Merkür Akrep burcunda (6-24 Kasım)

Görsel;“Dragon knot. Londen, British Library, Harley 1662, f. 145r”

Akrep burcu yolculuğuna başlayan Merkür bu burçta ilerleyişini 24 Kasım’a kadar sürdürecek.
Merkür, Akrep burcunda aklın sezgisellik ve derin mistizm taşıyan boyutlarını, vurgulanmış metafiziksel yönünü ve bu yönleriyle birlikte kontrol, konsantrasyon sağlama yeteneği anlatır.

İletişimin her alanında aktif olan Merkür, Akrep burcu doğası ile olaylara bakış açısında derinleşmiş düşünceleri, gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etme ve gerçeği arama güdüsünü öne çıkarır.

Çok iyi bir gözlemci olabilmeyi ifade eden Merkür bu burçta olayların gidişatını önceden hisseden, diğer kişiler ile olan iletişiminde sezgilerini kullanabilen bir yapı oluştururken, sabit fikirlilik, geçmişin etkisinin bilinçaltı izleri ile kararlar alma gibi psikolojik durumlar yaratır.

Zihinsel olarak odaklanma gücünü aşırı kontrolcü, aşırı şüpheci ya da bilinmeyeni keşfetmek, bulmak, çözüme ulaştırmak üzerine yoğunlaştırabilecek olan Merkür’ün Akrep burcu geçişi pozitif yönü ile iyi bir araştırmacı, kıvrak zekâ ile olayları çözüme ulaştırabilen bir yapının sağlayıcısı olabilirken, kinci, acıtıcı, yaralayıcı, öldürücü bir dil ve zihin ile de bizi karşı karşıya bırakabilir.

Merkür Akrep burcu ilerleyişinde uzunca bir süre (Kasım 17’e kadar) Mars ile kavuşum derecesinde olacak ve bu görünüm bir nevi savaş taktikleri anlamına gelir. Olumlu yönden baktığımızda güçlü ve doğru harekete geçme imkânı verirken yanlış kullanımı yıkıcı şekle bürünebilir, dikkat!

Merkür Yay Burcunda

Bakıyorum… sadece geceye değil, aynı zamanda şafağa da çünkü hiç kimse yeterince erken uyanmıyor.
Henry D. Thoreau

Susan Miller’ın Burçlar ve Olasılıklar kitabında Yay burcu için vermiş olduğu bu deyişi, bu burçla çok özdeşleştirir ve aynı zamanda da çok anlamlı bulurum. Bugün Merkür gezegeni Yay burcu yolculuğuna başlıyor ve 21 Aralık tarihine kadar da ilerleyişini sürdürecek.

Merkür’ün Yay burcunda olduğunda akıl somut ve soyut gerçeklikleri aynı anda kavrayabilen, geniş, çok yönlü, felsefi, filozofik şekilde işleyen bir nitelik ortaya çıkarabilir.

Merak ve öğrenme-yorumlama ve deneyimle isteği taşıyan güdüler ile birlikte, bilgisel ve yargısal anlamda genişleme ve gelişme sağlama olanağı artar.

Bir diğer yandan analitiksel aklın gezegeni olan Merkür, Yay burcunun taşıdığı soyut düşünme niteliği doğru entegre olamadığında,  rasyonel düşünceden uzaklaşan, fikirleri, inançların, dogmatik görüşlerin şekillendirdiği zihinsel bir yapıya büründürür.

Fanatik ve dogmatik düşünce kalıpları zihni esir alabilir.

Yanlış yönlendirme, yönlendirilme, iletişimsel alanlarda, ticaret hayatını da içine alan şekilde, aldanma ya da aldatılmalara yönelik karşılaşılabilecek sorunlu durumlar, hayal gücünün yanıltıcı bir şekilde mantıksal düşünmeyi etkileyecek boyuta gelebiliyor olması ve olası yanılgılar içinde bulunduğumuz dönemin zorlu etkilerinden.

Artan sezgisel ve filozofik düşünce becerisi ile derin ve geniş bakış açısı kazanabilmek, yaratıcılık içeren düşünceler, fikirler, kuvvetlenen sanatsal ifadeler ise bu sürecin pozitifsel etkileri olacak.

Merkür, Yay burcu ilerleyişinde Ay Düğümleri ve Güneş ile kavuşum yapacak. Aralık ayının ikinci haftasına denk gelen bu görünümler o tarihlerde kendimizi, fikirlerimizi ve ideallerimizi daha güçlü ses vererek ifade edeceğimizi ve daha inanarak ortaya koyacağımızı göstermekle birlikte, fanatikleşmiş, ırkçılık, ayrımcılık taşıyan fikirlerin ortaya çıkaracağı gerilimlere ve şiddet içeren olaylara dikkat!

Dilara Efeoğlu

Merkür Kova Burcunda

1ba9ccbb21900d2fb0f6dabe82f454ad.jpg

Yüksek sezgiler ile marjinallik arasında reformist bir zihin yapısı demek olabilen Merkür, Kova burcu yolculuğu yarın başlıyor.

Kova burcunun yenilikçi, özgün ve buluşçu zihin yapısı Merkür ile birlikte tüm düşünce yapımızda, fikirlerimizde ve olaylar karşısında sergilediğimiz objektif bakış açımızda kendini göstermeye başlayacak.

Merkür 10 Şubat’a kadar bu burçta ve hızlı hareket etmekte. İçinde bulunduğumuz dönem bilgi alışverişi içinde olma, yeni bilgiler toplama, grupsal bağlantılar ve paylaşımlar içinde olma güdülerimizin artmakta olduğunu fark edebiliriz. Yeni fikirleri güvenle ortaya koymak, fikir ve düşüncelerin savunuculuğunu yapmak, içinde bulunulan koşullara mantıksal ve analitiksel yaklaşmayı başarmak Merkür, Kova burcu sürecinin pozitif etkileri.

Olumsuz tarafından baktığımızda, fikirlerde sabitlik ve inatçılık göstermek, katı ve kendi bildiğinde ısrar ediyor olmak, kendi düşüncesinden başka düşüncelere değer vermekte zorlanmak, kendini akıldan ibaret sanmak veya ütopik fikirler içinde dağılmak sayılabilir.

Merkür Akrep Burcunda

64c1477b8b95d216b39dd24aea636d7e
Yarın (10.10.2018) Çarşamba günü Akrep burcu yolculuğuna başlayan Merkür bu burçta ilerleyişini Ekim ayı sonuna kadar sürdürüyor olacak.
Merkür, Akrep burcunda aklın sezgisel ve derinlik taşıyan boyutlarını, vurgulanmış metafiziksel yönünü ve bu yönleriyle birlikte fazlalaşmış kontrol, konsantrasyon sağlama yeteneği anlatmakta. İletişimin her alanında aktif olan Merkür, Akrep burcu doğası ile olaylara bakış açısında derinleşmiş düşünceleri, gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etme ve gerçeği arama güdüsünü taşımakta. Çok iyi bir gözlemci olabilmeyi ifade eden Merkür bu burçta olayların gidişatını önceden hisseden, diğer kişiler ile olan iletişiminde sezgilerini kullanabilen bir yapı oluştururken, sabit fikirlilik, geçmişin etkisinin bilinçaltı izleri ile kararlar alma gibi psikolojik durumlar yaratabilir. Zihinsel olarak odaklanma gücünü aşırı kontrolcü, aşırı şüpheci yada bilinmeyeni keşfetmek, bulmak, çözüme ulaştırmak üzerine yoğunlaştırabilecek olan Merkür, Akrep burcu geçişi pozitif yönü ile iyi bir araştırmacı, kıvrak zeka ile olayları çözüme ulaştırabilen bir yapının sağlayıcısı olabilirken, kinci, acıtıcı, yaralayıcı, öldürücü bir dil ile karşılaşabiliyor olmak mümkün.

25 Haziran – 1 Temmuz Haftası Gökyüzü

e63895f2ec38980a5c7b17c97e4f19d8.jpg

25 Haziran haftasına astrolojik olarak baktığımızda; Venüs’ün Jüpiter ile olan karesi ile başlayan hafta, kendine güvenmekten aşırı kendine güvenmeye doğru gidebilecek bir ivme çizebilecek. Ne istediği konusunda kararlı ve gerçekçi olmak sayesinde istekleri elde etmek konusunda kolaylık ve imkan yaratıcı olabilecek olan açı, kendi isteklerine fazlasıyla yönelmiş olmanın, kendini beğenmişlik içerisine girmenin oluşturabileceği zararlara da dikkat etmek gerektiğini göstermekte. Çarşamba günü retro hareketine başlayan Mars, 12 Ağustos’a kadar geri hareketini sürdürmekte olacak. Doğru zamanlama ve enerjinin doğru kullanılmasının önemi bu süre içinde oldukça artmakta, dikkate almakta fayda var. (Mars retrosu yazımı ayrıca okuyabilirsiniz). Mars retrosu ile birlikte, Güneş/Satürn karşıtlığı ve Oğlak burcunda gerçekleşen Satürnyen Dolunay önümüzdeki uzunca bir süreci şekillendirmekte olacak göstergeler halini almakta. Perşembe günü gerçekleşecek Dolunay, alınması gereken sorumlulukları gündeme getiren, gerçekçi ve geleceğe yönelik düşünce tarzı ile hareket etme anlayışı taşıyor oluşu ile geçmişte yarım kalmış, tamamlanmamış bir çok oluşumu da tekrar hayatımızda gündem haline getirebilir. Ülkemiz natal haritası Güneş’i ile açısal bağlantı kuran derecesiyle; ülke yönetimi, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili süreç, devlet yönetimi ile ilgili oluşacak ciddi yapılanmalar, değişimler, alınacak yeni kararlar, yeni oluşumlar üzerinde vurgu taşımakta. Haftaya ait tüm yorumlarımı profilimde yer alan sayfa adresini tıklayarak okuyabilirsiniz.

Venüs/Jüpiter kare açısı, 25 Haziran 2018 Pazartesi
Kendine güvenmekten aşırı kendine güvenmeye doğru gidebilecek bir ivme çizebilecek olan Venüs/Jüpiter kare açısı istek ve zevklere yönelik sınır koymakta zorlanmalar, fazlasıyla kendi isteklerine yönelme, arzu ve taleplerde artış etkisi getirecek olabilir. Ancak bu açı ne istediği konusunda kararlı ve gerçekçi olmak sayesinde istekleri elde etmek konusunda kolaylık ve imkan yaratıcı da olabilir. Kendine, kendi isteklerine fazlasıyla yönelmiş olmanın, kendini beğenmişlik içerisine girmenin oluşturabileceği zararlara dikkat etmek faydalı olacaktır.

Mars Retrosu, 27 Haziran-12 Ağustos
27 Haziran Çarşamba günü geri hareketi öncesi durağan konumuna geçecek olan Mars, aynı gün geri hareketine başlıyor ve 28 Ağustos gününe değin retro hareketini sürdürmekte olacak. Kova burcunda başlayan retro hareketini Mars, 12 Ağustos günü geçiş yaptığı Oğlak burcunun 28. derecesi içerisinde sonlandırıyor ve ileri hareketine başlıyor.
Mars’ın dışa dönük bir yapı içeren aktif enerjisi bu gezegenin retro hareketinin etkili olduğu süre içerisinde dışa dönük olan yapısını kaybeder ve daha fazla içselleştirilmiş, duyguların denetimine girmiş olan bir yapıya bürünür olur. Bu gezegenin retro dönemi boyunca geleceğe yönelik hareket etmek, istekler yada amaçlar adına mücedele ediyor olmak zor olmaya başlayabilecektir. Kendini, isteklerini, arzularını açıkça ifade etmek güçleşir. Enerjinin bir nevi içe dönüş halini ifade edebiliyor olan Mars retrosu, baskılanan, sınırlandırılan, kontrol altına alınmaya çalışılan eylem ve hareket güdüsünün ortaya çıkarabileceği pasifize edilmişlik, içe kapanıklık, pasif agresiflik, öfke, korku ve tereddüt içinde olma, sürekli bir savunma hali geliştirme, yanlış zamanlama ve yanlış kararlar gibi durumlara yol açıcı olabilir. Retro süresi boyunca yeni alınacak kararlara ve girişimlere yönelik dikkatli ve ayrıntılı düşünebilmek, yanlış yada acele kararlar ile hareket etmiyor olmak sonrasında olumsuz durumlar ile karşılaşıyor olmamak adına oldukça önemlidir.
Enerjinin kanalize edilebileceği alan, yeni başlangıçlar yerine, tamamlanması gereken, bitirilmesi gereken işler, projeler olduğunda bu durum retro Mars’ın doğru bir kullananımı halini alabilir. Yeni proje üretmek yerine varolan projelerin elden geçiriliyor ve yanlış, eksik yönleri ile tamamlanıyor olmasına olanak verebilecek olan süreci bu yönüyle değerlendirebiliriz.
Sabit hali almış bir fikir ile hareket etmek, kurallara uymakta zorlanmak, kuralları yıkmak üzere gelişen bir hareket tarzı, inatçı ve direnişçi bir yapı içinde olmak yönünde enerjier oluşturabilecek olan Mars retrosu, hem kişisel olarak hem sosyal, toplumsal davranışlar, olaylar üzerinde savaşçı, reformist, radikal çıkışlı etkiler ile görünebiliyor olacak.

Güneş/Satürn karşıtlığı, 27 Haziran 2018 Çarşamba
Yengeç burcuna geçen Güneş, Oğlak burcunda ve retro hareketinde olan Satürn ile karşıt açı ile ilerlemekte. Önemli görevler, yükler ve sorumlulukları üstlenmek zorunda kalabilecek olduğumuzu gösteren açı, bugüne kadar yapmamız gereken ve üzerimize almakta geciktiğimiz yada kaçındığımız görevleri yerine getirmemiz için çalışan bir zaman dilimi halini alabilir. Tüm hafta boyunca etkili olan açı, zorlayan, sınırlar ve mecburiyetler getiren etkileri ile Perşembe günü gerçekleşecek olan Oğlak burcu dolunayı haritasınında önemli bir göstergesini oluşturmakta.

Oğlak Burcunda Dolunay, 28 Haziran Perşembe (07:52)
Oğlak Burcunun 6. derecesi içinde gerçekleşen dolunay, gerçekçi, ciddi, sorumluluk duygusu yüksek, görev anlamı taşıyabilen ciddiyette gelişen durumlar ve olayların gelişimi içerisinde olabileceğimiz bir sürece işaret etmekte. Dolunay zamanları kutupsallık ilkesi taşırlar. Güdüsellik taşıyan Yeniay zamanlarına göre çok daha fazla farkındalık içinde olmaya yönlendiren türde enerjilere açık olan gelişmelere işaret ederler. Karşıtlık ilkesi her türlü ilişkiler üzerinde bir ayna görevi görürcesine çalışarak tamamlanma sağlama akışı yaratırlar. Oğlak Burcunda Ay, retro ilerleyişinde olan Satürn ile kavuşum yapmakta. Yengeç Burcunda Güneş, Ay tarafından diposite edilmekte. Sağlamcılık, verim arama, düzen ve sistem oluşturma yönünde artan duygular ve ihtiyaçlarımızın öne çıktığı bu süreçte gerek ailevi, gerek toplumsal konulara dair yeni alınacak kararlar, önemli gelişmeler, önemli değişimler içerisinde olabileceğiz. Alınması gereken sorumlulukları gündeme getiren, gerçekçi ve geleceğe yönelik düşünce tarzı ile hareket etme anlayışı taşıyan dolunay geçmişte yarım kalmış, tamamlanmamış bir çok oluşumuda tekrar hayatımızda gündem haline getirebilir. Ülkemiz natal haritası Güneş’i ile açısal bağlantı kuran Dolunay derecesi, ülke yönetimi, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili süreç, devlet yönetimi ile ilgili oluşacak ciddi yapılanmalar, değişimler, alınacak yeni kararlar, yeni oluşumlar üzerinde vurgu taşımakta. Türkiye natal haritası Mars yerleşimi için önemli bir tetikleyici halini alan Oğlak burcu dolunayı, gençler ve gençleri içine alan gelişmeler, meclis çalışmalarına yönelik hareketlenmeler ile stres gündem yaratacağa benzenmekte.

Merkür, Aslan Burcunda, 29 Haziran Cuma (08:34)
29 Haziran Cuma günü Aslan Burcuna geçiş yapan Merkür, 25 Temmuz günü bu burçta retro hareketini gerçekleştiriyor olacak ve 6 Eylül günü Başak burcuna geçene değin Aslan Burcu ilerleyişini sürdürüyor olacak. Aslan burcunda ilerleyen Merkür, güçlü, yönetken, otoriter, dikkat çekici yönde bir uslup içeren iletişimsel bir dil ve zihinsel yapı oluşturacaktır. Kendi bildiğinde, kendi fikirlerinde ısrar etmek, kendi fikirlerini kabul ettirmek yada düşünceleri ile takdir, onay almak arzusu ve arayışı artış içinde olacaktır. Tüm bu süre içinde oldukça baskın hali alacak fikir dayatmaları, sözünün dinlemesini talep eden tavır ve beklentilerin yaratacağı gerelimli bağlantılar ön plana çıkacaktır. Güvenli bir sözcü, güvenli ve gösterişli bir iletişimci ortaya çıkaracak olan Merkür,Aslan yerleşimi tüm yaz ayları boyunca, fikirler, konuşmalar, söylemler ile öne çıkan figürleri işaret etmekte.

Merkür/Uranüs kare açısı, 30 Haziran Cumartesi
Yönetkenlik, buyurganlık ve asilik taşıyabilecek bir iletişimsel dil getirebilecek olan Merkür/Uranüs kare açısı haftanın Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için aktif olacak. Kendine güvenen, fikirlerini ortaya koymak konusunda cesaret getiren görünüm olumlu anlamda kullanıldığında yepyeni fikirleri ortaya çıkarabilen, fikirlerini, düşüncelerini paylaşma cesareti ve gücü getrien, etkili iletişim kurma tarzı yaratan enerjileri artırmakta olacak. Olumsuz anlamda ise, tutarsız söylemler, aşırı güç ve beğeni peşinde olma amaçlı konuşmalar, sabırsız, aceleci kararlar ile gelişen davranışlar oluşturabilir.

Dilâra B.Efeoğlu

28 Mayıs – 3 Haziran Haftası Gökyüzü Ne Diyor

2beda49ebfe402f81f64cff16b987bcc.jpg

28 Mayıs haftasına astrolojik olarak baktığımızda, Salı günü (17:19) Yay burcunda gerçekleşecek bir dolunay var. Dolunay’ın enerjisi içinde bulunulan koşulları yeniden şekillendirmek gerekliliği ve arzusunu, değişiklik yaratma ve harekete geçme ihtiyacını doğurabilecek. Fikirsel ve görüşsel farklılıkların oluşturabileceği kutuplaşmalara dikkat etmek gerektiğini düşündüren dolunay enerjisi ülkemiz açısından diğer ülkeler ile olan ilişkileri yönünde varolabilecek gerilime işaret etmekte. Ülkemiz natal haritası üzerinde 6-12 aksına düşen dolunay derecesi, ilerletilmiş natal Mars’ın tam olarak üzerinde gerçekleşmekte. Ordu, askeri güçler, polis teşkilatı gibi güvenlik ile ilgili birimleri ifade eden konulara dair aktiflik getirebilecek olan görünüm dolunay ile birlikte zorlu karşıtlıklar oluşturabilir. Çarşamba günü İkizler burcuna geçiş yapan Merkür’ün etkisi, bilgi edinme, bilgiyi dağıtma, paylaşma, yazılı ve sözlü olarak ifade etme yönünde hızlanan ve öne çıkan güncel etkileri ile görünür olabilecek. Haberleşme ve iletişimsel olarak hızlanan trafik aynı zamanda Mars’ın desteği ile dışa dönük ve akıcı bir hal almakta. Yeni kararlar almak, alınan kararlar için harekete geçmek bu hafta için oldukça kolay olacağa benzemekte. Venüs, Jüpiter ve Neptün arasında oluşan üçgen açı, sevgi, aşk, ilişkiler, hayaller ve inançlara dair güçlü etkiler barındırmakta. Karşılıklı kurulan ilişkiler üzerine uyum getirebilecek özellikleri ile birlikte artan ve hassaslaşan duygusal değerler öne çıkıyor olacaklar.

29 Mayıs 2018 Salı (17:19) Yay burcunda Dolunay
29 Mayıs Salı günü Yay burcunun 8. derecesi içerisinde bir dolunay meydana gelmekte. Dolunay sabitlikten kurtulmak isteyen, geleceğe yönelme arzusu duyan ve kişisel özgürlüğe ihtiyaç hissedişi ile özgür ve bağımsız hareket etmek isteyen psikolojik bir süreci ifade etmekte. Kişisel olarak içinde bulunulan koşullara ait yeniden düşünmek ve yeniden şekillendirmek gerekliliği doğurabilecek olan dolunay, yenilik ve değişiklik yaratma arzusunu ortaya çıkartmakta. Özellikle 15 Mayıs’dan bu yana gelen süreç içinde geliştirmek ve verim almak için uğraş vermekte olduğumuz planlar yeni gelişmelere ve genişlemelere açıklık sergilemekte olabilecekler. Dolunay’ın Antares sabit yıldızı ile olan etkileşimi bu yıldıza ait ifadeler olan güçlü bir savaş yönetimi, başarı hırsı ve hedeflere odaklanma etkisini ortaya çıkaracak. Antares sabit yıldızı acımasızlık, kıskançlık ve takıntılı fikir ve inançlardan kaçınmak koşuluyla büyük başarı sağlayan bir yıldızken takıntılı, fanatik ve acımasız davranışlar büyük yıkım getirecek olabilir (Brady).
Mars ile destekleyici bağıntı içinde olan dolunay, birden fazla yöne doğru ilerleme yönünde gelişmeler bekleyebileceğimizi, yenilik ve genişleme imkanı sağlama yönünü pozitifsel ivme kazanabileceğimizi gösterirken çok fazla yöne dağılmak, limit belirlemekte zorlanıyor olmak ihtimalini gözönünde tutmak gerekmekte.
Ülkemiz natal haritası üzerinde 6-12 aksına düşen dolunay derecesi ilerletilmiş natal Mars’ın tam olarak üzerinde gerçekleşmekte. Ordu, askeri güçler, polis teşkilatı gibi güvenlik ile ilgili birimleri ifade eden konulara dair aktiflik getirebilecek olan görünüm dolunay ile birlikte zorlu karşıtlıklar oluşturabilir. Transit Satürn’ün de natal Mars ile olan gerilimli açısının etkin olduğu bir dönem içine giriyor oluşumuz diğer ülkeler ile olan ilişkilerimizde sorunlar, baskılar ve kısıtlamalar içinde olabileceğimizi ifade etmekte. Toprak, sınır güvenliğine yönelik artan sorumluluklar oluşmakta. Bu konu hakkında daha önceki paylaşımımı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2018/02/12/turkiye-acisindan-onemli-gezegen-gecisleri-dikkat-ceken-zamanlar/ linki ile okuyabilirsiniz. Dolunay derecesini dispozite eden gezegen Jüpiter retro ilerleyişinde ve Zuben el Genubi sabit yıldızı ile kavuşum yapmakta. Topluma ait, toplumsal olan gelişmelere yönelik etkiler içinde olacağımızı gösteren yıldız, toplumsal, sosyal reform sağlama isteği ve arzusunu ifade etmekte (Brady).

Merkür İkizler burcunda, 30 Mayıs Çarşamba
İkizler burcu ilerleyişine başlayan Merkür, 30 Mayıs-12 Haziran günlerinde bu burçta hareketini sürdürmekte olacak. İkizler burcunda Merkür yöneticilik sahibidir ve Merkür’ün temel fonksiyonları olan akılsal, zihinsel, mantıksal süreç rahat ve güçlü ifade olanağı bulur. 12 Haziran’ı içine alan önümüzde ki süreç iletişimsel bağların güçleniyor olması ile birlikte haber ağında kuvvetlenme ve genişlemenin artışını getirecektir. Bilgi edinme, bilgiyi dağıtma, paylaşma, yazılı ve sözlü olarak ifade etme yönünde hızlanan ve öne çıkan güncel etkiler ile karşılaşıyor olmak mümkün.

Merkür, Mars üçgeni, 1 Haziran Cuma
Kendimizi rahat, özgüvenli ve dışa açık hissedebilecek olacağımızı ifade eden açının etkili olduğu hafta ortasından hafta sonunu içine alan süre boyunca fikirlerimizi, kararlarımızı, düşüncelerimizi rahatça ifade edebiliyor olabileceğiz. Mars ile üçgen açı yapan Merkür, güçlü ve kararlı bir iletişim ifadesi sağlarken, zihinsel olarak kolay odaklanma, kolay ve hızlı harekete geçme, hızlı düşünmek ve çabuk algılamak sağlayıcı etkilerinin pozitifsel yaratımı ile karşılaşmakta olacağız. Yeni kararlar almak, alınan kararları uygulama geçebilmek için destekler bir enerji olan görünümün etkisi süresince yinede başkalarının etkisi altında kalmış olmamaya, yanılgıya düşmemeye, kendi kararlarımızı kendimiz veriyor olmaya dikkat etmek yerinde olur.

Venüs, Jüpiter üçgen, 1 Haziran Cuma, Venüs, Neptün üçgen, 2 Haziran Cumartesi
Venüs, Jüpiter, Neptün gökyüzünde üçgen oluşturmaktalar. Sevgi, aşk, huzur, duygular, inanç ve hayaller ile ilgili olan görünüm hafta ortasından itibaren etkili. Duygusal olarak hassaslık, şefkat, sevgiye verilen değer anlayışının artışı ile birlikte ilişkiler ve karşılıklı kurulan tüm bağlar üzerinde uyum, akıcılık ve ahenk getirebilecek nitelikte enerjiler oluşmakta. İlişkiler ve ilişkilere bakış açısını çok daha kabullenici, fedakar, merhamet duyan, yardım eden ve şefkat duygusu ile zenginleştirecek olan görünümün etkili olduğu süreci yeni bağlar kurmak, diğer kişiler ile olan ilişkilerimizde uyumu sağlamak açısından da pozitifsel etkisi ile değerlendirebiliriz. Sanatsal, sezgisel ve yaratıcılık barındıran uğraşlar için oldukça ideal bir süreç olarak görebiliriz. İlhamsal enerjiler ile getireceği duyarlılık yaratıcılığı ve hayal gücünü arttırmakta olacak.

Mutlu bir hafta olsun dilerim, sevgiyle…
Dilâra B. Efeoğlu

 

#astroloji

Merkür Boğa Burcunda

Masaüstü1.jpg

Merkür 13 Mayıs Pazar günü Boğa burcunda ilerleyişine başlamakta. Merkür bu burçta, somut, sağlamcı, düzen yanlısı nitelikleri öne çıkaran zihinsel bir yapı modelini ifade eder. Merkür’ün temsil ettiği rasyonel zihin, Boğa burcunun gerçekçi bakış açısı, sağlamcılık ve sabitlik arayışı içeren düşünme ve karar verme süreçleri ile şekil almakta olur.

İçe dönük bir burç olan Boğa burcunun, güvenlik ihtiyacı, içinde bulunacağımız Merkür, Boğa ilerleyişi süresince; düşünme, karar verme, fikrini söyleme, akıl yürütme süreçlerinde emin adımlar içinde olmaya ve temkini ön planda tutuyor olmaya işaret etmekte. Güvenlik ve sağlamlık arayışı ile olaylara gerçekçi yaklaşım getirecek olan geçiş, somutsal kazanımlar ve uzun vadeli planlar üzerine düşünüyor olma eğilimini arttırmakta olacak.

Sağlamlaştırma prensibini öne çıkaran akılsal fonksiyonlar ile Boğa burcu geçişi süresince (13 Mayıs-30 Mayıs) süresince sağlamlık ve güvenilirlik arayışı ile hareket edecek ve olaylara daha gerçekçi daha rasyonel bir bakış açısıyla bakıyor olacağız.
Dikkat etmemiz gereken önemli noktalar: olaylara tek yönlü bakmamak, esnemezlik göstermek yerine biraz esnek düşünebilme becerisini gerçekleştirebilmek, sabit fikir içine düşebilecek olmak adına farkındalık geliştirmek olmalıdır. Merkür Boğa burcunda olduğu süre içerisinde güvenilir ve kalıcı kazançlar sağlayacak girişimlere yönelik istikrarlı ve sağlam atılan adımlar ile olumlu sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir.

5 Mart – 11 Mart Haftası Gökyüzü Ne Diyor

Vertical Road

Aktif bir haftanın bizi beklediği 5 Mart haftasına astrolojik olarak baktığımızda; Balık burcu geçişlerini tamamlayan iki gezegen Merkür ve Venüs’ün, bu hafta Koç burcu ilerleyişlerine başlamakta olduğunu görmekteyiz. Dinamik enerjiler oluşturacak olan bu geçiş, hızlanan ve sertleşen kişisel ve sosyal, toplumsal bir iletişimsel dilin ve iddiacılık, girişimsellik ve agresiflik taşıyan ilişkilerin habercisi olarak kendini gösterecek olabilir. Başarı, kazanç, elde etme güdülerimiz ve beklentilerimiz yükselmekte. Jüpiter bu hafta içi Perşembe günü, önümüzdeki Temmuz ayına kadar sürdürecek olacağı retro hareketini başlatmakta. Kendimizi kendi doğrularımızda, inançlarımızda, ideallerimizde çok daha ısrarcı ve gelişime kapalı halde bulacak olabileceğiz. Hafta sonu kesinleşecek olan Mars ve Uranüs uyumlu açısını ise Merkür ve Venüs’ün Koç burcu ilerleyişi ile birlikte okuduğumuzda, mücadeleye açık, atılgan ve cesaretli, inatçı, cesaret barındıran enerjilerin öne çıktığı bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz. Haftaya dair daha ayrıntılı olarak baktığımızda; 

Merkür, Venüs, Kiron kavuşum 5 Mart Pazartesi
4 Mart Pazar günü Balık burcunda kavuşum yapmış olan iki gezegen, Pazartesi günü Kiron ile de kavuşum yapıyor olacaklar.  Merkür ve Venüs arasında kavuşum bu iki gezegenin de içinde bulundukları burçla birlikte; sevginin, şefkatin, merhametin, fedakarlığın öne çıkmış olduğu zihinsel bir yapıyı ve iletişimsel bir dili güçlendirmekte. Sevgi, fedakarlık, hayaller, hisler temalarının yoğunluğunu (haftanın ilk günleri de dahil olmak üzere) hayatlarımızda hissediyor olabileceğiz. Kavuşumu, bu iki gezegene eşlik eden Kiron ile birlikte okuduğumuzda, sevgi, hoşgörü, anlayış içeren davranış ve konuşmalar içine girebilmek, yapıcı, hoşgörülü ilişkiler, kontaklar kurabiliyor olmak adına pozitif çabalar göstermek anlamı ile değerlendirmek mümkün. Diğer yandan birleşimin duygusal olarak fazla sorumluluk üstlenmek, benzer şekilde altından kalkmakta zorlanılacak duygusal yükler altına girmek anlamı da getirebiliyor olması adına dikkat etmekte fayda var. Aşırı duygusal davranışlar ve kararlardan uzak kalmak ve Pazartesi günü için biraz olayları seyrine bırakmak çok daha faydalı olabilecektir.

 

42fff4b350d5741dccb431c9f914b38a

Merkür Koç burcunda, 6 Mart Salı 
Merkür bir Ateş elementi olan Koç burcu yolculuğuna başlamakta. 6 Mart Salı günü başladığı yolculuğu süresince retro hareketini de bu burçta gerçekleştirecek olan Merkür, böylelikle uzunca bir süreyi Koç burcunda geçirmiş olacak.
Merkür’ün Koç burcunda ilerlemeye başlaması iletişim ve karşılıklı kurulan bağlantılar, kontaklar üzerinde hissedilebilir şekilde değişimlere yol açıcı olacaktır. Gerek düşünce biçimimiz, gerek düşüncelerimizi ortaya koyuş biçimimiz bu değişimin en fazla kendini gösterdiği yönlerimizi oluşturuyor olacak. Hızlı düşünmek, hızlı ve ani kararlar verebiliyor olmak, kendini, fikirlerini rahat ve spontane biçimde ifade edebilmek ve fikirlerinin savunuculuğunu yapabiliyor olmak pozitif anlamda fayda getirecek bir kullanım tarzı yaratmak açısından oldukça değerli öte yandan 13 Mayıs’a kadar kapsayan süreç içinde; Heves yada macera isteği ile şekillenen düşünmeden ve sabırsızca verilmiş kararların sonrasında pişman olmak, gerçekten istemeyen durumlar içine girmek söz konusu olabileceğini göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Meydan okuyucu, rekabet yanlısı, cesur, sabırsız, benmerkezci, düşünmeden konuşan, öfkeli, kırıcı, yıkıcı, yazan, çizen türde enerjilerin baskın olabileceği bir iletişim ve kontak kurma dilinin hakim olabileceği durumlara karşı kontrollü ve dikkatli olmak fayda sağlayıcı olacaktır. Merkür’ün Koç burcu yolculuğu 13 Mayıs günü Boğa burcuna geçinceye değin sürüyor olacak.

5536c78cccd436f31c8c66732cee72d2.jpg

Venüs Koç burcunda, 7 Mart Salı 
Venüs’ün Koç burcundaki yerleşimi bu burcun en kuvvetli güdülerinden biri olan dürtüselliğini ön plana çıkarır. Önümüzdeki süreçte, Nisan ayı başına kadar, sevme, sevilme, değer anlayışı, diğer kişiler ile ortaklaşa bağlar kurma, ilişkilere ait durumlarda Koç burcunun sabırsız, iddiacı, aceleci, cesur yapısının renkleri ile karşılaşacak olabileceğiz. Venüs, bu burçta hareket ederken bir Boğa ya da Terazi burcunda olduğu kadar sabrı, yumuşaklığı, sadıklığı, uzlaşmacı ruhu bulamayacak onun yerine aceleci, atak, gelir geçer hevesli bir ruhun yansımalarını taşıyor olacak. Koç burcu kapıyı çalandır hatta Koç burcu kapıyı çalan değil boynuzları misali ile kapıyı kendisi açandır. Bu Venüs ile birlikte ilişkiyi başlatan, bağları kuran kişiyi ifade eder. Kişisel olarak ilişkilere hareket katan, enerjik, talepkâr yönü güçlendirir. Taşıdığı direkt ve çocuksu maceraperestliği Venüs’ün bu burçta yansıttığı ilişkiler modelini en çok çizen güdüleri hakkında ip ucu vericidir. Kendini ve isteklerini açıkça ortaya koymak, sosyal olarak aktif olmak ve etkin roller almak, girişimci ve kendine güvenir davranışlar sergileyebilmek bu yerleşimin kazanç getiren etkilerini oluşturuyor olacak. Bununla birlikte, az düşünerek daha çok heves ederek bir şeyleri istiyor ve sağlamaya çalışıyor olmak, fazla ben merkezci davranabilmek, düşünmeden ve sabırsızca başlangıçlar yapmak, hızlı karar verip hızlı vazgeçebiliyor olmak yine Nisan ayına kadar olan süreçte kontrol etmemiz gereken güdülerimiz olmalı. Venüs 31 Mart günü Koç burcu yolculuğunu tamamlıyor ve Boğa burcu yolculuğuna başlıyor olacak.

61de94690a41fcfd3824befbdc9440d9.jpg

Jüpiter geri hareketine başlıyor, Jüpiter retrosu, 8 Mart Perşembe
Şimdi 8 Mart Perşembe günü retro (gerileme) sürecine girecek olan Jüpiter bir nevi kendi içimize dönmemiz gereken , kendimize, hayatımıza bakmamız, yeni beklentiler, yeni anlamlar, yeni gelişmelere yönelmeden önce varolanı hazmetmiş olmanın, kazanılmış değerler ile bütünleşebilmiş olmanın muhasebesini iyi yapmış olmamız gereken bir zaman dilimini göstermekte. Kendimize ve çevremizde gelişen olaylara dikkatli bir bakış açısı ile baktığımızda bizi bu enerjilere hazırlayan yansımalar ile karşılaşacak olacağımızı görebiliriz. 10 Ekim 2017 gününden bu yana Akrep burcu ilerleyişini sürdüren Jüpiter bu burcun niteliklerini açığa çıkaran, büyüten, gözler önüne seren ve üzerinde düşünülmesini sağlayan etkiler oluşturmakta. Jüpiter’in Akrep Burcunda hareket edecek olduğu 1 yıllık sürecin neler getirebileceği hakkında daha önce paylaşmış olduğum yazımı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/10/06/jupiter-akrep-burcunda/ linki ile okuyabilirsiniz.

Jüpiter retro süreci idealleştirilmiş fikirlerin, inanç ve amaçların baskın bir şekilde yüzeye çıkıyor oluşunu getirebilir. Kendimizi etrafımızda gelişen olaylara karşı kapalı, tutucu, güç arayışında, kontrol ihtiyacı içeren eğilimlere açık bulabiliriz. Geleceğe yönelmek adına zorluk çekebileceğimiz bu dönemi, kendimize içine dönmesine izin vererek, idealize ettiğimiz duygularımız, düşüncelerimiz ve inançlarımız ile karşılaşmak, adaletli olma anlayışımızı sorgulamak, güç ve tutku saplantılı güdülerimizi sınamak, başkalarının haklarını onlara teslim edebiliyor olmanın gerçekçi değerlendirmesi ile güçlendirebiliriz. Unutmamız gereken Jüpiter, dünyasal anlamda büyüme, genişleme taşıdığından çok daha fazla ruhsal büyüme ve bilgelik kazanma etkisini büyütmek ister.

8 Mart Perşembe günü retro hareketi öncesi durağan konumuna geçen Jüpiter, 10 Mart Cumartesi günü (07:46) retro hareketine başlıyor. Akrep Burcunun 23. derecesinden başlayacak olan retro hareketi 11 Temmuz 2018 günü yine Akrep burcunun 13. derecesinden ileri hareketine başlamasına kadar sürüyor olacak.

Merkür, Satürn kare açısı, 11 Mart Pazar
11 Mart Pazar günü kesinleşen Merkür, Satürn kare açısı Perşembe gününden itibaren etkili. Çok daha gerçekçi ve çok daha ciddi kararlar almaya kendimizi yakın bulabilecek olduğumuz bu birkaç günlük süreçte, fikirlerimizi, düşüncelerimizi koordine etmek, yeni plan ve projelere girmek açısından güçlü dürtüler içinde bulacak olabiliriz. Yine bu açının ortaya çıkarabilecek olduğu bir diğer etki ise engellenmişlik hissi yaratabilecek oluşudur. Fikirlerimizi kabul ettirmekte, kendimizi ifade etmekte zorluk çekebilir, yavaş ilerlemek zorunda kalacak etkiler ile karşılaşacak olabiliriz.

Mars, Uranüs üçgen açısı, 11 Mart Pazar
İsteklerimizi elde etmeye yönelik cesaretli, mücadeleye hazır, girişken ve istekli olarak hareket edebileceğimizi gösteren Mars ve Uranüs arasında oluşan uyumlu açı ile birlikte yine Mars’ın Kiron ile arasında oluşmuş olan kare açısı da hafta sonu aktif durumda. Aceleci, sabırsız, fazla heyecanlı davranışların başımıza açabileceği sorunlara karşı kontrollü davranabilmek önemli görülmekte. Aynı gün Güneş ve Pluto arasında oluşan kontağında açığa çıkarabilecek olduğu güven duygusunun yaratacağı yüksek potansiyel taşıyan enerjilerin desteğini olumlu olarak kullanabilmek, sağlam temelli düşünülmüş, oluşturulmuş projelerin adına harekete geçebiliyor olmak adına destek getirici olarak değerlendirilebilinir.

Sevgi ile…
Dilâra B. Efeoğlu

 

MERKÜR RETRO 2018

Bont-Serisi-Duz-Renk-Duvar-Kagid_4bf94f471ed3d5cfb6ae8d31a768b0ee_1 - Kopya.jpg

Ajandanıza kaydedebileceğiniz şekilde, 2018 Merkür Retro süreçleri,

Merkür 2018 yılı içerisinde 3 kez retro hareket yapıyor olacak. Merkür retro hareketinde olduğu zamanlarda özellikle iletişimsel tabanlı konular olan haberleşme, konuşma, yazma gibi iletişime yönelik bağlantılar üzerinde oluşabilecek sorunların, aksamaların, gecikmelerin gündeme gelme olasılığı oldukça yükselir. Teknolojik aletlerde bozulma, veri kaybı gibi olumsuz etkiler açığa çıkabilir. Rasyonel aklı temsil eden Merkür’ün retro süreleri boyunca yeni anlaşmalar yapmak, yeni kararlar almak, yeni plan ve projeler içine girmek çok fazla tavsiye edilebilir bir şey değildir. Durağan olduğu günlerde gezegenlerin olumsuz yönde çalışma prensibini kuvvetli taşıdıklarını da gözününe alarak Merkür’ün retro günlerini şimdiden ajandanıza kaydedebilir ve öncesinden bilerek hareket ediyor olabilirsiniz. #gökyüzünebaknediyor

22 Mart 2018 Perşembe günü durağan konuma geçiş

24 Mart 2018 Cumartesi günü 16 derece Koç burcunda retro başlangıcı

14 Nisan 2018 Cumartesi günü durağan konuma dönüş

15 Nisan 2018 Pazar günü 4 derece Koç burcunda retro sonu, ileri hareketine başlangıç

 

25 Temmuz 2018 Çarşamba günü durağan konuma geçiş

27 Temmuz 2018 Cuma günü 23 derece Aslan burcunda retro başlangıcı

18 Ağustos 2018 Cumartesi günü durağan konuma dönüş

19 Ağustos 2018 Pazar günü 11 derece Aslan burcunda retro sonu, ileri hareketine başlangıç

 

16 Kasım 2018 Cuma günü durağan konuma geçiş

18 Kasım 2018 Pazar günü 13 derece Yay burcunda retro başlangıcı

6 Aralık 2018 Perşembe günü durağan konuma dönüş

8 Aralık 2018 Cumartesi günü 27 derece Akrep burcunda retro sonu, ileri hareketine başlangıç

Dilâra B.Efeoğlu

27 Kasım – 3 Aralık Haftası Gökyüzü

fc77b60352de814331f2211791f26349.jpg

Venüs, Kiron Üçgen açısı
Akrep burcu ilerleyişini sürdüren Venüs ile Balık burcu ilerleyişinde olan Kiron arasında oluşan üçgen açı haftanın bu ilk gününde özellikle karşılıklı kurulan bağlar, ilişkiler üzerinde varolabilecek sorunlar hakkında çözüm üretebilmek, varsa sorunlar üzerinde ortak noktalar yada çıkış yolları bulabilmek adına çok daha kolay ve sabır içeren etkilerin olacağına işaret etmekte. İlişkilere ait sorumlulukları üstlenmek, yapıcı ve faydacı olan bir uslup içinde olmak açısından değerlendirilebilecek olumlu enerjilerin varlığına işaret etmekte. 27 Kasım Pazartesi günü 00:21 kesinlik kazanan açı özellikle haftanın ilk günü ve ikinci günü etkisini yansıtıyor olacak.

Merkür, Satürn Kavuşumu
Merkür ve Satürn 28 Kasım Salı günü (09:58) içinde bulundukları Yay burcunda kavuşum yapıyor olacaklar. Merkür ve Satürn kavuşumları, zihinsel ve akılsal ifadeler, kararlar üzerinde etkili olacak olan sorumluluk getirme, sınırlanmalar, disiplin ve ciddiyet etkisi taşıyor olurlar. Düşüncelerin, fikirlerin gerçekçilik ve uygulanabilirlilik arayışını ifade eden açı, iki gezegeninde Yay burcunda hareket ediyor olmaları dolayısıyla, ideolojik fikirlerin ortaya çıkıyor olmasına ve uygulanabiliyor olmasına yönelik artacak olan isteklere işaret etmekte. Ciddi ve uzun vadeli düşünülen yeni alınacak kararlar arifesinde olmak mümkün. Sorumluluk anlayışını arttıran açı, gerçekçi olmak, hayata ciddi bakıyor olmak, düşünceleri gerçekleştirebiliyor olmak ve plan, proje içinde hareket ediyor olmanın enerjisini taşımakta. Merkür’ün Satürn ile kavuşum açısının etkisi içinde bulunacağımız uzunca bir döneme yayılıyor olacak. Merkür, Satürn ile 28 Kasım günü kavuşum yaptıktan hemen sonra 3 Aralık günü duraganlaşarak retro (geri) hareketine başlamakta. Merkür’ün retro hareketine başlıyor olması alınmak istenilen kararların uygulanabilirlik aşamasında bazı gecikmeler, tekrarlar ile karşılaşma olasılığını taşımakta. İçsellik kazanan düşünceler mantıksal süreçten uzaklaşabilir, geçmişin etkisinde kararlar vermek, yeni kararlar alabiliyor olmaktan uzaklaşmak, yanlış zamanda yanlış kararlar yada düşünceler içine girebiliyor olmak gibi etkişer getirecek olabilir. Olumlu tarafından ise Satürn ile kavuşum yaptıktan hemen sonrasında retroya başlayan Merkür geri hareketi süresince içinde bulunduğu durumu gerçekçi ve sınayıcı bir göz ile analiz edecek ve değiştirmesi, yeniden yapılandırması gereken yerleri tespit edecektir.
Hukuksal, yargısal konular, uluslararası anlaşmalar, uluslararası ticaret başta olmak üzere, Satürn, Merkür kavuşumu ve bu burçta Merkür’ün retro hareketinin etkisini üzerinde taşıyan konular olacaklar. Ülkemiz haritasının 6. evi içinde gerçekleşen kavuşum, askeri alanda ve askeri güçler üzerinde artan sorumluluklar, zorluklar ve görevlere işaret edebilmekte.
3 Aralık günü retro haretine başlayacak olan Merkür’ün, 6 Aralık günü Satürn ile tekrar kesin dereceye ulaşacak olan kavuşumu var. Sonrasında Merkür, 24 Aralık Pazar günü Yay burcunun 13. derecesinden ileri hareketine başlıyor olacak. Bu iki gezegen arasında 16 Ocak günü Oğlak burcunda kesinleşecen dereceye varacak olan bir kavuşum daha gerçekleşecek. Oğlak burcunda kavuşumlarını yapacak olan Merkür ve Satürn gerçekleştikleri süreçi kapsayan günlerin takibinde çok daha ciddi, somut kararlar ve gelişmelerin içinde olunabileceğine işaret etmekte.

Mars, Uranüs Karşıtlığı
1 Aralık Cuma günü (13:05) Terazi burcunda Mars ile Koç burcunun son derecelerinde hareket eden Uranüs arasında kesinleşen 180 derecelik bir açı var. Açı, karşıtlık, kutupsallık, gerginlik, çatışma enerjisi taşımakta. Olayların agresif yönü ile karşılaşabilecek olduğumuz özellikle 1 Aralık öncesi ve sonrası birkaç günlük süre içinde hareketlerimizi, davranışlarımızı kontrol altında tutabilmek faydalı olacaktır. Ani verilen kararlar ve ani verilen kararların getirisi sert, yıkıcı, yok edici hareketler içine girmiyor olmak önemli görülmekte. Toplumsal boyutta da sert, agresyon içeren, patlayıcı enerjierin açığa çıkardığı durumlar ile karşılaşmak mümkün. Tehlikeli, isyankar, kendi bildiğinde ısrar eden, sert ve yıkıcı şekilde kendini ortaya koyan türde davranışaların sebep teşkil ettiği olaylara karşı dikkatli olmanı gerektiği bir süreç olarak görülmekte.
Mars, Uranüs karşıtlığı, Türkiye natal haritasının Merkür ve Satürn’ü üzerinde gerçekleşmekte olacak ve 5-11 aksını etkilemekte. Uluslararası ilişkiler üzerinde ani değişen durumlar, ilişkilerin agresifleşmesi, kopmalar, restleşmeler sözkonusu olabilir.

Jüpiter, Neptün Üçgeni
Akrep Burcunda Jüpiter, Balık burcunda ve geri hareketini tamamlamış olan Neptün ile üçgen açı yapmakta. 3 Aralık Pazar günü (05:19) kesin dereceye ulaşacak olan açı 27 Kasım Pazartesi gününden bu yana aktif durumda. Büyük hayaller, ulaşılmak istenilen mutluluklar ve gerçekletirilmek istenilen idealler ile ilişkili olan açı, geleceğe yönelik umut ve iyimserlik ile bakabilmenin, özveri taşıyor olabilmenin yaratıcılığına sahip. Gelişkin hayal gücü ve idealize edilen isteklere ulaşmak için aradığımız anlayış ve ilhamı içimizde duyacak olabiliriz. Aynı anda gökyüüznde Güneş’in Neptün ile oluşturmakta olduğu kare açıyı dikkate almak şartıyla tabii.

Güneş, Neptün karesi
3 Aralık Pazar günü 14:43 kesinlik kazanacak Güneş, Neptün karesi haftanın ilk günlerinden bu yana aktifliğini sürdürmekte ve Jüpiter, Neptün arasında oluşmuş üçgen açı ile birlikte enerjisel açılım yaymakta. Neptün’ün etkisini karmaşık olarak alacak olan Güneş ne istediğini bilemeyen, gerçekler ile hayalgücünün yarattıklarını ayırt etmekte zorlanan durumlar içine girmek ve yanlış kararlar, kararsızlıklar, belirsizlikler içine düşebiliyor olmak mümkün. Açının etkili olduğu hafta boyunca ve sonrasındaki birkaç gün, hayal gücünün etkisinde kalmamaya, ne istediğini biliyor olmaya ve ne amaçladığını iyi ayırt edebiliyor olmaya karşı dikkatli olmakta fayda var.

İkizler Burcunda Dolunay
3 Aralık Pazar günü saat 18:46’da İkizler burcunun 11. derecesinde Dolunay gerçekleşiyor olacak. Ankara’ya göre çıkartılmış haritanın 12. evinde kalan Dolunay derecesi Neptün ile t-kare oluşturmakta. Gerçekler ve idealize edilen gerçekler arasında denge kurabiliyor olmak çok önemli görülmekte. Bu iki unsur arasında kurulamayacak olan bir dengenin aldatıcı, yanıltıcı, hayal kırıklıklarına yol açabilecek türden kayıplar, kargaşalar getirebilecek olacağına işaret eden İkizler burcu dolunayı ancak akıl ve mantığın ön plana çıkarılabildiği ve öylece planlanan, şekillendirilebilen ihtiyaçların elde edilebilir olacağını göstermekte. Kişisel olarak içsellik taşıyan bir ruh hali oluşturabilecek olan dolunay, kişiyi iç dünyasına yönlendirecek ve iç dünyasına bakışını aydınlatabilecek olan psikolojik, ruhsal etkiler açığa çıkaran bir yön taşımakta. Dispozitör gezegen Merkür dolunay esnasında durağan konumunda olacak ve Satürn ile kavuşum içinde. Gerçekçi olmak, sorumluluk almak ve içinde bulunduğumuz şartları dikkatlice gözden geçirmek, ciddi analizlerde bulunmanın zamanının geldiğini gösteren gökyüzü kişinin bazı gerçekler ile yüzyüze kalabilecek olacağına işaret etmekte.
Ülkemiz natal haritasının 12 – 6 ekseni üzerinde gerçekleşecek olan İkizler burcu dolunayı kontrol dışı gelişen durumların açığa çıkacak oluşuna işaret ediyor olabilir. Gizli yürütülen, ülke aleyhine olan faliyetlerin ve bu gibi durumları içersine alan iletişimsel faliyetlerin su yüzüne çıkabilecek oluşu ile karşılaşacak olabiliriz. Dolunay derecesinin yönetici gezegeni Merkür, Acumen sabit yıldızı ile kavuşum yapmakta. Zorlu etkiler vermesi ile tanımlanan Acumen, kontrol edilmekte zorlanılan, dışardan gelen saldırılar, zararlara işaret edebilmekte (Brady) ve aynı sabit yıldız ile etkileşime giren Satrün’ün ise bir müddettir Türkiye natal haritasında halkı, toplumu temsil eden Ay ile sürdürdüğü karşıtlık aktif. Tüm bunlar halkın zorlu koşullar altında olabileceği bir süreçi göstermekte.

Merkür retrosu (3 Aralık-24 Aralık)
Yay burcu ilerleyişini sürdüren Merkür, 3 Aralık Pazar günü içinde bulunduğu burcun son derecesinde durağanlaşıyor ve 4 Aralık Pazartesi günü retro hareketine başlıyor olacak. 21 günlük retro sonrası Merkür, 24 Aralık Pazar günü Yay burcunun 13. derecesinden ileri hareketine başlıyor olacak. Merkür’ün retro zamanları süresince bu gezegen tarafından ifade edilen iletişimsel bağlantılar, yazışmalar, konuşmalar, anlaşmalar üzerinde bekletici, sorun çıkarıcı, geriye dönük durumları açığa çıkarıcı etkilerin oluşması beklenebilir. İletişimin sağlandığı teknolojik aletler üzerinde olumsuz koşulların gelişmesine neden olabilir. Bu yüzden Merkür retrosu sırasında teknolojik aletlerde bozulma oluşabileceği ve gerekli olan yedeklemelerin, bakımların retro öncesinde yapılması tavsiye edilir. Merkür retrosu süresince yeni kararlar almak yerine yada yeni anlaşmalar yapmak yerine varolanlar üzerine düşünmek, içinde bulunulan durumları analiz etmek, ayrıştırmak, düzene koymak ve ancak retro sonrasında gelecek planları devreye sokmak çok daha tavsiye edilir bir şeydir.
Yay burcunda retroya girecek olan Merkür, içselleşen zihinsel süreç ile birlikte inançsal, ideolojik fikirleri derinleştirecek bir güce sahip olacak. Fikirlerde ısrarcı olmak, gerçeklik algısını kaybetmek, fanatikleştirilmiş fikirler, mantıksal sürecin kaybolması gibi olumsuzluk yaratan etkilere karşı dikkatli ve kontrollü olmak fayda getirici olacaktır. Retro hareketine Satürn ile kavuşum halinde iken başlayan Merkür’ün bu gezegen ile olan kavuşumun etkilerini (Merkür, Satürn kavuşumu) paragrafın baş taraflarında bulabilirsiniz.

Sevgiyle kalın…
Dilâra B.Efeoğlu

Merkür, Satürn kavuşumu

 

Desktop31.jpg

Merkür, Satürn ile kavuşuma yaklaşmakta ve kavuşum içinde iken Merkür retro hareketine başlıyor olacak, zorlu bir süreç bizi bekliyor olabilir…

Gökyüzünde Merkür ve Satürn kavuşum yapmak üzereler, 28 Kasım Salı günü (09:58) kesin dereceye varacak olan kavuşum aktif durumda. Merkür buradan retro hareketini başlatıyor olacak. 4 Aralık günü retroya girecek olan Merkür, 24 Aralık gününe değin retroda kalacak ve ileri hareketine dönüşünde Satürn ile kavuşumunu Oğlak burcunda tekrarlıyor olacak. Merkür, Satürn kavuşumunun ülkemiz üzerinde, toplumsal konular üzerinde ortaya çıkarabileceği etkiler oldukça ön planı alabilirler. Kişisel olarakta etkilerini hissedebilir olacağız.

Merkür ve Satürn kavuşumları, zihinsel ve akılsal ifadeler, kararlar üzerinde etkili olacak olan sorumluluk getirme, sınırlanmalar, disiplin ve ciddiyet etkisi taşıyor olurlar. Düşüncelerin, fikirlerin gerçekçilik ve uygulanabilirlilik arayışını ifade eden açı, iki gezegeninde Yay burcunda hareket ediyor olmaları dolayısıyla, ideolojik fikirlerin ortaya çıkıyor olmasına ve uygulanabiliyor olmasına yönelik artacak olan isteklere işaret etmekte. Ciddi ve uzun vadeli düşünülen yeni alınacak kararlar arifesinde olmak mümkün. Sorumluluk anlayışını arttıran açı, gerçekçi olmak, hayata ciddi bakıyor olmak, düşünceleri gerçekleştirebiliyor olmak ve plan, proje içinde hareket ediyor olmanın enerjisini taşımakta. Ancak kavuşum içinde retro hareketine başlayacak olan Merkür bu aşamada zorlayıcı etkiler getirebilir. Merkür retrosu süresince yeni kararlar almak yerine yada yeni anlaşmalar yapmak yerine varolanlar üzerine düşünmek, içinde bulunulan durumları analiz etmek, ayrıştırmak, düzene koymak ve ancak retro sonrasında gelecek planları devreye sokmak çok daha tavsiye edilir bir şeydir.

Hukuksal, yargısal konular, uluslararası anlaşmalar, uluslararası ticaret başta olmak üzere, Satürn, Merkür kavuşumu ve bu burçta Merkür’ün retro hareketinin etkisini üzerinde taşıyan konular olacaklar. Ülkemiz haritasının 6. evi içinde gerçekleşen kavuşum, askeri alanda ve askeri güçler üzerinde artan sorumluluklar, zorluklar ve görevlere işaret edebilmekte. (Daha ayrıntılı bilgiyi haftalık yazımda paylaşıyor olacağım).

 

Merkür-Uranüs karşıtlığı

Young hacker in data security concept

Uranüs’ün sıradışı, bağımsız, özgür, alışılmamış, beklenmedik ve ani oluşumlar, gelişmeler taşıyan enerjiler ile yüklü yaratıcılığı şimdi Merkür ile yaklaşmakta olan karşıt açı görünümleri ile ortaya konuluyor olacak. Hızlı düşünüyor, hızlı konuşuyor, çok hızlı kararlar veriyor olabileceğiz. İletişimsel dilimiz oldukça özgürlükçü, kendi bildiğinde ısrar eden, sinirli, heyecanlı ve öfkeli bir dil halini alacak olabilir. Düşünmeden konuşmanın, düşünmeden hareket etmenin getirebileceği yanlış anlaşılmalara, hatalı kararlara, sakarlıklara, kazalara karşı oldukça dikkatli olmakta fayda var. Düşünce sistemi üzerinde etkili olacak olan açı, sıradışı algılar, sıradışı düşünceler, fikirler oluşturacaktır. Yeni ve özgün fikirlerin açığa çıkabilecek olduğu süreç her ne kadar gergin, sinirli, kırıcı, yıkıcı türde bir iletişim dili ve zihin yapısı oluşturacak olsada olumlu bir yönü ise; aydınlanan, bireyleşen, geleceğe yönelen türde düşüncelerin ve fikirlerin oluşumunu sağlamaya zorlayan, mecbur bırakan, yenilik ve gelişmelere yol açıcı enerjileride açığa çıkarmak. Fikirlerimizde istikrar içinde olmaya çalışmak, ani ve düşüncesizce, plansızca hareket ediyor olmak yerine özgür ve yenilikçi bir düşünce tarzını benimsiyebiliyor olmak fayda sağlayıcı olacaktır. Ticaret ve iş hayatında ani değişimlere, ani verilen kararlara işaret edebilen açı, iş hayatını etkileyen önemli gelişmeleri, büyük değişimleri, bazı bitişleri ortaya çıkaracak olabilir. Ayrıca açının etki süresince özellikle hava, kara yolu kazalarına karşı dikkatli olmak oldukça önemli. 16 Ekim Pazar günü kesinleşecek olan açının etki süresi 20 Ekim’e kadar devam etmekte.

Merkür, Terazi Burcunda

f0d43280182bc38de8b5ad50f1266ba6.jpg

“Büyük insanlar dinlemeyi tekellerine alırlar. Küçük insanlar konuşmayı tekellerine alır.” David J. Schwartz

Başak burcu yolculuğunu bitiren Merkür, 30 Eylül Cumartesi günü (bugün) Terazi burcuna geçiş yaptı. Merkür, Terazi burcunda uyum sağlamaya yönelik, uzlaşma yanlısı, diplomasi içeren davranışları benimseyen bir iletişimsel dili ifade eder. Olaylara tek yönden bakmak yerine çok yönlü bakabilme yetisine sahip olan Terazi burcunda hareket eden Merkür, eşitlik ve adalet anlayışı gelişkin olan zihinsel yapısı ile karşıtlıklar üzerine uyum getirme güdüsü içinde olan, karşıtlıkları birleştirme yanlısı davranış ve tutumlar sergileyen zihinsel süreci tanımlar. Merkür’ün bu burçta taşıdığı girişimcilik ve işbirliği içinde olma etkisi ile birlikte, iş ve ticaret hayatında oluşabilecek yeni anlaşmalar, ortaklıklar devreye girebilir.

Merkür retrosu son buluyor

97eb5a18b94d7fa3126c2d07701532ac.jpg

Merkür retrosu son buluyor

Bugün Merkür retrosunun son günü, öğleden sonra (14:30) Merkür gerilemiş olduğu Aslan Burcundan ileri hareketine başlıyor olacak. Geri hareketinin son saatlerinde olsada Merkür retro etkilerini henüz taşıyor olduğundan oluşabilecek dalgınlığa, iletişim sorunlarına, yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat etmekte fayda var. Retro bitimi ile dışa dönmeye başlayan zihinsel aktiviteler Aslan burcunun yaratıcı, organize edici ve yönetici yönlerini içeriyor olacak. İçsel yolculuğunu tamamlayan zihin, güçlü, enerjik , dışa dönük, cesaret ve ataklık içeren bir iletişim dili sergiliyor olacak. 10 Eylül Pazar sabahı (06:30) Merkür, Başak burcuna ilerlemekte. Yöneticiliğini yaptığı bu burçta rahat eden Merkür, doğasına uygun olan tabiatı ile analitik, sistemli, ayrıntıcı, planlı bir düşünce biçimi getiriyor. Sağlayacağı yüksek koordinasyon etkisi, hızlanan zihinsel faaliyetler ile Merkür Başak burcu ilerleyişi süresince iş ve anlaşmalara odaklanmak, ayrıntılı çalışmalar gerektiren rapor, analiz türü çalışmalara konsantrasyon sağlamak kolaylaşır olacak. Merkür 30 Eylül’de Terazi burcuna geçene değin Başak burcu yolculuğunu sürdürecek.

14 Ağustos – 20 Ağustos Haftası Gökyüzü

9bc3d3a404e55e1dfc36913ff6317762 (1)

İlişkiler, aşk, barış, sevgi ve karşılıklı kurulan bağlar açısından zorluklar taşıyan bir hafta içinde olacağımız görülmekte. Duyguları yıpratan unsurlar varolduğu gibi yıkıcı, patlayıcı, yakıcı tepkiler alma-verme içine girebilecek durumlara açıklık sergileyen enerjilerin hakimiyeti de oluşmakta. Duygusal kontrolünü elde tutabiliyor olmak ve kendini hissettirecek olan dönüşümün pozitifsel yönünü ilişkilere, sevgi, birliktelik ve uyum anlayışına taşıyor olabilmek bu hafta için oldukça önemli.

14 Ağustos Pazartesi günü retro ilerleyişine başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, aksiliklere, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine varolanlar üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ticaret, alım satıma ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar vermekten uzak durmak, ticari yönde yanılmalara, karşı dikkatli olmakta fayda var. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, haberleşme sağlayan tüm aygıtlar Merkür’ün yönetiminde olmaları dolayısıyla retro süresince bu tip cihaz ve aletlerde olası bozulmalara karşı dikkatli ve tedbirli olmak fayda getirici olacaktır. Merkür retrosu ile ilgili ayrıntılı yazıyı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/08/10/merkur-retrosu-basliyor/ yazımda bulabilirsiniz.

Gökyüzünde geri harekette olan gezegen sayısı fazla. Merkür, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto ve Kiron da retro hareketindeler. Güneş ve Satürn arasında oluşan ve 14 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde kesinleşmiş dereceye ulaşacak uyumlu açı, gerçekçilik ve yapılandırıcılık taşıyan amaçlar içinde olmak etkisi getirmekte. İçinde olduğu burçta son retro istasyonunda Satürn ile Güneş üçgeni, geçmişin sorumluluklarını almak, gereken disiplini hayatlarımıza taşımak, tamamlamak gereken projeleri tamamlamak, ödevleri yerine getirmek için oldukça uygun bir haftayı göstermekte.

İlişkilere dikkat ! Venüs, Pluto ile karşıt açıya ilerlemekte. Yengeç Burcunda Venüs doğasının duygusal, hissi yönlerini baskın bir biçimde açığa çıkarmakta. Yengeç burcunun duyguları ve hisleri ile hareket eden, koruyucu, kollayıcı, şefkat duyan, besleyen, ilgi gösteren ve aynı zamanda ilgi ve korunma bekleyen, güven arayışında olan yönleri ön planda. Aile, yuva, vatan sevgisi, geçmiş bağlar gibi aidiyet duyguları vurgu kazanmış durumda. Pluto ile karşıtlık yapacak olan Venüs’ün bu açısı 15 Ağustos Salı günü kesinleşiyor. Pazartesi günü de etkili olan bu açı, bahsettiğimiz kavramlar üzerinden yaşanacak dönüşümsel etkiler barındırmakta hafta boyunca etkili olacak ve özellikle ilişkiler üzerinde oldukça aktif olabilir. Oluşabilecek krizlere, kopukluklara, karşıtlıklara zemin hazırlayan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kıskançlık, aşırı sahiplenme, intikamcı hisler yada kincilik sergileme, baskıcı tavırlar ve durumlar yaratıyor olmaktan uzak durmak önemli. Ve Jüpiter, bu karşıtlığın orta noktasına yerleşmiş durumda. İlişkiler üzerinde güç gösterilerine girmek, liderlik ve yöneticilik sergilemek, tutku ve hırs ile oluşturulan istekleri zorlayıcı, ısrar edici ve yıkıcı bir şekilde ortaya koyabilmek demek olan bu açı kalıbının etkili olduğu hafta boyunca diğer kişiler ile olan ilişkilerimize, isteklerimizi nasıl ortaya koyduğumuza, ilişkilerde edindiğimiz tavırlara karşı dikkat etmek faydalı olacaktır.

Haftanın tüm günlerine göre baktığımızda,
14 Ağustos Pazartesi günü, Başak burcunda retro ilerleyişine başlayan Merkür iletişimsel alanlarda oluşabilecek bazı aksilikleri, gecikmeleri ortaya çıkarabilir. Merkür retrosu hakkında ayrıntılı bilgiyi yazının ilk paragrafında bulabilirsiniz. Ay, Boğa burcunda ilerliyor, Aslan burcunu dik açı ile görmekte. Güvenli alan yaratma, rahat koşullar oluşturma arzusu içinde olacağımız bugün, arzu ettiğimiz bu koşulları elde etmenin mücadelesi içine gireceğiz. Duygusal olarak gergin olmak, kendimizi stres altında hissediyor olmak mümkün. Tartışmacı, kavgacı tavırlar içine giriyor olmak yerine, kendi amaç duygumuza yöneliyor olmak, stresimizi , enerjimizi yapıcı yöne kanalize edebiliyor olmak daha fayda sağlayıcı olacaktır. Disiplin ve sorumluluk anlayışımızın yüksek olacağı bugün eldeki işlere kanalize olmak için çok uygun.

15 Ağustos Salı günü, Venüs ve Pluto arasında karşıt açının kesinlik kazandığı bugün özellikle ilişkilere dair dikkat gerekmekte. Oluşan enerji krizlere, kopukluklara, karşıtlıklara zemin hazırlayan durumlara açıklık sergilemekte. Venüs, Pluto arasındaki gergin açı hakkında ayrıntılı bilgiyi yazının ilk paragraflarında bulabilirsiniz. Akşam saatlerine doğru burç değiştiren Ay, İkizler burcuna geçmekte. Konuşmak, haberleşmek, iletişim içine girmek ihtiyacımız ön plana çıkmakta. Duygularımızda bir sabitlik bulmakta zorlanacak olduğumuz 3 gün boyunca, kararsızlık, değişkenlik sergileyen ruh hallerine hazırlıklı olmalıyız.

16 Ağustos Çarşamba günü, İkizler burcunda ilerleyen Ay, retro konumunda olan Merkür ile 90 derecelik açı yapmakta. Merkür’ün, Neptün ile aktif bir karşıtlık içinde ve iki gezegen de retro ilerleyişindeler. Ay’ın bu iki gezegenin orta noktası haline gelişi özellikle bugün için, akıl ve mantık yürütmekte zorluk getirecek, gerçeklerden kopmaya, hayal dünyasına düşmeye, zihinsel bulanıklık yaşamaya sebep olabilir. Duygusal kararlardan uzak durmak, aldatıcı ve yanıltıcı bilgilere, haberlere karşı seçici olmak bugün için oldukça önemli görülmekte. Akşam saatlerinde Ay, Satürn ile karşıtlık yapıyor. Özellikle akşam saatleri ve Perşembe günü duygusal yaralanmalara açık olunan bir zaman dilimini göstermekte, duygularımızı bastırıyor olmak yerine kontrollü ve gerçekçi yaklaşımlar içine girebilir ve kendimizi böylelikle ifade edebiliriz. Mars ve Pluto arasında oluşan görünüm agresifliği yükselten, uzlaşmacı olmaktan yana olmayan, içsel gerilimi arttıran etkiler taşımakta. Davranışlarımıza dışardan bakmaya çalışmak çok daha doğru kararlar ve doğru hamleler yapmamızı sağlayacaktır. Neptün retrosu hakkında ayrıntılı bilgi için https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/06/16/neptun-retrosu/ yazımı okuyabilirsiniz.

17 Ağustos Perşembe günü, Ay ve Satürn arasındaki karşıtlık Kiron apeksli bir görünüm sergilemekte. Duygusal arayışlarımızın, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılığını bulamadığı durumlar içinde olabilir ve kendimizi yara almış olarak hissedebiliriz. Çarşamba gününden süregelen bu etki Perşembe günü akşam saatlerine kadar oldukça aktif. Gerçekçi olmak ile kendini duygulardan yoksun bırakmak arasındaki ince çizgiyi geçiyor olmamaya dikkat etmek gerekmekte. Sorumluluk duygusu ile davranıyor olmak pozitifsel etki yaratırken, abartılan sorumluluk duygusu ve duygulara karşı aşırı kontrolcü olmak negatifsel etki getirecektir. Perşembe akşam saatlerinde Yengeç Burcuna geçiş yapan Ay (19:30), aidiyet ve korunma ihtiyacımızın artışı ile, aile, yuva ile ilgili konulara daha duyarlı yaklaşacak olacağımızı göstermekte.

18 Ağustos Cuma günü, Ay, Yengeç burcunda ilerlemekte. Duyguların ve hislerin ön planda olacağı, hassaslığın, kırılganlığın, alınganlığın artış göstereceği bugün, aile, yuva, sevgi, beslemek, ait olmak, korumak, korunmak, ihtiyacı türünden duygular ve arzular ile yüklü olacağız. Geçmişe duyulan özlemin artışı, duygusal güvence arayışı ilişkilerimizi ve isteklerimizi şekillendirecek unsurlar olabilecek. Jüpiter’in ve Pluto’nun işin içinde olduğu görünüm, yoğun duyguların ortaya çıkaracak olabileceği duygusal patlamalara, yakıcı, yıkıcı reaksiyonlara karşı daha tedbirli ve kontrollü olmanın gerekliliğine işaret etmekte.

19 Ağustos Cumartesi günü, Cuma gününün etkisi bugün de sürmekte olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Venüs ile kavuşum yapmakta olan Ay, sevgi ve uyum arayışı içinde olmak, uzlaşma yanlısı tavırlar sergilemek, duygusal paylaşımlar ve duygusal bağlar kurmak isteği içinde olabileceğimizi göstermekte.

20 Ağustos Pazar günü, Ay balzamik fazında. Yeni bir döngünün başlaması öncesinde bazı şeyleri oluruna bırakma, geçmişi kabullenme, yeniden başlama psikolojini üzerimizde hissetmeye başlayabiliriz. Güdüsel olarak geleceğe odaklanma içine girecek olduğumuz Pazar günü Ay, Aslan burcunda hareket etmekte ve 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 21:30:06’da Tam Güneş Tutulması meydana gelecek. Aslan Burcunun 28. derecesi içerisinde gerçekleşecek olan tutulma güçlü etkiler barındırmakta. Gökyüzünde eril enerjilerin yoğunluğu söz konusu, bu durum aktiflik, canlılık, istek, çaba, rekabet ve meydan okuma duygusunu kuvvetlendirerek açığa çıkarmakta olacak.

Sevgiyle kalın…

Dilâra B.Efeoğlu

Merkür retrosu başlıyor

190345e73e6594a2d68d05cea34f439c.jpg

12 Ağutos Cumartesi günü durağan konumuna geçecek olan Merkür, 14 Ağustos Pazartesi günü retro ilerleyişine başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, aksiliklere, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür iletişimsel bağlantıları yöneten gezegen olarak retro süresince, akılsal, zihinsel faaliyetler üzerinde, konuşma, yazma, algılama, ifade etme türü bağlantılar içeren tüm alanlarda etkili olacaktır. Düşünceler ve zihin içe dönük bir hal alabilir. Merkür’ün Başak burcunda yerleşmiş oluşu ile bu burcun taşıdığı detaycı, analizci, mükemmeliyetçi ve eleştirel yönleri oldukça ön plana çıkacak oluşu plan ve projeleri ileriye taşımanın zorlaştığı bir dönemi ifade edebilir. Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine varolanlar üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ticaret, alım satıma ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar vermekten uzak durmak, ticari yönde yanılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. İçe kapanıklık, melankoli, depresyon, eller, kollar, boyun bölgesi ve akciğerler ile safra kesesini ifade eden Merkür’ün, retro süreci bu gibi bölgesel rahatsızlıkları öne çıkarabilir. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, haberleşme sağlayan tüm aygıtlar Merkür’ün yönetiminde olmaları dolayısıyla retro süresince elektronik ve teknolojik aletlerde, bilgisayarlarda oluşabilecek teknik arızalara karşı bu hafta içerisinden önlem almak, yedekleme yapmak gibi hazırlıklar fayda sağlayıcı olacaktır. Merkür retro süresi boyunca iletişimsel kanallarda ortaya çıkabilecek aksamaların yaratacağı aksiliklerden uzak durabilmek için bu tarz teknik aletleri satın alma işlemlerinizi retro tarihlere göre ayarlayabilirsiniz. Merkür retrosu 7 Eylül’de son bulacak.

 

%d blogcu bunu beğendi: