Merkür Retrosu / 9 Temmuz – 1 Ağustos 2019

9b7b96238b238a10d0aecadc55b0bd44.jpg

Anlaşmazlıkları, uzlaşmazlıkları, tartışmacı ve kavgacı uslupları öne çıkarabilecek, eski bir meseleyi tekrar açabilecek ya da geçmiş bir kavgayı yeniden gündemimize taşıyabilecek ve bir nevi savaş ortamı doğurabilecek olan Merkür retrosu 7 Temmuz günü başlıyor.  Gerek kişisel olarak gerek sosyal ve toplumsal konularda etkisini görebileceğimiz süreç neler getirecek…

 

Merkür Retrosu / 9 Temmuz – 1 Ağustos 2019

Aslan burcu ilerleyişini sürdüren Merkür 7 Temmuz günü yavaşlayıp durağan konumuna geçtikten sonra 9 Temmuz günü retro hareketine başlıyor.

Merkür retrosu bu gezegenin ifadesinde olan haberleşme, yazılı, sözlü her türlü aktivasyon üzerinde sorun olarak algılanabilecek bazı durumların işaretçisi olarak görülebilir. En genel anlamıyla iletişimsel konulara yönelik sıkıntı oluşturabilecek bir süreç olarak dikkate almamız faydalı olacaktır.

19 Temmuz’a kadar Aslan burcunda gerileyen Merkür ile birlikte kendi fikir ve görüşlerimizde sabitlik gösterebilir, başkalarının fikir ve görüşlerine kapalılık sergileyecek olabiliriz. Anlaşmazlıklar, uzlaşmazlıklar, tartışmacı ve kavgacı uslupları öne çıkarabilecek görünüm, eski bir meseleyi tekrar açabilir ya da geçmiş bir kavgayı yeniden gündemimize taşıyabilir. Sözler ve ifadelerde yanlış anlaşılmalar ve yanlış anlamalara yönelik beklenmedik sorunlar öne çıkarken, kendimizi fazlasıyla iddialı bir iletişimsel dil kullanır halde bulabiliriz, dikkat.

Önemli kararlar verme aşamasında iken birden bire kendimizi kararsızlık içinde bulabilir, daha fazla düşünme ve daha fazla irdeleme ihtiyacı da hissedecek olabiliriz. Başkalarının fikirlerine olan güvensizlik ile kendi fikirlerimizdeki sabitlik ve esneksizlik bizi depresif ve katı tutumlar içine sürükleyebilir. Kesin yargılarda bulunmak gerekliği hissederken yanlış yargılara düşme ve yanlış kararlar ile hareket etmeye başlamak önemli sorun halini alabilir.

19 Temmuz sonrasından 1 Ağustos arasındaki süre içinde duygularımızın karar verme mekanizmamızı fazlasıyla etkileyeceğini bilmekte fayda var. Akıl ve mantık yürütmekte zorluk çekmenin getireceği kararlar aldatıcı ve yanıltıcılık yaratabilir. Duygular ile mantığı iyi ayırt ettiğimizden emin olmamız gereken bir dönem olarak değerlendirmek yerinde olur. Bir diğer yönden yeni fikirlere, yeni görüşlere pek de açık olacağımız bir zaman diliminde olmayacağımızı düşünebiliriz. 1 Ağustos sorasında yeniay ile birlikte retro hareketini sonlandıran Merkür yine duygusal kararların etkisinde olan fakat daha geleceğe odaklı ve güçlü, otoriter kararlar almakta olacağımıza işaret etmekte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 26 Ağustos Haftası Gökyüzü Ne Diyor

1aae1a0b835eddcae5df005b7ce50623.jpg

20 Ağustos Pazartesi, Merkür ileri hareketine dönüyor
27 Temmuz’dan bu yana retro hareketini sürdüren Merkür, 20 Ağustos günü yine içinde bulunduğu Aslan burcundan ileri hareketine başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketini sonlandırması ve bu burçta ileri hareketine başlıyor oluşu iletişimsel yönde hem daha dışa dönük hem de daha fazla güçlü, kendine güvenli ve kararlı olma yönünde artan zihinsel fonksiyonları ifade etmekte. İçselleşen düşüncelerin dışa yansıtılmaya başlayacağı bir dönemi anlatan retro sonrası Merkür, bu süre zarfında projelendirilmiş beklentilerin hızlı bir şekilde uygulamaya koyulmaya başlandığı bir süreç içine girecek olduğumuzu göstermekte. Zihinsel aktiviteler Aslan burcunun yaratıcı, organize edici ve yönetici yönlerini içermekte olacaklar.
İleri hareketine başlayan Merkür, 11 Ağustos günü 18 derece Aslan Burcunda meydana gelen Güneş Tutulması derecesi ile ilk irtibat kuran gezegen olacak. Güneş Tutulmasının etkileri için bir nevi hızlandırıcı, tetikleyici unsur yaratabilecek olan Merkür’ün bu noktadan geçmekte olduğu 29 Ağustos ve civarı günler. Bayram sonrası hafta dönem olarak baskın bir şekilde yeni plan ve projelere yoğunlaşma, yeni plan ve projeler ortaya koyma, yepyeni kararlar alma yönünde aktif bir psikoloji getirmekte olacak. Merkür retrosunun sonlanması yeni kararlar almak için uygun bir süreç olsa da gökyüzünde Mars ve Satürn’ün retro olduklarını ve ileri hareketlerine doğru yaklaşmakta olduklarını bilmek bir bakıma planları uygulamaya koymak için etraflıca düşünmenin gerektiğini, acele etmek yerine sabır ve sukunet ile hareket etmek gerekliğini ve belkide biraz daha beklemenin daha verimli sonuçlar yaratabilecek olduğunu düşündürmekte. (Mars retrosu 28 Ağustos’da, Satürn retrosu 7 Eylül’de son buluyorlar).
Merkür Aslan burcunda 3. ve son kez Jüpiter ile kare açısını tekrarlamakta olacak. 9 Temmuz ve 11 Ağustos günlerinde aralarında 90 derecelik aç oluşan iki gezegen 28 Ağustos günü bu döngünün son karesini oluşturmakta olacaklar. Güneş Tutulmasının etkileri için önemli bir başlangıç enerjisi getirebilecek olan açının aktif olduğu 28 Ağustos ve civarı günler yeni gelişmelerin hız kazandığı günler olabilirler. Bu etkiler neler olabilir diyerek baktığımızda aşırı kendine güvenin yada şişirilmiş bir egonun getirisi olabilecek şekilde abartılı, buyurganlık taşıyan, fanatikçe bir fikri dile getirmek ve güç gösterisine dönüşebilecek bir iletişimsel uslup ortaya çıkabileceğinden bahsedebiliriz. Kendi doğrularında takıntılı bir şekilde ısrarcı olmak, herşeyi bildiğini zannetmek ve baskın, set, kibirli konuşmalar yapmak yine bu açının ortaya çıkarabileceği olumsuz durumlar. Sosyal ve toplumsal olaylar üzerinde de etkisini görebilecek olacağımız açı iletişim ve anlaşmalar üzerinde olumsuz gelişmelere ve ekonomi, ticaret- iş hayatına yönelik oluşabilecek sorunların da göstergesi olabilir.
11 Ağustos Güneş Tutulması derecesi ülkemiz natal haritasının 5. ev ve Akrep burcu yerleşimli Venüs ile kurmakta olduğu irtibat, ülkemiz açısından Güneş Tutulmasının spekülasyonlar ve diplomatik sorunlar içine girmekte olduğu bir dönemi işaret etmekteydi. Transit Merkür’ün bu nokta için de tetikleyici bir unsur olabaileceğini bildiğimizden ülkece 27 Ağustos Haftasına yönelik sosyal ve toplumsal olaylar üzerinde, iletişim ve anlaşmalar üzerinde ve özellikle ekonomi, ticaret- iş hayatına yönelik oluşabilecek sorunlara karşu dikkatli olabiliriz. Merkür, 6 Eylül günü Başak burcuna geçiş yapmış olacak.

23 Ağustos Perşembe (07:09) Güneş Başak Burcunda yolculuğuna başlıyor
23 Ağoustos Perşembe günü Güneş, Başak burcunda yolculuğuna başlamakta. Bu burçta GÜneş’in hareket etmeye başlıyor oluşu önümüzdeki sürecin verim, fayda, üretim, sistem, düzen oluşturma güdüsünün getirdiği amaç ve istekler ile çerçevelenmeye başlayacağını göstermekte.

25 Ağustos Cumartesi, Güneş/Uranüs üçgeni
25 Ağustos Cumartesi günü iki gezegenin arasında 120 derecelik bir açı oluşmakta. Açı öncesinde ve sonrasındaki 7 gün boyunca etkili. Güneş ve Uranüs arasında oluşan kontaklar yenilikçi, değişime açık, olayları çok yönlü olarak algılayabilme, sezgisel ve soyutsal zihnin güçlenmesi, artan yaratıcı düşünceler, geleceğe odaklı bir bakış açısı, amaç ve istekleri elde etmeye yönelik güçlenen ve kendine güven kazanan benlik, artan bireyleşmek, bağımsızlaşmak güdüsü olarak yansıma bulurlar. Kendini, fikirlerini güvenli olarak ifade edebilme kolaylığı ve arzusu getirmekte olacak açının aktif olduğu süreç boyunca farklı, özgün ve bağımsız bakış açımız güçlenmekte olacak. Bireysel olarak kendimizi ortaya koyma , istek ve amaçlarımızı gerçekleştirebilir olma yönünde alacağımız kararlar için destekler nitelikte etkileri ile açının aktif olduğu günleri değerlendirebiliriz.

26 Ağustos Pazar, Güneş/Satürn üçgeni
Güneş ve Satürn arasında oluşan üçgen açı, gerçekçi olmanın, sorumluluk ve görev anlayışına sahip olmanın, oluşturucu, yapıcı, inşa edici yönde bir bilincin varoluşunun, güçlü bir amaç duygusu ve güçlü bir güvenilirliğin göstergesi olmanın ifadesini taşımakta. 26 Ağustos Pazartesi günü iki gezegen arasında oluşan açı bugün saat 14:57 de gerçekleşecek Dolunay haritasınında önemli bir açı kalıbı oluşturmakta. İki gezegenin yarattığı etki öncesinde ve sonrasında 10 günlük etki mekanizmasına sahip.

26 Ağustos Pazar, Venüs/Pluto karesi
Venüs’ün PLuto ile gerimli bir görünüm sergileyecek oluşu özellikle ilişkiler, anlaşmalar, işbirlikleri gibi karşılıklı kurulan bağlar üzerine gerginlik oluşturan etkiler meydana çıkarabilir. KIskançlık, kontrol etme güdüsü, ikili ilişkilerde güç savaşları açısından özellikle hafta sonu dikkatli olmakta fayda var.

26 Ağustos Pazar (14:57) Balık Burcunda Dolunay
Olağanüstü bir maneviyata sahip, engin duygular ve sezgilerin eşlik ettiği bir dolunay sürecine girmekteyiz. Balık burcunun 3. derecesi içinde gerçekleşmekte olacak Dolunay, kabullenici, fedakar ve birlik, bütünlük arzusuna yönelik gelişmekte olan bir psikolojik süreç içinde olacağımızı ifade etmekte. Duygular ve sezgiler dolunay ile birlikte güçlenmekte ve sevgiyi ön plana çıkaran, merhamet, yardım ve bir nevi kurtarıcı olma ruhunu besleyen su elementi odak noktası halini almakta.
Dolunay haritasında Balık burcu yerleşiminde olan Ay, astrolojik olarak Trine (Uçurtma) kalıbı olarak adlandırılan görsel bir kalıp oluşturmakta. Güneş/Satürn/Uranüs arasındaki Büyük Üçgen kalıbında Dolunay’ın yarattığı karşıtlık, bu üç gezegenin kendi içlerinde oluşturdukları harmoniğe önemli bir dinamiklik katmakta. Güneş/Satürn/Uranüs arasındaki oluşan harmoniğin gerçekçi olmanın, sorumluluk ve görev anlayışına sahip olmanın, oluşturucu, yapıcı, inşa edici yönde bir bilincin varoluşunu güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Güçlü bir amaç duygusu ve güçlü bir güvenilirlik arayışı içinde olmanın temel alındığı yeni yapılanmalara ihtiyaç duyuyor ve bu yönde hayatımızı biçimlendiriyor olabileceğiz. 11 Ağustos’ta Aslan burcunda meydana gelen tutulma kuvvetli bir yeniay’dı ve şimdi 11 Ağustos civarındaki günlerde yoğunlaştığımız yada hayatımıza yansıtmak istediğimiz gelişmeler, planlar, projeler için çalışmaya, sorumluluk üstlenmeye, görev insanı olmaya hazır olduğumuzu destekleyen bir görünüm oluşturmakta. Yenilikçi, değişime açık, olayları çok yönlü olarak algılayabilme, sezgisel ve soyutsal zihnin güçlenmesi, artan yaratıcı düşünceler, geleceğe odaklı bir bakış açısı, amaç ve istekleri elde etmeye yönelik güçlenen ve kendine güven kazanan benlik, artan bireyleşmek, bağımsızlaşmak güdüsü olarak yansıma bulurlar. Kendini, fikirlerini güvenli olarak ifade edebilme kolaylığı ve arzusu getirmekte olacak açının aktif olduğu süreç boyunca farklı, özgün ve bağımsız bakış açımız güçlenmekte olacak. Bireysel olarak kendimizi ortaya koyma , istek ve amaçlarımızı gerçekleştirebilir olma yönünde alacağımız kararlar için destekler nitelikte etkileri ile açının aktif olduğu dolunay sürecini verim ve üretkenlik sağlaması açısından pozitifsel etkileri ile değerlendirebiliriz.
Dolunay derecesi Fomalhaut sabit yıldızı ile kavuşum yapmakta. 4. Kraliyet yıldızı olarak tanımlanan Fomalhaut büyük başarı, mutluluk ve kazanç getirecek bir yıldız olarak ifade edilmekte. Burada en önemli nokta kişinin kendi ideallerinde, isteklerinde doğruluk içinde olması ve yozlaşma içinde olmaması oluşturur (Bernadette Brady). İstekler ve idealler gerçekten asil ve başkaları ile paylaşmaya açıklık sergiliyor ise kişiye büyük şans, başarı ve mutluluk getirecektir.
Dolunay’ın yönetici gezegeni Jüpiter’e baktığımızda onunda Zuben El Genubi sabit yıldızı ile kavuşmakta olduğunu görüyoruz. Bu sabit yıldız toplumsal reformlar ve toplumsal bilinç ile ilişkilendirilmekte (Bernadette Brady).
Ülkemiz natal haritası üzerinden baktığımızda, halkı, toplumu anlatan dolunay derecesi 9. ev üzerinden natal Güneş ile uyumlu açı yapmakta. Diğer ülkeler ile olan ilişkilerimizde ve yazılı sözlü anlaşmalarımıza yönelik daha uyumlu, karşılıklı mutabakat sağlamak yönünde gelişen durumlar, halk olarak fedakarlık, birlik ve bütüncül hareket etme ihtiyacı ve duruşuna yönelik artan göstergeler öne çıkmakta. Güneş/Satürn/Uranüs arasında oluşan büyük üçgen ülkeler arası yeniden masaya oturmayı sağlayacak anlaşmalar, mutabakat konusunda destekler görünüm vermekte.

Mutlu bir hafta olsun dilerim…
Dilâra B. Efeoğlu

23 – 29 Temmuz Haftası Gökyüzü Ne Diyor

16-1397637751-moon2.jpg
Bu hafta Merkür retrosu başlamakta. 25 Temmuz Çarşamba günü retro öncesi durağanlaşacak olan Merkür, 27 Temmuz Cuma günü retro hareketini başlatıyor olacak. Retro sürecini sorunsuz geçirebilmek için yazımın tamamında bulabileceğiniz etkileri dikkate almak ve tedbirli olmakta fayda var. Venüs/Neptün karşıtlığı sevgi, ilgi, aşk gibi duygusal beklentiler taşıyan konularda yanılgılara, aldanmalara karşı dikkatli olmak gerektiğine işaret etmekte. Pazartesi günü Aslan burcu ilerleyişine başlayan Güneş’in Uranüs ve Mars ile olan zorlu açıları hafta boyunca agresyonun, gerilimin, patlayıcı enerjilerin yoğun olacağını anlatırken, yüzyılın en uzun tutulması olan Kova Burcunda Ay Tutulması Cuma günü gerçekleşmekte olacak. Tutulma özellikle önümüzdeki uzunca bir süreç için önemli etkiler taşımakta.

24 Temmuz Salı Venüs/Neptün karşıtlığı
Başak burcunda Venüs, Balık burcunda ve retro hareketinde olan Neptün ile karşıt açı yaptığında özellikle ilişkilerimiz üzerine yansıyan kafa karıştırıcı, gerçeklik algısından uzaklaştıran etkiler almaya başlıyor olabiliriz. Açı 24 Temmuz Salı günü kesinleşiyor olmakla birlikte geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkinliği var ve bu etkinlik hafta sonuna kadar sürmekte olacak. Kendi isteklerimize, arzularımıza karşı gerçekçi bakış açısını kaybetmiyor olmak bu süreçte önemli. Gerçek olabilmekten uzak beklentiler, arzular içinde girmek ve hareket tarzını bu yanıltıcılık barındırabilecek olan isteklere, taleplere göre şekillendirebiliyor olmak aldatıcı olabilir. Sevgi, ilgi, aşk gibi duygusal beklentiler taşıyan konularda kontrolsüz davranışlarda bulunmaya yol açabilecek olan görünüm, aşırı duygusal beklentiler, ilişkilere dair fazlasıyla hayalci bir bakış açısı, aşırı duygusal ve aşırı beklentili tarzda artan duyguların getirisi yanıltıcı isteklere yol açabilecek olduğunu dikkate almak faydalı olabilir.

25 Temmuz Çarşamba günü Güneş/Uranüs karesi
Uranüs ile kare açı yapan Güneş, kimlik bilincimiz, kişisel yapımız üzerine hızlı ve sert değişim etkileri yaratmakta olacak. Kendi olan güven duygusunu dengesiz bir derecede aşırılaştırabilecek olan görünüm, riskli davranışlar, kendi görüşünde aşırılaşan inatçılık, kendi bildiğinde ısrar etmek, otorite yada kurallar ile hareket etmek istememek, otoriteye yada kurallara karşı duran isyankar, kural tanımaz, disiplinsiz bir duruş modeli çiziyor olabilecek. Güneş’in Mars ile olan karşıtlığına yaklaşmakta olduğunuzda dikkate almak ve aşırılaşabilecek bu tür davranış ve tutumlara karşı dikkatli olabilmek fayda sağlayıcı olacaktır. Toplumsal konular üzerinde de etkisini görebilecek olduğumuz Güneş/Uranüs karesi Mars’ın da dahil olması ile birlikte tehlikelere, kazalara, yaralanmalara, tartışmalara, kavgalara, patlamalara yönelik oldukça dikkat etmenin gerektiği bir dönem içinde olduğumuzu göstermekte.

Merkür retrosu 27 Temmuz 18 Ağustos 2018
25 Temmuz Çarşamba günü retro öncesi durağanlaşacak olan Merkür, 27 Temmuz Cuma günü retro hareketine başlıyor olacak. Aslan burcunda Merkür, 18 Ağustos’a kadar geri hareketini sürdürmekte. Merkür’ün retro zamanları süresince bu gezegen tarafından ifade edilen iletişimsel bağlantılar, yazışmalar, konuşmalar, anlaşmalar üzerinde bekletici, sorun çıkarıcı, geriye dönük durumları açığa çıkarıcı etkilerin oluşması beklenebilir. İletişimin sağlandığı teknolojik aletler üzerinde olumsuz koşulların gelişmesine neden olabilir. Bu yüzden Merkür retrosu sırasında teknolojik aletlerde bozulma oluşabileceği ve gerekli olan yedeklemelerin, bakımların retro öncesinde yapılması tavsiye edilir. Merkür retrosu süresince yeni kararlar almak yada yeni anlaşmalar yapmak yerine varolanlar üzerine düşünmek, içinde bulunulan durumları analiz etmek, ayrıştırmak, düzene koymak ve ancak retro sonrasında gelecek planları devreye sokmak çok daha tavsiye edilir bir şeydir. Aslan Burcunda retro hareketinde olacak Merkür, kendini ifade etme, fikirleri ve düşünceleri ortaya koyma gibi iletişimsel ve zihinsel fonksiyonlar üzerinde sorun oluşturabileceğinden yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar ile karşılaşabiliyor olmak mümkün. İçe dönüksel çalışmaya başlayan zihnin oluşturabileceği içe kapanıklık, düşünceleri kendine saklamak, kendini ifade etmekte isteksizlik yada yanlış ifadeler gibi sorunlara yol açabiliyor olacak. Aşırıya kaçacak kadar bir fikir üzerinde ısrarcı olmak, sabit fikirlilik içine düşmek, diğerlerinin fikir ve görüşlerine karşı kayıtsız kalmak yine Merkür retrosunun oluşturabileceği etkiler. Bir diğer yandan özgün , yaratıcı ve sanatsal açıdan derinlik taşıyan ilhamsal ve akılsal yaratıcılığın da artmakta olduğunu fark edebiliriz.

27 Temmuz Cuma, Kova Burcunda Ay Tutulması (23:20)
Kova Burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması süresi ile içinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun süreli gerçekleşecek olan Ay Tutulması olmakta. 1 saat 43 dakika sürecek olan tutulma, Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın doğusundan görülebileceği gibi Türkiye’den de gözlenebilecek. Saat 20:13’te başlayan tutulma ertesi gün sabaha karşı 02:30’da sona erecek. Tam Ay Tutulması şeklinde gerçekleşeceğinden tutulmanın maksimumda olduğu 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak ve kızıl bir renk alacak. Ayrıca 27 Temmuz günü Dünya ve Mars birbirine en yakın konumda yer alacaklar bu da gökyüzünde Mars’ın oldukça parlak görünüyor olmasını sağlayacak. Jüpiter ve Satürn gezegenleri de gökyüzünde görülebilir olacaklar.
27 Temmuz Cuma gecesi Kova burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, Mars ile yaptığı kavuşum ile Marsiyen bir tutulma halini almakta. Kova burcunun birinci dekanında gerçekleşen tutulma için SEPHARIAL, Güneş ve Ay Tutulmaları Dünya’ya Etkileri kitabında “bir kralın hastalanmasını belirtir” olarak yer vermiş. Kova Burcunda oluşan tutulmalar, sosyal, toplumsal içerikli konular üzerinde önemli etkiler çizecek ve bu yönde hareketlenmeler getirmekte olabilecek ifadeler taşıyor olurlar. Kova burcunun sosyal aktivist, sosyal düzen, yenilikçi ve bütünsele yönelik bakış açısını aktive edecek olan Ay Tutulması, geleceğe odaklanan, özgürlükçü, bireyci, insancıl amaçları öne çıkaran, hak ve demokratik unsurları yücelten, bağımsızlık mücadelesi taşıyan görünüm içermekte. Bireysel ego ile diğer merkezli, hümanist, insancıl, demokrat görüş sahibi olma yönünde oluşmuş ego arasında kutuplaşan enerjileri açığa çıkabilecek olduğu tutulma, bireysel yönetimsel güç ile toplumsal içerikli yönetimsel güç arasında oluşan tezatlığın gerilim ve baskı yaratıcı, uzlaşmaya, yeniliğe, ileriye yönelik ihtiyaç hissedilen değişimsel unsurlarını taşımakta.
Aynı derecede gerçekleşen daha önceki en yakın zamanlı tutulmalara geriye dönüp baktığımızda; 28 Temmuz 1999 günü yine Kova Burcunun 4. derecesi içinde gerçekleşen bir Ay Tutulması ve yine Mars’ın tutulma derecesi ile zorlu açısını görüyoruz. Ülkemizde büyük üzüntü verici Marmara Depremi ve akabinde Düzce depremi, hemen sonrasında Taylan’da meydana gelen yıkıcı deprem, ülkemizde meclisten 26 bin tutukluya gelen af tasarısı, hükümet’in Egebank, Yaşarbank, Yurtbank, Sümerbank ve Esbank’a el koyması gelişmelerine rastlıyoruz. Yine 27 Temmuz günü gerçekleşecek olan tutulmanın derecesine yakın bir diğer geçmiş tarihli tutulma ise 27 Temmuz 1980 gününe denk gelmekte. O dönemin gerçekleşen olaylarına baktığımızda; 12 Eylül 1980 Orgeneral Kenan Evren başkanlığında ordu yönetime el koydu, parlamento feshedildi, siyasi faaliyetler durduruldu, tüm yurtta sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 24 Eylül 1980 İran ile Irak arasında petrol fiyatlarındaki anlaşmazlıktan dolayı 10 yıl sürecek savaş başladı, 30 Ekim 1980 Bülent Ecevit, CHP genel başkanlığından istifa etti, 12 Kasım 1980 NASA uzay aracı Voyager I Satürn gezegenine en yakın konumuna geldi ve gezegenin halkalarının fotoğraflarını çekerek Dünya’ya gönderdi haberlerini görmekteyiz. Bu derecede gerçekleşen geçmiş tutulmalarda dikkat çekici boyutta tutulma ile oldukça önemli bir siyasi gündemin çakışması ile karşılaşmaktayız. Satürn’ün halkalarının fotoğraflarının çekilebiliyor olması ise tam olarak Kova burcunun uzay bilimleri ile olan ifadesini taşımakta.
Türkiye Cumhuriyeti natal haritası üzerinde Ay Tutulmasını değerlendirdiğimizde; Ülke ekonomisi ile oldukça ilintili bir yerleşimde gerçekleşmekte olan tutulma, ülkenin geliri, bankalar, borsa, diğer ülkeler ile finansal ilişkiler, başkalarına bağlı gelir kaynakları, krediler, borçlar, faiz oranları ile ilgili konular üzerine oldukça zorlayıcı olabilecek, sarsıcı, önemli kırılma noktaları ile değişime açık etkiler oluşturabilir. Ülkemiz natal Güneş’inin gerilim altında kaldığı tutulma haritasında Güneş, ülke yönetimi, yöneticileri, başbakanı, bakanlar, iş hayatında güçlü otorite figürler ve tanınmış, ünlü kişileri temsil etmekte.
Tutulma aksı sabit burçlarda. Sabit burçlarda gerçekleşen tutulmalar yerkabuğu hareketlenmeleri, depremler, yanardağ faaliyetleri, madenler, maden ocakları ile ilintilendirilmekte. Bu başlıklı konulara ait aktifleşme riski taşımakta olan tutulmanın Mars ile kavuşumu ve Uranüs’ün gerilimsel açısının devrede oluşu, ani, sarsıcı, şok edici, tehlikeye açık, patlayıcı enerjilere işaret etmekte. Kitlesel, grupsal bir psikoloji üzerinde etkili olan tutulma yine kitlesel yada grupsal ideolojik hareketlere yönelik etkilenmeler için de önemli bir tetiklenme zamanı oluşturabilir. Global boyutta, özgürlük, bağımsızlık, eşitçilik anlayışının taşıdığı ideallerin getirdiği hareketlenmelere sahne olabilecek olaylar yaratabilir. Bir diğer yandan tutulma seyahatlar, ulaşım kara-deniz-hava yolları araçları ve trafiği üzerinde de dikkatli olmamız gerektiğine işaret etmekte. Oluşabilecek kazaları önlemeye yönelik farkındalık ile hareket edebiliyor olmak aslında çok daha faydalı olur. Haberleşme, iletişimsel ağlar (tv,internet gibi), gazetecilik gibi yayın kuruluşlarının da tutulmadan etkilenecek alanlar olacağını söyleyebiliriz.
Kişisel olarak Ay Tutulmasının etkisini duygu dünyamız üzerinde yoğun hissediyor olabileceğiz. Önümüzdeki 6 ay boyunca kutupsallık barındıran, çelişkilere, çatışmalara, sorgulamalara sebep olabilecek türde içsel gerilim oluşturabilecek olan tutulma, bireysel bakış açısı ile bütünsel bakış açısı arasında kalan bilinçsel gelişimimizi yeniden gözden geçirmek ve gereken farkındalığı sağlamamız yönünde adım atmamızı bekleyen etkiler oluşturmakta. Bu süreçte, geçmişin izlerini taşıyan olayların yarattığı duygusal çelişkiler içinden çıkmamızın yolunun ancak şimdiye kadar üzerimize almamız gereken benlik bilincini sağlayabiliyor olmak ve -ben- ile -biz- arasında bağlantılı doğru bir köprü kurabilmek olduğunu fark ediyor olmalıyız. Oldukça dürtüsel bir hareket anlayışı taşıyan tutulma, ateşli, mücadeleci, savunmacı, direnişçi ifadeler ile hareket edebilecek olacağımızı gösteriyor. Mars’ın retro konumunda iken tutulmaya eşlik etmesi önemli miktarda içe dönen pasifleşen bir enerji ile birlikte içsel bir öfke, dışa yansıtmakta zorluk çekilen, bastırılmış bir hareket anlayışının Uranüs’ün tetikleyici rolü ile ani harekete geçen, fikirlerinde ısrarcılık içinde olan kendi arzu ettiği değişim için yaptırım uygulama yönünde hareket eden bir psikoloji getirebilir. Ay Tutulması özellikle Boğa, Yengeç, Akrep, Kova burcunun 4. derecesinde (+/- 3 derece) gezegen yada noktaları olan haritalar için daha belirgin etkiler oluşturabilir olacak. Tutulmanın ardından, gerek duygusal gerek reel anlamda hayatımıza yansıyan olaylar üzerinde kararlar alırken ani, kontrolü elde tutuma güdüsü ile yada kontrolü kaybetme güdüsünün getirebileceği katı, sert, yıkıcı tavırlar ile hareket ediyor olmamakta fayda var.

27 Temmuz Cuma günü Güneş/Mars karşıtlığı (08:13)
Kendini, olmak istediğin, yaratmak, istediğin şeyleri aşırı vurgulu bir şekilde ortaya koymak demek olabilecek olan görünüm, ısrarcı, mücadeleci bir hareket tarzı geliştirmekten öfkeli, kavgacı, çatışmacı bir hareket tarzına kadar varabilecek olan davranışlar çizebilmeye yönelik etkiler taşımakta. Aşırı ısrarcı olmanın, isteklerinde sabit fikir ile hareket etmenin yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olacağını bilerek hareket etmek, agresyonu yüksek ortamlara karşı dikkatli olmak faydalı olacaktır.

28 Temmuz Cumartesi günü Venüs/Pluto üçgeni
Pluto ile uyumlu görünüm sergileyen Venüs, aşk, sevgi, ilişkiler, bağlılıklar temelli ilişkiler üzerine güçlü enerjiler getirmekte. Sevgi, ilgi, aşk gibi bağlılıklar taşıyan ilişkilere yönelik yeniden yapılanma, biçim ve form değiştirme etkisi getirebilecek olan görünüm, ilişkilere dair bağları güçlendiren etkileri ile değerlendirilebilinir.

Dilâra B. Efeoğlu

 

Faydalanılan kaynaklar,
Öner Döşer, Dünya Astrolojisi, Türkiye
SEPHARIAL, Güneş ve Ay Tutulmaları Dünya’ya Etkileri

16 Nisan – 22 Nisan Haftası Gökyüzü Ne Diyor

b82546ddc9a199ae0ab43b201f687d8b

16 Nisan haftası neler getiriyor olacak, astrolojik olarak gökyüzüne baktığımızda, haftanın ilk gününe Koç burcunda oluşan Yeniay ile başlamaktayız. Sıradışı etkiler getirebilecek olan Yeniay, oldukça girişimci, aktif, harekete geçme konusunda hızlı, sabırsız ve dürtüsel bir anlayış ortaya çıkarmakta. Yeniay derecesinin Uranüs ile yapmış olduğu kavuşum bu dürtüselliği arttırdığı gibi güçlü bir yenilik ve değişim arzusu da katmakta. Bağımsız olma, tek başına hareket etme ve eyleme geçme güdüleri getiren Yeniay ile birlikte özgürlük, bağımsızlık amacı ile aktifleşen, harekete geçen, mücadeleye girişilen türde isteklerin öne çıkmakta olduğu bir hafta bizi beklemekte. Merkür retrosu bitiyor ve Merkür Koç burcunda ileri hareketine başlıyor. Hızlı düşünmek, hızlı ve ani kararlar verebiliyor olmak, kendini, fikirlerini rahat ve spontane biçimde ifade edebilmek Koç burcunda düz harekete dönen Merkür’ün pozitif yaratımları olacak. Sabırsız ve benmerkezci bir düşünce şekli, hızlı ve yanlış alınabilecek kararlar, savaşçı bir üslup ise negatif yaratımları oluşturabilecek. Chiron Balık Burcu ilerleyişini tamamlamakta ve 17 Nisan günü Koç burcu ilerleyişine başlamakta, Kiron hakkında ayrıntılı bilgi verdiğim yazıma https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2018/04/05/chiron-kiron-koc-burcunda/ linki ile ulaşabilirsiniz. Satürn Perşembe günü retro hareketini başlatıyor olacak. Bu gezegenin retro hareketi devlet, devlet sistemleri, devlet yöneticileri, devlet kurumları, İş dünyası, ekonomi, büyük ölçekli ve köklü şirketler, inşaatlar, inşaat sektörü, madencilik sektörü, toprak, topraksal kaynakları içine alan geniş çaplı bir alanını etkilemekte. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiyi yazının devamında bulabilirsiniz. Ve Güneş Boğa burcu yolculuğuna Cuma günü başlamakta. Güneş’in bu burçta hareket ediyor oluşu sağlamlaştırma, güvenli hale getirme güdülerini ön plana çıkarır olacak.

16 Nisan Pazartesi (04:57) Koç Burcunda Yeniay
Koç burcunun 26. derecesi içinde gerçekleşecek olan Yeniay, oldukça girişimci, aktif, harekete geçme konusunda hızlı, sabırsız ve dürtüsel bir anlayış ortaya çıkarmakta. Yeniay derecesinin Uranüs ile yapmış olduğu kavuşum bu dürtüselliği arttırdığı gibi güçlü bir yenilik ve değişim arzusuda katmakta. Bağımsız olma, tek başına hareket etme güdüleri getiren Yeniay ile birlikte özgürlük, bağımsızlık amacı ile aktifleşen, harekete geçen, mücadeleye girişilen türde istekler öne çıkmakta olacak. Diğer kişilerden yada diğer olgulardan farklı ve çoğunlukla diğer kişilere yada olgulara karşı çıkan, onlara aykırı olabilecek türde davranışlar geliştirebilen yönde etkiler ile karşılaşmak mümkün. Hızlı kararlar almak, varolan düzeni değiştirmek adına kuvvetli istekler duymak, geleceğe doğru yeni hedefler adına artan istekler bu Yeniay’ın bize taşıyabilecek olduğu enerjileri ifade etmekte. Yeniay’dan hemen sonra Merkür’ün durağanlığını sonlandırıp Koç burcunda ileri hareketine başlaması ise sabırsız, aceleci, düşünmeden karar veren bir yapının dışa dönük aktive olacağını göstermekte. Tüm bunlar ile birlikte şunu söyleyebiliriz ki; bu yeniay dönemi kontrolü elde tutmanın zor olacağı bir sürece işaret etmekte. Dürtüsel davranışların getirisi ile harekete geçmek oldukça olası. -Ben- psikolojisinin hakim olduğu bir davranış biçimi ön plana çıkabilecek gibi görülmekte. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. Yeniay’ın yönetici gezegeni Mars ve Mars gökyüzünde Pluto ile kavuşuma doğru yaklaşmakta. 26 Nisan günü gerçekleşecek olan bu kavuşum önümüzdeki 15 günlük süreci etkiliyor olacak. Koç burcunda gerçekleşen bu yeniay’ın dolunay fazı 30 Nisan günü ve Mars, dolunaya doğru büyüyen Ay süresince Pluto ile kavuşum yapıyor. Öyle ki bu durum önümüzdeki 15 günlük sürecin oldukça güçlü enerjiler ile yüklü olduğunun işaretçisi. Bu yüklü enerjiler, güç, kontrol ve kazanma isteği, tutkusu, hırsı ile hareket etme anlayışı getirmekte. Satürn’ün de retro hareketine bu hafta başlıyor oluşunu birlikte okuduğumuzda, herşeye gücüm yeter duygusu ile hareket etme anlayışına işaret eden gökyüzü cesaret, dayanıklılık, azim, kararlılık ve bunlarla birlikte, savaşçı, asi, hırs ve öfke sergilemekte olacak.
Ülkemiz natal haritasının üzerinden çıkarılmış Güneş dönüşü haritasında Yeniay derecesi burada yerleşik olan Uranüs’ün üzerinde gerçekleşiyor oluşu Uranüs için harekete geçirici bir unsur olmakla birlikte dönüş haritasında mevcut olan Satürn, Uranüs üçgen bağlantısını da bir nevi tetiklemekte. Satürn ve Uranüs arasında oluşan bağlantı yeni yapılanmalar, yeni oluşumlar sağlama yönünde uyum, kararlılık ve kolaylık anlamı taşımakta. Özgürlük, bağımsızlık amacı ile yeni oluşumlar sağlama içine girmek demek olabilecek görünüm ülkemizin şu an içinde bulunduğu sınır ötesi güvenlik sağlama çaba ve politikası ile doğrudan bağlantılı görünmekte.
16 Nisan Yeniay’ı özellikle natal haritalarımızda 26 derece Koç burcunun düştüğü evlerimize dair konular üzerinde aktifleşme getiriyor olacak. Haritalarını bilenler bu evlerin anlamlarına göre oluşabilecek etkileri öngörebilirler. Özellikle gezegen bağlantıları oluşuyorsa Yeniay’ın etkisi çok daha kuvvetli olacaktır. Yeniay’ın birkaç saat sonrası Satürn durağanlaşıyor ve Perşembe günü retro hareketine başlıyor. Oluşan güçlü ve eyleme dönük hareket anlayışını kontrol altına alabilmek, artan mücadeleci ruhumuzu gerçekten yapıcı bir şekilde elde etmek istediğimiz değişimlerin üzerine yoğunlaştırabilmek Yeniay’ın oluşturacağı enerjilerin faydalı kullanımına olanak verecek görünümde.

16 Nisan Pazartesi, Merkür ileri hareketine başlıyor (12:21)
Merkür, 16 Nisan Pazartesi (12:21) günü ileri hareketine başlamış olacak ve 13 Mayıs’a kadar Koç burcunda ilerleyişini sürdürecek. Retro hareketini sonlandıran Merkür’ün Koç burcunda ilerlemeye başlaması iletişim ve karşılıklı kurulan bağlantılar, kontaklar üzerinde hissedilebilir şekilde değişimlere yol açıcı olacaktır. Gerek düşünce biçimimiz, gerek düşüncelerimizi ortaya koyuş biçimimiz bu değişimin en fazla kendini gösterdiği yönlerimizi oluşturuyor olacak. Hızlı düşünmek, hızlı ve ani kararlar verebiliyor olmak, kendini, fikirlerini rahat ve spontane biçimde ifade edebilmek ve fikirlerinin savunuculuğunu yapabiliyor olmak pozitif anlamda fayda getirecek bir kullanım tarzı yaratmak açısından oldukça değerli öte yandan 13 Mayıs’a kadar kapsayan süreç içinde; Heves yada macera isteği ile şekillenen düşünmeden ve sabırsızca verilmiş kararların sonrasında pişman olmak, gerçekten istemeyen durumlar içine girmek söz konusu olabileceğini göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Meydan okuyucu, rekabet yanlısı, cesur, sabırsız, benmerkezci, düşünmeden konuşan, öfkeli, kırıcı, yıkıcı, yazan, çizen türde enerjilerin baskın olabileceği bir iletişim ve kontak kurma dilinin hakim olabileceği durumlara karşı kontrollü ve dikkatli olmak fayda sağlayıcı olacaktır. Merkür ileri hareketine başlaması ile birlikte Satürn ile tekrarlamakta olacağı kare açı, Merkür’ün bu burçta oluşturacağı düşünce ve iletişim şekline disiplin getiriyor olacak. Sağlam ve kalıcı olma prensibi ile düşünme gerekliliğine işaret eden görünüm, gerçek olmaktan uzak, iyi düşünülmemiş, sabırsızca ortaya atılan düşünceler, fikirler için kolay ilerleme vermeyecek.

17 Nisan Salı, Satürn retro öncesi durağanlaşıyor, 19 Nisan Perşembe retro hareketine başlıyor (04:47)
Satürn 19 Nisan 2018 – 6 Eylül 2018 tarih aralığı içerisinde Oğlak burcunda retro hareketini sürdürüyor olacak. Oğlak Burcunda retro hareket etmeye başlayan Satürn’ün yaratacağı etkiler bu gezegenin kendi ifade ettiği konular üzerinde ve yönettiği psikolojik süreç üzerinde oluşuyor. Satürn düzen, disiplin, sorumluluk temsil eden gezegen olarak en temel anlamında tüm yapısallık taşıyan oluşumları sağlayan gezegendir. Retro hareketinde iken Satürn kendi ifadesinde olan yapı oluşturma fonksiyonlarında güven arayışını arttırmakta olur. Bu yeni oluşumlara karşı daha kapalı olmak ve daha sorgulayıcı bir bakış içersinde bulunmak demek. Varolan düzeni kabul etmekte zorlanma, dayatılmış kurallara, kaidelere karşı tepkisellik yine Satürn retrosunun getirisi olabilir. Psikolojik olarak Satürn kendi doğrularını kendi bünyesinde oluşturmak isteyen, aşırı görev ve aşırı sorumluluk anlayışı ile dolu olan, değişime direnç gösteren bir yapı hali anlamı taşıyabilir. Satürn’ün retro hareketi süresince Oğlak burcuna geçiş yapmış olduğu Aralık 2017 tarihinden bu yana hayatımızda varolmaya başlamış oluşumları tekrar gözden geçirmek, tüm bu süreçte kendimize dair görev anlayışımızı gerçekçi bir gözle değerlendirmek faydalı olabilecektir. Satürn retrosu geriye dönük bakış ve yeniden ele almak için fırsat sağlayıcı bir gösterge halini de alabilir. Bu yönü ile değerlendirebilmek en olumlu ve en pozitif geçebilecek süreci oluşturur.
Devlet, devlet sistemleri, devlet yöneticileri, devlet kurumları, İş dünyası, büyük ölçekli ve köklü şirketler, inşaatlar, inşaat sektörü, madencilik sektörü, toprak, topraksal kaynaklar Satürn’ün Oğlak burcu ilerleyişinde ifade ettiği başlıca alan ve konular. Retro süresince bu alan konu ve kişilerine dair oluşabilecek zayıflıklar, yeni gelişimlere uyum sağlamakta zorluklar, artan sorumluluk ve görevlere yönelik sorunlar oluşabilir.

17 Nisan Salı, Venüs, Jüpiter karşıtlığı (09:59)
Venüs ve Jüpiter arasında oluşan karşıtlık kendine dönük istekleri arttırma eğilimi taşımakta. Aynı gün Venüs ile Pluto’nun da açı yapıyor olduğunu unutmamak ve aşırı hale gelebilecek olan istekler ve arzuların yarattığı hoşnutsuzluk ve tatminsizlik duygusunun yol açabilecek olduğu olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var.

17 Nisan Salı, Chiron Koç Burcu ilerleyişine başlamakta (11:09)
Balık Burcu ilerleyişini tamamlayan ve Koç burcu ilerleyişine başlayan Kiron hakkında ayrıntılı bilgi verdiğim yazıma https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2018/04/05/chiron-kiron-koc-burcunda/ linki ile ulaşabilirsiniz.

17 Nisan Salı, Venüs, Pluto üçgeni (16:03)
Bir yandan Jüpiter ile karşıtlık yapan Venüs, Pluto ile üçgen açı yapıyor olduğunda duygular, istekler ve özlemler önemli hale gelebilecektir. Sevdiği şeye karşı olan istek ve duyguları güçlendiren açı, ilişkilere yönelik ihtiyaç olan değişimin kolayca akmasını sağlayıcı olabilecektir. İlişkilerin değişim içine girebilecek olması anlamına gelen görünüm yine ilişkilere dair yeni form kazandırmak için istekli olmak demek.

18 Nisan Çarşamba, Güneş, Uranüs kavuşum (17:00)
Koç burcunun son derecelerinde Uranüs ile kavuşum yapan Güneş’in taşıdığı atılgan, heyacanlı, değişim ve yenilikçi cesaret taşıyan enerjiler tüm hafta boyunca etkin konumda olacaklar. Neptün ile 45’lik derece ile ilerleyen kavuşumun yönetici gezegeni olan Mars’ın da Neptün ile açısı bulunmakta. İdealler, ideal hale gelmiş amaçlar, istekler için mücadele etmek ve elde etmek güdüsü ile hareket etme anlayışı yükselmekte. Sıradışı çıkışlar, genel kabul görmüş kural ve düzenlere karşı duruş, isyankar ve aykırı davranışlar yine bu açının ortaya çıkarabileceği etkiler.

20 Nisan Cuma, Güneş Boğa Burcunda (06:13)
Cuma günü Güneş Boğa burcu ilerleyişine başlamakta. Boğa burcu, ayakları yere basan, soğukkanlı ve içe dönük tabiatı ile sakinliğin, dinginliğin, huzurun ve güvenlik ihtiyacının oluşturduğu temel niteliksel özellikleri taşır. Güneş’in bu burçta hareket ediyor oluşu sağlamlaştırma, güvenli hale getirme prensibi ile birlikte somut, gerçekçi kararlar, ne istediğini bilerek hareket etmek güdüsünü belirgin hale getirmekte olacak.

Sevgiyle…
Dilâra B. Efeoğlu

 

 

https://www.instagram.com/p/BhjzcNYg8EU/?hl=tr&taken-by=dilarabasarefeoglu

19 – 25 Mart haftası Gökyüzü Ne Diyor

 

cropped-cropped-502fadc5b86645c20cf285579e0cdef4c037b04f_hq-kopya25

Yeniay enerjisinin aktif, güdüsel etkileri ile başlayacak olacağımız 19 Mart haftası oldukça dinamik enerjiler barındırmakta. Oğlak burcu yolculuğuna başlayan Mars ile birlikte, hedefe yönelik bir hareket tarzı ile oluşturmuş olduğumuz isteklerimizi elde etmenin güçlü mücadelesini verecek olabiliriz. İlkbaharın gelişini haber veren Güneş’in Koç burcuna geçişi ile birlikte aktif, dışa dönük, daha fazla inisiyatif alabilir olma yönümüz kuvvetlenmekte. Bu hafta Perşembe günü Merkür retro hareketine başlamakta. Önümüzdeki dönem haberleşmeler, bağlantılar, zihinsel faaliyetler için zorlayıcı bir dönem içinde olabileceğiz. Özellikle hafta ortası itibari ile sert, gerilimli, öfke ve agresyon içeren enerjilerin yoğunluğu ön plana çıkmakta olacak. Dinamik enerjilerin hakimiyeti güçlü, güvenli, cesur bir yapı oluşturması yönüyle pozitif olarak kullanılabilecek olacağı gibi gerek kişisel olarak ilişkilerimize yansıyabilecek sorunlara gerek toplumsal boyutta ortaya çıkabilecek agresyonu yüksek durumlara işaret ediyor olabilir nitelikte. Uzun vadeli projelere hazırlıklı olmak, yeni girişimlere yönelik oldukça disiplinli hareket etmek gereken bir döneme girmekteyiz.

19 – 25 Mart haftası Gökyüzü Ne Diyor

Güneş, Kiron kavuşum 19 Mart Pazartesi
İçinde bulunduğu Balık burcunun son derecelerinde hareket eden Güneş, Kiron ile kavuşum yapmakta. Kiron ile kavuşum yapan gezegenler kendi ifadelerinde olan konuları mükemmelleştirme yoluna gitmek ile bağlantılı etkiler ile çalışıyor olabilirler. Kendimizi üzerimize aldığımız sorumluluklarımız konusunda fazlasıyla duyarlı ve hassas hissedecek olabileceğimiz bugün içinde bulunduğumuz durumları değerlendirmeye alabilir ve geçtiğimiz Cumartesi günü Balık burcunda gerçekleşen Yeniay sonrası için yeni bir başlangıç yapmaya çok daha fazla hazır hissedecek olabiliriz.

images (1).jpg

Güneş, Koç burcunda, 20 Mart Salı (19:16)
Güneş, Koç burcu yolculuğuna başlamakta. Güneş’in Koç burcuna geçisi her yıl 21 Mart (yada 20 Mart değişir şekilde) ekinoks günü olarak adlandırılır. Güneş ışınları ekvatora tam 90 derecelik açı ile düşerler ve her iki yarım kürede de gündüz ve gece saatleri eşit olarak yaşanır. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre için günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Kuzey Yarımküre için ilkbaharın başlangıcıdır. Mevsimleri başlatan bir nokta olarak 21 Mart ekinoks günü aynı zamanda Koç burcununda başlangıcını oluşturur. Bir öncü burç olan Koç burcunun en büyük güdüsü başlangıçlar oluşturmaktır. Koç burcu sahip olduğu yüksek enerjiler ile yaşamı başlatan, hayat veren, hayatta kalmayı sağlayan içgüdüler ile hareket ediyor olmanın temel prensibini taşır. Güneş’in bu burçta hareket etmeye başlaması ile birlikte dışa dönük, aktif, dinamik bir doğanın taşıdığı psikolojik sürecin yansımaları ile karşılaşır olacağız.

Merkür, Venüs kavuşum 20 Mart Salı
Koç burcunda kavuşum yapan iki gezegen ateş elementinin enerjik, aktif, öncü, sabırsız, bağımsız olmanın baskın enerjilerini taşıyor. Kişisel olarak daha güvenli ve daha sorgusuzca kendini ifade etme, düşüncelerini, isteklerini, taleplerini dile getirme arzusu ve kolaylığı getirebilecek olan kavuşum aktif, dışa dönük ve biraz da ben merkezci bir yapıyı desteklemekte. Diğer kişiler ile kontak kurmak, iletişime geçmek açısından güçlü dürtüler sağlayabilecek olan açı yeni başlayacak ilişkiler yönünden de etkiler oluşturmakta olabilir. Gerek ortaklıklar, gerek sosyal arkadaşlıklar gerek ikili ilişkiler açısından aktif etkiler getirebilecek olan bu süreçte yeni başlangıçlar oluşturabilmek adına daha dikkatli davranıyor olmanın faydalı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Perşembe günü Merkür durağanlaşıyor ve retro hareketine başlıyor olacak. Bu arada verilmiş olan ani kararlar oluşmuşsa bu kararlardan geri dönme ihtimali yada tam düşünmeden bir başlangıç içine girmiş olma olasılıklarını göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Eğer yinede bu tarihler arasında yeni bir girişim yada yeni bir başlangıç gerçekleştirirsek olursak sonrasında oluşan Merkür retrosu süresince yeni atılımlar yerine yapmış olduğunuz bu atılımı sağlamlaştırma prensibi ile hareket ederek değerlendiriyor olabiliriz.

Mercury_Retro.jpg

Merkür retro hareketine başlıyor, 22 Mart Perşembe
Koç burcunda retroya başlayan Merkür, 16 Nisan gününe kadar retro hareketini sürdürüyor olacak. Merkür retro süreçleri özellikle zihinsel faaliyetleri içeren, haberleşmeler, bağlantılar, öğrenme fonksiyonları üzerinde düzensizlik, zorlanmalar, aksilikler, yanlışlıklar, hatalar yaratıcı olabilir. Zihin olması gereken dışa dönük yapısını kaybederek çok daha fazla içe dönük, kendi düşüncelerini kendine saklayan, diğer kişiler ile uyum sağlamakta zorlanan yada kendi düşüncelerinde aşırı ısrarcı, dışa kapalı tutum içinde bir yapıya bürünecek olabilir. Merkür’ün retro hareketinde olduğu süre içinde yeni girişimler içine girmek, yeni projeler oluşturmak, yeni kararlar almak yerine varolan plan ve projelerin gelişimini sağlamak, elde bekleyen bitmemiş işleri bitirmek açısından değerlendirmek çok daha faydalı olabilecektir. Ani öfke patlamaları, sert, yıkıcı, kırıcı bir iletişim tarzının öne çıkabilecek olduğunu gözönünde bulundurmak, sorun yaratıcı durumlara yol açmamak açısından önemli olabilir, dikkat etmekte fayda var.
22 Mart Perşembe günü Koç burcunun 16. derecesi içinde durağanlaşacak olan Merkür, 24 Mart Cumartesi günü retro hareketine başlamış olacak. Koç burcunun 4. derecesine kadar gerileyecek olan Merkür 16 Nisan günü ileri hareketine geri dönüyor.

84dcf6603ed173a5c98991c57ac79ef0.jpg

Venüs, Pluto kare açısı, 24 Mart Cumartesi
Venüs, Pluto ile kare açı yaptığında diğer kişiler ile olan ilişkierimize yönelik zorlayıcı, stress yaratıcı, gerginlik oluşturucu etkiler ile karşılaşacak olabiliriz. Hafta ortasından bu yana aktif olan açı, Cumartesi günü kesinleşmekte ve aynı gün Güneş ve Mars arasında oluşan kare açı da kesin derecesine varmakta. İlişkiler üzerinde güç arayışı içersine girmek, kendi isteklerinde, arzularında, taleplerinde fazlasıyla ısrarcı olmak, ilişkileri zarara uğratacak, bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yada bu tarz durumlara maruz kalabilmek etkisi getirecek olan enerjilerin yoğun olabileceği bu süreçte, yıkan, koparan, tarzda davranış geliştirmiyor olmaya dikkat etmek önemli görülmekte. Venüs’ün Koç burcunda hareket ettiğini dikkate aldığımızda yönetici gezegeni Mars’ın Güneş ile yapmakta olduğu kare açı ilişkiler üzerinde agresif, hırslı, ısrarcı, tartışmacı yönde eğilim getiren enerjilerin yoğunlaşabileceğine işaret etmekte.

Güneş, Mars kare açısı, 24 Mart Cumartesi
Güneş ve Mars kare açısı, hedeflerimiz, elde etmek istediğimiz şeyler, amaçlarımız için güçlü bir mücadele içine girebilecek olabileceğimize işaret etmekte. Gelecek hedefleri, kariyer hedefleri ile oluşan aktif bir hareket tarzına bürünecek olabilir, isteklerimizi elde etmenin, olmak istediğimiz şeyleri sağlamanın mücedelesine, savaşına girmek zorunda kalacak olabiliriz. Zorlayıcı enerjiler barındıran Güneş ve Mars arasında oluşan görünüm, sert, agresyon, şiddet, öfke içeren enerjiler barındırmakta. Kişisel olarak serinkanlı olabilmek, kontrolü kaybetmeden davranış geliştirebiliyor olmak faydalı olacaktır. 17 Mart Cumartesi günü Oğlak Burcu ilerleyişine başlamış olan Mars, Türkiye natal haritasının ASC ile karşıt açıda ilerlemekte ve yine ülkemiz haritasının ASC derecesine karşıt açı ile ilerlemekte olan Satürn ile kavuşuma yaklaşmakta. 24 Mart Cumartesi günü Güneş ve Mars arasında kesinleşen kare açı, ülkemiz natal haritasının ASC derecesi üzerinde önemli bir gerilim oluşturmakta. Bu ülkemiz için zorlayıcı bir süreç içinde olabileceğimiz anlamı taşımakta.

Sevgiyle….
Dilâra B. Efeoğlu

 

View this post on Instagram

19 Mart Haftası Gökyüzü Ne Diyor Yeniay enerjisinin aktif, güdüsel etkileri ile başlayacak olacağımız 19 Mart haftası oldukça dinamik enerjiler barındırmakta. Oğlak burcu yolculuğuna başlayan Mars ile birlikte, hedefe yönelik bir hareket tarzı ile oluşturmuş olduğumuz isteklerimizi elde etmenin güçlü mücadelesini verecek olabiliriz. İlkbaharın gelişini haber veren Güneş'in Koç burcuna geçişi ile birlikte aktif, dışa dönük, daha fazla inisiyatif alabilir olma yönümüz kuvvetlenmekte. Bu hafta Perşembe günü Merkür retro hareketine başlamakta. Önümüzdeki dönem haberleşmeler, bağlantılar, zihinsel faaliyetler için zorlayıcı bir dönem içinde olabileceğiz. Özellikle hafta ortası itibari ile sert, gerilimli, öfke ve agresyon içeren enerjilerin yoğunluğu ön plana çıkmakta olacak. Dinamik enerjilerin hakimiyeti güçlü, güvenli, cesur bir yapı oluşturması yönüyle pozitif olarak kullanılabilecek olacağı gibi gerek kişisel olarak ilişkilerimize yansıyabilecek sorunlara gerek toplumsal boyutta ortaya çıkabilecek agresyonu yüksek durumlara işaret ediyor olabilir nitelikte. Uzun vadeli projelere hazırlıklı olmak, yeni girişimlere yönelik oldukça disiplinli hareket etmek gereken bir döneme girmekteyiz. Haftaya dair ayrıntılı tüm yorumlarıma profil sayfamda adresi yer alan link ile ulaşabilirsiniz. . . . #astroloji #yıldızlar #kosmos #sonsuzluk #evren #hayat #dünya #zaman #gezegenler #yol #zodyak #farkındalık #haftalıkyorum #mart #koçburcu

A post shared by Dilara Başar Efeoğlu (@dilarabasarefeoglu) on

MERKÜR RETRO 2018

Bont-Serisi-Duz-Renk-Duvar-Kagid_4bf94f471ed3d5cfb6ae8d31a768b0ee_1 - Kopya.jpg

Ajandanıza kaydedebileceğiniz şekilde, 2018 Merkür Retro süreçleri,

Merkür 2018 yılı içerisinde 3 kez retro hareket yapıyor olacak. Merkür retro hareketinde olduğu zamanlarda özellikle iletişimsel tabanlı konular olan haberleşme, konuşma, yazma gibi iletişime yönelik bağlantılar üzerinde oluşabilecek sorunların, aksamaların, gecikmelerin gündeme gelme olasılığı oldukça yükselir. Teknolojik aletlerde bozulma, veri kaybı gibi olumsuz etkiler açığa çıkabilir. Rasyonel aklı temsil eden Merkür’ün retro süreleri boyunca yeni anlaşmalar yapmak, yeni kararlar almak, yeni plan ve projeler içine girmek çok fazla tavsiye edilebilir bir şey değildir. Durağan olduğu günlerde gezegenlerin olumsuz yönde çalışma prensibini kuvvetli taşıdıklarını da gözününe alarak Merkür’ün retro günlerini şimdiden ajandanıza kaydedebilir ve öncesinden bilerek hareket ediyor olabilirsiniz. #gökyüzünebaknediyor

22 Mart 2018 Perşembe günü durağan konuma geçiş

24 Mart 2018 Cumartesi günü 16 derece Koç burcunda retro başlangıcı

14 Nisan 2018 Cumartesi günü durağan konuma dönüş

15 Nisan 2018 Pazar günü 4 derece Koç burcunda retro sonu, ileri hareketine başlangıç

 

25 Temmuz 2018 Çarşamba günü durağan konuma geçiş

27 Temmuz 2018 Cuma günü 23 derece Aslan burcunda retro başlangıcı

18 Ağustos 2018 Cumartesi günü durağan konuma dönüş

19 Ağustos 2018 Pazar günü 11 derece Aslan burcunda retro sonu, ileri hareketine başlangıç

 

16 Kasım 2018 Cuma günü durağan konuma geçiş

18 Kasım 2018 Pazar günü 13 derece Yay burcunda retro başlangıcı

6 Aralık 2018 Perşembe günü durağan konuma dönüş

8 Aralık 2018 Cumartesi günü 27 derece Akrep burcunda retro sonu, ileri hareketine başlangıç

Dilâra B.Efeoğlu

27 Kasım – 3 Aralık Haftası Gökyüzü

fc77b60352de814331f2211791f26349.jpg

Venüs, Kiron Üçgen açısı
Akrep burcu ilerleyişini sürdüren Venüs ile Balık burcu ilerleyişinde olan Kiron arasında oluşan üçgen açı haftanın bu ilk gününde özellikle karşılıklı kurulan bağlar, ilişkiler üzerinde varolabilecek sorunlar hakkında çözüm üretebilmek, varsa sorunlar üzerinde ortak noktalar yada çıkış yolları bulabilmek adına çok daha kolay ve sabır içeren etkilerin olacağına işaret etmekte. İlişkilere ait sorumlulukları üstlenmek, yapıcı ve faydacı olan bir uslup içinde olmak açısından değerlendirilebilecek olumlu enerjilerin varlığına işaret etmekte. 27 Kasım Pazartesi günü 00:21 kesinlik kazanan açı özellikle haftanın ilk günü ve ikinci günü etkisini yansıtıyor olacak.

Merkür, Satürn Kavuşumu
Merkür ve Satürn 28 Kasım Salı günü (09:58) içinde bulundukları Yay burcunda kavuşum yapıyor olacaklar. Merkür ve Satürn kavuşumları, zihinsel ve akılsal ifadeler, kararlar üzerinde etkili olacak olan sorumluluk getirme, sınırlanmalar, disiplin ve ciddiyet etkisi taşıyor olurlar. Düşüncelerin, fikirlerin gerçekçilik ve uygulanabilirlilik arayışını ifade eden açı, iki gezegeninde Yay burcunda hareket ediyor olmaları dolayısıyla, ideolojik fikirlerin ortaya çıkıyor olmasına ve uygulanabiliyor olmasına yönelik artacak olan isteklere işaret etmekte. Ciddi ve uzun vadeli düşünülen yeni alınacak kararlar arifesinde olmak mümkün. Sorumluluk anlayışını arttıran açı, gerçekçi olmak, hayata ciddi bakıyor olmak, düşünceleri gerçekleştirebiliyor olmak ve plan, proje içinde hareket ediyor olmanın enerjisini taşımakta. Merkür’ün Satürn ile kavuşum açısının etkisi içinde bulunacağımız uzunca bir döneme yayılıyor olacak. Merkür, Satürn ile 28 Kasım günü kavuşum yaptıktan hemen sonra 3 Aralık günü duraganlaşarak retro (geri) hareketine başlamakta. Merkür’ün retro hareketine başlıyor olması alınmak istenilen kararların uygulanabilirlik aşamasında bazı gecikmeler, tekrarlar ile karşılaşma olasılığını taşımakta. İçsellik kazanan düşünceler mantıksal süreçten uzaklaşabilir, geçmişin etkisinde kararlar vermek, yeni kararlar alabiliyor olmaktan uzaklaşmak, yanlış zamanda yanlış kararlar yada düşünceler içine girebiliyor olmak gibi etkişer getirecek olabilir. Olumlu tarafından ise Satürn ile kavuşum yaptıktan hemen sonrasında retroya başlayan Merkür geri hareketi süresince içinde bulunduğu durumu gerçekçi ve sınayıcı bir göz ile analiz edecek ve değiştirmesi, yeniden yapılandırması gereken yerleri tespit edecektir.
Hukuksal, yargısal konular, uluslararası anlaşmalar, uluslararası ticaret başta olmak üzere, Satürn, Merkür kavuşumu ve bu burçta Merkür’ün retro hareketinin etkisini üzerinde taşıyan konular olacaklar. Ülkemiz haritasının 6. evi içinde gerçekleşen kavuşum, askeri alanda ve askeri güçler üzerinde artan sorumluluklar, zorluklar ve görevlere işaret edebilmekte.
3 Aralık günü retro haretine başlayacak olan Merkür’ün, 6 Aralık günü Satürn ile tekrar kesin dereceye ulaşacak olan kavuşumu var. Sonrasında Merkür, 24 Aralık Pazar günü Yay burcunun 13. derecesinden ileri hareketine başlıyor olacak. Bu iki gezegen arasında 16 Ocak günü Oğlak burcunda kesinleşecen dereceye varacak olan bir kavuşum daha gerçekleşecek. Oğlak burcunda kavuşumlarını yapacak olan Merkür ve Satürn gerçekleştikleri süreçi kapsayan günlerin takibinde çok daha ciddi, somut kararlar ve gelişmelerin içinde olunabileceğine işaret etmekte.

Mars, Uranüs Karşıtlığı
1 Aralık Cuma günü (13:05) Terazi burcunda Mars ile Koç burcunun son derecelerinde hareket eden Uranüs arasında kesinleşen 180 derecelik bir açı var. Açı, karşıtlık, kutupsallık, gerginlik, çatışma enerjisi taşımakta. Olayların agresif yönü ile karşılaşabilecek olduğumuz özellikle 1 Aralık öncesi ve sonrası birkaç günlük süre içinde hareketlerimizi, davranışlarımızı kontrol altında tutabilmek faydalı olacaktır. Ani verilen kararlar ve ani verilen kararların getirisi sert, yıkıcı, yok edici hareketler içine girmiyor olmak önemli görülmekte. Toplumsal boyutta da sert, agresyon içeren, patlayıcı enerjierin açığa çıkardığı durumlar ile karşılaşmak mümkün. Tehlikeli, isyankar, kendi bildiğinde ısrar eden, sert ve yıkıcı şekilde kendini ortaya koyan türde davranışaların sebep teşkil ettiği olaylara karşı dikkatli olmanı gerektiği bir süreç olarak görülmekte.
Mars, Uranüs karşıtlığı, Türkiye natal haritasının Merkür ve Satürn’ü üzerinde gerçekleşmekte olacak ve 5-11 aksını etkilemekte. Uluslararası ilişkiler üzerinde ani değişen durumlar, ilişkilerin agresifleşmesi, kopmalar, restleşmeler sözkonusu olabilir.

Jüpiter, Neptün Üçgeni
Akrep Burcunda Jüpiter, Balık burcunda ve geri hareketini tamamlamış olan Neptün ile üçgen açı yapmakta. 3 Aralık Pazar günü (05:19) kesin dereceye ulaşacak olan açı 27 Kasım Pazartesi gününden bu yana aktif durumda. Büyük hayaller, ulaşılmak istenilen mutluluklar ve gerçekletirilmek istenilen idealler ile ilişkili olan açı, geleceğe yönelik umut ve iyimserlik ile bakabilmenin, özveri taşıyor olabilmenin yaratıcılığına sahip. Gelişkin hayal gücü ve idealize edilen isteklere ulaşmak için aradığımız anlayış ve ilhamı içimizde duyacak olabiliriz. Aynı anda gökyüüznde Güneş’in Neptün ile oluşturmakta olduğu kare açıyı dikkate almak şartıyla tabii.

Güneş, Neptün karesi
3 Aralık Pazar günü 14:43 kesinlik kazanacak Güneş, Neptün karesi haftanın ilk günlerinden bu yana aktifliğini sürdürmekte ve Jüpiter, Neptün arasında oluşmuş üçgen açı ile birlikte enerjisel açılım yaymakta. Neptün’ün etkisini karmaşık olarak alacak olan Güneş ne istediğini bilemeyen, gerçekler ile hayalgücünün yarattıklarını ayırt etmekte zorlanan durumlar içine girmek ve yanlış kararlar, kararsızlıklar, belirsizlikler içine düşebiliyor olmak mümkün. Açının etkili olduğu hafta boyunca ve sonrasındaki birkaç gün, hayal gücünün etkisinde kalmamaya, ne istediğini biliyor olmaya ve ne amaçladığını iyi ayırt edebiliyor olmaya karşı dikkatli olmakta fayda var.

İkizler Burcunda Dolunay
3 Aralık Pazar günü saat 18:46’da İkizler burcunun 11. derecesinde Dolunay gerçekleşiyor olacak. Ankara’ya göre çıkartılmış haritanın 12. evinde kalan Dolunay derecesi Neptün ile t-kare oluşturmakta. Gerçekler ve idealize edilen gerçekler arasında denge kurabiliyor olmak çok önemli görülmekte. Bu iki unsur arasında kurulamayacak olan bir dengenin aldatıcı, yanıltıcı, hayal kırıklıklarına yol açabilecek türden kayıplar, kargaşalar getirebilecek olacağına işaret eden İkizler burcu dolunayı ancak akıl ve mantığın ön plana çıkarılabildiği ve öylece planlanan, şekillendirilebilen ihtiyaçların elde edilebilir olacağını göstermekte. Kişisel olarak içsellik taşıyan bir ruh hali oluşturabilecek olan dolunay, kişiyi iç dünyasına yönlendirecek ve iç dünyasına bakışını aydınlatabilecek olan psikolojik, ruhsal etkiler açığa çıkaran bir yön taşımakta. Dispozitör gezegen Merkür dolunay esnasında durağan konumunda olacak ve Satürn ile kavuşum içinde. Gerçekçi olmak, sorumluluk almak ve içinde bulunduğumuz şartları dikkatlice gözden geçirmek, ciddi analizlerde bulunmanın zamanının geldiğini gösteren gökyüzü kişinin bazı gerçekler ile yüzyüze kalabilecek olacağına işaret etmekte.
Ülkemiz natal haritasının 12 – 6 ekseni üzerinde gerçekleşecek olan İkizler burcu dolunayı kontrol dışı gelişen durumların açığa çıkacak oluşuna işaret ediyor olabilir. Gizli yürütülen, ülke aleyhine olan faliyetlerin ve bu gibi durumları içersine alan iletişimsel faliyetlerin su yüzüne çıkabilecek oluşu ile karşılaşacak olabiliriz. Dolunay derecesinin yönetici gezegeni Merkür, Acumen sabit yıldızı ile kavuşum yapmakta. Zorlu etkiler vermesi ile tanımlanan Acumen, kontrol edilmekte zorlanılan, dışardan gelen saldırılar, zararlara işaret edebilmekte (Brady) ve aynı sabit yıldız ile etkileşime giren Satrün’ün ise bir müddettir Türkiye natal haritasında halkı, toplumu temsil eden Ay ile sürdürdüğü karşıtlık aktif. Tüm bunlar halkın zorlu koşullar altında olabileceği bir süreçi göstermekte.

Merkür retrosu (3 Aralık-24 Aralık)
Yay burcu ilerleyişini sürdüren Merkür, 3 Aralık Pazar günü içinde bulunduğu burcun son derecesinde durağanlaşıyor ve 4 Aralık Pazartesi günü retro hareketine başlıyor olacak. 21 günlük retro sonrası Merkür, 24 Aralık Pazar günü Yay burcunun 13. derecesinden ileri hareketine başlıyor olacak. Merkür’ün retro zamanları süresince bu gezegen tarafından ifade edilen iletişimsel bağlantılar, yazışmalar, konuşmalar, anlaşmalar üzerinde bekletici, sorun çıkarıcı, geriye dönük durumları açığa çıkarıcı etkilerin oluşması beklenebilir. İletişimin sağlandığı teknolojik aletler üzerinde olumsuz koşulların gelişmesine neden olabilir. Bu yüzden Merkür retrosu sırasında teknolojik aletlerde bozulma oluşabileceği ve gerekli olan yedeklemelerin, bakımların retro öncesinde yapılması tavsiye edilir. Merkür retrosu süresince yeni kararlar almak yerine yada yeni anlaşmalar yapmak yerine varolanlar üzerine düşünmek, içinde bulunulan durumları analiz etmek, ayrıştırmak, düzene koymak ve ancak retro sonrasında gelecek planları devreye sokmak çok daha tavsiye edilir bir şeydir.
Yay burcunda retroya girecek olan Merkür, içselleşen zihinsel süreç ile birlikte inançsal, ideolojik fikirleri derinleştirecek bir güce sahip olacak. Fikirlerde ısrarcı olmak, gerçeklik algısını kaybetmek, fanatikleştirilmiş fikirler, mantıksal sürecin kaybolması gibi olumsuzluk yaratan etkilere karşı dikkatli ve kontrollü olmak fayda getirici olacaktır. Retro hareketine Satürn ile kavuşum halinde iken başlayan Merkür’ün bu gezegen ile olan kavuşumun etkilerini (Merkür, Satürn kavuşumu) paragrafın baş taraflarında bulabilirsiniz.

Sevgiyle kalın…
Dilâra B.Efeoğlu

Merkür, Satürn kavuşumu

 

Desktop31.jpg

Merkür, Satürn ile kavuşuma yaklaşmakta ve kavuşum içinde iken Merkür retro hareketine başlıyor olacak, zorlu bir süreç bizi bekliyor olabilir…

Gökyüzünde Merkür ve Satürn kavuşum yapmak üzereler, 28 Kasım Salı günü (09:58) kesin dereceye varacak olan kavuşum aktif durumda. Merkür buradan retro hareketini başlatıyor olacak. 4 Aralık günü retroya girecek olan Merkür, 24 Aralık gününe değin retroda kalacak ve ileri hareketine dönüşünde Satürn ile kavuşumunu Oğlak burcunda tekrarlıyor olacak. Merkür, Satürn kavuşumunun ülkemiz üzerinde, toplumsal konular üzerinde ortaya çıkarabileceği etkiler oldukça ön planı alabilirler. Kişisel olarakta etkilerini hissedebilir olacağız.

Merkür ve Satürn kavuşumları, zihinsel ve akılsal ifadeler, kararlar üzerinde etkili olacak olan sorumluluk getirme, sınırlanmalar, disiplin ve ciddiyet etkisi taşıyor olurlar. Düşüncelerin, fikirlerin gerçekçilik ve uygulanabilirlilik arayışını ifade eden açı, iki gezegeninde Yay burcunda hareket ediyor olmaları dolayısıyla, ideolojik fikirlerin ortaya çıkıyor olmasına ve uygulanabiliyor olmasına yönelik artacak olan isteklere işaret etmekte. Ciddi ve uzun vadeli düşünülen yeni alınacak kararlar arifesinde olmak mümkün. Sorumluluk anlayışını arttıran açı, gerçekçi olmak, hayata ciddi bakıyor olmak, düşünceleri gerçekleştirebiliyor olmak ve plan, proje içinde hareket ediyor olmanın enerjisini taşımakta. Ancak kavuşum içinde retro hareketine başlayacak olan Merkür bu aşamada zorlayıcı etkiler getirebilir. Merkür retrosu süresince yeni kararlar almak yerine yada yeni anlaşmalar yapmak yerine varolanlar üzerine düşünmek, içinde bulunulan durumları analiz etmek, ayrıştırmak, düzene koymak ve ancak retro sonrasında gelecek planları devreye sokmak çok daha tavsiye edilir bir şeydir.

Hukuksal, yargısal konular, uluslararası anlaşmalar, uluslararası ticaret başta olmak üzere, Satürn, Merkür kavuşumu ve bu burçta Merkür’ün retro hareketinin etkisini üzerinde taşıyan konular olacaklar. Ülkemiz haritasının 6. evi içinde gerçekleşen kavuşum, askeri alanda ve askeri güçler üzerinde artan sorumluluklar, zorluklar ve görevlere işaret edebilmekte. (Daha ayrıntılı bilgiyi haftalık yazımda paylaşıyor olacağım).

 

Merkür retrosu son buluyor

97eb5a18b94d7fa3126c2d07701532ac.jpg

Merkür retrosu son buluyor

Bugün Merkür retrosunun son günü, öğleden sonra (14:30) Merkür gerilemiş olduğu Aslan Burcundan ileri hareketine başlıyor olacak. Geri hareketinin son saatlerinde olsada Merkür retro etkilerini henüz taşıyor olduğundan oluşabilecek dalgınlığa, iletişim sorunlarına, yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat etmekte fayda var. Retro bitimi ile dışa dönmeye başlayan zihinsel aktiviteler Aslan burcunun yaratıcı, organize edici ve yönetici yönlerini içeriyor olacak. İçsel yolculuğunu tamamlayan zihin, güçlü, enerjik , dışa dönük, cesaret ve ataklık içeren bir iletişim dili sergiliyor olacak. 10 Eylül Pazar sabahı (06:30) Merkür, Başak burcuna ilerlemekte. Yöneticiliğini yaptığı bu burçta rahat eden Merkür, doğasına uygun olan tabiatı ile analitik, sistemli, ayrıntıcı, planlı bir düşünce biçimi getiriyor. Sağlayacağı yüksek koordinasyon etkisi, hızlanan zihinsel faaliyetler ile Merkür Başak burcu ilerleyişi süresince iş ve anlaşmalara odaklanmak, ayrıntılı çalışmalar gerektiren rapor, analiz türü çalışmalara konsantrasyon sağlamak kolaylaşır olacak. Merkür 30 Eylül’de Terazi burcuna geçene değin Başak burcu yolculuğunu sürdürecek.

14 Ağustos – 20 Ağustos Haftası Gökyüzü

9bc3d3a404e55e1dfc36913ff6317762 (1)

İlişkiler, aşk, barış, sevgi ve karşılıklı kurulan bağlar açısından zorluklar taşıyan bir hafta içinde olacağımız görülmekte. Duyguları yıpratan unsurlar varolduğu gibi yıkıcı, patlayıcı, yakıcı tepkiler alma-verme içine girebilecek durumlara açıklık sergileyen enerjilerin hakimiyeti de oluşmakta. Duygusal kontrolünü elde tutabiliyor olmak ve kendini hissettirecek olan dönüşümün pozitifsel yönünü ilişkilere, sevgi, birliktelik ve uyum anlayışına taşıyor olabilmek bu hafta için oldukça önemli.

14 Ağustos Pazartesi günü retro ilerleyişine başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, aksiliklere, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine varolanlar üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ticaret, alım satıma ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar vermekten uzak durmak, ticari yönde yanılmalara, karşı dikkatli olmakta fayda var. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, haberleşme sağlayan tüm aygıtlar Merkür’ün yönetiminde olmaları dolayısıyla retro süresince bu tip cihaz ve aletlerde olası bozulmalara karşı dikkatli ve tedbirli olmak fayda getirici olacaktır. Merkür retrosu ile ilgili ayrıntılı yazıyı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/08/10/merkur-retrosu-basliyor/ yazımda bulabilirsiniz.

Gökyüzünde geri harekette olan gezegen sayısı fazla. Merkür, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto ve Kiron da retro hareketindeler. Güneş ve Satürn arasında oluşan ve 14 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde kesinleşmiş dereceye ulaşacak uyumlu açı, gerçekçilik ve yapılandırıcılık taşıyan amaçlar içinde olmak etkisi getirmekte. İçinde olduğu burçta son retro istasyonunda Satürn ile Güneş üçgeni, geçmişin sorumluluklarını almak, gereken disiplini hayatlarımıza taşımak, tamamlamak gereken projeleri tamamlamak, ödevleri yerine getirmek için oldukça uygun bir haftayı göstermekte.

İlişkilere dikkat ! Venüs, Pluto ile karşıt açıya ilerlemekte. Yengeç Burcunda Venüs doğasının duygusal, hissi yönlerini baskın bir biçimde açığa çıkarmakta. Yengeç burcunun duyguları ve hisleri ile hareket eden, koruyucu, kollayıcı, şefkat duyan, besleyen, ilgi gösteren ve aynı zamanda ilgi ve korunma bekleyen, güven arayışında olan yönleri ön planda. Aile, yuva, vatan sevgisi, geçmiş bağlar gibi aidiyet duyguları vurgu kazanmış durumda. Pluto ile karşıtlık yapacak olan Venüs’ün bu açısı 15 Ağustos Salı günü kesinleşiyor. Pazartesi günü de etkili olan bu açı, bahsettiğimiz kavramlar üzerinden yaşanacak dönüşümsel etkiler barındırmakta hafta boyunca etkili olacak ve özellikle ilişkiler üzerinde oldukça aktif olabilir. Oluşabilecek krizlere, kopukluklara, karşıtlıklara zemin hazırlayan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kıskançlık, aşırı sahiplenme, intikamcı hisler yada kincilik sergileme, baskıcı tavırlar ve durumlar yaratıyor olmaktan uzak durmak önemli. Ve Jüpiter, bu karşıtlığın orta noktasına yerleşmiş durumda. İlişkiler üzerinde güç gösterilerine girmek, liderlik ve yöneticilik sergilemek, tutku ve hırs ile oluşturulan istekleri zorlayıcı, ısrar edici ve yıkıcı bir şekilde ortaya koyabilmek demek olan bu açı kalıbının etkili olduğu hafta boyunca diğer kişiler ile olan ilişkilerimize, isteklerimizi nasıl ortaya koyduğumuza, ilişkilerde edindiğimiz tavırlara karşı dikkat etmek faydalı olacaktır.

Haftanın tüm günlerine göre baktığımızda,
14 Ağustos Pazartesi günü, Başak burcunda retro ilerleyişine başlayan Merkür iletişimsel alanlarda oluşabilecek bazı aksilikleri, gecikmeleri ortaya çıkarabilir. Merkür retrosu hakkında ayrıntılı bilgiyi yazının ilk paragrafında bulabilirsiniz. Ay, Boğa burcunda ilerliyor, Aslan burcunu dik açı ile görmekte. Güvenli alan yaratma, rahat koşullar oluşturma arzusu içinde olacağımız bugün, arzu ettiğimiz bu koşulları elde etmenin mücadelesi içine gireceğiz. Duygusal olarak gergin olmak, kendimizi stres altında hissediyor olmak mümkün. Tartışmacı, kavgacı tavırlar içine giriyor olmak yerine, kendi amaç duygumuza yöneliyor olmak, stresimizi , enerjimizi yapıcı yöne kanalize edebiliyor olmak daha fayda sağlayıcı olacaktır. Disiplin ve sorumluluk anlayışımızın yüksek olacağı bugün eldeki işlere kanalize olmak için çok uygun.

15 Ağustos Salı günü, Venüs ve Pluto arasında karşıt açının kesinlik kazandığı bugün özellikle ilişkilere dair dikkat gerekmekte. Oluşan enerji krizlere, kopukluklara, karşıtlıklara zemin hazırlayan durumlara açıklık sergilemekte. Venüs, Pluto arasındaki gergin açı hakkında ayrıntılı bilgiyi yazının ilk paragraflarında bulabilirsiniz. Akşam saatlerine doğru burç değiştiren Ay, İkizler burcuna geçmekte. Konuşmak, haberleşmek, iletişim içine girmek ihtiyacımız ön plana çıkmakta. Duygularımızda bir sabitlik bulmakta zorlanacak olduğumuz 3 gün boyunca, kararsızlık, değişkenlik sergileyen ruh hallerine hazırlıklı olmalıyız.

16 Ağustos Çarşamba günü, İkizler burcunda ilerleyen Ay, retro konumunda olan Merkür ile 90 derecelik açı yapmakta. Merkür’ün, Neptün ile aktif bir karşıtlık içinde ve iki gezegen de retro ilerleyişindeler. Ay’ın bu iki gezegenin orta noktası haline gelişi özellikle bugün için, akıl ve mantık yürütmekte zorluk getirecek, gerçeklerden kopmaya, hayal dünyasına düşmeye, zihinsel bulanıklık yaşamaya sebep olabilir. Duygusal kararlardan uzak durmak, aldatıcı ve yanıltıcı bilgilere, haberlere karşı seçici olmak bugün için oldukça önemli görülmekte. Akşam saatlerinde Ay, Satürn ile karşıtlık yapıyor. Özellikle akşam saatleri ve Perşembe günü duygusal yaralanmalara açık olunan bir zaman dilimini göstermekte, duygularımızı bastırıyor olmak yerine kontrollü ve gerçekçi yaklaşımlar içine girebilir ve kendimizi böylelikle ifade edebiliriz. Mars ve Pluto arasında oluşan görünüm agresifliği yükselten, uzlaşmacı olmaktan yana olmayan, içsel gerilimi arttıran etkiler taşımakta. Davranışlarımıza dışardan bakmaya çalışmak çok daha doğru kararlar ve doğru hamleler yapmamızı sağlayacaktır. Neptün retrosu hakkında ayrıntılı bilgi için https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/06/16/neptun-retrosu/ yazımı okuyabilirsiniz.

17 Ağustos Perşembe günü, Ay ve Satürn arasındaki karşıtlık Kiron apeksli bir görünüm sergilemekte. Duygusal arayışlarımızın, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılığını bulamadığı durumlar içinde olabilir ve kendimizi yara almış olarak hissedebiliriz. Çarşamba gününden süregelen bu etki Perşembe günü akşam saatlerine kadar oldukça aktif. Gerçekçi olmak ile kendini duygulardan yoksun bırakmak arasındaki ince çizgiyi geçiyor olmamaya dikkat etmek gerekmekte. Sorumluluk duygusu ile davranıyor olmak pozitifsel etki yaratırken, abartılan sorumluluk duygusu ve duygulara karşı aşırı kontrolcü olmak negatifsel etki getirecektir. Perşembe akşam saatlerinde Yengeç Burcuna geçiş yapan Ay (19:30), aidiyet ve korunma ihtiyacımızın artışı ile, aile, yuva ile ilgili konulara daha duyarlı yaklaşacak olacağımızı göstermekte.

18 Ağustos Cuma günü, Ay, Yengeç burcunda ilerlemekte. Duyguların ve hislerin ön planda olacağı, hassaslığın, kırılganlığın, alınganlığın artış göstereceği bugün, aile, yuva, sevgi, beslemek, ait olmak, korumak, korunmak, ihtiyacı türünden duygular ve arzular ile yüklü olacağız. Geçmişe duyulan özlemin artışı, duygusal güvence arayışı ilişkilerimizi ve isteklerimizi şekillendirecek unsurlar olabilecek. Jüpiter’in ve Pluto’nun işin içinde olduğu görünüm, yoğun duyguların ortaya çıkaracak olabileceği duygusal patlamalara, yakıcı, yıkıcı reaksiyonlara karşı daha tedbirli ve kontrollü olmanın gerekliliğine işaret etmekte.

19 Ağustos Cumartesi günü, Cuma gününün etkisi bugün de sürmekte olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Venüs ile kavuşum yapmakta olan Ay, sevgi ve uyum arayışı içinde olmak, uzlaşma yanlısı tavırlar sergilemek, duygusal paylaşımlar ve duygusal bağlar kurmak isteği içinde olabileceğimizi göstermekte.

20 Ağustos Pazar günü, Ay balzamik fazında. Yeni bir döngünün başlaması öncesinde bazı şeyleri oluruna bırakma, geçmişi kabullenme, yeniden başlama psikolojini üzerimizde hissetmeye başlayabiliriz. Güdüsel olarak geleceğe odaklanma içine girecek olduğumuz Pazar günü Ay, Aslan burcunda hareket etmekte ve 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 21:30:06’da Tam Güneş Tutulması meydana gelecek. Aslan Burcunun 28. derecesi içerisinde gerçekleşecek olan tutulma güçlü etkiler barındırmakta. Gökyüzünde eril enerjilerin yoğunluğu söz konusu, bu durum aktiflik, canlılık, istek, çaba, rekabet ve meydan okuma duygusunu kuvvetlendirerek açığa çıkarmakta olacak.

Sevgiyle kalın…

Dilâra B.Efeoğlu

Merkür retrosu başlıyor

190345e73e6594a2d68d05cea34f439c.jpg

12 Ağutos Cumartesi günü durağan konumuna geçecek olan Merkür, 14 Ağustos Pazartesi günü retro ilerleyişine başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, aksiliklere, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür iletişimsel bağlantıları yöneten gezegen olarak retro süresince, akılsal, zihinsel faaliyetler üzerinde, konuşma, yazma, algılama, ifade etme türü bağlantılar içeren tüm alanlarda etkili olacaktır. Düşünceler ve zihin içe dönük bir hal alabilir. Merkür’ün Başak burcunda yerleşmiş oluşu ile bu burcun taşıdığı detaycı, analizci, mükemmeliyetçi ve eleştirel yönleri oldukça ön plana çıkacak oluşu plan ve projeleri ileriye taşımanın zorlaştığı bir dönemi ifade edebilir. Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine varolanlar üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ticaret, alım satıma ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar vermekten uzak durmak, ticari yönde yanılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. İçe kapanıklık, melankoli, depresyon, eller, kollar, boyun bölgesi ve akciğerler ile safra kesesini ifade eden Merkür’ün, retro süreci bu gibi bölgesel rahatsızlıkları öne çıkarabilir. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, haberleşme sağlayan tüm aygıtlar Merkür’ün yönetiminde olmaları dolayısıyla retro süresince elektronik ve teknolojik aletlerde, bilgisayarlarda oluşabilecek teknik arızalara karşı bu hafta içerisinden önlem almak, yedekleme yapmak gibi hazırlıklar fayda sağlayıcı olacaktır. Merkür retro süresi boyunca iletişimsel kanallarda ortaya çıkabilecek aksamaların yaratacağı aksiliklerden uzak durabilmek için bu tarz teknik aletleri satın alma işlemlerinizi retro tarihlere göre ayarlayabilirsiniz. Merkür retrosu 7 Eylül’de son bulacak.

 

7 Ağustos – 13 Ağustos Haftası Gökyüzü

Chihuly-Colored-Balls-Boat.jpg

7 Ağustos – 13 Ağustos Haftası Gökyüzü

Haftaya Kova Burcunda gerçekleşen parçalı Ay tutulması ile başlamaktayız. Pazartesi gecesi saat 21.11’de gerçekleşecek olan tutulma Avustralya, Antartika, Asya, Afrika, Ortadoğu, Avrupa, Güney Amerika’nın doğusu, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Atlantik Okyanusu’nun güneyinden izlenebilecek. Ülkemizden başlangıcı gözlenemeyecek olan Ay tutulması Türkiye Saati ile 18.48’de başlayacak. Tutulma ortası 21.20’de gerçekleştikten sonra tutulma 23.53’te bitecek. Astrolojik olarak Ay tutulmaları duygu dünyamız ile çok daha fazla ilintili olaylar açığa çıkarırlar. Kendi kişisel bütünlüğümüze karşı bir ayna vazifesi gören Ay tutulmaları, ruhsal olarak farkındalık sağlamaya yönlendiren kadersel etkiler taşıyan olaylar açığa çıkarırlar. Bu konu hakkında ayrıntılı yazımı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/27/kova-burcunda-ay-tutulmasi-donusumun-anahtari/ okuyabilirsiniz.

Mars’ın etkili olduğu 23 Temmuzda gerçekleşen Yeniay , Güneş-Mars kavuşumu ile amaç duygusu ve isteklerin baskın biçimde öne çıktığı yeni bir döngüye girmiş olduğumuzu işaret etmekteydi. Aslan burcunda kavuşumun taşıdığı kişiselleşmiş isteklerin öne çıkışı, yönetkenlik ve liderlik arzuları ile şekillenen süreç şimdi Kova burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasının getireceği sorgulama, hesaplaşma, muhasebe etme barındıran durum ve duyguları taşımakta olacak. 21 Ağustos’da Aslan Burcunda gerçekleşecek olan Tam Güneş Tutulmasına doğru güçlenen, artan, hız kazanan hedefleri gerçekleştirme dürtüsü içinde katedeceğimiz yolun devamı öncesi, tutulma ile birlikte hayatımıza sorgulama getiren, bizi hesaplaşmaya götüren, yeniden düşünmemizi gerektiren etkiler yansıtan olaylar, durumlar ve duygular içinde olacağız. Ülkemiz açısından baktığımızda, Türkiye natal haritasının 2-8 aksı üzerine düşen Ay tutulması, ülkenin maddi kaynaklar, ülke ekonomisi, gelirler ve giderler, krediler, borçlar, dışa bağımlı olunan kaynaklar alanlarında ortaya çıkacak olan yeni durum ve yeni gelişmelere açıklık içinde olduğumuzu göstermekte. Ay tutulmasının ülkemiz üzerine ve kişisel olarak yükselen burçlara göre etkilerini yorumladığım ayrıntılı yazım için https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/31/ay-tutulmasi-kova-burcunda/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

3 Ağustos Perşembe günü retro hareketine başlayan Uranüs, retro konumunda olduğu müddetçe içselleşmiş algılar, özgürlük isteği, yenilik, geleceğe yönelim, kural ve yaptırımlara karşı duruş, düzen karşıtı olmak, bireysellik güdüsü, bağımsızlık arayışı yönünde artan duygu ve davranışlar içeren olaylar ve durumlar yaratma potansiyelini taşımakta olacak. Uranüs retro süresince bu duygu ve davranışları içsel hale getirmiş, dışarı yansıtmayan, dışarıdan bakıldığında bu tip duygu ve isteklerin olmadığı izlenimi veren durumlar üzerinde küçük bir tetikleme ile güçlü bir şekilde etkisini açığa çıkaran olaylar yaratabilir. Uranüs retrosu hakkında daha ayrıntılı yorumumu https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/08/01/uranus-retro-ilerleyisine-basliyor/ linki ile okuyabilirsiniz.

Merkür retrosu başlıyor, 12 Ağutos Cumartesi günü durağan konumuna geçecek olan Merkür, 14 Ağustos Pazartesi günü retro ilerleyişine başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, aksiliklere, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür iletişimsel bağlantıları yöneten gezegen olarak retro süresince, akılsal, zihinsel faaliyetler üzerinde, konuşma, yazma, algılama, ifade etme türü bağlantılar içeren tüm alanlarda etkili olacaktır. Düşünceler ve zihin içe dönük bir hal alabilir. Merkür’ün Başak burcunda yerleşmiş oluşu ile bu burcun taşıdığı detaycı, analizci, mükemmeliyetçi ve eleştirel yönleri oldukça ön plana çıkacak oluşu plan ve projeleri ileriye taşımanın zorlaştığı bir dönemi ifade edebilir. Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine varolanlar üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ticaret, alım satıma ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar vermekten uzak durmak, ticari yönde yanılmalara, yanıltılmalara karşı uyanık olmakta fayda var. İçe kapanıklık, melankoli, depresyon, eller, kollar, boyun bölgesi ve akciğerler ile safra kesesini ifade eden Merkür’ün, retro süreci bu gibi bölgesel rahatsızlıkları oluşturabilir. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, haberleşme sağlayan tüm aygıtlar Merkür’ün yönetiminde olmaları dolayısıyla retro süresince bu tip cihaz ve aletlerde olası bozulmalara karşı dikkatli ve tedbirli olmak fayda getirici olacaktır. Merkür retrosu 7 Eylülde son bulacak.

Haftanın günlerine göre baktığımızda,
7 Ağustos Pazartesi günü, Kova burcunda ilerleyen Ay, objektif, dışa dönük ve sosyal alanlarda yer alma aktifliği taşıyan dürtüler içinde olacağımız bir güne işaret etmekte. Özgürlük ihtiyacı ve kendi fikirlerimizin savunucusu olma arzumuzun artış gösterdiği bugün, dolunay fazında olan Ay, duygular ve isteklerin birbiri ile çelişmesi neticesinde ortaya çıkacak olan huzursuzluk ve gerginliklere açık durumlar yaratabilir. İlişkilerde oluşabilecek anlaşmazlıklara karşı, fazla alıngan olmak, ben merkezci davranmak, diğer kişilerin duygu ve isteklerine yabancı kalmak gibi durumlar içine düşmemeye özen göstermek yerinde olur. Gece saat 21.11’de parçalı Ay Tutulması gerçekleşiyor olacak. Tutulma hakkında ayrıntıları bu yazının ilk paragrafında bulabilirsiniz.

8 Ağustos Salı günü, Kova Burcu ilerleyişini sürdüren Ay’ın özellikle sabah saatlerinde Satürn ve Jüpiter ile uyumlu açısı, ihtiyaçlarımız, arzularımız ve isteklerimiz arasında düştüğümüz ikilemde, duygusal kontrolü elimizde tutmak, uyum sağlama yanlısı tavırlar ortaya koymak ve olaylara gerçekçi bakmak, yapıcı olmak adına olanak sağlayan enerjilerin varlığına işaret etmekte. Gün içerisinde bu enerjilerin pozitifsel etkilerinden faydalanmaya çalışmalı ve özellikle geçmişin etkisini taşıyan duygusal durumların bizde yaratacağı isyankar, soğuk, duyarsız, çelişkili tepkiler vermekten kaçınmalıyız.

9 Ağustos Çarşamba günü, Ay’ın, Balık burcuna geçişi, önümüzdeki iki gün boyunca, duygusal tepkiler ve duygusal kararlar içinde olacağımızı göstermekte. Ay’ın aynı gün Venüs ile üçgen, Merkür ile karşıtlık açısı oluşmakta. İlişkilere yönelik güçlenen sevgi, şefkat, ilgi alma verme ihtiyacı içinde gerçeklerden kopuyor olmamaya, zihinsel bulanıklık, karışıklık içine düşüyor olmamaya dikkat etmek gereken Çarşamba ve Perşembe günü aynı zamanda artan yaratıcılık ve artan hayal gücü zenginliği ile sanatsal, ilhamsal çalışmaları desteklemekte.

10 Ağustos Perşembe günü, Ay’ın, Neptün ile kavuşum yapacak olduğu sabah erken saatlerinden itibaren duyguların yoğunlaşacağı, sezgilerin yükseleceği bir gün olacak. Ay’ın Merkür ile karşıtlığının devam ettiği gün boyunca duygusal türbülansa giriyor olmamaya, mantık ve duygular arasında denge sağlayabiliyor olmaya özellikle dikkat etmek gerekmekte. Ay akşamüstü saatlerinde (17:00) Satürn ile kare açı yapıyor ve Kiron ile de kavuşum dahilinde. Duygusal kırılmalara, yaralanmalara açık , sert, katı, kırıcı, yaralayıcı tepkiler ve durumlar ile karşılaşma olasılığının yüksek olduğu Perşembe günü ortaya çıkabilecek kriz yaratabilecek olay ve durumlar gerçekleri açığa çıkarma, duygusal dönüşümü sağlamaya yönelik etkiler taşıyor olacaklar.

11 Ağustos Cuma günü, Ay’ın sabah saatlerinde (08:22) Koç burcuna geçişi itibari ile kendimizi daha enerjik, daha dışa dönük hissediyor olmaya başlayacağız. Güven duygumuzun artışı arzularımızı elde etmenin güçlü motivasyonun yeniden sağlayıcısı olacak. Gün içerisinde Ay, Yengeç burcunda hareket eden Venüs ile kare açıya yaklaşmakta. Duygusal kontrolü elde tutuyor olabilmek, aşırılıklara kaçmıyor olmak önemli.

12 Ağustos Cumartesi günü, Ay ve Venüs arasındaki kare açı kesinleşiyor (08:39). Duygusal ihtiyaçlarımız da artış hissedecek olabileceğimiz bugün, düşüncesizce ve abartılı tepkiler, arzular, istekler içine giriyor olmamaya dikkat etmekte fayda var. Gün içinde oluşan Ay, Mars üçgen açısı, cesaret, mücadele, gayret ve azim enerjisini desteklemekte. Ay’ın Jüpiter ile oluşan karşıtlığı ile birlikte güven duygumuzun artışı kendimizi çok daha rahat ortaya koyacak olabileceğimiz ve bununla birlikte arzularımızın, beklentilerimizin yüksek olacağı bir güne işaret etmekte. Zarar getirebilecek olan sabırsızlık, acelecilik , aşırı duygusallık, kin, nefret, kıskançlık yada intikam arzusu taşıyan istekler içine girmekten uzak kalmaya çalışmak oldukça önemli dikkat !
Retro öncesi durağan konumuna geçen Merkür, retro etkilerini yoğun olarak hissettirmeye başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, aksiliklere, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür iletişimsel bağlantıları yöneten gezegen olarak retro süresince, akılsal, zihinsel faaliyetler üzerinde, konuşma, yazma, algılama, ifade etme türü bağlantılar içeren tüm alanlarda etkili olacaktır. Merkür retrosu ile ilgili yorumu yazının ilk paragraflarında bulabilirsiniz.

13 Ağustos Pazar günü, Sabah saatlerinde Uranüs ile kavuşum yapan Ay, yenilik, değişim ve özgürlük ihtiyacımıza vurgu getirmekte. Huzursuzluk hissederek başlayabileceğimiz Pazar günü Ay, öğleden sonra Boğa burcuna geçene değin, isyankar, riske açık, kendi bildiğinde ısrar eden tarzda tepkiler ortaya koyabilir olacağız. Ay’ın (13:41) Boğa burcuna geçişi ile birlikte bu tepkilerimiz yerini güven ve huzur arayışına bırakıyor olacak. Gelecek kurma ve kendini güven içine alma dürtüsü ile şekillenmeye başlayan duygusal ihtiyaçlarımız öne çıkacaklar. Bu ihtiyaç ve arzuları elde etmenin, sağlamanın getirdiği gayret, çaba ve mücadeleye açık bir haftaya başlıyor olacağız.

Sevgiyle kalın…
Dilâra B. Efeoğlu

Merkür, Oğlak burcunda retro hareketine başlayacak, (20 Aralık 2016 – 9 Ocak 2017)

929caada82a2fbca295ae961f6db1b18

Merkür, Oğlak burcunda aklın ve mantığın ön plana çıktığı bir doğayı ifade eder. Somut gerçekler ve somut başarılara, somut kazançlara odaklanan zihinsel bir yapıyı anlatan Oğlak burcunda Merkür, geleceğe odaklanmış planlar ve bu planları gerçekleştirebilir olma yönünde organize olan zihinsel bir yapıyı aktive edecektir. Merkür, Oğlak burcunda ileri hareketini sürdürmekteyken Pluto ile kavuşum açısına doğru gitmekte, yaklaşan bu açı kesinleşmeden durağanlaşacak olan Merkür’ün Pluto ile açısı Merkür’ün Oğlak burcunda taşıdığı bu özelliklerini çok daha etkin ve derinleştirmiş kılmakta. Güçlü bir hedef ve hedefleri gerçekleştirme arzusu getiren açı aynı zamanda baskın, baskıcı, ısrarcı bir iletişim tarzını da ifade etmekte. Kendi fikir ve görüşlerini ortaya koymakta kararlı bir yapının göstergesi. 18 Aralık Pazar günü retro öncesi durağanlaşmaya başlayacak olan Merkür, 20 Aralık Salı günü geri hareketine (retro) başlamış olacak. Pluto ile uzaklaşan açısı, retro sonrası 29 Ocak günü Oğlak burcunda kesinleşmiş dereceye gelecek (17°55′).
Merkür retrosu ile birlikte bir nevi içe dönüş gerçekleştiren zihin, yeni fikirlere karşı tutucu davranma, geleneksel olana ısrar etme, dışarıya karşı kapalı tutumlar sergileme içine girebilecektir. Merkür retrosu gizli yürütülen iletişimsel bağlantıların ve gizli planların göstergesi de olabilir.
Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür iletişimsel bağlantıları yöneten gezegen olarak retro süresince gerek kişisel iletişim gerek haberleşme adı altında işlev gören tüm iletişimsel kanallarda aksayan durumlar ile karşılaşma olasılığı taşır. Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine varolanlar üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ticaret, alım satım’a ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar vermekten uzak durmak, ticari yönde yanılmalara, yanıltılmalara karşı uyanık olmakta fayda var. İçe kapanıklık, melankoli, depresyon, eller, kollar, boyun bölgesi ve akciğerler ile safra kesesini ifade eden Merkür’ün, retro süreci bu gibi bölgesel rahatsızlıkları oluşturabilir.

Dilâra B. Efeoğlu

Merkür Retrosu

 

merc-1024x1019

Merkür Retrosu
30 Ağustos günü yavaşlayan Merkür, 1 Eylül Perşembe günü retro hareketine başlamış olacak ve 23 Eylül Cuma gününe kadar retro hareketini sürdürüyor olacak.
Merkür retro zamanlarında içinde bulunduğu burcun enerjisel alanlarında yavaşlama, yanılma içeren etkileri yansıtabiliyor olmakta.

İçinde bulunduğumuz ve önümüzde 24 günlük bu süreçte zihinsel faliyetlerimizde karışıklık, dağınıklık ve tutarsızlık sergileyen durumlar ile karşılaşıyor olmamız mümkün. Yeni kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak bu yüzden Merkür retro zamanlarında tavsiye edilmez. Yeni alınacak kararlar istikrarsızlık, amaca tam hizmet etmeme, yanlış zamanlama içeriyor olabilirler.

Değiştirilecek şartlar yerine varolan şartların üzerine düşünmek ve düzenleme çalışmaları yapmak bu dönem için çok daha verimli sonuçlar getirecektir. Kozmoz’un bütünlüğü gerçekliği ile Merkür retrosundan bize yansıyan enerjiler bir bütüne yansıyacak olduğundan karşılaştığımız olaylarda da bu etkileri taşıyan izler görebileceğiz. Tamamlanmamış işlerin ele alınması gerekliliği, sürüncemede kalmış durumlar üzerine düşünmeye başlıyor olmak, geçmişe ait durum ve olayların tekrar hayatımızda gündem bulması gibi haller ile karşılaşacak olmamız çok mümkün.

Yeni kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak yerine zihnimizi içinde bulunduğumuz şartlara ve içinde bulunduğumuz durumlara çeviriyor olmamız çok daha isabetli olacaktır. Ani ve keskin değişiklikler, ani kararlar retro sonrası yerini terk edebilir, vazgeçilecek, sürdürülmek istenmeyen bir karar halini alabilir. Merkür retro süresince konuşmaktan çok dinlemek, değerlendirmek, analiz etmek üzere kendi zihnimizin içine dönüyor olmamız ve bütünlüğünü, dinginliğini sağlayacak sabrı gösterebiliyor olmamız bu sürecin amacına hizmet etmiş olacaktır.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: