler gök cisimlerini yakından inceleyen ilk medeniyettir, ancak onların buluşlarıyla ilgili bilgilerin çoğu Babilliler’in yazılı belgelerinden elde edilmiştir. Babillilerin gök cisimlerinin hareketlerini izleyip kil tabletlere yazdığı astronomi alanındaki “Enuma Anu Enlil” adlı tablet serisi Ay ve Güneş’in hareketlerini, hava durumunu, gezegen ve yıldızlar…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/03/04/gunes-tutulmasi-saros-donguleri/


HERMETİKA , EVRENSEL VE ÖZEL

Atum düzenledi Zodyak takım yıldızlarını doğa’nın devinimleriyle uyumlu olarak ve onları görevlendirdi şekillendirmekle bütün hayvan formlarını.
Bu Tanrılar kullandıklarında kendi farklı güçlerini,ortaya çıktı…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/02/18/hermetika-evrensel-ve-ozel/


Hermes Trismegistus

Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir                                                                   ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler.

Mısır kökenli Yunanca metinlerde Hermes Trismegistus’tan majinin, simyanın, astrolojinin, astronominin,tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak söz edilir. Bu metinlerde ondan “üç kere büyük Hermes” anlamında “Hermes Trismegistus” olarak söz edilir…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/02/15/103/


HERMETİKA, ZODYAK VE KADER

Yaratıcı, bu mükemmel düzendeki evreni yarattığında dünyaya da düzen vermek istedi.
Bunun için oraya, ölümsüz bir varlık suretinde yaratılmış ölümlü bir yaratık olan insanı indirdi, Kozmos’un tanrısal yapısını güzelleştirmek için. İnsanın işlevidir Atum’un eserini tamamlamak…devamı için, https://dilarabasarefeoglu.com/2016/02/15/58/


%d blogcu bunu beğendi: