ASLAN BURCU

aslan-burcu.jpg
Antik Yunan mitolojisinin Herakles’i , Roma mitolojisinin Herkül ismini alan ünlü kahramanı daha doğduğu andan itibaren tanrısal bir kuvvete sahiptir. Aslan takım yıldızı ile ilintilenen öyküsünde Herakles, Aslan Burcunun, kendi egemenliğini sağlamak, gücünü sergilemek ve yönetmek amacı taşıyarak yeryüzüne gelmiş olmanın arketipsel efsanevi kahraman yüzünü ortaya koyar şekilde karşımıza çıkar.

Aslan Burcunu oluşturan en temel ilke yaratıcılık ve yöneticilik ifadesidir. Sistemin merkezine yerleşmiş Güneş’in yöneticiliğine verilmiş olan tabiatı ile bu burç, sistemi organize etmek ve yönetmek arzusunun güçlü güdüsü ile yönetkenliğini ortaya koymak isteyecektir. Aslan burcu için yaratıcı güç ve hükmetme gücü aynı kavramları çağrıştırır. Dünyayı bir sahne olarak algılayan bu burç kişisi, sahne üzerinde kendi yaratıcılığını, gücünü, egemenliğini, farklılığını sergileme güdüsü içinde davranış ve tutumlar gösteriyor olacaktır.
Sabit nitelikte ve bir ateş elementi burç olan Aslan’ın doğası ona; kararlılık, kendinden eminlik, cesaret ve coşku katar. İnisiyatifi ele alma güdüsü güçlü olan Aslan, karar veren konumunda olan kişi olmalıdır. Başkalarının kararlarına uymakta zorluk çeken bu burç kendi aldığı kararların uygulanması konusunda otoriter davranışlar sergileme yönünde ısrarcı olabilecektir. Kendine güveni yüksek olan Aslan burcunun en vazgeçilmezi olan duygusal ihtiyaçlarını; saygı görmek, gurur verici olmak ve takdir edilmek oluşturur. Aslan burcu için gururu çok önemlidir. Gururunu zedelediğini, incittiğini düşündüğü herhangi bir kişi yada olay onu kolayca öfkeye sürükleyebilir. Otoritesini kaybetme ve takdir görememe korkusu Aslan burcunun en zayıf yönlerinden biridir. Bu burç kişisinin ihtiyaç hissettiği takdir edilme duygusuna dair oluşacak tatminsizliği onun kendi kabuğuna çekilmesine, dış dünyaya karşı bir küskünlük hali içine girmesine neden olacaktır. Aslan burcu ancak kendi içsel gücü ile karşılaşmak ve içsel gücünün farkına varmak sonrasında dışsal takdirler aramak ihtiyacından vazgeçecek ve kendi duygusal bütünlüğünü sağlar olacaktır.
Efsaneye göre 12 görevi yerine getirmekle cezalandırılan Herakles, etrafa dehşet saçan, güçlü, yenilmez Nemea aslanını yenmek için onunla zorlu bir güreş içerisine girer ve onu öldürmeyi başarır. Aslanın postunu yüzmesi gereken Herakles tüm uğraşılarına rağmen postu yüzmeyi başaramaz, çabasından vazgeçmeyen Herakles, aslanın postunun ancak yine aslanın kendi pençeleri ile yüzülebilir olduğunu anlar ve posta böylece sahip olur. Sahip olduğu aslan postuna bürünen Herakles, Nemea aslanının ruhsal gücüne de sahip olmuştur. Bu mit, Aslan burcunun kendi içsel gücünü ancak kendi çabaları ve kendi içsel yolculuğu ile kazanacak olduğunun bir göstergesi niteliğini taşımakta.
Güçlü bir cömertlik barındırıran yapısı ile Aslan ona ihtiyacı olduğunu düşündüğü herkes için yardıma hazırdır. Bu burç kişisi iyilik yapmaktan ve cömert yüreğini sergilemekten kaçınmayacaktır. Değer görme beklentisi oldukça yüksek olan Aslan burcu için en büyük tuzak arzu ettiği değeri hissediyor olabilme güdüsü içinde fazlaca onay ve takdir bekleme, beğenilme arzusu arayışı içine girmesi ile oluşur. Kendi özünde varolan gücü ile bağlantısını sağlayabiliyor olması Aslan burcunun dışsal duygusal tatmin arayışlarının kontrolünü ele geçirmesine olanak sağlayacak ve onu bu tür tuzak davranışlar ve tutumlardan uzak tutacaktır.
Aslan burcunun yönetkenlik güdüsü onun iyi bir yönetici olmasının sağlayıcısıdır. Lider pozisyonunu temsil eden bu burç kişisi, sahip olduğu organizasyon becerisi ile ekip yöneticisi olma pozisyonunu aldığı alanlarda başarılı çalışmalar sergileyecektir. Sinema ve tiyatro gibi sahne sanatı içeren uğraşlar bu burç kişisinin yaratıcılığını, performansını sergileyebileceği bir platform halini alarak mesleki uğraşlar haline gelebilirler. Aslan burcu renkler ve biçimlere olan ilgisi, görsel sanatlara olan yatkınlığı ile sanatsal uğraşlar içerisinde de bulunabilecektir. Grafik tasarımcılığından, iç dekorasyon tasarımı, web sitesi tasarımı bu burç için çalışma alanı halini alır olacaktır. Aslan burcu kişileri kendi varlıklarındaki gücü ve yaratıcılığı başkalarında da görmek isterler, çocuklar ile olan diyaloglarında başarılı olan, hayata karşı yaşama sevincini, neşesini kaybetmeyen bu burç kişisi bu açıdan iyi bir öğretmen de olabilir. Bedenin kalp çakrasına hizalanan Aslan burcu , vücutta sırt, kalp, göğüs ve göğüs boşluğunun yöneticisidir.

Dilâra B.Efeoğlu

BOĞA BURCU

9128848621618.jpg

Toprak ana ile özdeşleştirilen Boğa burcu, toprak ananın verimliliğinin, üretkenliğinin, bereketinin dişil enerjisini taşır. Mısır uygarlığında kutsal kabul edilen Boğa, güç, verim ve kuvveti temsil edişi ile yenilenen yaşamın sembolü olmuştur.
Bu burç kişisi ayakları yere basan, soğukkanlı ve içe dönük tabiatı ile sakinliğin, dinginliğin, huzurun ve aradığı güvenli geleceğin; güvenilir, sağlam şartlarını oluşturma güdüsü içinde olacaktır. İhtiyacını hissediyor olduğu huzur ve dinginlik duygusunu sağlamak ya da sağlamlaştırmak amaçlı olarak bu burç, somut, gerçekçi, tedbirli davranışlar ve tutumlar sergileyecek, aradığı güvenli koşulları oluşturabilmek için biriktirme, edinme güdüsü ile hareket edecektir.
Bu güdüsünün altında materyalist yaklaşımlar sergileyen Boğa burcu kişisi için maddesel açıdan kendini güvende hissetmiyor olmak hayata karşı duyduğu güvensizlik ile kendine olan güvensizliğe dönüşebilir. Boğa ihtiyacını duyduğu bu güven duygusunu sağlamak için azim ve disiplin ile çalışkanlık gösterecek gerektiğinde uzun ve yorucu saatler boyu çalışarak ihtiyacını duyduğu maddesel kazanımlara ulaşmayı hedefleyecektir. Korumacı, sahiplenici güdüleri yüksek olan Boğa burcu kişisi kendisi ile birlikte değer verdiği kişileri de güvenlik altına alma arzusu duyar, bu açıdan baktığında kazanımlarını yakınları ile paylaşmaktan çekinmez.
Düzeninin, huzurunun bozulmasına karşı Boğa burcunun geliştirdiği korku onda değişimden kaçınma, sabitlik sergileme, risk alamama gibi tutumlar yaratır. Aradığı güvenlik ihtiyacının arkasında kalması onu yeni gelişimler içine girmekten alıkoyar. Değişime karşı gösterdiği tepkiye yeni ve daha esnek bir bakış tarzı oluşturabilmek bu burcun geleceğe olan güvenini arttırması ve gelişmeler sağlayacak potansiyelleri görüp değerlendirebilir olması yönünden önemlidir.
Çoğu zaman soğukkanlılığını koruyan ve oldukça sabırlı oluşu ile tanımlanabilecek olan bu burç kişisinin öfkesi az görülür olmakla birlikte gerçekten sinirlendiğinde tepkisi bir boğa kadar güçlü ve şiddetli olabilir. Düzen ve güven anlayışına karşı gelişen tehditkâr bir durum oluşabilmesi Boğa burcunu en fazla öfkelendirmeye meylettiren durumları yaratır. Hiçbir şey için acelesi yokmuş gibi davranan Boğa aynı zamanda rahatına, keyfine düşkün olan, eğlenmeyi seven, doğanın nimetlerinin farkında olan, duyusal ve duygusal zevkleri oldukça gelişkin olan bir burçtur. Güzel ve keyifli olarak adlandırılan her şey Boğa burcunun ilgisi alanındadır.
Yöneticisi Venüs bu burca gelişkin sanatsal ve estetik değerler de katar.
Yunan mitolojisinde Europa ile Tanrıların tanrısı Zeus’un öyküsü Boğa burcuna ait nitelikler taşır; Dünyalar Güzeli Europa’yı elde edebilmek için türlü yollar deneyen Zeus, sonunda güçlü bir boğa görünümüne bürünür ve Europa’nın karşısına çıkar. Onun gerçekten bir boğa olduğuna inanan Europa, boğa zannettiği Zeus’un boynuna çiçekten taçlar takar. Zeus ise böylelikle kandırıp sırtına aldığı Europa’yı çok uzaklarda deniz aşırı bir yer olan Crete’ye götürür. Europa’nın sevgisini kazanan ve birlikteliklerinden 3 çocukları olan Zeus, gökyüzüne yerleştirdiği Boğa takımyıldızı ile bu birlikteliği ölümsüzleştirir. Anlatılan mitolojik hikaye Boğa burcunun sahiplenici, sevdiğini kıskanan, güçlü cinsel dürtüler içeren güdülerini de imgelemekte.
Gelişmiş duyuları ile Boğa burcu özellikle müziğe olan ilgisi ile birlikte, tekstil sektörü, moda, parfüm, kozmetik, estetik, güzellik alanlarına yönelmiş ilgi ve çalışma hayatını ifade eder. İyi bir gurme kadar yemek zevki gelişkin olduğundan bu burcu yiyecek, içecek yapımı, beslenme uzmanı, restaurant işletmeciliği türü alanlar içerisinde görebiliriz. Toprak ile olan bağı, finansal güvence anlayışı ile birleştiğinden bu burç kişileri gayrimenkul alım satımı, emlak işleri, mimari ve dekorasyon işleri üzerine bir kariyer hayatı çiziyor olabilirler. Medikal astrolojide vücudun boyun ve boğaz bölgesi Boğa burcu yönetiminde olan bölgelerdir.

Dilâra Başar Efeoğlu

 

Mars, Yengeç Burcunda

886d3fa390331a2c2b0c60bc7e95c58c.jpg

Mars, Yengeç burcu ilerleyişine başlamak üzere , Mars’ın Yengeç burcunda yerleşimi ne ifade eder ve transit Mars ne yönde bir enerji yansıması oluşturur;

İkizler burcu geçişini tamamlayan Mars, 4 Haziran Pazar günü Yengeç burcuna geçiyor ve 29 Temmuza kadar bu burçta kalacak. Yengeç burcunda ilerleyişi süresince Mars, bu burcun, duyguların ve hislerin yönetiminde olan, koruyucu, kollayıcı doğasına hizmet edecektir. Mars’ın kontrolünde olan, kişinin kendini ortaya koyma ve isteklerini elde etme güdüsü, aktif, dışa dönük ve direkt olmaktan uzaklaşarak, bunun yerine pasif, pasif agresif ve dolaylı bir üslup taşır hale dönüşecektir.

Mars, Yengeç burcunda güçlü bir savunma mekanizması yaratır. İçe dönük, kırılgan ve güven arayışında olan Yengeç burcunun savunmaya yönelik güdüleri, kişinin kendi güvenliğini ve koruması altına aldığı diğer kişilerin güvenliklerini sağlamak üzerine kuruludur. Natal haritasında Mars, Yengeç burcunda yerleşmiş olan kişiler için bu güdüler hayatta kalma ve hayatla mücadele etme güdülerinin temelini oluşturur. Bu güven ortamının tehlikede olması Mars’ın Yengeç burcunda iken tepkisel olarak açığa çıkacak olan cesur, gözükara, eyleme dönükleşebilen ve fedakârca yönünü aktive edecektir.

Aile bağları, duygusal bağları, vatan sevgisi, köklere olan bağlılığı kuvvetli olan Yengeç burcunda hareket eden Mars’ın bu burçta ilerleyişi süresince koruma güdülerimizi, sahiplenme güdülerimizi en fazla bu alanlar üzerinde ortaya koyacak, savunmacı, tepkisel, gerektiğinde atak tavırlar sergilemeye meyilli olacağız.

Dilâra B. Efeoğlu

Kova Burcu

kova-burcu1

Güneş  Kova burcunda, Tüm Güneş, Kova burcunda iken doğmuş olan olan okurlarıma mutlu yaşlar dilerim…

Kova Burcu,

Omuzlarının üzerinde içinden suların aktığı biçimli bir kap taşıyan insan figürü ile betimlenen Kova burcunun sembolü, onun taşımakta olduğu evrensel nitelikleri yeryüzüne, bütünsele bir nevi akıtan yönünü ortaya koyar.
Kova burcu sahip olunan yüksek algının, soyut biliş halinin fikirlere ve keşiflere dönüştürüldüğü bir burçtur. Taşıdığı bu özellikler ile bu burç, yeniliklere öncülük eden, geleceğin vizyonuna önceden sahip olabilen, icat ve buluşlar ile yaratıcılıksal özellikleri sergileyen bir yapı oluşturacaktır.

Kova burcunu oluşturan en temel prensip evrensel bakış açısına sahip olan zihinsel yapısıdır. Bu yöndeki zihinsel algıları bu burç insanını evrensel sevgi, insan merkezli yani hümanist bir bakış açısına götürecektir. Kova burcu toplumsal içerikli amaçların önde geldiği, grup bilincinin yüksek olduğu ve insanı temel alan anlayışın öncüsü olan bir yapıyı ifade eder. Bu yapı Kova burcunu sosyal, grupsal alanlarda etkin bir kişi haline getirecek kalabalık arkadaş çevreleri ile buluşturacaktır. Kova burcunun taşıdığı hümanist anlayış onu arkadaş ve dost canlısı yapar fakat böyle olmakla birlikte bu burç kişisi yakın ilişkilerinde akılsal ve mantıksal uyum arayacak ve duygularından çok daha fazla bu güdüleri ile kendine yakın bir çevre oluşturma yolunu seçecektir.

Kova burcu için insan ve yaşam formlarına ait faydalı olabilecek herşeyin öncelikliği vardır. Geleceğe odaklı, uzağı gören ve idealist yapısı ile bu burç sosyal alanda yenilikçilik anlayışı ile hareket etmeye yönelmiş çalışmaların içinde olmayı amaçlayacak bu yönde tutum ve tavırlar sergileyecektir.

Birey olarak kendini öne çıkarma, bireysel ihtiyaçlarını ortaya koyma güdüsünün ötesine geçmiş olma prensibini ifade eden Kova burcu, en idealinde olması gereken şekilde sosyal amaçlı gruplar içinde olmaya değer verecek ve bu gruplar içinde bireysel istek ve arzulardan uzak kalabilerek, yaratıcı, faydalı, ortak amaç duygusu güden çalışmaları destekleyecektir. Kova burcunun idealist ve insan merkezli yapısından kaynaklanan bu güdüsünün ardında gizli kalan bir ego ya da gelişmemiş bir bireylilik hali varolduğunda bu burcun kişisi gruplar içerisinde kendi egosunu ya da bireylilik arayışını tatmin etme amaçlı kişisel davranışlar ve arayışlar içerisine de girebilir olacaktır.

Kova burcunun zamanın dışına çıkan algıları, geleceğe ve yeniliğe yönelik geniş bir bakış açısı içeren zihinsel yapısı, bağımsızlık ilkesi ile fikirleri ortaya koyan, fikirler için savaşan, yeniliklere yol açan, öncülük eden, farklı olana yer veren ve değişim enerjisini taşıyan, uyandırıcı, aydınlatıcı niteliklerini sergileyecektir. İşte bu yüzdendir ki Kova burcu en fazla özgürlüğüne sahip olmanın ihtiyacını hissetmektedir.

Kova burcunun klasik astrolojide yönetici gezegeni Satürn, düzen ve disiplin içeren gerçekçi ve somut yapının oluşumunu yöneten gezegendir. Kova burcu yöneticisi Satürn’ün taşıdığı bu özellikler ile yüksek algının, soyut biliş halinin sağladığı keşifleri ve buluşları somut hale getirebilecek zihinsel yapıya sahiptir.
Satürn’ün taşıdığı münzevi ve tutucu tarafı ile Kova burcu modern, geleceğe odaklı bakış açısını aynı zamanda geleneklere bağlı, ilkeli ve sorumluluk sahibi yapısal özellikleri bir bütün halinde sergileyecektir. Modern astrolojinin Uranüs’e yöneticilik verdiği Kova burcu, bu gezegenin ifade ettiği yol açıcı, yenilikçi ve yaratıcı zihinsel yapısını ortaya sermektedir.

Kova burcu her türlü bilimsel alanlar, haberleşme, bilgisayar, elektrik, elektronik gibi teknolojik tabanlı alanlar, fizik ötesi, metafiziksel konular, tarih ve coğrafi bilimler, sosyal amaç içerikli grupsal çalışmalar ile oldukça içiçe bir yapıyı gösterir. Bu burcun kişilerini bu alanlara ait meslek ya da çalışmalar içinde görmek oldukça olasıdır.

Dilâra Başar Efeoğlu

“Zubdat-al Tawarikh”, Göksel Harita

 

Celestial_map,_signs_of_the_Zodiac_and_lunar_mansions.

 

16.yy. 1583 yılında Sultan III. Murat’a sunulmuş olan “Zubdat-al Tawarikh” isimli el yazması kitaptan burçlar ve ay’ın konumunu gösterir şekilde hazırlanmış göksel harita. Kitap, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul’da sergilenmektedir.

Müzenin envarter kayıtlarında eserin Usta(lar) kısmında şöyle yazmakta: Hattat: Seyyid Lokman Aşuri; Nakkaşlar: es-Seyyid Lütfi, Molla Kasım ve Üstad Osman ve ekibi.

Astroloji, Takımyıldızlar ve Zodyak Burçlar Kuşağı Hakkında

Zodyak Takımyıldızlara göre belirlenmez.

Astroloji, Takımyıldızlar ve Zodyak Burçlar Kuşağı Hakkında

takımyıldızlar

Takımyıldız, sabit yıldızlardan oluşan, gökyüzünde parsellenmiş 44’ü kuzey yarımküre’de, 44’ü güney yarımkürede olmak üzere toplam 88 alandan her birine verilen isimdir. Takımyıldızlar tanımı, yeryüzünden bakışla birbiriyle ilgili gibi gözüken fakat aslında birbirlerinden farklı uzaklıklarda bulunan, yeryüzüne olan izdüşümlerinde bize aynı hizaymış gibi görünen yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılır.

Eski gök bilimciler takım yıldızların izdüşümlerinin oluşturdukları şekilleri efsanelerdeki belirli hayvanlara ve kahramanlara benzetmişler. En çok Eski Yunan ve Romalı gökbilimciler takım yıldızlara mitolojik hikayelerden esinlenilen adlar vermişler.
88 takım yıldızdan 12 tanesi, Güneş’in ekliptik düzlemine denk gelmektedir. Zodyak Burçlar Kuşağı olarak adlandırılan bu kuşaktaki takımyıldızlar Zodyak Takımyıldızları olarak da bilinirler. Bu takımyıldızlarının isimleri şunlardır: Aries (Koç), Taurus (Boğa), Gemini (İkizler), Cancer (Yengeç), Leo (Aslan), Virgo (Başak), Libra (Terazi), Scorpius (Akrep), Sagittarius (Yay), Capricorn (Oğlak), Aquarius (Kova), Pisces (Balık).
Dünya’nın kendi ekseni çevresindeki dönüşünde meydana gelen Presesyon adı verilen bir tür kayma hareketi sebebiyle ekinoks noktaları ile takımyıldızların kesişme noktaları zodyak üzerinde geriye doğru hareket ile her 72 yılda 1 derece saat yönünde değişim gösterir.

Dünya’nın dönme ekseni hareketi süresince batıya kayması,yaklaşık iki bin yıl önce, M.Ö. 128’de, İznikli bir astronom-astrolog olan Hipparcus tarafından keşfedilmiştir. Dünya’nın ekseninin yalpalamasından dolayı oluşan ve Presesyon olarak ifade ettiğimiz bu olgu “Ekinoksların Kayması” veya “Ekinoksların Gerilemesi” olarak tanımlanır. M.S. 150 civarında İskenderiyeli bir astronom-astrolog olan Cladius Ptolemy, ekliptiğin kutuplarını bulmuş ve bu kutuplardan geçen boylam çizgileri yardımıyla her bir yıldızı ekliptik üzerine izdüşürmüştür. Ptolemy’nin çalışmasından bu yana astrologlar, herhangi bir yıldızın ekliptiği kestiği dereceyi hesaplarken, ekinoks gerilemesini dikkate alarak yapılan hesaplamalar ile bir yıldızın burcun hangi derecesine denk geldiğini bilebilmektedir. Sabit yıldızlar ile yapılan çalışmalarda ekinoks kayması göz önünde bulundurularak belirlemeler yapılır.

Batı Astrolojisinde kullanılan burçların, takımyıldızlar ile sadece isim benzerliği vardır. Bu ikisinin karıştırılmasının nedeni, burçların takımyıldızlarla çakıştığı ve eksen sapmasının göz ardı edildiği eski zamanlarda her ikisinin de aynı isimle anılmış olmasıdır.

Astroloji, ekliptik düzleminde yer alan takım yıldızlara göre oluşturulmuş bir Zodyak sistemini esas almaz. Astroloji, mevsimsel döngüler ile oluşturulan sabitlenmiş burç sistemli zodyak ölçeğini esas almaktadır. 0 derece Koç Burcu ile başlayan Zodyak, Güneş’in ilkbahar ekinoksu olan 21 Mart günü bulunduğu yerleşimi esas alarak oluşturulur.

Dilâra Başar Efeoğlu

Faydalanılan Kaynaklar:
http://www.onerdoser.com/Y169_0_burclar-degismedi.html
http://gokyuzu.org

%d blogcu bunu beğendi: