GÜNEŞ, SATÜRN KARE AÇISI KOÇ/OĞLAK BURCU

d0fe33f720d2382954865a5a728751b2.jpg

Geçen haftanın etkili açılarından biri olan Güneş ve Satrün arasında yaklaşan kare geçtiğimiz haftanın en önemli açılarından birini oluşturuyordu. İki gezegen arasında 10 Nisan Çarşamba günü kesinleşecek açı içinde bulunacağımız haftaya da damgasını vuracağa benziyor. Koç burcunda ilerleyen Güneş’e yönelik bir yandan sınırlar ve mesafeler oluşurken bir yandan sorumluluklar ve yükler artmakta. Bu dönem ne kadar özgür ve bağımsız hareket etmek istesek, ne kadar kendimizi, isteklerimizi açıkça ortaya koymak istesekte bizi engelleyen kişiler, durumlar ile karşılaşıyor olabilir yada tamamen psikolojik olarak böylesi bir süreçte kendimizi hissediyor olabiliriz.

Güneş ve Satürn arasında kare açı, benlik duygumuz üzerinde etki yaratır. Kendimizi görmek istediğimiz yere vardırmak sanki karşı bir güç tarafından engellenmektedir ve biz kendi ışığımızın parlaklığından şüphe duymaya başlarız. Gerçekten -olmak-, -gerçekleştirmek-istediğimiz herşey için önemli miktarda çaba, mücadele, enerji ve efor sarfetmemiz gerektiğini biliriz. Bizi sürekli sınayan birileri yada bir şeyler ile mücadeleye girişmenin gerekliliğini her daim hisseder ve bunun sonucunda ya gerçekten çetin bir mücadeleye girişir yada stres ve endişe ile geri plana çekilmeyi yeğleriz. Güneş, Koç burcunda olduğuna göre burada bir geri çekilmeden çok da fazla söz edemeyeceğiz. Kendimizi ortaya özgürce koyma arzumuz bize engeller karşısında güçlü bir dayanma gücü vermekte. İsteklerimizi gerçekleştirmek için üzerimize almamız gereken ciddi sorumluluklar yada aşmamız gereken sert ve katı barajlar varolabilir. Bu hafta tüm bunların üzerine çıkabilmenin dinamik çabasını kendimizde hissederken yanlış çıkışlar yapmamaya, düşüncesiz ve aşırı sert, fevri yada ben merkezci davranmamaya dikkat etmek önemli. Tüm bu şartlar gerçekleştiğinde Güneş ve Satürn arasındaki kare açılar yarattıkları güçlü azim ile başarılı sonuçlar ortaya koymak adına çok değerli hal halini alırlar.

25 Haziran – 1 Temmuz Haftası Gökyüzü

e63895f2ec38980a5c7b17c97e4f19d8.jpg

25 Haziran haftasına astrolojik olarak baktığımızda; Venüs’ün Jüpiter ile olan karesi ile başlayan hafta, kendine güvenmekten aşırı kendine güvenmeye doğru gidebilecek bir ivme çizebilecek. Ne istediği konusunda kararlı ve gerçekçi olmak sayesinde istekleri elde etmek konusunda kolaylık ve imkan yaratıcı olabilecek olan açı, kendi isteklerine fazlasıyla yönelmiş olmanın, kendini beğenmişlik içerisine girmenin oluşturabileceği zararlara da dikkat etmek gerektiğini göstermekte. Çarşamba günü retro hareketine başlayan Mars, 12 Ağustos’a kadar geri hareketini sürdürmekte olacak. Doğru zamanlama ve enerjinin doğru kullanılmasının önemi bu süre içinde oldukça artmakta, dikkate almakta fayda var. (Mars retrosu yazımı ayrıca okuyabilirsiniz). Mars retrosu ile birlikte, Güneş/Satürn karşıtlığı ve Oğlak burcunda gerçekleşen Satürnyen Dolunay önümüzdeki uzunca bir süreci şekillendirmekte olacak göstergeler halini almakta. Perşembe günü gerçekleşecek Dolunay, alınması gereken sorumlulukları gündeme getiren, gerçekçi ve geleceğe yönelik düşünce tarzı ile hareket etme anlayışı taşıyor oluşu ile geçmişte yarım kalmış, tamamlanmamış bir çok oluşumu da tekrar hayatımızda gündem haline getirebilir. Ülkemiz natal haritası Güneş’i ile açısal bağlantı kuran derecesiyle; ülke yönetimi, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili süreç, devlet yönetimi ile ilgili oluşacak ciddi yapılanmalar, değişimler, alınacak yeni kararlar, yeni oluşumlar üzerinde vurgu taşımakta. Haftaya ait tüm yorumlarımı profilimde yer alan sayfa adresini tıklayarak okuyabilirsiniz.

Venüs/Jüpiter kare açısı, 25 Haziran 2018 Pazartesi
Kendine güvenmekten aşırı kendine güvenmeye doğru gidebilecek bir ivme çizebilecek olan Venüs/Jüpiter kare açısı istek ve zevklere yönelik sınır koymakta zorlanmalar, fazlasıyla kendi isteklerine yönelme, arzu ve taleplerde artış etkisi getirecek olabilir. Ancak bu açı ne istediği konusunda kararlı ve gerçekçi olmak sayesinde istekleri elde etmek konusunda kolaylık ve imkan yaratıcı da olabilir. Kendine, kendi isteklerine fazlasıyla yönelmiş olmanın, kendini beğenmişlik içerisine girmenin oluşturabileceği zararlara dikkat etmek faydalı olacaktır.

Mars Retrosu, 27 Haziran-12 Ağustos
27 Haziran Çarşamba günü geri hareketi öncesi durağan konumuna geçecek olan Mars, aynı gün geri hareketine başlıyor ve 28 Ağustos gününe değin retro hareketini sürdürmekte olacak. Kova burcunda başlayan retro hareketini Mars, 12 Ağustos günü geçiş yaptığı Oğlak burcunun 28. derecesi içerisinde sonlandırıyor ve ileri hareketine başlıyor.
Mars’ın dışa dönük bir yapı içeren aktif enerjisi bu gezegenin retro hareketinin etkili olduğu süre içerisinde dışa dönük olan yapısını kaybeder ve daha fazla içselleştirilmiş, duyguların denetimine girmiş olan bir yapıya bürünür olur. Bu gezegenin retro dönemi boyunca geleceğe yönelik hareket etmek, istekler yada amaçlar adına mücedele ediyor olmak zor olmaya başlayabilecektir. Kendini, isteklerini, arzularını açıkça ifade etmek güçleşir. Enerjinin bir nevi içe dönüş halini ifade edebiliyor olan Mars retrosu, baskılanan, sınırlandırılan, kontrol altına alınmaya çalışılan eylem ve hareket güdüsünün ortaya çıkarabileceği pasifize edilmişlik, içe kapanıklık, pasif agresiflik, öfke, korku ve tereddüt içinde olma, sürekli bir savunma hali geliştirme, yanlış zamanlama ve yanlış kararlar gibi durumlara yol açıcı olabilir. Retro süresi boyunca yeni alınacak kararlara ve girişimlere yönelik dikkatli ve ayrıntılı düşünebilmek, yanlış yada acele kararlar ile hareket etmiyor olmak sonrasında olumsuz durumlar ile karşılaşıyor olmamak adına oldukça önemlidir.
Enerjinin kanalize edilebileceği alan, yeni başlangıçlar yerine, tamamlanması gereken, bitirilmesi gereken işler, projeler olduğunda bu durum retro Mars’ın doğru bir kullananımı halini alabilir. Yeni proje üretmek yerine varolan projelerin elden geçiriliyor ve yanlış, eksik yönleri ile tamamlanıyor olmasına olanak verebilecek olan süreci bu yönüyle değerlendirebiliriz.
Sabit hali almış bir fikir ile hareket etmek, kurallara uymakta zorlanmak, kuralları yıkmak üzere gelişen bir hareket tarzı, inatçı ve direnişçi bir yapı içinde olmak yönünde enerjier oluşturabilecek olan Mars retrosu, hem kişisel olarak hem sosyal, toplumsal davranışlar, olaylar üzerinde savaşçı, reformist, radikal çıkışlı etkiler ile görünebiliyor olacak.

Güneş/Satürn karşıtlığı, 27 Haziran 2018 Çarşamba
Yengeç burcuna geçen Güneş, Oğlak burcunda ve retro hareketinde olan Satürn ile karşıt açı ile ilerlemekte. Önemli görevler, yükler ve sorumlulukları üstlenmek zorunda kalabilecek olduğumuzu gösteren açı, bugüne kadar yapmamız gereken ve üzerimize almakta geciktiğimiz yada kaçındığımız görevleri yerine getirmemiz için çalışan bir zaman dilimi halini alabilir. Tüm hafta boyunca etkili olan açı, zorlayan, sınırlar ve mecburiyetler getiren etkileri ile Perşembe günü gerçekleşecek olan Oğlak burcu dolunayı haritasınında önemli bir göstergesini oluşturmakta.

Oğlak Burcunda Dolunay, 28 Haziran Perşembe (07:52)
Oğlak Burcunun 6. derecesi içinde gerçekleşen dolunay, gerçekçi, ciddi, sorumluluk duygusu yüksek, görev anlamı taşıyabilen ciddiyette gelişen durumlar ve olayların gelişimi içerisinde olabileceğimiz bir sürece işaret etmekte. Dolunay zamanları kutupsallık ilkesi taşırlar. Güdüsellik taşıyan Yeniay zamanlarına göre çok daha fazla farkındalık içinde olmaya yönlendiren türde enerjilere açık olan gelişmelere işaret ederler. Karşıtlık ilkesi her türlü ilişkiler üzerinde bir ayna görevi görürcesine çalışarak tamamlanma sağlama akışı yaratırlar. Oğlak Burcunda Ay, retro ilerleyişinde olan Satürn ile kavuşum yapmakta. Yengeç Burcunda Güneş, Ay tarafından diposite edilmekte. Sağlamcılık, verim arama, düzen ve sistem oluşturma yönünde artan duygular ve ihtiyaçlarımızın öne çıktığı bu süreçte gerek ailevi, gerek toplumsal konulara dair yeni alınacak kararlar, önemli gelişmeler, önemli değişimler içerisinde olabileceğiz. Alınması gereken sorumlulukları gündeme getiren, gerçekçi ve geleceğe yönelik düşünce tarzı ile hareket etme anlayışı taşıyan dolunay geçmişte yarım kalmış, tamamlanmamış bir çok oluşumuda tekrar hayatımızda gündem haline getirebilir. Ülkemiz natal haritası Güneş’i ile açısal bağlantı kuran Dolunay derecesi, ülke yönetimi, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili süreç, devlet yönetimi ile ilgili oluşacak ciddi yapılanmalar, değişimler, alınacak yeni kararlar, yeni oluşumlar üzerinde vurgu taşımakta. Türkiye natal haritası Mars yerleşimi için önemli bir tetikleyici halini alan Oğlak burcu dolunayı, gençler ve gençleri içine alan gelişmeler, meclis çalışmalarına yönelik hareketlenmeler ile stres gündem yaratacağa benzenmekte.

Merkür, Aslan Burcunda, 29 Haziran Cuma (08:34)
29 Haziran Cuma günü Aslan Burcuna geçiş yapan Merkür, 25 Temmuz günü bu burçta retro hareketini gerçekleştiriyor olacak ve 6 Eylül günü Başak burcuna geçene değin Aslan Burcu ilerleyişini sürdürüyor olacak. Aslan burcunda ilerleyen Merkür, güçlü, yönetken, otoriter, dikkat çekici yönde bir uslup içeren iletişimsel bir dil ve zihinsel yapı oluşturacaktır. Kendi bildiğinde, kendi fikirlerinde ısrar etmek, kendi fikirlerini kabul ettirmek yada düşünceleri ile takdir, onay almak arzusu ve arayışı artış içinde olacaktır. Tüm bu süre içinde oldukça baskın hali alacak fikir dayatmaları, sözünün dinlemesini talep eden tavır ve beklentilerin yaratacağı gerelimli bağlantılar ön plana çıkacaktır. Güvenli bir sözcü, güvenli ve gösterişli bir iletişimci ortaya çıkaracak olan Merkür,Aslan yerleşimi tüm yaz ayları boyunca, fikirler, konuşmalar, söylemler ile öne çıkan figürleri işaret etmekte.

Merkür/Uranüs kare açısı, 30 Haziran Cumartesi
Yönetkenlik, buyurganlık ve asilik taşıyabilecek bir iletişimsel dil getirebilecek olan Merkür/Uranüs kare açısı haftanın Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için aktif olacak. Kendine güvenen, fikirlerini ortaya koymak konusunda cesaret getiren görünüm olumlu anlamda kullanıldığında yepyeni fikirleri ortaya çıkarabilen, fikirlerini, düşüncelerini paylaşma cesareti ve gücü getrien, etkili iletişim kurma tarzı yaratan enerjileri artırmakta olacak. Olumsuz anlamda ise, tutarsız söylemler, aşırı güç ve beğeni peşinde olma amaçlı konuşmalar, sabırsız, aceleci kararlar ile gelişen davranışlar oluşturabilir.

Dilâra B.Efeoğlu

2 – 8 Nisan Haftası Gökyüzü Ne Diyor

1bb95fb369f1a473af12d33b06a6e5f8
Bu hafta neler getirecek, gökyüzüne astroloji olarak 2 Nisan haftası için baktığımızda; oluşturduğu dönemsel etki ile Mars ve Satürn kavuşumu ile karşılaşmaktayız. Çok yüksek ve odak haline gelen büyük bir enerjiyi ifade eden iki gezegenin kavuşumu, 2 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmekte. Satürn ve Mars fonksiyonlarını birleşmesi ile birlikte, bu birleşimin yansıması olan güçlü bir enerji açığa çıkmakta. Kişisel olarak; yükselen hedef duygusu ve hedeflere yönelik hareket etme güdüsünü arttıran kavuşum, kararlı, sorumluluk sahibi ve disipline edici enerjileri açığa çıkarmakta. Bu iki gezegenin kavuşumunun neler oluşturabileceği hakkında daha önce paylaştığım ayrıntılı yazımı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2018/03/27/mars-saturn-kavusumu/ linkinde bulabilirsiniz.

2 – 8 Nisan Haftası Gökyüzü Ne Diyor

MarsSatürn.jpg

Mars, Satürn kavuşum, 2 Nisan Pazartesi (18:44)
Çok yüksek ve odak haline gelen büyük bir enerjiyi ifade eden iki gezegenin kavuşumu, Satürn ve Mars fonksiyonlarını birleştirmekte ve bu birleşimin yansıması olan güçlü bir enerji açığa çıkmakta. 2 Nisan Pazartesi günü kesinleşen derecesine varacak olan kavuşum Oğlak burcunda gerçekleşmekte. Önümüzdeki süreci şekillendiren en önemli güdünün dünya üzerinde hiyerarşik düzen ve yapılanmaları içereceğini söyleyebiliriz. İş hayatı, büyük ölçekli şirketler, özellikle devlet ve devletlere ait kurumlar, sistemler bu kavuşumun etkisi içinde olan başlıca alanlar olarak yer almakta. Toprak ile oldukça bağlantı içeren kavuşum topraksal kaynaklara, yeraltı kaynaklarına, yerkabuğu hareketlenmelerine dikkat çekmekle birlikte, yeni devletlerin oluşumundan, devletlerin kendi varlıklarını sağlamlaştırma prensibine yönelik hareket etme anlayışına kadar çeşitli ve benzer nitelikler taşımakta olacak. Yeniden çizilen sınırlar, varolan sınırlara ait güvenlik oluşturma amaçlı hareket etmek, iktidar ve yönetimsel gücü kuvvetlendirmek için yeni edinimler gerekliliği yine Mars ve Satürn’ün Oğlak burcu döngüsüne dair dünyaya yansıyan değişimleri ifade etmekte. İş hayatı ve ekonomi dünyasını da içine alan yeni yapılanmalara, yeni oluşumlara ve bu alanlarda disipline olmaya yönlendirici, zorlayıcı enerjiler, önümüzde ki 2 yıllık süreç için belirgin etkiler içermekte olacak. Dönemin uzun etkisi ise 29 yıllık bir sürece yayılmakta. Mars ve Satürn kavuşumu hakkında daha önceden paylaşmış olduğum ayrıntılı yazımı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2018/03/27/mars-saturn-kavusumu/ linkinde bulabilirsiniz.

Merkür, Mars kare, 4 Nisan Çarşamba (10:05)
Koç burcunda retro ilerleyişinde olan Merkür ile Oğlak burcu ilerleyişinde olan Mars arasında oluşmakta olan kare açı hafta başından bu yana etkinliğini göstermekte. Öfkeye, tartışmaya, kavgaya müsait bir ortam oluşturabilecek olan açının etkin olduğu özellikle Salı ve Çarşamba günleri ani kararlar ile ani çıkışlar yapmamaya, düşünmeden konuşuyor olmamaya dikkat etmekte fayda var. Sert ve kırıcı türden gelişebilecek konuşmalar koparıcı, yıkıcı sonuçlara meydan verebilir.

Merkür, Satürn kare, 5 Nisan Perşembe (11:22)
İletişimin çok kolay akabileceği bir gün olmayacağını ve fikirlerimizin, düşüncelerimizin karşımızdaki kişiler tarafından kabul edilmesinde zorluk çekebilecek olduğumuzu bilmek ve önemli konuşmaları yapmak için ya sakinliğimizi korumayı ve kendimize olan güvenimizi kaybetmemeyi göze almalı ya da daha sonraki zamanlara bırakmalıyız. Açı, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü en güçlü etkisini taşımakta.

Venüs, Satürn üçgen, 7 Nisan Cumartesi (16:36)
Hafta içine göre özellikle ilişkilerimize yönelik oluşabilecek dengeli ve uyumlu enerjiler Cumartesi günü aktif hale gelmekte. Ne istediğimiz konusunda çok daha gerçekçi ve kararlı olabileceğimizi gösteren açının etkin olduğu Cumartesi günü ve Cuma gününü de içine alan günlerde İhtiyacımız olan uzlaşma, anlaşma, karar verme gibi durumlar için gereken işbirliğini bulmaya yönelik artan enerjileri dikkate alabilir, diğe kişiler ile olan bağlantılarımız için pozitif yapıcılık sağlayabilecek yönde beklentiye girebiliriz. Yine de verdiğimiz sözlere vaadlere dikkate etmekte fayda var. Merkür, Jüpiter arasında oluşan 135 derecelik açı, 8 Nisan Pazar (15:55) günü kesinleşmekte. Arkasında duramayacağımız sözler vermekten gerçekten düşünülmemiş, planlanmamış işlere yönelik ani kararlar almaktan uzak kalmak faydalı olacaktır.

Sevgiyle…

Dilâra B. Efeoğlu

Mars, Satürn Kavuşumu

MarsSatürn.jpg

Çok yüksek ve odak haline gelen büyük bir enerjiyi ifade eden iki gezegenin kavuşumu, Satürn ve Mars fonksiyonlarını birleştirmekte ve bu birleşimin yansıması olan güçlü bir enerji açığa çıkmakta.

Bir nevi, Mars’ın hareket geçme dürtüsü, Satürn’ün düzen kurma güdüsüne hizmet etmekte. Aynı şekilde Satürn’ün kontrolü ele alma güdüsüne Mars’ın fiziksel enerjisi eşlik etmekte

Mars, Satürn Kavuşumu

Mars ve Satürn gezegenlerinin kendi aralarında oluşturdukları iki döngü vardır. İlki, ikisinin de aynı burçta iken kavuşum yapmaları ile başlattıkları ve yaklaşık 29 yıl süren büyük döngüleri ikincisi ise bu iki gezegenin yaklaşık 2 yılda bir hareket ettikleri burçta kavuşum yapıyor olmaları ile oluşmakta.
2 Nisan Pazartesi günü Mars ve Satürn ilerledikleri Oğlak burcunda kavuşum yapıyor olacaklar. Bu iki gezegen Oğlak burcunda bir önceki kavuşumlarını 1988 yılının Şubat ayında yapmışlar ve oradan bir döngü başlatmışlar. 24 Ağustos 2016 yılında ise Yay burcunda kavuşarak iki yıllık döngülerini bugüne değin sürdürmüşler.

İki gezegenin (Mars ve Satürn) Oğlak burcu geçişinde ve kavuşum yapıyor olmaları kendilerine ait fonksiyonlar üzerinde Oğlak burcuna ait nitelikselliklerin oluşturduğu durumlar yaratma etkisi taşımakta. Bir toprak elementi olan Oğlak burcu, görevler, sorumluluklar, disiplin ve hedef güdüleri ile hareket etme anlayışını temsil eden bir burçtur. Oğlak burcu yapılaşma, oluşturma, kurma, tertip etme, ayarlama, sağlama, mevcut hale getirme fonksiyonlarını ifade eder. Tüm düzen ve hiyerarşik yapılar, bu tarz yapı içinde olan kurum ve kuruluşlar, devletler, devlet sistemleri, kurumsal iş dünyası, iktisadi işler, mühendislik ve inşaat, inşaatçılık, toprak, emlak alanları bu burcun yönetiminde olan başlıca mekanizmalardır.

Satürn, sağlamlık, kalıcılık, düzen oluşturma prensipleri demektir. Varolan düzeni korumak daha iyisini sağlamak, düzensizliğe düzen getirmek, disipline edici kurallar koymak Satürn’e ait kavramlardır. Devlet, devlet yönetimleri, devlet yönetiminde olan kurumlar, topraksal kaynaklar, madenler bu gezegenin yönetiminde olan konulardır.

Mars, enerji ve efor demektir. Eyleme geçmenin, mücadeleci ve savunmacı hareket etmenin ve varolma güdüsünün ortaya konulduğu dürtüselliğini taşır. Silahlı kuvvetler, ordu, güvenlik birimleri ise bu gezegenin yönetiminde olan konulardır.

Çok yüksek ve odak haline gelen büyük bir enerjiyi ifade eden iki gezegenin kavuşumu, Satürn ve Mars fonksiyonlarını birleştirmekte ve bu birleşimin yansıması olan güçlü bir enerji oluşmakta. Oluşmakta olan bu enerji Oğlak burcu yönetiminde olan başlıca mekanizmalar olarak yukarıda bahsi geçen konular, yapılar üzerinde önemli etkiler oluşturmakta. Bir nevi, Mars’ın hareket geçme dürtüsü, Satürn’ün düzen kurma güdüsüne hizmet etmekte. Aynı şekilde Satürn’ün kontrolü ele alma güdüsüne Mars’ın fiziksel enerjisi eşlik etmekte diyebiliriz. Bu açıdan ve global olarak baktığımızda; önümüzdeki süreci şekillendiren en önemli güdünün dünya üzerinde hiyerarşik düzen ve yapılanmaları içereceğini söyleyebiliriz. İş hayatı, büyük ölçekli şirketler, özellikle devlet ve devletlere ait kurumlar, sistemler bu kavuşumun etkisi içinde olan başlıca alanlar olarak yer almakta. Toprak ile oldukça bağlantı içeren kavuşum topraksal kaynaklara, yeraltı kaynaklarına, yerkabuğu hareketlenmelerine dikkat çekmekle birlikte, yeni devletlerin oluşumundan, devletlerin kendi varlıklarını sağlamlaştırma prensibine yönelik hareket etme anlayışına kadar çeşitli ve benzer nitelikler taşımakta olacak. Yeniden çizilen sınırlar, varolan sınırlara ait güvenlik oluşturma amaçlı hareket etmek, iktidar ve yönetimsel gücü kuvvetlendirmek için yeni edinimler gerekliliği yine Mars ve Satürn’ün Oğlak burcu döngüsüne dair dünyaya yansıyan değişimleri ifade etmekte. İş hayatı ve ekonomi dünyasını da içine alan yeni yapılanmalara, yeni oluşumlara ve bu alanlarda disipline olmaya yönlendirici, zorlayıcı enerjiler, önümüzde ki 2 yıllık süreç için belirgin etkiler içermekte olacak. Dönemin uzun etkisi ise 29 yıllık bir sürece yayılmakta.

Dilâra B. Efeoğlu

 

Mars, Oğlak Burcunda

35f39fcd904bc87041de297af2306018 - Kopya.jpg

Ne istediğini bilen ve istediği şeyi elde etmenin hem stratejisine, hem azmine, hem disiplinine, hem özverisine, hem becerisine, hem enerjisine sahip olmak ister miydiniz. Mesela natal haritanızda Mars, Oğlak burcunda ise muhtemelen bunlara benzer etkilere sahibim diyenlerdensiniz. Gökyüzünde Mars bu gece Oğlak burcu ilerleyişine başladı. Makrodan mikroya yansıyan etkiler ile her birimiz Mars’ın Oğlak burcu ilerleyişinin etkilerini taşımaya başlayacağız. Ne istediğimiz konusunda daha kararlı, daha hedefe odaklı, daha disiplinli ve daha sabırlı olmayı deneyimliyor ve hareket anlayışımızı bu yönde oluşturuyor olacağız. Mars, 17 Mayıs gününe değin bu burçta yolculuğunu sürdürecek. Kozmik bir fırsat olarak görebilir ve – yakın zamanda başlayacak Merkür retrosunu da gözönüne alarak- kısa mesafe koşucusu olmak yerine maraton koşucusu olmayı gözealıp böylelikle değerlendirerek faydalanabiliriz.

https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2018/03/11/12-18-mart-haftasi-gokyuzu-ne-diyor/

 

12 – 18 Mart Haftası Gökyüzü Ne Diyor

 

97d5cfb1475f0758abc4374023be2b7f.jpg

12 Mart haftasına dair astrolojik olarak gökyüzüne baktığımızda; Balık burcu geçişinde olan Güneş, Akrep geçişinde olan Jüpiter ile üçgen açı yaparak ilerlemekte. Tüm hafta boyunca etkili olan bu açı kendimize olan güvenimizi besleyen, tazeleyen, destekleyen türde etkiler taşımakta. Duygusal derinlik barındıran açı, sevgi, fedakarlık, iyimserlik temalarını büyütmekte. Objektif olmakta zorlanabilecek olacağımız tüm hafta subjektif enerjilerin etkisinin yüksekliğini barındırmakta. Bu açıdan dikkatli olmak önemli olabilir. Cumartesi günü Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay, sevgi, merhamet, fedakarlık hisleri ile şekillendirdiğimiz bir gelecek ihtiyacı hissedecek olabileceğimizin ve yine bu duyguları taşıyan yeni kararlar, yeni girişimler arifesinde kendimizi bulacak olabileceğimizin işaretçisi. 

12 – 18 Mart Haftası Gökyüzü Ne Diyor

Venüs, Satürn kare açısı, 13 Mart Salı
Hafta başından itibaren aktif olan açı, Salı günü en etkili olduğu derecede olacak ve hafta ortasına değin etkisini sürdürecek. Kendimizi birçok konuda sınırlandırılmış, engellenmiş hissedecek bulabileceğimiz bugün, diğer kişilerden aradığımız desteği bulmakta zorlanabilir, sert ve katı eleştirilerine maruz kalacak olabiliriz. Kendimizle ilgili değer anlayışımızı zorlayan , bizi aşağı çeken, mutsuz hissettirebilecek olan tutum yada duygular içine girmenin yada bu tarz davranışlar ile karşılaşmanın olası olduğu özellikle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri için kendimizi içsel olarak sınamaya biz tabi tutabilirsek, gerek kendimizde gerek ilişkilerimizde gereken olgunluk ve gerçekçilik taşıyan düzenlemeleri ve kararları alabilecek olabiliriz. Aynı gün Güneş ve Jüpiter arasında oluşan üçgen açı kendine olan güveni, iyimserliği, mutluluk ve uyumu sağlamakta ve bize içsel görüş kazandırmakta kolaylık getiren etkiler yaymakta.

6608e4d345e2762544a3d9b170707acc
Güneş, Jüpiter üçgeni, 13 Mart Salı
Balık burcu hareketini sürdürmekte olan Güneş ile retro hareketine henüz başlamış olan Jüpiter arasında Salı günü kesinleşmekte olan üçgen açı yine hafta başından bu yana aktif ve hafta sonuna kadar etkisini sürdürmekte olacak. Açı, inançları, amaçları, istekleri, idealleri öne çıkaran ve kişisel olarak kendine olan güveni besleyen, büyüten enerjileri barındırıyor. İki gezegenle de destekler nitelikte açı yapan Pluto ile birlikte Vesta’nın da Güneş ile olan kare görünümünü birlikte okuduğumuzda; kendimizi bir duruma, bir oluşa adamaya, feda etmeye ve üzerimize sorumluluk almaya oldukça meyilli hissedebilecek olacağımız bir dönem bir süreç içinde olabileceğimizi düşünebiliriz. Gökyüzünde balzamik fazına giren Ay ile birlikte oluşan bu enerjisel süreyi kendi içsel gücümüzü tazelemek adına kullanabilir ve varolan değerlerimiz üzerine düşünmek, güçlü ve zayıf yanlarımızı keşfetmek şeklinde değerlendirebiliriz.

Mars, Kiron kare açısı, 14 Mart Çarşamba
Yay burcunun son derecelerinde hareket eden Mars, Kiron ile kare açı yapmakta. İsteklerimizi elde etmenin çok da kolay olamayacağı bugün, mücadele etmenin, kendi inandığımız doğruların savaşçısı olabilmenin sınavını verecek olabiliriz. Zorlu enerjilerin karşımızda durabilecek olacağını ifade eden bu açı, inançlar, idealler, fikirler için savaşıyor olmanın ve savunuculuğunu yapmanın dinamik enerjilerini karşımıza getirecek olabilir. Kendimizle birlikte diğer kişilerin hakları için savaşmak anlamı da taşıyan görünüm sosyal ve toplumsal olaylar üzerinde etkisini bu açıdan gösterecek olabilecektir.

cfda76daf56fdd1e9cc15c7930eba757
Balık Burcunda Yeniay, 17 Mart Cumartesi (16:11)
Balık burcunun 26. derecesi içinde gerçekleşecek olan Yeniay, hayatlarımızda duygularımızın yönlendirici olacağı taraflara doğru çekilebilecek istekler, arzular ve yeni başlangıçlar içinde olabileceğimize işaret etmekte. Sevgi, merhamet, fedakarlık hisleri ile şekillendirdiğimiz bir gelecek ihtiyacı hissedecek olabilir ve yine bu duyguları taşıyan yeni kararlar, yeni girişimler arifesinde kendimizi bulacak olabiliriz. Yeniay derecesi gökyüzünün yaralı şifacısı olarak tanımlanan gökcismi Kiron ile kavuşum yapmakta. Yay burcu yolculuğunu bitirmek üzere olan Mars’ın Kiron ve yeniay derecesi ile kare açısıda aktif konumda. Yeniay’dan hemen sonra Mars, Yay burcu yolculuğunu sonlandırıyor ve Oğlak burcu yolculuğuna başlıyor olacak. Yeniay’ın açığa çıkardığı enerjiler ile kendimizi, hem duygusal kökenli ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz hem de diğer kişilerin ihtiyaçlarına karşı oldukça duyarlı hissedecek olabileceğiz. Hareket anlayışımızı oluşturacak olan bu duygular sosyal ve toplumsal olarakta yansıma bulacak olabilirler.
Ülkemiz natal haritasının 10. evine düşen Yeniay derecesi, ülkenin yönetimini ilgilendiren konular, yönetici konumunda olan kişiler ile ilgili alanlarda etkili olacağına işaret etmekte. Yeniay’ın açığa çıkaracak olduğu girişimsellik, aktiflik, hareketlilik anlayışının duygusal, ruhsal, toplumsal amaçlar boyutunu alabilecek olduğunu göstermekte. Balık Burcunda ve natal 10. ev üzerinde gerçekleşen Yeniay, ülkemizin içinde bulunduğu sürecin belli bir amaca kendini adamış olan roller ile kendini ortaya koyacağına işaret etmekte. Yeniay derecesi ülke natal haritasının 12. ev gezegeni olan Ay ile kare açı yaparken, transit Mars da natal Ay ile karşıtlık yapar konumda. Toplumsal olarak oldukça duyarlı olamamıza yol açabilecek olan açı, gerginlik, stress, çatışma içeren olayların halkın üzerinde rahatsız edici etkiler oluşturabileceğini düşündürmekte.

fca8859c57a549aaac492bcb03e11ec9.jpg

Mars, Oğlak burcunda, 17 Mart Cumartesi günü (20:21)
Mars’ın Oğlak burcu ilerleyişi bu burcun doğası olan gerçekçi, somut, yapılandırılabilir hareket anlayışını aktive ediyor olacak. Ne istediği hakkında çok daha belirgin olmanın enerjisini taşıyan Mars’ın Oğlak burcu ilerleyişi, kararlı, hedefe yönelik, sabırlı ve azimli davranış geliştirebiliyor olmanın anahtarı demek. 17 Mayıs gününe kadar bu burçta hareketini sürdürmekte olacak Mars ile bu süreç içinde kendimizi kişisel olarak daha kararlı, daha hedefe odaklı, daha iyi organize olabilir şekilde bulacak olabiliriz.

Sevgiyle…

Dilâra B. Efeoğlu

 

15 Ocak – 21 Ocak Haftası Gökyüzü

tree-in-a-broken-bowl-digital-art-hd-wallpaper-1920x1080

Hayatlarımızda önemli, kalıcı, rasyonel değişimler getirebilecek olan bir haftaya başlıyoruz;

Uzun vadeli planlara hazırlanmak, yeni girişimlerde bulunmak açısından kullanabileceğimiz bir haftaya başlamaktayız. Özellikle 17 Ocak Çarşamba günü sonrası harekete geçmek adına kullanabileceğimiz, verimli sonuçlar alabileceğimiz zamanlara işaret etmekte. Kararlı, ciddi ve gerçekçi olarak yaklaşımda bulunduğumuz tüm işlerden pozitif geri dönüşler almayı mümkün kılabilecek olan gezegenler arası uyumlu görünümler var. Gelebilecek desteklere, fırsatlara, yardımlara açık bir haftadayız.  Sorumluluk duygusu taşıyan, ne istediğini bilen ve kararlı başlangıçlara şans oldukça yüksek, değerlendirebiliriz. Çarşamba günü gerçekleşecek Yeniay ile birlikte geleceğe, kariyere odaklanmak, hayatı yeniden şekillendirme arzusu, kalıcı şeyleri yaşantıya katmak yönünde artan istekler ve duygular hayatımızı şekillendirmeye başlayacaklar. Pluto ile güçlenen Jüpiter, Kiron ile desteklenen Mars, Neptün ile vizyon kazanan Merkür haftanın önemli açıları.

15 Ocak – 21 Ocak Haftası Gökyüzü

Güneş, Kiron sekstil

15 Ocak Pazartesi hafta Güneş ve Kiron arasında oluşan sektil açı ile başlıyoruz. -Olmak- istediğimiz her şey için kendimizi baştan yaratma isteği ve gücünde hissedecek olabileceğimiz Pazartesi günü, artık en karanlık safhasına girmiş olan Ay ile birlikte yenilenmeye, hayalini kurduğumuz, yaratmak istediğimiz -benlik- üzerine düşünmeye ve onu gerçekleştirmek için harekete geçme öncesi sakinlik ve bilgelik ile hazırlanmaya yönelebiliriz.

Jüpiter, Pluto sekstil (16 Ocak Salı)

Haftanın ikinci günü kesinleşmiş derecesine varacak olan Jüpiter, Pluto sekstili  geçtiğimiz haftanın da en etkin olan açılarından biriydi.  Hem güçlü bir Mars tarafından dispozite edilen hem de -güç- kavramı ile bağdaşık Pluto ile uyumlu görüm içinde olan Jüpiter, kendine güven, inanç, eminlik duygusunu desteklemekte. Koşulları belirlemek, kendimizi, fikirlerimizi, inanç ve ideallerimizi ortaya koymak ve güçlü bir şekilde savunuculuğunu yapmak için değerlendirilebilecek bir zaman dilimi için şans getiren açı etkisi tüm hafta boyunca aktif olarak sürdürüyor olacak.

Oğlak Burcunda Yeniay, 17 Ocak Çarşamba (05:17)

UZUN VADELİ PLANLAR İÇİNDE OLACAĞIZ…

Çarşamba günü Oğlak burcunun 26. derecesi içinde bir Yeniay gerçekleşiyor olacak. Oğlak burcunda gezegen yoğunluğu taşıyan Yeniay haritası önemli miktarda odaklanma içinde olmak, belirli bir şeye yada belirli bir konuya yönelmek etkisi taşıyan görünümde. Bu görünüm önümüzdeki dönem uzun vadeli planlar içinde olacağımızın göstergesi. Baş köşeye oturttuğumuz sağlamcılık prensibine bağlı kalarak yeni girişimler, yeni başlangıçlar içine girebilmek mümkün. Kariyere odaklanmak, hayatı yeniden şekillendirme arzusu, kalıcı şeyleri yaşantıya katmak yine içinde bulunduğumuz şartları  şekillendiren duygularımız olacaklar. Bu yönde istek ve arzularımızı gerçekleştirme gücünü vadeden bir yeni haritası, hedeflere ulaşmanın çok çalışma gerektirdiğini bilmek, sorumluluk duygusunu yüksek tutmak, ciddi ve  projelendirilmiş  şekilde işlere başlamak şartıyla başarılı neticeler alınacak girişimlere çok açık bir dönem içindeyiz özellikle yeniay sonrasında ki gün başlayarak değerlendirebileceğimiz bu dönem önümüzdeki 15 gün boyunca etkili.

Güneş, Ay ve Venüs, Uranüs ile yaptıkları kare açıyı henüz geçmişler. Kişisel isteklerimizi ortaya koyarken kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz, geçmişi değiştirmek, yeni olana öncülük yapmak ve kararlarımızı gerçekleştirirken özgür olmaya ihtiyaç hissediyoruz. Duygular, istekler üzerinde değişkenlik hissedebilecek olacağımız bu dönem ancak gerek duygusal gerek egosal dengemizi koruyabilir ve kontrol edebildiğimizde yeni değişimlere, yeni gelişimlere yönelik başarılı başlangıçlar yapabiliriz.

Ülkemiz haritasının 7. Evinde gerçekleşen Yeniay, Oğlak burcu gezegen yoğunluğu ile birlikte dış ilişkiler, diğer ülkeler ile olan bağlantılar, siyasi ilişkiler üzerine vurgu getirmekte olacak. Uranüs’ün natal Merkür ve Satürn’ e yapmakta olduğu karşıtlığı t-kare olarak adlandırılan kendi içinde olaylar üzerinde büyük bir dinamik enerji getiren açı türünü oluşturmakta. Gerek dış siyasi ilişkiler ve gerek ülke içinde muhalefet kaynaklı gerilim yaratıcı etkiler, ülke aleyhine karşı güç oluşturan siyasi platformlara ait oluşan sorunlar meydana gelebilir.

 Mars, Kiron üçgen , 18 Ocak Perşembe

Elde edilmek istenilen her şey adına güçlü bir harekete geçme dürtüsü hissedecek olmak ve tüm motivasyonun tüm fiziksel ve ruhsal enerjininin odaklanmış bir şekilde isteklere, arzulara yöneltilecek olacağına işaret eden görünüm, kararlılık ile hareket geçmek için uygun bir gün olduğunu göstermekte. Fiziksel yada psikolojik güç, dirayet, azim gerektiren işlere başlamak adına kullanılabiliriz.

Venüs, Kova Burcunda, 18 Ocak Perşembe

Venüs, Kova burcunda iken sosyal ve toplumsal konulara önem verme, kişisel olarak arkadaşlıklar ve grupsal amaçlara yönelme etkisini arttırıcı olur. İsteklerde, mutluluk anlayışında dışa açık, yenilikçi, sıradışı zevkler ve uğraşlar ön plana çıkar. İlişki kurma tarzı özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı ile şekillenmekte olur.

Merkür, Neptün sekstil, 20 Ocak Cumartesi

Geleceği görmek, vizyon sahibi olmak adına bugün kendinize güvenebilirsiniz. Gelecek planlarını ve hayalleri birbiri ile bütünleştirebilmek adına dengeli olabilmeyi vadeden görünüm, yaratıcı zekayı öne çıkarmakta. Yaratıcılık, ilhamsal fikirler, problemlere kolay çözüm üretmek adına güçlü etkiler veren Cumartesi gününü idealize ettiğimiz fikirlerimizi dile getirmek, karar aşamasına almak, üzerine düşünmek, planlar yapmak açısından değerlendirebiliriz.

Güneş, Kova Burcunda

20 Ocak Cumartesi günü Güneş’in Kova burcu yolculuğu başlıyor. Tüm Kova burçlarının yeni yaşları kutlu olsun.

Güneş’in Kova burcunda hareket ediyor oluşu, Kova burcunun en temel prensibini oluşturan toplumsal, grupsal oluşumlar ve sorumluluklar üzerine vurgu getirmekte. Bireysel olmanın dışına çıkan toplumsal, grupsal kimlik ile hareket etme beceri ve isteği taşıyan bu burçta ilerleyen Güneş ile birlikte önümüzdeki dönem bu çeşit konular vurgu kazanıyor olacaklar. Ortak amaç duygusunun öne çıkması, insanı temel alan ve sosyal tabanlı konular gündemde daha fazla yer tutacak olması yine Güneş, Kova burcunda hareket ederken oluşturabileceği etkiler.

Sevgiyle kalın…

Dilâra B. Efeoğlu

OĞLAK BURCU

93c7a3a3723b627384eb68a59f4cd233.jpg

Oğlak Burcu

Güneş, Oğlak burcu yolculuğuna başladı; Oğlak burcu, sembolünde de varolan zirveye çıkmış bir oğlak gibi, başarıya, statüye, mükemmelliğe, zirveye varmaya adanmış amaç duygusunu ifade eden bir burçtur. Yine bu burcun sembolünde yer alan Oğlak cinsinin, tabiatın en zorlu şekillendiği sarp yamaçlar ve uçurumlarda tehlikelere karşı çekingenlik göstermeyen ve rahatça hareket edebilme becerisine sahip oluşu gibi Oğlak burcuda, zor şartların içinde hayatta kalma becerisini gösteren, yenilgilere karşı yılmaz ve her zaman sonuca odaklanma azim ve iradesine sahip olan benliği ifade eder. Oğlak burcunun hedefi her daim yüksekler olacaktır. Hedefler, hedeflerini gerçekleştirir olma, tepede olma, zirveye tırmanma, her zaman yapılabilecek olanın en iyisini yapma güdüleri ile hareket eden Oğlak burcunun taşıdığı mükemmellik arayışı, çalışkanlığı, azim ve disiplin anlayışı bu burcun amaçladığı başarıları elde edebilecek olmasının en önemli sağlayıcısı olur. Oğlak burcunun hedefi her daim yüksekler olacaktır. Yukarılara doğru uzanacak olan bir tırmanış Oğlak burcunun hayat görüşünü şekillendiren en temel dürtü halini alacak ve Oğlak burcu kişisel benliğini toplumsal içerikli yansımalar sağlayacak başarılar ile ortaya koyma arayışları içerisinde bulunacaktır.
Bu burç, Sümer mitolojisinde bedeninin üst kısmı bir oğlak alt kısmı ise bir balık şeklinde olarak resmedilmiş olan, okyanusların altında yaşayan ve sahip olduğu bilgeliği insanlığa taşıma amacı ile karaya çıkan akıl, su ve zeka tanrısı olan Enki ile özdeşleştirilir.

Varmayı hedeflediği zirvenin uzun soluk gerektiren yolunun taşıdığı sorumluluğu sabır, kararlılık ve soğukkanlılık ile yüklenecek olan Oğlak burcu, zirveye çıkmanın nasıl bir bedel gerektirdiğini çok iyi bilir. Çalışkanlığı, görev anlayışı, sorumluluk duygusu ve dikkat çekici sabrı ile hareket etme prensibini taşıyan bu burç, kısa vadeli işler ya da planların değil, uzun vadeli işlerin ve planların hedeflendiği bir nitelik gösterecektir. Bir işkolik olarak adlandırılan Oğlak burcu için çok çalışmak, işine odaklanmak, işi hayatının merkezi haline getirmek doğal bir güdü halini alır. Oğlak burcunun elde ettiği başarılarının karşılığında aldığı övgüler ve ödüller kendi benliğinde aradığı onay ihtiyacını giderecektir. Fakat Oğlak burcu başarıları karşısında alçak gönüllülüğünü hep koruyacaktır. Bir Oğlak burcu için en büyük takdir başarılarının saygı görüyor olmasıdır. Kendine olan saygı anlayışı güçlü olan bu burç için başarılarına duyulan saygı en büyük övünç olacaktır.
İyi bir planlama ve iyi bir yönetim becerisine sahip olan Oğlak burcu, işlerin neticelenmesi için bu özelliklerini en üst seviyede kullanmaya dönük disiplinli ve soğukkanlı hareket edecek, kontrolü ve yönetimi elinde tutma arayışı içine girecektir. Pratik zekası ile birleştirdiği planlama, organize etme ve yönetimsel becerileri bu burcun en gelişmiş niteliksel özellikleridir.

Sorumluluk duyduğu işleri için oldukça fazla zaman ayırıyor oluşu Oğlak burcunu sosyal hayattan kopartan, yalnızlaştıran bir unsur halini alabilir. Oğlak burcunun başarı ve çalışma odaklı yönü onu sürekli kontrollü, gerçekçi, temkinli hareket ediyor olma dürtüleri içinde bırakacaktır. Zaman içinde Oğlak burcunun en çok kaçındığı şey, aslında oldukça duygusal olan kişiliğini ortaya koymaya karşı duymaya başladığı korku halini alabilir. Duyguları ile olan bağlantısında sınırlama içine girmek Oğlak burcu için kırılganlığına karşı yapılan bir savunma biçimi halini alır. Oğlak burcunun, içsel bütünlüğünü sağlayabilmesi, kendine, kendi özerkliğine olan güvenini hiçbir dışsal şarta bağlamadan edinebilir olması ile gerçekleşecektir. Satürn yönetiminde bir burç olan Oğlak burcu vücutta dizler, kemikler ve cilt tabakasının temsilcisidir.

Dilâra B. Efeoğlu

SATÜRN OĞLAK BURCUNDA

Desktop.jpg

Satürn Oğlak Burcunda,  20 Aralık 2017 

Satürn insan bilincinde jenerasyon gezegenlerinden (Uranüs,Neptün,Pluto) önce gelen bilinçsel oluşumlar, yapısal değişimler sağlamakta olan gezegendir. Satürn, bilinçler üzerinde sorumluluk, disiplin, konsantrasyon ve görev anlayışı taşıyan etkiler yaratarak kendi mekanizmasını ortaya koyar. Satürn’ün ifadesinde olan sınırlandırma, disipline etme etkisi yapılaşmaya, düzene, somutlaşmaya olanak sağlayan temel fonksiyonların varoluşunun sağlayıcısı olur.

Bir burçta kalış süresi ortalama olarak aldığımızda 2, 2,5 yıllık uzunca bir süreyi kapsayan Satürn geçişleri süresince Satürn gezegeni içinde hareket ettiği burcun temel ifadesini kendi temel mekanizması ile biçimlendirmek ve yapılandırmak üzere hareket eder. Oğlak burcuna geçen Satürn şimdi önümüzdeki 2 yıldan daha uzun bir süre Oğlak burcunun temsil ettiği konular üzerinde bu etki mekanizmasını sergiliyor olacak ve dolayısıyla Oğlak burcunun ifadesinde olan konular üzerinde Satürn’ün kendine has sınırlandırıcı, disipline edici, somutlaştırıcı, düzen getiren, eleyen, ayıklayan, sorgulayan etkilerini açığa çıkaran olay ve durumlar gelişmeye başlayacaklar.

Satürn, Oğlak burcunun yönetici gezegenidir. Benzer doğaları ile Oğlak burcunun en temel ifadesini inşaa etmek, yapılandırmak, kontrol ve disiplin geliştirmek oluşturur. Satürn, Oğlak burcu ilerleyişinin en temel anlamını oluşturacak olan bu ifadeler, Oğlak burcunun yönettiği konular, alanlar üzerinde etkili olacaklar.

Devlet, devlet sistemleri, devlet yöneticileri, devlet kurumları Oğlak burcu tarafından temsil edilirler. Önümüzdeki Satürn, Oğlak burcu döneminin bu alan kurum ve kişileri üzerinde Satürn, Oğlak burcu geçişi temel ifadesi olarak bahsetmiş olduğumuz; yapılandırma, kontrol geliştirme, biçimlendirme, disipline etme etkisini global boyutta çalıştıracak anlamı taşımakta. Devlet sistemleri, devlet biçimleri ve devlet yapıları üzerinde realist yaklaşımlar sergileyecek olan Satürn’ün en temel anlamı yapısallık sağlamaktır ve Satürn yarattığı sınırlandırıcı, sorgulayıcı, elemine edici, sorumluluk getirici etkiler ile yeniden yapılaşma süreci başlatacak. Pluto’nun bu burçta hareketi ile alt üst olmuş, değişime uğramış bazı devlet sınırları yeniden çizilecek. Yada çizilebilmesi için katı ve zorlu bir mücadele başlayacak.

İş dünyası, büyük ölçekli ve köklü şirketler yine Oğlak burcu yönetiminde olan alanlardır. İktisadi konular ve ekonomi üzerinde Satürn’ün yeniden yapılandıran, düzen getiren etkisini görmek mümkün olacak. Gerçekçi, ayağa yere basan, gelecek hedeflerini kontrollü ve iyi dizayn eden türde bir yapılaşmaya ihtiyaç duyacak olan ekonomi, iş dünyası, aksi halde ciddi ve zorlu bir sınav içine girmekte. İstikrarlı atılımlar yapmak, gerçeklerden kopmamak, taşın altına elin koymak zamanı.

Bir toprak elementi burcu olan Oğlak, inşaatlar, inşaat sektörünü, madencilik sektörünü yönetmektedir. 2 yılı aşkın süre zarfında Satürn’ün disipline eden, görev ve sorumluluk çağrısı yapan etkilerini bu sektörlere ait alanlar üzerinde de görüyor olacağız.

Yeni yapılanmalar içine girmek gerektiğini hedef gösteren Satürn Oğlak burcu geçişi, gerek kişisel anlamda gerek bahsettiğimiz kurumsal, sistemsel ve sektörel anlamlarda özdisiplin temasına oldukça önemli vurgu getirmekte. 2 yılı aşkın bir süre zarfında bu alanlarda varolan tüm oluşumlar Satürn’ün sorumluluk ve görev anlayışı ile sınanmakta olacaklar.

Oğlak burcu bilimsel çalışmalar ve gelişmeleri temsil eder. Satürn’ün bu burçtan geçişi ile birlikte bilimsel araştırmalar, bilimsel projeler açısından çok daha ciddi çalışmalar ve elde edilecek önemli somut neticeler, kazanımlar bekleyebiliriz. Fizik bilimi ile birlikte tarih, siyaset, sosyal bilim alanlarında gelişmelere açıklık sergileyen enerjiler yükseliyor olacak.

Satürn’ün Oğlak burcu yolculuğu Pluto ile kendi arasında başlayan uzun soluklu bir döngünün kapanan fazını yani son basamağını oluşturmakta. Döngünün ilk adımını 1982 yılında başlatan gezegenler 12 Ocak 2020 günü Oğlak burcunda kavuşum yaparken, bir döngüyü bitiriyor ve yeni bir döngüye başlıyor olacaklar. İki gezegenin döngüsü politik ve ekonomik süreçe dair önemli etki mekanizması yaratmakta. Güçlü ve yeni devlet düzenleri kurmak, ekonomik alanda güçlenen politikalar kurmak ile başlayan döngü kendi içinde faz değiştirerek gelmiş olduğu son basamağında yeni fazına başlamadan önce devlet sistemleri, ekonomik sistemler üzerinde, Pluto’nun yıktığı, dönüşüme hazır hale getirdiği, alt üst ettiği ve yarattığı kaos üzerinde otoritesini sergileyecek ve kural getiren, somutlaştıran, sınırları belirleyen etkiler yaratacak. Tüm bunlar önümüzdeki 2 yıldan uzun dönem içinde dünyanın ekonomik, siyasi ve yönetimsel anlamda ciddi testten geçecek olacağına işaret etmekte.

Dilâra B.Efeoğlu  17/12/2017

18 – 24 Aralık Haftası Gökyüzü

13cfd2a9588781acf816bf177b6849e6.jpg

 

18 Aralık Pazartesi günü Yay burcunda Yeniay ile başlayan hafta, Yay burcunun ateşli, heyecanlı, yenilik arayışında olan mizacı ile şekillenen yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar içine girme hevesini ve isteğini öne çıkaran gösterge. Ülkemiz açıısndan da dikkate değer etkiler taşıyan Yeniay güvenlik konularına vurgu yapmakta. Satürn burç değiştiriyor ve uzun soluklu yolculuğunu sürdürmek üzere Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak burcu geçşinde ilk kavuşumunu Güneş ile yapan Satürn oldukça ciddi, gerçekçi, zorlayıcı, mesuliyetleri arttırıcı bir dönem içerisine doğru gitmekte olduğumuzu göstermekte. Son bulan Merkür retrosu özellikle hafta sonu için yeni kararlar almanın daha doğru bir zamanlama taşıyabileceğinin işaretçisi, Venüs’ün etkin açılarını olumlu şekilde değerlendirebilir, ilişkilerimize yönelik pozitif  gelişmeler sağlayabiliriz.

18 Aralık Pazartesi Yeniay Yay Burcunda

18 Aralık Pazartesi günü Yay burcunda bir Yeniay meydana geliyor (09:30). Gökyüzünde Güneş ve Ay ile birlikte Merkür, Venüs ve Satürn gezegenleri de Yay burcunda hareket etmekte. Yay burcunun ateşli, heyecanlı, yenilik arayışında olan mizacı, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar içine girme hevesini en fazla öne çıkaran gösterge. Tüm bu gezegenlerin son dispozitörünün Mars olması, Akrep burcu ilerleyişinde olan bu gezegenin güçlü doğasını ortaya çıkarır olacak. Yeniay’ın yenilikçi, girişimci, başlangıçlar içinde olmaya yönlendiren istekler ve istekleri ortaya koyma gücünü kuvvetli bir şekilde hissettiriyor olacak.

Ülkemiz açısından baktığımızda natal Türkiye haritasının 6. Evi üzerinde gerçekleşecek olan Yeniay, ordu, askeri güçler, silahlı kuvvetlere yönelik vurgu getirmekte. Güvenlik güçlerini öne çıkaran bu konum, Yeniay haritasında 29 derece Yay burcunda bulunan Satürn ile natal haritada 20 derece İkizler burcunda bulunan Ay arasında oluşan karşıt açı ile kutupsallık ilkesini barındırmakta. Toplumsal olarak zorlu şartlar altında olabilmek etkisi taşıyan açı, halkın üzerinde oluşabilecek stres yaratıcı, zorlayıcı durumlara açıklık sergilemekte. Türkiye natal haritasının son zamanlara aldığı zorlu etkiler ile birlikte yine Yeniay haritasında en etkili gezegen olan Mars’ın natal Güneş üzerinde duruyor oluşu, habercilik, basın yayın, her türlü iletişimsel ağ üzerinde yaşanabilecek aktiflik ve sert, gergin etkiler taşıyan gelişmelere işaret edebilir. Bununla birlikte ülke yönetimi konumunda olan kişilerin alacağı yeni kararlar ve yeni girişimler açısından da aktif bir süreç içinde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Satürn Oğlak Burcunda

20 Aralık Çarşamba günü (07:48) Satürn Oğlak burcu yolculuğuna başlıyor. Satürn bu burçta olan yolculuğunu 22 Mart 2020 günü Kova burcuna geçene değin sürdürmekte olacak. Uzun bir dönemi içine alan Satürn burç değişimleri o burcun temsil ettiği konular ve harita üzerinde gerek yerleştiği gerek yönettiği evler konularında ön plana çıkan etkiler açığa çıkarıyor olurlar. Yay burcu yolculuğu süresince geçtiğimiz yaklaşık 2.5 yıllık süre içinde inançlar, yüksek eğitim kurumları, hukuksal, yargısal konular, yabancılar, uluslararası ilişkiler, yayın organları, turizm konuları başta olmak üzere bu alan kurum ve kişileri üzerinde etkili olan şekilde sorumluluk arttıran, yeniden şekillendiren, sorgu getiren, sınırlandıran oluşumlar yaratan Satürn, şimdi kendi doğasına benzeyen gerçekçi Oğlak burcuna geçişi ile birlikte Oğlak burcunun temsil ettiği konular, alanlar ve kişiler üzerine Satürn’ün sağlamcılık, kontrol ve denetim özelliklerini taşıyor olacak. Oğlak burcu; devlet kurumları, devlet sistemleri, devlet görevlileri, yöneticiler, idareciler, iş dünyası, büyük ve köklü şirketler, inşaatlar, inşaat şirketleri, ekonomi dünyası, iktisadi konuları temsil eden bir burç olarak gelecek günlerin bu konular üzerinde gerçekçi, sert, zorlayıcı etki almakta olan konuları olduğunu söyleyebiliriz.

Venüs, Kiron kare

20 Aralık Çarşamba günü Venüs ve Kiron arasında oluşan kare açı, karşılıklı kurulan bağlar, ortaklıklar, ilişkiler, işbirlikleri üzerinde fazlaca uğraş göstermek gerekecek yeni bir haftaya başladığımıza işaret etmekte. Yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar açısından mücadele etme, çaba gösterme isteği sağlayacak olan açı verilecek olan çabanın olumlu neticeler sağlayabilecek olduğu desteği barındırmakta. Yeni ilişkilere ortaklıklara, işbirliklerine oldukça açık olunan bir süreçte ani kararlar vermek yerine düşülünmüş, iyi planlanmış şekilde davranışlar geliştirerek değerlendirilebilinir.

21 Aralık 2017 Perşembe günü Güneş Oğlak Burcunda

Kuzey Yarıküre’de Kış Soltisti , Güneş, 21 Aralık Perşembe günü Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Kış Soltisti olarak adlandırılan Güneş’in 0º Oğlak burcuna geçişi; yaklaşık her yıl 21, 22 Aralık tarihlerinde, Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde Kuzey yarımkürede yıl içinde bulunacağı en alçak, Güney yarım kürede ise en yüksek konumuna gelişini ifade eder. Kuzey Yarım Küre’de kış, Güney Yarım Küre’de yaz başlangıcıdır. Oğlak burcu, sembolünde de varolan zirveye çıkmış bir oğlak gibi, başarıya, statüye, mükemmelliğe, zirveye varmaya adanmış amaç duygusunun beden bulduğu bir burçtur. Yine bu burcun sembolünde yer alan Oğlak cinsinin, tabiatın en zorlu şekillendiği sarp yamaçlar ve uçurumlarda tehlikelere karşı çekingenlik göstermeyen ve rahatça hareket edebilme becerisine sahip oluşu gibi Oğlak burcu da, zor şartların içinde hayatta kalma becerisini gösteren, yenilgilere karşı yılmaz ve her zaman sonuca odaklanma azim ve iradesine sahip olan içsel bir benliği ifade eder.

Venüs, Uranüs Üçgen

Venüs ve Uranüs arasında oluşan üçgen 21 Aralık Perşembe günü kesinleşmiş derecede olacak. Hafta başından itibaren aktif olmaya başlayacak olan açı yenilikçi, geleceğe yönelmiş, değişime açık şekillenmekte olan enerjileri açığa çıkarıyor ve akıcılık sağlıyor olsada, gökyüzünde Uranüs’ün retro hareketinde oluşu ve Merkür’ün de retro hareketinde oluşunu unutmamak ve hızlı kararlar vermek yerine düşünülmüş kararlar vermek çok daha fayda sağlayıcı olacaktır.

Güneş, Satürn kavuşum

22 Aralık Cuma günü Oğlak burcu yolculuklarının ilk derecelerinde bu iki gezegen arasında bir kavuşum gerçekleşmekte olacak. Satürn ve Güneş arasında olan kavuşum açıları, gerçekçi olmanın, olaylara, durumlara ciddi yaklaşımlarda bulunuyor olmanın etkilerini taşır. Somut olan ile ilgili olmak, hedeflere odaklanmak bu yerleşimin taşıdığı psikolojik süreci ifade eder. Geleceğe yönelik bakış açısını kuvvetlendiren görünüm ciddi, disiplinli, sabırlı yaklaşımlarda bulunmanın gerekliliğine işaret etmekte. Gerçekçi olmanın ve ayağı yere basar istekler, amaçlar içinde olmanın önemi önümüzdeki döneme damgasını vuruyor olacak.

Merkür Retrosu son buluyor

22 Aralık Cuma günü retro hareketini sonlandırma öncesi durağan konumuna geçecek olan Merkür, 24 Aralık Pazar günü Yay burcunda ileri hareketine başlıyor olacak. Merkür’ün durağan olduğu günlerde sorun çıkarmaya yönelik çalışabilecek olduğunu düşünerek karşılaşabileceğimiz uyumsuzluklar, iletişim problemleri, aksamalar gibi aksi durumlara karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır. Yeni kararlar almak yerine varolanların üzerine düşünmek, plan ve projelere çok daha titizlikle yaklaşmak,

Sevgiyle kalın…

Diâra B.Efeoğlu

Pluto ileri hareketine dönüyor

80c69a3c2d4b4c4d68be23e208ab794e.jpg

Her tohum toprağın altında dönüşür, toprağın üzerinde filizlenir.

Büyük, derin, köklü ve çok güçlü bir enerjiden bahsediyorsak ve orada dönüşümün ayak sesleri varsa Pluto’dan bahsediyoruz demektir. Mitolojinin yeraltı tanrısı Hades (Pluto), astrolojide dönüştürme, yenileme, başkalaştırmanın etkin gücünü taşır. Pluto’nun yaratıcılığı dönüştürücülüğüdür. Diğer kolektif etkili gezegenler olan Uranüs ve Neptün gibi Pluto da zihinler üzerinde oluşacak olan üst boyutsal bilincin açığa çıkmasını sağlayan koşulları ifade eder. Pluto bu yaratıcılığını krizler, travmalar, kayıplar, yıkılışlar ile ortaya koyuyor olduğunda bilmemiz gereken dönüşümün ancak bünyenin derin sarsılması sonrasında açığa çıkacak bir güce ihtiyaç duyuyor oluşudur.

2008 yılından bu yana Oğlak burcunda ilerleyişini sürdüren Pluto, bu burcun ifadesinde olan konular üzerinde bilinçaltını, bilinçüstüne çıkaracak etkileri harekete geçirmekte. Sistem ve düzen oluşturma prensibini taşıyan Oğlak burcu, sosyal ve toplumsal düzen kurma, sistem geliştirme ile ilgili bir burçtur. Devlet, devlete ait kurumlar, devletle ilgili sistemler Oğlak burcu yönetiminde olan konulardır. 2023 yılına değin (Mart 2023) bu burçta kalacak olan Pluto kolektif bir gezegen olarak, kitlesel, toplumsal boyutta kendi yönetiminde olan bu konulara ait alanları içine alacak şekilde gerçekleşecek olan büyük dönüşümsel güçlerin oluşumunu göstermekteydi ve Pluto’nun Oğlak burcunda devam eden yolculuğu boyunca devlet, hükümet, büyük ölçekli şirketler, iş hayatı, sosyal ve toplumsal sistemler, kuruluşlar ve toprakla ilgili olabilecek inşaat sektörü, gayrimenkul alanlarında etkisini sürdürmekte olan dönüşümsel oluşum devam sürecini göstermekte olacak.

20 Nisan 2017’den bu yana 5 aydır sürdürdüğü retro hareketini sonlandırmak üzere olan Pluto, 30 Eylül Cumartesi günü ileri hareketine dönmekte. Pluton’un ileri hareketine dönüşü ile birlikte global çerçevede güç odaklı enerjilerin, hakimiyet kurma, yönetme, nüfus etme merkezli hareket etme anlayışının aktif sürece giriyor oluşunun etkilerini yaşamaya başlayacağız.

Kişisel anlamda Pluto retro süreçleri, içimize kapandığımız, kendi kendimize yetme gücümüzü keşfe çıktığımız zamanlardır. Geri harekette olan Pluto, geçmişi arındırmanın, geçmişin tortularından sıyrılmanın, kendi gölgelerin ile karşılaşacak olduğun benliğinin en derinine nüfus etmenin anahtarını taşır. Eğer gerçekten farkındalık geliştirebilmişsek; dönüşümün nerede ve nasıllığı hakkında bilinç hali geliştirebiliyor olmak ve Pluto’nun yaratıcı unsurunu sezinliyebilmek retro Pluto’nun iyileştirici, şifalandırıcı gücünü görmeyi sağlar. İleri hareketine başlayan Pluto ile içsel gücümüzü dışa yansıtmanın güç ve kuvvetini tekrar elde etmiş olabiliriz.

9 Temmuz Pazar, Oğlak Burcunda Dolunay (07:06)

SFPage.jpg

9 Temmuz Pazar, Oğlak Burcunda Dolunay (07:06)
24 Haziran Cumartesi günü Yengeç burcunun 2. derecesinde bir Yeniay gerçekleşmişti. Yengeç burcunda oluşan Yeniay’dan bu yana işaret ettiği konulara ait durumlar ve gelişmelere açık olduk. 24 Haziran Yeniayı gezegenlerin Yengeç burcunda vurgu kazanmış olan yerleşimleri ile gireceğimiz döngünün duygusal ağırlıkta temalar ile şekilenecek olduğunu göstermekteydi. Ev, yuva, aile, çocuklar ve milli değerlerin, manevi duyguların öne çıktığı bir Yeniay sürecinde iken, bu duyguların yaratıcılığında olan güdüler ile davranmaya ve duygularımızın yönlendiriciliği altında yeni girişimler içinde olmaya yöneldik. Şimdi 9 Temmuz günü gerçekleşecek olan Dolunay bu güdülerimizin getirisi olan eylemlerimizin çok daha ortaya çıkmış olan neticeleri ile karşılaşacak olduğumuz bir süreci anlatmakta.
Dolunay zamanları kutupsallık ilkesi taşırlar. Güdüsellik taşıyan Yeniay zamanlarına göre çok daha fazla farkındalık içinde olmaya yönlendiren türde enerjilere açık olan gelişmelere işaret ederler. Karşıtlık ilkesi ilişkiler üzerinde bir ayna görevi görürcesine çalışarak tamamlanma sağlama akışı yaratırlar.
24 Haziran günü Yeniay ile başlayan ay döngüsü süresince gökyüzünde oldukça kuvvetli enerjiler oluşturan gezegen dizilimleri yaşadık. Dolunay esnasında da kuvvetli etkileşim içinde olan gezegenlerin yine sert dizilimleri mevcut. Güneş, Mars ile kavuşuma gitmekte iken, Ay, Pluto ile kavuşum içerisinde ve oluşmuş olan bu karşıtlık enerjisi Jüpiter ile bir t-kare görünümü sergilemekte. Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter, eşitlikler, denge ve adalet üzerine kurulmuş olan prensipler oluşturma peşinde ve oluşmuş olan açı görünümü bize karşıtlık ilkesinin en fazla bu konular üzerinde hissediyor olunacağını göstermekte.
Ay’ın Pluto ile Oğlak burcunda kavuşuma gidiyor oluşu, içinde bulunacağımız sürecin duygusal yoğunluk taşıyacak olduğuna dikkat çekmekte. Artan duygusal yoğunluk 10 Temmuz günü kesinleşecek olan Güneş, Pluto karşıtlığı ile birlikte zorlu enerjilere açıklık sergilemekte. Kararlı, istekleri elde etmeye yönelik hırslı ve azimli olmak bu karşıtlığın pozitifsel yaratımı olsa da diğer yandan güç çekişmelerine sahne olan, baskıcı, ısrarcı, şiddete yönelik yıkıcı davranışlar ve tutumlarında sahnede olma olasılığı oldukça yüksek görülmekte.
Ay, Rukbat sabit yıldızı ile kavuşum yapmakta, Rukbat sabit yıldızı güç, sağlamlık ve istikrar ile ilişkilendirilmiştir. İnatçılığa ve ısrarcılığa dönüşebilen kararlılık etkisi getiren Rukbat sabit yıldızı, duygusal anlamda güçlü olmak ile yine duygusal anlamda arzu ve isteklerin yerine getirilmesi anlamında ısrarcı, katı, hedefe odaklanmış ve öfkeye meyilli etkiler ortaya çıkarmaya yönelik çalışabilir.
Ülkemiz açısından baktığımızda Dolunay natal haritanın 1-7 aksı üzerine düşmekte. Milli temaların öne çıktığı ve milli değerler adına girişilen bir mücadele anlayışının etkin olduğu bir döngü içinde olduğumuzu anlatan Dolunay süresince, halkın üzerinde güçlü ve kararlı enerjilerin hakim olacağı, toplumsal boyutta strese açık, gergin ve psikolojik baskı yaratabilecek olayların gelişebileceği söylenebilir. Diğer ülkeler ile olan ilişkiler üzerinde yaşanabilecek gerginlikler ve kadın figürleri öne çıkaran gelişmeler yine Dolunay esnasında ortaya çıkabilecek durumlar halini alabilirler. Güneş’in Pluto ile olan karşıtlığı ülke liderleri açısından zorlu zamanları ifade edebilmekte. Ay, Pluto ile kavuşumda iken Güneş’in Pluto’ya karşıtlığı halk ile lider ve yönetici konumunda bulunan kişiler ve kurumlar arasında oluşabilecek kutuplaşma enerjisini açığa çıkarabilir. Sonrasında Güneş ve Mars’ın Uranüs ile kare açıya doğru ilerleyişleri mücadele, savunma ve bağımsızlık arama güdüleri ile oluşan devam edecek bir süreci göstermekte.

Dilâra B.Efeoğlu

Pluto Oğlak Burcunda, Pluto Retrosu

Pluto

Her tohum toprağın altında dönüşür, toprağın üzerinde filizlenir.

Pluto, Pluto retrosu
Büyük, derin, köklü ve çok güçlü bir enerjiden bahsediyorsak ve orada dönüşümün ayak sesleri varsa Pluto’dan bahsediyoruz demektir. Mitolojinin yeraltı tanrısı Hades (Pluto), astrolojide dönüştürme, yenileme, başkalaştırmanın etkin gücünü taşır. Pluton’un yaratıcılığı dönüştürücülüğüdür. Diğer kolektif etkili gezegenler olan Uranüs ve Neptün gibi Pluto da zihinler üzerinde oluşacak olan üst boyutsal bilincin açığa çıkmasını sağlayan koşulları ifade eder. Pluto bu yaratıcılığını krizler, travmalar, kayıplar, yıkılışlar ile ortaya koyuyor olduğunda bilmemiz gereken dönüşümün ancak bünyenin derin sarsılması sonrasında açığa çıkacak bir güce ihtiyaç duyuyor oluşudur.

2008 yılından bu yana Oğlak burcunda ilerleyişini sürdüren Pluto, bu burcun ifadesinde olan konular üzerinde bilinçaltını, bilinçüstüne çıkaracak etkileri harekete geçirmekte. 2023 yılına değin (Mart 2023) bu burçta kalacak olan Pluto kolektif bir gezegen olarak, kitlesel, toplumsal boyutta, düzen ve sistem prensiplerine ait gerçekleşecek olan büyük dönüşümsel güçlerin oluşumunu ve bu oluşumun devam edecek sürecini göstermekte.

Bizler kendi bünyemizde oluşturmuş olduğumuz kontrol, otorite, statü, görev bilinci, yönetici figürü yaratımları üzerine düşünmeye ve bu güdülerin ortaya koyduğu benliğin değişmeye muhtaç yönleri ile karşılaşmaya hazır olmalıyız. Pluto’nun yeraltı tanrısı olduğunu hatırladığımızda yüzeysel bir etkiden bahsetmediğimizi, köklü dönüşümsel etkiler ile karşılaşmış ya da karşılaşacak olduğumuzu bilmek, bu gezegenin yaratımını bilinçlerde farkındalık olarak yıkımın ötesine geçirmenin en önemli basamağını oluşturacaktır.

Şimdi retro hareketine giren Pluto (20 Nisan) önümüzdeki 5 aylık süreç içerisinde, içsel gözlemlere yönelik etkiler altında olacağımızın işaretçisi. Kişiyi iç dünyasına sürükleyebilecek ve iç dünyasının en derinlerine gömülü gizli benliği ile karşılaştırabilecek olan Pluto retrosu, yepyeni bir benliği ortaya çıkarmanın ancak geçmişten kalan tüm tortulardan arınmak, geçmişin gölge etkisinden kurtulmak gerekliliğinin yerine getirilmesi ile sağlanabileceğini ortaya koymakta.

Geri harekette olan Pluto, geçmişi arındırmanın, geçmişin tortularından sıyrılmanın, kendi gölgelerin ile karşılaşacak olduğun benliğinin en derinine nüfus etmenin anahtarını taşır. Retro Pluto’nun yaratıcılığı bu anahtarı bilinç altı seviyeden çıkartıp bilinç üstü seviyeye taşıyabilmek ve zihinsel dönüşümü bilinçsel hale getirebilmekte saklıdır. İster gölge yönlere sahip olsun, ister melek saflığına sahip olsun, benliğin derinlerine döndüren ve dönüşümün tamamlanmamış yönlerini arayıp bulan, bilinçaltını açığa çıkaran enerjiler Pluto retrosunun ana odağı olurlar.

Pluto’nun retro süreçleri içimize kapandığımız, kendi kendimize yetme gücümüzü keşfe çıktığımız zamanlardır. Dönüşümün gerekliliği ile yüzleşmekten kaçmak, kendi gücüne karşı yabancı olmak kabullenilmemiş ve bastırılmış içsel güç ile birlikte dışarıya öfke ve kızgınlık hisleri olarak yansıyabilir. Oysa dönüşümün nerede ve nasıllığı hakkında bilinç hali geliştirebiliyor olmak ve Pluto’nun yaratıcı unsurunu sezinliyebilmek iyileştirici gücünü görmeyi sağlayabilecektir.

Pluto’nun gezegensel hareketine bakacak olduğumuzda; 20 Nisan Perşembe günü retro hareketi öncesi durağanlaşacak olan Pluto, 22 Nisan Cumartesi günü retro (geri hareketine) başlayacak. 28 Eylül 2017 günü ileri hareketine doğru durağanlaşacak olan Pluto, 30 Eylül Cumartesi günü (16 derece51′) ileri hareketine başlayacak. 25 Ocak 2008 de Oğlak burcuna geçen Pluto, 24 Mart 2023’e kadar bu burçta ilerleyişini sürdürecek.

Dilâra Başar Efeoğlu

29 Aralık Perşembe günü (9:53) Oğlak Burcunda Yeniay

83a0619ac49c1c3070b2cc05f5f90b0a

Yeni yıla, Yeniay’ın taşıdığı enerjiler ile giriyor olacağız. Pluto’nun güç peşinde olma tutkusu,  Jüpiter – Uranüs’ün bağımsızlık, özgürlük arayışı Yeniay’a şeklini veren…

Güçlü hedefler ve güçlü bir hedefe odaklanma enerjisi taşıyan Yeniay, hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi adına yüksek bir motivasyon, hırs ve azim gücünü göstermekte. Kararlı, cesaret sahibi ve kontrolü ele geçirme yanlısı olmak bu Yeniayın taşıdığı enerji yansımaları ve yansıyan enerjiler gelişecek olan hareketlerin nitelikleri hakkında bilgi verici. Planlanmış, düzenlenmiş, başarıya, sonuca odaklanmış işlerin peşinde olmak, varmak istenilen hedefe yönelik güç, azim ve çalışkanlığı ortaya koyuyor olmak Yeniay ile birlikte ortak güdüler halini alacak.
Oğlak burcunda gerçekleşen Yeniay derecesi Merkür ve Pluto ile kavuşum içerisinde. Pluto’nun güç arama tutkusu Yeniay’ı şekillendiren önemli bir birleşim. Güç , kontrol, hırs, azim, cesaret ve sonuç peşinde olmak, yeni yapılanmalara, yeni oluşumlara doğru gidilebilecek olunacağının işaretçisi.
Yeniay derecesi ile kavuşum yapan Merkür retro hareketini sürdürmekte. Merkür’ün retro konumu Yeniayın taşıdığı enerjilerin yoğunluğu ile olaylar üzerinde yanlış kararlar vermek, yanlış plan ve projelerin içine girmek sorunlarını getirebilir. Bu dönem içinde verilecek yeni kararlar, yeni atılımlar, girişimler, Merkür retrosu sonrasında rafa kaldırılan projeler halini alabilir. Fakat en olumlu anlamda şunu da unutmamak lazım, Merkür retro olduğu konumda iken gerçekleşen güçlü bir Yeniay enerjisi, geçmişte kalmış, çözüme ulaştırması hep ertelenen, sonuca ulaştırma adına girişimlerde bulunma fırsatı yakalanamamış amaçlar, hedefler için oldukça uygun bir zaman dilimi içinde olduğumuza da işaret etmekte. Tüm bunları gözününe alarak karar vermek, seçim yapmak, potansiyelimizi bu yönde kullanmak olumlu sonuçlar yakalıyor olmamızı sağlayacaktır.
Gökyüzünde Balık burcunda Mars, Neptün, Güney Ay Düğümü kavuşumu var ve Yeniay derecesinin dispozitörü Satürn, bulunduğu dereceden Kiron ile kare açı yapmakta. Eylem ve hareketlerimizde gerçeklerden kopmuyor olmak, boyumuzu aşan işlerin altına girmemek, yanılgılara karşı dikkatli olmak, başarı kazanmak uğruna yanlış, yıkıcı, şiddetsel yöntemleri seçmiyor olmak önemli. Sonrasında sorun yaratacak, uzun vadeli sorumluluklarına hazır olunmayan, duygusal sebeplerin yoğunluğu ile başlatılan her türlü girişim açısından iyi düşünerek karar vermek olumsuz neticelerden koruyacaktır. Yeniay gerçekçi, ayağı sağlam yere basan, dispiline olabilen her türlü amaç ve girişim için destekler nitelikte.
Yeniay haritasında Jüpiter – Uranüs’ün karşıtlığı, Venüs ve Satürn’den destekleyici açılar almakta. Amaçlar, amaçları ortaya koyma, görüş ve fikirlerde bağımsızlık arayışı dürtüleri ile birlikte büyüyüyen bir Yeniay olacağı görülmekte. Kendi görüş ve fikirleri ortaya koyma ve gerçekleştirme özgürlüğü arayışını ifade eden karşıtlık, diğer kişiler ile birlikte hareket edebiliyor olmayı , işbirliklerine yakın olmayı, yapıcı ve yenilikçi düşüncelere açık olmayı sağlıyor olabilmenin elde edilecek sonuçlar için kolaylaştırıcı unsurlar olduğunu göstermekte.
Ülkemiz haritası üzerinde baktığımızda, natal 7. evi üzerine düştüğünü görmekteyiz. Yeniay derecesi diğer ülkeler ile olan ilişkiler üzerine uzun vadeli düşünülmüş, gerçekçi, kontrollü ve geleceğe odaklanmış durumlar içinde olma gerekliliğine işaret etmekte. Yeniay’ın Pluto ile kavuşumu, diğer ülkeler ile güçlü ilişkiler kurma, ortak hedefler belirliyor olma durumlarını göstermekle birlikte, ilişkilerde oluşabilecek güç arayışı, rekabet ortamlarını da göstermekte. Ordu ve güvenlik güçlerimizin ağır sorumluluk aldığı zamanlar içinde olduğumuzu, mücadele, savunma hatta savaş halini ifade eden göstergeleri içinde bulunduğumuz gündeme göre düşündüğümüzde, vatan bütünlüğü, toprak, sınır güvenliği ile ilgili konular da yaşanabilecek muhtemel askeri hareketlenmeleri düşündürmekte. Ulaşım yolları ve araçları, hava, kara , deniz ulaşımı açısından kazalara, olumsuz, üzücü gelişmelere karşı oldukça dikkatli olmakta fayda var.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

Venüs, Uranüs Kare Açısı

 

7b993145dc42d360ba3d7399e55179e4

Venüs Uranüs Kare açısı

Retro konumuna devam eden Uranüs olaylar üzerinde ısrarcı ve istikrarsız süreçler olarak etkisini göstermekte.

29 Kasım Salı günü akşam saatlerinde (23.26) Venüs, Uranüs kare açısı kesinleşmiş olacak. Oğlak burcunda Venüs ile Koç burcunda yolculuğunu sürdüren Uranüs’ün kare açısı kesinleşmeden hemen önce aynı gün gündüz saatlerinde Yay burcunda bir Yeniay oluşumu içinde olacağız.
Gökyüzünde Yeniay enerjisi hakim fakat Ay daha ışığını yansıtamayacak kadar yakın olduğu Güneş’in ışınları altında ve gece gökyüzünde belirsiz. Belirsizlik enerjisi altında Uranüs’den kare açı alan Venüs, Yay burcunda Yeniayın yeni başlangıçlar peşinde olma güdülerini taşımakta. Bilinçsizce eğilimlere, dürtüsel davranışlara, ani ve düşünmeden gelişen davranışlara oldukça açık. Ve Retro konumuna devam eden Uranüs olaylar üzerinde ısrarcı ve istikrarsız süreçler olarak etkisini göstermekte.
Öncü Burçlarda, Uranüs’ün özgürlük, bağımsızlık ve kendin olma konusunda taşıdığı yaratıcılığını , Venüs ile birlikte sergileyecek olması, ilişkiler üzerinde sarsıcı değişimler yaratabilecek olgulara doğru gidebilecek bir gidişatı işaret etmekte. Venüs, Uranüs kare açısı, bireysel isteklerin önceliği, benliğin ortaya konulacak oluşu, özgürleşme ihtiyacı, ilişkileri bağımsızlaştırma arayışı getirecek enerjileri taşımakta. Bu süreç içinde ben-merkezci olmanın heyecanına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Dilâra Başar Efeoğlu

Venüs Oğlak Burcunda

 

desktop10

Venüs Oğlak Burcunda,

12 Kasım Cumartesi günü Venüs, Oğlak Burcuna geçiş yapıyor. 7 Aralık Çarşamba gününe değin bu burçta yolculuğunu sürdürecek olan Venüs, bu süre içerisinde oldukça etkili açılar yapıyor olacak.
Venüs, Oğlak burcunda, hayatı ve karşısındaki kişileri ciddiye alan, isteklerinde ve beklentilerinde seçicilik sergileyen, ilişkilerinde gerçekçi ve mantıklı tutumlar ve arayışlar içinde olan özellikleri ifade eder.

Haritasında Venüs gezegeni Oğlak burcunda yerleşik olan kişilerin deneyimliyor oldukları gibi, ilişkilere yönelik sorumluluk ve düzen anlayışı bir hayli yüksek olan bu bileşim için, ilişkilerde güven ve karşılıklı saygı anlayışı da oldukça yüksek bir beklenti halini alır.

Venüs Oğlak burcunda iken, başkaları ile olan ilişkilerde duyguların, arzuların, isteklerin yönlendirici olmasına nazaran, gerçekçilik, güvenilirlik ve toplumsal, sosyal normlar çok daha yönlendirici olabilmektedir. Yönetkenlik ve kontrol güdüsünün kuvvetli olması ile ilişkilere kuralcı yaklaşabilecek olan Venüs, Oğlak burcunun taşıdığı görev anlayışı ve başarı odaklılığı ile diğer kişilerle olan ilişkilerine bir iş projesiymiş gibi bakma güdüsü içeren duyguları yansıtabilir.

İlişkiler üzerinde meydana gelecek olan yeniden yapılandırmalar, karşılıklı beklentilerde artan ciddiyet ve sorumluluk arayışı, sorgulanmaya ihtiyaç hissedilen değerler,ilişkilere yönelik gerçekçi bakış açısı, uzun vadeli ilişkilere kendini hazır hissedebiliyor olmak, Venüs’ün Oğlak burcunda yolculuğu süresinceki getireceği etkilerden.

Venüs Oğlak burcundaki geçişi esnasında Pluto ile kavuşum yapıyor olacak. Bu kavuşumun kesinleşeceği tarih 25 Kasım Cuma ve Venüs, Pluto kavuşumu yine bu tarihte Jüpiter ile de kare açı içerisinde olacaklar. Bu esnada retro harekette olan ve Jüpiter ile karşıtlık yapan Uranüs ile birlikte gökyüzünde bu gezegenler arasında odak noktası Venüs, Pluto kavuşumu olan astrolojide t-kare olarak adlandırılan bir açı kalıbı oluşumu olacak.

Bütün bunlar ne demek dersek, özellikle ilişkilere yönelik tutum ve davranışlar üzerinde etkisi hissedilecek olan bu açılar, artan özgürlük, bağımsızlık ihtiyacı ile artmış bireyselleşme ihtiyacının taşıdığı gerilimli, isyankar, meydan okuyucu enerjilerin hakimiyetini anlatmakta. Ani kararlar, ani çıkışlar getirebilecek bu açı, güçlü ve derin etkili değişimler taşımakta. Toplumsal olaylar üzerinde de etkisini görecek olduğumuz şekilde, ilişkiler ve kurulu her türlü işbirliği içeren bağlar üzerinde dönüşümsel etkilere meydan verecek olan, gergin, beklenmedik, olay yaratmaya yönelik çalışan enerjilerin aktifliğine işaret etmekte.

Dilâra Başar Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: