BİR EŞİK DAHA GEÇMEYE HAZIR MISINIZ? AKREP- BOĞA BURCU AY DÜĞÜMLERİ

Hayatta kalmanın çetin savaşını vermeye çalışan ruh yaşamaya cesaret etmeyi öğrenecek.

18 Ocak 2022 Salı günü İstanbul saatiyle, 21:49’da Ay düğümleri burç değiştiriyorlar ve Akrep – Boğa burçları aksında hareket etmeye başlıyorlar.

Ay düğümlerinin Akrep ve Boğa burçlarında kalışı 18 ay sürecek ve 18 Temmuz 2023 günü Koç-Terazi aksına gerilemiş olacaklar. Gerilemiş olacaklar dedim çünkü Ay düğümleri astronomik olarak bir gösterge noktasını ifade ederler ve noktanın konumu mütemadiyen Zodyak kuşağının tersi yönde hareket eder. Düğümler, gökyüzünde Ay’ın Güneş etrafındaki yörüngesi ile Güneş’in yörüngesinin kesiştiği noktanın matematiksel karşıtlığıdır. Hint kökenli bir geçmişi olan düğümler karma astroloji yorumlarında oldukça öne çıkan gösterge halini alırlar. Güney Ay Düğümü kişi için geçmişi sembolize ederken Kuzey Ay Düğümü geleceği sembolize etmektedir.

Güney Ay Düğüm Akrep – Kuzey Ay Düğüm Boğa olarak hareket ettikleri yakın tarihleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarih aralıklarında doğmuş olan kişiler için düğümlerin döngüsünü tamamlayıp tekrar yerine döndüğü zamanlara işaret eder ve bu kişinin yaşıyla doğru orantılı olarak kaçıncı yaş döngüsünde olduğunu da gösterir.

2 Ağustos 1947- 26 Ocak 1949            

19 Şubat 1966- 19 Ağustos 1967

11 Eylül 1984 – 6 Nisan 1986

5 Mayıs 1986 – 8 Mayıs 1986

14 Nisan 2003 – 26 Aralık 2004

Bir eşik daha geçmeye hazır mısınız?

Bu tarih aralıkları doğumlu olanlar için 18 Ocak 2022-18 Temmuz 2023 süreci hayatlarında belirgin yön değişikliklerinin baskın olabileceği bir dönem onları bekliyor olacaktır. Bu tarih aralıklarında doğumlu olmayanlar içinde düğümlerin haritaları ne yönde etkilediği ve dolayısıyla kişisel olarak hayata ne yönde değişim getirdiği yine o tarihlerde yaşanmış olaylar ile yakınlık göstereceği düşünülerek tahmin etmek, benzer etkileri beklemek akla yakın olabilir.

Bir pusula gibi düşündüğümüz düğümlerin bizi ne yöne götürmek istediğini çözümleyebilmek ve doğru yöne doğru yol almaya başlamak edinilmesi gereken duygusal ve davranışsal mekanizmaya her zaman için şiddetle işaret eder. Kader ya da seçim her ne derseniz deyin ama düğümler ruhumuz hakkında çok şey fısıldarlar. Değişen burç akslarıyla birlikte içinde bulunacağımız süreçte; Güvenlikle ilgili kişisel olarak çok önemli kırılmalar yaşanacağını akılda tutmak ve gelişecek birçok olayda aslında bilinçaltımızdan gelen güven-güvensizlik temasının devreye girdiğini fark etmek önemli bir çıkış noktası halini alacak. Çıkış kapısını bulana kadar yaşanacak olan krizler sancılı dönüşümlere işaret ediyor olabilir. Her ne kadar olaylar çok değişik ve çok farklı profilde kendini gösterecek olsa da en alt tabanda yatan en güçlü güdünün güven olduğundan şüphe duymaya gerek yok. Hayatta kalmanın çetin savaşını vermeye çalışan ruh güvenmeye cesaret etmeyi öğrenecek. Kişisel olarak gerek fiziksel gerek duygusal güvenliği sağlayacak edinimlere yönelik çaba ve eğilimleri ortaya koymaktan çekinmeden ama tüm bunları bir değer biçme ayıracı olarak görmekten vazgeçerek yepyeni kökler salabilir yepyeni yollar katetebiliriz.  

Boğa ve Akrep burçlarına geçen Ay Düğümlerinin toplumsal konularda ve dünya üzerinde ne yönde değişim ivmesi yaratacaklarını daha sonraki yazılarımda sizlere aktarmaya çalışacağım.

Dilâra Efeoğlu

Merkür Akrep burcunda (6-24 Kasım)

Görsel;“Dragon knot. Londen, British Library, Harley 1662, f. 145r”

Akrep burcu yolculuğuna başlayan Merkür bu burçta ilerleyişini 24 Kasım’a kadar sürdürecek.
Merkür, Akrep burcunda aklın sezgisellik ve derin mistizm taşıyan boyutlarını, vurgulanmış metafiziksel yönünü ve bu yönleriyle birlikte kontrol, konsantrasyon sağlama yeteneği anlatır.

İletişimin her alanında aktif olan Merkür, Akrep burcu doğası ile olaylara bakış açısında derinleşmiş düşünceleri, gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etme ve gerçeği arama güdüsünü öne çıkarır.

Çok iyi bir gözlemci olabilmeyi ifade eden Merkür bu burçta olayların gidişatını önceden hisseden, diğer kişiler ile olan iletişiminde sezgilerini kullanabilen bir yapı oluştururken, sabit fikirlilik, geçmişin etkisinin bilinçaltı izleri ile kararlar alma gibi psikolojik durumlar yaratır.

Zihinsel olarak odaklanma gücünü aşırı kontrolcü, aşırı şüpheci ya da bilinmeyeni keşfetmek, bulmak, çözüme ulaştırmak üzerine yoğunlaştırabilecek olan Merkür’ün Akrep burcu geçişi pozitif yönü ile iyi bir araştırmacı, kıvrak zekâ ile olayları çözüme ulaştırabilen bir yapının sağlayıcısı olabilirken, kinci, acıtıcı, yaralayıcı, öldürücü bir dil ve zihin ile de bizi karşı karşıya bırakabilir.

Merkür Akrep burcu ilerleyişinde uzunca bir süre (Kasım 17’e kadar) Mars ile kavuşum derecesinde olacak ve bu görünüm bir nevi savaş taktikleri anlamına gelir. Olumlu yönden baktığımızda güçlü ve doğru harekete geçme imkânı verirken yanlış kullanımı yıkıcı şekle bürünebilir, dikkat!

YA HEP YA HİÇ, Venüs Akrep Burcunda

32104711_10156363160683774_4824374555566931968_n.jpg

YA HEP YA HİÇ
Venüs, Akrep Burcunda

Venüs bugün Akrep burcu ilerleyişine başlıyor. Venüs’ün bu burçta ilerliyor oluşunun yaratacağı etkiler neler olacak diye baktığımızda;

Sevgi, ilgi, aşk, istekler ve arzular üzerine derinleştiren, tutku katan, yoğunlaştıran ifadeler getirir.

Venüs, Akrep burcunda ilişkilerde aradığı derinliği ve gerçekliği bulmak adına kendini diğer kişiye adayacak, sahiplenici, koruyucu davranışlar ortaya çıkarır.

Süreç ilişkilere yansıyan bakış açısında yoğunluk, derinlik arayışı ve ihtiyacı getirdiği kadar aynı zamanda ilişkiler üzerine kontrol güdüsü kıskançlık, kuşkuculuk oluşturur.

Venüs Akrep Burcunda karşısındaki kişiler üzerinde kontrol yaratmak isteyen, ilişkiyi sürekli sorgulayan, aşırı sahiplenicilik içerisine giren bir ilişki tarzını ortaya koyar.

Ya hep ya hiç mantığı Venüs Akrep’in ilişkilere bakış açısını ifade eder.

Venüs 7 Ocak günü burç değiştirip Yay burcuna geçiş yapıyor olacak.

Merkür Akrep Burcunda

64c1477b8b95d216b39dd24aea636d7e
Yarın (10.10.2018) Çarşamba günü Akrep burcu yolculuğuna başlayan Merkür bu burçta ilerleyişini Ekim ayı sonuna kadar sürdürüyor olacak.
Merkür, Akrep burcunda aklın sezgisel ve derinlik taşıyan boyutlarını, vurgulanmış metafiziksel yönünü ve bu yönleriyle birlikte fazlalaşmış kontrol, konsantrasyon sağlama yeteneği anlatmakta. İletişimin her alanında aktif olan Merkür, Akrep burcu doğası ile olaylara bakış açısında derinleşmiş düşünceleri, gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etme ve gerçeği arama güdüsünü taşımakta. Çok iyi bir gözlemci olabilmeyi ifade eden Merkür bu burçta olayların gidişatını önceden hisseden, diğer kişiler ile olan iletişiminde sezgilerini kullanabilen bir yapı oluştururken, sabit fikirlilik, geçmişin etkisinin bilinçaltı izleri ile kararlar alma gibi psikolojik durumlar yaratabilir. Zihinsel olarak odaklanma gücünü aşırı kontrolcü, aşırı şüpheci yada bilinmeyeni keşfetmek, bulmak, çözüme ulaştırmak üzerine yoğunlaştırabilecek olan Merkür, Akrep burcu geçişi pozitif yönü ile iyi bir araştırmacı, kıvrak zeka ile olayları çözüme ulaştırabilen bir yapının sağlayıcısı olabilirken, kinci, acıtıcı, yaralayıcı, öldürücü bir dil ile karşılaşabiliyor olmak mümkün.

‘Mavi Ay’ Aslan Burcunda Ay Tutulması

Ay Tutulması

Aslan Burcunda Tam Ay Tutulması, Mavi AY

31 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 16:26’de 11 derece 37 dakika Aslan Burcunda Tam Ay Tutulması gerçekleşmekte olacak. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya’nın kuzeyinden gözlenebilecek  olan tutulma, Türkiye’den çok kısmi bir şekilde gözlenebilecek.

Tutulmaya Mavi Ay denilmesi Ay’ın tutulma esnasında mavi görülecek olduğu sanısını yaratsa da aslında Mavi Ay burada sadece bir takvim yılı içerisinde gerçekleşen 13. dolunaya ait bir tanımlama anlamına gelmekte. Bir yıl içerisinde 12 defa gerçekleşmekte olan Ay’ın dolunay evresi, 19 yıl da 7 defa olma üzere, bir yıl içinde 13 kez oluşmakta ve bu bir ay içinde fazladan oluşmuş olan dolunay’a ‘Mavi Ay’ adı verilmekte. Her Ay tutulması aynı zamanda bir dolunay olduğundan, 2 Ocak 2018 günü gerçekleşmiş olan dolunay sonrası aynı ay içinde ikinci dolunay olan tutulma böylelikle Mavi Ay adını almakta. Bir sonraki Mavi Ay ise 18 Temmuz 2019 tarihinde görülecek.

11 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olacak Tam Ay Tutulması sabit burçlar aksında ve Aslan, Kova burcu ekseninde gerçekleşmekte.

Ay tutulmalarını duygu dünyamızı etkilemesi ve duygu dünyamızda ortaya çıkacak olan bazı tepkileri tetikliyor olması ile düşünebiliriz. Ay Tutulması haritasının özellikle kişisel haritalarımızda temas kurduğu noktalar ile bağlantılı şekilde meydana gelebilecek olan değişimler kendi içlerinde bir karşıtlık, bir kutupsallık ilkesi taşıyor olurlar. Açığa çıkan bu kutupsallık ilkesini bizler kendi hayatlarımızda sorgulayıcı, mecbur bırakıcı, koşul getiren, düşündüren, ayrıştıran ya da çözen yapıda gelişebilecek olan olaylar ve durumlar ile yaşamak durumunda kalabiliriz.

a8e84980ba6c95e4b2399aad30c1435f.jpg

Haritalarınızda Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının kestiği evlerde 11 derecenin +/- 5 derecesinde gezegen yerleşimi ve (veya) aynı şekilde yükselen burcu yada Mc (Tepe noktası) Boğa, Aslan, Akrep, Kova aksının 5 ila 16 derecesi yükselen haritalarınızda tutulmanın etkisini daha belirgin gözlemliyor olabilirsiniz.

Aslan burcunda gerçekleşen ve bir seri oluşturan tutulmaların ana ifadesini güç, yöneticilik, egemenlik ve zirveye çıkma güdüleri oluşturmakta. Bu burçta gerçekleşen Güneş Tutulmaları liderlik, yöneticilik, merkezde olma, güce sahip olma, özel olma istekleri ile şekillenen hedefleri barındırırken Ay tutulmaları sorgulayıcı, sınayıcı, gözden geçirici, ayrıştırıcı etkiler barındırırlar.

Aslan Burcunda Ay Tutulması ile birlikte gerilim ve stres kaynağı oluşturabilen durumların temelini kişisel olarak kendi istek ve ihtiyaçlarını ortaya koymak, kendi kural ve şartlarını oluşturabiliyor ve gerçekleştirebiliyor olmak ile başkalarına tabii olmaya dair mecburiyetlerin getirebileceği zorluk ve zorunluluklar arasında kalmak şeklinde gelişecek olayların yansımasını taşımakta.

 

SFPagejk.jpg

Tutulma haritasında bir astroit olan Ceres, Ay ile kavuşum içinde, yine tutulmanın etkili gezegenlerinden biri olan Venüs henüz Güney Düğüm ile kavuşumda ve Satürn ile 45 derecelik zorlayıcı türde bir açı yapmakta. Tutulma kendi içinde bir karşıtlıklar ifadesini doğurmakta, doğan bu karşıtlıklar ifadesinde gerek içsel gerek içsel dinamiklerin dışa yansıtmış olacağı etkilerin en önemli konusunu özellikle diğer kişiler ile olan ilişkilerimize dair olacak şekilde, içinde bulunulan koşullar ve şartları belirlemek, içinde bulunulan koşulları ve şartları yönetebiliyor olmak ile diğer kişilerin oluşturduğu şartlara bağlı kalmak arasında gidip gelen çelişkilerin yaratımı olacak. Yüzleşme teması taşıyan Ay tutulmasının yaratıcı etkisi, görüş sağlamak, ayna tutmak üzerine kurulu olduğunu  bilirsek eğer, bize meydan okuyan, karşı duruşta olan her durum ve kişinin aslında bize bir ayna tuttuğunu okuyabilir ve olması gereken gerçekçi bir gözlem ile tutulmanın kozmik enerjisini farkındalık geliştirmek adına bir güç kaynağı olarak kullanıyor olabiliriz.

 

SFPage

 

Ay Tutulması ülkemiz haritasının 2-8 aksında gerçekleşiyor olacak. Bu bize ülkenin maddi kaynakları, hazinesi, gelirleri, halkın maddi gücü ve yine ülkenin dış kaynaklı gelir yada borçları, vergiler, yatırımlar, menkul kıymetlere ait konuları üzerine vurgu getirmekte. Ekonomi üzerinde oluşabilecek zorlu şartları düşündüren haritada 2- 8 aksını çalıştıran tutulma, Venüs’ün Gad ile kavuşumu, Satürn ve Juno arasında gerilimli açı; bankacılık ve finans sektörüne, dış ülkeler ile olan finansal ortaklıklara dair mecbur bırakıcı, kayıp ve anlaşmazlıklar getirici, ülke ekonomisini zorlayıcı, türk lirasının değerinin düşeceğini düşündüren etkiler taşımakta. Tutulma ülke ekonomisi üzerinde daha gerçekçi olarak bakmayı gerektiren bazı sert açılımlara sebep olabilir.

Bu yıl içinde 3 Güneş tutulması, 2 Ay tutulması gerçekleşecek. Diğer tutulmaların burçlarını ve tarihleri ise şöyle;

31 Ocak 2018 Ay Tutulması, Aslan Burcunda

15 Şubat 2018 Güneş Tutulması, Kova Burcunda

13 Temmuz 2018 Güneş Tutulması, Yengeç Burcunda

27 Temmuz 2018 Ay Tutulması, Kova Burcunda

11 Ağustos 2018 Güneş Tutulması, Aslan Burcunda

 

Sevgiyle kalın…

Dilâra B. Efeoğlu

 

 

 

Akrep Burcu

860c337869d6b0e03a8290aaee11cc33.jpg

Bir su elementi burcu olan Akrep burcu, suyun sahip olabileceği derinliğin ve nüfus etme doğasının tüm özelliklerini üzerinde taşır. Sezgileri son derece kuvvetli olabilen Akrep burcu, güç ve varlığın keşfine odaklanmış olan güdüleri ile kendi içsel gücünü keşfetme ve bu gücü ortaya koyabilme odaklı dürtüler ile hareket edecektir. Akrep burcunun yaradılışının doğasında varolan güç ile temas içinde olma arayışı bu burcun üzerinde onun kişisel özelliklerini oluşturacak en önemli yansımaları yaratır. Akrep burcu benliğini bu içsel güç ile doldurma ve tamamlayabilme güdüsü altında büyük bir kontrol dürtüsü içinde olacak ve en büyük silahını sabır, suskunluk ve özsezileri ile oluşturacaktır. Güç tutkusu ile içiçe geçmiş bir benlik taşıyan Akrep için gücünü kaybetmek benliğini kaybetmek anlamı doğurur ve bu sebeple Akrep burcu tehlikeli, gizemli, yasaklı, engelli olan şeylerin içinde kendi gücünü sınama eğilimi içerisine girebilecektir. Kendi gücünü ancak kendi sınayabilecek olan Akrep, bir diğer unsur tarafından gelen kuvvete karşı şiddetli bir karşı koyuş gösterecektir.

Derinlik anlayışı, herşeyin arkasındaki gerçeği araştırma ve bulma merakı ile bedenlenen Akrep burcunda, şüphecilik bu burcu birçok olayın arkasında yatan gerçeklere ulaştıracak bir merak olabileceği gibi kuşkucu ve diğerlerinden kendini uzak tutan bir tuzak halinede gelebilmektedir. Güvenlik ihtiyacı son derece kuvvetli olan Akrep burcunun aradığı güven, kişisel ilişkiler içerisinde onu daha kapalı ve korunmacı tavırlar içerisine girmesine sebep olacaktır. Önsezileri ile kendi için güvenli ortamları ayırt etme yeteneğine sahip olabilen Akrep burcu için güven vermeyen ortamlar tehlike ve tehdit içeren ortamlar olarak algılanabileceğinden korunaklı, kapalı bir yaşam tarzını seçecektir. Akrep burcu savunma anlayışı ile hareket eder bu yüzden tehlike içermeyen durumlar karşısında düşmanca tavırlar içerisine girmeyecek, yanında güvende hissettiği kişiler ile sahiplenici ve koruyucu ilişkiler geliştirecektir. Aradığı güvenlik anlayışını bulamadığında ya da güvenin kırıldığı durumlar ile karşılaştığında savunmacı pozisyona geçen Akrep burcu, ya yeraltının derin kıyılarına kaçacak duygusallık ile kendi içine çekilecek ya da mücadele etme gücünü sonuna kadar sergileme peşine düşecek, tehlikeli, yıkıcı dürtüler ile hareket edecektir. Böylece her iki durumda Akrep burcunu dönüşümsel süreç ile doğrudan karşı karşıya bırakır şekilde işlev görecektir. Bilinçaltı düzeyinde gerçekleşebilen büyük dönüşümsel süreçleri ifade eden ve dönüşümün anahtarını elinde taşıyan Akrep burcu, kendini dönüştürme yolculuğuna başkalarının dönüşümsel süreçlerini sağlıyor olmak aracılığı ile ulaşabilecektir.

Dilâra Başar Efeoğlu

23 Ekim – 29 Ekim Haftası Gökyüzü

062cace57a8d22db706d91a66feb692f
Mars, Terazi burcunda,
22 Ekim Pazar akşam saatlerinde Mars, Terazi burcu ilerleyişine başlamış durumda olacak. Mars bu burçta kendi ifadesinde olan özgür, bireysel, bağımsız hareket etme tarzını ortaya koymakta zorlanır. Diğer unsurlar ile oldukça bağlantılı bir hareket anlayışını benimser ve Mars’ın doğasının dışına çıkan, kendini, kendi isteklerini açıkça ortaya koymakta zorlandığı, kendini net belli etmeyen, uyum gösterme, ortaklık, birliktelik içerisinde hareket etme dürtüsünü arttıran tarzda davranışların açığa çıkmasına neden olur. Olumlu tarafından ortaklıklar, ikili ilişkiler için mücadele eden, efor sergileyen, çabalayan bir hareket tarzının oluşacak olması ile birlikte ortaklıklar, işbirliklerine yönelik hareketlerde artış görülmesi olabilecekken, olumsuz tafından ise, ilişkilerde dengeyi kaybeden, ne istediğine karar veremeyen, sürekli yön değiştirme hali içine düşen bir profil ile karşılaşabilecek olmak mümkün. Bu dönem içinde istekler ve davranışlar arasında denge kurabiliyor olmak ancak yapıcı sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktır.
Merkür, Neptün üçgen açısı
24 Ekim Salı günü kesinleşecek olan Merkür, Neptün üçgen açısı, zihinsel fonksiyonlar üzerinde sezgisellik ve yaratıcılık etkisi taşımakta. Merkür’ün Akrep burcundan Neptün ile üçgen açı yapıyor oluşu, sezgiselliği, ilhamı, hayalgücünü, yaratıcılığı, arttıran nitelikte etkiler barındırmakta.
Güneş, Jüpiter kavuşumu
Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter ile yaşamsal enerji kaynağı olan Güneş’in gökyüzünde kavuşum yapıyor oluşları, bu iki büyük gezegenin temel fonksiyonlarının birleşiyor oluşunu ve ortak büyük bir enerji oluşturacaklarını göstermekte. 26 Ekim Perşembe günü Akrep burcunda kesinleşecek olan, güven ve inanç duygusunu ifade eden Güneş, Jüpiter kavuşumu pozitifsel olarak; kendine ve hayata karşı geliştirilen güveni, iyimserliği, inancı çoğaltan ve güçlü amaçların, güçlü hedeflerin oluşturduğu bir nevi yaratıcılık taşıyan sinerjiyi açığa çıkartıyor olacak. Gezegenlerin Akrep burcunda ilerleyişleri içinde bulundukları burcun niteliksel özellikleri ile doğru orantılı olarak, güç ve güven duygusunu derinleştiren, aşkınlaştıran, yoğunlaştıran etkileri arttırıyor olmakta. İki gezegeninde dispozitör gezegeni olan Mars’ın Terazi burcunda hareket ediyor oluşu, dengeyi, uyumu, işbirliğini içeren tarzda hareket etmeye yönelmek gerektiğine işaret etmekte.
Güneş, Akrep Burcunda
23 Ekim Pazartesi günü (08:27) Güneş, Akrep burcu yolculuğuna başlıyor. Bir su grubu burcu olan Akrep burcu, suyun sahip olabileceği derinliğin ve nüfus etme doğasının tüm özelliklerini üzerinde taşır. Sezgileri son derece güçlü olabilen Akrep, kendi içsel gücünü keşfetme ve bu gücü ortaya koyabilmek ile dönüşüm sağlayabilmek odaklı dürtüler ile oluşmuş bir anlayışı ifade eder. Yönetici gezegeni Mars olan Akrep Burcu, fiziksel ve ruhsal olarak mücadele, gayret, güç arayışını, hayatta kalma güdüleri ile birleştiren bir hareket modelini oluşturur. Güneş’in Akrep burcunda ilerlemekte oluşu, derinleşen, yoğunlaşan, güç arayışına yönelen isteklerin vurgu kazanmaya başlayacak olacağını ifade etmekte.
Haftanın günlerine göre baktığımızda;
Pazartesi günü, Akrep burcunda ilerlemeye başlayan Güneş, duygular ve sezgilerin ön plana çıktığı, güç ve kontrol arayışının, güven arayışının önem kazandığı bir dönem içine girmekte olduğumuzu göstermekte. Yay burcunda hareket eden Ay ile birlikte, özgürlük arayışımızın arttığı, gelecek üzerine hedefler belirleme güdüsü içinde olacağımız görülmekte. Öğleden sonraki saatlerde Ay’ın Venüs ile oluşan uyumlu görünümünden bize yansıyacak huzur ve sakin enerjileri değerlendirebilmek mümkün.
Salı günü, Ay, Satürn ile kavuşum yapıyor olmaya doğru yaklaşmakta. Yay burcunda gerçekleşecek olan bu kavuşum Salı günü öğleden sonrasında kesinleşecek (14:55). Almamız gereken sorumluluklar olduğunu hatırlatan, olaylara karşı daha gerçekçi daha ciddi daha duygu kontrolümüzü elimizde tutarak yaklaşacak olacağımız bugün, Ay’ın Kiron ile oluşan kare açısınıda dikkate alarak geleceğe yönelik arzu ettiğimiz yeni oluşumlar için çaba gösterme, mesuliyet ve görev alma içine girebiliriz. Merkür’ün Neptün ile oluşan üçgen açısı, duygular ile gerçekler arasında bağlantıyı doğru kurabilmeye yardımcı olacak olan görünüm yaratıcılığı desteklemekte.
Çarşamba günü, Oğlak burcuna geçiş yapmış olan Ay, Cuma günü öğleden sonra Ay’ın Kova burcu geçişine kadar ki süreç içinde gerçekçi plan ve projelere yöneliyor olacağız. Yeni girişimlerde bulunmak, yeni yapılanmalara doğru bir hareket güdüsü içinde olacağımız Çarşamba günü, Ay’ın da büyümeye başlayan ışığı ile birlikte geleceğe yönelik somut neticeler beklediğimiz işlere başlangıç içine girmek açısından değerlendirebiliriz.
Perşembe günü, Güneş ve Jüpiter kavuşumu güven ve amaç duygusunu yükselten, iyimserlik, kendine inanç ve güç duygusu sağalyan enerjiler taşımakta. Yapıcı olarak yeni girişimler içinde bulunmak, amaçları gerçekleştirme adına hareket geçmek için pozitifsel etki taşıyan bir gün olarak değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda ortaklıklar, işbirlikleri, ilişkiler üzerinde olumlu gelişmeler yakalayabilecek fırsatlarıda değerlendirebiliriz.
Cuma günü, Sabah erken saatlerinde Oğlak burcu ilerleyişinin son derecelerinde Ay, Pluto ile kare açı yapmakta olacak. Hem kendimize karşı hem diğer kişilere karşı sert, kırıcı, yıkıcı tarzda davranışlar içine giriyor olmaktan uzak kalmakta fayda var. Cuma günü öğleden sonrasında Ay’ın Kova burcuna geçişi ile birlikte önümüzdeki Pazartesi sabahının erken saatlerine kadarki süre içinde kendimizi çok daha özgürlüğümüzü arayan, geleceğe yönelmiş, yenilik ve gelişim ihtiyacı içinde hissedecek olabiliriz. Ay burada Güneş ve Jüpiter’in kavuşum derecesi ile kare görünüm sergilemekte. Gerek kişisel gerek toplumsal boyutta sorun oluşmasına karşı dikkatli olmakta fayda olan Cuma ve Cumartesi günü, kendimize olan güvenimizin kontrol dışına çıkmasına müsaade etmemek, fazlasıyla duygusal kararların yol açacağı dengesiz, abartılı davranışlar, kararlar içine giriyor olmamakta fayda var. Olumlu açıdan değerlendirildiğinde artan özgüven ile geleceğe yönelik çaba gösterme, istek ve umut ile geleceğe yönelik çaba göstermek gereken işlerimiz için değerlendirebileceğimiz bir gün.
29 Ekim Pazar günü, 29 Ekim 1923 günü Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilişinin 94. yılını kutladığımız bugün Kova burcu ilerleyişini sürdürmekte olan Ay, yenilikçi, özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı içeren duygular ile şekillenmekte olan bir güne işaret etmekte. Gerek toplumsal ve yine gerek kişisel boyutta sosyal çevre, arkadaş grupları, sosyal amaçlı gruplara yönelme, grupsal, toplumsal, eşitlikçi amaçlar taşıyan duygular ile hareket etmeye yöneliyor olduğumuz bir günde Cumhuriyet Bayramını kutluyor olacağız. Ay’ın Satürn ile olan uyumlu görünümü sorumluluk ve görev alma anlayışımızı yapıcı olarak kullanabileceğimizi göstermekte.

Cumhuriyetimizin 94. yılı hepimize kutlu olsun…

Sevgiyle kalın…
Dilâra Başar Efeoğlu

 

 

9 Ekim – 15 Ekim Haftası Gökyüzü

5f7afd853536c39d315296e6e18a80b2

10 Ekim 2017 Salı günü (16:30) Jüpiter, Akrep burcu ilerleyişine başlıyor. Jüpiter, Akrep burcu geçişi, yıl boyunca, ruhsal ve spiritüel konulara artan eğilim, fikirsel ve felsefi üretkenlik, yoğunlaşan ruhsal arayışlar ve inançlar üzerine odaklanma taşıyor olacak. Artan metafiziksel eğilimlerin yanısıra insan doğası, psikolojik tabanlı bilimler alanlarında da gelişmeler yaratacak. Akrep burcunun asıl gerçeğe ulaşma dürtüsü, Jüpiter’in soyutsal, felsefi zihni ile birleştiğinde, zihinsel ve ruhsal sorgu içinde kalan ruh için dönüşüm kaçınılmaz olacak. Bununla birlikte, Akrep burcunun güç ve kontrol tutkusu, Jüpiter’in büyüten, güven veren etkisi ile birleştiğinde içinde bulunacağımız gelecek 1 yıllık süreçte, gücün idealleştirilmesi, aşırılaşması, kontrol güdüsünün yıkıcı, yok edici, kriz yaratan durumlara varması şekline bürünecek olabilecek. Gizlilik barındıran, gizli yürütülen özellikle inançsal, ruhsal, ideolojik istekler, unsurlar taşıyan oluşumların çok daha göz önüne çıkacak, genişleme, büyüme, faaliyet gösterme arzusu ve imkanı bulacak olabileceğini söyleyebiliriz. Yasal olmayan türde örgütlenmeler, gizli teşkilatlar, mafya, terör, yeraltı örgütleri çok daha büyüme, sınırlarını aşma, varlık gösterme amaçları içinde olmalarını Jüpiter Akrep geçişi ile ortaya koyacak olabilecekler. Jüpiter’in Akrep burcu yolculuğu hakkında daha önce paylaşmış olduğum yazımın tamamına https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/10/06/jupiter-akrep-burcunda/ linki ile ulaşabilirsiniz.

11 Ekim Çarşamba günü Mars ve Satürn arasında oluşan kare açı kesinleşmekte. Geçtiğimiz hafta içinden bu yana aktifliğini sürdürmekte olan açı 23 Ekim’e kadar etkisini gösteriyor olacak. Hareket etme, istekleri gerçekleştirme, kendini ortaya koyma duygusunu ifade eden Mars’ın, Satürn ile oluşan kare görünümü, isteklerimizi elde etmenin, kendimizi, arzularımızı ortaya koymanın ve elde etme amacı ile hareket edebiliyor olmanın zorlu, engellenmiş, sınırlandırılmış hali ile karşılıklı kalmış ve kalacak olabileceğimizi göstermekte. Bastırılmış olan fiziksel ve ruhsal enerjiye işaret eden görünüm ani ve sarsıcı, yıkıcı, yüksek öfke içeren bir hareket tarzı ile açığa çıkabilecek negatifsel bir enerji halininde oluşabileceğini ortaya koymakta. Duygusal kontrolü elde tutabiliyor olmak, saldırgan, yıkıcı, patlayıcı duygular ve davranışlar içine girmekten uzak kalmak ve aynı zamanda bu tarz tutumlar içeren olay ve davranışlara maruz kalıyor olmaya karşı da dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Aynı gün gökyüzünde Merkür ve Uranüs arasında oluşan karşıtlık açısı aktif görünüme geçmekte. Ani kararlara, sabırsız ve düşünmeden hareket etmeye yol açabilecek olan açı, çatışmacı, gergin ve öfkeli davranışlara zemin hazırlamakta. Toplumsal olarak özellikle 11 Ekim Çarşamba gününü takip eden hafta sona kadar gerginlik içerebilecek olaylara karşı dikkatli olmakta fayda var. Mars ve Satürn arasında oluşan kare görünüm ülkemiz haritasının 4. evi ve 6. evi üzerinde gerçekleşmekte. Natal 4. ev üzerinde transit Mars, ülke toprak güvenliği konusunda mücadele etmenin gerektiği bir süreci anlatmakta. Süreç, diğer ülkeler ile olan ilişkiler açısından yansıyabilecek mecbur bırakıcı, sorun çıkarmaya yönelik, engel oluşturan tarzda biçimlenebilecek gelişmelere açıklık oluşturabilmekte. Aynı zamanda 4. ev hükümet ile muhalefet gösteren parti kuruluşları olarak bu alanda oldukça sınırlanma içinde kalabilecek olacaklarına işaret etmekte.

14 Ekim Cumartesi günü Venüs, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Yöneticisi olduğu Terazi burcunda Venüs, karşılıklı kurulan bağlar üzerinde uyum, denge, uzlaşma yanlısı olan bir bakış açısını ifade eder. Sevgi, aşk, ilgi ve güzel olan şeylere karşı artan değer anlayışı Venüs’ün bu burçta taşıdığı yaratıcılığıdır. Venüs yaklaşık 24 gün sürdürecek olduğu Terazi burcu hareketi esnasında Pluto ile kare açı yapacak oluşu ise gelecek günlerde aranılan uyum, uzlaşma ve huzurun ilişkilere kolay bir şekilde yansıtılamayacağını göstermekte. 28 Ekim Cumartesi günü kesinleşmiş dereceye ulaşacak olan Venüs, Pluto kare açısı, ilişkilere ihtiyaç hissetmek ile birlikte, ilişkiler üzerinde oluşturulacak olan güç ve kontrol arayışları, barış ve huzurun bozulması, karşılıklı kurulan bağlar üzerinde oluşabilecek gerilimli, çatışmacı ve kopartıcı etkiler söz konusu olabilecek.

15 Ekim Pazar günü kesinleşecek olan Merkür, Uranüs karşıtlığı 11 Ekim Çarşamba gününden itibaren aktifliğini sergiliyor olacak. Merkür, Uranüs karşıtlığı özellikle iletişime yönelik olarak sorun çıkarıcı, aceleciliğin, sabırsızlığın ve heyecanın yol açabileceği yanlış ifadelere, yanlış kararlara yol açacak olabilir. Özellikle Çarşamba gününden itibaren acele karar vermekten uzak kalmak, öfke kontrolünü sağlayabiliyor olmak fayda getirici olacaktır.

Sevgiyle kalın…

Jüpiter Akrep Burcunda

64f064d7652cbfd25039ca0ca7b0741d.jpgkkkkkkkkkkkkkk

10 Ekim 2017 Salı günü (16:30) Jüpiter, Akrep burcu ilerleyişine başlıyor. Jüpiter’in bir burçta ilerleyişi ortalama olarak 1 yıl sürer ve Jüpiter bir yıl boyunca ilerlemekte olduğu burcun niteliklerini kendi doğasına ait prensipler ile ortaya koymasına, açığa çıkarmasına, gelişim ve büyüme göstermesine etken olur. Şimdi Akrep burcu yolculuğuna başlayan Jüpiter, bu burcun niteliklerini açığa çıkaran, geliştiren, büyüten etkiler yaratıyor olacak. Akrep Burcunun en temel güdüsü güç edinimi ve kontrol sağlama içinde olma arayışı ile oluşur. Bu iki temel güdüsü Akrep burcunun araştırmacı, meraklı, olayların derinliğine inen, görünenin ardındaki gerçeklerin peşinde olan, kuşkucu, şüpheci ve isteklerinde tutkulu olan profilini ortaya koyar.

Güçlü sezgiselliği ve içe dönük tabiatı ile görünen gerçeklerin arkasında farklı gerçekler olduğunun sezgisini taşıyan Akrep burcu, gerçekleri arama, bulma, ortaya çıkarma, hissetme, duyumsama arayışı içinde olan davranışsal tutumları sembolize eder. Varolanın görünmeyen yüzünü, varoluşun esaslığını aramak dürtüsünü taşıyan Akrep, ölüm, ölümötesi, metafizik, mistik ve gizemli, sır içeren konulara karşı yatkınlık, yakınlık, merak ve bir içiçelik hali geliştirmek demektir. Derinde olanı çözen, deşifre eden, ayrıştıran dürtülerinin yüksekliği ile Akrep burcu, dönüştüren, yenileyen, şifalandıran, arındıran, başkalaştıran enerji bütünlüğünün içerisinde bir hareket anlayışı oluşturur.

Şimdi Akrep Burcunda hareket etmeye başlayan Jüpiter 10 Ekim 2017 Salı (16:30), bu burcun taşıdığı ve az önce bahsetmiş olduğumuz nitelikleri üzerine vurgu getiriyor olacak. Jüpiter, Akrep burcu dönemi; Jüpiter’in soyutsal, inançsal, felsefi, filozofik bakış açısı Akrep burcunun güç deneyimleme ve dönüşme, dönüştürme yaratan formu ile şekillenecek ve şekillenen bu form genişleme, yayılma, sınırları aşma imkanı bulacak.

Düşüncesel olguların derinleşecek olacağının işaretçisi olan Jüpiter, Akrep burcu geçişi, yıl boyunca, ruhsal ve spiritüel konulara artan eğilim, fikirsel ve felsefi üretkenlik, yoğunlaşan ruhsal arayışlar ve inançlar üzerine odaklanma taşıyor olacak. Artan metafiziksel eğilimlerin yanısıra insan doğası, psikolojik tabanlı bilimler alanlarında da gelişmeler yaratacak. Akrep burcunun asıl gerçeğe ulaşma dürtüsü, Jüpiter’in soyutsal, felsefi zihni ile birleştiğinde, zihinsel ve ruhsal sorgu içinde kalan ruh için dönüşüm kaçınılmaz olacak. Bununla birlikte, Akrep burcunun güç ve kontrol tutkusu, Jüpiter’in büyüten, güven veren etkisi ile birleştiğinde içinde bulunacağımız gelecek 1 yıllık süreçte, gücün idealleştirilmesi, aşırılaşması, kontrol güdüsünün yıkıcı, yok edici, kriz yaratan durumlara varması şekline bürünecek olabilecek. Gizlilik barındıran, gizli yürütülen özellikle inançsal, ruhsal, ideolojik istekler, unsurlar taşıyan oluşumların çok daha göz önüne çıkacak, genişleme, büyüme, faaliyet gösterme arzusu ve imkanı bulacak olabileceğini söyleyebiliriz. Yasal olmayan türde örgütlenmeler, gizli teşkilatlar, mafya, terör, yeraltı örgütleri çok daha büyüme, sınırlarını aşma, varlık gösterme amaçları içinde olmalarını Jüpiter Akrep geçişi ile ortaya koyacak olabilecekler.

Bir haritada Jüpiter’in yerleşimini yorumlamak en az diğer gezegenler kadar zordur. Jüpiter’in genişleten, fazlalaştıran, yargı katan, emin olma duygusu ile besleyen etkisi kişisel olarak tamamlanma duygusunu tatmin eden, iyimserlik ve kudret sahibi olma hisleri ile yaşam veren, oluşturan, sağlayan, aştıran etkileri yapıcı prensipleri ile ortaya koyuyor olabildiği gibi, değdiği yerde yarattığı büyütücü etki, besleyici olabilmenin ötesinde boğan, aşırılaştıran, sınırsızlaştıran ve yaşam verme unsurunu tehdit eden bir yön oluşturan biçimde alabilmekte. Akrep burcu yolculuğunda iken Jüpiter, yaşam veren ve yaşam alan etkileri taşıyor ve Akrep burcunun dönüşen, dönüştüren enerjilerini yansıtıyor olacak.
10 Ekim Salı günü Akrep burcuna geçen Jüpiter, 10 Mart 2018 Cumartesi günü retro hareketine başlıyor. 11 Temmuz 2018, Çarşamba günü 13 derece Akrep burcundan ileri hareketine dönecek olan Jüpiter, 8 Kasım 2018 Perşembe günü Yay Burcuna geçiş yapmış olacak.
Jüpiter, Akrep burcu ilerleyişi esnasında, Balık burcu ilerleyişini sürdüren Neptün ile 3 Aralık 2017, 25 Mayıs 2018, 19 Ağustos 2018 günleri üçgen açı yapıyor olacak. İlhamsal, sezgisel, duygusal yaratımı yükseltecek olan Neptün ile uyumlu görünüm, Jüpiter, Akrep geçişinin ruhsal, mistik ve hayal dünyasını genişleten, derinlik, hassaslık ve incelik katan etkilerini açığa çıkaran, yoğunluk, idealistlik katan etkilerin yükselen akışını ifade etmekte.
Jüpiter, Terazi burcu yolculuğu esnasında (9.10.2016 -10.10.2017) Oğlak burcu geçişinde olan Pluto ile kare açı fazı ile ilerlemekteydi. İnançlar, fikirler, idealler üzerinde güçlü istekler, arzular oluşturan ve bu idealleri gerçekleştirmenin ısrarcı, fanatik, yıpratıcı, iddiacı yönlerini sergilemekteydi. Akrep burcu geçişinde Jüpiter, Oğlak burcunda Pluto ile 16 Ocak 2018, 14 Nisan 2018, 12 Eylül 2018 tarihlerinde uyumlu, fırsat yaratıcı, yapıcı olabilecek görünüm sergileyen sekstil açı içinde olacaklar. Jüpiter, Pluto döngüsünün kapanan fazında oluşan sekstil açı, manevi, inançsal ve ruhsal dönüşümün yaratıcı fırsatlarını sunan, gelişme, büyüme, güçlenme imkanını veren enerjileri oluşturmakta.

Ülkemiz natal haritasının 5. ev çizgilerinin içinde kalan Akrep burcu, Jüpiter transiti alan ev olacak. Çocuklar, gençler, ülkenin genç nüfusu, eğitim sistemi, okullar, eğlence ve keyif amaçlı etkinlikler, sporsal faaliyetler, doğum oranı, cinsellik ve ayrıca 11. evin karşısında olması dolayısıyla meclise ait konular (kaynak: Dünya Astrolojisi Evler, Öner Döşer), Jüpiter’in bu alandan geçişi ile birlikte aktifleşme gösteren alanlar halini alacaklar. Ülkemiz natal haritasının 5. evinde ve Akrep burcunda yerleşik olan natal Güneş, natal Venüs ve natal Jüpiter’i yöneticisi oldukları evler ile birlikte düşündüğümüzde, Jüpiter, Akrep burcu geçişinin ülke için yoğun etki alanları olacağını söyleyebiliriz. Ordu ve askeri teşkilat, meclis, yasalar, dost ülkeler ile olan ilişkiler, hükümet ve hükümet yöneticileri Jüpiter’in bu burçta taşıdığı güç kazanma ve kontrol mekanizmasının yansımalarını ortaya çıkaracak olan alanlar olmakta olacaklar.

Dilâra B. Efeoğlu ASA, APAI Astrologer

Akrep burcunda Dolunay, 11 Mayıs Perşembe (00:42)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akrep burcunda Ay, Boğa burcunda Güneş, Su ve Toprak, Duygular ve Gerçekler. İki zıt kutup içinde iki güç, ya el ele verip birbirini besleyerek büyütecek ya da birinin yoğunluğunda diğerinin gücü yok olacak.

Akrep burcunda Dolunay, 11 Mayıs Perşembe (00:42)

Akrep Burcunun 20.24′ derecesinde duygularının, tutkularının yoğunluğu ile karşılaştıracak olan Dolunay enerjisi, kişiyi karanlık ve gölgede tuttuğu arzuları ile de yüzleştirecek güçte etkiler taşımakta. Dolunay enerjisi, güçlü bir farkındalık sağlama enerjisi ile yüklüdür. Bu dolunay, Su ve Toprak’ın birbiri ile olan karşılaşısı, dolayısıyla duygular ve gerçeklerin üzerine kurulacak denge ihtiyacını imgelemekte. İçinde bulunduğumuz günden itibaren etkisini hissetmeye başladığımız bu enerji 25 Mayıs’a değin sürmekte olacak.

Dolunay enerjisine doğru yaklaştıkça artan bir şekilde, derin duygular, duygusal özlemler, Akrep burcu ile birlikte; artan yoğunluk ve tutku ile şiddetli bir hissediş halini almakta. 26 Nisan’da Boğa burcunda oluşan Yeniay’dan bu yana doğru baktığımızda, sahip olma, güven ve gerçeklik arayışı içinde başlamış olan her bir düzenin olduğu hali ile sürmeden önce duyguların, arzuların sınamasından geçecek olduğu muhakkak. Akrep burcunda Ay, Boğa burcunda Güneş, Su ve Toprak, duygular ve gerçekler. İki zıt kutup içinde iki güç, ya el ele verip birbirini besleyerek büyütecek ya da birinin yoğunluğunda diğerinin gücü yok olacak. İhtiyaçlar ve istekler üzerinde kurulacak olan bakış açısı aynı anda hem gerçekçi hemde duygular ile harmanlanabildiğinde bu karşıtlık en verimli sonuçların ortaya çıkarabileceği bütünlüğü tarif eder. Ay, dolunay esnasında Zuben Elschemali sabit yıldızı ile kavuşum içersinde. Başarı ve iyi şans ile ilişkilendirilen bu sabit yıldız kişinin ruhsal güçlerini uyandıran, spiritüel istekler veren etkisi ile bilinmekte. (Tetrabıblos I, çev.D. Yılmazer)

Ay, bulunduğu dereceden Pluto ile altmışlık açı yapmakta. Pluto’dan gelen bu açı, Dolunay’ın farkındalık sağlama enerjisini destekler nitelikte. Duygular, hayaller ve gerçekler arasında denge sağlayabiliyor olmanın fırsat ve kolaylıkları ile karşılaştırabilecek olan Pluto, içsel bir dönüşümünde habercisi. Zuben Elschemali yıldızı etkileri ile birlikte Dolunay’ın soyut gerçekler ile somut gerçekler arasında kurulacak olan dengeye ihtiyaç hissettirdiğini söyleyebiliriz.

Ülkemiz natal haritasının 5. evinde gerçekleşen Dolunay, bu evin ifadesinde olan; gençler, çocuklar, sanat ve sanatla bağlantılı kişi ve durumlar, spor ve eğlencesel alanlar üzerinde öne çıkacak etkileri gündeme getirecek. Yine dolunay derecesi ile kavuşumda olan Zuben Elschemali yıldızının barındırdığı; toplumda etkili olma, içinde bulunduğu topluma yardımcı olma güdüsü bu alanda ortaya çıkacak olabilir. Bu sabit yıldızın olumsuz yönü, kişinin elde ettiği pozisyonu hırs ile kötüye kullanmak amacı gütmesi şeklinde de gelişebilecek olmasıdır (Tetrabıblos I, çev.D.Yılmazer). 11. eve yansıyan Merkür, Uranüs kavuşumu ile bağımsızlık içeren düşünceler ile şekilleniyor olan Dolunay (5 ve 11. evler aksında oluşu) ülke meclisi, meclis çalışmaları, kanun , yasa tasarımları üzerinde oluşturulacak yeniden yapılanmayı da ifade etmekte.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

Akrep Burcunda Yeniay

 

tumblr_ma4a9d6iop1rw64hoo1_500

 

30 Ekim Pazar (19.38) Akrep Burcunda Yeniay

7 derece Akrep burcunda gerçekleşen Yeniay bu burcunun temaları olan yoğun ve derin duygulara, güçlü ve tutkulu arayışlara işaret etmekte. Merkür’ün Yeniay derecesi ile yapmış olduğu kavuşum, olaylar içinde akılsal, zihinsel yönde ilerleme güdüsü verirken Merkür’ün Akrep burcunda olan yerleşimi ile akılsal olduğunu düşündüğümüz, duygulardan soyutlanmış olarak yaklaştığımızı sandığımız her durumun içinde tutkularımızın, arzularımızın olduğunu görmek hiç şaşırtıcı olmayacak.

Duyguların oldukça etkili ve derin olarak hissedilecek olduğu süreç, yöneticisi Mars’ın 8. evde Oğlak burcunda olan yerleşimi, Pluto ile kavuşum içinde oluşu ve Uranüs ile yaptığı sert açı ile olaylar içerisinde hayatlarımıza dönüşümsel enerjiler taşıyan yüzünü gösteriyor olacak.
Haritanın 5. evinde gerçekleşen Yeniay, yeni başlangıçlar, amaçlar, istekler ve güçlü bir kontrolü ele geçirme arzusuna işaret etmekte. Yaşantımız dönüşüm yaratacak etkiler taşıyan olaylar içerisine girebilir, bireyselliğin, farklılığın, kişiliğin ortaya konulmasına yönelik güçlü değişim göstermek gerekecek enerjiler ile karşılaşacak olabiliriz.
Yeniay derecesi ve Merkür’ün, Neptün ve Güney Ay Düğümü ile yapmakta oldukları üçgen açı, geçmişten tamamen bağımsız olmayan, geçmişin hayallari, arzuları, özlemleri, hayal kırıklıkları ve kayıplarının üzerine düşünülerek kurulmuş şekilde hayatlarımıza yansıyacak olan yeni başlangıçların varlığını göstermekte.

Özellikle Natal haritalarda Yeniay derecesinin dokunduğu gezegenler ve etkilediği ev ile ilgili temalara göre hissedeceğimiz şekilde, etrafımızda gelişen olaylara ve kendi benliğimize aklın, sezgisel ve asıl gerçekleri arayan yönünü keşfetmiş olabilme gücü ile bakıyor olabildiğimizde, Yeniay sonrası ile birlikte atılacak adımların yarattığı dönüşümsel değişimleri de keşfedecek olacağız.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

Merkür Akrep Burcunda

tumblr_nstbrc0wyl1sym2bco1_500

 

Merkür Akrep Burcunda
24 Ekim Pazartesi (23.46) Akrep burcuna geçiş yapan Merkür gezegeni 12 Kasım Cumartesi gününe kadar bu burçta olan yolculuğunu sürdürecek.
Merkür Akrep burcunda aklın sezgisel ve derinlik taşıyan boyutlarını, vurgulanmış metafiziksel yönünü, fazlalaşmış güç ve konsantrasyon sağlama yeteneği anlatır.

İletişimin her alanında aktif olan Merkür, Akrep burcu doğası ile olaylara bakış açısında derinleşmiş düşünceleri, gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etme ve gerçeği arama güdüsünü taşıyor olacaktır. Çok iyi bir gözlemci olabilmeyi de ifade eden Merkür, Akrep burcunda olayların gidişatını önceden hisseden, diğer kişiler ile olan iletişiminde sezgilerini kullanabilen bir yapıyı getirir. Sabit fikirlilik, geçmişin etkisinde kalma, intikam alma güdüsü ile beliren aşırılık taşıyan düşüncelere karşı yatkınlıkta taşıyabilecek olan Merkür Akrep burcunda, iletişime sert, kinci, acıtıcı, aldatıcı bir dil de getirecek olabilir.

Zihinsel odaklanma gücü yüksek olan bu enerjisel birleşim ile olayların içinde kıvrak zekanın kullanılabilir olması, yeni kararlar almakta kendine güven ve iyi bir analizci olmak pozitifsel olarak kullanılabilmeye açık etkiler olacaktır.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

Akrep Burcu

9d00e41ce703c167200adf8f507e11a0

 

Güneş 23 Ekim Pazar günü Akrep Burcuna geçiş yapmış olacak, astrolojik olarak Akrep burcu her birimizin benliğinin bir başka köşesinde, bir Zümrüd-ü Anka kuşu misali dönüşümün gerçek temasını içeren enerjilerin yansımasını ifade eder.

Akrep Burcu

Eski çok tanrılı dinlerin olduğu zamanlarda tanrıların, yılın bir yarısını yeryüzünde diğer yarısını yerin altına çekilerek geçirdiklerine inanılmaktaydı. Tanrıların yerin altına geçişleri ile birlikte yeryüzünde sonbahar mevsimi başlar ancak yeryüzüne çıkışları ile birlikte ilkbahar gelirdi. Mevsimsel döngüleri ifade eden bu mit, tanrıların yerin derinliklerine inmeye başlamış olduğu, yeryüzünün kış’a hazırlandığı dönemsel zamanlara denk gelen Akrep burcu’nun; içsel, sessiz, soğukkanlı, derin ve gizemli tabiatına ait olguları barındırmaktadır.

Akrep burcu doğası derinliğin tabiatını taşır.

Bir su grubu burcu olan Akrep burcu, suyun sahip olabileceği derinliğin ve nüfus etme doğasının tüm özelliklerini üzerinde taşır. Sezgileri son derece güçlü olabilen Akrep burcu, içsel gücün varlığının keşfine odaklanmış olan güdüleri ile kendi içsel gücünü keşfetme ve bu gücü ortaya koyabilmek ile dönüşüm sağlayabilmek odaklı dürtüler ile hareket edecektir.
Akrep burcunun yaradılışında varolan içsel gücü keşfetme güdüsü ile kendini yeniden oluşturma, dönüşümü gerçekleştirme süreci Akrep burcunun üzerinde kişisel özelliklerini oluşturacak yansımalar yaratmaktadır. Akrep burcu kendi benliğini bu içsel güç ile doldurma ve tamamlayabilme güdüsü altında güç ve kontrol arayışı içinde olacak ve en büyük güç silahını sabır, suskunluk ve özsezilerinden alacaktır.

Derinlik anlayışı herşeyin arkasındaki gerçeği araştırma ve bulma merakı ile bedenlenen Akrep burcunda, şüphecilik bu burcu birçok olayın arkasında yatan gerçeklere ulaştıracak bir merak olabileceği gibi kuşkucu ve diğerlerinden kendini uzak tutan bir tuzak haline de gelebilmektedir. Güvenlik ihtiyacı son derece kuvvetli olan Akrep burcunun aradığı güven, kişisel ilişkiler içerisinde onu daha kapalı ve korunmacı tavırlar içerisine girmesine sebep olacaktır.

Önsezileri ile kendi için güvenli ortamları ayırt etme yeteneğine sahip olabilen Akrep burcu için güven vermeyen ortamlar tehlike ve tehdit içeren ortamlar olarak algılanabileceğinden korunaklı, kapalı bir yaşam tarzını seçecektir. Akrep burcu savunma anlayışı ile hareket eder bu yüzden tehlike içermeyen durumlar karşısında düşmanca tavırlar içerisine girmeyecek, yanında güvende hissettiği kişiler ile sahiplenici ve koruyucu ilişkiler geliştirecektir. Aradığı güvenlik anlayışını bulamadığında ya da güvenin kırıldığı durumlar ile karşılaştığında savunmacı pozisyonuna geçen Akrep burcu, ya yeraltının derin kıyılarına kaçacak duygusallık ile kendi içine çekilecek ya da mücadele etme gücünü sonuna kadar sergileme peşine düşecektir.

Kartal, Akrep ve Güvercin olarak isimlendirilen 3 ayrı tip ile sınıflandırılan Akrep arketipi; Akrep ile, dönüşümünü sağlayamamış, kontrolsüz ve egonun, tutkuların esiri oluşun sembolünü, Kartal ile, farkına varılan içsel gücün dönüşümsel sürecinin sembolünü, Güvercin ile ise dönüşümünü tüm tutkularının ötesine geçirmeyi başarmış olduğu benliğin sembolünü taşır.

Avcı Orion ve Ay Tanrıçası Avcı Artemis

Yunan mitolojisinde Akrep ile ilgili anlatılar, neredeyse hiç değişmeksizin Orion’a bir atıf içerir. Çok iyi bir avcı ve çok güçlü bir dev olan Orion (Avcı takımyıldızı) dünyadaki tüm hayvanları öldürebileceği ile övünmektedir. Ay ve doğa tanrıçası olan Artemis yine Orion kadar iyi bir avcı olmakla beraber, doğadaki tüm hayvanlara kendilerini koruma gücünü de vermiş bir tanrıça olarak Orion’un bu meydan okuyuşuna karşılık doğa’dan bir hayvanı akrep’i Orion ile savaşması için gönderir. Orion ve akrep’in arasında gerçekleşen bu savaş tanrılar tanrısı Zeus’un dikkatini çekecek kadar güçlü olur. Zeus bunun üzerine Akrep’i alır ve gökyüzüne yerleştirerek onu ödüllendirir aynısını Orion içinde yapan Zeus gökyüzüne onları iki takımyıldız olarak tam karşılıklı yerleştirir. Bu iki takımyıldız her zaman biri doğarken diğeri batar şekilde ikisi arasında varolan savaş sonsuza kadar sürecek bir döngüde benzer güçlerin karşıtlığında yer alacaktır.

Akrep burcunun yönetici gezegeni Mars’dır. Mars’ın taşıdığı mücadele, gayret, cesaret, hayatta kalma güdüleri, Akrep burcunun sahip olduğu fiziksel ve duygusal dayanıklılığı onu hayatın içinde arzu ettiği başarıya götürebilecek gücü taşır. Akrep kendinde varolan bu dayanıklılığın farkında olan bir burç olarak olayların üzerine gitmekten ve kendi aradığı, arzu ettiği sonuçlara ulaşmaya çalışmaktan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Bir Akrep burcunun mantığı ya hep ya hiç üzerine kurulmuş olarak çalışır. Yüksek sabır yeteneğini kullanarak mücadele azmini kaybetmeden istediği şeyi uzun süreler bekleyebilen Akrep burcu, elde etmek istediği şeyler için içsel gücünün gölge yönlerini kullanmaya meylettiğinde inatçı, despot, acımasız, yıkıcı olabilen güçlerini de ön plana çıkarmaktan çekinmeyecektir.

31 Ekim Cadılar Bayramı Pagan Kültürü

Her sene 31 Ekim’de kutlanan bir pagan ve sonrasında hristiyan geleneği halini alan Cadılar Bayramı, Akrep burcunun mevsimsel özelliklerini niteleyen geleneksel bir bayramı göstermekte. Cadılar Bayramı eski pagan geleneklerinde yazın bitip kışın başlamasını işaret eden bir gün olarak kabul edilmekte idi. Ruhların yeraltı ve yerüstünde ziyaretlerde bulunduğuna inanılan bir gün olan Cadılar Bayramı’nda insanlar bu yüzden değişik kıyafetler ve maskeler takarak ruhlardan korunacaklarına inanırlardı. Günümüzde bu inanış geleneksel bir bayram olgusu haline bürünmüş olarak bazı modern kültürlerde sürdürülmekte. Kışın gelmekte oluşu ile doğanın yeni bir dönüşüme başlayan tabiatı, Akrep burcunun taşıdığı, benliğin dönüşümsel niteliğine oldukça uygun bir ifade içermekte.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

Faydalanılan kaynaklar; Astrolojide Temel Kavramlar, Öner Döşer
www.yunanmitolojisi.com

Mars retrosu sona eriyor 1 Temmuz Cuma 2016

9adb2fe1a2c7e3432fcc33d042fa420d

Mars retrosu sona eriyor 1 Temmuz Cuma 2016

1 Temmuz Cuma günü retro hareketini sonlandıracak olan Mars, Akrep burcunun 23. derecesinden ileri hareketine başlıyor olacak.

Mars’ın retro hareketinin sonlanması öncesi 29 ve 30 Haziran günü ileri hareketine başlamak üzere durağanlaşan konumda olacak. Özellikle bu iki gün için ve Mars’ın ileri hareketine başlamış olduğu öncü günler içinde, Mars’ın retro süresince taşıyor olduğu dengesizlik, belirsizlik taşıyan enerji etkilerinin yıkıcı olabilecek negatifselliğine karşı farkındalık taşıyor olmak fayda getirici olacaktır.

Gezegenin retro hareketinin bitişi ile birlikte fiziksel enerjinin daha dışsal olarak ortaya konulacağı, Mars bünyesine ait olan mücadele, gayret ve etken olma koşullarının daha aktif olarak kullanılacağı söylenebilir.

Mars, Akrep burcunun 23. derecesinde başladığı ileri hareketiyle 2 Ağustos günü Yay burcuna geçinceye değin, kararlı, güçlü ve cesaret barındıran enerjiler taşıyor olacak.

Ülkemiz haritası üzerinde Mars’ın 5. evden transferi genç nüfusu ön plana çıkarmakta. Sanatsal ve sporsal faaliyetler, eğlence ve tatil yerleri gibi yorumlayabileceğimiz alanlarda da Mars transferinin etkili olacağı görülmekte.

2 Ağustos sonrası Yay burcuna geçecek olan Mars gezegeni ülkemiz natal haritasının 6. evinden transfer ediyor olacak. Kamusal alan ve çalışanları, güvenlik ve askeri güçleri ifade eden alanlarda etkisini görebilecek olduğumuz Mars bu burçtaki yolculuğu süresinde Satürn ve Antares sabit yıldızı ile kavuşum yapıyor olacak.Yay burcunda Mars gezegeni, inançsal, fikirsel, dinsel çatışmaları, savaşları, mücadeleleri ifade eder. Eğitim, uluslararası ilişkiler ve hukuksal konulara da işaret eden Yay burcunda Mars’ın 27 Eylül’e kadar olan gezegensel hareketleri için şu yazımı okuyabilirsiniz , https://dilarabasarefeoglu.com/2016/06/11/bu-bir-mars-yazisidir/

Ülkemiz açısından içinde bulunduğumuz yıl dahilinde Mars’ın enerjisi, madenler, topraksal kaynaklar, taşınamaz mallar, gayrimenkuller, atalardan kalan mirassal, anıtsal değerler ve sahip olunan vatan toprağı alanlarında işlevsellik getiren konumda bulunmakta. Aktiflik yaratan, bu alanlarda yaşanacak olan olaylar tüm toplumu etkileyen şekilde gelişir.

Bu önümüzdeki süre içerisinde geçmiş 18 şubat – 18 Nisan 2016 tarihleri arasında başlangıcı yapılmış olan girişimler, plan, proje gibi işlerin Mars’ın retro süresince kesintiye uğramış, net bir gelişim, karar sağlanamamış oluşunu ve 1 Temmuz itibari ile yeniden gündemimize gelişi ile bir sonuca, karara, aktif hale doğru gidişini de deneyimleyecek olacağız.

Sevgi ile…

Dilâra Başar Efeoğlu

Fotoğraf , Mars’da güneş doğuşu, kaynak, https://www.nasa.gov/

 

Akrep Burcunda Retro Mars, Kiron Üçgeni

27 Mayıs Cuma günü Akrep burcuna geri dönecek olan Mars, Balık burcunda Kiron ile de uyumlu açı yapıyor.

5a6bbc1d0598995842b4765a724681f4
Mars’ın Akrep burcunda olduğu süreçi geçmişte kalmış ama geçmişte bırakılamamış yaralarımızın, hayal kırıklıklarımızın karşımıza çıkışı ve onlarla kendi aramızda oluşan yeniden bir hesaplaşmaya girme dönemi olarak yaşayacak olabiliriz.

Çözüme ulaşmadan bırakılmış ya da çözülemeden içselleştirmiş olduğumuz sorunlarımızın tekrar gündemimize gelmesi ve bu sorunların çözümü yönünde gönüllü olarak aktif tutum ve davranış sergileme içerisine girecek olma olasılığımız yüksek.

Gökyüzünde Mars ve Balık burcundaki Kiron uyumlu açı içerisinde.

Güçlü, sağlam ve kararlı bir duruş sergileyebilecek olduğumuz bu süreç; yıkıcı olmak yerine yapıcı olmaya yönelmek, acele verilmiş kararlardan uzak durmak, durumlara karşı kinci ve intikamcı tavırlar almaktan özellikle kaçınmak ile süregelen sorunlarımızı çözüme ulaştırabilmek için oldukça uygun zamanlar olabilir. Artan kabulleniş enerjisinin etkisini soğukkanlılığımızı korumak avantajına çevirebiliriz.
Yay burcunda retro hareketinde olan Mars, 27 Mayıs Cuma günü ( 16.51) Akrep burcuna geri dönüş yapmış olacak. Mars’ın yine bu burçta sürdürdüğü retro hareketi 1 Temmuz Cuma günü düz hareketine başlamasıyla sona erecek.
Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

Mars Retrosu, 16 Nisan 2016 – 1 Temmuz 2016

Mars Retrosu
16 Nisan 2016 – 1 Temmuz 2016

16 Nisan Cumartesi günü Yay burcunda durağanlaşması ile başlayacak olan Mars retrosu, 1 Temmuz Cuma günü Akrep burcunda sona erecek.
Mars’ın retro pozisyonda olduğu bu süreç içerisinde, aktiflik, savunma, mücadele, atılganlık, cesaret gibi fiziksel enerji ve eylemsel dürtü ile hareket ettiğimiz alanlarda etkilerini yaşayacak ve deneyimleyeceğiz.
Retro süresince Mars’ın yönettiği bu konular ile ilgili, sorunlar, yavaş ilerlemeler, sonuçsuz kalan girişimler, agresiflik içeren davranışlar, çatışmalar ve hatalı, yanlış verilmiş kararlar içerisine girecek ya da bu şekilde gelişen etkiler ile karşılaşacak olabiliriz.
Mars’ın retro döneminde her türlü eylem, davranış içeren girişim ve kararlarımızda çok daha ayrıntılı ve dikkatli olmayı elden bırakmamamız gerekmekte. Bu dönemde başlatılan yeni girişimlerin, yeni verilen kararların arkasından bu girişimler ile ilgili yavaş ilerleyen gelişmeler, çatışma içeren durumlar, problem haline gelebilen sorunlar oluşabilir ve başlatılan girişimlerin Mars retrosu bitmesi ile vazgeçilen bir proje halinde rafa kaldırılması olasılığı artar. Bu olasılığı göz önünde bulundurarak çok daha gerçekçi, dikkatli ve uzun vadeye yayarak girişim içerisinde bulunmamız bu şekilde bir zarara uğramamamız adına faydalı olacaktır.

512275631

Yine Mars retro da iken, gerek bilinçsel gerek dürtüsel olarak hareket ettiğimiz fiziksel enerjimizde düşmeler, zayıflıklar oluşabilir, bunu oldukça dikkate alarak yaşamsal, fiziksel aktivitelerimizde herhangi bir zarar görmemek için yüksek odaklanma içinde olmaya çalışmalı ve uzun, çok efor gerektiren faaliyetlerden ya mümkün olduğunca kaçınmalı yada azami dikkat gösteriyor olmalıyız.
Mars’ın 27 Mayıs’a kadar Yay burcunda sürdüreceği retro hareketi süresince gökyüzüne gezegensel etkiler ile baktığımızda; inançlar, düşünceler, ideolojik ya da fanatiklik haline getirilmiş fikirlerin vurgu kazanacağı ve aktifleşeceği öngörülebilinir. Geçmişin etkisini taşıyan ve geçmişe bağlı olayların tekrar gündeme gelişi, ele alınışının yoğunlaşacağı bugünleri, tamamlanmamış olanları tamamlamak için uygun, kontrollü ve yapıcı şekilde kullanabiliriz.
27 Mayıs sonrası 1 Temmuz’a kadar olan süresince Akrep burcuna geçen Mars burada retro hareketini tamamlayana kadar ise içselleştirdiğimiz, derinleştirdiğimiz isteklerimiz ile ilgili sabit fikirlilik sergileyerek uzlaşmasız eylemlere yönelebilecek enerjiler taşıyor olabileceğiz. Yıkıcı olma yönünde hareket alma enerjisi taşıyor olabilecek bugünlerde, stress, agresif ve pasif agresifliğe yatkın tavırlar içerisinde gelişen gergin ve çatışma içeren olaylara açık olabileceğimizde söylenilebilinir.
Ülkemiz haritasının 6. evinde transfer eden Mars’ın retro hareketini toplumsal açıdan değerlendirdiğimizde genel olarak etkilerinin, polis ve askeri her türlü güvenlik birimleri, kamusal çalışma alanları ve çalışanları ile özellikle sağlık sektörü ve toplumsal sağlık konularını içeren alanlara ait konular üzerinde yansıyacak olduğunu söyleyebiliriz. Otorite ve yönetici konumundaki kişiler ve kuruluşlar ile ülkenin genç nüfusu üzerinde en fazla etkisini hisssetirecek olan Mars retrosunun bu alana ait kişi ve olaylar üzerindeki etkinliği görülebilecek.
Mars Retro’su gezegensel konum olarak baktığımızda; 16 Nisan Cumartesi günü Mars, Yay Burcunun 8. derecesinde iken retro hareketine başlıyor olacak, 27 Mayıs Cuma günü burç değiştirerek Akrep burcuna geçen Mars gezegeni retro hareketini bu burçta sürdürmeye devam edecek olup, 1 Temmuz Cuma günü Akrep burcunun 23. derecesinde iken düz hareketine kavuşacak. 76 günlük retro süresince Mars, 14 derecelik retro gerçekleştirmiş olacak.
Sevgilerimle…
Dilâra Başar Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: