Karmanın Efendisi Satürn, Yay Burcunda Neyi İfade Etmekte

6d8096a5d222e034041ad7a526f8f082

Karmanın Efendisi Satürn, Yay Burcunda Neyi İfade Etmekte

Ruhun, dünya üzerinde bir bedene sahip olması, bedenlenmesi ve bedenlenen varlığın maddesel dünya üzerinde yapıtaşlarını oluşturan prensip Satürn, klasik astrolojiye göre en dışta yer alan gezegen olarak dünya üzerinde bedenlenmiş olan varlığın alacağı en son halini ortaya koyan, ezoterik astrolojiye göre de ruhsal karma’yı gösteren gezegen olarak yorumlanır.

Kişiliğin en temel yapısı hakkında bilgi verici nitelikleri üzerinde taşıyan Satürn, kişisel haritalarda yerleştiği burç ve evler ile doğru orantılı olarak kişilerin hayatlarında yapılandırmaları gereken, onları gelişmiş ruhsal niteliklerini kazanmalarına götürecek deneyim, sorumluluk ve disiplin ile karşılaşacakları alanları göstermektedir.
Ruhun katettiği yolda, maddi dünya üzerinde gerçekleştireceği görevler ve alacağı sorumluluklar ile olgunlaştıran, bilgeleştiren gezegen Satürn, en temel yapıyı barındırır. İnşaa etmek, oluşturmak, reel hale getirmek, disipline etmek, olması gerekeni olması gereken hale getirmek, yapılandırmak Satürn’ün doğasıdır.

Ruh bilgeliğe giden yolun zorlu sınavlarından geçer;

Satürn sınırlandırır, Satürn disipline eder, yoksun bırakır, korkutur, yalnızlaştırır, zorlaştırır, ağırlaştırır, üzer, yorar, sınar ve bilgeleştirir, astrolojide bilinir ki; Satürn denilince, Karma’nın Efendisi denir.

Kaosa düzen getiren,

Antik Yunan mitolojisinde bir titan tanrısı olan Kronos ile özdeşleşen Satürn, içinde yaşadığı döneme düzen getiren, karışıklıkları sonlandıran tanrı olarak bilinir. Satürn dünyasal yaşamın şekillenebiliyor olması için gereken yapılaşmayı sağlayan, toplumsal kuralları, sosyal düzeni ortaya koymakla görevli gezegen olarak ‘kaosa düzen’ getiren olarak tanımlanır.
Gezegenler ilk hareketi veren astrolojik temsilcilerdir. Astrolojide ‘ne’ sorusunun cevabını gezegenlerden ‘nasıl’ sorusunun cevabını ise burçlardan alırız. Buradan da anlaşılacağı gibi olayların karakteristliğini gezegenler ifade eder ve içinde bulundukları burçların niteliklerine hizmet ederek nasıllığını gerçekleştirirler. Pek tabii astroloji disiplininin temel aldığı bir çok niteliklere göre şekillenen etkenler ile olaylar böylelikle okunabilir olurlar.

Bu yazının konusu bir gezegenin (burada Satürn) bir burç içinde olan yolculuğu esnasında o burcun nitelikleri ile kendi çalışma prensiplerini nasıl ortaya koyacağı üzerine bir bakış açısı sağlamak. Bunun tam olarak nasıl çalıştığının anlaşılabilmesi için Satürn’ün yapısı hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi tercih ettim. Satürn içinde bulunduğumuz dönemde Yay burcundan geçiş yapmakta ve hep birlikte deneyimliyor olduğumuz bu geçişin, yaşanılan olaylar üzerinde yarattığı yansımaları örneklemek çok daha anlamlı hale getirecek. (23 Aralık 2014 Salı günü Yay burcuna geçiş yapan Satürn’ün istasyon tarihlerine burada değinmeyeceğim ve yazının sonuna not olarak ekliyor olacağım).

Satürn, Yay burcunda olduğu sürece Yay burcunun ana temaları olan konularına hizmet ederek çalışacak ve kendi doğasının perensiplerini Yay burcunun temel ifadesi olan konuları üzerinde gösterecekti ve şimdiye kadar öyle de oldu. Ben bu yazıyı tamamladıktan sonra Satürn, Yay burcunda olan yolculuğuna devam ediyor olacak. Bu yazının amacı şimdiye kadar ki olan yolculuğunun görünen resmini açıkça ortaya koymaya çalışmak. 20 Aralık 2017 Çarşamba günü Oğlak burcuna geçişine değin Satürn, Yay burcundaki yolculuğunu sürdürecek.

Yay burcu en ideal prensibi, hayatın anlamını keşfetmek, mânâ ile yoğunlaşan yüksek zihnin aradığı evrensel prensiplere ulaşmaktır. İnançlar, felsefi düşünceler,filozofik zihin ve sezgisel aklın niteliklerini taşıyan Yay burcu, dini, felsefi inanç ve görüşler ile şekillenen tüm konular, sistemler ve olaylar, yüksek eğitim, öğretim, medya ve yayıncılık, yabancılar, uzak yerler, uluslararası konuları ifade eder.
Satürn, Yay burcuna geçiş yaptığı andan itibaren bu nitelikleri taşıyan düşünce ve sistemler Satürn’ün görev ve sorumluluk alanına girmiş oldular. Gerek kişisel, gerek toplumsal, gerek ülkemizin geneli dahilinde hep birlikte yaşadığımız olaylara bir de bu bakış açısı ile bakmaya başladığımızda rahatlıkla görebileceğimiz şey inançsal, felsefi, dini düşünce ve görüşler ile şekillenmiş tüm sistemlerin bir nevi sınavdan geçiyor olduğu.
Satürn yapılaşma enerjisi taşır, paradigmayı, değerleri koruma ve bu değerler ile oluşturulmak istenilen yapılaşmayı anlatır. İçinde bulunduğumuz süreç bunu doğrular nitelikte olayları içermekte. İnançsal güdüler, idealler ile şekillenen geleceğe yönelik yapılaşmaları oluşturmak için artan istek ve çaba oldukça yükselmiş bir yönde.
Bu yönde görüşler ve yapılar üzerinde Satürn’ün disipline eden enerjisi, bu tarz sistemlerin üzerinde ağırlığını hissettirerek, gerçekler ile karşılaştıran, disipline eden, sınırları çizen, törpülenmesi gereken her tür aşırı uç görüş ve inançları elemeye tabii tutan yansımalar yaratmakta.
Dünya üzerinde inançsal içerikli çatışmalar, tarikat, cemaat ve oluşan mezhep sorunları, felsefi, dini ideolojiler ile oluşturulmak istenilen sistemler, bu niteliklerle kurulmuş sistemlerin sorgulanmaya doğru çekilmesine yol açan olaylar, gizli yürütülen örgüt ve teşkilat sistemlerinin varolma çabalarını ortaya koyan çehreleri, çevremizde gelişen olayların ana dilini oluşturmakta.
Olaylara çok yönlü bakabilme üslubu, etik ve ahlak anlayışı Yay burcunu adalet ve hukuksal konular üzerinde etkin kılar. Hukuksal sistemler, adalet ve haklar üzerine çalışan sistemler Yay burcu ile ifade edilirler. Satürn, Yay burcundan geçiş yapıyor olduğu süre zarfında etkisini bu sistemler üzerinde de göstermekte. Hukuksal içerikli sistemlerin, kendi içinde disipline olmaya mecbur bırakan etkiler içinde kalışı, sistemde bozulmuş olan düzenin ortaya çıkan yansımaları, bu alanda görev ve sorumluluklara getirilen sınırlayıcı, daraltıcı boyut taşıyabilen yeni düzenlemeler yine Satürn’ün Yay burcunda oluşturduğu ana göstergelerden biri.
Satürn’ün Yay burcunda geçiş yaptığı 2014 Aralık ayı sonrası gündemimize biraz gözatıp biraz hatırlamaya başladığımızda medya kuruluşlarının yaşadığı zorluklar, yayıncılık alanında yaşanan sıkıntılı süreçler, kaybedilen önemli gazeteci kimliklerden bahsetmek mümkün. Yay burcu medya, yayıncılık, yazarlar ile ilgili konuların da yöneticiliğini yapar. Yine içinde olduğumuz bu süreçte medya ve iletişime getirilen yasaklar, sınırlandırmalar, sosyal ağlarda yaşanan kısıtlanmalar Satürnyen oluşumların getirisi olarak paradigmayı koruma enerjisi taşımaktan öte birşey değil.
Yüksek eğitim, üniversiteler, akademik kuruluşlar, öğretim üyeleri, profesörler, eğitmenler yine bu burcun konusu dahilindedirler. Ülkemizde 2015 yılı itibari ile bu kurum ve kimlikler çerçevesinde ortaya çıkan sorunlar, kurumların yeni bir yapılaşma içine girmesi zorunluluğu açıkça ortada.
Uzak yerler, yabancılar, uluslararası ilişkiler ve seyahat, zodyakta 9. burç olan Yay burcunun ifade ettiği konuları arasındadır. Satürn’ün bu burçtan geçişi ile birlikte bu konular üzerinde darlaştırıcı, sorun çıkarmaya yönelik, kısıtlayıcı etkileri barındıran, yaşanılan uluslararası sorunlar, yabancılarla ilgili ülkemizin mülteci sorunu ile birlikte artan sorumluluk ve görev anlayışı, turizm sektöründe varolan sıkıntılı süreç Satürn’ün disipline edici enerjisini bu alanlar üzerinde gösteriyor olmasının gerçekliğini taşımakta.

İçinde bulunduğu burcun niteliksel modeli ile ortak bir zihin oluşturan Satürn, alınması gereken dersler, edinilmesi gereken sorumluluk anlayışı ile kaosa düzen getiren enerjisini açıkça ortaya koymakta. Satürn’ün vaat ettiği bir güven duygusu vardır ama ancak onun gösterdiği görev ve sorumlulukların altında yatan bilince ulaşan ruh Satürn’ün vaat ettiği güven duygusuna erişir. Satürn bilgeleşmeye açılan bir kapı…

Dilâra Başar Efeoğlu
02.12.2016, Cuma

Not : Satürn Yay burcu yolculuğu esnasında gezegensel hareketlerini gösteren istasyonlarına varış tarihlerini burada belirtiyorum.
23 Aralık 2014 Yay burcuna geçiş, 15 Mart 2015 (4 derece Yay) retro başlangıcı, 15 Haziran 2015 Akrep burcuna dönüş, 3 Ağustos 2015 Retro sonu (28 derece Akrep), 18 Eylül 2015 Yay burcuna geçiş, 24 Mart 2016 retro başlangıcı (16 derece), 14 Ağustos 2016 retro sonu (9 derece), 7 Nisan 2017 retro başlangıcı (27 derece), 26 Ağustos 2017 retro sonu (21 derece), 20 Aralık 2017 (07:48) Oğlak burcuna geçiş.

.
Görsel : Cimitero monumentale di Staglieno, Cenova, İtalya.

%d blogcu bunu beğendi: