Jüpiter-Pluto Döngüsü Son Kare Fazında

JüpiterDesktop50.jpg

Global düzeyde inançsal ve yargısal sistemler üzerinden ortaya çıkabilecek olan kriz etkisi yaratan gelişmelere açıklık sergileyen bir süreç içindeyiz. İdeolojik düşünceler ile üstünlük kurma peşinde olmaya yönelik etkilerin oluşturacağı güçler, güç çekişmelerine, çatışmalara, savaşlara meydan vermekte.

Gökyüzünde Jüpiter ve Pluto birbirleri ile kare açıya yaklaşmaktalar. Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter ile retro ilerleyişini sürdüren Pluto arasında, 3 Ağustos günü kesinleşmiş derece gelecek olan kare açı, iki gezenin de yavaş hareket etmesi ile etkisini uzun süreye yaymakta.
Jüpiter ve Pluto arasında oluşan açılar büyük bir güç ile ilişkilendirilir. Jüpiter’in büyüten, çoğaltan, genişleten etkisi, Pluto’nun taşıdığı sınırsız güç ile birleştiğinde gezegenlerin açığa çıkardığı enerji muazzam bir güç halini almakta. Oluşmakta olan büyük, muazzam güç, iki gezegenin birbirleri ile açıya yaklaştıkları dönemler çok daha fazla hissedilir etkiler açığa çıkarırlar.
Jüpiter ve Pluto’nun 2007 yılının Aralık ayında Yay burcunda yaptıkları kavuşum ile başlayan döngü, Jüpiter’in ifadesinde olan inançsal ve yargısal tabanlı tüm sistemlerin üzerinde Pluto’nun ifadesi olan dönüşümsel gücün çalışmaya başlamakta olduğunun göstergesiydi.
Döngü sonuna kadar, Pluto’nun dönüştürücü etkisi, kendisini tüm yoğunluğu ile bu sistemler kanalıyla ortaya koymakta olacaktı. Pluto’nun prensibi değişimin gerekli olduğu tüm yerlerde değişimi gerçekleştirecek unsurları açığa çıkartmaktır. Pluto değişim yaratırken sarsar, kriz yaratır, tahrip eder, gizlenir, gizli olanı yüzeye çıkarır ve zayıf olan unsuru yok eder. Pluto ile açığa çıkan süreç zihinsel dönüşümü sağlamaya yönelik çalışmaktadır.
Şimdi içinde bulunduğumuz günlerde Jüpiter ve Pluto’nun son kapanan kare açısı yaklaşmakta. Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter bu burçta kavramsal olarak, eşitlik, adalet, denge, uyum, huzur ve ilkeli düzen arayışının öne çıkacak olduğunun işaretçisi. Jüpiter’in prensipler oluşturma güdüsü, Terazi burcunda eşitlik, adalet, hak, hukuk üzerine oluşmuş ve oluşturulmak istenilen prensiplere yönelmiş durumda. Oğlak burcunda ve retro ilerleyişinde olan Pluto ile yaklaşan kare açısı, iki gezegenin arasında son kapanan kare açı olması dolayısıyla tüm bu prensipler üzerinde etkili olacak aktif bir dönem içinde olacağımızın işaretçisi. İnançsal ve yargısal sistemler üzerinden ortaya çıkabilecek olan kriz etkisi taşıyan gelişmelere açıklık sergileyen bir süreç içinde olduğumuz görülmekte.

Dilâra B.Efeoğlu

Mars, Satürn döngüsünde kare açı fazı,

16106035_10154962691654337_3083481541906118253_n

Mars, Satürn döngüsünde kare açı fazı,

24 ağustos 2016 günü Yay burcunda kavuşum yapan gezegen ikilisi yeni bir döngü başlatıyor oldular. İstekleri elde etme güdüsünün ve bunun için kişinin kendini nasıl, nerede ve ne şekilde ortaya koyar olduğunun ifadesi olan gezegen Mars ile, somutlaştırılmış sonuç ve başarı sağlama güdüsünü ifade eden gezegen Satürn arasında başlayan döngü, bu güdüler altında oluşan durumlar ile karşılaşma olasılığını taşımakta.
Bu ikilinin kavuşum açısının ifade ettiği, hedefe odaklanma konsantrasyonu, kararlılık, mücadele, savunma, irade gücü, kontrol edilebilir ve dayanıklılık taşıyan fiziksel enerji, derinleştirilmiş çaba, arzular, azim anlayışı taşıyan etkileri ile, 19 Ocak Perşembe günü kesinleşecek olan döngünün ilk kare açısı, Mars ve Satürn’ün kavuşumun taşıdığı bu dürtülerin aktif, dışa yansıyan, gerilim, çatışma ve mücadele getiren enerjileri ile çarpışacağımızı göstermekte.
Satürn’ün kare açısına girmiş olan Mars, kendine özgü aktif, atılgan, eyleme dönük yönünü disipline etmek, kontrolü altına almak, amaca yönlendirmek, sınırlandırmak isteyen Satürn ile çatışmakta. Satürn’ün paradigmayı koruma güdüsü Mars’ın üzerinde baskılayıcı olmakla birlikte, bu gezegenin taşıdığı mücadele, eylem, elde etme güdüsünün yönünü ve şeklini belirleyici olacaktır.
Mars, Satürn kavuşumunun kontrollü ve denetim altında tutulabilen fiziksel enerjisi burada kontrol edilmekten uzak, ani ve patlayıcı şekle dönüşecek bir hal alabilir. Hedeflerin, arzuların gerçekleştirilebilir olması adına girilecek mücadele sert, saldırgan, şiddet içeren eylemlere dönüşebilecektir.
Transit Mars, ülkemiz natal haritasının 10. evi üzerinde Balık burcunda. Transit Satürn ise Yay burcunda ve natal haritanın 6. evi üzerinde hareket etmekte. Ülke için hükümet, iktidar, yönetici ve lider konumlu kişileri ifade eden ev olan 10. ev üzerinden, kamusal alan çalışanları, toplumun sağlık sorunları, hastalıklar, ordu teşkilatı, polis tüm güvenlik birimlerini ifade eden 6. ev üzerinde oluşan Satürn karesi, bu alanlara ait konular dahilinde gerçekleşebilecek olan gerilim, mücadele, aktiflik taşıyabilecek olaylara işaret etmekte.
24 Ağustos 2016 günü gerçekleşen, bir başlangıç döngüsü yaratan kavuşum ülke natal haritasının 6. evi üzerinde oluşmuştu. Şimdi oluşmakta olan kare açı 6. ve 10. ev alanlarını içine alır şeklinde dışa dönük, olay bazında gerçekleşebilecek gelişmelerini yansıtacak enerjiler içermekte olacak.

“Mars-Satürn olumsuz açıları asker ve devlet yöneticileri arasında streslerin yaşandığı bir dönemdir. Hükümet ve yöneticiler içinde olumsuz bir yerleşimdir. İsyanlar, yangınlar, hastalıklarla ilişkilendirilir. (Öner DÖŞER, Dünya Astrolojisi Türkiye)”

sfpage
16 Eylül 2016 günü balık burcunun 240 19′ derecesinde, Ülke yöneticileri, iktidar, yönetime muhalefet kurumlar, ülkenin hukuksal konuları, dinsel konular, komşu ülkeler, habercilik ve ulaşım alanlarını üzerinde bir Ay tutulması gerçekleşmişti. Tutulma anında Güneş, Ay karşıtlığına kare açı yaparak apeks noktası olan Mars, tutulma derecesine ilerleyerek şimdi burada tutulma etkilerini aktif hale getirmekte.

29 Mayıs 2017’de karşıt açıya gelecek olan bu iki gezegen, 11 Ekim 2017 günü döngünün kapanan kare konumunu alacak ve 2 Nisan 2018 günü kavuşum açısı ile bu döngünün bitişi ve yeni bir döngü içerisine girecekler.

Dilâra B. Efeoğlu

Fotoğraflarda; Türkiye kuruluş haritası üzerinde 19 Ocak Perşembe günü transfer haritası, diğerinde yine en içte ülkemiz natal haritası, orta kısımda 16 Eylül 2016 Ay tutulma anı haritası ve en dışta 19 Ocak Perşembe günü transit haritası görülmekte.

Jüpiter-Pluto Kare Açısı

4639e6fdb584cd7b4c4b99f36d0e3ade

Jüpiter-Pluto Kare Açısı
Jüpiter Pluto kare açısı büyük, geniş çaplı ve azımsanamayacak bir gücü ifade eder.
25 Kasım Cuma günü kesinleşecek olan Jüpiter Pluto kare açısının geçtiğimiz Ekim ayı sonları itibari ile hissetmeye başlamış olduğumuz etkilerini içinde bulunduğumuz dönemde artan bir şekilde yaşamaktayız. Aralık ayının ortalarına kadar etkinliğini sürdürecek olan Jüpiter Pluto kare açısı, Jüpiter’in, 5 Şubat Pazar günü retroya girmesi sonrası 30 Mart Perşembe günü tekrar kesinleşmiş dereceye gelecek. 10 Haziran Cumartesi günü ileri hareketine başlayacak olan Jüpiter, Terazi burcunda 4 Ağustos Cuma günü Pluto ile son kare açısını yapmış olacak.
Jüpiter Pluto kare açısı büyük, geniş çaplı ve azımsanamayacak bir gücü ifade eder. Bu varolan gücün, ulu ortada olmanın dışında gizli, saklanmış, açıkça gösterilmeyen bir güç şeklinde olması çok daha güçlü bir ihtimal olacaktır. Derin ve içsel, manevi yönde, inançsal boyutta ve köklenmiş muazzam güçsel bir enerjiyi anlatmaktadır.
Büyük amaçlar ve bu büyük amaçların gerçekleşmesi için gereken gücün varolduğunu gösteren Jüpiter Pluto karesi, yapmak istenilen, elde edilmek istenilen şeyler için oluşturulacak olan yüksek azim, kararlılık, hırs ve yoğun istek ve inancın varlığının göstergesidir. Geçtiğimiz Ekim ayı ortalarından bu yana etkili olan açı gerçekleştirilmek istenilen büyük ve radikal değişiklik isteklerinde artış ile bu değişiklikleri hayata geçirmek üzere aktif, insiyatif sahibi, kararlı, kendi doğrularını ortaya güçlüce koyabilen bir tarzda mücadele etme kuvveti taşımakta.

Gerek kişisel gerek çevresel, toplumsal olaylar üzerinde etkisini, kendine güvende artış, kendi istek ve inançlarında ısrarcılık gösterme, isteklerine ulaşma adına büyük hırs ve tutku ile hareket ediyor olma, güçlü amaç duygusu ve amaçları gerçekleştirmek adına baskı, zorlama, yıkıcılık, şiddet içeren acımasızlık halinde duygu kayıplarına kadar gidebilen durumlar ile gösterebilecek olan Jüpiter Pluto açısı, bir yönüylede bilincin en derin noktalarına kadar inen ve orada varolan zihinsel bilincin modelini ortaya koyan enerjileri yansıtmakta.
Fikirsel, inançsal, düşüncesel ya da idealler ile şekillenmiş güçlü oluşumları harekete geçiren bu açı, kişinin hayatında yaratmak istediği yeni bir oluşumun ya da içsel olarak kendi benliğinde gerçekleşmekte olan yeni bir oluşumun güçlü dönüşümsel etkilerini harekete geçirecektir.
Jüpiter, ülkemiz haritasının 4. evinden, Pluto ise 7. evi üzerinden transfer yapmakta. 4. ev, toprak, topraktan gelen değerler, doğal kaynaklar, inşaat ve emlak sektörü ve ülke yönetimine muhalefet olan parti(leri) ifade eder. 7. ev ise diğer ülkeler ile olan uluslararası ticari ve siyasi ilişkiler, rekabetler, savaş ve karşılıklı yapılan anlaşmaları ifade eder.
Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güçlü beklentiler içinde olma, liderlik göstermek, genişleme, yayılma ve büyüme arzusu içinde olma etkileri içeren açı, inşaat ve emlak sektörünün ülke içinde artan önemi ve topraktan gelen maddesel bir kaynak halini alan bu sektörün kontrolsüzce büyüme peşinde oluşunuda işaret etmekte.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

İlişkiler için zor bir süreç olduğunun farkında olmak

 

fc649cdf3b3dcd9792b8ba0ceea27d08

İlişkiler için zor bir süreç olduğunun farkında olmak,

25 Kasım 2016 Cuma günü (14.39) Oğlak burcunda, Venüs – Pluto kavuşum derecesi kesinleşiyor, yine aynı gün (01:02) Jüpiter-Pluto kare açısı kesinleşmiş olacak. İçinde olduğumuz hafta bu açıların etkisi altında, kesinleşen açılar daha sonrasında etkilerini gittikçe yavaşlayacak şekilde sürdürüyor olurlar.
Venüs – Pluto kavuşumu ilişkiler üzerinde beklentilerin, güç, tutku, sahiplenicilik, içeren istek ve arzuların artışı ve bu arzuların, isteklerin ortaya konulacak oluşunun ilişkiler üzerinde oluşturacağı etkilerin artacağını göstermekte. Kişisel istekleri gerçekleştirebilmek adına ısrarcı olmanın, kendi arzularına ulaşma çabası içinde baskı ve zorlama yoluna gidebilecek olabilmenin gücünü taşıyan enerjiler özellikle ilişkiler üzerinde odaklanmış etkileri ifade etmekte. Oğlak burcunda olan Venüs’ün ilişkiler üzerindeki disiplin, kontrol arayışı ve yöneticilik güdüsü ile birleşen Pluton’un güç ve kontrol tutkusu ilişkileri yeniden gözden geçirten, yeni yapılaştırma içine alan ve dönüşümsel etkiler ile karşılaştıran nitelikte yansımalar taşımakta olacak.
Bu kavuşum ile kare açı ilişkisinde olan Jüpiter, Venüs, Pluto kavuşumunun taşıdığı etkileri arttırıyor ve büyütüyor olacak. Uranüs ile de kare açıya doğru gitmekte olan Venüs, isteklerin ve beklentilerin fazlalaşması, elde etmek istenilen şeyler için ısrarcı olmak, sınırları zorlamak, idealize edilmiş değerleri, fikirleri realize etme isteği güdüsü içinde olmak amacı taşıyan şekilde şartların aşırı zorlanıyor olduğu, gerginlik ve kriz ortamları doğurabilir. Olaylar içinde sadece kendi değer anlayışı ile düşünmek ve hareket etmek yerine başkalarının fikir ve görüşlerine karşı biraz daha açık ve biraz daha sabırlı olmak, kontrolü elde tutuyor olmanın ve istekleri elde edebilmenin çok daha güvenli ve olumlu netice verecek çözümü olacaktır.

Dilâra B. Efeoğlu

Mars – Jüpiter Kare açısı

 

6eda7f4501362f75037d991ea407c0a5

Mars – Jüpiter Kare açısı
Savaşım inandıklarım içindir
Gökyüzünde, Oğlak Burcunda Mars, Terazi burcunda Jüpiter, kare açı ile birbirlerini görmekteler. Bu açı inandıklarım için, doğrularım için, ideallerim için, planlarım için savaşırım, mücadele ederim anlayışını ve gücünü taşımaktadır. 21 Ekim gününe kadar etkisini sürdürecek olan açı, 16 Ekim dolunay haritasında da etkin konumda olacak.
Mücadele etmenin gücünü ve arzusunu ancak pozitif olarak kullanmak, elde etmek istenilen şeylerin sağlanması açısından faydalı sonuçlar sağlayacak enerjileri taşıyor olabilir. Elde etmek istenilen şeylere karşı gerçekçi bir gözle bakabiliyor olmak, maceracı bir gözden uzak duruyor olabilmek bu dönem için oldukça önemli gözükmekte. Sabırsızlık ve gereğinden fazla cesaret, risk, rekabet içeren durumlara girmek yerine kararında bir mücadele ve gayret gücü ile fikirlerin, isteklerin savunuculuğunu yapabiliyor olmak, yerinde sonuçlar sağlayacak ortamları açığa çıkaracaktır.
Sevgi ile…

Mars Satürn Kavuşumu, Neptün Karesi

Desktop3

Mars Satürn Kavuşumu
“Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir” Starr Jordan.
Mars, Satürn – Neptün Karesi
Yay burcunun 9. derecesinde iki gezegen Mars ve Satürn kavuşumu için eğitimci yazar Starr Jordan’ın “Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir.” sözünü gezegenlerin yarattığı enerjiselliği anlatmak açısından oldukça uygun buldum.
Mücadele, gayret ve fiziksel gücün kontrollü ve disiplinli bir şekilde ortaya koyulabilecek olduğunu ifade eden gezegensel bu konum içinde bulunduğu Yay burcu temaları ile birlikte özgürlük amaçlı, idealler ve idealistce savulunulan fikirler üzerinden gelişen hareket anlayışını taşımakta.
Yapıcılık, hedefe yönelik olma gücü içeren bu kavuşumun İran kraliyet yıldızı olarak bilinen Antares sabit yıldızı ile olan derecesel yakınlığıda etkinin şekillenmesinde rol oynamakta. Antares sabit yıldızı büyük başarı vadeden bir yıldız ve askeri dehalık, savaş, savaş yönetme becerileri ile ilişkilendirilmekte. Yıldızın taşıdığı pozitifsel etkiler başarı ve güç sağlamakta bunun yanısıra eğer kişi doğruluktan kaçınır, takıntılı ve dar görüş altında hareket etmeye başlarsa büyük yıkım getiren etkiler göstermekte olduğundan denge halinde sürdürülen mücadele ve çalışmalarda hedefe ulaşmayı sağlamakta. (Bernadette Brady)
Mars, Satürn – Neptün Karesi
15 Ağustos’dan bu yana etkisini artarak hissediyor olduğumuz Mars, Neptün kare açısı etkisini azalarakta olsa 6 Eylül’e değin sürdürüyor olacak. 26 Ağustos Cuma günü Mars Neptün kare açısı kesinleşiyor olacak.
Bu kare açının etkiselliğini Mars’ın Satürn ile kavuşum derecesi içerisinde hareket ediyor olduklarını gözönünde bulundurarak Neptün ile kare açı yapıyor olmaları ile değerlendirdiğimizde;
Neptün ile kare açı yapan Satürn, Mars kavuşumu için;
Yüksek amaçlar edinmiş olma ve edinilmiş olan bu yüksek amaçlar için mücadele etme güdüsü olarak tanımlayabiliriz. Elde edilmek istenilen, oluşturmak istenilen idealistçe geliştirilmiş amaçları gerçekleştirmenin yollarını aramak ve bu yolda gayret ve kendini feda edecek kuvvetle mücadele etmek olarak ifade edebiliriz.
Neptün gezegeninin bireyselliğin dışına çıkan kolektife yayılan enerjisi ile oluşan açısal etkiler genelin üzerinde görülecek, toplumsal olaylar olarak deneyimlenecek olan etkiler göstermekte.
Ancak, yazını başında yer verdiğim sözün anlamına uygun olarak gerçekten nereye varmak istediğini bilmek, gerçek olan ile gerçek olmayanın ayrımını iyi yapabiliyor olmak, zamanın bir bulut misali içinden geçip çıkıldığında elde kalan, görünür gerçekler bırakacaktır elimize.
Sevgi ile….
Dilâra Başar Efeoğlu

Merkür – Mars Kare Açısı

1c9e5408861c4786a3be0cd6a1131364

Merkür – Mars Kare Açısı

Hızlanan düşünceler, yaralayıcı sözcükler, aktif iletişim,
savunmacı zihin, kurnazca fikirler

30 Temmuz Cumartesi günü kesinleşecek olan Merkür Mars kare açısını kendimizde ve çevremizde gelişecek olaylar üzerindeki etkileri ile değerlendirecek olduğumuzda içerisinde olduğumuz bugünlerde dikkat etmemiz gereken durumlar olduğu görülmekte.
Merkür’ün yazma, konuşma gibi her türlü zihinsel ve iletişimsel olarak karşılıklı kurulan bağlar üzerinde olan etkisi, Mars’ın elde etme güdüsü taşıyan mücadele, cesaret ve çatışma içeren yapısallığı, hem olumlu hem olumsuz tarafları ile hayatımıza yansıyacaktır.

Zihin ve aklın, sözcüklerin ve fikirlerin bir silah gibi yaralama, alt etme, güç gösterme, kurnazlık tasarlama amacı ile kullanılıyor olabilecek oluşu bu açının negatifsel etkisidir. Sözcüklerimizi seçerken kırıcı, koparıcı olmamak adına gerçekte ne söylemeye çalıştığımızı, neyi amaçlıyor olduğumuzu düşünerek konuşmakta fayda var . Savunmak, yaymak istenilen fikirler için zihinsel ve ifadesel akıcılık ve gayret enerjisi de taşıyor olan bu açı gerçek olanı söyleyebilme, fikirleri açık olarak ortaya koyabilme cesareti ile olumlu girişimler için kullanılabilinir.
Merkür Mars kare açısı çevremizde tartışma zemini yaratacak olabilir. Tartışmalar pozitifsel yönde kullanılıyor olduğunda geliştirici olurlar. Bu açı altında iken pozitifsel yönde kullanılamayan tartışma zeminleri yıkıcı, yok edici olarak çalışacaktır. Sırf muhalif olmak adına eylemlerde bulunuyor olmaktan kaçınmak, gerçekte sahip olunan düşüncelerin savunuculuğunu yapıyor olmak dile getirilen konular için geliştirici olacaktır. Açının derecesel etkisi 6 Ağustos Cumartesi gününe sürüyor olacak.

Sevgi ile…

Dilâra Başar Efeoğlu

16 Temmuz Cumartesi Güneş-Uranüs Karesi 20 Temmuz Çarşamba (01.56) Oğlak Burcunda Dolunay

SFPage.jpghk

16 Temmuz Cumartesi Güneş-Uranüs Karesi
20 Temmuz Çarşamba (01.56) Oğlak Burcunda Dolunay

16 Temmuz Cumartesi günü kesinleşecek olan Güneş Uranüs kare açısının etkileri dolunay haritasında da yoğun olarak görülmekte. Dolunay esnasında gökyüzü geçmiş ve geleceğe ait değerlerin aynı anda sahnede yer alıyor oluşu gibi dizilim gösteren etkiler içermekte. Oğlak burcunun 27. derecesinde gerçekleşecek olan dolunay Uranüsyen etkilerin izlerini taşıyor olacak.

Güneş Uranüs karesi öngörülemez, beklenmedik, sıradışı, ani ve sarsıcı değişimler barındıran enerjileri yaşantılarımıza taşıyor olacaktır. İçinde bulunduğumuz süreçte bu enerjiler ile şekillenmiş, sert, çatışma içeren, başkaldırı, bağımsızlık ve yenilikçilik amacı güden tarzda düşünceler ve davranışların getirisi olan kaos ortamları ile karşılaşmak olası.

Uranüs’ün aradığı değişim; yeniliğe, aydınlığa, bilinçsel yükselmeye doğru gidişi esas almaktır. Uranüs bilinçsel değişimi gerçekleştirmeyi esas alır. Ve bu esas ile çalışıyorken biz insanoğlunun farkındalığa karşı sergilediği dirençsel durumundan kurtulamıyor oluşu acılardan deneyim almaya sebep olan belkide en önemli faktör olur yaşantılarımızda.

20 Temmuz günü dolunay ile birlikte; Güneş, Ay karşıtlığı ile kare açı yapan Uranüs bu karşıtlığın barındırıyor olduğu içsel dinamizmin yine odak noktası haline gelecek gezegen olarak görülmekte.
Yengeç burcundaki Güneş ile duygusal kimlik taşıyan yapımızın öne çıkışı, Oğlak burcunda ki Ay ile aradığı güven, huzur ortamını bulamayan duygu dünyamız arasında içsel olarak yaşanacak bir kutupsallaşma etkisi içerisinde olacağız.
Astrolojik olarak dolunay haritasında görülür şekilde, gerek bireysel gerek toplumsal, duygusal olarak daha sert, daha ciddi, daha gerçekçi ve daha tedbirli olma refleksi içinde olduğumuz bugünlerde içinde olduğumuz kutupsallığı iki ucu ile de görebilmek, dengeye getirmek arayışında iken bu karşıtlığa kare açı yapan Uranüs’ün yukarıda saydığımız sıradışı etkilerini çıkış noktası olarak kullanan enerjileri taşıyan ortamların günlük hayatımıza etkisi hakim olacaktır. İsyankar,başkaldıran,aykırı duran türden davranışların bilinci sezgisel olarak yeniliğe, aydınlığa, sağlanmış bireyselliğe doğru çekiyor oluşu yaşayacak olduğumuz dolunayın barındırdığı etkiler.

Hakim olan değişim enerjisinin farklılaşma getirecek olan benliklerimizde, Her zaman gerçekleşen bir prensip olarak içte olanın dışa yansıması kuralı ile çalışacak olan gökyüzünün konumu geleceğe odaklanmış şekilde. Süreç güçlü olarak önümüzdeki günleri şekillendirecek olan etkileri hayatlarımıza taşıyor olacak. İzleyici olmanın dışına çıkacak olabileceğimiz tarzda gelişebilecek olayların getireceği değişimler içerisinde karar ve tutum sergilerken sevgiyi amaç, sevgiyi araç edinmemiz temennilerimle,

Dilâra Başar Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: