Boğa Burcu

 

00709d37cb86daa20ee6c0456d44e1b6

Boğa Burcu
Toprak ana ile özdeşleştirilen Boğa burcu, doğanın yeniden canlandığı, verimliliğine kavuştuğu bahar mevsimi gibi üretkenliğin, bereketin dişil enerjisini taşır. Mısır uygarlığında kutsal kabul edilen Boğa, güç, verim ve kuvveti temsil edişi ile yenilenen yaşamın sembolü olmuştur.
Bu burç kişisi ayakları yere basan, soğukkanlı ve içe dönük tabiatı ile sakinliğin, dinginliğin, huzurun ve aradığı güvenli geleceğin; güvenilir, sağlam şartlarını oluşturma güdüsü içinde olacaktır. İhtiyacını hissediyor olduğu huzur ve dinginlik duygusunu sağlamak ya da sağlamlaştırmak amaçlı olarak bu burç; somut, gerçekçi, tedbirli davranışlar, tutumlar sergileyecek, aradığı güvenli ortamları oluşturabilmek için biriktirme, edinme güdüsü ile hareket edecektir.

Bu güdü altında materyalist yaklaşımlar sergileyen Boğa burcu kişisi için maddesel açıdan kendini güvende hissetmiyor olmak hayata karşı duyduğu güvensizlik ile kendine olan güvensizliğe dönüşebilir. Boğa ihtiyacını duyduğu bu güven duygusunu sağlamak için azim ve disiplin ile çalışkanlık gösterecek gerektiğinde uzun ve yorucu saatler boyu çalışarak ihtiyacını duyduğu maddesel kazanımlara ulaşmayı hedefleyecektir. Korumacı, sahiplenici güdüleri yüksek olan Boğa burcu kişisi kendisi ile birlikte değer verdiği kişileride güvenlik altına alma arzusu duyar, bu açıdan baktığında kazanımlarını yakınları ile paylaşmaktan çekinmez.

Düzeninin, huzurunun bozulmasına karşı Boğa burcunun geliştirdiği korku onda değişimden kaçınma, sabitlik sergileme, risk alamama gibi tutumlar yaratır. Aradığı güvenlik ihtiyacının arkasında kalması onu yeni gelişimler içine girmekten alıkoyar. Değişime karşı gösterdiği tepkiye yeni ve daha esnek bir bakış tarzı oluşturabilmek bu burcun geleceğe olan güvenini arttırması ve gelişmeler sağlayacak potansiyelleri görüp değerlendirebilir olması yönünden önemlidir.

Çoğu zaman soğukkanlılığını koruyan ve oldukça sabırlı oluşu ile tanımlanabilecek olan bu burç kişisinin öfkesi az görülür olmakla birlikte gerçekten sinirlendiğinde tepkisi bir boğa kadar güçlü ve şiddetli olabilir. Düzen ve güven anlayışına karşı gelişen tehditkâr bir durum oluşabilmesi Boğa burcunu en fazla öfkelendirmeye meylettiren durumları yaratır. Hiçbir şey için acelesi yokmuş gibi davranan Boğa aynı zamanda rahatına, keyfine düşkün olan, eğlenmeyi seven, doğanın nimetlerinin farkında olan, duyusal ve duygusal zevkleri oldukça gelişkin olan bir burçtur. Güzel ve keyifli olarak adlandırılan her şey Boğa burcunun ilgisi alanındadır.

Yöneticisi Venüs bu burca gelişkin sanatsal ve estetik değerler de katar.

Yunan mitolojisinde Europa ile Tanrıların tanrısı Zeus’un öyküsü Boğa burcuna ait nitelikler taşır; Dünyalar Güzeli Europa’yı elde edebilmek için türlü yollar deneyen Zeus, sonunda güçlü bir boğa görünümüne bürünür ve Europa’nın karşısına çıkar. Onun gerçekten bir boğa olduğuna inanan Europa, boğa zannettiği Zeus’un boynuna çiçekten taçlar takar. Zeus ise böylelikle kandırıp sırtına aldığı Europa’yı çok uzaklarda deniz aşırı bir yer olan Crete’ye götürür. Europa’nın sevgisini kazanan ve birlikteliklerinden 3 çocukları olan Zeus, kılığına girdiği Boğa’yı gökyüzüne yerleştirdiği bir takımyıldız yaparak ölümsüzleştirir. Anlatılan mitolojik hikaye Boğa burcunun sahiplenici, sevdiğini kıskanan, güçlü cinsel dürtüler içeren güdülerini de imgelemekte.

Gelişmiş duyuları ile Boğa burcu özellikle müziğe olan ilgisi ile birlikte, tekstil sektörü, moda, parfüm, kozmetik, estetik, güzellik alanlarına yönelmiş ilgi ve çalışma hayatını ifade eder. İyi bir gurme kadar yemek zevki gelişkin olduğundan bu burcu yiyecek, içecek yapımı, beslenme uzmanı, restaurant işletmeciliği türü alanlar içerisinde görebiliriz. Toprak ile olan bağı, finansal güvence anlayışı ile birleştiğinden bu burç kişileri gayri menkul alım satımı, emlak işleri, mimari ve dekorasyon işleri üzerine bir kariyer hayatı çiziyor olabilirler. Medikal astrolojide vücudun boyun ve boğaz bölgesi Boğa burcu yönetiminde olan bölgelerdir.

Dilâra Başar Efeoğlu

Sabit Yıldızların Suretler Kitabı, Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite

Sabit Yıldızların Suretler Kitabı, Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite

X. yüzyıl astronom bilgini Abdurrahman es-Sûfî tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yer aldığı Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite (Sabit Yıldızların Suretler Kitabı)

Sabit yıldızlar konusunda klasik eser haline gelmiş ve asırlarca İslâm âleminde en önemli müracaat kitabı olarak kabul edilmiş olan eseri, Nasîrüddin et-Tûsî (ö. 672/1274) Farsça’ya tercüme ederek çalışmalarında kullanmıştır. 1954 yılında Haydarâbâd’da yayımlanan eserin dünyanın birçok kütüphanesinde yazmaları vardır. İspanyolca’dan başka Fransızca ve İngilizce’ye de tercüme edilmiştir.

X. yüzyıl astronom bilgini, Farisi kökenli Abdurrahman es-Sûfî, 903 yılında Rey’de (İran) doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Büveyhî hânedanından Adudüddevle’nin hocası ve dostu olduğu, bu hânedanın diğer mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu bilinmektedir. 975’te Adudüddevle’nin oğlu Şerefüddevle’nin Bağdat’ı ele geçirmesinden sonra büyük bir ilim merkezi haline gelen bu şehirde çağdaşları Ebû Sehl el-Kûhî, Sâganî el-Usturlâbî, Ebû İshak İbrâhim b. Hilâl, Ebû Hasan el-Mağribî, İbnü’l-A‘lem ve Ebü’l-Vefâ gibi âlimlerle birlikte çalışmış ve gözlemlerde bulunmuştur.
Abdurrahman es-Sûfî, İskenderiyeli astronom, matematikçi, coğrafyacı Batlamyus gökbilimini esas almıştır. Batlamyus’tan sonra sabit yıldızların incelenmesi ve bunların kozmografik katalogunun hazırlanmasında önemli rolü olan Abdurrahman es-Sûfî, ilim âleminde daha çok bu alandaki başarılarıyla tanınmaktadır. Kitâbü Suveri’l-kevâkibi’s-sâbite adlı eserinde Batlamyus’un Almagest’te ele aldığı kırk sekiz yıldız takımındaki yıldızları incelemiştir. Önce her yıldız takımındaki bütün yıldızları tanıtmış, bunların gökyüzündeki konumları, büyüklükleri (parlaklıkları) ve renkleriyle ilgili görüşlerini ortaya koyduktan sonra Almagest’te geçen yıldız isimlerinin Arapça karşılıklarını vererek İslâm astronomi ilminin terminolojisini meydana getirmiştir. Bu terimler daha sonraki İslâm ve Batı astronomları tarafından kullanıldığı gibi, bunlardan doksan dördü modern astronomi literatürüne de girmiştir.

Abdurrahman es-Sûfî’nin gök cisimlerinin uzaklığını ölçmek için kullandığı rumh = 14˚ = Andromedae ve Pegasi’nin uzaklığı; zirâ‘ = 1/6 rumh = Z˚ 20‘; şibr = 1/3 zirâ‘; esba‘ = 1/32 zirâ‘ gibi birimler, uzaklıkların belirlenmesinde çok sağlıklı bir şekilde kullanılmıştır.
Abdurrahman es-Sûfî’ batı dünyasında ‘Azophi’ olarak da tanınır. Ay’ın bir kraterine verilen ad olan Azophi ve küçük gezegen 12621 Alsufi onun adına isimlendirilmiştir.

Fotoğraflarda, Abdurrahman es-Sûfî’nin çalışmalarından  Zodyak Burçlar Kuşağında yer alan takımyıldızlar ve diğer bazı çalışmaları yer almaktadır.

Dilâra Başar Efeoğlu

Faydalanılan kaynaklar,
İslam Bilim Adamları, İnkılap Yayınevi
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Koç Takımyıldızı
Koç Takımyıldızı
boğa
Boğa Takımyıldızı
İkizler Takımyıldızı
İkizler Takımyıldızı
Yengeç Takımyıldızı
Yengeç Takımyıldızı
Aslan Takımyıldızı
Aslan Takımyıldızı
Başak Takımyıldızı
Başak Takımyıldızı
Terazi Takımyıldızı
Terazi Takımyıldızı
Akrep Takımyıldızı
Akrep Takımyıldızı
Yay Takımyıldızı
Yay Takımyıldızı
Oğlak Takımyıldızı
Oğlak Takımyıldızı
Kova Takımyıldızı
Kova Takımyıldızı
Balık Takımyıldızı
Balık Takımyıldızı

 

66f46576ae3dd30ad53df17d01404f02

 

8dc357387c449e39de3fff9cc7f3db78

 

3e1388731e7dc5c9a55391ca2b290702 (1)

16aa5451d71456e0f1167b24bf634a1c

b8e2dae919083f6f21a4f82427d9c503

6da78ce8ed29037fa82b48659d384943
Pegasus Takımyıldızı

 

 

21 Nisan-20 Mayıs Boğa Burcu

Güneş Boğa Burcunda
Toprak ana sembolü ile ifade edilen yaratıcılık ve üretkenlik enerjisine sahip olan Boğa burcu, kendi değer yargıları ile hareket edecek ve aradığı huzur ve konfor ortamı için en temel ihtiyacı olan güvenlik ve istikrar arayışını çalışkanlığı ile bulmaya çalışacaktır.

c82d5ebefef968554c8ad222a10454b5 - Copy
Boğa Burcu değişim ve yeniliklere isteksiz, süregelen düzenin farklılaşıma uğrayacak olması ile huzursuz olabilen, değişimlerden kaygı ve korku duyabilen bir burçtur. İçinde bulunduğu durum ve şartlara bağlılık göstermek yine Boğa Burcunun ihtiyacı olan güvenlik ve sağlamlık anlayışının getirdiği özellikler ile olacaktır.
Aradığı içsel huzuru dışsal şartlar ile elde etmeye çalışacak olan Boğa Burcu, maddesel olan herşeye bu sağlamlaştırma prensibi ile yaklaşacaktır.
Venüs gezegeni yönetiminde bir burç olan Boğa burcu, gelişkin sanatsal zevkleri ve becerileri getiren, doğa ve müziğe ayrıca yakınlık ve yatkınlık özellikler gösteren bir burçtur.

%d blogcu bunu beğendi: