Venüs, Aslan Burcunda

3.JPG

Venüs, Aslan Burcunda

Venüs burç değiştiriyor, Yengeç burcu ilerleyişini tamamlayan Venüs, Cumartesi günü Aslan burcu ilerleyişine başlamış olacak. (07:30) Venüs’ün Aslan burcunda iken yansıyan yüzü, kişisel olarak sağladığı özgüven ile birlikte, özel olma arayışı, merkezde olma güdüsü şeklinde gelişir. Davranışlarda ilişkilere yönelik beğenilme, ilgi ve takdir görme ihtiyacının artışı ile dikkatleri üzerine çekme arzusu taşıyan gösterişçi, abartılı tavırlar yer alıyor olabilir. Değer anlayışının konfor ve lüks içeren detaylara doğru yoğunlaşıyor oluşu, keyfi ihtiyaçlar için bonkörlükten, müsrifliğe doğru gidebilecek olan para harcama tutumu yine Venüs’ün Aslan burcunda iken yansıttığı enerjiler olacaktır. Aradığı egosal tatmini ilişkiler yoluyla elde etme arayışına giren Aslan Burcunda Venüs, kendisini değerli hissettirecek figürlere ve ortamlara doğru çekilme içerisine girebilir. Pozitifsel yaratımı, Aslan Burcunun, sıcakkanlı, sevinçli, cömert ve dışadönük enerjisi Venüs ile birlikte her türlü karşılıklı ilişkiler, işbirlikleri, bağlantılar üzerinde etkili olacaktır.

21 Ağustos Pazartesi Aslan Burcunda Tam Güneş Tutulması

14bdb7094b293ed530f9a5caeba9b42c.jpg

“Şimdi değilse ne zaman”

21 Ağustos Pazartesi Aslan Burcunda Tam Güneş Tutulması

Tutulmanın barındırdığı ateş enerjisinin güç, cesaret, güven yaratıcı olasılıklarını hayatlarımıza pozitifsel olarak çekebildiğimizde oldukça yüksek ivme kazandıracak enerjilerin hakimiyeti oluşmakta gökyüzünde. İşte bu yüzden ben bu tutulma için “şimdi değilse ne zaman” diyorum ve hedefleri, projeleri ortaya koymanın zamanı olarak değerlendiriyorum. Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var tabii, gökyüzünde retro gezegenlerin fazla sayıda oluşu ele alınan konularda, tasarılarda iyi düşünülmesi gerekliliğini göstermekte. Sürekliliğinin sağlanabileceği projelere giriyor olmak adına iyi düşünülerek başlanılan girişimlerin başarılı sonuçlar getirmesi mümkün. İşin püf noktası, Aslan burcunun taşıdığı kral kimliğine bürünürken, aşırı hırs, kibir, gösteriş yada gereksiz cesaret gösterilerine girmekten, gücü yıkıcı olarak kullanıyor olmaktan özellikle uzak durmakta. Bu tutulmanın izlerini bulmak için hayatlarınızda 18 yıl önceye uzanıp hatırlamaya çalışığınızda benzer etkiler ile karşılaşma olası var ancak tamamı tamına aynı durumların gelişmesini beklememek lazım, gezegen dizilimleri her zaman için farklılık yaratırlar. 21 Ağustos günü Aslan Burcunda gerçekleşecek olan tutulmanın gerek kişisel gerek ülkemiz ve gerek tutulmanın en çok etkisinde kalacak bölge olan ABD üzerinde ne yönde gelişmeler yaratabileceği üzerine ayrıntılı ve çok daha fazla açıklayıcı bilgi için Haberuçur yayıncılık, sevgili Şükriye Özgül’ün benimle yapmış olduğu röportajın tamamına bu link ile ulaşabilirsiniz.
https://haberucur.blogspot.com.tr

Aslan Burcu

907ccdbb5e916e618666883d3d99efa6.jpg

“Yaşa! Ve ölmenin cesaret gerektiren bir şey olduğunu düşünme. Cesaret gerektiren tek şey, doyasıya yaşamaktır; başka bir cesaret yoktur.”

Aslan burcu enerjisi içeren bu ifadeyi Osho’nun yazılarından alıntıladım. Güneş Aslan burcundayken ve gökyüzü Aslan burcu vurgusu taşırken bu burç hakkında yorumuma vermiş olduğum link ile ulaşabilirsiniz  https://dilaraefeoglu.wordpress.com/…/…/aslan-burcu/    

 

 

Sabit Yıldızların Suretler Kitabı, Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite

Sabit Yıldızların Suretler Kitabı, Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite

X. yüzyıl astronom bilgini Abdurrahman es-Sûfî tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yer aldığı Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite (Sabit Yıldızların Suretler Kitabı)

Sabit yıldızlar konusunda klasik eser haline gelmiş ve asırlarca İslâm âleminde en önemli müracaat kitabı olarak kabul edilmiş olan eseri, Nasîrüddin et-Tûsî (ö. 672/1274) Farsça’ya tercüme ederek çalışmalarında kullanmıştır. 1954 yılında Haydarâbâd’da yayımlanan eserin dünyanın birçok kütüphanesinde yazmaları vardır. İspanyolca’dan başka Fransızca ve İngilizce’ye de tercüme edilmiştir.

X. yüzyıl astronom bilgini, Farisi kökenli Abdurrahman es-Sûfî, 903 yılında Rey’de (İran) doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Büveyhî hânedanından Adudüddevle’nin hocası ve dostu olduğu, bu hânedanın diğer mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu bilinmektedir. 975’te Adudüddevle’nin oğlu Şerefüddevle’nin Bağdat’ı ele geçirmesinden sonra büyük bir ilim merkezi haline gelen bu şehirde çağdaşları Ebû Sehl el-Kûhî, Sâganî el-Usturlâbî, Ebû İshak İbrâhim b. Hilâl, Ebû Hasan el-Mağribî, İbnü’l-A‘lem ve Ebü’l-Vefâ gibi âlimlerle birlikte çalışmış ve gözlemlerde bulunmuştur.
Abdurrahman es-Sûfî, İskenderiyeli astronom, matematikçi, coğrafyacı Batlamyus gökbilimini esas almıştır. Batlamyus’tan sonra sabit yıldızların incelenmesi ve bunların kozmografik katalogunun hazırlanmasında önemli rolü olan Abdurrahman es-Sûfî, ilim âleminde daha çok bu alandaki başarılarıyla tanınmaktadır. Kitâbü Suveri’l-kevâkibi’s-sâbite adlı eserinde Batlamyus’un Almagest’te ele aldığı kırk sekiz yıldız takımındaki yıldızları incelemiştir. Önce her yıldız takımındaki bütün yıldızları tanıtmış, bunların gökyüzündeki konumları, büyüklükleri (parlaklıkları) ve renkleriyle ilgili görüşlerini ortaya koyduktan sonra Almagest’te geçen yıldız isimlerinin Arapça karşılıklarını vererek İslâm astronomi ilminin terminolojisini meydana getirmiştir. Bu terimler daha sonraki İslâm ve Batı astronomları tarafından kullanıldığı gibi, bunlardan doksan dördü modern astronomi literatürüne de girmiştir.

Abdurrahman es-Sûfî’nin gök cisimlerinin uzaklığını ölçmek için kullandığı rumh = 14˚ = Andromedae ve Pegasi’nin uzaklığı; zirâ‘ = 1/6 rumh = Z˚ 20‘; şibr = 1/3 zirâ‘; esba‘ = 1/32 zirâ‘ gibi birimler, uzaklıkların belirlenmesinde çok sağlıklı bir şekilde kullanılmıştır.
Abdurrahman es-Sûfî’ batı dünyasında ‘Azophi’ olarak da tanınır. Ay’ın bir kraterine verilen ad olan Azophi ve küçük gezegen 12621 Alsufi onun adına isimlendirilmiştir.

Fotoğraflarda, Abdurrahman es-Sûfî’nin çalışmalarından  Zodyak Burçlar Kuşağında yer alan takımyıldızlar ve diğer bazı çalışmaları yer almaktadır.

Dilâra Başar Efeoğlu

Faydalanılan kaynaklar,
İslam Bilim Adamları, İnkılap Yayınevi
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Koç Takımyıldızı
Koç Takımyıldızı
boğa
Boğa Takımyıldızı
İkizler Takımyıldızı
İkizler Takımyıldızı
Yengeç Takımyıldızı
Yengeç Takımyıldızı
Aslan Takımyıldızı
Aslan Takımyıldızı
Başak Takımyıldızı
Başak Takımyıldızı
Terazi Takımyıldızı
Terazi Takımyıldızı
Akrep Takımyıldızı
Akrep Takımyıldızı
Yay Takımyıldızı
Yay Takımyıldızı
Oğlak Takımyıldızı
Oğlak Takımyıldızı
Kova Takımyıldızı
Kova Takımyıldızı
Balık Takımyıldızı
Balık Takımyıldızı

 

66f46576ae3dd30ad53df17d01404f02

 

8dc357387c449e39de3fff9cc7f3db78

 

3e1388731e7dc5c9a55391ca2b290702 (1)

16aa5451d71456e0f1167b24bf634a1c

b8e2dae919083f6f21a4f82427d9c503

6da78ce8ed29037fa82b48659d384943
Pegasus Takımyıldızı

 

 

%d blogcu bunu beğendi: