BAŞAK BURCU

694c7110776f5fefc9c5e26b71d72576.jpg

Saflık ve masumiyet tanrıçası Astraea, insan ırkının koruyucusu Gökyüzü tanrısı Zeus ile Adalet tanrısı Themis’in kızlarından biridir. Astraea dünyanın altınçağ döneminde ölümlüler arasında yaşar ve onlara adalet, doğruluk, çalışkanlık öğretmeye kendini adar. Böylece devam eden bir zamanın sonrasında insanlar, adaleti, saflığı, doğruluğu ve çalışkanlığı kaybetmeye başlarlar ve Astraea, kendisini artık dinlemeyen insanlık arasından uzaklaşıp tanrılar katına geri döner. Tanrılar arasına döndüğünde Zeus, onu, her zaman insanlığa yol gösterici olsun diye gökyüzüne bir sabit yıldız olarak yerleştirir.

Astraea’nın bu mitolojik öyküsü bize Başak burcunun temel ifadesini anlatmakta. Bu burç prensibinde mükemmelliyetçilik barındırır. Tanrıça Astraea, insanlığı mükemmel hale getirmek için kendini adamış, görev üstlenmiş ve insanlığın ulaşabileceği mükemmelliyet farkındalığını sağlamak adına onlara hizmette bulunmuştur. Verim almak, Astraea’nın en büyük arzusu ve arayışlarından biridir ve artık verimli olamadığını düşündüğünde gökyüzüne geri dönmüştür. Bu, Başak burcunun ana işlevsel psikolojini ortaya koyar. Yin enerjisi, dişil enerji taşıyan Başak burcu için -yarar- ve -verim- ihtiyaç hissettiği mükemmelliği oluşturan en önemli unsurdur.

Her duruma karşı yararlılık ve verim arayışı ile bakma prensibi geliştirmiş olan Başak burcu, bunu sağlayabilmek için çalışmaktan asla kaçınmaz. Gerçekçi, ayakları yere basan ve somut olanla ilgili zihinsel fonksiyonlara sahip olan Başak burcunun -fayda- sağlama üzerine kurulmuş olan görev anlayışı bu burcun işlevsellik ve üretkenlik yaratma güdüsü altında birleşir ve Başak burcunun hizmet anlayışını ortaya çıkarır. Verim, fayda, üretim, sistem, düzen oluşturma güdüsü çok güçlü olan Başak, bu güdüler ile oluşmuş bir anlayış içerisinde hareket edecek ve çalışkanlık, hizmette bulunma, yardımcı olma, düzen geliştirme, yarar sağlama barındıran bir arketip çizecektir. Başak burcunun mükemmellik arayışı, bu burç kişisi için zor beğenen, kararsızlık ve tereddüte düşen, kusur arayan, fazla eleştirel yaklaşan tutumlar içinde olmasına yol açıcı olur. Kusursuzluk arayışı kişiyi acımasız, kuralcı, vesveseli, hoşnutsuz, duygulardan uzaklaşan bir yapı çizmeye kadar götürebilir. Başak burcu mükemmelliyetçi bakış açısını kendi üzerine yönlendirdiğinde, kendinden memnun olmamaktan, kendinde sürekli kusurlar bulmaktan, özgüvenini kaybetmeye kadar varan ve kendini sosyal ortamdan geri çeken kompleks bir duruma kadar gidebilecektir. Bu burç için edinilmesi gereken bakış açısı kendini sevmeye, kendine şefkat göstermeye, olduğu hali ile kendini kabul etmeye yönelik olmalıdır.

Başak burcunun analitik ve mantıksal çalışan zihin yapısı için ayrıntılar bütünden önce gelir. Analiz yetisi ve detaylara olan hakimiyeti bu burcun tüm işlevselliğinin doğasını oluşturur. Detaycı ve analizci yaklaşımı bütünü görmekten uzaklaştıran bir unsur halini aldığında ortaya çıkardığı olumsuzluk, parçalar ve ayrıntılar arasında kaybolmaya, gerçek hedef ve amacından uzaklaşmaya yol açıcı olabilecektir.

Başak burcunun verim, hizmet, yardım ve yarar sağlama güdüsü onu insanlığa fayda sağlayan amaçlar taşıyan meslekler içinde olmaya doğru yönlendirir. Sağlık ve tıp alanları içinde Başak burcu vurgusu ile karşılaşmak oldukça mümkündür. Bir toprak elementi olan Başak burcunun, doğa ve tabiatın sunduğu doğallık ve saflığa olan yatkınlığı ile alternatif tıp, koruyucu tıp alanları içinde bulabiliriz. Analitiksel çalışan zihin yapıları ile bu burç kişileri hesap uzmanlığı gereken, sayılarla ilgili olan, istatistik gereken iş alanlarında yer alabilirler. İyi konuşma, iyi yazma, iyi bir iletişim yeteneği taşıyan Başak burcu kişileri, iyi bir roman yazarı, iyi bir senaryo yazarı, iyi bir editör, iyi bir gazeteci, iyi bir edebiyat öğretmeni olabilirler. Gelişkin olan el becerileri sayesinde ayrıntılı, detaylı çalışmalar göstermek gereken ince ve küçük el aletleri ile çalışılan iş ve sanat kollarında başarılı olurlar. Başak burcu fiziksel olarak vücudun bağırsaklar ve sindirim sistemi fonksiyonlarına işaret eder. Bu burcun aşırı duyarlı ve hassas sinir sistemi, alerjik reaksiyonlara yatkınlık göstermekle birlikte, bu organların üzerinde duyarlılık oluşturabilir.

Dilâra B.Efeoğlu

 

Görsel; Virgo, The Morgan Library & Museum, New York City, From a Book of Hours (G14, f.12) Italy, perhaps Milan Third quarter of the Fifteenth Century

Sabit Yıldızların Suretler Kitabı, Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite

Sabit Yıldızların Suretler Kitabı, Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite

X. yüzyıl astronom bilgini Abdurrahman es-Sûfî tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yer aldığı Kitâbü Suveri’l-Kevâkibi’s-Sâbite (Sabit Yıldızların Suretler Kitabı)

Sabit yıldızlar konusunda klasik eser haline gelmiş ve asırlarca İslâm âleminde en önemli müracaat kitabı olarak kabul edilmiş olan eseri, Nasîrüddin et-Tûsî (ö. 672/1274) Farsça’ya tercüme ederek çalışmalarında kullanmıştır. 1954 yılında Haydarâbâd’da yayımlanan eserin dünyanın birçok kütüphanesinde yazmaları vardır. İspanyolca’dan başka Fransızca ve İngilizce’ye de tercüme edilmiştir.

X. yüzyıl astronom bilgini, Farisi kökenli Abdurrahman es-Sûfî, 903 yılında Rey’de (İran) doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Büveyhî hânedanından Adudüddevle’nin hocası ve dostu olduğu, bu hânedanın diğer mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu bilinmektedir. 975’te Adudüddevle’nin oğlu Şerefüddevle’nin Bağdat’ı ele geçirmesinden sonra büyük bir ilim merkezi haline gelen bu şehirde çağdaşları Ebû Sehl el-Kûhî, Sâganî el-Usturlâbî, Ebû İshak İbrâhim b. Hilâl, Ebû Hasan el-Mağribî, İbnü’l-A‘lem ve Ebü’l-Vefâ gibi âlimlerle birlikte çalışmış ve gözlemlerde bulunmuştur.
Abdurrahman es-Sûfî, İskenderiyeli astronom, matematikçi, coğrafyacı Batlamyus gökbilimini esas almıştır. Batlamyus’tan sonra sabit yıldızların incelenmesi ve bunların kozmografik katalogunun hazırlanmasında önemli rolü olan Abdurrahman es-Sûfî, ilim âleminde daha çok bu alandaki başarılarıyla tanınmaktadır. Kitâbü Suveri’l-kevâkibi’s-sâbite adlı eserinde Batlamyus’un Almagest’te ele aldığı kırk sekiz yıldız takımındaki yıldızları incelemiştir. Önce her yıldız takımındaki bütün yıldızları tanıtmış, bunların gökyüzündeki konumları, büyüklükleri (parlaklıkları) ve renkleriyle ilgili görüşlerini ortaya koyduktan sonra Almagest’te geçen yıldız isimlerinin Arapça karşılıklarını vererek İslâm astronomi ilminin terminolojisini meydana getirmiştir. Bu terimler daha sonraki İslâm ve Batı astronomları tarafından kullanıldığı gibi, bunlardan doksan dördü modern astronomi literatürüne de girmiştir.

Abdurrahman es-Sûfî’nin gök cisimlerinin uzaklığını ölçmek için kullandığı rumh = 14˚ = Andromedae ve Pegasi’nin uzaklığı; zirâ‘ = 1/6 rumh = Z˚ 20‘; şibr = 1/3 zirâ‘; esba‘ = 1/32 zirâ‘ gibi birimler, uzaklıkların belirlenmesinde çok sağlıklı bir şekilde kullanılmıştır.
Abdurrahman es-Sûfî’ batı dünyasında ‘Azophi’ olarak da tanınır. Ay’ın bir kraterine verilen ad olan Azophi ve küçük gezegen 12621 Alsufi onun adına isimlendirilmiştir.

Fotoğraflarda, Abdurrahman es-Sûfî’nin çalışmalarından  Zodyak Burçlar Kuşağında yer alan takımyıldızlar ve diğer bazı çalışmaları yer almaktadır.

Dilâra Başar Efeoğlu

Faydalanılan kaynaklar,
İslam Bilim Adamları, İnkılap Yayınevi
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Koç Takımyıldızı
Koç Takımyıldızı
boğa
Boğa Takımyıldızı
İkizler Takımyıldızı
İkizler Takımyıldızı
Yengeç Takımyıldızı
Yengeç Takımyıldızı
Aslan Takımyıldızı
Aslan Takımyıldızı
Başak Takımyıldızı
Başak Takımyıldızı
Terazi Takımyıldızı
Terazi Takımyıldızı
Akrep Takımyıldızı
Akrep Takımyıldızı
Yay Takımyıldızı
Yay Takımyıldızı
Oğlak Takımyıldızı
Oğlak Takımyıldızı
Kova Takımyıldızı
Kova Takımyıldızı
Balık Takımyıldızı
Balık Takımyıldızı

 

66f46576ae3dd30ad53df17d01404f02

 

8dc357387c449e39de3fff9cc7f3db78

 

3e1388731e7dc5c9a55391ca2b290702 (1)

16aa5451d71456e0f1167b24bf634a1c

b8e2dae919083f6f21a4f82427d9c503

6da78ce8ed29037fa82b48659d384943
Pegasus Takımyıldızı

 

 

%d blogcu bunu beğendi: