8 Ocak – 14 Ocak Haftası Gökyüzü

Desktop3ghjj.jpg

 

Gökyüzünde Toprak elementinin hakimiyeti artmakta.

Tüm hafta boyunca gerçekçi, ciddi, geleceğe yönelmiş amaç ve hedeflerimizi belirlemek ve gerçekleştirmek yönünde hız kazanan istekler içinde olacağız.

8 Ocak haftasında Oğlak burcunda yoğunluk kazanan gezegenlerin oluşturacakları etkiler ile başlıyoruz. Bir sonraki haftaya da uzayacak olan Oğlak burcu gezegen toplaşması, gelecek hafta gerçekleşecek olan Yeniay haritasında toprak elementinin etki mekanizmasının ağırlığını taşıyor olacak. Venüs, Güneş, Satürn ve Pluto’nun Oğlak burcunda hareket ediyor oluşuna 11 Ocak günü burç değiştirip Oğlak burcuna geçen Merkür de katılıyor. Ciddi kararlar almaya kendimizi hazır hissedecek olacağımız 8 Ocak haftasında tüm hafta boyunca gerçekçi, ciddi, geleceğe yönelmiş amaç ve hedeflerimizi belirlemek ve gerçekleştirmek yönünde hız kazanan istekler içinde olacağız. Bununla birlikte, özellikle haftanın ikinci yarısına doğru gerek kişisel isteklerimiz gerek ilişkilerimiz üzerinde oluşacak gerilimli enerjilere karşı dikkatli ve kontrollü olmak faydalı olacaktır.

8 Ocak – 14 Ocak Haftası Gökyüzü

Venüs, Güneş kavuşum

9 Ocak Salı günü Oğlak burcunda birleşen Venüs ve Güneş ile birlikte, amaç, hedef ve isteklerimizi gerçekleştirme arzumuzun yükselmiş olduğunu fark edebiliriz. İlişkilerimize dair bakış açımız çok daha fazla sevgi alışverişinde bulunmak, birliktelikler, bağlar oluşturmak şekilde gelişiyor olmakla birlikte, ciddi, gerçekçi ve daha seçici davranacak olacağımızda muhakkak. Bu durumu eğer varsa iş hayatımız ve iş hayatımızda varolabilen ortaklarımız, işbirliği içinde olduğumuz kimseler ile pozitif bağlar kurmak yönünde oluşan gelişmelere yansımış olarakta bulabiliriz.

Venüs, Pluto kavuşum

Hafta boyunca Oğlak burcunda oluşan gezegen yoğunluğu içinde Venüs’ün Pluto ile yapmakta olduğu kavuşum aynı zamanda Güneş ile de kavuşumunun oluşturduğu etkilerini derinleştirip, yoğunlaştırmakta olacak. İlişkiler, karşılıklı kurulan bağlar, evlilik, birliktelikler, sevgi alışverişi gibi konular üzerine odaklanma getirecek olan görünüm, haftanın ilk gününden, hafta sonuna değin etkisini gösteriyor olacak. İlişkileri, anlaşmaları ciddi platformlara taşıyabilecek olan gökyüzüsel yerleşim, ilişkilerin yeniden şekillenmesi adına bazı gelişmeler yaratacak olabilir. Hedef duygusunun yükselmesi, güç, kariyer, başarı ve statü amaçlı istekler ve o yönde değişimler bu içinde bulunacağımız haftaya damgasını vuruyor olacak.

Güneş, Pluto kavuşum

9 Ocak Salı günü yine Oğlak burcunda oluşan bir başka görümün ise, Güneş ve Pluto arasında oluşan kavuşum olacak. Kavuşum, güç, güven, başarı ve yüksek hedef duygusunun güçlenen etkilerini hissettiriyor olacak. Olayların içinde oluşan yüksek egosal davranışlar, ben merkezci tavırlar ve istekler ön plana çıkacak olabilir.

Merkür, Oğlak burcunda

11 Ocak Perşembe günü Merkür burç değiştiriyor ve Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu burçta Merkür, ciddi, disiplinli, gerçekçi ve mantıklı işleyen zihinsel, akılsal ifadeleri temsil eder. Olaylara yaklaşım, karar verme mekanizması ve diğer kişiler ile olan iletişim olarak tarif ettiğimiz her türlü yazılı, sözlü kurulabilecek bağlantılar kontrollü, gerçeklik süzgecinden geçirilmek istenilen türde şekil almaya başlar. Merkür’ün Oğlak burcuna geçişi işe birlikte bu burçta hareket eden gezegen sayısının artan yoğunluğu, önemli kararların verilebileceği, gelecek üzerine dikkatli plan ve projelerin ortaya koyulacağı, ciddi, gerçekçi ve somut veriler, kazançlar, sonuçlar peşinde olunacak bir haftanın bizi beklediğini göstermekte.

Merkür, Satürn kavuşum

13 Ocak Cumartesi günü iki gezegen arasında gerçekleşen kavuşumun etkisi özellikle Perşembe gününden bu yana aktif durumda olacak. Gerçekçi, sabırlı, kontrollü ve düşüncesel olarak odaklanma, derin düşünme etkisi taşıyan görünüm, olayları ciddiye alacağımız, ciddi kararlar verebileceğimiz etkiler altında olduğumuzu göstermekte. Aynı gün gökyüzünde aynı burçta Venüs ile Uranüs’ün oluşan kare açısı ise verebilecek olduğumuz yeni kararlarda ilişkilerimizi etkileyen önemli faktörlerin olacağını göstermekte.

Venüs, Uranüs kare

Venüs, Uranüs karesinin ilişkiler üzerine getirebilecek olduğu gerilimli, çatışmacı enerjilere karşı dikkatli olmak gereken 13 Ocak Cumartesi günü ve hafta ortasından beri başlayan etkisi ile birlikte, bağlanmakta zorluklar, işbirliği oluşturmakta ortaya çıkabilecek sorunlar, tek başına hareket etme arzusu ile şekillenen zorlayıcı durumlar ile karşılaşabiliyor olmak mümkün. Hızlı kararlar getirebilecek olan açı, özellikle ilişkiler, evlilikler gibi birliktelikler, ortaklıklar üzerinde kopuş, ayrılık yaratacak gerilimlere sebep olabilir. Venüs’ün aynı anda Kiron ile olan 60 derecelik açısı ise sorunları çözmek adına verilecek çabanın fırsatlar yaratacak yönünü ortaya koymakta.

Güneş, Uranüs kare

14 Ocak Pazar günü Oğlak burcunda Güneş ile Koç burcunda retro hareketini sonlandırmış, ileri hareketine başlamış olan Uranüs arasında oluşan 90 derecelik açı, stres, gerilim ve aksiyona davetiye çıkarmakta. Güçlü istekler ve güçlü amaç duygusu ile birlikte gelişen şekilde kendi isteklerinde ısrar etmek, vurgulayıcı, inatçı ve gerekirse yıkıcı olabilecek tarzda hayatın kontrolünü kendi eline almak istemek ile bağlantılı şekilde gelişecek durumlara işaret eden açı, hafta ortasından bu yana aktif konumda olacak ve etkisini diğer haftaya da taşımakta. İstekleri ortaya koyarken kararlı olmanın gücünü kullanabiliriz fakat oluşturmak istediğimiz yeni düzeni yıkıcı, her şeyi yok edici şekilde ortaya koyar olmamaya karşı dikkatli olmak fayda getirici olacaktır.

Diğer haftayı (15 Ocak haftası) Oğlak burcunda oluşan Yeniay şekillendiriyor olacak. Hafta sonu, Yeniay öncesi kapanma fazına giren Ay’ın içsel hesaplaşma getiren etkisini pozitifsel olarak değerlendirmek, olaylara sakinlik ve bilgelik ile yaklaşımlarda bulunmak doğru hedefler içine girmeye olanak sağlayıcı olacaktır.

Sevgiyle kalın…

Dilâra B. Efeoğlu

 

 

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Güneş, Oğlak Burcunda;
Güneş, 21 Aralık 2016 (13:44) Çarşamba günü Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Kış Solstisi olarak adlandırılan Güneş’in 0º Oğlak burcuna geçişi; yaklaşık her yıl 21, 22 Aralık tarihlerinde, Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde Kuzey yarımkürede yıl içinde bulunacağı en alçak, Güney yarım kürede ise en yüksek konumuna gelişini ifade eder. Gündönümü burcu olan Oğlak Burcunun en temel ifadelerini yazımda bulabilirsiniz.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu, ‘kış gündönümü’ olarak bilinen, kuzey yarım kürede Güneş’in ekvatora en uzak noktada olduğu, mevsimin kış’a dönüşü olarak kabul edilen gün ile başlar. Doğada zorlu şartların baş göstermeye başladığı, soğuyan hava ve aydınlığı azalan günler ile birlikte artan karanlığın içine çekilen yaşam döngüselinde yer alan Oğlak burcu, içe dönük, melankolik ve gelecek günlerin belirsizliğine karşı güven duygusu arayışı güdüsü içinde olacaktır.
Oğlak burcu, sembolünde de varolan zirveye çıkmış bir oğlak gibi, başarıya, statüye, mükemmelliğe, zirveye varmaya adanmış amaç duygusunun beden bulduğu bir burçtur. Yine bu burcun sembolünde yer alan Oğlak cinsinin, tabiatın en zorlu şekillendiği sarp yamaçlar ve uçurumlarda tehlikelere karşı çekingenlik göstermeyen ve rahatça hareket edebilme becerisine sahip oluşu gibi Oğlak burcu da, zor şartların içinde hayatta kalma becerisini gösteren, yenilgilere karşı yılmaz ve her zaman sonuca odaklanma azim ve iradesine sahip olan içsel bir benliği ifade eder.

Oğlak burcunun hedefi her daim yüksekler olacaktır.

Hedefler, hedeflerini gerçekleştirir olma, tepede olma, zirveye tırmanma, her zaman yapılabilecek olanın en iyisini yapma güdüleri ile hareket eden Oğlak burcunun taşıdığı mükemmellik arayışı, çalışkanlığı, azim ve disiplin anlayışı bu burcun amaçladığı başarıları elde edebilecek olmasının en önemli sağlayıcısı olacaktır. Oğlak burcunun hedefi her daim yüksekler olacaktır. Yukarılara doğru uzanacak olan bir tırmanış Oğlak burcunun hayat görüşünü şekillendiren en temel dürtü halini alacak ve Oğlak burcu kişisel benliğini toplumsal içerikli yansımalar sağlayacak başarılar ile ortaya koyma arayışları içerisinde bulunacaktır.
Bu burç, Sümer mitolojisinde bedeninin üst kısmı bir oğlak alt kısmı ise bir balık şeklinde olarak resmedilmiş olan, okyanusların altında yaşayan ve sahip olduğu bilgeliği insanlığa taşıma amacı ile karaya çıkan akıl, su ve zeka tanrısı olan Enki ile özdeşleştirilir.

Başarılarına duyulan saygı en büyük övünç olacaktır.

Varmayı hedeflediği zirvenin uzun soluk gerektiren yolunun taşıdığı sorumluluğu sabır, kararlılık ve soğukkanlılık ile yüklenecek olan Oğlak burcu, zirveye çıkmanın nasıl bir bedel gerektirdiğini çok iyi bilir. Çalışkanlığı, görev anlayışı, sorumluluk duygusu ve dikkat çekici sabrı ile hareket etme prensibini taşıyan bu burç, kısa vadeli işler ya da planların değil, uzun vadeli işlerin ve planların hedeflendiği bir nitelik gösterecektir. Bir işkolik olarak adlandırılan Oğlak burcu için çok çalışmak, işine odaklanmak, işi hayatının merkezi haline getirmek doğal bir güdü halini alır. Oğlak burcunun elde ettiği başarılarının karşılığında aldığı övgüler ve ödüller kendi benliğinde aradığı onay ihtiyacını giderecektir. Fakat Oğlak burcu başarıları karşısında alçak gönüllülüğünü hep koruyacaktır. Bir Oğlak burcu için en büyük takdir başarılarının saygı görüyor olmasıdır. Kendine olan saygı anlayışı güçlü olan bu burç için başarılarına duyulan saygı en büyük övünç olacaktır.
İyi bir planlama ve iyi bir yönetim becerisine sahip olan Oğlak burcu, işlerin neticelenmesi için bu özelliklerini en üst seviyede kullanmaya dönük disiplinli ve soğukkanlı hareket edecek, kontrolü ve yönetimi elinde tutma arayışı içine girecektir. Pratik zekası ile birleştirdiği planlama, organize etme ve yönetimsel becerileri bu burcun en gelişmiş niteliksel özellikleridir.

Sorumluluk duyduğu işleri için oldukça fazla zaman ayırıyor oluşu Oğlak burcunu sosyal hayattan kopartan, yalnızlaştıran bir unsur halini alabilir. Oğlak burcunun başarı ve çalışma odaklı yönü onu sürekli kontrollü, gerçekçi, temkinli hareket ediyor olma dürtüleri içinde bırakacaktır. Zaman içinde Oğlak burcunun en çok kaçındığı şey, aslında oldukça duygusal olan kişiliğini ortaya koymaya karşı duymaya başladığı korku halini alabilir. Duyguları ile olan bağlantısında sınırlama içine girmek Oğlak burcu için kırılganlığına karşı yapılan bir savunma biçimi halini alır. Oğlak burcunun, içsel bütünlüğünü sağlayabilmesi, kendine, kendi özerkliğine olan güvenini hiçbir dışsal şarta bağlamadan edinebilir olması ile gerçekleşecektir. Satürn yönetiminde bir burç olan Oğlak burcu vücutta dizler, kemikler ve cilt tabakasının temsilcisidir.

Dilâra B. Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: