İkizler Burcunda Yeniay

824d913ffc0a92b358f849befe6f0f7b.jpg

25 Mayıs Perşembe, İkizler Burcunda Yeniay

Hızlı, aktif ve bir o kadar da değişime, yeniliğe yönelik açık olacağımız bir sürece girdiğimizi gösteren Yeniay, İkizler Burcunun 4 . derecesi içinde ve haritanın 5. evinde gerçekleşmekte olacak. Bu Yeniay ile birlikte, çocuklar, gençler, aşk ve romantizm, yaratıcılık içeren uğraşlar, sanatsal beceriler ve etkinlikler, sporsal faaliyetler, eğlence, hobi ve oyunlar hayatımızda etkinliğini arttıran konular olacaklar.

Yeniay derecesinin yönetici gezegeni Merkür, Boğa burcunda ve burada kısmi yöneticiliğe sahip. Yeniay enerjisinin artan güdüsel, sabırsız, ani, hazırlıksız başlangıçlar içine girme, maceraperest ve çocuksu dürtüler ile hareket etme güdüsünün altında, güvenlik ve sağlamcılık anlayışı ile hareket eden, şartlarını koruyan, kollayan zihinsel dürtülerin hakimiyeti var. Bu oluş Yeniay enerjisinin yeni başlangıçlar için yaratıcı olarak kullanılabilecek olması açısından verimli görülmekte. Kişisel uğraşlar, gerek fiziksel gerek zihinsel boyutta artan enerjiyi yaratıcı faaliyetlere yönlendirebiliyor olmak bu Yeniayın taşıdığı olumlu enerjiler. Gezegenlerin kısmi asaletler ile içinde oluşu yeni alınacak kararlarda, yeni başlangıçlarda, temkini elden bırakmamak, düşünerek hareket ediyor olmak, şartları fazla zorlamamak adına önem gösterilmesi gerektiğine dair bir gösterge. Ancak sağlam ve iyi düşünülmüş projeler, gelişmeler bu Yeniay ile birlikte yeni başlangıçlar oluşturabilirler.

Yeniay sürecinde gökyüzünde Mars, Satürn karşıtlığı aktif konumda olacak. Yay burcunda retro hareketinde olan Satürn ile İkizler burcunda ilerleyen Mars’ın karşıtlığı, harekete geçmekte, eylemde bulunmakta, kendini ortaya koymakta zorlanılan durumlar içinde olabilmeye işaret etmekte. İkizler burcunda ve yüksek deklinasyon derecesinde olan Mars, Satürn’ün engelleyen, sınırlayan yada blokajlayan yüzü ile karşılaşıyor olacak. Zihinsel, iletişimsel alanda da etkili olabilecek bu açı, fikirlerin ortaya konulmasında engellenmeler ile karşılaşılacak olacağını gösterdiği gibi aynı zamanda İkizler burcunda Mars’ın, ani, sivri dilli, düşüncesiz, tartışmacı üslubu içinde oluşuna dair farkındalık yaratan, sınırlar çizen, disipline eden enerjiler haline de dönüşebilir. Eğer buradan alınması gereken disiplin alınmaz ise Mars ve Satürn karşıtlığının Kiron apeksli oluşturduğu tkare açının da rahatça ifade ettiği şekilde, sözlerin, tartışmacılığın, fikir ayrımının, iletişimsel üslubunun getireceği sıkıntılı, duygusal yaralanmalara açık durumlar ile karşılaştırma olasılığı var.

Ülkemiz natal haritası üzerinden baktığımızda Yeniay’ın 12. ev üzerinde gerçekleşeceğini görüyoruz. Yeniay derecesi 26 Şubat günü Balık burcunda gerçekleşmiş olan Güneş Tutulması derecesini kare açı ile tetikliyor olacak. Tutulma, Balık burcunun 8. derecesi içinde gerçekleşmiş ve ülkemiz natal haritasının 9. evinde yerleşik Güney Ay Düğümü üzerine denk düşmüştü. Mars’ın İkizler burcuna geçişi ile tetiklenmeye başlayan tutulma derecesinin 12. evden aldığı açı ortaya çıkacak bazı zorlanmalar, mücadeleler, sıkıntılı durumlara işaret ediyor. Yayıncılık, haberleşme ve medya sektörü kişi ve kurumlar, yüksek eğitim, öğretim üyeleri, mahkemeler, dini kişi ve kuruluşlar, uzak seyahatler ve dış ülkeler ile olan ilişkiler üzerinde bu açının oluşturabileceği olumsuz, sınırlandırıcı, engellendirici etkileri ile karşılaşabiliyor olma olasılığı yüksek. Bu etki, Mars- Satürn karşıtlığıyla birlikte, haberleşme, iletişim, ticaret, ulaşım alanında ortaya çıkacak, otorite konumundaki kişiler ile kutuplaşma etkisi taşıyan, zorlanılan, çatışma yaratan durumlara ait bir gösterge.

28 Mayıs günü kesinleşecek olan Satürn-Mars karşıt açısı, ülkemiz natal haritasının 6-12 aksı üzerine düşmekte. Yeniay haritasında da aktif olan bu karşıtlık, gizli yürütülen düşmanlık barındıran plan, eylem ve hareket içeren durumların varlığına yönelik işaretler taşımakta. Mars’ın 6. evde Satürn’den aldığı karşıtlık Mars’ın burada ifade ettiği durumlar üzerinde oluşturulmuş olan kontrol, sınırlandırma mekanizmasını ortaya koymakta. 6. evin ordu, güvenlik güçlerini ifade ettiğini bildiğimizden kontrol, engel ve sınırlandırma mekanizmasının bu alandan geliyor olduğunu söyleyebiliriz.

Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

2 Ağustos 2016 Salı Aslan Burcunda Yeni Ay

30124e5bd0ee9cbd37ee5fdecd312009

2 Ağustos Salı Aslan Burcunda Yeni Ay
Güneş’in yöneticiliğini yaptığı Aslan burcunun 10. derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay ile içinde bulunduğumuz dönem bize büyük ve güçlü başlangıçlar içerisinde olacağımız bir süreci işaret etmekte.
Aslan burcunda yeni ay ile kişi olaylar üzerinde kendi kontrolünün olmasını, konuların ve gelişmelerin kendi istediği şekilde yürütülmesini ve yönetme gücünü kendi elinde tutuyor olma arzusunu taşır. Gücümüzü ve bireyselliğimizi çok daha etkili bir şekilde ortaya koyuyor olabileceğimiz bu süreçte, buyurgan, emredici, baskı kuran tarzda tavırlar benimsememek bizi çatışmalardan koruyacaktır.
Satürn ile uyumlu açı yapıyor oluşunuda göz önüne aldığımızda yeniay ile birlikte gönüllü olarak yeni başlangıçların, yeni girişimlerin, yeni gelişmelerin içerisinde olacağımız muhakkak. Liderlik, patronluk, babacan haller içeren düşüncelerle birlikte gerçekleştirmesi amaçlanan girişimlerde özellikle bu gönüllü olma hallerini göreceğiz.
Satürn haritada Yay burcunda ve Mars’da yeni ay ile birlikte Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu iki gezegeni de dispozite eden son gezegen olan Merkür Başak burcuna geçti ve güçlü bir yerleşimde. Bu göstergeler bize yeni ay ile başlayan süreçte hedeflerimize, amaçlarımıza doğru güçlü bir istek ile yürüyor olacağımızı fakat bu esnada akılsal ve mantıksallığımızı korumamız gerekliliğini göstermekte. Fikirler, düşünceler ve inançlar kaynaklı ortaya çıkacak çatışmalara karşı dikkatli olmak içinde bulunduğumuz Ağustos ayı için oldukça önemli. Önümüzdeki günler iş hayatına, ekonomiye ait bazı zorluklara ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulacak olduğunu da göstermekte. Yeni ay ile birlikte aile hayatımıza olan bakış açımızda değişiklikler gelişebilir, aile olmaya, aile kurmaya yönelebilecek enerjilerimiz ile yeni ay kişisel hayatımıza bu yönde bazı değişiklikler getirecek olabilir.
Sevgi ile…
Dilâra Başar Efeoğlu

Yay Burcunda Dolunay, 20 Haziran 2016

Yay Burcunda Dolunay, 20 Haziran 2016

Dolunay enerjisine yaklaştığımız şu günler içerisinde, mücadelesini verdiğimiz, ortaya koymaya, belirsizliğinden kurtarmaya çalıştığımız amaçlarımız ve arzularımızın ikileminde kaldığımızı hissedebilir, kutuplaşan bir duygu ve düşünce dünyası içerisine girebiliriz.
Dolunay zamanları haritalarımızda özellikle gerçekleşiyor oldukları eksenlerde, yaptıkları açılar ve yöneticilikler ile işlevsellik yaratırlar ve tutulma haritalarına benzer şekilde birbiri ile bağlantılı süreçin, birbiri ile bağlantılı olayların niteliksel durumları hakkında bilgi verici olurlar.

2a7db397833f59a14976ef5818d1e5a9

Hayatlarımızda gelişen hiçbir şey aslında nasıl birbirinden bağımsız değil ise, hayatımızın birer aynası gibi düşünebileceğimiz astroloji haritalarımızda, devam eden tüm gezegensel hareketler ile süregelen bir bütünü içerir.

20 Haziran Pazartesi günü (14.02) gerçekleşecek dolunay 29 derece Yay burcunda.
Dolunay sırasında gökyüzünde Merkür, Jüpiter ve retro halinde olan Satürn, Neptün büyük kare oluşturmuş durumda.

İçinde bulunduğumuz dolunay enerjisi her birimizi netlik kazanmakta zorlanan, değişkenlik taşıyan koşullar karşısında olgunluğa, gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etmeye, ne istediğini bilir hale gelmeye davet ediyor.

Bu süreç kişisel ve toplumsal olarak düşünce, inançlar ve istekleri içeren konularda kutuplaşma enerjisinin yoğun boyutlarına varabilecek olduğu bir süreç olabilir.

Duygusal zayıflık ve yaralanmalara karşı açık hale gelebilir, kişiselleştirdiğimiz meselelerimizi savunmada zorlanma , yaşantımızda etkin olan kişi yada kişiler tarafından baskı altında tutulma benzeri etkiler ile karşılacak olabiliriz.

Dolunay’ın, ülkemiz haritasında 29 derece İkizler burcunda yerleşmiş olan Ay ile derecesel ilişkisi toplumun geneline yayılmış olarak etkisini üzerimizde hissedeceğimizi göstermekte.

Farkında olmak yol almak demektir. Yaşayacak olduğumuz bu dolunay enerjisi bize kendimiz ve çevremizde gelişen olaylara ait netleşmeye doğru giden bir görüş hali getirecektir. Dolunay sonrası 21 Haziran günü Yengeç burcuna geçecek olan Güneş, olaylara bakış açımız ve davranışlarımızda aidiyet hissinin, güvenlik ve bağlılık temalarının öne çıkacağını göstermekte.

4 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek yeniay derecesi 12 derece Yengeç burcunda. Sirius sabit yıldızı ile de kavuşum derecesinde olan yeni ay derecesi bu tarihten itibaren etkisi kolektife yayılan belirginleşmiş ve hedef bulmuş yeni gelişmelerin olacağını işaret etmekte.

Sevgi ile…

Dilâra Başar Efeoğlu

Güneş Neptün Kare Açısı

2 Haziran Perşembe
Güneş Neptün kare açısı

Vladimir Kush

 

Sınırsızlık ve koşulsuzluk ihtiyacı ile hareket etmek isteyeceğimiz, isteklerimizde duygusal yoğunlukların ön plana çıktığı, kararsızlık ve kırılgan olmanın en uç noktalarında olabileceğimiz enerjiler içerisindeyiz. Kendimizi ortaya koyma, kendi ışığımız ile parlama amacı taşırken bir yandan kaçma, salma, herşeyi oluruna bırakma duygusu taşıyor olabiliriz. 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek yeni ay dereceside bu etkileri barındırıyor olacak. Yeni ay’ın taşıdığı değişken ve gerilimli enerjileri diğer yazımdan okuyabilirsiniz. Yeni ay’ a doğru yaklaşmakta olduğumuz bu süreçte gerçeklerden kaçma durumu hali yaşamadan, aldanmalar, dağılmalar içine girmeden, gökyüzünün verdiği bu etkileri, kendi hayal gücü zenginliğimizi keşfetmek ve yapıcı bir şekilde ortaya koyacak çalışmalar içerisinde olmak şeklinde kullanabiliriz. Güneş Neptün kare açısı ruhsal ve ilham alınarak yapılan her türlü sanatsal ve yaratıcılık alanında oldukça geliştirici etkiler taşımaktadır. Sevme ve sevilme ihtiyacını çoğaltan etkiler ile bu duygunun getirdiği pozitif yönü ilişkilerimize ve kendimize yansıtabiliriz.

Farkındalık amaç olduğunda sevgi en büyük araçtır…

Dilâra Başar Efeoğlu

https://dilarabasarefeoglu.com/…/5-haziran-pazar-ikizler-b…/

5 Haziran Pazar, İkizler Burcunda Yeni Ay

5 Haziran Pazar, İkizler Burcunda Yeni Ay

Büyüdükçe büyüyen amaçlar, duygular, arzular, hayaller, tutkular, umutlar, istekler ve tüm bunları küçülttükçe küçülten korkular, engeller, sınırlar, sorumluluklar ile baş başa kalmış olduğumuz bir dönem içerisindeyiz.

SFPage

5 Haziran Pazar günü İkizler Burcunun 14. derecesinde (05.59) gerçekleşecek olan yeni ay derecesi Venüs ile kavuşum yaparken, Jüpiter, Satürn ve Neptün ile de gerilim ve stress ortamını işaret eden büyük kare oluşturmuş durumda.

Zorlu enerjilerin hakim olduğu yeni ay, değişimlere açık, kararsızlık gösteren, stabilize edilemeyen koşulların içerisinde bulunacağımızı göstermekte.

Yeni ay birliktelikler üzerinde bitiş ve başlangıçlara açık olunan enerjiler taşımakta.

Genel olarak ilişkilerde değişen şartların getirdiği belirsizlik, tutarsızlık, pasifize edilmişlik konumunda kalma, abartılmış hayaller ve hayalkırıklıkları, gizli ilişkiler, gizli anlaşmaların varolabileceği bir süreç içinde olacağız.

Kişisel olarak maddi ve manevi güven, huzur arayışında olduğumuz bugünler bize beklediğimiz istikrarı sağlayacak gibi görülmemekte. 20 Haziran Pazartesi günü oluşacak dolunaya kadar değişen durumlara karşı hazır olmak, tutarsızlık içerisine girmekten kaçınmak ve çözüm üretmek adına acele verilmiş karar ve tavırlar içerisine girmemek gerekmekte.

Yeni ay derecesi ülkemiz haritasının 12. evi üzerinde. Gizli yürütülen eylemler, anlaşmalar, aleyhe örgütlenmeler ve kontrol dışı gelişecek durumların ülkemizide etkileyeceği görülmekte. Uluslararası ilişkilerde yaşanabilecek olumsuzluk ve hayalkırıklığı yaratabilecek durumlar ile ekonomik alanda inişli çıkışlı durumlara karşı dikkatli ve temkinli olmakta fayda var.

Dilâra Başar Efeoğlu

6 Mayıs Cuma 2016 Boğa Burcunda Yeniay

Geçmişin bir nevi yeniden şekillenmesi gibi hissettiğimiz olaylar ve düşünceler içerisinde olduğumuz, bizi; yenileyici, yapıcı duygular ile yeni başlangıçlara götürecek enerjiler taşıyor olan etkiler içerisinde bulunduğumuz bir dönemdeyiz.

 

1b88243266e3e1f9506e2847a69bab70 - Copy

 

Boğa Burcunda Yeniay
6 Mayıs Cuma akşamı 22.29’da Boğa Burcunun 16. derecesinde bir yeni ay oluşacak. Yeniay içinde bulunduğu derecede Merkür, Venüs ile kavuşum, Jüpiter ve Plüton ile üçgen açı içerisinde, gezegensel yerleşim ve analizi yeniay’ın güçlü, etkin, fırsat getiren, yapıcı, oluşturucu,değiştirici enerjiler barındıran bir yeniay olacağını göstermekte.
Zihinsel ve duygusal olarak yeni başlangıçlara kendimizi hazır hissettiğimiz bu dönemde, arzu ettiğimiz değişimlerin hayatımıza kolayca aktığını görecek olabiliriz.
Yaşantılarımızda olmasını beklediğimiz güven arayışının çok daha ön plana çıkışı ile maddi kazançlar konusunda daha aktif olmaya yönelme, bu konularda yeni hedefler belirleme içerisine girebiliriz, sağlam ve gerçekçi düşünülmüş, acele karar verilmemiş ancak hedeflediği başarı için sorumluluk alma cesareti ve çabası gösteren kişiler için başarı vaad edebilecek şanslı bir konumu göstermekte gökyüzü.
Duygusal değişimler içerisinde olabileceğimiz bu süreçte ilişkilerimizde yeniayın taşıdığı etkilere açık olacak. Birlikteliklerde yeni başlangıçlar içerisinde olabilir ya da varolan ilişkilerimizde yenilenmelere, ilişkinin daha sağlam temeller üzerinde yol almasını sağlayacak gelişmelere ihtiyaç duyabilir ve bu yönde girişimler içerisinde bulunacak olabiliriz.
Gökyüzünde 5 gezegende halen retro hareketlerini sürdürmekteler, geçmişe dönmek, geçmişin kazandırdığı, kaybettirdiği değerler ile elde olanın farkına ve ayrımına varmak ve öylelikle yeni geleceği inşaa etmeye başlamak için güzel bir fırsat çizmekte yeniay bizlere.

Dilâra Başar Efeoğlu

7 Nisan 2016 Perşembe Yeni Ay

7 Nisan Perşembe Yeni Ay yeni başlangıçlara işaret etmekte,
Kalıcı değişim dönüşüm etkisi yaratacak olan bu yeni ay, eskimiş ve tamamlanmış olanların yerine yeni ve kalıcı değişimlere başlangıç olacak etkileri hayatımıza yansıtacak.

02d3a2a284dbfa020a9fdf6a647d589c
7 Nisan Perşembe günü saat 14.23 ‘de Koç burcunun 18. derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay , içinde bulunduğu burcun aktif, etkin ve aksiyon alan yapısını taşıyor olacak.
Yeni ayın getirdiği enerjiler ile birlikte kendimizi, arzularımız ve amaçlarımız doğrultusunda hareket etmek için çok daha istekli ve güçlü hissedeceğiz. Yüksek motivasyon getirecek olan bu yeni ay büyük bir değişim enerjisi taşımakta.
Yeni ay derecesi Uranüs ile kavuşum, Pluto ile kare açı içerisinde. Bu konum ani ve hızlı gelişen olaylar ve fikirsel olarak değişen düşüncelerin etkisinin hayatlarımızda bazı sonlanmalar ve yerine bırakacağı yeni başlangıçların oldukça etkin olacağını göstermekte.
Bağımsızlık ve özgürlük ihtiyacımızın artacağı bu dönemde kendimizi cesaret ve özgüven ile ortaya koyma becerisine sahip olarak görecek ve gücümüzü sergileyebileceğimiz olaylara karşı bir çekilme hissediyor olacağız. Bu etkiler genel olarak herbirimizin değişen yaşamsal alanlarımızda kendini gösteriyor olacak.
Kalıcı değişim dönüşüm etkisi yaratacak olan bu yeni ay, eskimiş ve tamamlanmış olanların yerine yeni ve kalıcı değişimlere başlangıç olacak etkileri hayatımıza yansıtacak. İstediğimiz, arzu ettiğimiz başlangıçlar ve ileriye yönelik oluşturulacak gelişimler için fırsat olarak değerlendirebileceğimiz bu yeniay, Satürn ile uyumlu açısının etkinliği ile üzerimize aldığımız sorumluluk duygularımız ve kendinden emin bir şekilde karar ve aksiyon alabildiğimiz alanlarda bize başarı vaadediyor olacaktır.
Özellikle, 30 Mart-15 Nisan arası günlerde doğmuş olan kişiler bu dönem kendilerini çok daha bireysel amaç ve istekleri doğrultusunda hareket etmeye odaklı ve cesaretli bulacaklar. Yaşantılarında ve duygu dünyalarında ani gelişen bazı değişimler, yeni başlangıçlar ve fırsatlar ile karşılaşacak olmaları muhtemel. 3 Ağustos-19 Ağustos ile 1 Aralık-16 Aralık günlerinde doğmuş olan kişiler içinde benzer etkilerin olacağı görülmekte. Bununla birlikte 30 Kasım ila 3 Aralık günleri dahilinde doğmuş olan kişilerin amaçları doğrultusunda gereksiz risk alma ve öfke, hırs yada kıskançlık içeren her türlü aşırıya kaçan davranışlardan kaçınarak hareket etmeleri elde edecekleri faydaları arttırma yönünde olumlu olacaktır.
Ülkemiz açısından, Türkiye kuruluş haritasının 10. evinde gerçekleşecek olan yeniay, natal haritada Kiron ile aynı derecede bulunuyor. Bu transfer etki ile devlet yöneticileri ve otorite konumunda olan kişilerin yanlış ve ani davranış ya da kararlar alabilecek olduğunu ve alınan yanlış kararların getirdiği sorunlar ile karşılaşılmasının muhtemelliğini ve ülkenin dış ülkelerce itibarı açısından bazı sorunların tetiklenebilecek olduğunu düşündürmekte. Genel olarak halk açısından, yeniay ile birlikte kendi maddi ve manevi değerlerine karşı olan bakış açısına ait uyanma ve aydınlanma yaşanacak gelişmeler olacağı söylenebilir.
Farkındalık amaç olduğunda sevgi en büyük araçtır…
Dilâra Başar Efeoğlu

 

%d blogcu bunu beğendi: