PLÜTON KOVA BURCUNDA

Plüton, 23 Mart 2023 Perşembe günü Kova burcu ilerleyişine başlıyor ve önümüzdeki yaklaşık 20 yıl boyunca bu burçta hareket edecek. Plüton’un gelecek 20 yıllık süre içerisinde (2023 ve 2024 yıllarında bir süreliğine Oğlak burcuna geri dönüşünü içerse de) gezegenin burç değiştirmesiyle birlikte dünyasal hayat ve tüm varlıklar üzerinde değişen ve kendine özgü enerjisini hissettiren türde yansımaya başlayacak. Bir burçta uzun süre hareket eden en yavaş gezegenlerden biri olan Plüton’un burç değişimiyle ortaya çıkaracağı etkilerde aynı yavaş ilerleyişi gibi, yavaş yavaş dünyaya yansıyacak olabilir ama değişimin çok güçlü ve çok geniş bir sahayı kapsayacağı muhakkak. Yazımın sonunda Plüton’un burçlara geçiş tarihlerini bulabilirsiniz.

Büyük, derin, köklü ve çok güçlü bir enerjiden bahsediyorsak ve orada dönüşümün ayak sesleri varsa Plüton’dan bahsediyoruz demektir. Mitolojinin yeraltı tanrısı Hades astrolojide dönüştürme, yenileme, başkalaştırmanın etkin, güçlü ifadesini taşır. Plüton’un yaratıcılığı dönüştürücülüğüdür. Diğer kolektif etkili gezegenler olan Uranüs ve Neptün gibi Pluto da zihinler üzerinde oluşacak olan üst boyutsal bilincin açığa çıkmasını sağlayan koşulları ifade eder. Pluto bu yaratıcılığını krizler, travmalar, kayıplar, yıkılışlar ile ortaya koyuyor olduğunda bilmemiz gereken dönüşümün ancak bünyenin derin sarsılması sonrasında açığa çıkacak bir güce ihtiyaç duyuyor oluşudur. Kova burcunda Plüton çığır açan enerjisini dünyamız üzerinde yeniden göstermeye hazırlanırken bu geçişin en yakın zaman olarak, daha önce, 1777 – 1798 yılları arasında gerçekleştiğini bilmekte yarar var. Dünya o zamanlar ne türde olayların ön plana çıktığı bir çerçeve taşıyordu diyerek dönüp baktığımızda, Plüton Kova burcunun gelecek geçişlerine de bir nevi benzer ışık tutmuş oluruz.

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789-1799), Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ’ı başlatmasıyla Avrupa ve Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. (Vikipedi)

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 1775–1783 yılları arasında Büyük Britanya ve Kuzey Amerika’daki On Üç Koloni arasında geçen ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulmasıyla sonuçlanan savaştır. Amerikan Devrimi olarak da bilinir. (Vikipedi)

Sanatta Neoklasisizm olarak adlandırılan akım geniş alanda rağbet görmüş ve önemli eserlere ev sahipliği yapmıştır.  Antik Yunan ve Antik Roma dönemine ait tarzların yeniden canlandırılmasıyla ortaya çıkan bir akımdır. (Vikipedi)

Sir William Herschel, Uranüs gezegenini keşfedişi, 1781.

En dikkat çekici ve içinde bulunulan dönemi, geleceğe yönelik şekillendiren gelişmelerin bazılarını vermekte.

Evrensel bir burç olan Kova burcu, kardeşçe sevgiyi, insani olan ve insana dair olanın idealleştirildiği bir ifade taşır. Hümanist bakış açısı insanın biricikliğine, özgürlüğüne, büyüme potansiyeline inanan ve gerektiğini savunan bir yaklaşım barındırır. En basit ama en öz olarak anlamak istediğimizde, Kova burcu geçişi ile Plüton’un özgürlük, bağımsızlık, eşitlikçi davranış modelini dünya üzerine görmeye başlayacağımız kesin. Aykırılık, muhalif olmak, geleneklere -neo- bakış toplum davranışlarını şekillendirecek. Dünya politik, siyasi, sosyal olayları ardında bu renkte davranışlar ve gelişen olayların etkilerini görmek artık çok mümkün.

23 Mart 2023 Kova burcuna geçişi – 11 Haziran 2023 Oğlak burcuna gerileme

21 Ocak 2024 Kova burcuna geçişi – 2 Eylül 2024 Oğlak burcuna gerileme

19 Kasım 2024 Kova burcuna geçiş – 9 Mart 2043 Balık burcuna geçiş

Dilâra Efeoğlu

ASA CAPISAR

Jüpiter Pluto kavuşumu

 

SFPage
Kimi yapılar için sonun başlangıcına işaret eden kavuşum kimi yapılar için ise başlangıca atılan önemli adımlar olarak tarihte kendini gösterecek.
Jüpiter, 5 Nisan Pazar 2020 günü Oğlak burcunda Pluto ile kavuştu. Kavuşum iki gezegenin arasında, biri kısa diğeri daha uzun süreli olan iki döngünün başlangıcını içeriyor.

Jüpiter ve Pluto açısal etkileşimleri dünyasal düzenler üzerinde önemli etkiler açığa çıkaran olaylar ve sonuçlar ile kendini göstermekte.

Kolektif gezegenler olarak tanımlanan, Uranüs, Neptün ve Pluto’nun içinde bulunduğu döngüler, özellikle, toplumsal, sosyal ve nihayetinde global olarak nitelendirebilecek, insanlığı bütünden etkileyen süreçler oluşturmaktalar.

Bir nevi önemli bir başlangıç arefesi yaratmış olan Jüpiter, Pluto kavuşumu, en küçük birimden en büyük birim olarak adlandırabileceğimiz tüm sistem üzerine kurulu yapılar için, var olmak ile yok olmak arasındaki dönüşümlerini şiddetlendirmekte.

Bir dönüşüm içerisinde olduğumuz muhakkak, peki dönüşüm ne istiyor?

Artan yönetimsel kontrol ve yönetimsel güç sağlama ihtiyacı, devletsel yapılar ve yöneticilik içeren faktörlerin tutum ve davranış modellerini etkiliyor olacak. Güç elde etmek, dünya üzerinde yer tutmak amacının genişlemesi ve büyümesi ile karşılaşacağız.

Global olarak, dışa açık olmanın yerine daha içe kapanan toplum modeli ve devlet modeli haline gelen yönetimler ile karşı karşıya kalmak mümkün.

Maddi kaynaklar, parasal yönetimler üzerine ciddi bir sorumluluk yükleyecek olan görünüm, dünya para sistemi, ekonomik sistem, para ekonomisi gibi konularda küresel bir dönüşümün içine girdiğimizin habercisi.

Ekonomik sistemlerde, en küçük birimden en büyük birime kadar, koşullara karşı iyimser bir duruş sergilemek yerine, ciddi, tedbirli, disiplinli ve hatta tutucu bir duruş sergilemenin gerekliliği ile karşı karşıya kalacak gelişmeler beklenebilir.

Süreç, gerçekçi olmaktan uzak kalan iyimserlik yada gerçekçi olmaktan uzak kalan hayalperest yaklaşımlara yer vermeyecek kadar denetim içinde olmayı gerektirecek.
Büyüme trendi yakalamak, parasal olarak da gücü eline almak isteyen devlet ve sistem modelleri ile karşılaşacağız.

Fikirsel ve ideolojik değerler kendini yapılandırmak istedikleri bir enerji ivmesi kazanacaklar.

Toplumsal ideolojiler; kemikleşebilecekleri, yapı oluşturabilecekleri bir düzene kavuşma imkanı bulabilecek.

Yenilikçi yada geleceğe yönelik faydalı ve sosyal tabanlı fikirlerin realize edildiği yapıların da oluşmaya başladığını görebileceğiz.

Bir diğer yandan, yine dünya üzerinde, inançların, fikirlerin yada ideolojilerin oluşturduğu radikal dincilik akımları, radikal ırkçılık akımları gibi yapısal sistemlerinde artmaya başlayacağı bir dönem içine ilerliyor olabiliriz.

Dünya genelinde radikal dinci tarikat ve akımların yada kendi içlerinde bir fikrin, görüşün yada inancın gerektirdiği şekilde yaşamak isteyen grupların büyüyen, organizasyon halini alan çalışmalarına şahit olmak da olası.

Fikirsel, inanaçsal ideolojierin güç halini alması ve kabul ettirilebilir hale getirilmesi mücadeleleri ve bu mücadelenin terörizm içeren davranış biçimleri ile dünyaya yansıtılması olumsuz bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir.

Bunun neticesinde eyleme dönüştürülen hareketlerin ortaya çıkaracağı küçük yapılardan büyük ölçekli yapılara kadar, kendi içinde bir organizasyon geliştirmiş olan birimsel yönetimlerin kendini ifşa etmesi oldukça olası.

Bireysel yada sistemsel olarak yeniden yapılanma içerisine girmenin güçlü sinyallerini aldığımız süreç, gerek kişisel gerek toplumsal olarak, bir organizma olarak düşündüğümüzde, organizma kendine yeni unsurlar sağlamak ile dönüşümünü gerçekleştirmek istemekte.

Baskı ve zorlukların dönüşümü orta çıkarmak üzerine kurulu olduğu üzerine düşünmek süreci çok daha anlaşılır hale getirebilir.

Jüpiter ve Pluto arasındaki kavuşum yıl içinde kendini 3 kez tekrarlıyor olacak. Retro hareketi ile geri gitmeye başalayn Jüpiter, 30 Haziran 2020 ve 13 Kasım 2020 de Pluto ile tekrar kavuşum yapıyor olacak.

Dilâra Başar Efeoğlu

ÖLÜM KAÇINILMAZSA YENİDEN DOĞMAK HİÇ KAÇINILMAZDIR! SATÜRN/PLUTO KAVUŞUMU

6b2cd523856b94e6a46aaf6831fdafea.jpg

 

ÖLÜM KAÇINILMAZSA YENİDEN DOĞMAK HİÇ KAÇINILMAZDIR!

Gökyüzünde, Kronos ve Hades, Karmanın Efendisi ve Ölüler Diyarının Efendisi elele, birlikte ilerlemekteler…

Hani bazen öyle bir şey yaşamışsınızdır ki yaşarken farkına varmadığınız durumun sıradışılığını ancak yaşanıp bittikten sonraki zamanlarda anlarsınız. Sanki karşı koyamadığınız kocaman bir helezonik güç sizi bir yerlere doğru sürüklemiş ve siz kendinizi bir başka yerde ve bir başka bilinçte bulmuşsunuzdur.
Hayatınızda bir şeyler ölmektedir veya ölmemesi için mücadele ettiğiniz bir çok şey şimdi ellerinizden kayıp gidiyordur. Kendinizi güvensiz bir alanda hissetmek ile artık yolun sonuna geldiğinizin ve kontrolün sizden çok daha büyük bir güç tarafından ele geçirildiğini hissettiğiniz zamanlar içinde, hayata teslim olmak ile hayattan korkmak arasında bocalar durursunuz.
İşte içinde bulunduğumuz günler de aynen böylesi bir durumun profilini taşımakta…
Gökyüzünde, Satürn ve Pluto, Kronos ve Hades, Karmanın Efendisi ve Ölüler Diyarının Efendisi elele hareket etmekteler. 10 Ocak Cuma akşam saatlerinde yine bu iki gezegenin baş rolde olduğu bir tutulma bizi beklemekte.
Hem kişisel anlamda hem her birimiz hayatlarımızın farklı alanlarında, bize farklı çehresi ile kendini gösteren çok özel durumlar yaşarken, biraz kafamızı kaldırıp dünyaya baktığımızda bütünsel anlamda da oldukça etkili, önemli zamanlardan geçmekte olduğumuzun en azından biraz olsun sezgisine varabiliriz.
İki gezegenin birbiri etrafında dönmesinin oluşturduğu etki mekanizması tarihe damga vurmuş olayları ile geçmişte yer almakta. Döngü şimdi yerini yeniden tarihe damgasını vuracak olaylar ile kendini gösteriyor ve göstermeye de devam edecek. Dünya yeniden şekillenmeye doğru çok güçlü bir şekilde ilerlemekte olduğu ve dünyanın yeniden şekillenen ayak seslerinin artık çok daha güçlü olarak duyulmaya başladığı bir sürece doğru hızla girdik, hızımız daha da artmakta olacak. Çok yakın zamanda bu konu hakkında sizlere çok önemli bilgi ve gelecek için öneriler veren müthiş bir kitap tavsiyesi paylaşımı yapacağım.
Varılması gereken gerçeklik eskisine yer bırakmayacak şekilde güçlü bir enerji oluştururken, yeniye yer açmak, vaadini doldurmuş olan her türlü düşünce yada davranış kalıplarının çözülmesine izin vermek, yeniden doğmayı göze almak ve en önemlisi güçlü olmayı göze almak yaşadığımız süreçin bize armağanlarını getirecek, unutmamak gerek.

Pluto, Pluto retrosu (23 Nisan – 1 Ekim 2018)

9a3dd82b17224affc6cd19ae6dc66878.jpg

Her tohum toprağın altında dönüşür, toprağın üzerinde filizlenir.

Pluto, 23 Nisan Pazartesi günü retro hareketine başladı. Bu gezegenin ne ifade ettiğini bilmek , retro (geri) harekette olduğu süreçte neyi ifade edeceğini biliyor olabilmek açısından oldukça önem taşır.

Pluto, Pluto retrosu (23 Nİsan-1 Ekim 2018)
Büyük, derin, köklü ve çok güçlü bir enerjiden bahsediyorsak ve orada dönüşümün ayak sesleri varsa Pluto’dan bahsediyoruz demektir. Mitolojinin yeraltı tanrısı Hades (Pluto), astrolojide dönüştürme, yenileme, başkalaştırmanın etkin, güçlü ifadesini taşır. Pluton’un yaratıcılığı dönüştürücülüğüdür. Diğer kolektif etkili gezegenler olan Uranüs ve Neptün gibi Pluto da zihinler üzerinde oluşacak olan üst boyutsal bilincin açığa çıkmasını sağlayan koşulları ifade eder. Pluto bu yaratıcılığını krizler, travmalar, kayıplar, yıkılışlar ile ortaya koyuyor olduğunda bilmemiz gereken dönüşümün ancak bünyenin derin sarsılması sonrasında açığa çıkacak bir güce ihtiyaç duyuyor oluşudur.

2008 yılından bu yana Oğlak burcunda ilerleyişini sürdüren Pluto, bu burcun ifadesinde olan konular üzerinde bilinçaltını, bilinçüstüne çıkaracak etkileri harekete geçirmekte. 2023 yılına değin (Mart 2023) bu burçta kalacak olan Pluto kolektif bir gezegen olarak, kitlesel, toplumsal boyutta, düzen ve sistem prensiplerine ait gerçekleşecek olan büyük dönüşümsel güçlerin oluşumunu ve bu oluşumun devam edecek sürecini göstermekte. Devlet, devletlere ait sistemler, kurumlar, kuruluşlar, büyük ölçekli şirketler, kamusal kurumlar, ekonomi ve finansal konular, toprak, topraksal kaynaklar, inşaat, inşaat sektörü Pluto’nun Oğlak burcu geçişinin oluşturduğu dönüşüm, başkalaşım enerjisinin yoğun ve sarsıcı etkisi altında olan alanlar.

Bizler kendi bünyemizde oluşturmuş olduğumuz kontrol, otorite, statü, görev bilinci, yönetici figürü yaratımları üzerine düşünmeye ve bu güdülerin ortaya koyduğu benliğin değişmeye muhtaç yönleri ile karşılaşmaya hazır olmalıyız. Pluto’nun yeraltı tanrısı olduğunu hatırladığımızda yüzeysel bir etkiden bahsetmediğimizi, köklü dönüşümsel etkilerin başrolde olduğu bir yaratım gücünden bahsettiğimizi anlamaktayız.
Kişiyi iç dünyasına sürükleyebilecek ve iç dünyasının en derinlerine gömülü gizli benliği ile karşılaştırabilecek olan Pluto retrosu, yepyeni bir benliği ortaya çıkarmanın ancak geçmişten kalan tüm tortulardan arınmak, geçmişin gölge etkisinden kurtulmak gerekliliğinin yerine getirilmesi ile sağlanabileceğini ortaya koymakta. Geri hareketinde Pluto, geçmişi arındırmanın, geçmişin tortularından sıyrılmanın, kendi gölgelerin ile karşılaşacak olduğun benliğinin en derinine nüfus etmenin anahtarını taşır. Retro Pluto’nun yaratıcılığı bu anahtarı bilinç altı seviyeden çıkartıp bilinç üstü seviyeye taşıyabilmek ve zihinsel dönüşümü bilinçsel hale getirebilmekte saklıdır. İster gölge yönlere sahip olsun, ister melek saflığına sahip olsun, benliğin derinlerine döndüren ve dönüşümün tamamlanmamış yönlerini arayıp bulan, bilinçaltını açığa çıkaran enerjiler Pluto retrosunun ana odağı olurlar. Oğlak burcunun 21. derecesinden retro hareketini başlatan Pluto yine Oğlak burcunun 18. dercesine kadar gerileyerek sonrasında 1 Ekim günü buradan ileri hareketini başlatmış olacak. Bu dereceler aralığında gezegen yada nokta yerleşimi olan haritalarda temas ettiği gezegen yada noktanın ifade ettiği konular üzerinden gelişebilecek etkisini çok daha belirgin görebilirsiniz.

Pluto’nun retro süreçleri içimize kapandığımız, kendi kendimize yetme gücümüzü keşfe çıktığımız zamanlardır. Dönüşümün gerekliliği ile yüzleşmekten kaçmak, kendi gücüne karşı yabancı olmak kabullenilmemiş ve bastırılmış içsel güç ile birlikte dışarıya öfke ve kızgınlık hisleri olarak yansıyabilir. Oysa dönüşümün nerede ve nasıllığı hakkında bilinç hali geliştirebiliyor olmak ve Pluto’nun yaratıcı unsurunu sezinleyebilmek iyileştirici gücünü görmeyi sağlayabilecektir.

Dilâra Başar Efeoğlu

 

Görsel: Roberto Santo

23 Nisan – 29 Nisan Haftası Gökyüzü Ne Diyor

mani-colorate-intrecciate.jpg

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

23 Nisan Haftası neler getirecek astrolojik olarak baktığımızda, gökyüzünün en ağır hareket eden ve en geniş kitlesel, toplumsal etkileşim yayan gezegenlerinden biri olan Pluto, 23 Nisan günü retro hareketine başlamakta. Kişisel olarak, Pluto retro hareketi sürecini gerek ruhsal gerek fiziksel bütünlüğümüzü yeniden sağlamaya almak, gereken yerde gereken dönüşümlerin yerine getirilebilirliğini elde edebilmek adına değerlendirebilmek Pluto’nun en üst anlamda kullanabilir olmasını sağlayıcı olacaktır. Venüs, 24 Nisan Salı günü İkizler burcu ilerleyişine başlıyor. Bu burca ait nitelikler olan sosyallik, dışa dönüklük, akıl ve mantıksal zihinsel süreç, değişkenlik ve hızlı hareket anlayışını Venüs’ün ifadesinde olan sevgi, ilgi, kurulan bağlar ve ilişkiler üzerine yansıtıyor olacaklar. Bu hafta ekonomik anlamda negatif gelişmelere açık olunan bir dönem, özellikle iş bağlantıları açısından dikkatli ve kontrollü yaklaşımlarda bulunmakta fayda var. 26 Nisan Perşembe günü Mars ve Pluto kavuşumu gerçekleşmekte. İki gezegenin oluşturduğu kavuşumun ne yönde enerjiler açığa çıkarabileceği ve haftanın hangi günlerinin oluşturmak istediğimiz koşullar için bize destek veriyor olduğunu yazının devamında bulabilirsiniz.

Pluto retro hareketine başlıyor, ( 23 Nisan – 2 Ekim 2018 )
Oğlak burcunda ilerleyişini sürdüren Pluto, 23 Nisan günü retro hareketini başlatıyor olacak ve bu gezegenin geri hareketi 2 Ekim gününe kadar sürmekte. Pluto gezegeni haritada temas ettiği noktalarla doğru orantılı olarak kişisel etkiler yaratmakla birlikte bu gezegen, oldukça güçlü toplumsal ve kolektife yönelik oluşturduğu etkiler ile astrolojik olarak gözlemlenmekte. Retro hareketine başlıyor olan Pluto kendine has ve çok güçlü bir enerjinin yoğunlaşan, derinleşen halini almakta olacak. Pluto retro hareketi sürecini kendi gerek ruhsal gerek fiziksel bütünlüğümü yeniden sağlamaya almak, gereken yerde gereken dönüşümlerin yerine getirilebilirliğini elde edebilmek adına değerlendirebilmek Pluto’nun en üst anlamda kullanabilir olmasını sağlayıcı olacaktır. Pluto’nun retro süreçleri içimize kapandığımız, kendi kendimize yetme gücümüzü keşfe çıktığımız zamanlardır. Dönüşümün gerekliliği ile yüzleşmekten kaçmak, kendi gücüne karşı yabancı olmak kabullenilmemiş ve bastırılmış içsel güç ile birlikte dışarıya öfke ve kızgınlık hisleri olarak yansıyabilir. Oysa dönüşümün nerede ve nasıllığı hakkında bilinç hali geliştirebiliyor olmak ve Pluto’nun yaratıcı unsurunu sezinliyebilmek iyileştirici gücünü görmeyi sağlayabilecektir.

Mars, Jüpiter sekstil açısı, 24 Nisan Salı
Mars, Oğlak burcunda ilerlemekte ve bu ilerleyişi esnasında Mars’ın tüm hareket anlayışını otorite kurmak, denetimi sağlayıcı olmak ve hedefleri gerçekleştirebilmek oluşturmakta. Akrep burcunda Jüpiter ise güç ve kontrol sahibi olmaya yönelik artan istek ve ihtiyaçlar ile birlikte gelişen inanç ve düşünce biçimi üzerinde oluşan değişimleri ifade etmekte. İki gezegenin arasında oluşan sekstil açı, bu iki gezegene ait fonksiyon mekanizmaları arasında birlikte hareket etme, birbirini destekleme etkisi yaratmakta olacak. Oluşan açı kendine inanan, güçlü bir mücadele insanını ifade etmekte. İnanç ve isteklerin elde edilmesi adına gerek ruhsal gerek fiziksel gücün kullanımına yönelik bir hareket anlayışını oluşturan açı tüm hafta içi boyunca etkili olacak. Bu yönüyle pozitifsel anlamda değerlendirebilmek ve içimizdeki savaşçı ruhun gücü ile karşılamak mümkün. Bir diğer yönden Jüpiter’in oluşan açı esnasında retro ilerleyişinde oluşu içselleştirilmiş ve çok fazla yoğunlaşmış bir enerjiyi ifade ettiğinden dolayı burada ortaya çıkabilecek davranış biçimi bazı olumsuzluklar taşıyor olabilir. Fazlasıyla hırs ve aşırı kendine güvenin oluşturabileceği hatalar, yanlış zamanda yanlış hareketlerde bulunmak, çok fazla riske açık durmak bu açının oluşturabileceği negatif yaratımlar olabilecektir.

Venüs, İkizler Burcunda, 24 Nisan Salı – 19 Mayıs Cumartesi
Venüs’ün İkizler burcuna geçişi bu burca ait nitelikler olan sosyallik, dışa dönüklük, akıl ve mantıksal zihinsel süreç, değişkenlik ve hızlı hareket anlayışını Venüs’ün ifadesinde olan sevgi, ilgi, kurulan bağlar ve ilişkiler üzerine yansıtıyor olacak. Duyguları akıl ve mantık ile şekillendirme isteği, zihinsel olan daha fazla değer verme, sosyal, aktif ve dışa dönük bir yapı yine İkizler burcunda Venüs’ e has nitelikleri oluşturmakta. Merak ve bilgi arayışına işaret eden görünüm, öğrenmek, çok çeşitli konularda bilgi sahibi olmak, yeni arkadaşlar edinmek, yeni sosyal gruplara katılmak, düşünce, bilgi, fikir paylaşımı yapmak, yeni eğitimlere başlamak adına oldukça verimli bir geçiş oluşturmakta.

Merkür, Satürn kare açısı, 26 Nisan Perşembe
Akılsal, zihinsel fonksiyonların yönetici gezegeni olan Merkür ile somutlaştırma, reel hal oluşturma prensibini taşıyan Satürn kare açı yapmaktalar. Retro hareketleri dolayısıyla bu iki gezegenin arasında 11 Marttan bu yana oluşan 3. açısal görünüm. Satürn’ün gerçeklik, esaslık ve olabilirlik arayan yönleri tüm zihinsel faaliyetler ve iletişimsel anlamda kurulan tüm bağlantılar üzerinde kendini gösteriyor olacak. Bu hafta boyunca, Koç burcunda ilerleyen Merkür’ün ben merkezci, ani, sabırsız, çocuksu, öfkeli ve heyecanlı çıkışlar ile şekillendirdiği düşünceler yada kararlar kolay ilerleme bulamayacaklar. Bir otorite tarafından denetlenme, eleştiri görme, sorgulanma benzeri durumlar ile karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu ifade eden açı, aslında şunu söylüyor; fikrini somut donelerle desteklemeden, sorumluluk ve görev anlayışını tamamlamadan yeni bir fikirle ortaya çıkma ilerleme bulamazsın.
İki gezegenin arasında oluşan sert görünüm, toplum ve siyasi ilişkiler açısından ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara, iletişimsel tabanlı oluşabilecek sorunlar ile ticari sorunlara işaret edebilir. Ekonomik anlamda negatif gelişmelere açık olunan bu dönem özellikle iş bağlantıları açısından dikkatli ve kontrollü yaklaşmakta fayda var.

Mars, Pluto kavuşum, 26 Nisan Perşembe
Ölüler diyarı, Yeraltı Tanrısı Hades (Pluto) ile Savaş Tanrısı Ares (Mars) gökyüzünde kavuşum yapmaktalar.
26 Nisan Perşembe günü Oğlak burcunun 21. derecesi içinde kesinleşecek olan kavuşumun güçlü etkisi tüm hafta boyunca aktif olacak ve diğer haftanın da etkisini sürdüren açılarından biri olacak.
Mars ile Pluto gezegenlerinin kavuşumu bu iki gezegenin fonksiyonlarının bir noktada birleştiğini ifade eder. Oluşan birleşim yüksek potansiyelli ve çok büyük çaplı bir güç demek.
Yeraltının tanrısı Hades (Pluto) yeryüzünün büyüklüğüne eşit olan yeraltı diyarına hükmeden ve tüm yeraltı hazinelerine sahip olan bir tanrı olarak yeryüzüne sadece bir kez, eşi olacak Persephone’yi kaçırmak için olduğu hali ile çıkar. Görünmezlik sağlayan miğferi ve yaşam ve ölüm taşıyan iki uçlu asası ile yeryüzünde onun yüzünü gören çok az kişi vardır. Verdiği sözden asla geri dönmeyişi ile tanınan Hades (Pluto) herkes tarafından korkunç ve insafsız olarak bilmektedir.
Mars, Pluto kavuşumu yüksek irade ve yüksek mücadele gücü getiren, kendini ve isteklerini ortaya koymaktan çekinmeyen bir yapıya işaret eder. Etkin olduğunda kişi yada olayların dilini okumaya çalıştığımızda; güç arayışı, amaç duygusu için aktif mücadele ve kontrolü kaybetme dürtüsünün altında yatan kontrolü ele geçirme dürtüsü ile karşılaşıyor olduğumuzu görebiliriz.
Gizli bir hazine halini almış, gömülü bir güç anlamı taşıyan görünüm, güç, kontrol, kazanma güdüsünün şekillendirmekte olduğu bir hareket anlayışı getirmekte.
Oluşan etki derin anlamda “transformasyon” “dönüşüm” barındırmakta olacak.
Ulaşmak istenilen hedefler üzerine yoğunlaşma arzu
Güç ve cesaret barındıran hareket anlayışı
Kararlı ve soğukkanlı yaklaşım
Kazanmaya, elde etmeye odaklanma
Azim, dayanıklılık ve irade gücü
Başkalaşıma izin verme,
demek olan kavuşumun açığa çıkarmakta olduğu etkiyi pozitifsel yaratımı ile kullanmak, açının taşıdığı dönüşüm enerjisini doğru yere doğru şekilde yönlendirebilmek ile mümkün.
Oluşan enerjisel gücü yıkıcı bir kuvvet haline getirmek, benmerkezci ve aşırılaşmış egosal davranışlar içine girmek, baskıcı, acımasız, manipüle edici, sınırlayıcı, şiddet içeren tutumlar sergilemek ise iki gezegenin oluşturduğu gücün düşük boyutlu algılanışının yol açabileceği yıkıcılık barındıran kullanımına yol açacaktır.

Güneş, Satürn üçgeni, 29 Nisan Pazar
Boğa burcu ilerleyişinde Güneş ve Oğlak burcunda retro ilerleyişini sürdüren Satürn arasında birbirini destekler, uyum ve kolaylık sağlar niteliklere sahip bir görünüm oluşmakta. Açı, bilinçli olarak oluşturulmak istenilen hedefler, belirlenen amaçlar için güçlü bir yapılandırma isteği ve kendine olan inanç, güvenç anlamı taşımakta. Elde etmek istediğimiz koşulları oluşturabilmek, oluşabilecek koşulların bizimle uyumlu olmasını sağlayabilmek için kolaylıklar ve akıcılık oluşabilecek olan görünümün pozitif etkilerini özellikle 26-27-28-29-30 Nisan-1-2 Mayıs günleri değerlendirebiliriz.

Sevgiyle…
Dilâra Başar Efeoğlu

Mars, Pluto Kavuşumu

bc0d769e20dfc4f69bdabc2b4f1e9a2c (1).jpg

Ölüler diyarı, Yeraltı Tanrısı Hades (Pluto) ile Savaş Tanrısı Ares (Mars) gökyüzünde kavuşum yapmaktalar.
26 Nisan Perşembe günü Oğlak burcunun 21. derecesi içinde kesinleşecek olan kavuşumun güçlü etkisi Mars’ın, Pluto’nun enerji alanına girmesi ile birlikte artık oldukça etkin konumunda. Bu oluşmakta olan etki 26 Nisan Perşembe gününe değin fazlalaşan bir ivme çiziyor olacak.
Mars ile Pluto gezegenlerinin kavuşumu bu iki gezegenin fonksiyonlarının bir noktada birleştiğini ifade eder. Oluşan birleşim yüksek potansiyelli ve çok büyük çaplı bir güç demek.
Yeraltının tanrısı Hades (Pluto) yeryüzünün büyüklüğüne eşit olan yeraltı diyarına hükmeden ve tüm yeraltı hazinelerine sahip olan bir tanrı olarak yeryüzüne sadece bir kez, eşi olacak Persephone’yi kaçırmak için olduğu hali ile çıkar. Görünmezlik sağlayan miğferi ve yaşam ve ölüm taşıyan iki uçlu asası ile yeryüzünde onun yüzünü gören çok az kişi vardır. Verdiği sözden asla geri dönmeyişi ile tanınan Hades (Pluto) herkes tarafından korkunç ve insafsız olarak bilmektedir.
Mars, Pluto kavuşumu yüksek irade ve yüksek mücadele gücü getiren, kendini ve isteklerini ortaya koymaktan çekinmeyen bir yapıya işaret eder. Etkin olduğunda kişi yada olayların dilini okumaya çalıştığımızda; güç arayışı, amaç duygusu için aktif mücadele ve kontrolü kaybetme dürtüsünün altında yatan kontrolü ele geçirme dürtüsü ile karşılaşıyor olduğumuzu görebiliriz.

Gizli bir hazine halini almış, gömülü bir güç anlamı taşıyan görünüm, güç, kontrol, kazanma güdüsünün şekillendirmekte olduğu bir hareket anlayışı getirmekte.

Oluşan etki derin anlamda “transformasyon” “dönüşüm” barındırmakta olacak.

Ulaşmak istenilen hedefler üzerine yoğunlaşma arzu
Güç ve cesaret barındıran hareket anlayışı
Kararlı ve soğukkanlı yaklaşım
Kazanmaya, elde etmeye odaklanma
Azim, dayanıklılık ve irade gücü
Başkalaşıma izin verme,
demek olan kavuşumun açığa çıkarmakta olduğu etkiyi pozitifsel yaratımı ile kullanmak, açının taşıdığı dönüşüm enerjisini doğru yere doğru şekilde yönlendirebilmek ile mümkün.
Oluşan enerjisel gücü yıkıcı bir kuvvet haline getirmek, benmerkezci ve aşırılaşmış egosal davranışlar içine girmek, baskıcı, acımasız, manipüle edici, sınırlayıcı, şiddet içeren tutumlar sergilemek ise iki gezegenin oluşturduğu gücün düşük boyutlu algılanışının yol açabileceği yıkıcılık barındıran kullanımına yol açacaktır.

 

 

 

9 – 15 Nisan Haftası Gökyüzü Ne Diyor

low_poly___the_lost_planet_of_love__speed_art_vid__by_skigzdoesart-d7kfdp9.jpg

9 Nisan haftasına astrolojik olarak baktığımızda, Güneş, Pluto karesi güçlü istekler, kazanma güdüsü ve başarı arzusunu yükseltmekte. İsteklerimizi hafife almaya uzak kalmakta zorluk çekecek olabilir, güç peşinde olabiliriz. Diğer kişiler ile olan ilişkilerimize yönelik ihtiyacımız olan uyumu, ortak hareket edebiliyor olmayı sağlamamıza olanak verecek olan Venüs ve Mars üçgen açısı tüm hafta içi boyunca etkisini gösteriyor olacak. Mutlu olmak, sevgiyi paylaşmak ve isteklerimizi elde etmeye yönelik hareket anlayışımızı hayallerimiz, duygularımız şekillendirmekte. Neptün hafta boyunca hem Venüs hem Mars ile şans getirici, fırsatlar sağlayıcı türde bir görünüm sergilemekte. Önümüzdeki Pazartesi ileri hareketine başlayacak olan Merkür için bu son retro haftası olacak. Daha fazlası yazının devamında.

9 – 15 Nisan Haftası Gökyüzü Ne Diyor

Güneş, Pluto kare, 11 Nisan Çarşamba (07:53)
Koç burcunda Güneş ile Oğlak burcunda Pluto arasında gerçekleşecek olan kare açı Çarşamba sabah saatlerinde en etkili derecesine ulaşmakta. Hafta başından bu yana aktifliğini hissettirecek olan açı, istek ve amaç duygusuna odaklanmış olmanın ve ben merkeci bir yapı içinde hareket edebiliyor olabilmenin işaretçisi. Kişisel olarak hırs, kazanma dürtüsü, güç savaşı, başarılı olma arzusu ile hareket etmeye yönelmekte olabileceğiz. Kişisel isteklerimizde hırs, güç ve kazanma tutkusu öne çıkacak olabilir. Aşırılaşmış istekler ve aşırılaşmış kontrol duygusuna karşı dikkatli olmakta fayda var. Toplumsal olarak ve siyasi düzlemde güç ve denetim adına hareket edebiliyor olmanın yaratacağı sert, yıkıcı, öfkeli durumlar gelişebilir.

9c100a746d248dcb51e9499b6e0b956f

Venüs, Mars Üçgen açı, 11 Nisan Çarşamba (09:02)
Venüs ve Mars arasında toprak elementi burçlarda oluşan üçgen açı kişisel olarak isteklerimizi elde etmeye yönelik hareket etme anlayışımıza güven ve denge sağlayıcı enerjiler taşımakta. İkili ilişkiler, ortaklıklar, işbirliklerine yönelik hareketlenme getiren görünüm; Ne istediğimiz konusunda daha dengeli ve kararlı davranabilecek olabileceğimizi göstermekte. Açının etkili olduğu hafta içi boyunca, istediğimiz şeyi elde etmeye yönelik daha uyumlu ve daha yapıcı hareket edebiliyor olmanın getireceği desteği kullanabiliriz. Özellikle ikili ilişkilerimize yönelik ihtiyacımız olan, anlaşma, barış, sorunların güzellikle çözülmesi gibi durumlar adına uyum sağlayıcı olabilir.

c0e95dd2cf2dbf95492194def1763d59

Venüs, Neptün sekstil, 12 Nisan Perşembe (19:26)
Venüs’ün, Neptün ile olan sektil açısı duygusal açıdan çok daha uyuma , anlayışa, inceliğe, düşünceli olmaya yönelik enerjilerin özellikle ikili ilişkilerimize yansıyabilecek olan etkilerine işaret etmekte. Ruhsal olarak kendimizi çok daha sevgi ve şefkat duyguları içinde bulabilir ve bu duyguları karşılıklı kurulmuş olan her türlü dostluk, arkadaşlık, evlilik, işbirlikleri, ortaklıklar gibi beraberliklere pozitifsel olarak yansımış olarak bulabiliriz.

Merkür retrosu bitiyor, 14 Nisan Cumartesi (12:21)
22 Mart Perşembe günü retro hareketine başlayan Merkür, Cumartesi günü ileri hareketi öncesi durağan konumuna geçiyor. Merkür, 16 Nisan Pazartesi (12:21) günü ileri hareketine başlamış olacak ve 13 Mayısa kadar Koç burcunda ilerleyişini sürdürecek. Retro hareketini sonlandıran Merkür’ün Koç burcunda ilerlemeye başlaması iletişim ve karşılıklı kurulan bağlantılar, kontaklar üzerinde hissedilebilir şekilde değişimlere yol açıcı olacaktır. Gerek düşünce biçimimiz, gerek düşüncelerimizi ortaya koyuş biçimimiz bu değişimin en fazla kendini gösterdiği yönlerimizi oluşturuyor olacak. Hızlı düşünmek, hızlı ve ani kararlar verebiliyor olmak, kendini, fikirlerini rahat ve spontane biçimde ifade edebilmek ve fikirlerinin savunuculuğunu yapabiliyor olmak pozitif anlamda fayda getirecek bir kullanım tarzı yaratmak açısından oldukça değerli öte yandan 13 Mayıs’a kadar kapsayan süreç içinde; Heves yada macera isteği ile şekillenen düşünmeden ve sabırsızca verilmiş kararların sonrasında pişman olmak, gerçekten istemeyen durumlar içine girmek söz konusu olabileceğini göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Meydan okuyucu, rekabet yanlısı, cesur, sabırsız, benmerkezci, düşünmeden konuşan, öfkeli, kırıcı, yıkıcı, yazan, çizen türde enerjilerin baskın olabileceği bir iletişim ve kontak kurma dilinin hakim olabileceği durumlara karşı kontrollü ve dikkatli olmak fayda sağlayıcı olacaktır.

Jüpiter, Pluto sekstil, 14 Nisan Cumartesi (12:58)
Pluto ile uyumlu açı yapan Jüpiter henüz retro hareketini sürdürmekte. Jüpiter retro hareketi süreci bir nevi kendi içimize dönmemiz gereken , kendimize, hayatımıza bakmamız, yeni beklentiler, yeni anlamlar, yeni gelişmelere yönelmeden önce varolanı hazmetmiş olmanın, kazanılmış değerler ile bütünleşebilmiş olmanın muhasebesini yapmış olmamız gereken bir zaman dilimine işaret etmekte. Pluto gibi güçlü dönüşümler ile kendini yansıtan bir gezegen ile etkileşime giren Jüpiter bu dönüşümün sağlayıcısı olacak enerjilerin kuvvetli etki alanına girmiş durumda olacak. İnançlarımız, fikirlerimiz hatta idealize etmiş olduğumuz isteklerimiz, ihtiyaçlarımız üzerinde gerçekleştirmek istediğimiz dönüşümün sağlayıcısı olacak durumlar ve bunu bize sağlayacak olan ruhsal bakış ile karşılaşacak olabiliriz.
İki gezegen arasında oluşan görünüm aynı zamanda 16 Nisan Pazartesi günü sabaha karşı (04:57) de Koç burcunda gerçekleşecek olan Yeniay haritasında da aktif konumda. Yeni gelişmeler, yeni oluşumlar içinde olma arzusu ile birlikte, iş bağlantıları, ticari yada finansal bağlantılar açısından destekler nitelikte etkiler de taşımakta. Jüpiter’in retro hareketinde olduğunu unutmamak yeni girişimlere özel dikkat ile yaklaşmak yerinde olur.

visam-haine.jpg

Mars, Neptün sekstil, 14 Nisan Cumartesi (20:27)
“Hayallerinin peşine yalnızca çok cesur insanlar düşebiliyor.” Randy Gage
Oğlak burcunda ilerleyen Mars, Neptün ile 60 derecelik açı yaptığında, hareket etme anlayışımıza hayallerimiz yön vermekte olacaktır. Ruhumuzun gitmek istediği yöne doğru gitmenin cesareti, azmi ve çabasını kolayca yakalayacak olabileceğiz. Cumartesi günü Ay, Balzamik. Duyguların oluşturabileceği aşırı hassaslığın ortaya çıkaracağı yanlış kararlardan ve gerçek olmaktan uzak, yanıltıcı şeyler adına hareket ediyor olmaktan uzak kalmak faydalı olacaktır. Bir gün sonra, Pazar günü gerçekleşecek Yeniay’ın yöneticisi olan Mars bir sonraki haftaya doğru hayallerimizi gerçekleştirmek adına yepyeni girişimlere yönelebilecek olacağımıza işaret etmekte.

Sevgiyle…
Dilâra B. Efeoğlu

 

 

https://www.instagram.com/p/BhRldDkHJQj/?hl=tr&taken-by=dilarabasarefeoglu

 

 

 

19 – 25 Mart haftası Gökyüzü Ne Diyor

 

cropped-cropped-502fadc5b86645c20cf285579e0cdef4c037b04f_hq-kopya25

Yeniay enerjisinin aktif, güdüsel etkileri ile başlayacak olacağımız 19 Mart haftası oldukça dinamik enerjiler barındırmakta. Oğlak burcu yolculuğuna başlayan Mars ile birlikte, hedefe yönelik bir hareket tarzı ile oluşturmuş olduğumuz isteklerimizi elde etmenin güçlü mücadelesini verecek olabiliriz. İlkbaharın gelişini haber veren Güneş’in Koç burcuna geçişi ile birlikte aktif, dışa dönük, daha fazla inisiyatif alabilir olma yönümüz kuvvetlenmekte. Bu hafta Perşembe günü Merkür retro hareketine başlamakta. Önümüzdeki dönem haberleşmeler, bağlantılar, zihinsel faaliyetler için zorlayıcı bir dönem içinde olabileceğiz. Özellikle hafta ortası itibari ile sert, gerilimli, öfke ve agresyon içeren enerjilerin yoğunluğu ön plana çıkmakta olacak. Dinamik enerjilerin hakimiyeti güçlü, güvenli, cesur bir yapı oluşturması yönüyle pozitif olarak kullanılabilecek olacağı gibi gerek kişisel olarak ilişkilerimize yansıyabilecek sorunlara gerek toplumsal boyutta ortaya çıkabilecek agresyonu yüksek durumlara işaret ediyor olabilir nitelikte. Uzun vadeli projelere hazırlıklı olmak, yeni girişimlere yönelik oldukça disiplinli hareket etmek gereken bir döneme girmekteyiz.

19 – 25 Mart haftası Gökyüzü Ne Diyor

Güneş, Kiron kavuşum 19 Mart Pazartesi
İçinde bulunduğu Balık burcunun son derecelerinde hareket eden Güneş, Kiron ile kavuşum yapmakta. Kiron ile kavuşum yapan gezegenler kendi ifadelerinde olan konuları mükemmelleştirme yoluna gitmek ile bağlantılı etkiler ile çalışıyor olabilirler. Kendimizi üzerimize aldığımız sorumluluklarımız konusunda fazlasıyla duyarlı ve hassas hissedecek olabileceğimiz bugün içinde bulunduğumuz durumları değerlendirmeye alabilir ve geçtiğimiz Cumartesi günü Balık burcunda gerçekleşen Yeniay sonrası için yeni bir başlangıç yapmaya çok daha fazla hazır hissedecek olabiliriz.

images (1).jpg

Güneş, Koç burcunda, 20 Mart Salı (19:16)
Güneş, Koç burcu yolculuğuna başlamakta. Güneş’in Koç burcuna geçisi her yıl 21 Mart (yada 20 Mart değişir şekilde) ekinoks günü olarak adlandırılır. Güneş ışınları ekvatora tam 90 derecelik açı ile düşerler ve her iki yarım kürede de gündüz ve gece saatleri eşit olarak yaşanır. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre için günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Kuzey Yarımküre için ilkbaharın başlangıcıdır. Mevsimleri başlatan bir nokta olarak 21 Mart ekinoks günü aynı zamanda Koç burcununda başlangıcını oluşturur. Bir öncü burç olan Koç burcunun en büyük güdüsü başlangıçlar oluşturmaktır. Koç burcu sahip olduğu yüksek enerjiler ile yaşamı başlatan, hayat veren, hayatta kalmayı sağlayan içgüdüler ile hareket ediyor olmanın temel prensibini taşır. Güneş’in bu burçta hareket etmeye başlaması ile birlikte dışa dönük, aktif, dinamik bir doğanın taşıdığı psikolojik sürecin yansımaları ile karşılaşır olacağız.

Merkür, Venüs kavuşum 20 Mart Salı
Koç burcunda kavuşum yapan iki gezegen ateş elementinin enerjik, aktif, öncü, sabırsız, bağımsız olmanın baskın enerjilerini taşıyor. Kişisel olarak daha güvenli ve daha sorgusuzca kendini ifade etme, düşüncelerini, isteklerini, taleplerini dile getirme arzusu ve kolaylığı getirebilecek olan kavuşum aktif, dışa dönük ve biraz da ben merkezci bir yapıyı desteklemekte. Diğer kişiler ile kontak kurmak, iletişime geçmek açısından güçlü dürtüler sağlayabilecek olan açı yeni başlayacak ilişkiler yönünden de etkiler oluşturmakta olabilir. Gerek ortaklıklar, gerek sosyal arkadaşlıklar gerek ikili ilişkiler açısından aktif etkiler getirebilecek olan bu süreçte yeni başlangıçlar oluşturabilmek adına daha dikkatli davranıyor olmanın faydalı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Perşembe günü Merkür durağanlaşıyor ve retro hareketine başlıyor olacak. Bu arada verilmiş olan ani kararlar oluşmuşsa bu kararlardan geri dönme ihtimali yada tam düşünmeden bir başlangıç içine girmiş olma olasılıklarını göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Eğer yinede bu tarihler arasında yeni bir girişim yada yeni bir başlangıç gerçekleştirirsek olursak sonrasında oluşan Merkür retrosu süresince yeni atılımlar yerine yapmış olduğunuz bu atılımı sağlamlaştırma prensibi ile hareket ederek değerlendiriyor olabiliriz.

Mercury_Retro.jpg

Merkür retro hareketine başlıyor, 22 Mart Perşembe
Koç burcunda retroya başlayan Merkür, 16 Nisan gününe kadar retro hareketini sürdürüyor olacak. Merkür retro süreçleri özellikle zihinsel faaliyetleri içeren, haberleşmeler, bağlantılar, öğrenme fonksiyonları üzerinde düzensizlik, zorlanmalar, aksilikler, yanlışlıklar, hatalar yaratıcı olabilir. Zihin olması gereken dışa dönük yapısını kaybederek çok daha fazla içe dönük, kendi düşüncelerini kendine saklayan, diğer kişiler ile uyum sağlamakta zorlanan yada kendi düşüncelerinde aşırı ısrarcı, dışa kapalı tutum içinde bir yapıya bürünecek olabilir. Merkür’ün retro hareketinde olduğu süre içinde yeni girişimler içine girmek, yeni projeler oluşturmak, yeni kararlar almak yerine varolan plan ve projelerin gelişimini sağlamak, elde bekleyen bitmemiş işleri bitirmek açısından değerlendirmek çok daha faydalı olabilecektir. Ani öfke patlamaları, sert, yıkıcı, kırıcı bir iletişim tarzının öne çıkabilecek olduğunu gözönünde bulundurmak, sorun yaratıcı durumlara yol açmamak açısından önemli olabilir, dikkat etmekte fayda var.
22 Mart Perşembe günü Koç burcunun 16. derecesi içinde durağanlaşacak olan Merkür, 24 Mart Cumartesi günü retro hareketine başlamış olacak. Koç burcunun 4. derecesine kadar gerileyecek olan Merkür 16 Nisan günü ileri hareketine geri dönüyor.

84dcf6603ed173a5c98991c57ac79ef0.jpg

Venüs, Pluto kare açısı, 24 Mart Cumartesi
Venüs, Pluto ile kare açı yaptığında diğer kişiler ile olan ilişkierimize yönelik zorlayıcı, stress yaratıcı, gerginlik oluşturucu etkiler ile karşılaşacak olabiliriz. Hafta ortasından bu yana aktif olan açı, Cumartesi günü kesinleşmekte ve aynı gün Güneş ve Mars arasında oluşan kare açı da kesin derecesine varmakta. İlişkiler üzerinde güç arayışı içersine girmek, kendi isteklerinde, arzularında, taleplerinde fazlasıyla ısrarcı olmak, ilişkileri zarara uğratacak, bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yada bu tarz durumlara maruz kalabilmek etkisi getirecek olan enerjilerin yoğun olabileceği bu süreçte, yıkan, koparan, tarzda davranış geliştirmiyor olmaya dikkat etmek önemli görülmekte. Venüs’ün Koç burcunda hareket ettiğini dikkate aldığımızda yönetici gezegeni Mars’ın Güneş ile yapmakta olduğu kare açı ilişkiler üzerinde agresif, hırslı, ısrarcı, tartışmacı yönde eğilim getiren enerjilerin yoğunlaşabileceğine işaret etmekte.

Güneş, Mars kare açısı, 24 Mart Cumartesi
Güneş ve Mars kare açısı, hedeflerimiz, elde etmek istediğimiz şeyler, amaçlarımız için güçlü bir mücadele içine girebilecek olabileceğimize işaret etmekte. Gelecek hedefleri, kariyer hedefleri ile oluşan aktif bir hareket tarzına bürünecek olabilir, isteklerimizi elde etmenin, olmak istediğimiz şeyleri sağlamanın mücedelesine, savaşına girmek zorunda kalacak olabiliriz. Zorlayıcı enerjiler barındıran Güneş ve Mars arasında oluşan görünüm, sert, agresyon, şiddet, öfke içeren enerjiler barındırmakta. Kişisel olarak serinkanlı olabilmek, kontrolü kaybetmeden davranış geliştirebiliyor olmak faydalı olacaktır. 17 Mart Cumartesi günü Oğlak Burcu ilerleyişine başlamış olan Mars, Türkiye natal haritasının ASC ile karşıt açıda ilerlemekte ve yine ülkemiz haritasının ASC derecesine karşıt açı ile ilerlemekte olan Satürn ile kavuşuma yaklaşmakta. 24 Mart Cumartesi günü Güneş ve Mars arasında kesinleşen kare açı, ülkemiz natal haritasının ASC derecesi üzerinde önemli bir gerilim oluşturmakta. Bu ülkemiz için zorlayıcı bir süreç içinde olabileceğimiz anlamı taşımakta.

Sevgiyle….
Dilâra B. Efeoğlu

 

View this post on Instagram

19 Mart Haftası Gökyüzü Ne Diyor Yeniay enerjisinin aktif, güdüsel etkileri ile başlayacak olacağımız 19 Mart haftası oldukça dinamik enerjiler barındırmakta. Oğlak burcu yolculuğuna başlayan Mars ile birlikte, hedefe yönelik bir hareket tarzı ile oluşturmuş olduğumuz isteklerimizi elde etmenin güçlü mücadelesini verecek olabiliriz. İlkbaharın gelişini haber veren Güneş'in Koç burcuna geçişi ile birlikte aktif, dışa dönük, daha fazla inisiyatif alabilir olma yönümüz kuvvetlenmekte. Bu hafta Perşembe günü Merkür retro hareketine başlamakta. Önümüzdeki dönem haberleşmeler, bağlantılar, zihinsel faaliyetler için zorlayıcı bir dönem içinde olabileceğiz. Özellikle hafta ortası itibari ile sert, gerilimli, öfke ve agresyon içeren enerjilerin yoğunluğu ön plana çıkmakta olacak. Dinamik enerjilerin hakimiyeti güçlü, güvenli, cesur bir yapı oluşturması yönüyle pozitif olarak kullanılabilecek olacağı gibi gerek kişisel olarak ilişkilerimize yansıyabilecek sorunlara gerek toplumsal boyutta ortaya çıkabilecek agresyonu yüksek durumlara işaret ediyor olabilir nitelikte. Uzun vadeli projelere hazırlıklı olmak, yeni girişimlere yönelik oldukça disiplinli hareket etmek gereken bir döneme girmekteyiz. Haftaya dair ayrıntılı tüm yorumlarıma profil sayfamda adresi yer alan link ile ulaşabilirsiniz. . . . #astroloji #yıldızlar #kosmos #sonsuzluk #evren #hayat #dünya #zaman #gezegenler #yol #zodyak #farkındalık #haftalıkyorum #mart #koçburcu

A post shared by Dilara Başar Efeoğlu (@dilarabasarefeoglu) on

Pluto ileri hareketine dönüyor

80c69a3c2d4b4c4d68be23e208ab794e.jpg

Her tohum toprağın altında dönüşür, toprağın üzerinde filizlenir.

Büyük, derin, köklü ve çok güçlü bir enerjiden bahsediyorsak ve orada dönüşümün ayak sesleri varsa Pluto’dan bahsediyoruz demektir. Mitolojinin yeraltı tanrısı Hades (Pluto), astrolojide dönüştürme, yenileme, başkalaştırmanın etkin gücünü taşır. Pluto’nun yaratıcılığı dönüştürücülüğüdür. Diğer kolektif etkili gezegenler olan Uranüs ve Neptün gibi Pluto da zihinler üzerinde oluşacak olan üst boyutsal bilincin açığa çıkmasını sağlayan koşulları ifade eder. Pluto bu yaratıcılığını krizler, travmalar, kayıplar, yıkılışlar ile ortaya koyuyor olduğunda bilmemiz gereken dönüşümün ancak bünyenin derin sarsılması sonrasında açığa çıkacak bir güce ihtiyaç duyuyor oluşudur.

2008 yılından bu yana Oğlak burcunda ilerleyişini sürdüren Pluto, bu burcun ifadesinde olan konular üzerinde bilinçaltını, bilinçüstüne çıkaracak etkileri harekete geçirmekte. Sistem ve düzen oluşturma prensibini taşıyan Oğlak burcu, sosyal ve toplumsal düzen kurma, sistem geliştirme ile ilgili bir burçtur. Devlet, devlete ait kurumlar, devletle ilgili sistemler Oğlak burcu yönetiminde olan konulardır. 2023 yılına değin (Mart 2023) bu burçta kalacak olan Pluto kolektif bir gezegen olarak, kitlesel, toplumsal boyutta kendi yönetiminde olan bu konulara ait alanları içine alacak şekilde gerçekleşecek olan büyük dönüşümsel güçlerin oluşumunu göstermekteydi ve Pluto’nun Oğlak burcunda devam eden yolculuğu boyunca devlet, hükümet, büyük ölçekli şirketler, iş hayatı, sosyal ve toplumsal sistemler, kuruluşlar ve toprakla ilgili olabilecek inşaat sektörü, gayrimenkul alanlarında etkisini sürdürmekte olan dönüşümsel oluşum devam sürecini göstermekte olacak.

20 Nisan 2017’den bu yana 5 aydır sürdürdüğü retro hareketini sonlandırmak üzere olan Pluto, 30 Eylül Cumartesi günü ileri hareketine dönmekte. Pluton’un ileri hareketine dönüşü ile birlikte global çerçevede güç odaklı enerjilerin, hakimiyet kurma, yönetme, nüfus etme merkezli hareket etme anlayışının aktif sürece giriyor oluşunun etkilerini yaşamaya başlayacağız.

Kişisel anlamda Pluto retro süreçleri, içimize kapandığımız, kendi kendimize yetme gücümüzü keşfe çıktığımız zamanlardır. Geri harekette olan Pluto, geçmişi arındırmanın, geçmişin tortularından sıyrılmanın, kendi gölgelerin ile karşılaşacak olduğun benliğinin en derinine nüfus etmenin anahtarını taşır. Eğer gerçekten farkındalık geliştirebilmişsek; dönüşümün nerede ve nasıllığı hakkında bilinç hali geliştirebiliyor olmak ve Pluto’nun yaratıcı unsurunu sezinliyebilmek retro Pluto’nun iyileştirici, şifalandırıcı gücünü görmeyi sağlar. İleri hareketine başlayan Pluto ile içsel gücümüzü dışa yansıtmanın güç ve kuvvetini tekrar elde etmiş olabiliriz.

14 Ağustos – 20 Ağustos Haftası Gökyüzü

9bc3d3a404e55e1dfc36913ff6317762 (1)

İlişkiler, aşk, barış, sevgi ve karşılıklı kurulan bağlar açısından zorluklar taşıyan bir hafta içinde olacağımız görülmekte. Duyguları yıpratan unsurlar varolduğu gibi yıkıcı, patlayıcı, yakıcı tepkiler alma-verme içine girebilecek durumlara açıklık sergileyen enerjilerin hakimiyeti de oluşmakta. Duygusal kontrolünü elde tutabiliyor olmak ve kendini hissettirecek olan dönüşümün pozitifsel yönünü ilişkilere, sevgi, birliktelik ve uyum anlayışına taşıyor olabilmek bu hafta için oldukça önemli.

14 Ağustos Pazartesi günü retro ilerleyişine başlıyor olacak. Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, aksiliklere, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine varolanlar üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ticaret, alım satıma ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar vermekten uzak durmak, ticari yönde yanılmalara, karşı dikkatli olmakta fayda var. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, haberleşme sağlayan tüm aygıtlar Merkür’ün yönetiminde olmaları dolayısıyla retro süresince bu tip cihaz ve aletlerde olası bozulmalara karşı dikkatli ve tedbirli olmak fayda getirici olacaktır. Merkür retrosu ile ilgili ayrıntılı yazıyı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/08/10/merkur-retrosu-basliyor/ yazımda bulabilirsiniz.

Gökyüzünde geri harekette olan gezegen sayısı fazla. Merkür, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto ve Kiron da retro hareketindeler. Güneş ve Satürn arasında oluşan ve 14 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde kesinleşmiş dereceye ulaşacak uyumlu açı, gerçekçilik ve yapılandırıcılık taşıyan amaçlar içinde olmak etkisi getirmekte. İçinde olduğu burçta son retro istasyonunda Satürn ile Güneş üçgeni, geçmişin sorumluluklarını almak, gereken disiplini hayatlarımıza taşımak, tamamlamak gereken projeleri tamamlamak, ödevleri yerine getirmek için oldukça uygun bir haftayı göstermekte.

İlişkilere dikkat ! Venüs, Pluto ile karşıt açıya ilerlemekte. Yengeç Burcunda Venüs doğasının duygusal, hissi yönlerini baskın bir biçimde açığa çıkarmakta. Yengeç burcunun duyguları ve hisleri ile hareket eden, koruyucu, kollayıcı, şefkat duyan, besleyen, ilgi gösteren ve aynı zamanda ilgi ve korunma bekleyen, güven arayışında olan yönleri ön planda. Aile, yuva, vatan sevgisi, geçmiş bağlar gibi aidiyet duyguları vurgu kazanmış durumda. Pluto ile karşıtlık yapacak olan Venüs’ün bu açısı 15 Ağustos Salı günü kesinleşiyor. Pazartesi günü de etkili olan bu açı, bahsettiğimiz kavramlar üzerinden yaşanacak dönüşümsel etkiler barındırmakta hafta boyunca etkili olacak ve özellikle ilişkiler üzerinde oldukça aktif olabilir. Oluşabilecek krizlere, kopukluklara, karşıtlıklara zemin hazırlayan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kıskançlık, aşırı sahiplenme, intikamcı hisler yada kincilik sergileme, baskıcı tavırlar ve durumlar yaratıyor olmaktan uzak durmak önemli. Ve Jüpiter, bu karşıtlığın orta noktasına yerleşmiş durumda. İlişkiler üzerinde güç gösterilerine girmek, liderlik ve yöneticilik sergilemek, tutku ve hırs ile oluşturulan istekleri zorlayıcı, ısrar edici ve yıkıcı bir şekilde ortaya koyabilmek demek olan bu açı kalıbının etkili olduğu hafta boyunca diğer kişiler ile olan ilişkilerimize, isteklerimizi nasıl ortaya koyduğumuza, ilişkilerde edindiğimiz tavırlara karşı dikkat etmek faydalı olacaktır.

Haftanın tüm günlerine göre baktığımızda,
14 Ağustos Pazartesi günü, Başak burcunda retro ilerleyişine başlayan Merkür iletişimsel alanlarda oluşabilecek bazı aksilikleri, gecikmeleri ortaya çıkarabilir. Merkür retrosu hakkında ayrıntılı bilgiyi yazının ilk paragrafında bulabilirsiniz. Ay, Boğa burcunda ilerliyor, Aslan burcunu dik açı ile görmekte. Güvenli alan yaratma, rahat koşullar oluşturma arzusu içinde olacağımız bugün, arzu ettiğimiz bu koşulları elde etmenin mücadelesi içine gireceğiz. Duygusal olarak gergin olmak, kendimizi stres altında hissediyor olmak mümkün. Tartışmacı, kavgacı tavırlar içine giriyor olmak yerine, kendi amaç duygumuza yöneliyor olmak, stresimizi , enerjimizi yapıcı yöne kanalize edebiliyor olmak daha fayda sağlayıcı olacaktır. Disiplin ve sorumluluk anlayışımızın yüksek olacağı bugün eldeki işlere kanalize olmak için çok uygun.

15 Ağustos Salı günü, Venüs ve Pluto arasında karşıt açının kesinlik kazandığı bugün özellikle ilişkilere dair dikkat gerekmekte. Oluşan enerji krizlere, kopukluklara, karşıtlıklara zemin hazırlayan durumlara açıklık sergilemekte. Venüs, Pluto arasındaki gergin açı hakkında ayrıntılı bilgiyi yazının ilk paragraflarında bulabilirsiniz. Akşam saatlerine doğru burç değiştiren Ay, İkizler burcuna geçmekte. Konuşmak, haberleşmek, iletişim içine girmek ihtiyacımız ön plana çıkmakta. Duygularımızda bir sabitlik bulmakta zorlanacak olduğumuz 3 gün boyunca, kararsızlık, değişkenlik sergileyen ruh hallerine hazırlıklı olmalıyız.

16 Ağustos Çarşamba günü, İkizler burcunda ilerleyen Ay, retro konumunda olan Merkür ile 90 derecelik açı yapmakta. Merkür’ün, Neptün ile aktif bir karşıtlık içinde ve iki gezegen de retro ilerleyişindeler. Ay’ın bu iki gezegenin orta noktası haline gelişi özellikle bugün için, akıl ve mantık yürütmekte zorluk getirecek, gerçeklerden kopmaya, hayal dünyasına düşmeye, zihinsel bulanıklık yaşamaya sebep olabilir. Duygusal kararlardan uzak durmak, aldatıcı ve yanıltıcı bilgilere, haberlere karşı seçici olmak bugün için oldukça önemli görülmekte. Akşam saatlerinde Ay, Satürn ile karşıtlık yapıyor. Özellikle akşam saatleri ve Perşembe günü duygusal yaralanmalara açık olunan bir zaman dilimini göstermekte, duygularımızı bastırıyor olmak yerine kontrollü ve gerçekçi yaklaşımlar içine girebilir ve kendimizi böylelikle ifade edebiliriz. Mars ve Pluto arasında oluşan görünüm agresifliği yükselten, uzlaşmacı olmaktan yana olmayan, içsel gerilimi arttıran etkiler taşımakta. Davranışlarımıza dışardan bakmaya çalışmak çok daha doğru kararlar ve doğru hamleler yapmamızı sağlayacaktır. Neptün retrosu hakkında ayrıntılı bilgi için https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/06/16/neptun-retrosu/ yazımı okuyabilirsiniz.

17 Ağustos Perşembe günü, Ay ve Satürn arasındaki karşıtlık Kiron apeksli bir görünüm sergilemekte. Duygusal arayışlarımızın, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılığını bulamadığı durumlar içinde olabilir ve kendimizi yara almış olarak hissedebiliriz. Çarşamba gününden süregelen bu etki Perşembe günü akşam saatlerine kadar oldukça aktif. Gerçekçi olmak ile kendini duygulardan yoksun bırakmak arasındaki ince çizgiyi geçiyor olmamaya dikkat etmek gerekmekte. Sorumluluk duygusu ile davranıyor olmak pozitifsel etki yaratırken, abartılan sorumluluk duygusu ve duygulara karşı aşırı kontrolcü olmak negatifsel etki getirecektir. Perşembe akşam saatlerinde Yengeç Burcuna geçiş yapan Ay (19:30), aidiyet ve korunma ihtiyacımızın artışı ile, aile, yuva ile ilgili konulara daha duyarlı yaklaşacak olacağımızı göstermekte.

18 Ağustos Cuma günü, Ay, Yengeç burcunda ilerlemekte. Duyguların ve hislerin ön planda olacağı, hassaslığın, kırılganlığın, alınganlığın artış göstereceği bugün, aile, yuva, sevgi, beslemek, ait olmak, korumak, korunmak, ihtiyacı türünden duygular ve arzular ile yüklü olacağız. Geçmişe duyulan özlemin artışı, duygusal güvence arayışı ilişkilerimizi ve isteklerimizi şekillendirecek unsurlar olabilecek. Jüpiter’in ve Pluto’nun işin içinde olduğu görünüm, yoğun duyguların ortaya çıkaracak olabileceği duygusal patlamalara, yakıcı, yıkıcı reaksiyonlara karşı daha tedbirli ve kontrollü olmanın gerekliliğine işaret etmekte.

19 Ağustos Cumartesi günü, Cuma gününün etkisi bugün de sürmekte olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Venüs ile kavuşum yapmakta olan Ay, sevgi ve uyum arayışı içinde olmak, uzlaşma yanlısı tavırlar sergilemek, duygusal paylaşımlar ve duygusal bağlar kurmak isteği içinde olabileceğimizi göstermekte.

20 Ağustos Pazar günü, Ay balzamik fazında. Yeni bir döngünün başlaması öncesinde bazı şeyleri oluruna bırakma, geçmişi kabullenme, yeniden başlama psikolojini üzerimizde hissetmeye başlayabiliriz. Güdüsel olarak geleceğe odaklanma içine girecek olduğumuz Pazar günü Ay, Aslan burcunda hareket etmekte ve 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 21:30:06’da Tam Güneş Tutulması meydana gelecek. Aslan Burcunun 28. derecesi içerisinde gerçekleşecek olan tutulma güçlü etkiler barındırmakta. Gökyüzünde eril enerjilerin yoğunluğu söz konusu, bu durum aktiflik, canlılık, istek, çaba, rekabet ve meydan okuma duygusunu kuvvetlendirerek açığa çıkarmakta olacak.

Sevgiyle kalın…

Dilâra B.Efeoğlu

31 Temmuz – 6 Ağustos Haftası Gökyüzü

 

61892ff0e609b53b24d6367808e30621

31 Temmuz – 6 Ağustos Haftası Gökyüzü

31 Temmuz Pazartesi günü Venüs burç değiştiriyor. İkizler burcundan Yengeç burcuna geçiş yapan Venüs bu burçta doğasının duygusal, hissi yönlerini baskın bir biçimde açığa çıkaracaktır. İçinde bulunacağımız dönem, ilişkiler, karşılıklı kurulan bağlar ve sevgi alışverişine ait konular üzerinde Yengeç burcunun, duyguları ve hisleri ile hareket eden, koruyucu, kollayıcı, şefkat duyan, besleyen, ilgi gösteren ve aynı zamanda ilgi bekleyen yönleri ön planda olacak. Venüs’ün Yengeç burcunda hareket ediyor oluşu, aile, yuva, vatan sevgisi, geçmiş bağlar gibi aidiyet duygularına vurgu yapmakta. Pluto ile burç bazında karşıtlık içinde ilerleyecek olan Venüs, bu kavramlar üzerinde yaşanacak dönüşümsel etkiler barındıran, krizlere, kopukluklara, oluşabilecek karşıtlıklara açıklık sergilemekte olacak. 26 Ağustos Cumartesi günü Aslan burcuna geçene değin Venüs, Yengeç burcunda yolculuğunu sürdürecek.

Gökyüzünde Jüpiter ve Pluto birbirleri ile kare açıya yaklaşmaktalar. Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter ile retro ilerleyişini sürdüren Pluto arasında, 4 Ağustos günü kesinleşmiş derece gelecek olan kare açı (21:06) iki gezeninde yavaş hareket etmesi ile etkisini uzun süredir hissettirmekte. Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter bu burçta kavramsal olarak, eşitlik, adalet, denge, uyum, huzur ve ilkeli düzen arayışının öne çıkacak olduğunun işaretçisi . Oğlak burcunda ve retro ilerleyişinde olan Pluto ile yaklaşan kare açısı, iki gezegenin arasında son kapanan kare açı olması dolayısıyla tüm bu prensipler üzerinde etkili olacak aktif bir dönemin göstermekte. Global olarak inançsal ve yargısal sistemler üzerinden ortaya çıkabilecek olan kriz etkisi taşıyan olay ve gelişmelere açık bir süreç içinde olduğumuz görülmekte. Jüpiter, Pluto arasında oluşan kare açının daha geniş etkilerini https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/21/jupiter-pluto-dongusu-son-kare-fazinda/ yazımda bulabilirsiniz.

Pazartesi günü, Ay’ın, Neptün ile olan üçgen açısı saat (06:28) kesinleşiyor. Akrep burcunda ilerleyen Ay’ın, Neptün ile oluşan üçgen açısı, duyguların derinlik ve yoğunluk kazanıyor oluşunun, artan hayal gücünün ve duyarlılığın işaretçisi. Ay, Neptün açıları güçlü sezgisellik taşırlar, şefkat ve merhamet duygularını ön plana çıkaracak olan açı, sanatsal, ilhamsal yaratıcılıkları da beslemekte. Artan duygusal yoğunluk içinde gerçeklerden kopmuş , kendini feda eden, olaylar içinde kurban yada kurtarıcı rolüne bürünen türde davranışlar içine giriyor olmamaya karşı dikkat etmekte fayda var.

Salı günü, Akrep burcunun son derecelerinde ilerleyen Ay bu burç geçişini tamamlamadan hemen öncesinde Kiron ile üçgen açı yapıyor olacak (11:28). Retro hareketini sürdüren Kiron ile Ay’ın üçgen açısı, geçmişten gelen ve bizde duygusal iz bırakmış yaralarımızı dönüştürebileceğimiz, iyileştirme fırsatı yakalayabileceğimiz bir gün içinde olacağımızı göstermekte. Akşamüstü saatlerinde Ay, Yay burcuna geçiyor (15:01). Ay’ın Yay burcuna geçişi ile birlikte duygu dünyamız heyecan, hareket, coşku kazanıyor olacak. Artan bağımsızlık ihtiyacı ile birlikte davranış ve kararlarımızda inançların, idealize edilmiş fikir ve görüşlerin etkisi ön plana çıkacak. Ay’ın, Salı günü oluşmaya başlayan Güneş ve Mars ile üçgen açısı, isteklerin, amaçların gerçekleştirilmesi yönünde olumlu bir görünüm çizmekte. Gerek fiziken gerek duygusal olarak cesaret, atılganlık, girişkenlik gerektiren işler, durumlar için bugünün ve Çarşamba gününün pozitif etkisinden faydalanabiliriz.

Çarşamba günü, Sabah saatlerinde Ay, Mars üçgeni kesinleşiyor. Cesaret ve hareket güdümüzü kuvvetlendirecek olan bu açının etkisini pozitifsel olarak kullanabilmek fayda sağlayıcı olacaktır. Sabah saatlerinde Ay’ın Merkür ile olan kare açısının aktif oluşunu dikkate almak, sabırsızlık, patavatsızlık, agresiflik içeren türde bir iletişim dili kullanmıyor olmaya dikkat ediyor olmak önemli. Düşüncesizce alınan kararlardan ve yine düşüncesizce yapılacak konuşmalardan sakınmakta fayda var.

3 Ağustos Perşembe günü, Yay burcunda ilerleyişini sürdüren Ay’ın Jüpiter ile kontağı iyimserlik ve uyum arayışı içinde olduğumuzu göstermekte. İnançlar ile şekillenen duygular ve davranışların ön planda olacağı Perşembe günü gerçekleşecek olan Ay, Satürn kavuşumu ile birlikte, ciddi ve gerçekçi yaklaşımlar ve yeni yapılandırmalar arayışı içinde olunacak bir güne işaret etmekte. Pluto ile kare açı yapan Jüpiter, Satürn ve Ay kavuşu ile uyumlu yapmakta. Güçlü ve tutkulu inançların, görüşlerin, fikirlerin, ideallerin hayata geçirilmesi adına oldukça yüksek dürtüler barındıran Perşembe ve Cuma günü, toplumsal boyutta ortaya çıkabilecek krizlere, gerilimlere, stres yaratmaya dönük olaylara karşı farkındalık içinde olmak gerekmekte.

4 Ağustos Cuma günü, Ay, Oğlak burcuna geçiyor (04:00). Kuvvetlenen gerçekçi bakış açısı ile birlikte artan sorumluluk ve görev bilincimizi abartıyor olduğumuzda bizi duygu dünyamızdan kopartacak hale gelebilir. Ay ve Venüs arasında oluşan karşıtlık saat 12:26 ‘da kesinleşiyor. Duygusal olarak ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı hissi içinde olabilir, arzu ettiğimiz sevgi ve ilgi için yetersizlik hissediyor olabiliriz.
Saat 21:06’da Jüpiter, Pluto kare açısı kesinleşmekte. İnançsal ve yargısal sistemler üzerinden ortaya çıkabilecek olan kriz etkisi taşıyan gelişmelere, olaylara açıklık sergileyen bir süreç içinde olduğumuz bu dönem toplumsal oluşabilecek olaylara karşı dikkatli olmakta fayda var. Jüpiter, Pluto kare açısı için , https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/21/jupiter-pluto-dongusu-son-kare-fazinda/ okuyabilirsiniz.

5 Ağustos Cumartesi günü, Oğlak burcunda Ay, Pluto ile kavuşum yapmakta. Jüpiter, Pluto karesininde etkilerinin gökyüzüne hakim olduğu Cumartesi günü, Ay’ın, Pluto ile kavuşumu olaylar üzerinde kontrolcü, denetimi elinde tutmak isteyen, güç peşinde olan, kendi doğrularında ısrarcılık sergileyen türde enerjilerin aktifliği sert tepkiler barındıran olaylara sebebiyet verebilir.

6 Ağustos Pazar günü, Yarın (Pazartesi günü) akşam saatlerinde Kova burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Pazar günü Ay’ın ışığı dolunay öncesi en yüksek halini almakta. Oğlak burcunda ilerleyişine devam eden Ay, Uranüs ile kare açı yapıyor. Bir yere ait olmak, bağlı olmak ile özgür olmak, bağımsız olmak arasında çelişkiye düşebilecek olduğumuz Pazar günü, artan değişim arzusu ve kolay heyecana kapılabiliyor olma etkileri ile duygusal dalgalanmalar ve huzursuzluk hissediyor olabileceğiz. Ay öğleden sonra saat 15:16 dolaylarından Kova burcuna geçmekte. Kova Burcunda Ay artan özgürlük ve bireycilik arayışını çok daha fazla öne çıkaracaktır. Toplumsal ve grupsal amaçların oluşturduğu duygular ve olayları açığa çıkaracak olan bir döneme girdiğimiz Pazar günü sonrasında, 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen Ay tutulması ile ilgili ayrıntılı yazımı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/27/kova-burcunda-ay-tutulmasi-donusumun-anahtari/ okuyabilirsiniz.

Sevgiyle kalın

Dilâra B.Efeoğlu

 

 

24 Temmuz – 30 Temmuz Haftası Gökyüzü

Kosmos,Zamanda Yolculuk
24 Temmuz haftasına hafta sonu (Pazar günü) Aslan Burcunda gerçekleşmiş olan Yeniay’ın, geleceğe odaklı, dışa dönük güçlü enerjisi ile başlamaktayız.

Güneş ve Mars’ın kavuşum açısı gökyüzünde aktif konumda. Perşembe günü kesinleşmiş dereceye gelecek olan kavuşum, yükselen enerjiyi ifade etmekte. Kavuşumun yarattığı yüksek enerji ile Yeniay’ın güdüsel olarak arttırdığı hareket ve eylem arzusunun birleşiyor oluşu fiziksel ve ruhsal büyük bir enerjiyi açığa çıkarmakta. Doğru kanalize edildiğinde kavuşumun açığa çıkardığı cesaret, güç ve azim faktörleri olaylara ivme kazandırmak için oldukça verimli enerjisel alan sağlamaktalar. Diğer taraftan Güneş, Mars kavuşumu isyankar, uzlaşma yanlısı olmayan, dikbaşlı, kendi doğrusunda ısrar eden, baskıcılık sergileyen türde enerjileri de açığa çıkartmakta. Eylemsellik ve agresiflik içeren türde davranışlara hazır bir zemin içinde olduğumuzu ifade etmekte.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkisini aktifleştirmiş olan bir diğer gökyüzüsel konum Venüs ve Satürn arasında oluşmakta olan karşıtlık açısı. Retro ilerleyişinde olan Satürn, içsel sorgular ve geçmişin hesaplaşması ile yeniden şekillendirmekte olan hayatlarımızı şimdi Venüs ile karşıt açıya gelerek, sevgi ve değer üzerine oluşturulacak sorgulamalar içerisine almakta. Özellikle ilişkiler üzerine yansıyabilecek olan karşıtlığın etkisi Satürn’ün taşıdığı gerçekler ile yüzleşme ilkesini taşımakta. Geçmişin etkilerini barındıran olaylar, kişiler ve duygular ile karşılaşma olasılığımızın yüksek olacağı bu dönem, gerek kendimize gerek ilişkilerimize yönelen bakış açımız sevgi ve aradığımız değer anlayışının üzerine odaklanıyor olacak. Bu açı hakkında ayrıntılı yorumuma https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/21/sevgi-ve-deger-anlayisimiz-sorgulaniyor/  linki ile ulaşabilirsiniz.

Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter ile Oğlak burcunda retro hareketini sürdüren Pluto arasında yaklaşan kare açı, iki gezegeninde yavaş hareket ediyor oluşu ile etkisini geniş bir döneme yaymakta. Geçtiğimiz haftada aktif olan açının etkilerini içinde bulunacağımız 24 Temmuz haftası çok daha fazla hissetmeye başlayacağız. Jüpiter, Pluto kare açısı 3 Ağustos Perşembe günü kesinleşmiş derecesine ulaşacak. Bu iki gezegenin oluşturduğu kare açının dönemsel önemli etkileri hakkında yazımı https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/07/21/jupiter-pluto-dongusu-son-kare-fazinda/ adresinden okuyabilirsiniz.

Pazartesi günü, Aslan burcunda ilerleyişini sürdüren Ay, kendimizi güçlü, enerjik ve yeniliklere açık hissedeceğimizin göstergesi. Gerçekleştirmek istediğimiz amaçlarımız doğrultusunda, artan güven duygumuz ile birlikte hedeflerimize, isteklerimize odaklanıyor olacağız. Geleceğe yönelik planlara, yeni alacak olduğumuz kararlara doğru yükselen amaç duygumuz bu hafta içinde oldukça ön plana çıkıyor.
27 Temmuz Perşembe günü kesinleşecek olan Güneş, Mars kavuşumunun (02:55) etkileri gökyüzünde aktif. Artan fiziksel enerjimiz ile birlikte, ne istediğini bilen, isteklerini kararlılıkla elde etmenin cesaret ve azmine sahip olan türde enerjilerin yükselişi, mücadele ve gayret duygumuzu arttırmakta. Hedeflerimizi gerçekleştirme gayret ve çabası içinde pozitifsel sonuçlara ulaşabilmek için öfkeli, sabırsız, kontrolsüz hareket etmek yerine, kararlı, inisiyatif sahibi ve cesaret içeren tarzda hareket ediyor olmak fayda getirici olacaktır.

Salı günü, Aslan burcunun son derecelerinde olan Ay, Satürn ve Uranüs ile büyük üçgen oluşturmaktalar. Uyumlu enerjilerin akışını ifade eden büyük üçgen, yeni başlangıçlara açıklık sağlayan enerjileri yansıtmakta. Değişime hazır ve istekli olmayı ifade eden açılar, değişimin kolayca hayatlarımıza akacak olabileceğinin de göstergesi. Satürn’ün retro konumunda oluşunu gözden kaçırmamak ve geleceğe ait planlarda gerçekçilik, kalıcılık ve sürdürebilirlik arıyor olmak oldukça önemli görülmekte. Yeniay ile birlikte geleceğe yönelik atacağımız adımlarda bu kriterleri iyi değerlendirmeye almak önemli dikkat gerektirmekte.
Akşam saatlerinde kesinleşecek olan Venüs, Satürn karşıtlığı (18:00), özellikle ilişkiler üzerinde oluşabilecek sorunlara işaret etmekte. Hafta sonundan itibaren etkisini hissettirmeye başlayan açı, sevgi ve değer anlayışımızı sorgulayabileceğimiz bir süreç içinde, ilişkiler üzerinde oluşabilecek bazı sorunlara işaret etmekte. Açıyı dispozitörü ile birlikte değerlendirdiğimizde, ilişkilere ait tutumlarımızda ilişkinin kontrolünü tek taraflı olarak elde tutma güdüsü içinde olmak fazla talepkar olmak gibi baskın tavırların getirebileceği sorunların ilişkiye yansıyor oluşu ile karşılaşabiliriz.

Çarşamba günü, Merkür burç değiştiriyor. Yöneticisi olduğu Başak burcuna geçiş yapan Merkür bu burçta zihinsel ve iletişimsel yönünü kendi doğasına uygun olarak rahatça ortaya koyacaktır. Merkür, Başak burcunda iken, somut, gerçekçi, analizci bir zihinsel yapıyı çizer. Aslan burcunda ortaya koyduğu kendine güvenen, ateşli, coşkulu söylevlerin, iletişim tarzının yerini, temkinli, detaycı, sabırlı bir yapıya bırakacaktır. Ay’ın da Başak burcunda ilerleyeceği Perşembe akşam saatlerine kadar, duygusal olarak kendimizi huzursuz, güvensiz ve kararsız hissedecek olabiliriz. Bu burcun ayrıntıcılık ve analizcilik güdüsünü ile mükemmelliyetçilik duygularına sürüklenecek olabilir ve gerek kendimize gerek etrafımızda gelişen olaylara karşı fazlaca güvensiz ve eleştirel kalacak olabiliriz.

Perşembe günü, Güneş ve Mars kavuşumu ile başlayan gün, enerjik, aktif ve bireyselliği öne çıkaran etkileri ön plana taşımakta. Tüm hafta aktif olan Güneş, Mars kavuşumu girişimci, cesaretli, kendinden emin türde yoğunluk taşıyan bir yapı çizmekte. Ay’ın hilâl fazına geçişi ile hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirme duygularımızın güdüsel yönünü çok daha rahat bir şekilde kontrol altına alabilir ve daha akılsal kararlar ve tutumlar içinde olabiliriz. Kararlarımızı gözden geçirmek ve uygulama koymak adına değerlendirilebilecek bir gün. Akşam saatlerinde (18:38) Ay, Terazi burcuna geçiyor. Terazi burcunun ana ilkesi uyum’dur. Pazar günü sabah erken saatlerine kadar bu burçta hareket edecek olan Ay, uzlaşma ve uzlaştırmacı bir yapı çizmeye yönelik duygular içinde olacağımızın göstergesi.

Cuma günü, Ay, Jüpiter ile kavuşuma doğru ilerlemekte. Terazi burcunda hareket eden Jüpiter, bu burçta adalet, eşitlik, ilkeli düzen arayışı içinde olma duygularını öne çıkarmakta ve büyütüp, genişletmekte. Ay’ın Jüpiter ile yaklaşan kavuşumu, adalet, düzen, özgürlük, eşitlik yönünde artan duygusal arayış ve ihtiyaçlarımızın yoğunlaşacağı bir zaman dilimi içinde olacağımızı anlatmakta. Cuma gece yarısı sonrasında (01:34) Ay, Jüpiter kavuşumu kesinleşmiş dereceye gelecek. Ay, toplumun genelini, halkı ve daha ağırlıklı olarak toplumda kadın figürleri sembolize eder. Huzur, adalet ve güven ihtiyacı içinde olduğumuzu gösteren kavuşum toplumsal olarak da artan bir şekilde uyum ve denge arayışı içinde olduğumuzun ifadesi.

Cumartesi günü, (01:34) Ay, Jüpiter kavuşumundan kısa bir süre sonra Uranüs ile karşıtlığa doğru gitmekte. Bu açının yarattığı etkiler ile şekillenecek olan Cumartesi günü, özgürlük, eşitlik, yenilik, bağımsızlık ihtiyacımızın arttığı ve içinde bulduğumuz şartlara karşı geliştirilebilecek olduğumuz, değişimci, isyankar, yenilikçi, bakış açısının göstergesi. Duygusal istikrar sağlamakta zorlayabilecek olan açının etkisi Pazar gününe değin sürüyor olacak.

Pazar günü, Ay, Akrep burcuna geçiyor (03:23). Ay bu burçta iken duygular derinleşir ve yoğunlaşır. İçe kapanıklık sergileyen Akrep burcundaki Ay, Pazar gün boyunca, Güneş ve Mars kavuşumu ile kare açı yapıyor olacak. İçselleştirilmiş, bastırılmış duyguların ortaya çıkaracağı gerilim ve krizlere açık olabiliriz. Duygusal reflekslerimizi kontrol etmekte zorlanabileceğimiz, öfkeli ve sinirli bir yapı çizecek olduğumuz bugün yıkıcı, zarar getirebilecek olabilecek ani karar ve davranışlara düşüyor olmamaya karşı dikkatli olmakta fayda var. Öfke kontrolünü elde tutabiliyor olmak ve cesaret, kendine güven duygusunu dengeli kullanabiliyor olmak önemli görülmekte.

Sevgiyle kalın…

Dilâra B.Efeoğlu

Jüpiter-Pluto Döngüsü Son Kare Fazında

JüpiterDesktop50.jpg

Global düzeyde inançsal ve yargısal sistemler üzerinden ortaya çıkabilecek olan kriz etkisi yaratan gelişmelere açıklık sergileyen bir süreç içindeyiz. İdeolojik düşünceler ile üstünlük kurma peşinde olmaya yönelik etkilerin oluşturacağı güçler, güç çekişmelerine, çatışmalara, savaşlara meydan vermekte.

Gökyüzünde Jüpiter ve Pluto birbirleri ile kare açıya yaklaşmaktalar. Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter ile retro ilerleyişini sürdüren Pluto arasında, 3 Ağustos günü kesinleşmiş derece gelecek olan kare açı, iki gezenin de yavaş hareket etmesi ile etkisini uzun süreye yaymakta.
Jüpiter ve Pluto arasında oluşan açılar büyük bir güç ile ilişkilendirilir. Jüpiter’in büyüten, çoğaltan, genişleten etkisi, Pluto’nun taşıdığı sınırsız güç ile birleştiğinde gezegenlerin açığa çıkardığı enerji muazzam bir güç halini almakta. Oluşmakta olan büyük, muazzam güç, iki gezegenin birbirleri ile açıya yaklaştıkları dönemler çok daha fazla hissedilir etkiler açığa çıkarırlar.
Jüpiter ve Pluto’nun 2007 yılının Aralık ayında Yay burcunda yaptıkları kavuşum ile başlayan döngü, Jüpiter’in ifadesinde olan inançsal ve yargısal tabanlı tüm sistemlerin üzerinde Pluto’nun ifadesi olan dönüşümsel gücün çalışmaya başlamakta olduğunun göstergesiydi.
Döngü sonuna kadar, Pluto’nun dönüştürücü etkisi, kendisini tüm yoğunluğu ile bu sistemler kanalıyla ortaya koymakta olacaktı. Pluto’nun prensibi değişimin gerekli olduğu tüm yerlerde değişimi gerçekleştirecek unsurları açığa çıkartmaktır. Pluto değişim yaratırken sarsar, kriz yaratır, tahrip eder, gizlenir, gizli olanı yüzeye çıkarır ve zayıf olan unsuru yok eder. Pluto ile açığa çıkan süreç zihinsel dönüşümü sağlamaya yönelik çalışmaktadır.
Şimdi içinde bulunduğumuz günlerde Jüpiter ve Pluto’nun son kapanan kare açısı yaklaşmakta. Terazi burcunda ilerleyen Jüpiter bu burçta kavramsal olarak, eşitlik, adalet, denge, uyum, huzur ve ilkeli düzen arayışının öne çıkacak olduğunun işaretçisi. Jüpiter’in prensipler oluşturma güdüsü, Terazi burcunda eşitlik, adalet, hak, hukuk üzerine oluşmuş ve oluşturulmak istenilen prensiplere yönelmiş durumda. Oğlak burcunda ve retro ilerleyişinde olan Pluto ile yaklaşan kare açısı, iki gezegenin arasında son kapanan kare açı olması dolayısıyla tüm bu prensipler üzerinde etkili olacak aktif bir dönem içinde olacağımızın işaretçisi. İnançsal ve yargısal sistemler üzerinden ortaya çıkabilecek olan kriz etkisi taşıyan gelişmelere açıklık sergileyen bir süreç içinde olduğumuz görülmekte.

Dilâra B.Efeoğlu

3 Temmuz-10 Temmuz Haftası

a805b677f4e875074c380baab274fcc0

Kendi içimizde saklı duran güç arzusu ve güç korkusu ile yüzleşiyor olmaya hazır olmamız gereken bir hafta içerisinde olacağız.

İçinde bulunduğumuz 3 Temmuz-10 Temmuz haftası günleri astrolojik olarak zorlu enerjiler altında olacağız. Mars’ın Pluto ile olan karşıtlığı ile başlayan hafta içerisinde, Mars ile kavuşuma doğru ilerleyen Güneş, Pluto ile yapacağı karşıtlığa yaklaşmakta. 9 Temmuz günü Oğlak burcunda oluşacak olan Dolunay oldukça etkili gezegen dizilimi görünümleri sergilemekte. Dolunay zamanlarının bir karşıtlık ilkesi taşıdığını ve açığa çıkan, net olarak görülmeye dönük , kendini en belirgin şekli ile farkettirmeye başlayan olaylar ve gelişmelere yatkınlık sergilediğini düşündüğümüzde içinde bulunacağımız haftabaşı itibari ile yeni gelişmelere açık bir süreçte olduğumuzu söyleyebiliriz. Gergin, zorlu, çatışmacı, riske ve tehlikeye açık enerjilerin hakimiyetinin ön plana çıkacağı bu hafta içinde, iradeyi doğru yönlendirebiliyor olmak, düşünmeden harekete geçmiyor olmak, artan fiziksel gücü doğru kanalize edebiliyor olmak oldukça önemli. Kendi içimizde saklı duran güç arzusu ve güç korkusu ile yüzleşiyor olmaya hazır olmamız gereken bir hafta içerisinde olacağız. Güç kavramı üzerine düşünmek, güçlü olmanın aslında bizim için ne demek olduğunu, gücün bize ne ifade ettiğini kendi zihnimizde çözümlemeye çalışmak oldukça önemli. Gerek kendimizin sergiliyor olduğu gerek kendimiz üzerinde oluşmasını kabul ettiğimiz, izin verdiğimiz bize hakim olan güç kavramlarına çok daha farkındalıklı ve gerçekçi bakış açısı ile bakmamız gereken bir süreç içindeyiz. Bizlere bir ayna görevi görebilecek şekilde gelişen durum ve olaylardan farkındalık kazanarak çıkabiliyor olmak ile oluşacak olan enerjileri bir farkındalık yaratma modeline çevirmek mümkün.

https://www.instagram.com/dilarabasarefeoglu

 

Mars – Pluto karşıtlığı, 2 Temmuz Pazar

 

4be51a20fc6653f58d45a7d8e099b878 - Copy

Oluşmakta olan oldukça zorlu bir enerjiyi ifade eden Mars – Pluto karşıtlığı, istekleri elde etmenin güçlü mücadelesi içine girebilecek olmanın göstergesi ve istekleri elde etmeye yönelik girişimlerin açığa çıkardığı şiddetli, yıkıcı, zorlayıcı hareketler ile karşılaşabiliyor olmak bu açının işaret ettiği konular.

Mars’ın Yengeç burcunda ilerleyişi istekleri elde etme güdülerinin duyguların kontrolünde bir hareket anlayışı taşıdığını gösterir. Harekete geçme anlayışının ana kaynağını savunma, koruma, sahip çıkma dürtüleri şekillendirir. Mars, Yengeç burcunda kendi ifadesinde olan eylemsel dürtülerini, aktif, dışa dönük olarak kullanmaktan uzaklaşarak, savunmaya yönelik , edilgenleşmiş bir boyutta kullanma tarzı yaratabilecek olduğundan, dışa olay bazlı yansımayacak olabilen enerjiler, içsel krizler yaratma, pasif eylemlere dönüşme halini alabilecektir. Ülkemiz natal haritasının 1-7 aksı üzerinde gerçekleşen Mars- Pluto karşıt açısı, toplumsal olarak gergin, stres yaratan unsurlar ile karşılaşacak olabileceğimizin işaretçisi. Dış ülkeler ile olan ilişkilerimiz üzerinde de gerilimi arttıran bu süreç içinde ani, beklenmedik olaylar, gelişmeler gündeme gelebilir.
Mars – Pluto karşıtlığının riske açık, yıkıcı, zorlayıcı, tahrip edici tavır ve hareketlerde bulunmaya açık doğasına karşı dikkatli olmakta fayda var. Hırs, öfke, şiddet içeren davranışlar, durumlar ile karşılaşma olasılığını gözönünde bulundurmak, düşünmeden harekete geçiyor olmaktan uzak durmak gerekmekte. Bu açı aktif olduğu müddetçe kazalara, büyük çaplı yangınlara, patlamalara dair risk artmakta olduğundan bu yönde de yüksek dikkat geliştirmek fayda sağlayıcı olacaktır. Mars-Pluto karşıtlığı 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay haritasında da etkin görülmekte.

Mars, retro ilerleyişini sürdürmekte olan Neptün ile üçgen açı yapmakta (Neptün retrosu hakkında ayrıntılı bilgi için https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2017/06/16/neptun-retrosu/ yazımı okuyabilirsiniz), 26 Haziran Pazartesi günü kesinleşen bu açı, Mars’ın taşıdığı eylemsel dürtülerin vatan, aile, yuva, geçmiş üzerine ideolojiler çerçevesinde oluşmuş olduğunun ve bu ideallerin gerçekleştirilmeye yönelik güçlü isteklerini taşıyan mücadeleci hareketlerinin göstergesi.

Akrep burcunda Dolunay, 11 Mayıs Perşembe (00:42)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akrep burcunda Ay, Boğa burcunda Güneş, Su ve Toprak, Duygular ve Gerçekler. İki zıt kutup içinde iki güç, ya el ele verip birbirini besleyerek büyütecek ya da birinin yoğunluğunda diğerinin gücü yok olacak.

Akrep burcunda Dolunay, 11 Mayıs Perşembe (00:42)

Akrep Burcunun 20.24′ derecesinde duygularının, tutkularının yoğunluğu ile karşılaştıracak olan Dolunay enerjisi, kişiyi karanlık ve gölgede tuttuğu arzuları ile de yüzleştirecek güçte etkiler taşımakta. Dolunay enerjisi, güçlü bir farkındalık sağlama enerjisi ile yüklüdür. Bu dolunay, Su ve Toprak’ın birbiri ile olan karşılaşısı, dolayısıyla duygular ve gerçeklerin üzerine kurulacak denge ihtiyacını imgelemekte. İçinde bulunduğumuz günden itibaren etkisini hissetmeye başladığımız bu enerji 25 Mayıs’a değin sürmekte olacak.

Dolunay enerjisine doğru yaklaştıkça artan bir şekilde, derin duygular, duygusal özlemler, Akrep burcu ile birlikte; artan yoğunluk ve tutku ile şiddetli bir hissediş halini almakta. 26 Nisan’da Boğa burcunda oluşan Yeniay’dan bu yana doğru baktığımızda, sahip olma, güven ve gerçeklik arayışı içinde başlamış olan her bir düzenin olduğu hali ile sürmeden önce duyguların, arzuların sınamasından geçecek olduğu muhakkak. Akrep burcunda Ay, Boğa burcunda Güneş, Su ve Toprak, duygular ve gerçekler. İki zıt kutup içinde iki güç, ya el ele verip birbirini besleyerek büyütecek ya da birinin yoğunluğunda diğerinin gücü yok olacak. İhtiyaçlar ve istekler üzerinde kurulacak olan bakış açısı aynı anda hem gerçekçi hemde duygular ile harmanlanabildiğinde bu karşıtlık en verimli sonuçların ortaya çıkarabileceği bütünlüğü tarif eder. Ay, dolunay esnasında Zuben Elschemali sabit yıldızı ile kavuşum içersinde. Başarı ve iyi şans ile ilişkilendirilen bu sabit yıldız kişinin ruhsal güçlerini uyandıran, spiritüel istekler veren etkisi ile bilinmekte. (Tetrabıblos I, çev.D. Yılmazer)

Ay, bulunduğu dereceden Pluto ile altmışlık açı yapmakta. Pluto’dan gelen bu açı, Dolunay’ın farkındalık sağlama enerjisini destekler nitelikte. Duygular, hayaller ve gerçekler arasında denge sağlayabiliyor olmanın fırsat ve kolaylıkları ile karşılaştırabilecek olan Pluto, içsel bir dönüşümünde habercisi. Zuben Elschemali yıldızı etkileri ile birlikte Dolunay’ın soyut gerçekler ile somut gerçekler arasında kurulacak olan dengeye ihtiyaç hissettirdiğini söyleyebiliriz.

Ülkemiz natal haritasının 5. evinde gerçekleşen Dolunay, bu evin ifadesinde olan; gençler, çocuklar, sanat ve sanatla bağlantılı kişi ve durumlar, spor ve eğlencesel alanlar üzerinde öne çıkacak etkileri gündeme getirecek. Yine dolunay derecesi ile kavuşumda olan Zuben Elschemali yıldızının barındırdığı; toplumda etkili olma, içinde bulunduğu topluma yardımcı olma güdüsü bu alanda ortaya çıkacak olabilir. Bu sabit yıldızın olumsuz yönü, kişinin elde ettiği pozisyonu hırs ile kötüye kullanmak amacı gütmesi şeklinde de gelişebilecek olmasıdır (Tetrabıblos I, çev.D.Yılmazer). 11. eve yansıyan Merkür, Uranüs kavuşumu ile bağımsızlık içeren düşünceler ile şekilleniyor olan Dolunay (5 ve 11. evler aksında oluşu) ülke meclisi, meclis çalışmaları, kanun , yasa tasarımları üzerinde oluşturulacak yeniden yapılanmayı da ifade etmekte.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

%d blogcu bunu beğendi: